2013-10-31

Alvvägs

Från Google maps: Ett litet utsnitt från Reykjavik, stadsdelen Grafarholt. Utmed den stora vägen går en gång- och cykelväg samt en ridstig. Mitt i bilden ser man hur de går på ömse sidor om någonting. Det är Grásteinn.

Foto: Ragnheiður Traustadóttir/Þjóðminjasafn Íslands

Klippblocket har veterligen flyttats vid två tillfällen, 1970 och 1998. Den första gången var förenad med en del bök och det var också då den gick i två delar. Andra gången var man desto försiktigare. Men flyttade stenen gjorde man, på grund av ett stort vägbygge (den stora vägen på bilden kantänka). För mindre pressande ärenden kommer det inte på fråga: "Okkur dettur ekki í hug að hreyfa við álfasteininum", som kommunens kommunikationschef sade 2012; "Det skulle inte falla oss in att röra alvstenen."

Bortsett från det uppenbart löjliga så vill jag fästa uppmärksamhet på en detalj. När man hör talas om en "alvsten" så utgår man ifrån att en sådan uppfattning är gammal. Beträffande gråstenen så är den det inte alls -- åtminstone inte såvitt någon kunnat finna.
År 1983 fördes Grásteinn upp på Þjóðminjasafn Íslands lista över fornlämningar, en åtgärd som väckte en hel del frågor. Stenen fanns upptagen i lokala förteckningar sedan 1918, men det dröjde ytterligare många år innan det fanns belägg för att stenen kopplats ihop med folktro.

Källa:
Alvsten fredas vid bygget av ny cykelbana i Reykjavík, Islandsbloggen 29 oktober 2012
Enn tiplað á tánum í kring um Grástein, Fréttablaðið 25 oktober 2012

2013-10-30

Microbloat

1984: Mac OS på en diskett

Bloatware: Mjukvara som för varje ny version blir större och mer krävande; som ständigt kräver mer RAM, MHz och gigabytes; som utöver alla funktioner och finesser som man inte använder lägger till ännu fler funktioner och finesser som man inte använder; system som en gång fick plats på en diskett inte längre får plats på en DVD; och så vidare.

Man kan fundera på hur utvecklingen skulle ha sett ut om RAM och hårddiskar varit en ändlig resurs, så att datorer som regel haft mindre kapacitet ju nyare de var. Men nu är det ju inte så ... Och naturligtvis finns det vissa fördelar med att inte behöva ha järnkoll på megabyten. Annars hade vi inte haft det som vi har det.

Och naturligtvis har klagovisor på temat hörts länge. Helt säkert långt innan Windows 95 lanserades.

... for years Microsoft managed the awkward juggling act of rubbishing Apple's user interface while simultaneously trying to devise something like it that would fit on top of the bloated clutter that MS-DOS had become.

- Douglas Adams, "Beyond the Hype", Guardian 25 augusti 1995

2013-10-29

LO: Arbete ger frihet

 Dachau var det första lägret med Arbeit macht frei.

Jag har tidigare skrivit om devisen Arbete ger frihet. Ett påstående som trots att det i sig inte rymmer ett spår av nazism, förtryck och ondska, kommit att bli så förknippat med just sådant.

I den bloggposten tog jag upp ett påhittat modernt bruk, när ett politiskt parti skulle ha använt det som slogan. Men nu får jag höra om ett annat exempel.
Något år tidigare [före 1997] var det LO som förkunnade "Arbete ger frihet" på Stockholms bussar. Nej, man kände inte till att det stått Arbeit macht frei över porten till Auschwitz.
- Maciej Zaremba, Rumsrent judehat, DN 4 mars 2004

Finns det bildbelägg på denna kampanj?

2013-10-28

Lördagsfråga 284: Isambard Kingdom Brunel

 1. Prins Isambard är en rollfigur i Lexx, enligt WP "en burlesk science fiction fantasy TV-serie" vilket inte låter helt ointressant.
 2. Ur videon till David Gahans Kingdom (2007).
 3. Brunel-museet är inhyst i Brunel Engine House, ursprungligen uppfört för att husera motorerna till pumparna som höll tunnelbygget under Themsen torrt. "Brunel" är sir Marc Isambard Brunel, far till sin berömde son.
 4. Isambard Kingdom Brunels S/S Great Eastern var ett sant underverk för sin tid; det var det överlägset största fartyg världen sett.
In this view, we at times failed in a true idea of her size, but when we saw ordinary schooners passing like minnows [småfisk] along her, their masts not reaching to her white deck streak, and reflected that it required of them more than a quarter of a mile of sailing to go once around, her magnitude and ponderosity came back. And when we reached her, and looked up that vast frowning iron wall, our vision limited to the harsh perpendicular section abaft the wheel, we again lost comprehension of her as a ship, and gazed up with a wonder not unmixed with awe at the overhanging mass.

- Ur en lång anonym artikel i New-York daily tribune, 29 juni 1860

Skutan var för övrigt 211 meter lång, eller som en ordinär Finlands- eller Danmarksfärja idag.

Vem som tog frågan? Ole Bull, som vanligt. För övrigt bestrides å det grövsta idéer om att han och jag skulle vara en och samma, eller något i den stilen. Det enda jag vet är att han/hon/den/det är en jävel på att knäcka även löjligt svåra lördagsfrågor.

2013-10-27

Den förlorade konsten att skriva brev

En gång i tiden hämtades brev ingalunda varje dag. Så kallade postdagar inträffade varannan dag, eller var tredje eller än mer sällan. Det hade tydligen även fördelar:

På den tiden förstod folk ännu konsten att skriva brev, en konst, som synes ha gått förlorad med postväsendets utveckling, med jäktandet och brådskan. Då var för många brevskrivandet en förströelse, ett nöje, till vilket man hade god tid mellan postdagarna -- med postgångens utveckling i snabbhet har det blivit ett arbete, som man söker komma ifrån så fort och lätt som möjligt.

- A. Hasselgren, Hundra år i ord och bild (Stockholm 1899) s 241

2013-10-25

Nya Camel

Rökning dödar även på italienska

Överhört på pressbyrån: Herrn som frågar efter gul Camel. Men det ska vara den riktiga sorten, inte den här nya som smakar skit!

Personalen hade redan kollat med tillverkaren, och kunde berätta att det enda som särskiljer jubileums-ciggen är utseendet på paket och cigaretter. Själva varan är densamma.


För övrigt var Camel 1913 världens första cigaretter som såldes färdigrullade.

2013-10-24

Tyst högertrafik 1938

- Ur Svenska Dagbladets årsbok 1935

Så mycket intressant historia i en så här liten text!

Som bekant skulle det inte bli högertrafik på ytterligare 30 år, och bensinmonopol aldrig. Att rökning varit förbjuden i bilar känns märkligt när dåtidens Sverige var långt rökigare än det idag varit på decennier, liksom i viss mån att belysning inte var obligatorisk (fast själv behöver jag inte vistas länge i ett land där folk kör med släckta lyktor dagtid för att vänja mig).

Förordningen om "tyst trafik" är värd begrundan. Innan man 1935 förbjöd "okynnessignalering" var det, för att tala med Fogelström, "ett ständigt tutande och pinglande", såväl i huvudstad som på tättbebyggd landsort. Tystnaden har även förr varit en bristvara.

2013-10-23

Vid Ararat

Det är som gamle lotsen Sjöblom alltid sa när han hade hunnit till Ararat i litern: ”Han börjar på å mista medborgerligt förtroende.”

- Albert Engström, Vid en milstolpe (1929)

Vad är "Ararat i litern"? När nivån i brännvinsflaskan (som på den tiden var en hel jämn liter) sjunkit såpass att bottnens inbuktning sticker ovanför ytan. Då har man kommit till Ararat.

Kullen har även kallats Kinnekulle, med en liknelse som varit mer lokal men mindre elegant och geografiskt korrekt (med tanke på den västgötska olympens flacka sluttning).

2013-10-22

Dazzling Olympic

Arthur Lismer, Olympic with returned soldiers (1919).

Fartyget Lismer porträtterat är alltså Titanics systerfartyg Olympic, som sjösattes först och som också var den som fick all uppmärksamhet -- under en kort tid. Exempelvis är de flesta fotografier som visar hur det såg ut på Titanic egentligen tagna ombord på Olympic.

Under kriget rekvirerades hon, liksom flera andra lyxkryssare, av flottan för att användas till trupptransporter. Med en kapacitet på 6000 man kan det ha blivit en och annan kanadensisk division som skeppades över -- ja, för Kanada var ju vid den tiden fortfarande en del av imperiet.

Det var också då som Olympic fick sin iögonenfallande kamouflagemålning. För målningen är ingen kubistisk övning utan helt verklighetstrogen. Den sortens kamouflage kallades dazzle camouflage och syftade naturligtvis inte till att lösa upp konturer eller så. Istället var den tänkt att förvirra fiendens observatörer när de ombord på sina fartyg försökte avgöra avstånd, riktning och hastighet. Även små fel kan ha stor betydelse när man ska lobba iväg ett långskott. Kamouflaget användes på en rad fartyg under första världskriget och även på några under andra världskriget.

SS Empress of Russia.

USS Leviathan.

SS Alloway.

USS West Mahomet.


RMS Mauretania, världens största och snabbaste passagerarfartyg tills Olympic sjösattes.

La Gloire (WWII).

Flera av dazzle-mönstren var i färg, som det på Olympic; det är bara att beklaga att återgivningarna i färg är såpass få. I flera fall vet man inte ens vilka färger som användes.

Fungerade dazzle camouflage? Frågan verkar inte vara helt lätt att besvara. Bloggen Camoupedia nämner en och, vad jag funnit, endast en ordentlig utvärdering, den utfördes 1919 och kom fram till att det fungerade alldeles utmärkt. Även om det är sant så verkar de som införde systemet i full skala inte ha testat det först. Och hur kom man fram till de många och mycket olika mönstren? Vad fungerade bättre och sämre? Det verkar även här vara mer pseudovetenskap än något annat. För visst har sådant förekommit även inom det militära.

Oavsett vilken nytta Olympic hade eller inte hade av sitt "kamouflage" så fick hon hur som helst till en säregen trofé, när hon den 12 maj 1918 sänkte den tyska ubåten SM U-103 med babords propeller.


Camoupedia: Did Dazzle Camouflage Really Work? 2 september 2013
Wikipedia: Dazzle camouflage
The Miniatures Page: WWI Warships: British med miniatyrer målade i färg

2013-10-21

Lördagsfråga 283: Kraftwerk

 1. Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart, innan han hunnit skriva så mycket som en symfoni.
 2. Sankt Florian var en hög romersk officer som även ägnade sig åt brandskydd. Och så var han kristen och avrättades. Idag är han skyddshelgon för brandmän, sotare och tvålkokare, m.fl.
 3. Röjar-Ralf från sin film.
 4. Carolus Magnus, Karl den store. (Vet alla att magnus = "den store"? Svårt med allmänbildning...)
Wolfgang, Florian, Ralf und Karl. Vad skulle det kunna vara annat än Kraftwerks mesta formation. Det var magnus först att ana. Det är stort!

2013-10-20

Det åtalade liket

Jean-Paul Laurens, Påven Formosus och Stefan VII (1870). Det är alltså den innevarande påven Stefan VII (eller VI beroende på vilka källor man använder) till vänster som anklagande pekar mot sin företrädare i stolen. Denne tar det med fullkomlig ro, ty han är död.

Synodus Horrenda, "den förfärliga synoden" eller kadaver-synoden inträffade i januari 897. Av ett eller annat skäl -- av en sort som det under flera hundra år fanns mer än gott om i påvestolens ohyggligt bråkiga historia -- fann man under Stefans tid anledning att ställa Formosus till svars för några mer eller mindre relevanta brott. Man lär av någon anledning ha funnit det värt besväret att gräva upp ex-påven och ta med skrotten till rättegången. Sedan Formosus (varning för spoiler!) funnits skyldig berövades han sin påvliga skrud och några fingrar på höger hand (med vilka man välsignar). Sedan annullerades en rad beslut som han tagit som påve, vilket måhända var själva poängen med hela processen.

Jag påmindes om den ökända rättegången när jag läser att Göran Hägg i sin Påvarna uttrycker tvivel över att det gått till så som det sägs: Formosus ska, efter sin tidsbegränsade vila, ha varit i för dåligt skick för att kunna hanteras på det sättet, menar Hägg, enligt uppgift. Stämmer det?

Att ifrågasätta uppgifter om makabra händelser på den tiden är det inget fel med, det har överdrivits om såväl påvar som kejsare och många andra. Men då får man också ha bättre på fötterna än att ett lik som legat åtta månader i jorden inte kan hanteras. För det kan det naturligtvis, skelettet om inte annat.


Andreas Creutz: Bokrecension: Påvarna | Göran Hägg

2013-10-18

Tysk skrifning 1858

Innan lärjungarne sättas att skrifva långa fraser, böra de öfva sig att skrifva mindre invecklade ord, såsom:

[oläsligt?]

- J. U. Grönlund, Lärobok i tyska språket efter Prof. H. G. Ollendorff's nya method (Stockholm 1858)

Ur samma bok kommer bilden med Sütterlin som jag använt på Faktoider: Nazistisk typografi liksom i en av böckerna, vilken det nu var.

Är inte detta fascinerande, att man i ett stort kulturland alldeles intill oss haft en skrivstil som brukats av miljoner i åratal, och som idag inte bara är utdöd utan även tämligen bortglömd.

2013-10-17

En svart fläck på kartan

Albert Betannier: La tache noire, "Den svarta fläcken" (1887)

Kriget 1870-71 mellan Frankrike och Tyskland (typ...) slutade med ett fullkomligt och förödmjukande nederlag för de förra. Utöver ett dyrbart skadestånd -- en dyster föraning om ett, i flera bemärkelser, ännu dyrbarare ett knappt halvsekel senare -- så fick man överlämna de så flitigt omkrigade områdena Alsace och Lorraine, Elsass och Lothringen, till segraren.

På Betanniers tavla kan man se ett påtagligt exempel på hur förlusten hölls i levande minne: En karta över Frankrike, med "de förlorade provinserna" i svart ...

Hur vanliga var sådana kartor? Förekom de över huvud taget i sinnevärlden? Jag har ännu inte hittat något belägg utöver tavlan.


2013-10-16

Dagg? Nej, guttation.

Daggen i gräset är sällan dagg.

Utöka ditt ordförråd: guttation. Guttation inträffar när vattnet som strömmat genom växterna inte avges som ånga utan stannar kvar som växande droppar på blad och grässtrån. Uppdaterat: Exakt varför detta inträffar är jag osäker på men det har tydligen med hög luftfuktighet att göra.

Wikipedia (eng.): Guttation

2013-10-15

Global uppvärmning 1991


Global warming occurs when your civilization or the civilizations around you begin to construct factories in the Industrial age. It can affect the world around you by destroying forests and turning the terrain into deserts. Global warming can be managed by building recycling centers, and more environmentally friendly power plants. If there is a mass nuclear exchange global warming will speed up incredibly, turning the world into a desert.

- Civilization Wikia: Global warming

Sid Meier's Civilization kom 1991. Det torde ha varit det första dataspelet där anthropogenic global warming, av mänsklig verksamhet förorsakad global uppvärmning, fanns med.

En detalj som saknas i beskrivningen ovan är de stigande havsnivåerna som förvandlar lågt liggande jordbruksmarker till träsk.

2013-10-14

Lördagsfråga 282: Watchmen

 1. Gerry Rafferty på omslaget till hans album Night Owl (1979); ugglans huvud skymtar t.v.
 2. Hermann Rorschach, psykiatern från Schweiz (åtminstone jag tänkte mig en skäggig gubbe; han blev dock inte äldre än 37). Vilken status hans berömda bläckfläckstest har idag vet jag inte -- vetenskap, ovetenskap eller däremellan?
 3. Ramses II, vars mumie ju otroligt nog bevarats -- kan det finnas någon historisk person av samma rang och ålder där vi kan se själva skrotten? Hans födelsenamn Ramses var dock inte vad han kallades som farao (jfr Faktoider: Faraonernas namn), det var Usermaatra Setepenre, som hos grekerna blev Ozymandias.
 4. Muminpappan och Stinky festar på Manhattan Dynamit, även känt som hembränt.
Nite Owl, Rorschach, Ozymandias och Manhattan -- det är ju fyra av huvudpersonerna i Alan Moores och Dave Gibbons moderna klassiker Watchmen. Den ska läsas. (Filmen är ovanligt bra men en god bit under originalet.)

Det satte som vanligt Ole B., denna gång på 18 minuter.

2013-10-13

Lovecraft och Houdini, skeptiker

Bild: AlexKonstad

Personally, I am intensely moral and intensely irreligious.

HP var konservativ och gammeldags på flera sätt. På ett sätt var han det inte: Han gav inte ett vitten för religiösa världsbilder.

What the honest thinker wishes to know, has nothing to do with complex human conduct. He simply demands a scientific explanation of the things he sees. His only animus toward the church concerns its deliberate inculcation of demonstrable untruths in the community.

- A letter on religion (1918) till Maurice W. Moe, publicerat av Skeptical Science

Var han då en agnostiker som innerst inne inte vet, eller en ateist som innerst inne inte tror? Den förra inställningen må vara den ärligaste -- eller?

All I say is that I think it is damned unlikely that anything like a central cosmic will, a spirit world, or an eternal survival of personality exist. They are the most preposterous and unjustified of all the guesses which can be made about the universe, and I am not enough of a hairsplitter to pretend that I don't regard them as arrant and negligible moonshine. In theory I am an agnostic, but pending the appearance of radical evidence I must be classed, practically and provisionally, as an atheist.

- Brev till Robert E. Howard (1932), min markering

En världsberömd skeptiker vid den här tiden (han dog 1926) var Harry Houdini, utbrytarkungen.

I denna tidning från 1924 ägnas omslaget åt Imprisoned with the Pharaohs, där Houdini berättar om sina äventyr i hålor djupt under pyramidkomplexet i Giza. Spökskrivaren avslöjas inte men det var H. P. Lovecraft, som inte skulle bli känd utanför branschen på mycket länge. Novellen var ett rent beställningsjobb för vilket Lovecraft fick en slant.

Houdini och Lovecraft upptäckte snart att de delade åsikter om lite av varje. Till exempel beställde Houdini en artikel om astrologi från Lovecraft, som tyvärr inte verkar finnas kvar. Men Lovecraft hade skrivit om ämnet flera gånger tidigare. Faktum är att hans äldsta bevarade verk, skrivet när han var 16, är ett brev till en tidningsredaktion där han kritiserar dem för att okritiskt ha återgett uppgifter som varken höll på ena eller andra sättet:

To the Editor of The Sunday Journal: In the Journal for May 17, I notice among the letters to the editor a set of astrological predictions for 1906. Passing over the fact that astrology is but a pseudo science, not entitled to intelligent consideration, I wish to call attention to a striking inaccuracy in the aforementioned article. Its writer mentions a transit of Mars over the sun in July. Of course, as Mars is a superior planet, or one outside of earth's orbit, it cannot transit over the sun.

Tidvis blev han så frustrerad av alla tomtar och troll att han slog sig in på satir, här ett prov från 1914:

Last and more terrible of all, the collusive quarternary trin of Mars, Mercury, Vulcan [den hypotetiska planet som en del fortfarande trodde på] and Saturn, in the 13th progressed house of the sign Cancer on Feb. 26, 4954, stands out as plainly as the handwriting on the wall [jfr WP: Mene tekel] to shew us the awful day on which this earth will finally and infallibly perish through a sudden and unexpected explosion of volcanic gases in the interior.

- Brian Clark, Lovecraft: Science and Charlatanry, bloggen Smeldritch

Det ska påpekas att den astrologi som vi är vana vid, den som enbart bygger på soltecken, är en uppfinning från 1930-talet (jfr Faktoider.nu: Astrologi). Innan dess var det avancerad "äkta" astrologi som gällde, långt mer komplicerad och långt mindre känd.

Sedan planerades ett betydligt ambitiösare verk: The Cancer of Superstition, vari ett brett spektrum av vidskepelse skulle debunkas. Houdini skulle vara huvudansvarig, själva nedskrivandet skulle skötas av Lovecraft och en författarkollega. Arbetet avbröts tyvärr av Houdinis död. Det som fanns var ett synopsis som finns publicerat; jag har ännu inte sett texten.

2013-10-11

Om människans kärlek för det nya ca 1560

Innan jag översatte nya testamentet från grekiska, längtade alla efter att få läsa det; men när det väl var gjort, varade deras längtan blott fyra veckor till. Sedan önskade de Moseböckerna; när jag översatt dem, hade de fått nog kort därefter. Sedan ville de ha Psaltaren; även denna tröttnade de snart på när jag väl översatt den, och ville läsa andra böcker.
På samma sätt kommer det att bli med Predikaren, som de nu längtar efter, och vilken jag översatt med stor möda. Alla är tillräckligt bra tills våra virriga hjärnor har tillfredsställts, sedan låter de dem ligga, och söker efter nyheter; därför kommer vi förr eller senare att göra fel.

- Ur Martin Luthers bordssamtal

2013-10-10

Toms and Jerries


Här har vi en tidstypisk film med Tom och Jerry från 1932. Det var ett rätt kortlivat par (1931-33) från Van Beuren. Katten och musen från Hanna Barbera dök upp först 1940. När Tom och Jerry ovan senare bytte ägare så fick de även nya namn,  Dick och Larry, för att undvika förväxling.


Här har vi Tom och hans lillebror Jerry i en episod från 1904. Vad alla dessa blackfaces beträffar så har jag inte sökt efter sådana exempel, de fanns lite överallt i dåtidens populärkultur (se även bloggposten Blackface för bl.a. Disneys ännu levande exempel).

Hur kommer det sig att det fanns så många Tom och Jerries? Namnparet kan härledas till åtminstone 1821.

Då började en följetong av Pierce Egan utkomma i månatliga shillinghäften, för övrigt samma publiceringsform som senare skulle göra bl.a. Dickens rik och berömd. Egans verk har den tidstypiska titeln Life in London or, the Day and Night Scenes of Jerry Hawthorn, esq., and his elegant friend, Corinthian Tom, accompanied by Bob Logic, the Oxonian, in their rambles and sprees through the Metropolis. Den gjorde stor lycka på ömse sidor Atlanten och innebar tydligen att namnparet satte sig ordentligt.

Toms, den berömda kattens, första namn var annars Jasper, men Tom låg onekligen nära till hands. På engelska är Tom ett generiskt namn på hankatter, som tomcat. (Det kommer i sin tur från sagoboken Tom the Cat från 1760, och namnet finns belagt om hankatter ända sedan ca 1300.)

Wikipedia: Tom and Jerry (disambiguation)
archive.org: Pierce Egan m.fl., Tom & Jerry [...] (1869)
Etymonline: tomcat

2013-10-09

Fredspris och dynamit

... och en del åt den som har verkat mest eller best för folkens förbrödrande och afskaffande eller minskning af stående armeer samt bildande och spridande af fredskongresser.

The name Nobel was connected with explosives and with inventions useful to the art of making war, but certainly not with questions related to peace.

- Sven Tägil, Alfred Nobel's Thoughts about War and Peace, nobelprize.org

Alfred Nobel är riktigt känd för två saker: Nobelprisen och dynamit. Har dessa två blivit associerade med varandra på ett omotiverat sätt?

Ett av prisen sticker onekligen ut. Folk har funderat över hur det kom sig att le marchand de la mort, "dödens handelsman" enligt den förberedda dödsruna som sägs ha tryckts i förtid i en fransk tidning, instiftade ett sådant pris. Och döden ifråga, tänker man, måtte ju ha med dynamiten att göra..?

Alfred's own great invention, dynamite, had not been developed with the idea of using it in war. However, this did not prevent it from soon being put to use in such a context as well. Dynamite was used, for example, in the Franco-Prussian War first by the Prussians, and later also by the French.

- ibid.

När och hur, mer precist, har dynamit använts som vapen? Jag har ännu inte funnit vad som avses.

Ett tag i slutet av 1800-talet fanns det så kallade dynamitkanoner, de var något så intressant som luftgevär i artilleri-format -- typ -- och hade ingen koppling till Nobels uppfinning mer än namnet. Naturligtvis har sprängmedel använts för sabotage, fortifikationsarbeten o.dyl., men det är ju inte sådant man brukar tänka på.

Däremot fanns det bland den store uppfinnarens patent många andra sprängämnen och annat som definitivt var avsedda för och användes i direkt krigföring. Som till exempel det röksvaga krutet Ballistit, som Tägil också nämner.

2013-10-08

Aftonbladet 1914

Varje svensk 

politiskt intresserad medborgare bör just nu läsa

Aftonbladet

i Stockholm, de nationellt frisinnades ledande organ, som i varje nummer meddelar talrika värdefulla artiklar och inlägg i dagens frågor och som pålitligt och åskådligt redogör för händelser på det politiska området. Särskilt böra de

frisinnade försvarsvännerna,

vilka i likhet med Aftonbladet hylla valspråket "Försvaret främst!", skynda att snarast bereda sig tillfälle att regelbundet följa med arbetet för stärkandet av vårt försvar.

Aftonbladet är dessutom också en modernt redigerad och utstyrd, ständigt välunderrättad nyhetstidning med ett alltigenom värdefullt och omväxlande innehåll, av vilket må nämnas: Utmärkta artiklar och bidrag av framstående pennor angående handel och sjöfart, industri och näringar, litteratur, konst och teater o. s. v. Dagliga intervjuer, kåserier och enquêter i dagens frågor. Märkliga brev och korrespondenser från olika delar av världen, däribland just nu studier angående nykterhetslagstiftningen i främmande länder och angående förhållandena i Ryssland och Finland. Vidare kan erinras om den av förf. Lucie Lagerbjelke (Vitus) och A. M. Roos redigerade avdelningen, behandlande kulturella strömningar i in- och utlandet, som förekommer i Aftonbladets innehållsrika och omväxlande söndagsnummer.

Den snabbaste nyhetstidningen för landsorten är Aftonbladets Kvällsupplaga, på vilken även postprenumeration mottages.

Prenumeranterna på Aftonbladets dagliga upplagor erhålla gratis två veckotidningar, det för alla på landet boende Lantmannabladet och den utomordentligt omtyckta kolorerade tidningen Brokiga Blad.

Aftonbladets postprenumerationspris är:
Dagliga Huvud- eller Kvällsupplagan: 3/4 år 11:50, 1/4 år 4:25;
Dagliga Landsortsupplagan: 3/4 år 6:50, 1/4 år 2:30.


- Ur tidningen Kalmar, 30 mars 1914

Se, det var andra tider det!

Bland allt annat som man kan bli nyfiken på - varför annonserar en tidning i en annan tidning, vad är det för egendomliga prenumerationsperioder, hur länge kunde man prenumerera ö. h. t. på Aftonbladet - så är kanske, kanske inte, den politiska inriktningen det som sticker ut mest jämfört med dagens AB. Jag vet inte hur känt det är bland den bildade allmänheten, men efter sin liberala och kungafientliga start blev AB så småningom allt mer konservativ och tyskvänlig. Det sistnämnda var förvisso något helt annat 1914 än 1944, men det är ett faktum att AB höll sig tyskvänlig även under Hitlers tid.

Om de två kulturskribenterna som nämns skulle man kunna skriva en hel del. Lucie Lagerbielke var född Smith, nämligen brännvinkungen L. O. Smiths dotter, och Anna Maria Roos är mest känd för Sörgården och "Blåsippan ute i backarna står". En sak de hade gemensamt var intresset för teosofi; det var inte i närheten lika uppseväckande då som exempelvis två antroposofer på samma icke-troende redaktion hade varit idag, eftersom teosofin på den tiden var mer "inne" bland intellektuella på ett egendomligt sätt.

Men en detalj som jag blir allt mer nyfiken på ju längre jag förgäves letar efter den är varför Roos var i Bombay när hon dog. På turistresa, uppdrag eller något ashram?

2013-10-07

Lördagsfråga 281: Årstider

 1. Yvonne Wigniolle (1894-1977), sångerska och skådespelerska som blev berömd under sitt scennamn Printemps.
 2. Vöran eller Verano, pittoresk tvåspråkig stad i Sydtyrolen i norra Italien.
 3. Den "tyska hösten" var ännu dystrare än den låter: En serie händelser under hösten 1977, bland annat kidnappningen och mordet på den tyske industrimannen, f.d. SS-Untersturmführern m.m. Hanns-Martin Schleyer. Man ser honom oftast på Röda arméfraktionens fotografi strax innan han avrättades. Här står han t.h. tillsammans med Helmut Schmidt.
 4. Delfinen Winter fastnade i ett fisknät. Hon räddades men man fick amputera stjärten -- varpå hon fick en protes.
Vår, sommar, höst och vinter på franska, spanska, tyska och engelska. Åtminstone första delen satte Ole Bull utan dröjsmål.

2013-10-06

Symbolisk parkanläggning

På stranden intill övre Tobol-reservoaren i Kazakhstan, långt bort från ära och redlighet, upptäcktes en femuddig stjärna. Ett pentagram! Komplett med cirkeln. Och det är inget litet klotter heller -- stjärnan mäter över 350 meter i diameter. Vem har gjort den? När? Och framför allt, varför..?

Jag har inte grävt bland alternativa förklaringar men det inses lätt hur öppensinnade kan få för sig att man här arbetat för att frammana självaste Horn-Per, eller något i den stilen.


Facit? En park, förmodligen anlagd under den sovjetiska tiden. Då var det modernt och PK med rejäla femuddiga stjärnor, som även om de inte syntes från marken syntes desto bättre från luften och på kartor. Det är alltså inte någon påhittad djävuls pentagram, utan den högst verkliga kommunismens stjärna.

Källa: Mysterious Pentagram on Google Maps Explained, LiveScience 1 augusti 2013

Om detta har jag skrivit i bloggposten Symbolisk arkitektur, där även ett välkänt nationalsocialistiskt exempel ges.

Någon tog sig till platsen ifråga och fick med sig några fascinerande bilder. Notera att detta var för flera år sedan, då stjärnan var betydligt otydligare än den mycket rena och skarpa avbildning som nyligen hetsat upp Google-turister.

English Russia: Way-out Places 5 november 2009

2013-10-04

Clemens förstenade indian


Hösten 1862 rapporterade amerikanska tidningar om ett märkvärdigt fynd: En förstenad man hade hittats utanför Gravelly Ford, Nevada.

Every limb and feature of the stony mummy was perfect, not even excepting the left leg, which had evidently been a wooden one during the lifetime of the owner, which lifetime, by the way, came to a close about a century ago, in the opinion of a savan [smartskalle] who examined the defunct.


Då som nu hämtade tidningarna en stor del av sitt material från andra tidningar. (De som inte är bekanta med pressen från 150 år sedan kan bli förbluffade över vilka textsjok som dagligen publicerades i minsta håla.) Här är det Cleveland Morning Leader, som den 13 november 1862 saxat ur Territorial Enterprise, eller kanske ur någon annan tidning som ... Och så vidare.

En tidningsman höll ett extra öga på den förstenade indianen. Närhelst artiklar på ämnet dök upp så skickade han dem till domare Sewall. Det är textens "Judge S.", och ett av syftena med skrönan.

För en skröna var det. Ett rent påhitt, helt utan koppling till verkligheten. Tidningsmannen som hittat på det hela hette Samuel L. Clemens, långt mer känd som Mark Twain. Hans ena syfte hade varit att reta Sewall, som han tyckte var en uppblåst idiot. Det andra syftet var att skoja med de många förstenings-historierna som förekom vid den tiden:

One could scarcely pick up a paper without finding in it one or two glorified discoveries of this kind. The mania was becoming a little ridiculous. I was a brand-new local editor in Virginia City, and I felt called upon to destroy this growing evil; we all have our benignant, fatherly moods at one time or another, I suppose. I chose to kill the petrifaction mania with a delicate, a very delicate satire.

Det framgår inte hur han tänkte sig att slå ihjäl genren; genom att addera till den? Naturligtvis fungerade det inte. Hans indian blev tvärtom mer populär än många andra.

I think that for about eleven months, as nearly as I can remember, Mr. [Sewall]'s daily mail-bag continued to be swollen by the addition of half a bushel of newspapers hailing from many climes with the Petrified Man in them, marked around with a prominent belt of ink. I sent them to him. I did it for spite, not for fun. He used to shovel them into his back yard and curse.

Nu tänker nog flera av er på jätten i Cardiff, den mest kända "försteningen" och förresten en av de mest kända bluffarna över huvud taget. (Det var i det sammanhanget som citatet "There's a sucker born every minute" myntades eller åtminstone blev känt; men det sades inte av cirkusdirektör Barnum, som också var inblandad.) Den historien skulle utspelas flera år efter Mark Twains indian.

En sak till: Den här historien kan ni sätta i händerna på de som menar att media "förr" var mycket bättre på källkritik. Fråga dem när "förr" inträffade, och hör sedan av er. Vad jag märkt är pressens källkritiska guldålder en myt.


Museum of Hoaxes: The Petrified Man, 1862

2013-10-03

Kriget som gör slut på krig

And never was war begun som joylessly, and never was war begun with so grim a resolution. In England, France, Belgium, Russia, there is no thought of glory.

We know we face unprecedented slaughter and agonies; we know that for neither side will there be easy triumphs or prancing victories. Already, in that warring sea of men, there is famine as well as hideous butchery, and soon there must come disease.

Can it be otherwise?

- H. G. Wells, The war that will end war (1914)

Det man brukar höra om krigsutbrottet sensommaren 1914 var att hurrande folkmassor trängdes utanför värvningskontoren, att folk som underkänts gjorde allt för att komma med ändå, och så vidare. Lite som på bilden ovan, som förresten är från Toronto (Kanada var en sorts del av Storbritannien vid den tiden.) Men så var ingalunda fallet överallt. Kanske inte ens på de flesta ställen.

Wells boktitel kan ha uppfattats som ett utslag av samma frejdiga optimism. Det var den, som synes ovan, inte.

Å andra sidan förutspår han bara några sidor längre fram ett franskt intåg i Tyskland före jul:

... Even without us he [Frankrike] will hold his own, and with us then I venture to prophesy that within three months from now his Tricolour will be over the Rhine. And even suppose his line gets broken by the first rush. Even then I do not see how the Germans are to get to Paris or anywhere near Paris.

Boken gavs ut i september 1914. Beroende på datum var det strax före, under eller strax efter slaget vid Marne, strax utanför Paris.


archive.com: The war that will end war

2013-10-02

Taking a leak

When Gamal Abdel Nasser (1918-1970) was president of Egypt and rumors of his ill health were common throughout Cairo, CIA operatives rigged a special interrupt to a urinal, so that they might obtain and analyze Nasser's urine and gain precise biochemical information on his medical condition from the specimen.

- Martin Ebon, Psychic Warfare (1983), kap 10

Ebon var en ovanlig fågel. Han trodde på och skrev om parapsykologi och liknande, men på ett sätt som är ytterligt sällsynt i den vidskepliga branschen (bortsett från teologin). Han trodde inte på precis allt han hörde, han ifrågasatte och kollade källor, han kunde skriva att han inte trodde på vissa påståenden eller personer. När reglementet annars föreskriver att man ska återge allt som låter tillräckligt bra eller intressant, ta dem för givna, och hellre vara tyst än kritisera.

Vad ska man då tro när han levererar en liten pärla som denna, utan källa? Jag lyckas i hastigheten inte få påståendet bekräftat men lutar ändå åt att det är sant. Särskilt som det varken inkluderar telepati, healing eller spådomar, för att bara nämna några företeelser som Ebon trodde fullt och fast på.

2013-10-01

Pyramidkraften upptäcks

Är pyramidens mystiska kraft bekant? Den som ska skapas av själva formen; skapar man en pyramid, oavsett material och storlek, men med samma proportioner som Kheops pyramid, så händer det förunderliga saker i dess mitt. Rakblad skärps, sjuka blir friska, varor får förlängd hållbarhet ... Sägs det. (Det duger alltså inte med Khefrens bara något mindre pyramid, eller någon annan av landets många pyramider; de var tydligen fuskbyggen allihop, ur esoterisk kraft-synpunkt.)

Upptäckten av detta förhållande tillskrivs Antoine Bovis (1871-1947), en fransk herre som intresserade sig för olika saker som inte finns. Idag är hans namn mest förknippat med Bovis-skalan, använd av slagrutegängare för att ange styrkan i de inbillade utslag de ägnar sig åt.

Berättelsen om hur Bovis upptäckte pyramidens kraft är en klassiker i branschen. Här är ett typiskt exempel på hur det brukar återges:
Modern pyramidology had its beginnings in the 1920s when Antoine Bovis, a Frenchman visiting the Great Pyramid, noticed that the bodies of small animals - bats, mice and cats - which had died in the King's Chamber were completely preserved by dehydration. Back home in Nice he built a scale model of the Great Pyramid, placed a dead cat about one-third up, and found that the body indeed did not decay but mummified.
Men här är en beskrivning där monsieur Bovis själv redogör för hur han undersökte den stora pyramidens krafter:
Being unable to go there to experiment and verify the radiations of the Keops Pyramid, I have built with cardboard some pyramids that you can see now, and I was astonished when, having built a regular pyramid and oriented it, I found the positive at the East, the negative at the West, and at the North and the South, dual-positive and dual-negative. After pondering this for quite a long time, I concluded — based on the theory of form induction — that I had assembled a pyramid whose base was equal to its height, when the Keops Pyramid is 232m (761ft) at its base, with a height of approximately 148m (485ft). Could the form have an influence on the radiations? Then I built a second pyramid that you see now, 24cm by 15cm (9.4" by 5.9"), which is a 1/1000 replicate of the Keops Pyramid. The supposition was right, and this time the 4 compass points corresponded perfectly to the 4 swings of the pendulum, the positive properly at the North.
- Ur Exposé de M.A. Bovis au Congrès International de Radiotellerie à Nice

Markeringen är min. Bovis var aldrig i Egypten. Berättelsen om den mumifierade katten är en skröna.


Källa: Excerpt from Exposé de M. A. [...], Junior Skeptic nr 23