2013-10-10

Toms and Jerries


Här har vi en tidstypisk film med Tom och Jerry från 1932. Det var ett rätt kortlivat par (1931-33) från Van Beuren. Katten och musen från Hanna Barbera dök upp först 1940. När Tom och Jerry ovan senare bytte ägare så fick de även nya namn,  Dick och Larry, för att undvika förväxling.


Här har vi Tom och hans lillebror Jerry i en episod från 1904. Vad alla dessa blackfaces beträffar så har jag inte sökt efter sådana exempel, de fanns lite överallt i dåtidens populärkultur (se även bloggposten Blackface för bl.a. Disneys ännu levande exempel).

Hur kommer det sig att det fanns så många Tom och Jerries? Namnparet kan härledas till åtminstone 1821.

Då började en följetong av Pierce Egan utkomma i månatliga shillinghäften, för övrigt samma publiceringsform som senare skulle göra bl.a. Dickens rik och berömd. Egans verk har den tidstypiska titeln Life in London or, the Day and Night Scenes of Jerry Hawthorn, esq., and his elegant friend, Corinthian Tom, accompanied by Bob Logic, the Oxonian, in their rambles and sprees through the Metropolis. Den gjorde stor lycka på ömse sidor Atlanten och innebar tydligen att namnparet satte sig ordentligt.

Toms, den berömda kattens, första namn var annars Jasper, men Tom låg onekligen nära till hands. På engelska är Tom ett generiskt namn på hankatter, som tomcat. (Det kommer i sin tur från sagoboken Tom the Cat från 1760, och namnet finns belagt om hankatter ända sedan ca 1300.)

Wikipedia: Tom and Jerry (disambiguation)
archive.org: Pierce Egan m.fl., Tom & Jerry [...] (1869)
Etymonline: tomcat

Inga kommentarer: