2019-03-21

Filter om tveksamma insamlingar för barn med cancer

Jag har tidigare skrivit om Den mexikanska kvackindustrin och Om tveksamma insamlingar för barn med cancer. Nu har magasinet Filter tagit upp ämnet i en rejäl artikel, I all välmening.
Det finns inga exempel på patienter som botats, det är alla rörande eniga om.
- Oskar Sonn Lindell intervjuar professorn och barnonkologen Klas Blomgren: Barnonkologen om mexikanska behandlingen: "Inte ny och inte användbar", Filter 67

Artikeln handlar dels om pengar som gått till ytterst tveksamma behandlingar, dels om pengar som inte gått till några behandlingar alls. Några exempel på de förra är hypnoterapi, hälsokost, magnetmadrass och ett duschmunstycke som alkaliserar och filtrerar vattnet – i stort sett harmlösa men komplett irrelevanta behandlingar som getts till svårt sjuka barn. Men framför allt har de pengarna gått till kliniker i Mexiko som Instituto de Oncologia Intervencionista, där riskabla men inte särskilt användbara behandlingar utförs under gravt ovetenskapliga former.
Jag visar också Klas Blomgren det enda vetenskapliga dokument som läkarna vid Instituto de Oncologia Intervencionista hittills publicerat: en tvåsidig redogörelse i en katalog för kongressen Immuno Mexico 2018. Där säger man att man mellan mars 2016 och april 2018 har behandlat och utvärderat 62 patienter i åldrar mellan två och 17 år. Samtliga har "svarat" på behandlingen; 45 är "stabila", i två fall har tumörerna minskat och i inga fall har sjukdomen förvärrats. Av materialet framstår det som om kliniken åtminstone förlänger patientens liv. De 17 dödsfall som skett påstås ha inträffat på grund av behandlingar som utförts före de mexikanska läkarnas ingripande. 
- Antingen är det lögner, eller så är det ett extremt tendentiöst sätt att presentera resultaten, säger Blomgren. Jag tror inte ett ögonblick på det där. [min markering]
Artikeln är obligatorisk läsning. I kartläggningen hittas, föga förvånande för den som bevakat branschen ett tag, även folk med kriminell historik, den ökände Michael Zazzio (Storkvackarna Sultan och Zazzio), med flera.

Man kan tycka att det trots allt är bättre om pengar går till middagar, lyxshopping och bilar än till barnplågeri i form av farliga, plågsamma och onödiga behandlingar. Men det är inte så folk tänker. Det är nedslående för den som tycker att ovetenskap och kvacksalveri, i synnerhet när det är barn som utsätts, hör till det sämsta folk kan ägna sig åt:
De flesta jag talar med [som bidragit till de tveksamma insamlingarna] ger en samstämmig bild: det var bilköpet och det efterföljande kaoset [i Facebookgruppen] som fick dem att ana oråd. Att även insamlingens ursprungsmål – Mexikokliniken – var minst lika tveksamt verkar de inte bry sig om.

2019-03-20

Spöken skrivna i sten


När dagens självutnämnda spökjägare sitter i gamla hus mitt i natten och lyssnar efter ljud, tittar på sina fåniga elektroniska apparater med mera, så är det sånt här som de tror att de upplever. Ur The Stone Tape (1972).

Det har gjorts många försök att lansera nya naturlagar när man tycker att de gamla vanliga, inklusive kvantfysik, räcker till för att förklara till synes paranormala upplevelser. Ett av dem är att förklara det som folk kallar spöken med att det ingalunda rör sig om döda människors själar, andar från en annan dimension (vad det än betyder) eller liknande, utan att intryck – bilder, ljud, känslor, lukter etc – som på något sätt bevarats, "spelats in", i materia. Om till exempel en person dött under traumatiska former i ett rum så skulle sådana delar av händelsen kunna lagrats i väggar, tak och golv. Sedan skulle dessa då och då spelas upp, och åskådare kunna se en mer eller mindre tydlig gestalt, höra förvrängda ljud, känna skräck, eller vad som nu råkat "fastna". Hypotesen kallas stone tape efter programmet från 1972. Den har drag av betydligt äldre idéer som psykometri, att den som rör vid ett föremål skulle kunna säga var det varit, vilka som ägt det etc.

Att sträva efter att förklara saker är gott. Men som så väldigt ofta i genren så har denna strävan på något sätt aldrig kommit längre än hypotesen. Att formulera en teori och konstruera experiment som kan stärka eller motbevisa den vore den självklara fortsättningen ... Om man ägnar sig åt vetenskap, vill säga. Men stone tape är inte vetenskap utan pseudovetenskap. Att respektabelt folk i den parapsykologiska branschen (sådana finns) inte använder begreppet är talande.
It's frequently noted on paranormal investigation websites as a “scientific” theory that has some evidentiary support. As I've documented here, it doesn’t have empirical support. Professional parapsychologists and the SPR (still considered to be the foremost investigation body of paranormal claims) do not rely on it and hardly even mention the term in their professional literature
- Sharon Hill

Den roligaste detaljen i Hills artikel (hon är f.ö. geolog) är att påstådda spökerier i Gettysburg sägs bero på att intryck från slaget skulle ha lagrats i kvarts i berggrundens granit. Varför just kvarts? Folk har fått för sig saker ... I detta fall förstärks intrycket av klassisk pseudovetenskap när man får reda på att berggrunden på platsen inte utgörs av kvartsrik granit utan kvartsfattig diabas.

Wikipedia: Stone Tape
Sharon Hill: Spooky Rocks, Skeptical Inquirer 27.3 hösten 2017

2019-03-19

Att slå sig för bröstet

Uttrycket är nog så vanligt: Att slå sig för bröstet. Vad betyder det?
Men tullindrivaren stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog med händerna mot bröstet och sade: "Gud, var nådig mot mig syndare."
- Lukas 18:13 (Bibel 2000)
När han nu dök upp började han tala underligt, slå sig för bröstet och anklaga sig själv för något ...
- Fjodor Dostojevskij, Idioten (Modernista 1968)
Trump kan slå sig för bröstet efter toppmöte
- UNT m.fl. media 12 juni 2018

Det är tydligt att slående för bröstet används på helt olika sätt (Trumps toppmöte med Nordkorea syftar på det i juni 2018 snarare än det i februari 2019). I exempel 1 och 2 betyder det något i stil med jag eländige stackare. I exempel 3 syftar gesten på den motsatta betydelsen, hurra vad jag är bra.

För det första är den senare betydelsen så vanlig att det är den enda som många känner till. För det andra är den förra betydelsen faktiskt den ursprungliga.
Många läsare är förvånade över att NEO (Nationalencyklopedins ordbok) endast tar upp betydelsen av markerad självbelåtenhet. Den ursprungliga, bibliska, betydelsen är nämligen högst levande för många och man skulle vilja att också den betydelsen kom in i ordboken.
- Självbelåtenhet – men också förtvivlan, Siv Strömquist, SvD 2 juni 2007

För det tredje härrör den senare betydelsen från ett misstag. Låt oss återvända till Lukas och läsa några fler verser om episoden:
Två män gick upp till templet för att be, den ene var farisé, den andre tullindrivare [kallad "publicanen" i äldre översättningar]. Farisén ställde sig och bad för sig själv: "Jag tackar dig, Gud, för att jag inte är som andra människor, tjuvar och bedragare och horkarlar, eller som tullindrivaren där. Jag fastar två gånger i veckan, jag lämnar tionde av allt jag köper." Men tullindrivaren stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog med händerna mot bröstet och sade: "Gud, var nådig mot mig syndare."
- Lukas 18:10-18

Enligt ordboken har man helt enkelt blandat ihop den självgode farisén och den ömkande tullindrivaren:
[anv., under anslutning till uttr. brösta sig, yfvas, uppkommen gm minnesfel, i det att man felaktigt tillagt den själfgode fariséen i den nytestamentliga berättelsen om fariséen o. publikanen den åtbörd gm hvilken publikanen ger uttryck åt sin förtviflan (se a')] ss. uttr. för fariseisk själfförhäfvelse
- SAOB: BRÖST

2019-03-18

Lördagsfråga 555: Ryssar i rymden

  1. Sibirisk cembratall Pinus sibirica. Det ryska namnet Сибирский кедр kedr tolkas lätt som ceder men det är alltså en tall.
  2. Örn, närmare bestämt kejsarörn.
  3. Pilgrimsfalk.
  4. Kungsörn.
Den här var inte lätt! Klart knepigare, av mer än ett skäl, än de amerikanska motsvarigheter som användes i Lördagsfråga 339: Apollo. För кедр, орёл, сокол och беркут var anropssignalerna för Vostok 1-4.

Av kommentarerna att döma lyckades Tricky att, trots svårigheterna, nå stjärnorna och sätta den röda tråden.

2019-03-17

Vad trikoloren inte betyder

- Delacroix, Friheten leder folket (1830)

Företeelser som sammanfaller tenderar att blandas ihop. När de inte bara ligger nära varandra i tiden och geografin utan även är lika många så kan det vara svårt att övertyga andra och sig själv att de faktiskt inte har med varandra att göra.

Frankrikes trefärgade flagga går tillbaka till revolutionen. Att det blev den kombinationen det blev beror på att rött och blått var staden Paris färger och vitt Frankrikes. Det finns lite olika hypoteser men en sak är säker, och det var att de tre färgerna inte hade ett skvatt med slagorden frihet, jämlikhet, broderskap att göra. Men eftersom dessa sedemera blivit så berömda, så har man associerat färger och slagord med varandra.

Naturligtvis har folk även läst in annan symbolik i de tre färgerna. Det är inte svårt, tvärtom; de heraldiska färgerna är få, tretalet mycket vanligt av såväl naturliga som andra orsaker, och man behöver inte studera period, land eller historiska förlopp länge för att finna mängder av möjligheter. Som att färgerna i själva verket skulle symboliserar den gamla regimens borgare, prästerskap och adel, eller att flaggan skulle symbolisera en fredlig samexistens av det kungliga vita och det republikanska/socialistiska röda. Allt sådant är efterhandskonstruktioner, i lika hög grad som att blått, vitt och rött ursprungligen avsåg frihet, jämlikhet och broderskap.

2019-03-15

Källkritik: En beskrivning och handledning

- Peter Olausson: Källkritik (2017)

Efter att ha fått det gyllene förstoringsglaset och en del nya läsare så kan det vara passande att tipsa om den längsta text jag skrivit i ämnet källkritik: Vad det är och vad det inte är, dess historiska bakgrund och framför allt hur man bedriver källkritik, inte minst på nätet.
Den moderna källkritiken utformades av tyska historiker i början av 1800-talet. De källor som de var intresserade av var historiska texter. Det märks på kriterierna så som de brukar formuleras. Men principerna i sig är nog så användbara även i helt andra sammanhang. Man kan använda dem vare sig man studerar Sveriges äldsta historia eller gammaltestamentliga fragment, Hitlers ”dagböcker” eller dumheter på Facebook.
I den här artikeln ges bland annat tips som gäller hemsidor, Facebook och Twitter. Vem vet hur användbara de är om fem, tio år? Eller vilka nya kanaler och metoder för att förvirra och förvilla som kanske, kanske inte dykt upp vid det laget? Men även om många källkritiska metoder är teknikberoende så är de källkritiska principerna lika relevanta idag som de var för 200 år sedan, och som de kommer att vara om 200 år.
Artikeln publicerades ursprungligen i föreningen VoF:s medlemstidning Folkvett nr 2017-1. Den har även getts ut som särtryck. Ladda ner, läs, länka, skriv ut, sprid!

2019-03-14

Ett förstoringsglas, gyllene

För honom är inget ämnesområde för stort för att ta sig an, ingen detalj för liten för att rymma en intressant historia, och ingen felaktig uppfattning för helig för att granska. Som en av den svenska faktagranskningens nätpionjärer har han inspirerat och ifrågasatt sedan långt innan någon hörde ordet "viralgranska", och vi hoppas han fortsätter länge än.
 - Juryns motivering

Förstoringsglaset är ett riktigt sådant som går att använda. Det gick rentav att få loss själva glaset vilket Hedvig, snart två år, fann underhållande en stund. Näven som håller förstoringsglaset är gjord i en 3D-skrivare.

Nytillkomna läsare kan tipsas om hemsidan www.faktoider.nu som länge var basen för undertecknads närvaro på nätet. Den har inte uppdaterats på bra många år men det mesta som står där är tidlöst. Som att "alla" "förr i tiden" trodde att jorden var platt, att fönsterglas rinner jättejättelångsamt, att tungan har fyra smakområden, att vi använder 10 % av hjärnan eller den odödliga språkfrågan om "än mig" kontra "än jag".

Numer finns framför allt denna blogg. Där har undertecknad sedan augusti 2007 postat praktiskt taget dagligen om faktoider, förvillare och forteana, knasigheter och källkritik, pseudovetenskaper och tips om hur man tar reda på vad som är sant, falskt eller mittemellan.

2019-03-13

Ett gyllene förstoringsglas

För honom är inget ämnesområde för stort för att ta sig an, ingen detalj för liten för att rymma en intressant historia, och ingen felaktig uppfattning för helig för att granska. Som en av den svenska faktagranskningens nätpionjärer har han inspirerat och ifrågasatt sedan långt innan någon hörde ordet "viralgranska", och vi hoppas han fortsätter länge än.
 - Juryns motivering

Idag arrangerar tidningen Metro Källlkritikens dag på ABF-huset i Stockholm. Bland annat kommer priset Det gyllene förstoringsglaset att delas ut i två exemplar. Det ena går till Anette Holmqvist, som sedan 1999 drivit Kolla källan, Skolverkets excellenta guide i källkritik. Den andra går till undertecknad, med motivering enligt ovan.

Han har avslöjat osanningar i 16 år –nu prisas mannen bakom Faktoider, Metro den 12 mars 2019