2022-12-02

Ett storverk om ord

En av mina standardkällor är Elof Hellquists oumbärliga Etymologisk ordbok, det överlägset mest kompletta verket i sin art. Det finns inscannat på oumbärliga Runeberg – gå och läs! när du läst klart den här bloggposten.

Det man hittar där är bokens första upplaga från 1922. Den andra gavs ut 1937 (efter professorns död 1933) och recenserades av Frans G. Bengtsson i en understreckare i svenskan (SvD 26 juni 1937). Den får högsta betyg – fattas bara – men det hindrar inte att anmälaren har några synpunkter. Fattas bara!

Att en gylta definieras som "ung eller snöpt sugga" (i andra upplagan; första anger bara "sugga") kommenterar den gamle gårdskarlen och därtill skåningen Bengtsson med att en sådan "är nog uteslutande ett filologiskt drömväsen":

En gylta är en avelsfärdig ung som som ännu inte "farjat" (grisat) men gärna redan kan vara "i far" (dräktig)

Kroppkaka definieras som "klimpar av mjöl och vatten (i soppa), även blodpalt" (vilket även står i 1:a uppl.),

en definition som är anmärkningsvärd genom att inte på någon enda punkt äga minsta beröring med den kroppkaka som förekommer i sinnevärlden.

För kroppkakor/norrländsk palt utgörs ju, ifall någon behöver påminnas, av pressad potatis med stekt fläsk och lök (utan lök för palt) i sitt inre. Serveras nykokta med grädde, lingonsylt och smält smör. Läckert.

- Francesco Hayez, Greve Ninni

Fadermördare är kragar som på bilden – populära från slutet av 1700-talet och knappt hundra år framåt.

Professor Hellquists hypotes kan nog utan vidare anses vara orimlig: "Av omstritt ursprung; snarast uppkommet i den tyska folkhumorn med tanke på den fara, för vilken man av dessa kragar utsattes vid de då mera än nu även bland män vanliga ömhetsbetygelserna (vid avsked o. d.); jämför att fadermördare på engelska heter lady-killer, egentligen damdödare."

Bengtsson ger inget för vare sig den tyska eller engelska förklaringen. Varför den första skulle vara särskilt bekymrad för fäder anges inte (men vi återkommer till det), och den senare härledningens ladykiller har inget med kvinnomord att göra utan står närmast för elegant charmör, någon som inte får kvinnor att falla i graven utan i sängen.

Sedan understreckaren publicerats tipsades han om en annan hypotes, som tagits med i essän i bokform: På franska skulle kragarna ha kallats parasite, parasiter, efter deras förmåga att vid soppätning få soppa på sig, och detta skulle ha förvrängts till parricide, fadermord.

Och egendomligt är, anmärker den lärda insändaren, att Hellquist i sin första upplaga har denna förklaring av ordet, men inte den andra.

Ledsamt nog är jag inte i tillfälle att författa en avhandling i ämnet; men provisoriskt skulle man kanske tänka sig att Hellquist uteslutit denna förklaring i sin andra upplaga av den anledningen att han funnit den vara oriktig; detta så mycket sannolikare, som han inte övergett den till förmån för någon evident eller ens hjälpligt plausibel förklaring, utan till förmån för sitt i mitt tycke förtvivlade nödfallsförslag. Denna härledning från parasite-parricide, som är ytterst elegant, till och med så elegant att den avgjort doftar skrivbordskonstruktion, skall jag med nöje tro på, så snart jag i samtida fransk litteratur får syn på något belägg, men inte förrän då …

I SAOB (1919) nämns såväl en anekdot om en "tysk sprätt" vars vassa kragsnibbar stuckit ut ögonen på den omfamnade fadern "o. därigm blivit vållande till hans död", liksom parasite-förklaringen – utan belägg … Det är också den senare som Wikipedias vise redaktörer valt att skylta med, men hänvisning till Hellquists första upplaga – tydligen utan att känna till att han ratade den inför den andra.

Lärda förklaringar i all ära, men det är inte svårt att hålla med om Bengtssons förslag: De höga kragarna satt bäst på unga smärta herrar som greve Ninni. När deras frodigare fäder ville bli lika eleganta kunde kragarna bli veritabla halsjärn över tjocka nackar; gradvis blev ansiktsfärgen allt mörkare; för att så småningom få bäraren att tappa medvetandet eller få ett slaganfall, eller både och.

Fata Morgana, "fén Morgana", är "hägringsfenomen där byggnader, stränder o.d. syns utsträckta i höjdled, varvid de antar formen av tinnar, block eller murar, som ofta ändras med tiden eller med ögats höjd" (NE).

Det skulle krävas åtskillig lärdom för att avgöra värdet av Hellquists originella åsikt rörande uttrycket "Fata Morgana" [endast i 2:a uppl.]; a priori förefaller den allt utom sannolikt. […] att den åsyftade Morgana var kung Arthurs syster (eller halvsyster), tidigt belagd i Arthursepiken, är inte föremål för tvivel; men därefter, utan att bry sig om den keltiska sidan av saken, anser Hellquist att Morgana lånats från Orienten och att namnet kommer av det arabiska ordet för korall; varpå han meddelar att namnet i orientalisk litteratur först finns belagt i sagan om Ali Baba.

"Den keltiska sidan av saken" utgörs av att deras Morgana är rejält gammal, betydligt äldre än sagan om Ali Baba (vars Morgana dessutom inte är en fe utan en slavinna utan övernaturliga drag). Morgana kanske stammar från keltisk mytologi, där Morgens var en sorts kvinnliga Näcken-najader som dränkte oförsiktiga. (Däremot stammar hon tyvärr nog inte från den irländska krigs- och ödesgudinnan Mórrígan.)

En avrundning av Frans G. Bengtsson är inte komplett utan lite gnäll över samtidens förflackning:

Småsaker som dessa anförda äro inbjudande att prata om; men de äro ting av underordnad och periferisk art i Hellquists stora verk, och dettas värde beröres inte märkbart av deras förekomst. Man kunde önska sig att bildningsintresserade i mån av möjlighet skaffade sig detta verk, trots dess en smula skrämmande gedigenhet från icke-filologens synpunkt; särskilt borde sådana föräldrar, som uppamma unga snillen, ämnade att bli författare, journalister, professorer och riksdagsmän, i god tid låta sin intellektuella avkomma växa upp bredvid en sådan kunskapskälla, för att på så sätt från början kunna komma underfund med att ord i stor utsträckning verkligen betyda någonting och inte enbart äro en facil form av munväder.
Detta stycke vill jag särskilt framhålla:

Flitigt studium av detta verk skulle kanske i någon mån kunna rädda oss från att hemfalla åt sådant stereotyperat konfektionsspråk som eljest alltför lätt tar överhand, smyckat av ledsamma modefloskler sådana som "gå in för", "ligga till", "krusiduller", "fifty-fifty" och "hektisk" – det sistnämnda det stora nyfunna adjektivet för ögonblicket.
Så nu vet ni vilka modeord folk kunde reta sig på sommaren 1937! (Slagningar på tidningar.kb.se visade inga märkbara toppar för något av uttrycken; närmast kommer "ligga till", som 1937 var 14 % vanligare än 1936 och 27 % vanligare än 1938.)

En till: Parasite-hypotesen finns med i bokform men inte i understreckaren. I understreckaren fanns däremot en uppgift som saknas i boken: Ordboken gavs ut som häften (à 3:50), varav Bengtsson i skrivande stund tagit emot elva, fram till början av bokstaven S. Det är väl rätt sällan som man numera ser den här sortens verk utportioneras.


Hellquist återgiven av eleven Gunnar Cederschiöld. Denne är nog så intressant i sig; han var en begåvad tecknare, duktig skribent, och tillräckligt bra på fäktning för att få en sjätteplats i OS 1928.


2022-12-01

Bibeln förkortad

Paulus överräcker en bokrulle – ett brev, närmare bestämt – till en lärjunge, för vidare befordran till mottagarna. Vi är i P:et som inleder "Paulus", som inleder brevet ifråga. Den röda texten (vars röda ruber finns kvar i ordet rubrik) berättar att detta är "Incipit eplaad galathac" – det utläses "Incipit epistula ad Galathas", "början av brevet till Galaterna", det vill säga Galaterbrevet.

Jag vet inte när denna läckert illuminerade Bibel gjordes. Texten är uppenbarligen den katolska standardbibeln versio vulgata, "den allmänna versionen", eftersom översättningen gjordes i en värld där latin var det allmänna språket. Men vad står det? Är detta latin?

Paulus apls non ab hominibz ne qz p homine sz p ihm xrm ? dm patrem qui suscitavit
eum amortuic ? q mec sut omc frs ecclijc galatie.

En del krumelurer har jag återgett efter närmast liknande bokstäver, som zätat i "hominibz". Andra, som den lilla vinkeln mellan "xrm" och "dm", liknar inte någon bokstav alls. Att s i slutet av ord skrivs med en c-liknande bokstav kan inses efter en stund; är det månne en grekisk influens?

En sak är klar, och det är att det inte räcker att kunna fraktur och latin för att läsa detta.

"Vanlig" fraktur är inte svårläst. När man väl lärt sig att skilja på s, f och k, och känner igen några sammansättningar som ss/sz, kan man läsa vanliga tidningstexter med jämnmod. Jag försöker att öva frakturläsning lite då och då, och har funnit att lite vana gör susen; inte fullt lika smidigt som vanlig text men heller inte särskilt besvärligt.

Men här behövs mer hjälp.

Här är den latinska texten uttydd:

Paulus apostolus non ab hominibus neque per hominem sed per Iesum Christum et Deum Patrem qui suscitavit eum a mortuis et qui mecum sunt omnes fratres ecclesiis Galatiae

Jag vet inte hur spridda de olika förkortningarna var. En del ser nog så praktiska ut för vardagligare bruk, som när mycket vanliga ord som "que" eller "per" förkortades. Andra verkar mera fackspråkliga. Att skriva "Jesus Kristus och Gud" som "ihm xrm [vinkel] dm" måtte ha sparat mången munk månget penseldrag, men var knappast särskilt vanligt i icke-teologiska sammanhang.

Här är förresten texten på svenska, i Bibel 2000:

Från Paulus, apostel, utsänd inte av människor eller genom någon människa utan av Jesus Kristus och Gud fadern som uppväckt honom från de döda. Jag och alla bröderna här hälsar församlingarna i Galatien.


2022-11-30

Karl XII:s likfärder

- Gustaf Cederström, Karl XII:s likfärd (1878)

- Gustaf Cederström, Karl XII:s likfärd (1884)

Den första tavlan målades i Paris. Den köptes sedan av en storfurste i Ryssland, av alla länder. Detta upprörde svenskarne såpass att man fick Cederström att måla en till. Den förfärdigade han hemma på godset Krusenberg söder om Uppsala. I trakten pekar folk ut en plats som han ska ha använt, och som man menar sig kunna känna igen i tavlan. Med tanke på hur lika klippväggarna är i de olika versioner så verkar det mer osannolikt. Den mest påfallande skillnaden jag annars hittat är att mannen med tjädern – en annan fallen konung – är skallig i den första tavlan.

Tavlan är inte historiskt korrekt – så klart, höll jag på att skriva. Att skottskadan inte återgetts är en sak. Den mest uppenbara "detaljen" har kommenterats av upphovsmannen:

Ej bars Carl XII obetäckt över gränsen, men har det stött någon människa att jag framställt honom så? … Absolut lögn bör man akta sig för, men en väl vald licentia poetica måste vara tillåten.

- Gustaf Cederström


2022-11-28

Äkta falska namnteckningar

En signeringsmaskin från Jaquet Droz, som annars tillverkar mycket dyra analoga armbandsur. Notera firmateckningen på den lilla maskinen och jämför med det som pennan just skriver ut. De flesta signeringsmaskiner är större, inte fullt lika kostsamma, och betydligt fulare.

En signeringsmaskin, på engelska autopen, är en apparat som kan skriva namnteckningar. De "programmeras" med en äkta namnteckning, och styr sedan en penna (eller flera) medelst kugghjul, stänger och grejer. Exemplet ovan är en liten läckerbit, på flera sätt, och kostar därefter; andra behöver inte se roligare ut än en kassaapparat.

Vilka använder signeringsmaskiner? Folk som behöver signera väldigt ofta. Eftersom de maskinella namnteckningarna värderas lägre, på flera sätt, är det ofta mer eller mindre hemligt om någon själv håller i pennan eller inte gör det.

Nyligen uppmärksammades att signerade exemplar av Bob Dylans nya bok varit maskinsignerade. I Bob Dylan Apologizes for Replica Signatures in New Book, Bookstr 27 november, kan man se flera varianter. Själv åberopade han medicinska skäl: På grund av svindel behövde han hjälp av fem (!?) personer för att signera. Det blev problematiskt under pandemin, varför man fick använda en annan lösning:

With contractual deadlines looming, the idea of using an auto-pen was suggested to me, along with the assurance that this kind of thing is done ‘all the time’ in the art and literary worlds.

- Daniel Kreps, Bob Dylan Apologizes Over Autopen Controversy: ‘An Error in Judgement’, Rolling Stone 26 november 2022

De som betalt $599 för att få en signerad bok var inte övertygade. Snart fick förlaget låta köpen gå tillbaka för de som ville.

Ett tråkigare exempel var när det visade sig att USA:s försvarsminister Donald Rumsfeld låtit maskinsignera brev till anhöriga till stupade soldater. Däremot ska ingen bli förvånad om en presidentiell underskrift visar sig vara maskinell. Under George W. Bushs tid gavs ett memorandum ut där man i detalj visade att det var OK för POTUS att signera med en maskin. Om inte, hade en avsevärd del av hans arbetsdagar utgjorts av att skriva sitt namn.

… While the autopen’s robotic writing is not a signature, it’s not not a signature.

- Jimmy Stamp, President Obama’s Autopen: When is an Autograph Not an Autograph?, Smithsonian 8 januari 2013

- Adolf Fredriks namnstämpel samt signeringsmaskiner från Signascript, där den ena återskapat Barack Obamas namnteckning

Svårigheten att skilja maskinella och manuella namnteckningar verkar främst bero på namnteckningens utformning. Maskinerna som håller i pennorna varierar inte tryck eller vinkel. Även om man skriver med kulspetspenna kan åtminstone varierande tryck ge synliga skillnader. Å andra sidan finns det namnteckningar som kan simuleras effektivare än andra …

- J. L. Summers vid en fem-pennad signeringsmaskin (1918)


2022-11-27

Bibeln kommenterad

- faktoider läser Bibeln (PDF, 80 Mb)

Man skulle kunna säga att jag läser Bibeln för att så många andra gjort det.

- Jag

I januari började jag läsa Bibeln, från pärm till pärm. Jag läste den inte av religiösa skäl (är f ö ateist) utan för dess historiska och kulturella värden. Jag beskriver detta närmare i Att läsa Bibeln.

Då och då kommenterade jag det jag läste på Twitter. Jag nämnde verser jag tyckte var särskilt bra eller dåliga på olika sätt, uppmärksammade motsägelser, förklarade otydligheter, nämnde kuriosa, historiska sammanhang … Ibland ställde jag frågor, och fick ofta hjälp av folk som följde mig på vägen. Och utöver att göra det hela roligare och intressantare så innebar kommenterandet att den rätt avsevärda investeringen av tid och energi gav ett lite mer bestående resultat än att "bara" ha läst en bok. Sist men inte minst blev det betydligt svårare att hoppa av när jag hade andras ögon på mig ...

Här är Twitter-tråden: Som faktoider läser Bibeln

Läsningen påbörjades den 21 januari 2022 och avslutades den 15 november samma år. Det blev sammanlagt 1837 tweets om jag inte räknat fel (vilket jag rimligtvis gjort någonstans, men mycket kan det inte ha blivit). Och som utlovat har jag nu lagt ihop dem i en pdf, om någon skulle vara intresserad – 350 sidor jämnt blev det. Varsego.


2022-11-19

Paus

 Ja, som synes har bloggen en paus. Igen … Återkommer, som vanligt.

2022-11-17

Stöd Blågula Bilen

Vi avbryter för ett meddelande … Från vår sponsor, höll jag på att säga. Fast det är ju tvärtom.

Swish: 123 607 66 65
BG: 5899-3932
paypal.me/blagulabilen

Hemsida: blagulabilen.se
Facebook: BlagulaBilen

Blågula Bilen köper bilar till Ukraina. Lastbilar, skåpbilar, pickuper, en brandbil har synts till … De får en översyn och målas om i lämpliga kulörer. Sedan fylls de med grejor som behövs – som man vet behövs – och körs ner. Ibland kör man ner material till Kiev, där kollegerna i Operation Aid tar över och kör vidare österut. Och det är volontärer hela vägen.

Blågula bilen har egna kontakter i Ukraina som tar emot bilarna och informerar om behoven. Take Aanstoot [grundare] anser att mindre hjälporganisationer kompletterar de större, och ibland kan vara mer snabbfotade på marken i ett kaotiskt krig.

– Dessutom skänker vi fordon och annat till den ukrainska krigsmakten. Sånt gör inte Röda korset.

- DN rapporterar om Operation Aid och Blågula bilen, 14 november 2022

Jag var tidigare månadsgivare till en annan organisation, stor och välkänd. Sedan en tid ger jag istället till Blågula Bilen. Gör det du med. Alla pengarna används till välgörande ändamål (redovisningar publiceras regelbundet), och ändamålen är verkligen välgörande.

Nämnda Operation Aid är också bra:

Swish: 123 139 37 01
BG: 5856-4071

Hemsida:  www.operationaid.org/sv
Facebook: operationaid


2022-11-16

Bibeln läst

- Som faktoider läser Bibeln – en tråd, @faktoider 21 januari 2022

Den 21 januari 2022 började jag läsa Bibeln. Då och då kommenterade jag vad jag läste på Twitter. Igår, den 15 november, blev jag klar.

När jag pustat lite ska jag lägga ihop alla tweetsen i en PDF. Det blir ju lite tillgängligare i den formen, ifall någon får för sig att ta del av något av materialet.


2022-11-15

Adelsohns telefon

Och Telia hade monopol på telefoner. Det var straffbart att försöka köpa någon annan. Ulf Adelsohn blev faktiskt åtalad  när han försökte. Vi avreglerade allt detta.

- Carl Bildt på Twitter, 25 mars 2021

Hösten 1985 for några riksdagsledamöter till Kina. En som deltog var Ulf Adelsohn, Moderaternas partiledare. På hemvägen gjordes ett stopp i Hong Kong. Där köpte Adelsohn bland annat två bärbara telefoner, sådana med en fast del inkopplad som en vanlig fast telefon och en bärbar som man kan använda runtom i huset och lite till. Väl hemma nämnde han detta i förbigående. Några dagar senare ringde det:

Vem som anmälde mig för polisen vet jag inte, men jag misstänkte en riksdagskollega. För inte hade jag tänkt på att Televerket – som det då hette – hade monopol också på själva telefonerna. Alla apparater var deras egendom och här hade jag, olovandes, smugglat in förbjuden vara. Till yttermera visso försökte vissa påstå att jag tidigare, som statsråd, hade initierat en lagstiftning om förbud just mot de frekvenser som dessa bärbara telefoner hade. Det var dock ett rent påhitt.

Alltnog blev jag en fredagseftermiddag uppringd av en kvinna från polisen som berättade att jag var anmäld för detta brott. Jag frågade om jag fick tillbringa helgen med familjen och hon svarade mycket vänligt att hon heller inte tyckte det var roligt att bevaka Televerkets monopol.

Jag erkände oförbehållsamt och fick omsider meddelande när ärendet skulle upp i domstolen, men också besked att jag inte behövde infinna mig personligen. Efter ett tag kom domen; 15 dagsböter á 20 kronor. Dessutom med tillägget att ”dagsboten var nedsatt p g a ringa brott”.

- Ulf Adelsohn, En olaglig telefon, bloggen Svensk Linje (som liksom tidningen med samma namn drivs av Fria Moderata Studentförbundet) 9 augusti 2014

Denna episod nämns då och då. Som härom året av Carl Bildt. Sammanhanget är oftast att visa upp monopol-fasoner.

Men då är man fel ute. Liksom Adelsohn själv, på flera sätt. På tal om påhitt.

Visst var det så, att den som hade ett telefonabonnemang hyrde sin telefon av Televerket. Och visst hade Televerket inskrivet i kundavtalet att telefoner som kopplades in på deras nät måste vara av Televerket godkända (detta sakernas tillstånd debatterades flitigt och länge). Men det var inte något sådant avtalsbrott som saken gällde. Utan ett lagbrott.

Enligt den svenska radiolagen klassas trådlösa telefoner som radiosändare och sådana får man inte utan speciellt tillstånd föra in i landet.

- "Adelsohn riskerar böter för 'telefonsmuggling'", SvD 21 december 1985

Det Adelsohn åtalades och fälldes för var brott mot varusmugglingslagen. Ingenting annat.

Dessutom var det inte polisen som kontaktade Adelsohn utan tullen. Närmare bestämt tullkriminalens utredare Annkatrin Hübinette.

Efter att ha läst artikeln var vi mer eller mindre tvingade att ta kontakt med Adelsohn för att höra om uppgifterna stämde, berättar Hans Jonsson, chef för tullkriminalen.

- "Adelsohn åtalad för smuggling", DN 23 januari 1986

Moderatledaren Ulf Adelsohn är dömd att betala sammanlagt 300 kr i dagsböter för varusmuggling.

- SvD 3 april 1986 – folk gjorde sig roliga över de låga dagsböterna (15 à 20:-), men så satte man dem också lågt när det gällde ringa brottslighet

Tipstack till Jens Christian Berlin, som också skrivit om historien: Sanningen om Ulf Adelsohns telefon, 17 april 2022