2007-08-31

Läsarbrev: Maria Magdalena 1 m.m.

Faktoider: Maria Magdalena, Da Vinci-koden

Anna skrev:

...Och eftersom du verkar ha intresse för det här och ha forskat runt lite så kan jag fråga vidare :)

Fråga på du, jag är ingen expert, däremot intresserad av alla mer eller mindre ogrundade uppfattningar som folk har för sig.

Men så du anser att det inte finns nån möjlighet att den "kvinnliga" lärjungen på bilden kan vara kvinna eller för den delen Maria Magdalena?

I så fall får en av de ordinarie apostlarna plockas bort, en frihet som Leonardo knappast tog sig.

Du tror inte det finns nåt belägg alls för det Dan Brown påstår i Da Vinci Koden? Ang att Jesus skulle varit gift med Maria Magdalena och att hon sedan födde ett barn som hon döpte till Sara?

Den källa vi har om Jesu liv och leverne är Nya testamentet. Där står inget om att han skulle haft ett familjeliv.

Där står visserligen heller inget om att han var ungkarl innan han inledde sig missionsgärning; enligt traditionen var han då 30 år. Men eftersom Maria Magdalena kommer in i berättelsen först efteråt så kan han åtminstone inte ha haft nåt ihop med henne innan dess.

Att barnet skulle hetat Sara har jag inte sett förrän nu. Varifrån kommer den uppgiften?

Det finns dock många fler "evangelier" än de som kommit med i bibeln, en del är uppenbara falsarier, andra med mer osäker status. Ett sådant är Thomasevangeliet, där antyds ett förhållande, och jag vill minnas nåt om att Jesus pussar Maria på munnen också. Å andra sidan upptäcktes detta först 1945 (Nag Hammadi)... Jag har tyvärr inte haft möjlighet att studera den så ingående som jag skulle vilja, eller tagit del i debatten om hurpass trovärdig den är, men ett hett tips är att leta reda på den och ta en titt.

http://www.thethomasgospel.com/

Det avgjort fånigaste påståendet (tycker jag) är att Maria skulle ha begett sig till södra Frankrike; det, menar jag, är en ren skröna, påhittad av folk i södra Frankrike, av lokalpatriotiska eller näringspolitiska skäl. Ungefär som att aposteln Jakobs grav skulle befinna sig i norra Spanien.

Jag har inte spanat runt så mycke men jag ska, men däremot finner jag det väldigt troligt. Om inte med Maria Magdalen så med någon annan kvinna, han var ju en man i sina bästa år det skulle ansetts lite onaturligt om han inte gift sig och skaffat barn.


Det står inget om att apostlarna skulle haft familjer, eller Paulus eller Johannes döparen. Även om profeter i judisk tradition ofta var ogifta så är det väl osannolikt att samtliga uppräknade, många med ett vanligt liv innan de gick in för det religiösa (som fiskaren Simon Petrus t.ex.) skulle vart ungkarlar, men deras fruar och barn har åtminstone inte nämnts, så allt man kan göra är att gissa; och det är en stor skillnad på att gissa och att veta. Varför just Maria Magdalena skulle vart Jesus utvalda beror dels på hennes rykte som prostituerad, vilket helt klart är fullständigt ogrundat, men även på att hon var med vid Golgata, vilket är dokumenterat i NT, samt att hon var den förste Jesus talade med efter återuppståndelsen. Det kan man väl se som mycket diskreta antydningar; men hårdare fakta än så finns inte, åtminstone inte i de vanliga testamenten.

Den ärligaste uppfattning jag under dessa förutsättningar kan komma till är att den Jesus som är oss beskriven förmodligen, men inte säkerligen, var ungkarl. Den som absolut vill ha säkrare besked än så rekommenderas att ägna sig åt något annat än religion.

Men: Hur man betraktar Jesu avkomma beror helt på hur man betraktar Jesus. Den som ser Jesus som ännu en ledare för ännu en judisk sekt (om man ens tror på hans existens till att börja med) ser naturligtvis inget konstigt alls i att denne skulle skaffat barn. Den som ser Jesus som Guds son har, givetvis, en fundamentalt annorlunda syn på saken, eftersom den i förlängningen skulle innebära att folk med gudomligt DNA i princip skulle kunna vandra omkring bland oss den dag som är idag.

2007-08-30

Läsarbrev: Upplösning

Faktoid: Upplösning

Jonathan skrev:

Bra idé att försöka förklara vad upplösning är för folk på ett pedagogiskt sätt, men tyvärr utrycker du dig lite märkligt, eller har inte riktigt koll själv, för du hävdar t ex att två bilder med exakt samma data kan ha olika upplösning, vilket inte stämmer. Man måste skilja på egentlig upplösning (antal pixlar) och visningsupplösning (dpi, ppi).


Ska börja med att citera mig själv:

Med "upplösning" menas ofta hur många bildpunkter/bildelement/pixlar det finns i en given bild. Det är lättare att visa än att beskriva: [Två bilder som demonstrerar låg resp. hög upplösning] Men upplösning har också en mer precis och något annorlunda betydelse, nämligen hur stora bildpunkterna skall bli när de återges på papper, dvs. skrivs ut eller trycks.

Det är ju just begreppsförvirringen jag försöker komma åt, tycker att det av inledningen framgår glasklart att ordet kan tolkas lite olika. "Egentlig upplösning" och "visningsupplösning" har jag aldrig hört talas om förut, av 1 resp. 2 träffar på Google att döma så jag skulle tro att det är ett öde jag delar med flertalet. Det jag beskriver i mening 1 ovan skulle motsvara egentlig upplösning, det som jag ägnar resten av texten åt visningsupplösning.

Om du vill veta hur hög upplösning en bild har måste du alltså antingen känna till antalet pixlar, eller visningsupplösning OCH storlek i ex inches, eller centimeter.


Nu är det den "egentliga upplösningen" du pratar om...

Du hävdar t ex att två bilder med exakt samma data kan ha olika upplösning, vilket inte stämmer


...Men de har ju olika "visningsupplösning", och det är ju också en form av upplösning? Högra bilden där Leo käkar äpple är fjärdedelen så stor, något måste man ju kalla den effekten, och man får väl kalla det en brist i språket att "upplösning" kommit att handla om två helt olika ting, nämligen bildpunkternas mängd resp. storlek. Så skulle man kunan formulera det också men faktoiden är lång nog som den är... Fast kanske inte tillräckligt tydlig?

För övrigt så tvivlar jag på att folk i allmänhet orkar att läsa tredjedelen, det är främst till folk i tryck- och dateribranschen jag vänder mig (de flesta andra faktoiderna är mer allmänt hållna). Så alla insatta kommentarer är av godo! Även när jag inte håller med. ;-)

2007-08-29

Baby-färger på BB

Påstående: På BB får flickor rosa filtar, pojkar blå. Eller om det är mössor, eller både och. (Alltså inte från föräldrarna, utan från själva BB:t.)

Någon som känner igen det? Skulle tro det.

Men är det någon som känner till ett enda BB eller motsvarande där det tillämpas? Eller har tillämpats, och i så fall när, bara på ett ungefär?

Kollade just med slumpvist utvalda BB Stockholm, barnmorskan Monica med 40 år i branschen kände inte igen påståendet alls. På Mölndals förlossningsavdelning har de gula filtar idag, har de någonsin kört med rosa/blå så var det före 70-talet åtminstone. Det enda som någon kunde erinra sig som låg i närheten är de kort där födelsedata skrivs in, dessa kan vara rosa resp. blå.

2007-08-28

D-dagen

Det finns ett flertal oklara uppfattningar att undersöka om dessa händelser - om det nu behövs.

Som det likhetstecken som sätts mellan invasionen och den vid Omaha beach. De allierade landsteg på en rad stränder, med kodnamnen Utah, Omaha, Gold, Juno och Sword. Omaha var inte den största landstigningen, däremot den där trupperna stötte på hårdast motstånd. Och så dokumenterades den av Frank Capa, och har skildrats på film otaliga gånger.

Eller hur stort det tyska motståndet var över huvud taget i Normandie/norra Frakrike. I väst hade man 58 divisioner, varav 15 i Normandie. Det kan jämföra med de 228 divisioner man hade vid östfronten.

Eller att det var den första allierade närvaron över huvud taget i Europa. I september 1943, nio månader före D-dagen, invaderades Italien.

2007-08-27

Läsarbrev: Satanist-korset

Faktoid: Satanist-korset

Jakob skrev:

Angående att satanister inte har någon koll på kristna symboler; jag har ett hyfsat stort antal kristna vänner/klasskamrater och jag är nästintill helt säker på att inte en enda skulle koppla att det på något vis är en kristen symbol, så jag tycker inte att det är ett argument som håller.

Detta är ju också en symbol som de flesta har dålig koll på. Icke desto mindre är det en kristen symbol sedan gammalt, en satanistisk symbol sedan helt nyligen.

Visitors to this site might wonder, "Why are those crosses upside down on the Web site background? Did someone hack into your site and change the crosses?" The short answer is No. For a longer explanation, read on. http://www.arkansas-catholic.org/article.php?id=96

Nazisterna har ju också tagit ett antal symboler som på intet vis har med den nazistiska ideologin att göra, t ex solkorset och hakkorset. det betyder ju inte i sin tur att dom inte visste vad det stod för.

Visst kan symbolers betydelser ändras. Hakkorset är ett bra exempel - en av historiens flitigast använda i allehanda sammanhang, men idag och för överskådlig framtid har det en mycket specifik betydelse. Vem bestämde att det skulle bli så? ...Ingen, eller alla. Om folk associerar en företeelse och en symbol, så gör de. Eftersom folk associerar satanism och Petruskorset så har det naturligtvis blivit en satanistisk symbol, eller antikristen om du vill. Men den gamla betydelsen finns fortfarande. Det är främst det jag pekar på - att ex.vis påven inte har några problem med symbolen.Angående antikrist kontra satanism; ord står mot ord, jag kan endast utgå ifrån mina egna erfarenheter. (...) Eller är det så att du kanske har lite statistik för vad folk i allmänhet anser att symbolen står för?


Tar en titt på Google, rörande ett svenskt jeansmärke som fått en massa gratisreklam: [Cheap Monday, dödskalle med ett vänt kors i pannan]
http://www.google.se/search?hl=sv&q=%22cheap+monday%22+satanism&btnG=S%C3%B6k

Tycker det framgår rätt klart att kopplingen är den gängse.

Jäjä,..hursomhälst som kommer du väl ändå inte ändra på något på sidan, hur många argument jag än skulle knäcka. Tack för att du svarade iaf. Jag måste ha någon att gnälla på såhär mitt i natten.


Jag kan acceptera VAD SOM HELST som det finns belägg för! Inga slutsatser är huggna i sten - det är ju sens moralen av hela sidan, om man vill vara lite högtidlig. Att ifrågasätta och bli ifrågasatt är bara nyttigt.


Kevin skrev:

satanist have nothing to do with satan ore an inverted cross, just wanted jou to know...

Antecknat. :-)

2007-08-26

Hitler var inte vegetarian

Den största miss jag (hittills) gått på var när jag presenterade såsom ett faktum att Adolf Hitler inte var mer än som mest en halvhjärtad vegetarian. Men det var han, från åtminstone tidigt 30-tal och framåt.

Det var, läste jag, hans problem med magen som gjorde en nödvändighet till en dygd; men problemen var inte värre än att han kunde unna sig en korv då och då. Någon ren vegetarian var han aldrig - trodde jag, främst på grund av detta citat.
Hitler's asceticism played an important part in the image he projected over Germany. According to the widely believed legend, he neither smoked nor drank, nor did he eat meat or have anything to do with women. Only the first was true. He drank beer and diluted wine frequently, had a special fondness for Bavarian sausages and kept a mistress, Eva Braun. His asceticism was a fiction invented by Goebbels to emphasize his total dedication, his self-control, the distance that separated him from other men. By this outward show of asceticism, he could claim that he was dedicated to the service of his people.
- Robert Payne, The Life and Death of Adolph Hitler

Sedan jag lagt ut denna "faktoid" fick jag mothugg. De främsta motbeläggen var citat från Traudl Junge (Hitlers sekreterare de sista åren) och Albert Speer (arkitekt och rustningsminister, samt under lång tid mycket god vän med Hitler). Dessa gjorde det fullständigt glasklart att Hitler var en övertygad vegetarian.

Jag hade alltså fel, liksom Robert Payne och en hel rad andra personer jag trodde på. Sånt händer när man letar för lite.

Istället blev det följande artikel om ett faktum, ej faktoid: Ariskt vegetariskt

2007-08-25

Gollum, Sieg heil och Och

Tre saker jag skulle vilja kolla (ett ord som förresten inte kommer från "kontrollera" utan från "kollationera", jämföra) med en bredare allmänhet.

 • Gollum - nog tillhör han allmänbildningen? Om inte före så åtminstone i och med storfilmerna? (Jag har en lektör som undrade om detta, nämligen.)
 • Sieg heil betyder ungefär "hell seger". Det förekommer en förklaring att det betyder "säg heil" - har den någon utbredning?
 • Och så var det frågan om man kan inleda en mening med "och". Detta skall ha lärts ut som någonting förbjudet i skolor så sent som på 80-talet. På grammatisk eller stilistisk grund? Eller bara för att förekomma ungar som skriver dussintalet meningar "Och sen så ..."? (Det går naturligtvis att inleda en mening med "och". Som i 1 Mosebok, kap. 1.)

2007-08-24

Faktoid-teori

I tidningen Populär Kommunikation 4-5/2006 fanns en artikel "Faktoider - vårt sämsta vetande" av en svårstavad (men därmed lätt-googlad) herr Dieter Stöpfgeshoff. Utöver ett utmärkt tips (världens största träkyrka i Kerimäki, Finland, är inte överdimensionerad p.g.a. ett konverteringsfel mellan fot och meter) och ett exempel på att artikelförfattaren går på en gammal myt (kyrkan har aldrig drivit tesen att jorden är platt) så omnämns bl.a. www.faktoider.nu. En inlindad kritik mot hemsidan, samt böcker i samma genre av Ulf Ivar Nilsson, går ut på att många av faktoiderna är väl lättviktiga; man borde ägna mer energi, tycker Stöpfgeshoff, åt grundproblemet: varför tror folk på saker som inte är sanna?

Det är en bra fråga. Jättebra. Och svår. Jättesvår, rentav. Definitivt komplicerad. Om jag någonsin skulle skriva en ordentlig avhandling så skulle det vara i det ämnet; tills dess nöjer jag mig med att samla på och avliva de enstaka faktoiderna, en efter en. Det är enklare gjort, och lika fascinerande.

Å andra sidan kan man omöjligt ägna sig åt detaljerna utan att då och då ägna huvudfrågan en tanke ...

Här ett utkast till en tes (vars grundläggande resonemang inte är mitt):


Varje dag, timme, ögonblick, skapas en mängd idéer runtom i världen: påståenden, tolkningar, antydningar, berättelser ...

Hur många av dessa idéer är fortfarande i cirkulation säg ett år senare? Ytterst få. (Tack och lov.)

Vad är det då som gör att vissa idéer överlever? De kan vara sanna, användbara, nyttiga ... Eller så är de inte riktigt sanna, men användbara ändå. Eller minnesvärda. Faktum är, menar bl.a. jag, att idéer är utsatta för ett naturligt urval, där antalet hålls nere av vad det kollektiva minnet orkar hålla reda på. I denna process favoriseras varje idé som har en egenskap, vilken som helst, som gör att den överlever. Evolutionen gör sig också påmind: idéer kan mutera, alltså justeras och omformas, så att deras chanser att överlevas förbättras (eller försämras för den delen). Mer sällan (menar jag) medelst medveten manipulering, desto oftare genom missuppfattningar, felhörningar m.m. som de undgår när de vandrar från mun till mun, mellan tidningar, bloggar och böcker.

Lite utveckling & vetenskapshistoria: 1798 skrev Thomas Malthus en Essay on Population as Social Theory. Där beskrivs problemet med att befolkningen ökar med en snabbare takt än livsmedelsproduktionen: "Since this productivity can never keep up with the potential of population growth for long, there must be strong checks on population to keep it in line with carrying capacity." (En regel som åtminstone arten Homo sapiens hittills kringgått medelst innovationer inom bl.a. jordbruket, men det är en annan sak.)
Wikipedia (eng.): Thomas Malthus

Denna text inspirerade bl.a. Darwin och Wallace till att utveckla teorin om evolutionen. Ta olika arters kraftigt varierande reproduktion, fiskar och insekter t.ex. får ju ofantligt många fler barn än människor och elefanter. Hur kommer det sig då att jorden inte översvämmas av fiskar och insekter? - Därför att olika arter har olika strategier; de som har liten avkomma tar (som regel ...) hand om den desto bättre, medan fiskyngel och larver till största delen blir mat åt andra. Vilka är det som överlever och får chansen att i sin tur reproduceras? De som är bättre på att överleva. Vilka knep är tillåtna i överlevnads-racet? Alla. Människor tar hand om sina barn tills de kan klara sig själva (eller tills de fyllt 40 eller så), andra livsformer satsar på mängden, så att även ett 99%-igt manfall innebär att några individer klarar sig.

Poängen är alltså att "idéer" (som begreppet definieras ovan) är utsatta för ett naturligt urval på samma sätt som livet självt.

Teorin är inte ny. För den som vill läsa mer är nyckelordet den engelska termen meme, myntad av den store Richard Dawkins.

So with memes, some ideas will propagate less successfully and become extinct, while others will survive, spread, and, for better or for worse, mutate. "Memeticists argue that the memes most beneficial to their hosts will not necessarily survive; rather, those memes that replicate the most effectively spread best, which allows for the possibility that successful memes may prove detrimental to their hosts."
Wikipedia (eng.): Meme

Faktoider är memer som överlever trots att de är osanna. Detta är, för närvarande, min övergripande teori i ämnet.

2007-08-23

Läsarbrev: Flykthastighet

Faktoid: Flykthastigheten är 11 m/s

Torgny skrev:

1. Kanonen behöver inte vara riktad rakt upp, då flykthastigheten är en s.k. skalär (dvs. oberoende av riktning).

Visserligen, men det är lättare att få fram saker ju mer man håller sig till ämnet. Jag kunde ju även nämnt att flykthastigheten även fungerar omvänt, alltså att ett nedfallande föremål utan nämnvärd egen hastighet, som bara accelereras av gravitiationen och som heller inte störs av något luftmotstånd, uppnår 11 km/s vid jordytan. Intressant, men irrelevant i just det här sammanhanget.

(I nån engelsk framställning verkar man förresten göra skillnad på "velocity" och "speed" som åtminstone jag trodde var exakt samma sak, men velociteten ligger tydligen närmare den riktningsoberoende storheten än speeden... Hur som helst.)

2. Atmosfären ändrar i princip inte flykthastighetens belopp. Jag antar att du vill ta hänsyn till luftmotståndets bromsande effekt, vilket iofs. är korrekt, men vi får väl förutsätta att man syftar på sluthastigheten, dvs efter att jordatmosfären lämnats.


Nu hänger jag inte med. 11 km/s är utgångshastigheten vid jordytan, när gravitationen blivit övervunnen är hastigheten - som jag förstått det hela - 0. Fyller man atmosfären med luft tillkommer luftmotstånd som gör att utgångshastigheten måste övervinna för att gravitationen skall övervinnas.

3. Att skjuta upp något i en kanon eller med en raket är (fysikaliskt) egalt, båda drivs vanligtvis med krut. Om kanonens eldrör är tillräckligt långt, behöver accelerationen ej vara större än för en raket. Det var länge sedan jag läste Jules Verne, men jag har ett minne av att han tog hänsyn till accelerationseffekter.


Hittade utan problem en sida som utförligt behandlar just Julles "Columbiad":

http://www.astronautix.com/lvs/julongun.htm

Läser att "The human passengers would be protected from the tremendous G forces of acceleration and deceleration by hydraulic and frangible shock absorbers". Röret var 274 meter, vilket minus 61 meter med krut lämnar 213 meter att accelerera till 16,5 km/s på; även om man räknar med mildast tänkbara acceleration (som det ändå inte var tal om) så skulle inga "shock absorbers" i världen kunna rädda astronauterna.

Nä, finge jag välja nån tidig scifi-metod att åka till månen så skulle jag välja H. G. Wells, den kan rekommenderas som fortsatt läsning om du inte redan känner till den...

2007-08-22

Malströmmen

Alla vet hur malströmmen ser ut: en omvänd tornado, en gigantisk vatten-tratt som suger ner allt i djupet.

Originalet finns vid Lofoten och är en tidvattensström. Där finns säkert virvlar, men inte alls på det där berömda sättet.

Wikipedia (eng.): Maelstrom
Wikipedia (eng.): Moskstraumen

2007-08-21

Läsarbrev: Fru Einstein

Relaterade artiklar:
Albert Einstein
Einsteins betyg

Ingela skrev om Einstein och relativitetsteorin:

Jag hörde på ett radioprogram att teorin i själva verket var hans hustrus, vilket bevisats nyligen genom läsning av brevväxling dom emellan. Vad säger ni om det? Skulle tycka att det var en trevlig sanning, när så mycket annat visat sig vara osant...

Måste bara nämna att det alltid är lika trevligt att bli ni:ad; om folk tror att det är en hel redaktion som ligger bakom faktoider.nu så är det en villfarelse jag inte vill ta ifrån dem... :-)

Ah, Mileva Marić. Jodå, hon är känd. Har läst på lite i frågan, men bestämt mig för att det nog inte är så att teorin kom, helt eller till stor del, från henne. Därför nämns hon heller inte i artikeln - vilket nog bör korrigeras, eftersom spörsmålet är såpass välkänt.

Rekapitulerar i korthet: Milevas skolresultat var ungefär lika bra som Alberts (som alltså inte var så dåliga som många tror). De läste delvis samma ämnen, och man vet att de diskuterade fysik och annat. Hon skulle kanske ha kunnat bidra mer till teorin om hon inte fått barn 1901, 1902 och 1904 - teorin presenterades 1905. Hon var säkert ett bollplank, men inte mer. Liksom Alberts gode vän Michele Besso, som man säkert vet att han diskuterade teorin med.

En del har pekat på att Albert gav Mileva pengarna från Nobelpriset. Men den uppgörelsen ingick i deras skilsmässa, Albert hade redan bespetsat sig på sin kusin Elsa Löwenthal. (F.ö. spelade det in att priset delades ut i svenska kronor, detta hände sig under den märkliga valutakrisen i Tyskland då hårdvaluta var hett eftertraktad.)

Dessutom har en del tyckt sig se förfalskningar i manuskript; där det ursprungligen skulle ha stått "Einstein-Maric" har det senare namnet fifflats bort. Efter att ha läst på ämnet i korthet ger jag inte mycket för den teorin.

Det finns de som av nationalistiska skäl velat ge henne en större roll i relativitetsteorins uppkomst än vad som faktiskt går att visa - Mileva kom från det som åtminstone idag är Serbien (som på den tiden ingick i dubbelmonarkin Österrike-Ungern). Däremot har jag aldrig sett henne tillskriven någon annan av Einsteins många briljanta (om än inte lika berömda) idéer. Vad det nu kan bero på.

2007-08-20

Mest respons

Av alla faktoider jag skrivit om under årens lopp är det två som genererat överlägset mest gensvar från läsarna. En helt oväntad, den andra väntad, fast av en helt annan anledning än jag trodde.

Mest gensvar #1: Da Vinci-koden

Vad är jobbigast: Folk som försvarar DVK på fullaste allvar, eller de som angriper den på fullaste allvar? Eller de som tror att angriparna bluffar? (Alltså överdriver "hotet", som de menar är ett tankespöke, eller förevändning för engagerade katoliker att tala för sin sak.) Eller de som blandar ihop de som angriper den på fullaste allvar med sådana som jag, som först och främst raljerar över det hela?

För Da Vinci-koden är ju en skönlitterär bok, en blandning av sanning och saga på samma sätt som vilken James Bond-historia som helst. Varken de som tror något annat, eller tar de på allvar som tror något annat, är värda att tas på allvar.


Mest gensvar #2: Satanist-korset

Här hade jag förväntat mig att kristna skulle höra av sig, upprörda över att jag kopplar ihop Petrus med satanist-korset. Jag kan inte minnas mig ha fått en enda sådan kommentar.

För alla som (hittills) hört av sig har utgett sig för att vara satanister, eller något ditåt, och haft synpunkter på min, som de uppfattat det, nedlåtande beskrivning av deras "religion". Som att jag kopplar ihop satanism och djävulsdyrkan... Den stilen. Sakligt och rättframt, utan hårda ord, obehärskade utrop el.dyl. Totalt oväntat, som sagt.

2007-08-19

Julskinka, Karl XII och Big Bang

En ofta återkommande undran när jag stöter på tänkbara faktoider rör deras spridning. Hur många är det egentligen som tror på det här?

Här är tre tips som läsarna av denna blogg härmed uppmanas att kommentera:
 • Den hedniska julskinkan. Det lär finnas de som i julskinkan tror sig se ett minne av vikingarnas mytologiska Särimner, grisen vid Valhall som varje dag slaktades och konsumerades, för att nästa dag återuppstå. Skinkan skulle alltså vara ännu en hednisk rest i julfirandet. Orsakssammanhanget är snarare det omvända ...
 • Karl XII:s likfärd. Gustaf Cederströms tavlor (två aningen olika versioner målades) känner väl alla till - åtminstone alla som läser här? Där monarken bärs av skamfilade karoliner förbi representanter för en sörjande allmoge, hela vägen från Fredriksten till Stockholm, kantänka. Frågan är i vilken mån folk verkligen tror att det var så det gick till? Eller om man har någon uppfattning ö h t om det hela? För i själva verket forslades Carolus i en tillsluten kista, dragen av svarta hästar.
 • Big Bang. Denna framställs ofta som en explosion av materia, vars resultat ju än idag kan mätas i form av den s.k. rödförskjutningen. Men det var aldrig frågan om en sådan fysisk explosion någonstans i ett befintligt universum, utan universum självt - rumtiden - som utvidgas. Man kan alltså inte ens i teorin peka på en punkt och säga, "Här inträffade Big Bang!" eftersom varenda punkt i hela universum var involverad.

2007-08-18

Revbensmyten

När jag tar del av och reder ut olika faktoider så ger jag dem olika poäng; inte bokstavligt talat, men det finns ett antal faktorer som avgör hur intressanta de känns.

Höga poäng åt faktoider som är:
 1. välkända
 2. helt fel
 3. enkelt vederlagda
 4. trovärdiga
 5. intressanta
Lägre poäng åt faktoider som är:
 1. avgränsade på något sätt (geografiskt, åldersmässigt, till en yrkesgrupp osv.)
 2. halvfel eller nästan rätt
 3. lite trassligare att beskriva exakt vad som är felet med
 4. osannolika
 5. ointressanta
Av de många faktoider jag tagit del av men som aldrig avhandlats finns många på sidan Sånt som (kanske) inte platsar. Men de skulle kanske kunna få en fristad här på bloggen?
- Låter som en utmärkt idé!

Män har färre revben än kvinnor

Denna besynnerliga myt har jag inte hittat många belägg för i svenska sammanhang, den verkar något vanligare i engelskspråkliga. Den är, givetvis, en ren efterhandskonstruktion, ett påhittat belägg för den bibliska skapelsemyten (där Eva skapas utifrån ett (1, inte ett par) av Adams revben, se 1 Mos 2:21). Det står inte ens i bibeln att operationens resultat skulle vara ärftligt. Vem som först kläckte idén vet jag inte.

Bonusfråga: Vilket är det absolut vanligaste felet som görs när Adam och Eva skall porträtteras?
Ledtråd: De har något som de inte borde ha.

Svaret i vit text, markera för att läsa: > De avbildas med navel. <

2007-08-17

Läsarmail: Pikterna

Kommer på allt fler användningsområden efterhand - som att offentliggöra korrespondens med läsarna.

Blomman skrev:
Jag läste någonstans, kan ha varit Wikipedia, om ett folkslag som fanns på Brittiska öarna före kelterna. Jag vill minnas att de kallades "pikter" eller något liknande. De drevs tydligen iväg av kelterna men blev aldrig besegrade. Kan det vara av värde?

Ah, ur-skottarna! (Ej att förväxlas med figurerna som Conan stöter på.)

Man vet inte så mycket om pikterna, men en del. De kan ha varit indoeuropeer, eller rentav en sorts kelter. De fanns kvar till vikingatid ungefär, då de "gaeliserades". Någon koppling till Stonehenge är inte känd, och skulle i så fall vara sensationellt, särskilt som deras ättlingar lever kvar (om än utblandade och av-piktiserade sedan mycket länge).

Wikipedia (eng.): Picts

Faktoiden om Stonehenge går ut på att den varken uppfördes av druider eller kelter, utan ett för-keltiskt folk som kallas klockbägarkulturen efter en arkeologiskt lättklassificerad typ av efterlämningar. Om dessa vet man, i likhet med de allra flesta historiska folk, sorgligt lite, men de kom och gick innan några kelter går att spåra. De kan ha varit indoeuropeer, och kanske rentav en föregångare till kelterna, men det är definitivt frågan om olika kulturer.

Faktoider.nu: Stonehenge
Wikipedia (eng.): Beaker culture

2007-08-16

Rens

Fortsätter att rensa huvet lite då och då...

Det är nu fyra år sedan jag började lägga ut faktoider på nätet. Att jag inte gjort någon blogg av det hela har några enkla anledningar; 1) jag vill kunna stå för varenda bokstav som publiceras 2) jag vill slippa kommentars-rensandet 3) den som har kommentarer kan ändå vända sig till mig direkt, via kommentars-funktionen snarare än någon öppen gästbok.

Men nu har nyfikenheten tagit överhand.

I skrivande stund har jag inte kungjort bloggens existens någonstans. Få se om det hela kan leda någonstans.

Dagens faktoida tips: Ordet "dialog" innehåller det grekiska ordet "dia", men det har inte att göra med antalet deltagare utan betyder här ungefär "dela".

2007-08-14

Samma text för n:te gången

Idag har jag läst korrektur. Sett lektörens anmärkningar, övervägt dem, hållit med om några och inte om andra... Sedan har jag gått igenom själva texten, knackat in ändringar och letat reda på uppgifter som fattas.

Attans segt.

Men nog så nödvändigt. För det är ju själva poängen - att det blir rätt.

På hemsidan så har Änglar legat som allra senast uppdaterade lite väl länge. Har några småttingar på gång - dags att lägga ut någon av dem imorgon? Avgjort.