2007-08-28

D-dagen

Det finns ett flertal oklara uppfattningar att undersöka om dessa händelser - om det nu behövs.

Som det likhetstecken som sätts mellan invasionen och den vid Omaha beach. De allierade landsteg på en rad stränder, med kodnamnen Utah, Omaha, Gold, Juno och Sword. Omaha var inte den största landstigningen, däremot den där trupperna stötte på hårdast motstånd. Och så dokumenterades den av Frank Capa, och har skildrats på film otaliga gånger.

Eller hur stort det tyska motståndet var över huvud taget i Normandie/norra Frakrike. I väst hade man 58 divisioner, varav 15 i Normandie. Det kan jämföra med de 228 divisioner man hade vid östfronten.

Eller att det var den första allierade närvaron över huvud taget i Europa. I september 1943, nio månader före D-dagen, invaderades Italien.

Inga kommentarer: