2014-10-31

Utlandet tränger sig på

Herr talman, mina herrar! Det är icke gott, att i dessa allvarstunga tider diskutera saker, sådana som de nu föreliggande, vilka visserligen må vara viktiga i och för sig, men som i alla fall sjunka ned till en ringa betydelse i jämförelse med det fruktansvärda som nu sker runt om oss. Man har svårt att med nödig sans och reda diskutera sådant under det man timme för timme går och väntar på, huruvida världshändelserna skola utveckla sig så, att vi över huvud taget skola kunna hålla oss utanför dem. Jag har velat säga detta för att motivera, att jag i diskussionen i dag, då jag antagligen nödgas uppträda åtskilliga gånger, kommer att fatta mig synnerligen kort.
Klockan var en stund efter tio, onsdag förmiddag den 5 augusti 1914, när herr Petersson i Lidingö villastad förklarade för riksdagens andra kammare varför han i den kommande debatten kunde uppfattas som mindre mångordig än vanligt. Annars hör det ju till god retorik att inte avvika från sakfrågan, men när utlandet tränger sig på i så hög grad som här var fallet kunde det vara värt ett undantag.

Vilka sakfrågor var det då som skulle diskuteras? Först ut var följande lagförslag:
Utländsk zigenare ävensom utlänning, som uppenbarligen har för avsikt att söka sitt uppehälle genom bettlande eller att under vandring från ort till annan vinna sin utkomst genom utförande av musik, förevisande av djur eller annan dylik sysselsättning, må vid ankoms­ten till riket eller omedelbart därefter av polismyndighet avvisas.
Förslaget kom att antas som Lagen om inreseförbud för zigenare (SFS 1914:196).

2014-10-30

Ässet och den franska revolutionen

Kortlekens äss har ju värdet 1 och är därmed det lägsta kortet i sviten. Samtidigt kan det också vara det högsta. Ibland får man höra att detta har en historisk koppling: Det "höga ässet" infördes efter franska revolutionen för att, så att säga, spegla tidsandan.

Fascinerande! Är det sant?

Spelhistorikerna verkar inte tillhöra de spiksäkra. En sak är säker och det är att höga äss förekom långt tidigare.

... Tib, the Ace is fifteen in Hand ...
- Charles Cotton, The Compleat Gamester (första upplagan 1674, här från 1725, och Cotton byggde på Cotgrave (1662) och Willughby (1660-70))

Om höga äss blev vanligare efter 1789 vet jag inte. Svårast att avgöra måtte vara hur folk i så fall har tänkt. Inspirerades man av revolutionens omvälvningar? Eller fann man det helt enkelt vara en spelteknisk finess som gjorde spelen intressantare?

Som i Black Jack, där man ju kan välja om ett äss ska räknas som 1 eller 11. Det är förresten ytterligare ett exempel på ett kortspel där högt äss förekom långt före revolutionen. Det vet vi tack vare en ovanligt förnäm källa:
Och, om ers nåd är kunnig i spelet, den ser vilken fördel han har som med säkerhet vet att det första kortet är ett äss, som kan ge honom en poäng eller elva; och med denna fördel, där veintiuna [tjugoett] har utmanats, stannar pengarna hemma.
- Miguel de Cervantes, Rinconete and Cortadillo (1613, efter engelsk översättning av Mariano J. Lorente, Boston 1917), sid 63

2014-10-29

Sjusovare

Glis glis, en art i familjen sovmöss. Om den ska denna bloggpost inte handla. Men jag får åtminstone tillfälle att berätta vilket fint namn den har på engelska: Edible dormouse.

Vad är en sjusovare? Är det någon som sover ända till klockan sju?

Men "sju" syftar inte på klockslag utan på antal. De sju sovarna var, enligt legenden, tidiga kristna som förföljdes för sin tro. De gömde sig i en grotta där de föll i en djup, magisk sömn. När de vaknade trodde de först att det bara hade gått en natt. När de insåg att flera hundra år passerat, och att deras religion (kanske rentav av "rätt" sort) under tiden slagit igenom å det grövsta, prisade de Gud och föll sedan döda ner.

Inom kristendomen blev de sju sovarna mycket populära under medeltiden (liksom längre fram, men det är en annan historia). Den fick ett särskilt klintbergskt drag när folk lite varstans identifierade berg som det med de sju sovarna. Ibland gjorde man historien ännu lite bättre genom att låta dem fortfarande ligga och snarka i en igenmurad grotta någonstans. Här blev den påtagligt lik sägnen om "kungen i berget", där Barbarossa, Holger Danske eller någon annan hjälte sägs sova i något krypin för att vid en kommande yttersta kris vakna och rädda landet.

Sjusovardagen var helgondag (dock inte helgdag) i Sverige fram till 1900. Den firas än idag (eller vad den nu gör) på sina håll i Finland.

Inom islam har de sju sovarna en ännu högre status eftersom de nämns i Koranen:
När dessa unga män tog sin tillflykt till grottan bad de: "Herre! Förbarma Dig över oss och visa oss den rätta vägen ut ur våra [svårigheter]!" Därpå tillslöt Vi deras öron i grottan under många år, och så till sist väckte Vi dem. [Allt detta skedde] för att det skulle stå klart, vilken av de två uppfattningarna som visade störst förståelse för frågan hur länge de blev kvar [i grottan].
- Sura 18. Al-Kahf (Grottan), vers 10-12 (Bernström)

2014-10-28

ASPR: Parapsykologi nära döden

Har du varit med om någonting exceptionellt i parapsykologisk väg? Har du haft en nära döden-upplevelse, en NDU? Då är ASPR, amerikanska sällskapet för parapyskologisk forskning, intresserat av din berättelse. De är faktiskt intresserade även om du inte upplevt något särskilt: "all responses are important" (vilket låter som en ovanlig form av parapsykologisk forskning). Svaren skickas till William Roll, State University of West Georgia.

I senaste numret av Fortean Times redogör Guy Lyon Playfair för ASPR:s historia. Föreningen grundades 1885 (1884 enl. WP?) och fick en energisk start. Sedan följde några år av kräftgång. Ledningen blev så betuttad i det föregivna mediet Margery att man inte bara satte stopp för varje ifrågasättande av henne (något som förekom även bland öppensinnade), utan lade ner all verksamhet som inte utgjordes av Margery-prisande.

Ektoplasma ur örat: Margery i aktion.

Några tröttnade och bildade en utbrytargrupp; under några år såg de sig som det egentliga ASPR. Sedan Margery dött (och inte kommit tillbaka, kan tilläggas) återgick verksamheterna till det (para)normala. Tiden fram till 1980-talet beskrivs som en andra höjdpunkt i föreningens historia då mycket forskning, enligt uppgift, ska ha gjorts.

Det kan påpekas att Playfair tror på parapsykologi. Men även en skeptiker, som är aldrig så lite lagd åt det historiska hållet, kan finna det vara under all kritik att en samling med över tiotusen böcker, brev, filmer, ljudinspelningar med mycket mer - mycket gammalt, mycket säkert värdefullt på flera sätt - står oanvänd, otillgänglig och måhända i allt sämre skick.
For the past 20 years or so, information on the Society’s current activities has been hard to come by. My own request for it was not answered or acknowledged. There have been no Journal or Proceedings since 2004, although the ASPR website remains, inviting those with personal experiences to report to send them to William Roll (although he died in January 2012). Veteran parapsychologist George Hansen estimated in 2007 after a trawl through the society’s tax returns, that membership had fallen from 591 in 1988 to just 23 in 2005. He also noted that its current executive director still enjoys a six-figure salary.
- Guy Lyon Playfair, "An American institution in low spirits", Fortean Times #320

Just det: William G. Roll, han som tar emot rapporter om NDU:er med mera, avled 2012. En illa uppdaterad hemsida blir ett stycke passande ironisk galghumor.

Hur en förening utan medlemmar eller verksamhet ändå kan avlöna sin ordförande så frikostigt är en öppen fråga.

Under sina flitigare perioder fick den en hel del stöd från olika håll. Som till exempel Chester Carlson; mannen som uppfann kopieringsapparaten var även mycket intresserad av parapsykologi och donerade miljoner (i dåtida dollar) till olika verksamheter. Bland annat köpte han huset på 73:e gatan i New York som ASPR fortfarande använder.

Parapsykologer och deras anhängare gnäller ständigt över hur lite medel de får för att bedriva sin så kallade forskning. Men här och var finns det uppenbarligen pengar.


Se även:
Michael Prescotts blogg: Decline and fall, 19 oktober 2014.
The Paranormal Trickster Blog: A Salary in Parapsychology: Patrice Keane (ASPR), 13 augusti 2007

2014-10-27

Lördagsfråga 331: Kamikaze

 1. Detalj ur en avbildning av "den gudomliga stormen", kamikaze, som 1274 och 1281 omintetgjorde mongolernas försök att invadera Japan.
 2. Om man knyter en trumpetstek och skär av den mittersta delen får man något som kallas "kamikaze-knop": Så länge den är belastad håller den, när belastningen upphör öppnar den sig. Vilket kan vara käckt, om än absolut livsfarligt, vid bergsklättring om man verkligen inte vill lämna linan efter sig.
 3. Astro Invader (1980), ett dataspel i färg! som först släpptes i Japan under namnet Kamikaze.
 4. Kamikaze Girls (2002) började som bok för att sedan bli såväl manga som otecknad film.
Det var ju #1 som fick bli det patriotiska namnet på självmordsuppdragen. De första togs förresten i bruk för 70 år sedan, under slaget vid Leytebukten i slutet av oktober 1944. Det visste säkert Otto Osmos, det med.

2014-10-26

Älvor med vingar

En enkel slagning på fairies visar tydligt hur vi tänker oss dem: Väna, kvinnliga naturväsen med vingar.

Det där med vänheten är ett modernt påfund:
På romantiska tavlor har äldre konstnärer målat undersköna älvor som trånande dansar omkring i dimmorna på ängen. Så väna och ljuvliga har älvorna aldrig varit i folktron.
- Ebbe Schön citeras på www.faktoider.nu: Älvor

En annan detalj är vingarna:
Wings, while common in Victorian and later artwork of fairies, are very rare in the folklore; even very small fairies flew with magic, sometimes flying on ragwort stems or the backs of birds. Nowadays, fairies are often depicted with ordinary insect wings or butterfly wings.
- Wikipedia: Fairy

Detta hade kunnat vara en rent konsthistorisk fråga, om det inte varit för alla observationer av älvor som gjorts -- sägs ha gjorts. Och när sådana observationer gjorts före 1800-talet så är vingarna inte där; när de gjorts från viktoriansk tid och senare, så är vingarna där. (En noggrannare undersökning skulle kunna visa hur vingarna spridits geografiskt, om ursprunget nu är England eller någon annanstans.)

Har älvorna evolverat? Eller kan det vara så, att det som folk ser beror mer på vad de förväntar sig att se än vad de faktiskt har framför sig? Vilket i sin tur problematiserar hela älvafrågan: Om man inbillar sig (vilket är ett luddigt och ofta missvisande ord för det faktum att vi i sådana här fall är helt i våra hjärnors våld) en väsentlig detalj på en observerad älva, hur kan man då vara så säker på att hela älvan inte är en sorts fantasi?

(Denna bloggpost handlar bara delvis om älvor, desto mer om allt som vi tycker oss se, tror oss se, är helt pang bom spiksäkra på att vi observerat men vars existens av en eller annan anledning inte låter sig påvisas på något annat sätt än den personliga vittnesbörden.)

Relaterade bloggposter: Hur man trollar fram älvor (inklusive Cottingley Fairies); Älv-föreningen

2014-10-24

Julikrisen på 400 sekunder

På tisdag kl 19.30 är det dags för Pecha Kucha på nöjespalatset Park Lane, Avenyn i Göteborg. Det är det här konceptet, jag förklarade det häromåret, där en person står och pratar till ett bildspel med 20 bilder, varken mer eller mindre, som var och en visas i 20 sekunder, varken mer eller mindre. I detta rigida och kraftigt begränsade format kan vad som helst avhandlas.

Själv ska jag berätta om hur det gick till när skotten i Sarajevo blev ett världskrig. Om man stryker utvikningarna blir det ganska lagom.

Entrén är fri så det är bara att ramla in. Eller knô sig in; de som jag varit på har dragit rejält med publik så det är en idé att komma i god tid.

Här är förresten hela gänget (kan komma att ändras, ej i slutgiltig ordning). Kanske där syns några andra namn eller ämnen som förefaller intressanta, på ena eller andra sättet?
* Peter Olausson – Hur första världskriget bröt ut
* Freija Frändberg & Maria Johansson – Bobygget
* Janne Björge – Vikten av att minska glappet
* Magnus Eriksson – Heta linjen
* Maurice Westerlund – Dr Space
* Monique Wernhamn – The sustainable woman
* Jakob Wenzer – ADHD & kreativitet
* Hanna Norlin – Ett land som heter Afrika
* Linda Spåman – Äkta spåman tarot
Facebook: Pecha Kucha GBG

2014-10-23

Silver i mat

Ifall någon missat det så är kolloidalt silver det hetaste heta i alt-med-branschen just nu. Det finns ingenting som denna tungmetall, mycket finfördelad i destillerat vatten, sägs kunna bota eller förebygga: allergier, reumatism, böldpest, cancer, HIV, ebola ... Ni fattar.

Bland andra argument för denna klassiska snake oil finns två som jag tycker är lite extra intressanta eftersom de är historiska.

1) Förr i tiden lade man ofta ett silvermynt i mjölken. Då höll den sig bättre.

Någon som känner till detta föregivna husmorsknep?

2) De som hade råd höll sig med bestick, bägare och rentav tallrikar i silver. Det var detta silvertillskott som gjorde att fint folk höll sig friska. Kanske det även är därifrån beteckningen "blåblodig" kommer? Eftersom ackumulerat silver gör dig till en smurf.

Etymologin bakom "blåblodig" har definitivt en annan historia; sangre azul användes om den spanska aristokratin, vars germanska rötter och ljusare hy gjorde att ådrorna framträdde tydligare än hos den inhemskare underklassen. Att ädlingar hade bättre överlevnadschanser är ett faktum, även under de återkommande epidemierna (för de var många fler än den välbekanta digerdöden), men det berodde på silver i mynt, inte i mat:
Metoden var den förutsägbara: kungarna flydde och gjorde sitt bästa för att isolera sig och sina hov. Men det lyckades inte alltid. Några av våra bästa exempel på kungarnas lyckade och misslyckade försök att sätta sig i säkerhet kommer från nuvarande Spanien.
- Dick Harrison, Dog någon kung i digerdöden? SvD 9 april 2010


VoF Skeptisk ordbok: Kolloidalt silver

2014-10-22

Marianne Utterdahl, Ghostbuster

Marianne Utterdahl är ordförande för Sjukvårdspartiet i Värmland. Hon är också ett av nio så kallade landstingsråd, en heltidsarvoderad politikertjänst, i Värmlands landsting. Hon har, kort sagt, en hel del att säga till om i den skattefinansierade värmländska sjukvården.

Nyligen drog hon uppmärksamhet till sig sedan hon postat en egendomlig videosnutt på Facebook:


I "Quantum Healing of Tumour thru the Power of Thought & Feeling" får vi se new age-gurun Gregg Braden (som en gång gjorde karriär på 2012-profetior) resonera kring en videosnutt där healing ska förekomma. Denna snutt visar i sin tur, enligt uppgift, hur en grupp utövare lyckas förinta en tumör enbart med hjälp av den kinesiska metoden "Chi Lel Chi Kung". Det är en mäkta användbar metod, som enligt vittnesmål (som man är noga med att inte ta ställning till på hemsidan men ändå väljer att lägga ut) kan användas mot såväl tandvärk och förkylning som diabetes, MS, cancer och HIV.

Chi-Lel Qigong: Healing Good News

Oförfalskat kvack, helt enkelt. Landstingsrådet lade heller inte ut detta som ett varnande exempel -- eller?
Men landstingsrådet Marianne Utterdahl tycker inte att hon gjort något fel och menar att hon är felciterad.
- Jag har sagt att jag är skeptisk, men vi är intresserade av en öppen och respektfylld dialog mellan olika synsätt och ett lärande mellan olika synsätt och att sjukvården ska drivas av vetenskap och beprövad erfarenhet.
Vad har du fått för reaktioner efter att ditt inlägg har uppmärksammats?
- Jag är överväldigad över att jag fått så mycket positiva reaktioner. Människor som är glada över att vi äntligen vågar prata om det här och lyfta att det kan finnas ett samband mellan kropp och själ, säger Marianne Utterdahl (SIV).
- Ny hård kritik mot Utterdahl, SVT Värmlandsnytt 20 oktober 2014

Ett lärande mellan olika synsätt. Vad gjorde hon då innan hon blev politiker?
De senaste åren innan jag gick in på heltidsuppdrag inom politiken har jag arbetat som egen företagare och terapeut inom det komplementärmedicinska området.
- Sjukvårdspartiet i Värmland: Marianne Utterdahl

Hur såg denna komplementärmedicinska företagsamhet ut? Ja, den hade åtminstone inte mycket med vetenskap och beprövad erfarenhet att göra.

Så här såg hemsidan för Utterdahls Hälso Källa (sic) ut, framfiskad ur archive.org:


Här finns terapier som Xin Ping, medicinsk Qigong, öronakupunktur, öronljus (stearinljus i öronen, just så) och medialt arbete; så är hon också diplomerad "medial undersökare" av skojaren Terry Evans.

I det sistnämnda ingår något så här spännande (därav bildbeviset):

Upplever Du oförklarliga fenomen/närvaro i Ditt hem är Du välkommen att boka en Medial Undersökning & rening, sk "Ghostbusting".
Metoden låter visserligen inte så mycket Ghostbusters (1984) som Poltergeist (1982):
Välkommen att kontakta mig för en medial undersökning och rening. Vid ett sådant hembesök hos Dig så undersöker jag vad som pågår i Ditt hem. [...] En ande däremot, som är "fast" - och behöver hjälp över till "ljuset" kan vara så av olika anledningar. Mitt jobb är då att kommunicera med denne och försöka coacha denne till att gå över till "rätt sida".
För övrigt fick Sjukvårdspartiet i Värmland 11381 röster i det senaste valet, eller 6,35 %.

2014-10-21

Frestelser

Och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo
- Ur Herrens bön, i såväl 1703 (Karl XII) som 1917

En frestelse vet ju alla vad det är: Någonting lockande. I en del sammanhang, som till exempel det bibliska, förstår man att det dessutom är någonting förbjudet. Bönens begäran innebär alltså att hålla spännande lockelser borta, så man lättare kan hålla sig på den tråkiga smala vägen.

Men det är inte så oerhört länge sedan som ordet även hade en helt annan betydelse. Ett exempel på betydelseskiftningen hittas om man jämför översättningar av ett annat bibelord:
Effter tu haffuer hållet mitt tolamodz ord, skal iagh ock bewara tigh för frestelsens stund, hwilken tilstundar allo werldenne, til at frelsa them som boo på iordenne.

Eftersom du har tagit vara på mitt bud om ståndaktighet, skall ock jag taga vara på dig och frälsa dig ut ur den prövningens stund som skall komma över hela världen, för att sätta jordens inbyggare på prov.
- Uppenbarelseboken 3:10, (1526) Gustav Vasa resp. 1917

Ordet frestelse kommer från fresta. Det ordet kan ju än idag användas i såväl positiv lockande bemärkelse som negativ besvärlig, som i "fresta på tålamodet". En annan släkting är formen påfrestning som bevarat den rent negativa betydelsen.

Det är intressant att frestelsen i Uppenbarelseboken blev en prövning tidigare än andra frestelser. När den blev det i Herrens bön så verkar det dock ha varit av en annan anledning än att frestelse leder tankarna fel:
Teologiskt har främst frasen utsätt oss inte för prövning varit kontroversiell. Kritikerna menar att prövning från Gud är något att vara tacksam över, medan de som försvarar översättningen lyfter fram att grundtextens grekiska ord πειρασμός (peirasmos) kan översättas med prövning likaväl som frestelse, det tidigare använda alternativet.
- Wikipedia: Herrens bön

SAOB: FRESTELSE

2014-10-20

Lördagsfråga 330: Sherlock

 1. P. H. Moriarty (hans fullständiga namn verkar okänt), här i tyvärr oförglömliga Jaws 3-D (1983).
 2. Hamish Glencross i My Dying Bride.
 3. Debra Messing som Grace Adler i tv-serien Will & Grace.
 4. Brenton Butler, åtalad för mord, i Oscarsbelönade dokumentären Murder on a Sunday Morning/Un coupable idéal (2001/2003) av Jean-Xavier de Lestrade.
Moriarty, Hamish (som i John H. Watson), Adler (som i Irene A.) och Lestrade ger ju Sherlock Holmes.

2014-10-19

Ebola finns inte

Vilka tokigheter är värda att ge uppmärksamhet? Jag hittade länken till denna besynnerlighet i en svensk Facebookgrupp för vaccinmotståndare. Den bemöttes inte med kritik, så att säga.
"Ebola" as a Virus Does NOT Exist and Is NOT "Spread". The Red Cross Has Brought a Disease to 4 Specific Countries for 4 Specific Reasons and It Is Only Contracted By Those Who Receive Treatments and Injections From the Red Cross. That is Why Liberians and Nigerians Have Begun Kicking the Red Cross Out of Their Countries and Reporting In the News the Truth.
- Nana Kwame, på Facebook 9 oktober 2014

Texten har fått en viss spridning på sociala medier, kanske även utanför. Jag är inte intresserad av att ge den ytterligare spridning men den nyfikne hittar den enkelt. (Se t.ex. Snopes artikel.)

Exakt varför en del sådana här texter får viralt genomslag är en öppen fråga. De kan men behöver inte vara välskrivna, smarta, kunniga eller särdeles övertygande; den här är det inte. Men den är intressant eftersom den ger en glimt av en värld som vanliga medier inte rapporterar om så ofta. Och då menar jag inte så mycket de drabbade länderna i västafrika utan den förvillade, förvillande vidskepliga värld som även åtskilliga västlänningar lever i.

Att vacciner är värre än de sjukdomar som de vaccinerar emot är en återkommande villfarelse som för närvarande har en relativ högkonjunktur på flera håll. En förutsättning för vaccinmotstånd i framskridet stadium är en öppenhet för avancerade konspirationsteorier; hur ska man annars förklara att vårdpersonal, läkemedelsbolag, nationer och hela världen förresten mot bättre vetande tar livet av sina egna? I Afrika finns det gott om konspirationsteorier (varav förvisso inte alla är lika grundlösa) som kan kombineras med vaccinskräck och andra villfarelser till potenta mem-cocktails. Här är Kwames försök, listat som "fyra anledningar":

Kwames anledning 1: Nigerias olja. Västvärlden vill komma åt oljan, det görs genom att landsätta militär, och det är därför man skickar ebola till västafrika. Ett tidigare försök var Boko Harams kidnappning av 276 skolflickor, en händelse som enligt Kwame aldrig inträffat ("There ARE NO GIRLS MISSING") och som misslyckades sedan tillräckligt många i och utanför Nigeria insett detta.

Kwames anledning 2: Sierra Leones diamanter. Han berättar om en strejk bland gruvarbetare "sedan 4 månader tillbaka", strejker är inte ovanliga men den senaste omfattande var i årsskiftet 2012-13.

Kwames anledning 3: Militär skickas in för att förgifta folk med ebola så att man ska tro att epidemin är över dem... Skulle det vara en "orsak"? Vi fortsätter till nästa punkt.

Kwames anledning 4: Poängen med militära trupper enligt punkt 3 är att folk ska skrämmas/tvingas till att ta motgiftet, som alltså ger dem ebola, så att man får allt större makt över folks sinnen. Att ebola skulle ha spridits till USA är en skröna (tror jag han menar; "Already They Have Started With Stories of How" osv). "They" sprider även historier om hur vita läkare botats medan svarta inte får behandlas; jag vet inte vad han pratar om, men syftet ska vara att de svarta tror att botemedlet förvägras dem, varefter de rusar iväg för att vaccineras och får ebola.

Snopes poängterar att Kwame är tillräckligt medveten om hur snacket går i de öppensinnades kretsar för att ta upp population control, avfolkning medelst massmord, som förslag på varför "De" sprider myter och ebola. Just den hypotesen avfärdar han, vilket måhända ger honom en aura av modig sanningssägare bland de likasinnade som inte tar illa upp för att deras favoritidé dissas:
Most People Jump to "Depopulation" Which is No Doubt Always on the Mind of the West When It Comes to Africa. But I Assure You Africa Can NEVER Be Depopulated By Killing 160 People a Day When Thousands are Born Per Day. So the real Reasons Are Much More Tangible.
Vilka "De" är, som sprider ebola och myter, sägs inte. Man får tänka lite själv också.

Kwame avrundar med lite vaccinskräck av standardsnitt, "Hundreds of Thousands Have Been Killed, Paralyzed and Disabled By These and Other "New" Vaccines All Over the World and We Are Finally Becoming Aware of It." Och så några länkar till genuint opålitliga källor.

Slutsats: Lita inte på regeringar eller läkare! Lägg ditt liv i händerna på random snubbe på nätet!

snopes.com: We're Not Ghana Take It

2014-10-17

De man inte får kritisera

Ännu ett sånt där citat som cirkulerar: "För att ta reda på vilka som styr över dig behöver du bara ta reda på vilka du inte får kritisera." Som regel är det illustrerat som ovan, där den förtryckande handens juvelbesatta ring är ytterligare en ledtråd. En del gör det ännu tydligare genom att rita in en judestjärna på ärmen. För även om man skulle kunna tolka det på flera sätt så är det så citatet används: När antisemitism bemöts med kritik är det belägg för att det är judarna som egentligen styr världen.

Men citatet är inte Voltaires. Så här såg det ut i original:
To determine the true rulers of any society, all you must do is ask yourself this question: Who is it that I am not permitted to criticize?
- Kevin Alfred Strom, "All America Must Know The Terror That is Upon Us", National Vanguard 14 augusti 1993

Det enklaste sättet att presentera Strom och tidningen på är att fortsätta citera:
We all know who it is that we are not permitted to criticize. We all know who it is that it is a sin to criticize. Sodomy is no longer a sin in America. Treason, and burning and spitting and urinating on the American flag is no longer a sin in America. Gross desecration of Catholic or Protestant religious symbols is no longer a sin in America. Cop-killing is no longer a sin in America - it is celebrated in rap "music." The degradation of beautiful young girls in disgusting pornography is no longer a sin in America. The killing by the multiple millions of the next generation in the womb is no longer a sin in America. But anti-semitism is the ultimate sin in America.

Här är förresten en brittisk teckning från ca 1912 som kritiserar barnarbete.


2014-10-16

Pizza marinara

Färre räkor än i räksoppan – så kan en marinara också se ut. Eller ska, om det är en marinara.

För det som åtminstone i Sverige (har ingen som helst koll på andra länders pizzakulturer) undantagslöst är en pizza med musslor, räkor, tonfisk o.dyl. har fått sitt namn från Neapel, där det istället avser en pizza med tomat, vitlök, oregano och olivolja. Den har alltså ingen ost vilket skiljer den från den andra huvudtypen av ur-pizza, Margherita.

När ordet marinara hos oss syftar på frutti di mare, så avser det i Italien sjömännen; "sjömanspizza" ungefär. Den nautiska kopplingen hos tomat, vitlök, oregano och olivolja verkar inte fullkomligt spiksäker, och den här sortens frågor är dessutom bördig jordmån för myter. Ett förslag är att ingrediensernas hållbarhet gör dem lämpliga för sjöresor.

Wikipedia (it.): Pizza marinara

2014-10-15

Gonzo scholarship

Gonzo journalism användes först om Hunter S. Thompsons mycket speciella stil. Istället för att åtminstone försöka förhålla sig objektiv och analytisk så utgår man ifrån sig själv och beskriver vad man upplever och känner. Istället för att åtminstone försöka förhålla sig saklig glider man ofta och gärna ut i mer eller mindre irrelevanta sidospår. HST gillade att skicka in sina artiklar för sent för att redigeras men i tid för att tryckas; han eftersträvade det direkta, oputsade tilltalet. - För 40 år sedan var sådan journalistik alltså undantaget.

Vad är då gonzo scholarship? Jag läste nyligen en recension där uttrycket användes om den anmälda boken:
You know it's gonzo scholarship when the big photographs of the subjects are not just photos of plazas, obelisks and churches; they are photos of the authors in front of plazas, obelisks and churches. You see the author first, then the apparent subject of the photograph; the author is foregrounded.
You know it's gonzo scholarship when the authors tell you what they did, where they went and who they met, rather than simply telling you about the subject.
You know it's gonzo scholarship when the merely interesting is spoken of as if it's about to blow the whole show wide open; when suggestive hints are taken as dark secrets revealed; when a concatenation of "what if's" stands for an original theory.
- Noel Rooney, recension av The Vatican Heresy, Fortean Times 319

Att författaren beskriver egna upplevelser är förvisso det svagaste kännetecknet, det finns många exempel på förstklassig facklitteratur med sådant (som Jolos 1914, för att bara nämna ett). Det första stycket känns igen från en del pretentiösa böcker, och det sista är huvudet på spiken; flämtande sensationslystnad som jag nog kommer i kontakt med något oftare än vad som är nyttigt. Dessutom är det som regel pseudovetenskap, om ens det.

För övrigt har The Great Gonzo veterligen inget med ämnet att göra.

2014-10-14

Historiekväll i Uppsala


Torsdagen den 16 oktober kl. 19.00 får Akademibokhandeln LundeQ besök av tre författare som var och en berättar om ett avsnitt ur vår historia.

Peter Olausson: 1914. Vägen till första världskriget
Magnus Alkarp: Fyra dagar i april. Påskkravallerna i Uppsala 1943
Örjan Berner: Härskarna i Kreml. Från Gorbatjov till Putin

Tid: torsdag 16 oktober kl. 19.30 (insläpp från kl. 19.00, vi börjar med mingel och vin).
Entré: 50 kr, då ingår vin & tilltugg. Föranmäl dig i kassan eller skicka e-post till uppsala.lundeq@akademibokhandeln.se senast 14 oktober.
- Akademibokhandeln: Historiekväll hos LundeQ

14 oktober, det är ju idag. Så är du i trakten är det bara att dunka iväg ett mail och boka in torsdagens kväll på bokhandeln med det lustiga namnet.

2014-10-13

Lördagsfråga 329: Roger Dean

 1. Detalj ur Roger Dean-landskap med svävande klippor. Vet inte hur originalet kom till men denna tavla återfinns på en del album med Rick Wakeman, f.d. Yes.
 2. Terrorpods (1987). Psygnosis hade såväl logga som ett flertal omslag signerade Dean, och även grafiken i övrigt kan ha inspirerats av densamme. Psygnosis hade nog rekord i snygga förpackningar.
 3. Kristen metal från Sollentuna: Veni Domine, Material Sanctuary (1994). Vet inte om Deans konstverk à la Apornas planet på omslaget återanvänts från något annat sammanhang.
 4. Pandoras svävande berg i James Camerons Avatar (2009).
Att den sistnämnda inte hör hit anade Matre. Att så verkligen är fallet har vi en domares ord på. Roger Dean hävdade nämligen att hans konst inspirerat Camerons miljardfilm och gick till domstol, ett åtal som ogillades häromveckan: James Cameron Wins 'Avatar' Idea Theft Lawsuit Against Artist, Hollywoord reporter 17 september 2014.


2014-10-12

Äkta enhörningar

Oberon och Morning Glory (hellre än Timothy och Diana) Zell-Ravenheart tillsammans med en enhörning. Bilden är inte manipulerad.

Ravenhearts utgick från experiment som dr Franklin Dove utförde på 1930-talet. Horn växer ut från en sorts knoppar (vad de nu egentligen kallas). Om man i ett tidigt skede flyttar ihop dessa kan man få ett djur med ett horn istället för två. Här är det en kalv som efter dr Doves behandling blivit en enhörning. En enhornad get med rätt frisyr kan bli påfallande lik något hästaktigt, åtminstone om man inte tittar för noga.

1985 tog supercirkusen Ringling Bros. and Barnum & Bailey emot deras enhornade get Lancelot. Han väckte en hel del uppmärksamhet av olika slag: var det frågan om en sorts stympning, kunde det hela räknas som grymhet mot djur, var det en "riktig" enhörning?


Typiskt nog verkar den sistnämnda frågan ha fått fånigast gensvar. "...Barn i alla åldrar vill tro på fantasi och magi. Skulle du kalla jultomten för en man med skägg?" - Ja..?

Oberon hävdar att enhörnings-getterna förbättras av proceduren. De trivs inte bara med sitt enda horn, som de finner betydligt effektivare och användbarare än två (man kan fråga sig varför evolutionen varit så njugg med enhörningar), utan de lär även få en förändrad, förbättrad, hjärna och därmed personlighet:
That was the most amazing thing to us — to discover how much the mythic qualities attributed to unicorns were in fact a result of the process itself. The actual shape of the skull was so radically different—especially the brain case. The frontal lobes were significantly larger, for instance. But the medial horn also seemed to have affected the pineal and pituitary glands as well. Everything about our animals was just…different. Many people could not even recognize them as being goats at all! And of course, that was perfectly reasonable. They were Unicorns. And they knew it! They were amazingly charismatic!
Att enhörningar skulle vara bättre och ädlare djur än exempelvis vanliga bondgetter var något som herrskapet Ravenheart visste redan när de började med sina försök; det var en av drivkrafterna. I patenthandlingarna ställer de sig frågan om mytens enhörningar kanske stammar från verkliga djur som tagits fram av boskapsskötande folk som en sorts gräsätande vakthundar?

Även om djupare forskning veterligen inte gjorts i ämnet så är det inte någon större utmaning att hålla sig skeptisk. Vilket inte nödvändigtvis beror på Ravenhearts vidöppet genomvidskepliga syn på tillvaron i övrigt.Lair 2000: Man Made Unicorns
Sideshow World: Oberon Zell-Ravenheart Interview
Michael J. Colitz: Surgical procedure, patent 44279685
Wikipedia: Oberon Zell-Ravenheart; Morning Glory Zell-Ravenheart

2014-10-11

Lördagsfråga 329

Vilken ska bort?


2014-10-10

Biff Stroganoff

Biff Stroganoff! En klassisk rätt. Men vad är den, egentligen? Hur definieras en rätt, egentligen? Kan man tala om en maträtts egentliga, rena jag, dess opåverkade Ding an sich utan varianter eller avarter?

Som flera andra företeelser kan maträtter ses som sociala kontrakt: Det gäller som tillräckligt många och viktiga personer är överens om. Och i likhet med alla andra sociala kontrakt så har de två möjliga öden: variera eller dö.

Att maträtter och liknande varierar i tid och geografi är därmed lika naturligt som att exempelvis ords betydelser gör det. Om varken jurister eller reklamfolk är med i spelet, och stiftar lagar om protected designation of origin eller kommer överens om att låtsas att det exakta receptet på Coca-Cola är jätteviktigt, så förändras recept fort eller sakta men obönhörligt.

Varför just namnet "Biff Stroganoff" blivit så populärt är en öppen fråga. Det äldsta belagda receptet med namnet är från 1861 1871 [uppdaterat: receptet fanns visst inte i den aktuella kokbokens första upplaga]; hur länge man lagat den angivna rätten (hur man nu vill definiera den) är en helt annan fråga. Helena Ivanovna Molokovet verkar ha varit en sorts 1800-talets ryska Cajsa Warg, hennes encyklopediska kokbok "En gåva till unga fruar" gavs ut i väldiga upplagor, och hennes recept på govjadina po-strogonovski är, i enlighet med resonemanget ovan, en god bit från det som man idag förväntar sig och får. För 1861 gällde ingredienser som tärnat (ej strimlat) nötkött, buljong, senap och smetana (ungefär crème fraîche, obs ej gräddfil). Ingen lök, inte ens någon tomat - de är senare påfund.

Som namnet och de olika rätterna som burit det blivit populära följer, enligt en praktiskt taget tvingande regel, att namnet blivit föremål för historier, spekulationer och myter. Stroganoff är ett anrikt namn på en stor, förmögen och inflytelserik släkt, och rysk historia har tidvis myllrat av stroganoffer (den siste dog 1923). Där finns gott om spännande figurer som man kan tillskriva rätten, om inte uppfinnandet så åtminstone namnet, och alla utpekanden är, som det verkar, lika grundlösa; det finns inte ett spår av belägg för att den ene eller andre är "han med biffen" (av någon anledning dominerar herrar bland de förmenta namngivarna). Uppdaterat: Av en mycket enkel och logisk anledning! Se kommentarerna.


Wikipedia: Beef Stroganoff
Dahnielson: Stroganoff

2014-10-09

Köra fort över fartgupp

När man kommer till sådana här fartgupp så får man ju köra sakta eller riktigt sakta för att komma över utan problem. Det sägs att de som kör utryckningsfordon har ett knep, att de utnyttjar en inbyggd egenskap hos guppen som gör det möjligt att blåsa på utan att skaka sönder: Om man håller exakt rätt hastighet kan man köra riktigt fort, typ 70 eller mer.

Känns det igen?

Historien har flera egenskaper som borde ge den åtminstone en viss viral framgång. Den beskriver något som kan göra livet en smula enklare, den beskriver en hemlighet som en liten grupp invigda inte avslöjar för oss andra, den är inte helt okomplicerad att pröva, och misslyckade försök har en given ursäkt: Hastigheten var inte exakt rätt.

Jag har ännu inte stött på den "på fältet", säger mött någon som trott på den. Trålningar på nätet ger strödda resultat. Någon som rör sig i mer insatta kretsar?

Uppdaterat med såväl relevanta som icke-relevanta länkar:
xkcd: Speed Bump - Kan man dödas av ett fartgupp?
Mythbusters: Bumpy Ride - Kan man köra fort över "tvättbräds"-väg?

2014-10-08

Explore, Dream, Discover: Mark Twain, citatmagnet

- Hur många smarta, roliga, elaka, finurliga och tänkvärda citat finns det egentligen av Mark Twain?
- Hur många vill du ha?

Få personer tillskrivs så många citat som Mark Twain. Det beror delvis på att han verkligen producerat en mängd smarta, roliga, elaka, finurliga och tänkvärda oneliners. Men framför allt beror det på att det är så han uppfattas, framför allt i USA där han är i än mer levande minne än här i gamla världen, och att varje citat som man tycker passar honom också tillskrivs honom.

Standardmotfråga: Spelar det någon roll vem som verkligen skrev eller sade ett visst citat?

Standardsvar: Javisst! Annars skulle ju inte kändisnamn och porträtt vara så viktiga, nättopp obligatoriska, när det gäller att få viral spridning (jfr resultatet ovan av den enkla bildgooglingen "mark twain quote"). Folk föredrar citat tillskrivna kändisar framför citat tillskrivna okändisar; redan anonyma citat är tydligen att föredra framför de senare.

Utöver Wikiquote: Mark Twain finns den specialiserade sajten www.twainquotes.com. Där finns stora mängder texter, artiklar och annat material, där den hågade kan leta efter såväl belägg som nya smarta, roliga osv. citat.

Här är tjugo fina citat som lär tillskrivas Samuel L. Clemens. En del har han veterligen aldrig använt, andra har han använt men som citat, uppenbart medveten om att de myntades av andra förmågor.
 1. "I wrote a long letter because I didn't have time to write a short one."
 2. "There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics."
 3. "I am not an American. I am the American."
 4. "Don't go around saying the world owes you a living. The world owes you nothing. It was here first."
 5. "Age is an issue of mind over matter. If you don't mind, it doesn't matter."
 6. "It is better to keep your mouth shut and appear stupid than to open it and remove all doubt."
 7. "The secret of getting ahead is getting started."
 8. "I have never let my schooling interfere with my education."
 9. "It's not the size of the dog that's in the fight, but the size of the fight that's in the dog."
 10. "Golf is a good walk spoiled."
 11. "The coldest winter I ever saw was the summer I spent in San Francisco."
 12. "Whiskey is for drinking; water is for fighting over."
 13. "When I was a boy of 14, my father was so ignorant I could hardly stand to have the old man around. But when I got to 21, I was astonished at how much the old man had learned in seven years."
 14. "Be careful of reading medical magazines; you might die of a misprint."
 15. "Never pick a fight with someone who buys his ink by the barrel."
 16. "Denial is not just a river in Egypt."
 17. "You should never trust a man who has only one way to spell a word."
 18. "A lie can travel halfway around the world while the truth is still putting on its shoes."
 19. "A banker is a fellow who lends you his umbrella when the sun is shining and wants it back the minute it begins to rain."
 20. "Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn't do than by the ones you did do. So throw off the bowlines. Sail away from the safe harbor. Catch the trade winds in your sails. Explore. Dream. Discover."
Se även Cindy Lovell, That's what he said, Huffington Post 18 november 2013.

Se även bloggposterna Coco Chanel, citatmagnet och Martin Luther King, citatmagnet. Liksom givetvis Faktoider.nu: Citat.

2014-10-07

Swedish Minister remembers being killed in the 14th century

Photo Frankie Fouganthin

On October 3, 2014, Kristina Persson was appointed Minister for Strategy, Future and Nordic Cooperation in the office of the new prime minister of Sweden, Stefan Löfven. As always, the new ministers soon saw their past lives revealed ... In Perssons case, very much so.

In 1995-2001 she had been county governor of Jämtland, a province in northern Sweden. One of the projects carried out during her tenure was called "Mindpower" ("Tankekraft"). It was an unemployment programme with a heavy dose of New age. In order to make people more attractive on the labour market they were taught "skills" like dowsing and psychokinesis.

When Persson was asked about the project, she defended it and described her own spiritual experiences. Like when she, during meditation, had "remembered" several former lives. She had been killed in the 14th century, in the 19th century she had been a poor farmer's wife in Finland, and in some life she had had some unspecified connection with Raoul Wallenberg.

 - Of course I wasn't Raoul Wallenberg, he died after I was born. [Yes, that would of course have been impossible.] But I could have been someone who was in touch with him.

When the critisism about the worthless courses erupted, she said she had been treated to unfair journalism:

 - They make up a belief and then try to prove it. It has nothing to do with reality.

Which, of course, is an apt description of regression therapy. It is also fitting that her former deeds come back to haunt her now, when she has been given a far more important position. Maybe she should have been made Minister of the Invented Past instead?

2014-10-06

Lördagsfråga 328: It's ...

 1. Sarah "wink wink" Palin. Nudge nudge!
 2. En så kallad Chapman stick, en gitarrvariant uppfunnen (och här trakterad) av Emmett Chapman. Låter betydligt bättre än jag hade trott.
 3. Camilla Cleese, dotter till John.
 4. En dramatisk ögonblicksbild av Mr Jones på Manor Farm, strax innan denna efter djurens revolution bytte namn till mer välkända Animal Farm (1954).
Palin, Chapman, Cleese och Jones ger givetvis Monty Pythons Flying Circus. Jag har visst använt gruppen i (den betydligt svårare) Lördagsfråga 270 men när 45-årsjubileet för deras första TV-framträdande inträffade igår söndag den 5 oktober så fanns det liksom inget att välja på.

Raskt satt av Jan-Adrian Sölvén, sufflerad av Tricky.

2014-10-05

Astrid Lindgren, Tredje riket och pseudovetenskap

Visst kan man göra lite oväntade "fynd" i de gamla Lindgren-filmerna.

TV-serien med Pippi Långstrump var såpass dyr att SVT inte ville producera den ensam. Först var den tänkt att bli en nordisk samproduktion. När våra grannländer tackade nej fick man istället napp hos bajerska Beta-Film. Dem blev man såpass nöjda med att även Emil spelades in på samma sätt. Det är därför man i rollistorna för serierna och filmerna kan hitta ett antal tyska skådespelare. De fick lära sig de svenska replikerna för att få läpprörelserna någorlunda, varefter de dubbades till svenska.

 
Den som förmodligen var det största affischnamnet när det begav sig var Carsta Löck. Hon medverkade i en mängd förglömliga filmer från 1930-talet och framåt. Här ovan ser vi henne hon som Krösa-Maja (1970), uppenbarligen mellan tagningar, samt som spårvagnskonduktörska i Besatzung Dora (1943).

Kommandoran (1971) spelades av Ellen Widmann. Hon arbetade mest i Schweiz men hade även en mindre roll i ingen mindre film än Fritz Langs M (1931).

Doktorn i Mariannelund spelades av Paul Esser. Hans allra första lilla biroll var någonstans i en komedi från 1941 som hette Der Gasmann. Titeln kommer efter huvudrollens tjänst för gasverket, att hälsa på hos folk som inte betalat sin räkning. Men egendomligt känns det att se den.

Men det här fyndet är ändå den märkligaste: Har Thor Heyerdahl verkligen varit med i en Pippi-film?


Filmen ska ha varit Pippi Långstrump på de sju haven (1970). Några scener spelades in på Barbados. Enligt vaga uppgifter ska Heyerdahl ha turistat i trakten och mer eller mindre av en slump ha fått medverka som statist.

Finns Heyerdahl här?

Hade Heyerdahl någon koppling till pseudovetenskap? Jajamen: Här en bloggpost om Heyerdahl och pseudovetenskapen.

2014-10-04

Lördagsfråga 328


Vad och varför.

2014-10-03

Hemligheten med 2600

Länge hette den "Atari Video Computer System". Det långa officiella namnet användes visserligen sällan om någonsin utanför officiella sammanhang. Man kallade den helt enkelt för "Atari", och alla förstod vad som menades. Hade man en Atari så hade man ett TV-spel, och hade man ett TV-spel hade man en Atari; under en tid var begreppen praktiskt taget synonyma.

Burken började säljas 1977. Den blev ofantligt populär och var nästan obegripligt primitiv jämfört med nästan allt som nästan alla som läser detta någonsin stött på. Uppföljaren kom 1982, lagom till den stora kraschen (se Faktoider: Dataspels-kraschen). Den fick namnet Atari 5200, och samtidigt fick den gamla modellen heta 2600.

Varför just 2600? Av dess artikelnummer CX2600, en beteckning som hela tiden stått med pyttesiffror någonstans men som dittills bara använts i interna redovisningar. Men varifrån kom då artikelnumret?

Jag vet inte hur man brukar ta fram alla dessa anonyma sifferbeteckningar. Men i just detta fallet lutar jag starkt åt att det finns en intressant förklaring. Talet 2600 har nämligen en mycket speciell betydelse i sammanhanget.

Under rätt lång tid kunde det amerikanska telefonnätet (liksom många andra, men nu är vi i USA) manipuleras med tämligen enkla medel, om man visste hur man skulle göra. Att ringa gratis var bara en av många möjligheter som tidens telefon-hackers, phreakers, utnyttjade. Nyckeln utgjordes av ljud. För att komma igång sände man en ton på prick 2600 Hz i luren, sedan kunde man börja rota runt med andra signaler.

En del lär ha lärt sig att vissla precis rätt ton. Andra använde andra medel. En avancerad sort kallades blue boxes och var elektroniska grunkor med vilka man kunde skicka rätt signaler. Ett långt enklare hjälpmedel utgjordes av visselpipan ovan, en billig plastleksak som man fick med frukostflingor av märket Cap'n Crunch, och som händelsevis var stämd på just 2,6 kHz.

Även om man förvisso kunde ha praktisk användning av telefontrixandet så var det minst lika ofta, gissar jag, något som teknikintresserade främst gjorde för att de var nyfikna på manipulerandet i sig. När datorer började bli överkomliga riktades intresset åt det hållet. Phreaking och hacking växte ihop. Ett exempel är hackertidningen 2600 - The Hacker Quarterly som fortfarande ges ut. Ett annat är - var - med största sannolikhet Atari 2600, eftersom folk som Nolan Bushnell (Ataris grundare) naturligtvis kände till phreaking-scenen.

Här har vi en till, som berättar om de maskiner som han och Wozniak ägnade sig åt innan de övergick till datorer:
If we hadn't had made blue boxes, there would have been no Apple.
2014-10-02

Vaccinmotstånd 1906

Sedan klagomål över vaccin med dålig effekt rapporterats, övergår skribenten till att såväl skildra som försvara den enligt uppgift utbredda misstron mot vaccinationsprogrammet, eller ympningen som proceduren också kallades:
Det talas härovan om "möjligen befintlig ovilja mot vaccinationen" och om "minskat förtroende" till densamma. Ja, ovilja och misstro mot ympningen finns verkligen i stor utsträckning hos allmänheten, men den vanligaste orsaken härtill torde väl knappast vara missräkningen över att ympningen inte "gått till" [fått effekt], utan är nog snarare den mer eller mindre klara uppfattningen om att vaccin är onyttigt eller skadligt, särskilt för barn. Mer än en mor eller vårdarinna har gjort den sorgliga erfarenheten, att de smås hälsa efter ympningsproceduren vänts till ohälsa, och dylika erfarenheter är för talrika för att inte ohälsan med stor sannolikhet skulle tillskrivas vaccinen. 
Inom bildade kretsar kommer härtill det alltmer utbredda tvivlet på vaccinets behövlighet, ett tvivel som styrkes av många ansedda vetenskapsmäns uttalanden. I Jenners, vaccinets uppfinnares, hemland [England] står hans lära inte högt i kurs bland allmänheten; därifrån har man för övrigt att annotera talande bevis för att en ordnad hygien är mycket verksammare mot koppor än vaccin. I Tyskland, vars kejsare inte låtit vaccinera sina barn, är tvånget lindrigt och "strejken" från ympningen allmän.
- Sign. "Vicus", Östgöta-Posten den 19 oktober 1906

Länge fanns det bara ett vaccin, det mot smittkoppor. Denna fruktade sjuka var en av de stora folksjukdomarna. Den hade skördat hundratals miljontals offer under tusentals år. Efter långt om länge lyckades man, tack vare vaccinet, att åtminstone börja få bukt med en av mänsklighetens stora dödsorsaker. Och när allt färre blev sjuka och dog så försvann snart minnet av kopporna, och tvivlet växte mot vaccineringen.

Denna historia har upprepat sig. Efter andra världskriget kom en rad nya vacciner som fick en gång allmänna sjukdomar att marginaliseras eller nästan försvinna. Just när detta inträffar är tvivlet som minst. När det onda försvunnit, försvinner även minnet av det - mässlingen blir nostalgi.Se även bloggposten Mässling, en farlig sjukdom för Roald Dahls uppmaning från 1986.

2014-10-01

Pendel med klädnypa


Pendeln är ett klassiskt instrument i parapsykologin. Ett spår av dess storhetstid har bevarats hos professor Kalkyl. Idag är pendeln helt överskuggad av den nära släktingen slagrutan, men vem vet vad som blir modern och omodernt imorgon.

Häromdagen nämndes ett exempel: En pendel där vikten utgörs av en klädnypa. Håller man den över mat så avslöjar svängningarna ifall maten är bra eller dålig, eller om man kan äta den utan eller med risk, i vilket hänsyn även tas till allergier. I det ena fallet svänger pendeln fram och tillbaka, i det andra gör den en cirkelrörelse -- fast det förefaller att finnas två skolor här, då folk inte är helt överens om vilket som indikerar vad.

Någon som hört talas om denna konstruktion? Enligt uppgift ska den förekomma lite varstans. Den har åtminstone inte gjort några utslag (hö hö) på det stora nätet.