2007-08-19

Julskinka, Karl XII och Big Bang

En ofta återkommande undran när jag stöter på tänkbara faktoider rör deras spridning. Hur många är det egentligen som tror på det här?

Här är tre tips som läsarna av denna blogg härmed uppmanas att kommentera:
  • Den hedniska julskinkan. Det lär finnas de som i julskinkan tror sig se ett minne av vikingarnas mytologiska Särimner, grisen vid Valhall som varje dag slaktades och konsumerades, för att nästa dag återuppstå. Skinkan skulle alltså vara ännu en hednisk rest i julfirandet. Orsakssammanhanget är snarare det omvända ...
  • Karl XII:s likfärd. Gustaf Cederströms tavlor (två aningen olika versioner målades) känner väl alla till - åtminstone alla som läser här? Där monarken bärs av skamfilade karoliner förbi representanter för en sörjande allmoge, hela vägen från Fredriksten till Stockholm, kantänka. Frågan är i vilken mån folk verkligen tror att det var så det gick till? Eller om man har någon uppfattning ö h t om det hela? För i själva verket forslades Carolus i en tillsluten kista, dragen av svarta hästar.
  • Big Bang. Denna framställs ofta som en explosion av materia, vars resultat ju än idag kan mätas i form av den s.k. rödförskjutningen. Men det var aldrig frågan om en sådan fysisk explosion någonstans i ett befintligt universum, utan universum självt - rumtiden - som utvidgas. Man kan alltså inte ens i teorin peka på en punkt och säga, "Här inträffade Big Bang!" eftersom varenda punkt i hela universum var involverad.

1 kommentar:

Lena Synnerholm sa...

Jag har hört en variant, som kopplar julskinkan till midvinterblot. Den skulle i så fall komma från den gris, som offrades vid midvinter. Men om jag förstår det rätt, är julskinkan en ganska ny tradition. Hur gammalt är det första belägget, för kokt och sedan bakad skinka till jul? Vilket århundrade eller årtionde?