2018-11-30

PIICRON – Join the revolution!

Tio år senare är det fortfarande oklart vad det gick ut på. Ett avancerat skämt eller en ovanligt ogenerad/korkad bluff? Eller kunde familjen Pramer, mot alla odds, verkligen mena allvar..?

För att försöka sammanfatta: I september 2008 förkunnade ett företag i Malmö att de skulle lansera en serie spelkonsoller som
 1. var kompatibel med alla andra system som fanns och någonsin funnits – "capable of playing quite literally any game ever released to any console"
 2. hade synnerligen väl tilltagna specar – flaggskeppet Ubercron 31337 hade tre Blu-ray-spelare och levererades med åtta kontroller, etc
 3. kostade en bråkdel av vad de borde.
Bakom detta tekniska, finansiella och juridiska underverk stod tre bröder och deras mamma. Av deras resumeer framgår att deras samlade relevanta kompetens var noll. Allt presenterades på sprudlande entusiastisk svengelska. Det är svårt att sluta räkna upp underligheter. Ta en titt på archive.org:www.piicron.com.
Why should I buy any of your consoles?! I can use my PC & emulators to play old games.
The vast majority of people are idiots, as in total idiots. Most would not be able to do just that if their lives depended on it, great many know not even what it means & some have never heard of it, tho they love to game casually. An interesting thought, how did you manage to emulate all consoles for the last two generations perfectly? All by yourself? Need a job?
In some countries compatibility with some consoles will initially be disabled through software to avoid (although every line of code is & will be completely legal in all aspects) lawsuits. As quickly as possible full compatibility will be activated in all regions for all consoles. Our competition is known for playing dirty & they will have no higher desire than to bury us in unfounded legal expenses, a shady but effective tactic, against most. We just need to be ready, we will not falter!
Think what every $1 turned into for Google & H&M, ROI growths we plan to surpass! Care to see your $ multiply by a thousand by 2012? That would mean $1's become 1 000's, 1 000's become millions & millions become billions, to put things into perspective. You like that thought? That is exactly what our projections indicate & that is what our plans are. We are not in it for the money, but if it was not for the money we would not be in it.
Your saliva is to flow when you start croning, regardless if you bought no games with it, or all available.
Man lade också upp ett öppet forum. Det verkar tyvärr inte ha arkiverats men sparade småbitar indikerar att folk drev hämningslöst med Piicron-familjen.

Efter några dagar ställdes revolutionen in:
All invested money will be refunded to their investors in full. We thank all those around us & in the community who have expressed as well as shown their belief in us. We will not forget you.
Slår man på Piicron idag hittar man en optiker i Järfälla.

2018-11-29

Funktionshindrad eller funktionsvarierad?

Idag lever ”handikapp” framförallt kvar i sammansatta ord som handikappolitik, handikappforskning, handikappomsorg och så vidare. Alltfler använder begreppet funktionshinder för att beskriva samspelet mellan personer med funktionsnedsättning och barriärer i miljön.
- Socialstyrelsen: Frågor och svar om funktionsnedsättning och funktionshinder, användning av begreppen

Lytt, utvecklingsstörd, handikappad, funktionsnedsatt, funktionshindrad ... Och häromåret lanserades ännu ett ord:
... När vi lyssnar ska vi veta att genomgående i det här programmet används ordet funktionsvariation i stället för de värderande orden funktionsnedsättning och funktionshinder.
- Funk i P1

En multihandikappad underkände ordet:
– Jag tycker att det blir lite skitnödigt. Jag har en funktion som är nedsatt jämfört med de funktioner som de allra flesta människor har. Det behöver inte vara en så stor grej. För mig är "funktionsnedsatt" ett ord som är värdeneutralt, säger han.
- Jesper Sandström i Funktionsnedsättning eller funktionsvariation - vad är rätt?, Nordegren & Epstein i P1, 5 juli 2016

Man skulle också kunna invända att "funktionsvarierad" även omfattar elitidrottare, stridspiloter och genier; alla som avviker från normen (och vem gör inte det, mer eller mindre).

Nu är språket ett socialt kontrakt, det är vad vi gemensamt gör det till. Funktionshinder slog, vad jag sett och minns, igenom utan större problem. Funktionsvarierad har fått ett mycket mer blandat mottagande. Hos många språkbrukare är osäkerheten fortfarande påtaglig. Hur värdeneutralt är ett ord? Hur nervös ska man vara för att säga "fel"? Det spelar också in att det gäller ett begrepp som används i lagtexter och annat, där man kan vilja ha en instans som Socialstyrelsen som tydligt anger vilket ord de använder och varför.

Det ska bli intressant att se vilket begrepp som vinner denna språkliga match. Eller om ytterligare något alternativ lanseras.

2018-11-28

Fejkade vykort från USA

Kaniner och gräshoppor var de vanligaste riddjuren. Här har vi en cowgirl på en kanin från västra Texas.

De slog igenom i USA vid sekelskiftet 1900 och höll i sig några decennier: Vykort med uppenbart (får man hoppas..?) fejkade överdrivna motiv. Det var mycket tack vare ett företag som hette Kodak, som gjort fotograferande enklare och billigare än någonsin.

En del vykort är rena bilder och kallas exaggeration postcards, andra är försedda med en kort sägen-aktig text som gett dem namnet tall-tale postcards. Gränsen är inte skarp. Vad man än kallar dem så finns det hur många som helst. Genren var mycket populär och idag finns det gott om samlare. Många kort går för goda priser.

När det begav sig skickades de såväl inrikes som utrikes. Huruvida exaggeration postcards någonsin lurat så mycket som en enda europé att emigrera till landet där majskolvar hanteras som timmer och där fasanjakt bedrivs från fasaner är en fråga jag inte studerat.

Många kort präglas av skryt, ofta lokalpatriotiskt och alltid med en gnistrande glimt i ögat. Som när sockerbetor skördas: "How we do things at Keene, N. Dak". Eller vilken text beställarna nu valde att trycka på korten.

"Det är ont om kaniner här, jag fick bara en."

Exempel på tall-tale postcard, där en i sig talande bild försetts med en beskrivning: "Kusin Fud åker till marknaden med en last potatis. Van Buren, Arkansas. Här bor Bob Burns." – Bob B. var en musiker och personlighet som förekom i radio och på film under 1930- och 1940-talet. Sedan jag läst på ytterligare en smula inser jag att jag redan skrivit om honom: Bazooka i original, efter det "instrument" han konstruerade och som skulle förknippas med helt andra sammanhang.

"I reached for my gun." – En del vykort har korta men pregnanta texter som placerar dem mellan exaggeration och tall-tale. Åtskilliga torde göra god lycka i sociala medier hundra år senare.

De kort som haft störst chans att lura folk är de som inte överdriver stenhårt. En lök stor som en lastbil lurar väl (?) ingen, men hästar som "bara" är jättestora..?

En del montage är mer avancerade än andra. Inläggningen av de kanadensiska persikorna krävde sju statister och en del rekvisita i "full skala".

Modern teknik förekommer ibland, ofta på temat "den moderne bonden".

Jättemyggan är ett ovanligt exempel på hur man inte använt trickfoto utan en tillverkad modell. Den förekommer också i flera kort. Detta, där en mygga dräper en karl, är det mest dramatiska.

Efter att ha studerat en del exaggeration/tall-tale-kort så finner man några iögonenfallande gemensamma drag:
 • de kommer från landsbygden – en del är försedda med ortnamn och är en föregångare till turistkort à la "Hälsningar från Byhåla"
 • de visar upp landsbygden med dess jordbruksprodukter, samt tama och vilda djur
 • den genomsnittliga kvalitén är påfallande hög, särskilt med tanke på hur enkelt de framställdes.
Några mästare i genren var William H. Martin, Frank "Pop" Conard och Alfred Stanley Johnson, Jr. Många kort var närproducerade, framställda och tryckta i Kansas, Wisconsin, Dakota ...

Det finns en del tecknade vykort på samma tema. De ter sig sällsamt poänglösa i jämförelse, och måtte ha producerats av folk som verkligen inte haft relevanta talanger i närheten.

2018-11-27

Mars 1888-2018

Giovanni Schiaparellis 130 år gamla Mars-karta med åtta sonder, av vilka den senaste landade igår (det har redan kommit bättre bilder men det är något särskilt med den allra första grumliga).

Schiaparelli var ju den förste som tyckte sig se de sedemera så berömda kanalerna på Mars. På hans karta från 1888 fanns även hav, de mörka områden som även icke kanal-seende antog var åtminstone lägre liggande än de ljusa områdena. Numer vet vi att de områdena tvärtom är mer höglänta. Och även om vi vet att det finns vatten på Mars så är flytande vatten en sällsynthet.

Eftersom optiska teleskop vänder på bilden så var astronomiska kartor för professionellt bruk upp och ner. Norr är alltså neråt.

Landarnas positioner är de som anges på Wikipedia, exempelvis InSight: 4,5°N, 135,0°E. Koordinaterna är densamma idag som på Schiaparellis tid.

2018-11-26

Lördagsfråga 540: Black beauties

 1. NWA [Nordvästafrika] 7034 är den tråkiga vetenskapliga beteckningen på den näst äldsta marsmeteoriten man känner till. Detta är alltså en liten, liten bit av Mars. Nog förtjänar så spännande fynd roligare namn, som i detta fall det välfunna Black Beauty.
 2. På tal om tråkiga beteckningar: RTMP 81.6.1 är vad denna på alla sätt vackra Tyrannosaurus rex i Alberta tydligen "egentligen" heter. Även denna har blivit kallad Black Beauty, av lätt insedda skäl. Avgjutningar finns lite varstans, till exempel i Stockholms naturhistoriska.
 3. Ännu en Black Beauty; kanske inte Mötley Crües Mick Mars, men väl det etablerade smeknamnet på finguran Gibson Les Paul Custom.
 4. Britt Reid är i hemlighet den maskerade brottsbekämparen Green Hornet, här med sidekicken Kato. (Jag har alltid sett detta som en oblyg Batman-plankning, men getingen lanserades i radio tre år före Läderlappen.) Skådespelarna är Van Williams som jag fick slå upp, samt Bruce Lee. Inte med på bild är deras bil "Black Beauty", en riktigt fin svart Imperial Crown från 1966 som försetts med en hel del extrautrustning.
Dessa svarta skönheter knep Tricky. Upprinnelsen till lördagsfrågan är att boken Black Beauty först gavs ut den 24 november 1877; då hade författarinnan Anna Sewell bara fem månader kvar att leva.

2018-11-25

Örgryte byggnadsår 1922

Örgryte & Härlandaposten är till största delen intill förväxling lik alla andra lokala annonsblad, med annonser, redaktionellt material som mestadels påminner om annonser, och lite till. Det som särskiljer ÖHP är de excellenta lokalhistoriska krönikorna av Sören Skarback, vari stort och smått ur en liten del av Göteborgs (eller för bara några generationer sedan: strax utanför Göteborg) historia beskrivs och reds ut.

En lokal egenhet som tagits upp förr är att påfallande många villor i Örgryte sägs vara byggda 1922. Men det beror inte så mycket på att det byggdes påfallande mycket mer det året än 1921 eller 1923, utan på att den dåvarande landskommunen Örgryte nyåret 1922 inkorporerades i Göteborgs stad.
Eftersom dåtida villor just då registrerades som göteborgska, missförstås årtalet ibland i annonser om villaförsäljning som att villorna byggdes det året. Anges byggnadsår 1922 så är villorna som regel äldre än så.
- Sören Skarback, "Hur pass tokig var Betty på Skår?" (det mesta av krönikan avhandlar ett helt annat ämne), Örgryte & Härlandaposten novemer 2018

Enkla slagningar på nu aktuella mäklarannonser ger inte påfallande många villor med byggnadsåret 1922. Men det räcker ju att uppgiften slagits fast för ett hus en enda gång för att den ska hänga med hur länge som helst.

Riktigt intressant blir det när man betänker att motsvarande missförstånd bör ha inträffat lite varstans i landet. Hur många svenska byggnader är feldaterade?

2018-11-23

Sveriges historia på en kvart

Om senaste boken Sveriges historia har jag inte haft tillfälle att prata förut. Men ikväll är det dags. På VoF Göteborgs månpub kommer jag att hålla en s.k. skeptisk kvart på ämnet Sveriges historia i allmänhet, liksom Sveriges historia i synnerhet. Haket vid Masthuggstorget, jag börjar prata efter 19 nånting. Välkommen.


2018-11-22

Helmesyrer och halvmisärer

Halvmesyrer känner man ju till. Förvisso ... Men när såg man senast en hel mesyr?
Ofta är det intresant att höra huru wår tids prester söka att efter deras förklaringssätt kringgå denna wederstyggliga bragd [Jesu korsfästelse] av deras judiska tempelbröder, under det att mången skulle hafwa lust att utföra en likartad mesyr emot olika sinnade religionsbekännare.
- Nils Lilja, Menniskan, hennes uppkomst, hennes lif och hennes bestämmelse (1858), s 153

Ordet har samma betydelse som den nära engelska släktingen measure:
mått o. steg (för att åstadkomma l. förhindra ngt), åtgärd; i sht i pl.; särsk. i uttr. taga, förr äv. fatta l. träffa sina mesyrer o. d.; numera föga br. utom i ssgn HALV-MESYR
- SAOB: MESYR (1944)

Men även om hela mesyrer förvisso är föga brukliga numera så dyker de upp någon gång ibland. Hur det nu går till.
Regeringen såg införandet av inre gränskontroll och id-kontroll som nödvändiga mesyrer för att kunna hantera att så många fler än vanligt sökte asyl.
- Ekot: Id-kontrollerna förlängs med tre månader, Sveriges Radio den 2 november 2016

Då är en sorts nära släkting till halvmesyren betydligt lättare att förklara, en variant som jag noterade häromdagen: halvmisär. Alltså inte en delvis misär, den betydelsen är rätt vanlig, utan en enkel hopblandning misär/mesyr.

2018-11-21

Fistikerade särskrivningar

Ordet finns inte med i SAOL. Och det lär dröja så länge som det inte går att hitta mer än ett (1) belägg. Men någonstans tänker jag att det borde väl finnas fler som använt ordet? Fistikerad.
En så fistikerad, kvantitet av kvalité
i höga glas fyllda med Saint Tropez
- Elin Hellström, iNTIM: Saint Tropez (2015)


Hur nybildningen än uppstått så hade det hade knappast varit första gången som en särskrivning gett upphov till ett ord, även om jag just nu inte kommer på något exempel.

Apropå de omskrivna särskrivningarna så finns det massor av folk som tror att man enbart ägnat sig åt sådant hitom 2000. Det är så fel som det kan bli.
Tidtals, särskildt på 1870-talet, har särskrifningen drifvits till en beklaglig ytterlighet, så att vanliga och tydliga sammansättningar sönderdelats. Ännu i senare hälften af 1880-talet får man se sådana orimligheter som "biljett kontor", "filt hatt", "grof smed", "i akt taga", "i akt tagelse", "knapp handel", "lama själar", "rak salong", "stats kontoret", "universitets stad" o. d.
- Nils Linder, Regler och råd angående svenska språkets behandling i tal och skrift (1886)

2018-11-20

Kräkångersnoret finns inte mer


När man listar roliga och konstiga ortnamn är byn utanför Skellefteå alltid med. Trots att den inte hetat så sedan 1951.
Under 1940-talet började fler bilburna besökare köra förbi på kustlandsvägen som gick en bit utanför byn. Där fanns en vägskylt med namnet Kräkångersnoret. Många besökare utifrån gjorde sig lustiga över bynamnet som man uttalade så att huvudleden associerades med snor n. 'slem från näsan'. Därför ville byborna byta namn på byn. Namnet skrivs Lövångernoret enligt Lantmäteristyrelsens beslut 8/9 1951 (ND 1951-10-05). Men på kartor har Noret varit den vanliga formen.

- Ulf Lundström, Bebyggelsenamnen i Bureå, Burträsks och Lövångers socknar i Skellefteå kommun jämte studier av huvudleder och nybyggesnamn (Umeå universitet 2015).

Men det namn som används idag är Södra Lövsele istället för Kräkångersnoret, och Lövsele om f.d. Kräkånger intill. Tyvärr, eller tack och lov, beroende på hur man ser saken.

Namnet hör till de äldsta i trakten och ska tolkas som krik = liten sjövik + ånger = vik + nor = smalt vattendrag som förenar två öppna vattenpartier. Jag vet inte vilken skillnad det är mellan krik-vikar och ånger-vikar; kanske här finns någon intressant etymologisk historia.

 

2018-11-19

Lördagsfråga 539: Statslöst USA

 1. Är danska västindienWP bekant? Här har vi Skytsborg, "skyddsborg", populärt kallat Svartskäggs slott. Det byggdes 1679 i en ort som då hade det fantastiska namnet Taphus, dvs "tapphus" = krog. Senare fick staden det lite mer konventionella namnet Charlotte Amalie efter en dansk drottning. Idag är den huvudstad på Amerikanska Jungfruöarna.
 2. Katedralen Dulce Nombre de Maria i Hagåtña (å:et är inget å), huvudort (med drygt tusen invånare känns "stad" fel) på Guam.
 3. Kristi Kyrka på Saipan, huvudstad på Nordmarianerna.
 4. I Puerto Ricos huvudstad San Juan finns en kyrkogård där conquistadorer vilar än idag.
Amerikanska Jungfruöarna, Guam, Nordmarianerna och Puerto Rico är så kallade avhängiga territorier till USA: De hör till nationen men inte till någon stat. Närmare bestämt är de USA:s fyra unincorporated organized territories. Exakt vad som avses är jag inte människa att begripa men för den som fixar sånt står allt på Wikipedia: Dependent territories#USA. Vet inte vad Tomas kan i den vägen men han satte definitivt lördagsfrågan.

2018-11-18

Kattmördaren från Croydon

- Daily Star, 20 februari 2016

De fruktansvärda fynden hade gjorts i flera år: Katter som dödats och lemlästats på de mest bestialiska sätt. Flera av de första rapporterna kom från statsdelen Croydon i södra London. Det gav så småningom upphov till allitererande The Croydon Cat Killer om den tänkte förövaren.

Grymhet mot husdjur hör i mångas ögon till de lägsta, mest avskyvärda brotten. Därtill kom tanken på om gärningsmannen så småningom skulle övergå till människor ... Det är inte konstigt att berättelsen om galningen spreds. Och ju mer den spreds, desto fler fynd rapporterades in.

- The cat killer stalking suburbia, BBC 27 oktober 2017

Gärningsmannen var åtminstone flitig, och berest. Så småningom hade hundratals rapporter ansamlats. Och de kom från hela England och lite till, eller med BBC:s definition "near London".

En organisation som hela tiden dyker upp i sammanhanget heter SNARL, South Norwood Animal Rescue and Liberty. Det är i praktiken ett par som gillar katter och har engagerat sig i historien. De uppmärksammade fynd, samlade pengar till belöningar, samarbetade med polisen, med mera. De försökte även att lansera en annan beteckning på mördaren, The M25 Cat Killer, efter den motorväg som går runt London och i vars närhet många fynd gjorts.

Där var SNARL verkligen inne på något. Fast inte det de trodde.

Skeptiska röster hördes tidigt. En enklare hypotes än den med seriemördaren var att katterna lemlästats av rävar. De kan ge skador som fåkunniga tolkar som rena snitt av kniv eller rentav skalpell. De är även kända för att, av någon anledning, ofta bita av huvud och/eller svans på katter. Makabra fynd i den stilen är varken nytt eller sällsynt, och har gjorts även i Sverige (se t ex Därför dog katten Elsa, Motala Vadstena tidning 12 mars 2018). Och det kryllar av rävar i London. Det trubbiga våld som konstaterats på flera katter kunde förklaras av att de körts ihjäl och sedan blivit liggandes intill vägen.

Sedan tiden gått utan att polisen fått minsta indikation på att en eller flera människor låg bakom – inga vittnesmål, inga bilder från övervakningskameror, inga DNA-träffar – men allt mer som pekade på rävspåret så lades utredningen ner. Kattmördaren från Croydon var inte bara en räv utan ett spöke: En sorts masshysteri, mild men med flera klassiska ingredienser på plats.

Fast det finns naturligtvis de som vet bättre. Här är en dagsfärsk skärmdump från SNARL:s Facebooksida.

Wikipedia: Croydon Cat Killer

2018-11-16

Columbus tuttformade jord


Först ännu ett avlivande av en klassisk global myt: Trodde folk på Columbus tid att jorden var platt? Nej. Åtminstone ingen som man behöver bekymra sig för. All världens sjömän (inklusive Columbus) och alla lärde (inklusive prästerskapet) visste att jorden var rund. För dem var det en icke-fråga. Det är först från 1800-talet som folk fått något annat för sig.

Vad Columbus framför allt hade en felaktig uppfattning om, såväl jämfört med verkligheten som dåtidens konsensus, var jordens storlek; han trodde att den var betydligt mindre än den är. Om det har många (inklusive undertecknad) skrivit.

Vad som är mindre känt är att Columbus jord visserligen var rund, men inte sfärisk.
Illustration ur William Fairfield Warren, Paradise Found (1885)
Jag har alltid läst att världen av land och vatten är sfärisk, och att observationer nedtecknade av Ptolemaios och alla de andra har bevisat detta genom månförmörkelser och andra observationer gjorda från öst till väst, liksom polens upphöjning från norr till söder. Men som jag nämnt har jag nu sett så många avvikelser att jag har kommit till en annan slutsats rörande jorden, nämligen att den inte är rund, som de skriver, utan päronformad, alltså mycket rund utom där stjälken växer, där den sticker ut som mest; eller som en rund boll där en del är formad som en kvinnas bröstvårta, där upphöjningen är högst och närmast himlen under vändkretsen, och vid detta havs [Pariabukten mellan Venezuela och Trinidad; C själv trodde som bekant att han besökt fjärran östern] östligaste del.
- Columbus skriver till Ferdinand och Isabella efter hans tredje resa

Det var heller inte den enda förvillelse Columbus höll sig med. Men om det har många skrivit.

2018-11-15

Bette Davis skilsmässa

- Ur New York Times den 7 december 1938, återgiven på Bette Davis Divorced: "She Read Too Much," Says Husband (1938), Open Culture 5 november 2018

80 års clickbait? Men rubriken torde göra större lycka på den fronten idag än när det begav sig. För då fick ett annat svepskäl mest utrymme.
In late November, Ham filed for divorce, presenting a narrative that Bette was so focused on her career that she had become frigid. [...] To blame the divorce on Bette’s career protected her by obscuring her infidelity and sexual appetite and left the door open for Hollywood columnists to empathize with the tragedy of her failure to balance stardom and marriage.
- Karina Longworth: The Artist and the Millionaire, Slate 12 november 2018

Mindre finkänsliga kolumnister hade vid det laget länge skrivit om Davis affär med Howard Hughes. Den hade betydligt mer med skilsmässan att göra än karriär eller, tyvärr, bokslukande.

2018-11-14

Spela för pengar

Gary Larsons "Hopeful parents" är från 2000 1980-talet? Då var folk som tjänade pengar på att spela dataspel ett skämt.

Uppdaterat: ... Men se Magnus länk i kommentarerna!

Uppdaterat 2: Teckningen är en god bit äldre än vad jag först skrev.

2018-11-13

Photoshoppade Highlanders

Above is a battalion of the Cameron Highlanders in 1914, prior to being despatched to the front line; below is the same battalion upon their return in 1918 after the armistice.
- På Facebook

Det finns många verktyg för att analysera bilder och se om de visar vad som påstås, om de är retuscherade, och så vidare. Men ibland räcker det med en enkel okulärbesiktning. Här ser även ett otränat öga att exakt samma bil står på exakt samma ställe vid muren till Edinburgh Castle. Träden ser exakt likadana ut, trots de fyra år och olika årstider som påståtts ha gått. På den nedre bilden har manskapet förlorat sina skuggor. Och så vidare.

Huruvida en trupp skulle demonstrera fyra års manfall på det här sättet är en helt annan fråga. Liksom hur väl valt exemplet är.
Also, the Cameron Highlanders raised 13 battalions in the Great War, which is 13,000 men, of who 5,930 were killed. That is about 45%, so even the representation is wrong. They did win 3 VCs [Viktoriakors] and 57 battle honours, but the picture is still Fake news I’m afraid.
- James Brooke, som förefaller att veta vad han talar om

Om man lagt ut bilden som en modern illustration av det stora krigets grymma verklighet hade det varit ärligare, men också fått mindre spridning. Så fungerar vi.

2018-11-12

Lördagsfråga 538: 3 x 11

 1. En volymkontroll som går upp till 10 är ju blaha blaha. Denna i This is Spinal Tap (1984) går ända upp till elva .... (Strax utanför bild)
 2. Det här är inte Ocean's Eleven (2001) utan Ocean's 11 (1960), med Sinatra, Sammy Davis Jr m fl.
 3. T h välkända Götheborg III. T v något mindre kända Quality Hotel 11, vars namn är självklart givet staden och placeringen intill Göta älv.
Tre elvor hade varit ett bra trist tema. Men just denna helgen fick det en betydligt djupare mening: Det var ju den elfte månadens elfte dags elfte timme som kanonerna tystnade den där gången. Att Tomas Andréasson satte åtminstone den numeriska delen av lördagsfrågan framgick tydligt nog.

2018-11-11

Eld upphör 1918

This is the last record by sound ranging of artillery activity on the American front near the River Moselle. It is the reproduction of a piece of recording tape as it is issued from an American sound-ranging apparatus when the hour of 11 o'clock on the morning of November 11, 1918, brought the general order to cease firing, and the great war came to an end. Six seconds of sound recording are shown. The broken character of the records on the left indicates great artillery activity; the lack of irregularities on the right indicates almost complete cessation of firing; the two breaks in the second line probably being due to the exuberance of a doughboy firing his pistol close to one of the recording microphones on the front in celebration of the dawn of peace. The two minutes on either side of the exact armistice hour have been cut from the strip to emphasize the contrast. Sound ranging was an important means of locating the positions and calibers of enemy guns. A description of these wonderful devices, which were a secret with America and the Allies, is given in Book III, chapter 4.
Utifrån grafen har ljuden rekonstruerats. Därför kan man nu höra när det stora kriget tog slut, när The Guns of August efter 51 månader tystnade.

Moment First World War battlefield finally falls silent on Armistice Day - audio, Mirror 10 november 2018

Notera att det vi ser är själva inspelningen. När man skulle avgöra var fiendens kanoner fanns var man inte så intresserade av att höra ljuden som att "se" dem. De sex ljudvågorna visar att denna apparat spelade in ljud från sex "mikrofoner", eller kanske seismografer är ett bättre ord: De utgjordes av tunnor fyllda med olja som grävdes ner i jorden. De återgav inte ljud i luften utan i marken. Allt detta beskrivs av de som sattes att omvandla graferna till ljud:

Making a New World: Armistice Soundwave, Coda to Coda 6 november 2018

2018-11-09

Novemberpogromernas kristallnatt

Synagogan på Fasanenstrasse i Berlin
It should be noted that there is some controversy among Holocaust scholars as to the origin, intent and appropriateness of the term Kristallnacht. The term, after all, was coined by Walter Funk at the November 12 Nazi meeting following the pogrom of November 8-10. The crucial question is whether the term was a Nazi euphemism for an all-out pogrom against German Jews and whether the Nazis used the term in a derisive manner. There is considerable evidence that both of the above questions have an affirmative answer.
- Jewish Virtual Library: Kristallnacht: Background & Overview

På något sätt har jag fått för mig att begreppet Kristallnatten, Kristallnacht, myntades av icke-nazister, ett understatement av ett slag som man ofta ser i exempelvis berlinhumorn. Det skulle kunna vara fallet med varianten Reichskristallnacht, efter vanan att sätta riks- framför allt möjligt ("Der Begriff „Reichskristallnacht“ war ein Zeichen bekundeten Widerwillens, wenngleich keines Widerstands" i Der deutsche Schicksalstag – eine Archäologie, Welt 9 november 2013). Men själva Kristallnacht myntades av nazister som en eufemism.
Flera historiker föredrar att istället tala om Novemberpogromerna, vilket är ett mer passande ord (om än tråkigare) med tanke på att cirka 400 judar dödades, cirka 30000 judiska män deporterades till Dachau, Sachsenhausen och Buchenwald, cirka 7500 judiska butiker vandaliserades och plundrades och cirka 1400 synagogor brändes ned.
- Ricki Neuman: Vi måste hitta ett annat ord för Kristallnatten, SvD 8 november 2013

Exempel på pogromernas mildare yttringar

Spelar det någon roll vad man kallar något som alla vet vad det är? En försvårande omständighet är att begreppet behöver förklaras, att "kristall" syftar på glasskärvorna från de krossade fönstren i butiker med judiska innehavare, och att illustrationerna tenderar att visa sådana krossade fönster snarare än grövre vandalism, mord och förföljelser.

Jag tvivlar på att ett så inarbetat begrepp kan förändras. Men den som använder det bör åtminstone känna till bakgrunden.

2018-11-08

Gerrymandern

- Originalet från 1812 finns naturligtvis på Wikipedia: Gerrymander

Gerrymander och gerrymandering är engelska glosor som dyker upp då och då. De avser uppdelning av valkretsar på ett sådant sätt att det gynnar den egna sidan. Vet man hur sympatierna är geografiskt fördelade så kan olika uppdelningar göra mycket stora skillnader (naturligtvis förutsatt att det politiska systemet är så funtat att sådant spelar roll).

Det abstrakta exemplet från Huffpost (It’s Time To Ban Congressional Gerrymandering, 26 maj 2017) kommer inte i närheten av de krumbukter som implementerats i verkligheten. Illionis 4th congressional district bär syn för sägen; den mörkgröna ytan utgör alltså ett distrikt:

It was created after federal courts ordered the creation of a majority-Hispanic district in the Chicago area. The Illinois General Assembly responded by packing two majority Hispanic parts of Chicago into a single district.
- Illinois's 4th congressional district

Begreppet används avgjort mest, men inte enbart, om USA. Där har delstaterna lov att dela upp valkretsarna som de behagar, vilket också plägar inträffa efter folkräkningar och maktskiften. Det var också där som ordet myntades sedan Massachusetts 1812 delades upp i valkretsar som gynnade sittande guvernören Elbridge Gerry; resultatet liknades vid en salamander (bilden ovan), och så bildades ordet efter gerry + salamander.

Förhållandena i Sverige skiljer sig så mycket att det är svårt att jämföra. Om någon nämnvärd gerrymandering förekommit här vore det intressant att höra.