2022-07-31

Den "romerska" handskakningen


Varför inte illustrera med ett dataspel? Vet inte vilka herrarna är men bilden kommer från Assassin's Creed Odyssey (2018).

Först en fråga om ord, som så ofta: Vad ska företeelsen kallas? Den vanligaste beteckningen en anglais, nu som förr, är roman handshake. Därefter kommer viking handshake, och sedan, ganska långt efter i söklistan, spartan handshake. Det är därför denna bloggpost fick den rubrik den fick. Jag har också fokuserat på den påstådda romerska kopplingen, utöver bilden ovan.

Själva företeelsen är alltså en "handskakning" där man inte håller i varandras händer utan i underarmarna. Den har associerats med romare, vikingar, spartaner och andra karlakarlar (och det faktoid-moraset tar vi en annan gång). Den passar den bild som många har och haft av de folken: En rejäl, manlig hälsning istället för feminint degenererad handhållning. Grejer! Så har också den "romerska" handskakningen exponerats rejält det senaste århundradet. I filmer och andra kulturyttringar (som dataspel) relativt nyligen, och innan dess på teatern.

Huvudfrågan: Hur gammal är den "romerska" handskakningen? Egentligen?

Ett namn som ofta nämns i sammanhanget är Sir Lawrence Alma-Tadema (1836–1912). Han var en nederländsk konstnär som flyttade till London och slog igenom, med råge. Faktum är att han var en av tidens mest kända konstnärer, omtalad, rik och rentav adlad. Men när smaken förändrades blev han först hånad, för att kort därefter bli bortglömd – och så har det förblivit (ett öde han delat med många). Sina motiv hämtade han ofta från antiken, från Egypten, Grekland och framför allt Rom, såväl från myter som verklighet. Även om dagens petiga historiska korrekthet inte fanns på den tiden (se bloggposten Brandskattningen av Visby för en känd super-horrör från 1882) så var Alma-Tadema otypiskt noggrann; han studerade arkitektur, kläder, seder och bruk för att få allt rätt. Men även om man kan hitta massor av korrekt återgivna detaljer i hans tavlor, så kan man även hitta massor av felaktigt återgivna detaljer.

Eftersom han var känd och kunnig konsulterades han ibland av teaterfolk som ville få sina iscensättningar autentiska (det sägs även att hans tavlor inspirerat senare filmer). Och då kommer vi in på anledningen till att han alls nämns i denna bloggpost:

It was he [Sir Lawrence] who taught us the Roman handshake, the mutual grip of the wrist …

- Percy Cross Standing, Sir Lawrence Alma-Tadema, O.M., R. A. (1905)

Han verkar inte ha fäst den "romerska" handskakningen på någon tavla, men av vittnesmål som ovanstående vet vi att han använde och lärde ut den som exempel på en faktisk romersk sed.

- Globe, 6 januari 1898

Ofta nämns en uppsättning av Julius Caesar från 1898, där Alma-Tadema bidrog med såväl kulisser som "möbler, rekvisita, kostymer och hur man bär de sistnämnda" (Pall Mall Gazette, 24 januari 1898). Samt, enligt källor, den "romerska" handskakningen.

Jag har hittat summa ett äldre belägg för handskakningen, från en annan kontinent dessutom:

… Comes out and meets all with a good old Roman handshake.

- The Somerset Herald, 28 augusti 1895 om politikern Frank P. Saylor (inte Somerset, England utan Somerset, Pennsylvania)

Men innan dess … Letar man förgäves efter "romerska" handskakningar i romerskt material (liksom i spartanskt eller för den delen grekiskt material, och vikingatida återgivningar har jag inte ens försökt att leta efter). Var Alma-Tadema och Mr Saylor lärde sig greppet är okänt.

Om vi så att säga tacklar problemet från det andra hållet, vad hittar vi väl då? Man kan tro att något så trivialt och tillfälligt sällan förevigats. Men tvärtom finns det gott om antika avbildningar av handskakningar. Gesten hade minst lika hög status som idag och återfinns på skulpturer, mynt med mera. Och det man hittar är den "vanliga" handskakningen, hand mot hand.

Denna aedicula (minitempel) är tillägnad Aglibol och Malakbel, och dateras enligt sin egen text till februari 236 e.Kr.

En denar med kejsar Vespasianus, "IMP CAES", (69–79 e.Kr.). På baksidan sädesax, en kaducé (för fred och handel, ej att förväxla med den enormade asklepiosstaven – jfr Medicinska ormstavar) och två skakande händer.

Hittills verkar ingen ha hittat några belägg, i text eller bild, av en "romersk" handskakning från antiken, eller ens bra mycket senare. Den verkar, såvitt vi vet, att ha skapats i slutet av 1800-talet.

- Detalj ur Jacques-Louis David, "Horatiernas ed" (1784)

Här är förresten en annan hälsning som, på mycket skakig grund, tillskrivs romarna, trots att den i denna form inte kan härledas längre tillbaka än just denna målning. Man kan förstå att dagens filmmakare m.fl. hellre använder den "romerska" handskakningen.


Inga kommentarer: