2016-02-29

Lördagsfråga 401: 29 februari

 1. Columbus imponerade på infödingarna genom att förutsäga månförmörkelsen den 29 februari 1504. Den beräknades f.ö. medelst tabeller som tagits fram i den heliocentriska modellen.
 2. Huvudpersonen Frederic i Gilbert & Sullivan-klassikern Pirates of Penzance måste förbli pirat-lärling tills han fyllt 21. Eftersom hans födelsedag är den 29 februari så skulle detta ta 84 år.
 3. Augusta Savage, en verklig person född den 29 februari (1892).
 4. Viceamiral Kinkaid och general MacArthur inför Operation Brewer: Invasionen av Admiralty Islands den 29 februari 1944.
Den dag som är idag, alltså; vilket Swedishsax insåg.

2016-02-28

Muralgranskar-granskning

Ett av de trevligaste och roligaste svenska kontona att följa på Twitter är @Muralgranskaren: Gamla bilder som fått nya texter.

Här är några exempel, försedda med korta beskrivningar av vad man ser och lite om varifrån bilderna kommer.

Evangelisten Lukas "SANCTVS LVCAS" förknippas på långsökt grund med en oxe eller tjur, som ofta är bevingad. Lukas tillskrivs för övrigt även Apostlagärningarna, en av bibelns mer läsliga böcker som härmed rekommenderas.

Bilden är från en evangeliebok, en sorts biblisk Det Bästa (om nu folk vet vad Det Bästa är nuförtiden?) med blandade bitar från nya testamentet. Just denna är från England, kanske Gloucester, omkring 1130.

Pierpont Morgan Library: MS M.777

Sankt Göran i hans berömda strid med draken. Varför den senare getts sin förmodligen mest beskedliga framställning någonsin framgår inte.

Källan är en tidebok, en bönebok med de böner som en del goda katoliker har för sig ska läsas på särskilda tidpunkter. De var för privat bruk, ofta rikt dekorerade och därmed dyrbara. Många av dem var bröllopsgåvor från förnäma herrar. Just detta exemplar kommer från Frankrike, kanske Paris, från början av 1400-talet.

Catalogue of Illuminated Manuscripts: Hayley 2952

När Petrus skulle korsfästas så insisterade han på att inte avrättas på samma sätt som hans herre och frälsare Jesus Kristus. Sagt och gjort: Man korsfäste honom upp och ner. Vi har fått episoden från Petrusakterna, en apokryf skrift från senare delen av 100-talet. Det är på grund av den som man hittar många upp och ner-vända kors i diverse nog så kristna sammanhang, inte minst påvliga, vilka fått en del betraktare att fundera (mer om detta på Faktoider.nu: Satanist-korset).

Tavlan målades av Caravaggio 1601.

Wikipedia: Crucifixion of St. Peter (Caravaggio)

En illustration ur Boncompagno da Signas Amicitia (1205), en bok om vänskap. Med skolastisk noggrannhet räknas hela 26 olika sorters "vänskap" upp. Eller vad man ska kalla dem; för det är bara tre av dem som är bra och värda att eftersträva. De övriga — den villkorade vännen, den värdelöse vännen, "solskens"-vännen och så vidare — ska man undvika. Jag vet inte vilken sort som illustreras ovan.

Boncompagno hade varit professor (på universitetet i Bologna) varför han torde ha stor erfarenhet på området.

Medievalists.net: A Medieval Guide to Friendship för en utförlig beskrivning (dock inte alla 26 sorterna)

2016-02-26

De missuppfattade mayaindianerna

Sir Eric S. Thompson (1898-1975) var sin tids absoluta auktoritet på forntidens mayaindianer, och räknas fortfarande till en av de viktigaste. Mycket av det han gjorde var bra. Och mycket av det han gjorde var ... Mindre bra. Hans största negativa insats var att, i kraft av sin auktoritet, hindra nya idéer.

Här är några myter och vanföreställningar som Thompson bidrog till att hålla vid liv onödigt länge.

1) Flera kulturer i mellanamerika var aggressiva och krigiska, ägnade sig åt grymma människoffer m.m. Till skillnad från dem var mayaindianerna fredliga. Fel: Mayaindianerna krigade ofta, mycket och gärna.
The prevalent theory on the ancient Maya at the beginning of the 20th century held on to the notion that they had a predominantly peaceful society, idealizing the indigenous culture much like a noble savage. This view erroneously shifted as the result of poorly documented analysis of iconography and the content of Maya script.
- Wikipedia: Maya warfare

2) Maya-"städerna" var inte boplatser utan religiösa centra. Fel: Städerna var verkliga städer där det bodde massor av folk.
Until the 1960s, scholarly opinion was that the ruins of Maya centres were not true cities but were rather empty ceremonial centres where the priesthood performed religious rituals for the peasant farmers, who lived dispersed in the jungle. Since the 1960s, formal archaeological mapping projects have revealed that the ceremonial centres in fact formed the centres of dispersed cities that possessed populations that at some sites could reach tens of thousands.
- Wikipedia: Maya city

3) Mayaindianernas jordbruk utgjordes av svedjebruk, som ger åkrar med kort livslängd. Detta innebar att befolkningen var utspridd (de bodde som sagt inte i "städerna") och relativt fåtalig. Fel: Mayaindianerna tillämpade konstbevattning i storformat, odling på terasser, och andra jordbruksmetoder som ger betydligt högre produktivitet på lång sikt än svedjebruk.
Early studies of Maya civilization assumed that all agriculture was of the swidden type [svedjebruk] practiced by many Maya today (Cook 1921; Meggers 1954). We now know Maya agriculture was more multifaceted, more productive, and less destructive (e.g. Fedick 1996; Harrison and Turner 1978; Dunning et al. 1998; 2000).
- Arthur Demarest, Ancient Maya: The Rise and Fall of a Rainforest Civilization (Cambridge UP 2004), sid 131

Jaguar balam, kan skrivas som ett ideografiskt jaguartecken ensamt, rent fonetiskt ba-la-m(a), eller i en kombination.

4) Mayaindianernas skrift var ideografisk, inte fonetisk. Fel: Mayaindianernas skrift kombinerar logografi (en symbol = ett ord) och ideografi (en symbol = en "idé") med fonetik (en symbol = ett ljud). Historien om hur forskningen omsider kom på rätt spår har mycket att säga om all vetenskap och de människor som bedriver den; om förutfattade meningar, irrationella argument och prestige, att den som ska lansera en ny idé måste vara långt noggrannare än någon annan, och att en stark man (det är oftast en man) med anseende, intelligens, kunskap och ett högt tonläge i debatten kan förhindra framsteg på ett fantastiskt effektivt sätt.
Today, it is recognized that in spite of early errors, Knorozov's contribution was pioneering and monumental. Thompson, however, to his death apparently never accepted the importance of phoneticism — he maintained that the script was logographic to the end!
- John F. Harris och Stephen K. Stearns, Understanding Maya Inscriptions (The University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology 1997), sid 29

Listan med fel hittade jag på Buried Mirror: Old School Mayanists: Sylvanus G. Morley and J. Eric S. Thompson. Den tar även upp en annan stor kännare av mayaindianerna som också han lyckades kombinera egna framsteg med motstånd mot andras.

2016-02-25

Palmespanare, DSK och paranoia

Det här är Ole Dammegård. Han står och pratar på en av de Palmevandringar han arrangerar. En Palmevandring börjar utanför biografen Grand på Sveavägen för att sedan följa Palmes sista spår. Under tiden berättar Ole vad som egentligen hände den där vinternatten 1986.

Det finns många idéer om vad som egentligen hände. Dammegårds hör till de mer avancerade, kan man säga.

Dammegård är en konspirationsteoretiker som i 30 år (påpekar han ideligen) studerat Den Stora Konspirationen: den globala världsregeringen, de som egentligen styr världen, som ”har legat bakom åtminstone de sista två världskrigen, och många, många, om inte alla, konflikter sedan dess”, med mera. De tar sig många former. Dammegård ägnar sig mest åt Bilderberggruppen, men tar även upp Trilateral Commission (som få utanför konspirationsvärlden hört talas om), klassikern frimurarna, med flera. Med många fler; det är ju ändå Den Stora Konspirationen vi talar om.

Utöver det tråddragande i kulisserna som väl utgör världens herrars vardag, så låter de då och då utföra mer uppseväckande "operationer". Av dessa fokuserar Dammegård mest på Palmemordet. Andra mord som världsregeringen låg bakom var de på John F. och Robert Kennedy, Anna Lindh, Martin Luther King, prinsessan Diana, Marilyn Monroe, John Lennon, Bob Marley, Pablo Neruda, Che Guevara ...

Mord på kändisar kan vara en sort så kallade false flags, händelser som världsregeringen iscensatt för att stimulera konflikter och därmed främja deras intrikata planer för att härska över världen. Framträdande exempel på andra sådana är Utøya (det var flera skyttar som tilläts gå runt och skjuta ihjäl alla ungdomarna), Estonia, och givetvis 9/11. Andra händelser hävdar Dammegård aldrig ägt rum, som till exempel skolskjutningen i Sandy Hook 2012: "Det är filmsekvenser skapade för att skapa terror via media."

Av någon anledning föredrar Dammegård, liksom många konspirationstänkare med honom, att kommunicera via timslånga Youtube-klipp. Om inte annat så innebär det att studier av dem och deras världsbilder blir betydligt mycket mödosammare. Vilket kanske är poängen..?

En detalj som är nog så talande är att Dammegård lämnade Sverige sedan han fått för sig att hemliga agenter varit hemma hos honom. Bland annat hade de lagt hans tandborste i besticklådan. Bara för att visa vad de kan göra. (Det spelar in att två Palmespanare avled vid samma tid.)

Här någonstans börjar konspirationsfolket att kännas mer sorgligt än lustigt. En del av dem torde kunna ges en paranoid diagnos; de tror verkligen att de är förföljda och trakasserade av en mycket stor organisation som använder mycket avancerad teknik.

Det finns en konferens på temat: Covert Harassment Conference. Där kan man träffa likasinnade, uppmuntra varann och ge varann idéer. Den senaste upplagan hölls i Berlin i höstas. Här är några smakprov från deras hemsida.

De som styr, eller snarare någon av deras otaliga underhuggare (här har DARPA fått rollen), kan zooma in på vem som helst av oss och styra våra tankar och känslor.

En mikrovågsugn kan enkelt bli ett strålningsvapen. "De" har givetvis inga problem att använda lägenheten intill för att komma åt dig.

"Naturliga" dödsorsaker behöver inte alls vara det ...

... Och så håller det på. I detta sammanhang talade Dammegård under rubriken A Global Act of Terror - On Tour:
Ole Dammegård has come to the conclusion that the same Global Elite seem to have used the same skilled mechanics for decades to do their dirty jobs, including False Flag Operations.
Now he is taking things one step further by suggesting that we are actually seeing the same team of crisis actors, directors, military advisors, marketing agencies etc., on an international terror spree.
Just like a famous rock group on a global tour, this group is flown from country to country in military planes, landing on military bases and then being transported in buses to the location of their next false flag operation. This means that it might be the very same people we have seen in Paris, Ottawa, Sydney and Copenhagen. Prepare yourself for some explosive information. 
- Covert Harassment Conference 2015: Ole Dammegård

I sammahanget ter sig även mer avancerade "lösningar" på Palmemordet som tämligen beskedliga övningar.


Man behöver inte vara utan vänner för det man är galen ... Här intervjuas Ole Dammegård av Carl Norberg för den högerextrema tidningen Nya Tider. Gissningsvis mer för "tilltalande" delar av hans världssyn (som att världsregeringen uppmuntrar krig och flyktingar för att söndra nationalstaterna osv.) än för andra. Det är svårt att tänka sig gorillorna på Nya Tider bli uppskakade över tandborstar i besticklådan ... Å andra sidan kan vem som helst få en psykisk diagnos.

Ibland menar konspirationsteoretiker att etiketten "konspirationsteori" används förminskande och förlöjligande. Så är ofta fallet. Det hindrar inte att konspirationsteoretikernas värld ofta är fundamentalt främmande för de som inte har motsvarande diagnos.

2016-02-24

Origins of the American Indians

In 1492, Columbus arrived to some islands just east of China; at least that's what he thought he did. He remained in this belief for the rest of his life, despite the increasing amount of evidence to the contrary. At the time of his death (1506), the Old World had begun to realise that there was a New World.

Eventually, it dawned upon the scholars that the new continent caused a very peculiar problem: Where did the Americans come from?

The Bible is very specific on the origins of species. Some 1656 years after the creation most life on earth was reset when "every living substance was destroyed which was upon the face of the ground" (Gen 7:23), save the people and animals on Noah's ark. We all come from the slopes of Mount Ararat. Since those events took place around 2384 BC (Ussher's chronology), it gave less than 4000 years for mankind to spread to and across the Americas, build civilizations etc.

How this emigration took place was puzzling, given the primitive vessels that must have been used; had it not been for the obvious facts it would have been hard to believe it could have been possible. But when did it happen? And from where did the emigrants come?

From the middle of the 16th century, a number of more or less well conceived origins were proposed: The Indians came from Spain, Palestine, Greece, China, Atlantis... Or perhaps Carthage, which was the most popular candidate for a long time. However, the suggestion that was much later believed to be the most popular one, was anything but:
One puzzling aspect of the early thinking concerning Indian origins is the lack of serious consideration of the possibility that the Indians descended from the Ten Lost Tribes of Israel. "This truly monkish theory...," this "lunatic fancy, possible only to men of a certain class, which in our time does not multiply" (Baldwin, 1871:166-167), is generally believed to have been the most obvious and thus the earliest explanation of men in America (Wauchope, 1962:3).
On the contrary, this writer was unable to locate any early explorers and historians who expressed that idea in writing. There, however, hints scattered throughout the early literature which indicate that the opinion that the Indians were descendants of the Hebrews was current and discussed, even if no author did accept it.
- Lee E. Huddleston, Origins of the American Indians: European Concepts, 1492-1729 (Institute of Latin American Studies, 1967), p 33

Note that the suggested Palestinian ancestors were not the Ten Lost Tribes but Caananites. That would explain why no Indians had found God. It would also place them under the "Curse of Caanan": "God shall enlarge Japheth, and he shall dwell in the tents of Shem; and Canaan shall be his servant" (Gen 9 27). This was used to justify why the Israelites could do as they pleased with the Canaanites, and much later used to justify why black people could be kept as slaves.

Another myth regarding the early ideas of the origins of the Indians is still widespread. Here's a modern example:
When the Europeans arrived in the "New World" the native inhabitants were strange to them. Initial opinions ranged regarding what to make of the "Indians." While Spanish priest Bartolomé de Las Casas was sympathetic to Native Americans, Spanish scholar Juan Gines de Sepúlveda argued that they might not even be human. 
Major reasons offered by Europeans for why Indians were not human:
 1. They seemed incapable of embracing European notions of reason;
 2. Their passions and brutality made them only slightly better than animals;
 3. They could not master the “Arts of civil Life & Humanity.”[2]
 4. Their sexuality was "animalistic" (as compared to the plain-old missionary position procreative sex that Christian missionaries held up as an ideal)
 5. They chose to show a little skin, and not cover their bodies like "decent" God-fearing people.
- RationalWiki: Native Americans and Christianity

Here's what Huddleston had to say about it almost 50 years ago:
The assumption that the early Spaniards thought the Indians somehow "nonhuman" is evidently widespread (De Camp, 1954:30). But so far as can be determined from the literature published at the time, the impression is a wholly false one. The source of such an impression is unclear, but it apparently stemmed from a misunderstanding of the controversy over the ability of the Indians to understand and accept the Cristian faith, and their ability to reason.
- Ibid, p 14

2016-02-23

Bajonettgraven vid Verdun

VERDUN. – LA TRANCHEE DES BAIONNETTES – Une Section préte à sortir de la tranchée y fut ensevelie, les canons des fusils émergent de terre – The Bayonet Trench.
Verdun – Bajonett[skytte]graven – En trupp som var redo att lämna skyttegraven begravdes i den, med gevärspiporna stickande upp ur marken
- Odaterat vykort

I dagarna är det jämnt 100 år sedan slaget (eller vad man ska kalla det) vid Verdun inleddes. Tillsammans med Somme, Ypres och Flandern i allmänhet har det, med större eller mindre rätt, format den allmänna bilden av första världskriget: Intensivt, skitigt, blodigt och meningslöst.

En av de bilder som berörde folk mest vid den tiden är betydligt mindre känd idag. Den är stillsamt sorglig på ett helt annat sätt. Den är dessutom en skröna.

Här är bajonettgravens monument. Under längan som sträcker sig åt höger ligger uppvisnings-graven (som inte alls behöver vara samma plats som på vykortet) . Korsen står kvar, men gevärspipor och bajonetter har man tröttnat på att byta ut när de försvinner. Inte för att de var i original ens till att börja med.
Anläggningen uppfördes några hundra meter norr om Thiaumont med medel donerade av den förmögne amerikanske bankmannen George T. Rand och invigdes av den franske presidenten den 8 december 1920 [...]
Det hade vid denna tid skrivits mycket om en händelse som påstods ha ägt rum här. Soldater ur det 137:e franska infanteriregementets tredje kompani [...] hade begravts levande ståendes med gevären redo under kraftig artilleribeskjutning den 10-12 juni 1916. Endast gevärspiporna stack upp ur marken efteråt. Det var denna händelse Rand ville föreviga. [...]
Redan under kriget utreddes historien och den ansågs av många vara en ren skröna redan innan monumentet uppfördes. Till och med nutida skildringar av vad som egentligen skett både under och efter kriget skiljer sig markant. Tranchée des Baïonettes kan betraktas som en allegori över slaget vid Verdun och dess historia, och kanske av hela första världskrigets historia. Något fruktansvärt har hänt där. Förmodligen inte på den plats som utpekas och förmodligen inte på det sätt som påstås, och de som rest monumentet och skapat eller återberättat historien (i sina egna syften) har inte själva deltagit i händelsen.
- Nils Fabiansson, Historien om Västfronten (Norstedts 2014), sid 324-325

(De många ellipserna behövs för att fokusera Fabianssons spretiga text, se min recension av Historien om västfronten på det historiska forumet Skalman.)

På franska Wikipedia tas myten effektivt isär:
En fait, il est impossible que la terre soulevée par les obus qui tombent irrégulièrement parvienne à combler une tranchée. De plus, on n’en retrouve nulle trace sous cette forme dans les récits des combattants ; par contre, ces alignements de fusils ou de baïonnettes le long d’une tranchée, ou de corps, sont très fréquents. Il s’agit d’un usage qui s’est établi durant la guerre : après une offensive, il était nécessaire d’enterrer au plus vite les corps, y compris ceux des ennemis. La solution la plus pratique pour ceux-ci était de combler un boyau inutilisé avec leurs corps. La tombe collective était ensuite marquée de fusils baïonnettes en l’air.
Faktum är att det är omöjligt för den jord som kastas runt av ojämnt fallande granater att fylla en skyttegrav. Vidare hittar vi inte ett spår av historien i de deltagandes berättelser; tvärtom är sådana uppställningar av gevär eller bajonetter utmed skyttegravar eller ställningar mycket vanliga. Bruket etablerades under kriget: Efter ett angrepp behövde man begrava de stupade, även fiendens, så fort som möjligt. Den mest praktiska lösningen var att lägga kropparna i någon befintlig oanvänd grop. Massgravarna markerades sedan med gevär med bajonetter.
- Wikipedia: Tranchée des Baïonnettes

2016-02-22

Lördagsfråga: 400

 1. 110010000 Schlossabgegriffen är ett konstprojekt på, om och kring det bayerska slottet Johannisburg, föranlett av dess 400-årsjubileum.
 2. Monroe 620 är en tidig "mini"-räknare från början av 1970-talet. Vid det laget var det inte alls så självklart att de skulle konkurrera ut de mekaniska räknemaskinerna från bl.a. Facit som mången efterklok betraktare fått för sig. Till exempel var de elektroniska betydligt dyrare. För övrigt stod Canon för design och innanmäte i denna annars helamerikanska räknare.
 3. Den sista bilden i den sista scenen i Truffauts De 400 slagen (1959), den då 27-årige regissörens debut.
 4. En Focke-Wulf Fw 190, som tillsammans med Messerschmitts Bf 109 var tyskarnas mesta jaktplan under kriget. Enligt beskrivningen på Wikipedia ska hakkors och Balkenkreutz på just detta exemplar vara ditmålade av USAAF, vilket avslöjas av deras "nonstandard size and proportions".
Som en anonym förmåga insåg är 110010000 binärt vad 620 är oktalt, 400 decimalt och 190 hexadecimalt, säger numret på denna jubileumsfråga.

2016-02-21

Poes lag

POE'S LAW:
Without a winking smiley or other blatant display of humor, it is uttrerly impossible to parody a Creationist in such a way that someone won't mistake for the genuine article.
Poes lag myntades av Nathan Poe den 10 augusti 2005. Platsen var det kristna forumet www.christianforums.org och en diskussion om kreationism kontra evolution. Den sortens debatt har alltid varit tacksam för filurer att trolla sönder, och då som nu kan det vara nog så svårt att skilja på de som påstår vrickade saker på skoj och de som påstår vrickade saker på allvar. Eller som Poe uttryckte det: Om man inte uttryckligen markerar det som satir, så är det omöjligt att parodiera en kreationist på ett sådant sätt att inte någon kommer att ta det på allvar.

Lagen har sedan vidgats från kreationism till alla sorters extremism. "Extremism går inte att parodiera", enkelt uttryckt.

Den observationen har förvisso gjorts tidigare. De som tar upp Poes lag är ofta fokuserade på nätet, men det skulle inte förvåna om lagen formulerats långt innan det världsvida nätet kom till. Faktum är att det vore desto mer överraskande om lagen inte formulerats för länge sedan, eftersom den säger något fundamentalt om hur vi människor fungerar.

RationalWiki: Poe's Law

2016-02-19

Galna snillen #3: Gödel och Leibniz-konspirationen

Gottfried Wilhelm Leibniz (som gärna stack in ett "von" i sitt namn) är ett av vetenskapens främsta namn. Han förefaller att ha verkat inom nästintill alla discipliner som fanns tillgängliga: matematik, fysik, kemi, mekanik, etymologi, arkeologi, geologi ... Liksom även teologi och politik. Hans produktion var sannerligen oöverskådlig. Hittills ska 57 volymer med hans skrifter ha getts ut, och fortfarande, 300 år efter hans död, pågår arbetet; se Leibniz-Edition - Die Akademie-Ausgabe för senaste nytt.

Givetvis, är man frestad att säga, bar inte alla hans hugskott den frukt som kräver såväl tid och möda som en gångbar idé till att börja med. Till dem hör hans kanske (nu gissar jag bara) mest storstilade projekt: Characteristica Universalis. Det skulle bli ett formaliserat och universellt språk med vilket såväl vardagliga som vetenskapliga, matematiska och även metafysiska resonemang skulle kunna föras, helt oberoende av brukarnas modersmål. Dessutom skulle dess grammatiska regler vara strikt logiska, på så sätt att resonemangen och därmed slutsatserna automatiskt blev korrekta, givet att premisserna var korrekta. Matematikens "språk" gör det ju möjligt att konstruera och härleda matematiska utsagor som har samma betydelser och är lika sanna vare sig matematikern råkar tala tyska, franska, svenska eller kinesiska; med Leibniz universella språk skulle man kunna göra motsvarande operationer med allt vetande.
... En sorts generell algebra i vilket alla logiska sanningar skulle reduceras till en sorts matematik. Samtidigt skulle detta bli en sorts universellt språk eller skriftspråk, om än fullkomligt olikt alla sådana språk som hittills föreslagits; för tecknen och orden i sig själva skulle styra tanken, och felen — förutom rena sakfel — skulle enbart utgöras av räknefel. Det vore mycket svårt att utforma eller uppfinna detta språk eller skriftspråk, men mycket lätt att lära sig utan någon ordbok.
- Leibniz i ett brev till Nicholas-François Remond, 10 januari 1714

Mycket svårt men mycket lätt ... Likt tallösa andra, mer eller mindre briljanta, infall genom historien kom tänkaren ingen vart. Och likt hans många kolleger skyllde han på omgivningens bristande förståelse, på att redan en begränsad version i demonstrationssyfte skulle kräva större insatser än vad han för tillfället mäktade med, med mera. Ett luftslott, helt enkelt; vaporware på 1700-talet.

En faktoid koppling kan ses i de jämförelser Leibniz gjorde med kinesiska. Han uppfattade det skriftsystemet som ren ideografi: Istället för att utgöra nedskriven fonetik så var kinesiska tecken, menade han, "idéer", som den i kinesiska kunnige uppfattade direkt. Textens budskap gick så att säga direkt in i hjärna utan att ta omvägen via något hörselcentrum, grovt uttryckt. Så är dock inte fallet: Kinesiska fungerar inte på det sättet. Men det var så som Leibniz och många med honom, såväl förr som senare, tänkte sig det hela.

Så idén om det "universella språket" blev aldrig mer än just en idé, och något annat hade väl heller aldrig kunnat bli fallet. Characteristica Universalis föll i glömska. Det var desto lättare som Leibniz producerat så oerhört mycket som var värdefullt och användbart på riktigt.

Wikipedia: Characteristica Universalis

I början av 1930-talet publicerade den österrikiske matematikern Kurt Gödel sina så kallade ofullständighetssatser. I dem bevisade han att ett fullständigt och konsistent axiomsystem för all matematik är omöjligt. Det var ett paradigmskifte, något av matematikens motsvarighet till relativitetsteori och kvantfysik: Den rena matematiken var inte så fulländad som man tänkt sig, åtminstone inte på det sätt man tänkt sig. I ett slag blev Gödel världsberömd. I alla fall bland matematiker.

Sedan diverse icke-matematiker gjort Europa allt otrevligare, med Anschluss och krigsutbrott med mera, begav sig Gödel till Princeton och IAS, Institute for Advanced Study. Det var ett elfenbenstorn där stjärnforskare som han kunde lämna den besvärliga och ovetenskapliga omvärlden bakom sig och helt gå upp i sin forskning, utan att behöva bekymra sig för anslag, studenter, tredje uppgiften eller ens akademiska intriger. Där blev han kvar till sin död 1978.

I Princeton bedrev Gödel blandad forskning med blandat resultat. Han blev intresserad av frågor som låg utanför matematiken och fysiken, som till exempel filosofi. Som när han sade sig ha löst en gammal invändning mot platonismen, eller när han 1970 visade upp ett Gudsbevis. Hans insatser i det fältet kom, för att uttrycka det snällt, inte att röna samma uppskattning som hans ofullständighetssatser.

Och så var det Leibniz ... Gödel hade tidigare upptäckt Characteristica Universalis. Han noterade att Leibniz gärna lade ut texten om språket, hur det skulle konstrueras och användas och så vidare, men sällan gick in på specifika detaljer. Det torde bero på att det inte fanns så mycket specifikt att berätta om. Men den förklaringen köpte inte Gödel. Han var övertygad om att Leibniz fått gjort mycket, mycket mer än så, men att detta av någon anledning hade tystats ner. De som gav ut Leibniz samlade verk såg till att den "förbjudna" kunskapen inte läckte ut. En Leibniz-konspiration, helt enkelt.
Gödel's idea of a Leibniz conspiracy is significant because here Gödel was perhaps thinking of himself as much as Leibniz. He too deemed himself the victim of a conspiracy against the Leibnizian world-view, a conspiracy attributable not so much to identifiable individuals as to the Zeitgeist [ingen koppling till filmen!]. And in this regard too Gödel saw himself and Leibniz as sailing in the same boat. For, so he believed, Leibniz did not publish much of his most important logical work because he "was waiting ... till the seed could fall on fertile ground."
- Nicholas Rescher, Studies in Leibniz's Cosmology (Ontos Verlag 2006), sid 148

Gödel uppvisade med åren allt fler tecken på förföljelsemani. Han trodde att folk försökte förgifta honom och åt bara det som hans fru lagat. När hon lades in på sjukhus vägrade han att äta över huvud taget och svalt ihjäl.

2016-02-18

Gemensamhetsbad 1906

Pinsam skandal i Mölle
Hälsingborg, 3 juli 1906 — Oseden att både herrar och damer badar samtidigt i s. k. gemensamhetsbad tycks man inte få någon bukt med. För ett par år sedan förekom sådant pikanteri på kontinenten, och nu tycks den ogenerade trafiken ha spritt sig också till Sverige.
- Källa: Okänd?

Artikeln dök upp häromdagen och har även fått munter uppmärksamhet på andra håll. Att granska dess äkthet visade sig bli en intressant övning i felfinneri av flera slag.

Språket ger ledtrådar. På det området utmärker sig året 1906 på två sätt. Det ena utgjordes av stavningsreformen, eller "stafningsukasen" som den hette med den stavning som den försökte göra omodern.
Under slutet av 1800-talet var stavning ett angeläget ämne och starka krafter arbetade för en mer ljudenlig stavning. Rörelsen utgick från Uppsala universitet och drevs av språkvetare som Adolf Noreen, professor i nordiska språk, men också skollärare var engagerade och pådrivande i rättstavningsfrågan. Den stora vinsten för lärare skulle vara att en mer ljudenlig stavning skulle spara tid i undervisningen (Teleman 2003, s. 83). Svenska Akademien var däremot en kraftig motståndare till eventuella reformer. Men år 1906 gav nystavarnas arbete resultat, även om reformen inte alls blev så genomgripande som de radikala nystavarna hade önskat. De förändringar i stavningen som infördes med omedelbar verkan gällde v-ljudet, som alltid skulle skrivas med enbart v, dvs. haf, hafvet, hvit skulle i fortsättningen stavas hav, havet, I, och t-ljudet, som alltid skulle skrivas med enbart t, dvs. den gamla stavningen rödt ersattes med rött.
- Carin Östman, Språkliga förändringar i Gösta Berlings saga

Inte för att alla överallt omedelbart tog till sig den nya tidsbesparande stilen, tvärtom. Till exempel dröjde fina Hvar 8 dag till 1932 med att justera titeln.

Wikipedia: Stavningsreformen 1906

Selma Lagerlöf var heller inte förtjust i den nya stavningen. Men hon tillämpade den ändå i Nils Holgersson, som gavs ut samma år och som ju skulle användas i undervisningen. Ett annat språkligt val hon gjorde var att inte använda pluralformer (vi gingo, äro osv.), åtminstone inte i dialoger (det enda undantaget görs för Oscar II i kapitlet om Stockholm). Det var första gången pluralformer utelämnades i ett större sammanhang.

Som synes tillämpar den fejkade artikeln varken äldre stavning ("varken" skulle ha varit "hvarken") eller pluralformer (flera exempel).

En annan detalj är stavningen av Hälsingborg. Den ger ett gammalt intryck, men inte hur gammalt som helst. I officiella sammanhang tillämpades den 1912-1971. Hur anakronistisk den är i en text som påstås vara från 1906 vet jag inte.

Då är det enklare med bilden. För den är avgjort inte från 1906 utan från 1907. Platsen är Wannsee i Berlin och det Strandbad som officiellt öppnades där samma år.

Med betoning på "officiellt" ... För vid det laget hade man badat illegalt i sjön i flera år. Även könsmixat.

I Berlin kände man väl till den fashionabla badorten Mölle by the sea (vad det nu blir på tyska). där såväl svenska som kontinentala högdjur frotterades. I juli 1907 hade självaste kejsar Vilhelm II varit på besök; huruvida han badat med damerna framgår inte. Men av missarna i artikeln från "1906" är den klart intressantaste att det "pikanteri" som badande herrar och damer på samma strand utgjorde, inte kom från kontinenten till Mölle utan tvärtom.
Runt 1890 briserade så den stora bomben: män och kvinnor badade ihop! Helt öppet och ogenerat. Det var en knall som gav eko långt ut i Europa och folk strömmade till. Danskar vällde in med ångfärjor från bland annat Köpenhamn.
- Hans Bengtsson, Badskandalen i skånska Mölle, Allt om Historia 8 juli 2010

Uppdaterat: Tersmedens fynd (se kommentarerna) torde vara förklaringen. Det skulle även förklara varför "tidningen" lade in årtalet i ingressen ...

2016-02-17

Summerland

Gillar man 70-talskitsch så kan man slå upp Summerland, Isle of Man. Storbritanniens första forget the weather family fun centre bjöd på plast i brunt och orange på insidan.

Och på utsidan gavs rå, kantig betong i den ohyggliga skola som kallas brutalism.

Vid den här tiden hade charterbiljetterna blivit överkomligare än någonsin och brittiska turister övergav klassiska turistorter som Torquay och Blackpool till förmån för Torremolinos, Kanarieöarna, eller vilka ställen som nu gällde på den tiden. Varför sitta och huttra i snålblåsten hemmavid när man kan bege sig till en strand som var varm och solig på riktigt?

Därför skapade man ett stycke medelhavskust vid den Irländska sjön. Den stora väggen och det mesta av taket var inglasat i det moderna akrylmaterialet Oroglas. Det var tonat så att man inomhus kunde njuta av guldgult solsken även under gråkulna dagar. Hypermoderna klimatanläggningar såg till att leverera den delen av upplevelsen. I den öppna interiören kunde tusentals turister sitta och slappa vid den stora poolen eller på något av "soldäcken".

Där fanns även hotell, caféer, restauranger, nattklubbar, lekrum, bingohallar och naturligtvis butiker ...

Kort sagt, allt som behövdes för att få brittiska turister att stanna hitom kanalen. Och alltihop var toppmodernt: detta var framtiden!

Summerland var som sagt family fun. Oavsett vad en del PR-material verkar antyda.

I augusti 1973 brann alltihop upp. 50 personer dog, 80 skadades, många svårt. Det är den dödligaste brandkatastrofen i Storbritannien sedan kriget. [Uppdaterat: Den var det fram till juni 2017] Till katastrofen bidrog så många faktorer att det hade varit komiskt om det inte varit tragiskt.

En yttervägg var gjord i det moderna materialet "Colour Glasbestos", stålplåt täckt med asbest och bitumen (det svarta "tjäriga" i asfalt). En liten brand intill denna tog sig omärkligt in i byggnaden (stål leder ju värme) och spred sig sedan omärkligt tills det var alldeles för sent. Fönstren i Oroglas skulle enligt uppgift mjukna vid en brand och ramla ner innan de började brinna. I själva verket brann de intensivt, och brinnande plast regnade ner över folk. Larm ignorerades eller fungerade inte. Nödutgångar var låsta. En rad säkerhetsföreskrifter av alla de slag hade ignorerats, såväl under bygget som i dagliga rutiner.

Man skulle kunna tro att en mängd huvuden skulle rulla. Så blev inte fallet. Enkelt uttryckt hade för många fel gjorts.
Within a certain climate of euphoria at the development of this interesting concept, there were many human errors and failures and it was the accumulation of these, too much reliance upon an‘old boy’ network and some very ill-defined and poor communications which led to the disaster. It would be unjust not to acknowledge that not every failure which is obvious now would be obvious before the disaster put structure and people to the test.
- Ur den officiella rapportens slutsats

Denna slutsats har diskuterats sen dess.


Huvudkällan för denna bloggpost, inklusive bilderna, var den långa, välskrivna och högst intressanta artikeln Setting the architectural world alight: plastic pleasure-domes and pointing fingers, What Went Wrong 30 juli 2009. Den är i sin tur en sammanfattning av en omfattande redogörelse av dr Ian Phillips, som finns utlagd i sin helhet på hans hemsida hos University of Birmingham.

Wikipedia: Summerland disaster

2016-02-16

Tobakskungen

Illustration ur Illustrated Police News, 18 maj 1872

Detaljerna varierar, men två uppgifter finns alltid med när historien berättas. Den ena är att mynheer Van Klaës (mynheer = "min herre") kallades "rökarnas konung" på grund av hans oerhörda vanor i den vägen. Som jämförelse innehåller en cigarett ca 1 g tobak.
Dutch smokers are worthy successors of the late Heer van Klaes, of Rotterdam, who was actually enjoying his pipe when he died at the ripe old age of ninety-eight years, and whose story is told by De Amicis. Every day he smoked nearly five ounces [ca 150 g] of tobacco ...
- Charles E. Roche, Things seen in Holland (1910), återgiven av Wilfred Partington i Smoke Rings and Roundelays (1924)

Den andra rör hans testamente, med anvisningar om såväl kvarlåtenskapens uppdelande som i synnerhet begravningens utförande.

I wish every smoker in the kingdom to be invited to my funeral in every way possible, by letter, circular and advertisement. Every smoker who takes advantage of the invitation shall receive as a present ten pounds of tobacco and two pipes on which shall be engraved my name, my crest, and the date of my birth. The poor of the neighborhood who accompany my bier shall receive every year on the anniversary of my death a large package of tobacco. I make the conditions that all those who assist at my funeral, if they wish to partake of the benefits of my will, must smoke without interruption during the entire ceremony. My body shall be placed in a coffin lined throughout with the wood of my old Havana cigar boxes. At the foot of the coffin shall be placed a box of the French tobacco called 'Caporal' and a package of our old Dutch tobacco. At my side place my favorite pipe and a box of matches, for one never know what may happen. When the bier rests in the vault all the persons in the funeral procession are requested to cast upon it the ashes of their pipes as they pass it on their departure from the grounds.
- The Eagle (Silver City, N.M.), 15 maj 1895

Testamentet som det återgavs 1895 och hos Roche 1910 skiljer sig endast åt i stavning, kommatering samt, märkligt nog, att presentpiporna i den senare texten ska ha dödsdatumet ingraverat istället för födelsedatumet.

Visserligen är det bara femton år mellan dem. Men den pyttelilla detaljen om datumet är intressant eftersom den är mer trogen originalet. Och det hittar man inte i någon holländsk tidning som man skulle kunna tro, eller ens hos den italienske författaren Edmondo de Amicis, utan i Daily Telegraph från maj 1872. (IPN verkar vara den enda tidning som gett oss en bild av den tänkte rökarkungen.) Det ska även sägas att andra versioner har långt fler och färgstarkare detaljer.

För historien om the king of smokers är en skröna. Jag kan inte se att han har lämnat några särskilda avtryck i svenska sammanhang. På åtminstone engelska är han betydligt vanligare under förra än senare delen av 1900-talet. Men ett och annat sentida omnämnande kan man hitta, vilket gör det hela desto knepigare att kontrollera eller ens fatta misstankar mot. För det vet man ju, att folk förr i tiden kunde ha märkliga saker för sig. Som till exempel att röka motsvarande sju paket om dagen tills man fyllt 98.

Historien finns kartlagd i det senaste numret 337 av Fortean Times, en märklig och av flera anledningar (inte alla positiva) mycket läsvärd tidskrift. Den berättas av Jan Bondeson, en svensk mångsysslare som numer bor och verkar i Wales.

2016-02-15

Lördagsfråga 399: Ur-datorer

 1. Brännvin med malört är sannerligen en svensk klassiker. Kallad besk eller bäsk, beskenbommare, beska droppar ... Systemets nr 214 "Bäska Droppar" med absinthium på etiketten är helt modern från 1997 men inte sämre för det.
 2. Ett av många kamouflagemönster på bark-temat.
 3. Artist's impression av Colossus Neronis, en passande trädgårdsprydnad till kejsarens guldhus (Domus Aurea). Paraplyet ska förresten föreställa ett roder. Även om denna koloss inte är i närheten lika känd som den på Rhodos är den på sätt och vis mer namnkunnig, då den förefaller att ha gett upphov till det populära namnet på den byggnad som officiellt hette den flaviska amfiteatern, det vill säga Colosseum.
 4. Den första stridsvagnen tank kom i flera versioner, med militär saklighet kallade Mark I, II osv.
BESK, BARK, Colossus och Mark I ger ur-datorer. Det insåg Pölsa Dum, även utan den extra ledtråden att vi idag firar ENIAC:s 70-årsdag.

Vad Sveriges andra dator beträffar finns det en historia bakom namnet som är så fin att jag för ögonblicket struntar i sanningshalten.

Det sägs att den skulle få namn efter Conny Palm som ledde arbetet (ett geni vars historia får berättas vid tillfälle): "Conny Integrator And Calculator", eller CONIAC, på ENIAC-manér. Att prestigeprojektet skulle heta konjak var dock lite väl studentikost; så den fick istället heta BESK ...

2016-02-14

ENIAC-dagen

Det finns mycket att tycka om i den här bilden. De rejäla konstruktionerna, sladdhärvorna, eller elurtaget i taket, som indikerar att rummet inte var utformat för att husera en dator. Vad den på bilden jämlika könsfördelningen beträffar så var den inte det minsta ovanlig vid den här tiden, jfr bloggposten Hur datorer blev en killgrej.

Den 15 februari är ENIAC-dagen. Det var nämligen den 15 februari 1946, prick 70 år sedan imorgon, som mänskligheten fick en första glimt av vad som ofta, med större eller mindre rätt, kallats den första datorn.

Teknikaliteter åsido (och de är inte så få) så fanns det flera samtida eller tidigare jämförbara maskiner. Som Zuses Z3 i Tyskland, som förstördes i bombningar; Harvards Mark I, som (likt Z3) inte var helt elektronisk utan gick på reläer istället för rör; ABC, som inte var programmerbar och som knappt någon fick höra talas om; eller Colossus-maskinerna på Bletchley Park, som knäckt koder i flera år men som var topphemliga. Men den viktigaste enskilda egenskapen hos ENIAC hade inte med något tekniskt att göra: Det var den första maskinen i sin klass som kom till allmänhetens kännedom.

En teknisk egenskap hos ENIAC kanske förvånar den som fått för sig att datorer bara räknar med ettor och nollor. Jag har tagit upp den i bloggposten Den decimala datorn.

De tidiga datorernas kapacitet tas ofta upp i jämförelser med senare maskiner: Att mobilen du har i fickan har tusen gånger mer kapacitet än datorn i Apollo-kapseln, med mera. Eftersom sådana jämförelser går ut på att poängtera skillnaderna så blir de lätt orättvisa. Exempelvis hade ENIAC, för att gå in på det tekniska igen, inget egentligt RAM-minne, men tjugo s.k. ackumulatorer som var och en kunde lagra ett tiosiffrigt (decimal)tal, positivt eller negativt. Det motsvarar ungefär 20 x 34 bitar = 680 bitar = 85 byte à 8 bitar. Hur mycket kan man göra med 85 byte? Men ENIAC hade även ett sekundärminne som kunde vara godtyckligt stort, nämligen hålkort. När man simulerade atombombsexplosioner (som ett led i utvecklandet av vätebomber), där varje hålkort representerade en neutron i ett givet ögonblick, så använde man en miljon hålkort. IBM:s standardhålkort hade 80 x 12 positioner/bitar vilket ger 120 bytes. Även den elektroniska räknesnurran från 1946 kunde alltså hantera över 100 Mb om det behövdes.

För övrigt var hålkort ingenting man behövde uppfinna för de hade använts i decennier. För utmatning använde ENIAC standardtillbehöret IBM 405 electric punched card accounting machine som lanserades 1934.

Wikipedia: Punched card

En helt annan fråga, som dock kan vara nog så viktig, är rättsfallet Honeywell, Inc. v. Sperry Rand Corp., et al. 180 USPQ 673 (D. Minn. 1973). I oktober 1973 avgjorde domstolen att 1964 (just så!) års patent för ENIAC var ogiltigt. Därmed var datorn, den digitala, generella, programmerbara räknegrunkan, allmän egendom, och vem som helst var som helst hade lov att bygga sina egna datorer.

... Faktiskt? Hade 70-talets datorboom, den som ledde till hemdator-, persondator-, internet- och smartphone-revolutioner, aldrig inträffat om Sperry Rand hade suttit på alla viktiga patent..?

Inte vet jag. Det vore intressant om någon som är kunnig i det juridiska och tekniska kunde utveckla ämnet.

2016-02-12

Slamkrypare

En slamkrypare är en fisk av släktet Periophthalmus (efter grekiska peri "kring" och ophthalmon "öga", syftandes på deras breda synfält). Det är också vad man kallar en fråga som man får fel på trots att man har rätt, om det nu beror på att den är felställd eller tvetydig, eller för att domarna har sämre koll.
Uttrycket myntades efter Ulf Hannerz deltagande i TV-frågesporten Kvitt eller dubbelt 2 februari 1957. Hannerz fick 5000-kronorsfrågan om vilken av sju namngivna fiskar som hade ögonlock. Hannerz svarade att det var hundfisk, vilket blev underkänt. Enligt programledningen var det i stället slamkrypare som var det rätta svaret.
En debatt bland experter i media efter programmet ledde till att programledningen fick veta att slamkrypare bara har en "tillslutningsanordning". Rätt svar på frågan var just hundfisk. Det var alltså unge Ulf Hannerz som – redan från början – hade haft det riktiga svaret.
- Wikipedia: Slamkrypare (fråga)
SvD var på söndagen [den 3 februari] i kontakt med en hel del svensk expertis – och även en brittisk expert – och kan sammanfatta läget för dagen som så att man på flesta håll anser att det i ett sådant sammahang som en stor offentlig tävling, där kravet på exakta definitioner bör vara mycket starkt, var olyckligt att man från tävlingsledningens sida valde ett diskutabelt begrepp. "Ögonlock" i den betydelse vi vanligen lägger i ordet betyder ett organ som kan sluta sig av egen muskelkraft, sägs det på flera håll, och något sådant är det knappast tal om vad slamkryparen beträffar.
- SvD 4 februari 1957

Detta inträffade när svensk television inte ens var ett år gammal. Även om den riktiga explosionen började 1958, då fotbolls-VM fick antalet licensinnehavare att raka i höjden som aldrig förr, så bidrog även program som Kvitt eller dubbelt till att göra TV till en hörnsten i folkhemmet. Tidens program fick ett genomslag som inte kan jämföras med något idag. De lite färgstarkare deltagarna i "den stora televisionstävlingen" (SvD 13 maj 1957) behövde inte visa sig i rutan många gånger för att bli allmänt kända. En av dem var en 14-årig grabb som kunde allt om fiskar. Begreppet "slamkrypare" fick omedelbart fäste i språket; alla visste vad det var frågan om.

Jag vet inte riktigt hur det är idag. Spridda sökningar indikerar att de allra flesta använder ordet med dess etablerade betydelse. Men undantagen är inte så få, dock spretiga och (lämpligt nog) vaga: tolkas det som en fråga utan ordentligt svar, eller en sorts lögn? Eller en person som sprider det ena eller det andra?

2016-02-11

Ekologiska cigaretter

Hur ska reklamen, och redan namnet, för Natural American Spirit tolkas? Naturliga, och därmed hälsosamma, cigg utan tillsatser? Något för Mats-Eric att gilla och klistra "Äkta vara" på? Är inte tobak problematiskt så det räcker även i aldrig så naturenligt tillstånd?

Men utöver faktiska eller tänkta värden på etiketter som "naturlig" och "ekologisk" (det står organic på paketen) så finns det en uppfattning om att dagens moderna röktobak är behandlad för att bli ännu mer beroendeframkallande än den redan är, såväl beträffande tobak i allmänhet som specifika märken. I dess mest hårddragna form går den ut på att ursprunglig tobak, som den var på Columbus tid, inte är beroendeframkallande alls.
Before tobacco was polluted with somewhere between 1,000 and 4,000 chemicals, anyone could quit the habit, even cold turkey without help, but because today's premium brands have juiced up the nicotine so high, it seems to take a small miracle to cure someone of smoking.
- [På varningslistan!] S. D. Wells, A method to quit smoking that really works - organic tobacco, NaturalNews 4 december 2011

Det är sådana idéer som American Spirit dragit nytta av. Åtminstone hittills.
If you’re a smoker looking for a “healthier” cigarette you may have turned to American Spirits in recent years. They’re marketed as “natural” and “additive-free,” leading many people to believe that they’re less harmful. This, of course, is bullshit. And now the FDA wants to finally crack down on them.
- Matt Novak, The FDA is cracking down on American Spirit and so-called "natural" cigarettes, Gizmodo 27 augusti 2015

Flera har även påpekat att Natural American Spirit sedan 2001 ägs i sin helhet av tobaksjätten Reynolds, som även tillverkar vanliga cigg som Kent, Camel m.fl.

2016-02-10

ASSAP less than serious

ASSAP is an association dedicated to discovering the scientific truth behind unexplained anomalous phenomena. ASSAP has no corporate beliefs and encourages an open-minded, undogmatic scientific approach to its subject. The main activities of the association are research into reports of anomalous phenomena and the analysis and publication of the results of such investigation.
- Association for the Scientific Study of Anomalous Phenomena

ASSAP, "investigating the weird seriously (and the seriously weird)", was founded in 1981. Though not large ("present world-wide membership of 300") it is well known in the field. The organisation features several well known names as members. It presents a plethora of information on how to study and explain a wide range of more or less (or very) weird stuff, arranges conferences on various related subjects, and even makes research grants.

Much of the material on the web site is impeccable:
Science is, in essence, verifiable knowledge. Unlike some other philosophical systems, science is not an immutable set of beliefs. All scientific theories are provisional. As long as they pass all the current tests, they remain part of scientific thinking. However, they can be superceded at any time by new evidence. Demonstrable facts are everything.
- ASSAP: "What is science?" on Why study the paranormal scientifically?

Let's take one good example: Orbs, those familiar blobs of light that occasionally show up in photos, which some people believe are ghosts or something. ASSAP has more on the subject than I'd thought possible, and as far as I've seen, it's the good stuff.
Though there is overwhelming evidence that orbs are out of focus bits of dust and raindrops, many people still continue to believe that they are paranormal in origin
- ASSAP: Orbs

The optics and physics of orbs are explained thoroughly. They seem to have collected all kinds of questions for years ("Aren't luminous orbs paranormal?"), and answer them as well as one could hope for, in tone as well as content ("there is no evidence...").


Now for a completely different example: Table tilting or table turning is a classic spiritist routine where a table appears to move by itself. It doesn't move by itself, of course; though none of the participants feels as if he or she contributes to the movement, they all do.

That is not, however, the explanation that ASSAP prefers. Instead we're given "a practical guide" that tells us that table tilting is "a physical effect which directly contradicts current theories of physics". We're told "it does seem to be possible to use a tape recorder"; apparently the ghosts don't mind. We're told that table tilting is useful for researchers "who do not have access to psychically gifted subjects". And it's "one of the most baffling phenomena of our time".
If things go well, a complete levitation might ultimately be achieved, with the sitters' hands still on top of the table! There have even been reported incidents where a table has moved or even levitated while nobody was touching it at all. This is often only realised by group discussion after the event (remember that the sessions are usually in the dark).
- ASSAP: Table tilting - a practical guide

And this naïve junk is linked to from Wikipedia: Table-turning ...

Finally, the event that brought my attention to the dubious nature of ASSAP: Seriously Bewitched, a conference on witches and witchcraft. It was held 28 November 2015 at Goldsmiths, London. A detailed report from the meeting was published in the latest issue of Fortean Times (Bob Rickard, the founder and editor of FT, is also one of the founders of ASSAP).

Such a conference can of course be held in a perfectly sensible way. It could deal with the history, sociology and psychology of witches, witchcraft and witch hunts, without assuming for a moment that any actual witch ever did actual magic that actually worked. This, however, was not such a conference.

One speaker argued how to create effective spells. Another, who claims herself to be an actual witch, described her witchcraft, with second hand crystals and IKEA candles. And the easily most reprehensible and un-funny speaker delved into fake history when explaining that the witch hunts weren't pursued by priests but by men of science [ update: As Mr Romer has pointed out here in this blog, he didn't refer to witch hunts in general but to the very specific instance of the Salem witch trials of 1692-93 ]; and even today, people who consider themselves witches have much more to fear from the latter than from the former. The notion is eagerly picked up by the writer, who happens to be FT:s man of the cloth:
The elaborate witch tests were science gone mad, not faith, [Christian Jensen] Romer argues and he frequently mentions the many local clerics who were against them. He ends by warning the witches present to stay away from the science focused ASSAP members. It's a funny, thought-provoking session.
- Rev. Peter Laws, Fortean Times 337

Why such a ridiculous and thoroughly unscientific gathering should choose to convene at Goldsmiths, University of London, is anybody's guess. And how come UoL accepted them? Perhaps they were tricked by the reputation of ASSAP? Which could count as a kind of witchcraft: How a disreputable organization, wallowing in pseudo science and bunk, can maintain an aura of scientific rigour.

2016-02-09

Semmelmyten om Adolf Fredrik

Nu är det en sån där dag igen, då en viss faktoid ska luftas. Bilden ovan (utan "MYT") lades ut av självaste Livrustkammaren på deras Facebook-sida. Och de borde verkligen veta bättre.

För att Adolf Fredrik avled på grund av semmelätning är en myt.
Kvällen den 12 februari 1771, fettisdagen, åt konungen hetvägg, som semlans förfader kallades: en bulle värmd i mjölk, men utan grädde (jag är osäker på om mandelmassa användes). Men han serverades dessutom surkål, kött med rovor, hummer, kaviar, böckling och champagne. Matsedeln återges av den samtide Johan Gabriel Oxenstierna, som menade att dödsfallet (slaganfall?) berodde på "indigestion" av det hela; "Det är ej att omkomma på det mest lysande sätt, utan att dö en prostdöd."
- Faktoider.nu: Adolf Fredrik och semlorna

Att Adolf Fredrik kommit att förknippas med semlor har en förklaring. När en kung dör plötsligt så börjar folk att, så att säga, fundera. I detta fallet kunde man tidigt ge dödsfallet en naturlig förklaring utan att blanda in gifter och slikt: Kungen föråt sig. Som belägg bifogade man menyn. Och av den långa listan så har, av någon anledning, just semlorna utkristalliserats och fastnat i det allmänna medvetandet: "Det var dem han dog av!"

Där de lär finnas kvar länge än ... Även utan folk som borde veta bättre men inte gör det, och som dessutom ser till att sprida sina villfarelser.

Vad kungen dog av? Slaganfall, förmodligen. Den som är lagd åt det medicinska/medicinhistoriska, eller bara nyfiken på hur man skrev obduktionsprotokoll för ett kvarts millennium sedan, kan konsultera texten Berättelse om Högstsalige Kongl. Maj:ts Konung Adolph Friedrichs Sista Siukdom och Död, Samt Thet Kongeliga Likets Öpning och Balsamering från 1771 som är en av de finaste texter jag vet.

2016-02-08

Lördagsfråga 398: Raketer

 1. I Sichuan, på vägen till Tibet, går sedan gammalt en bro över floden Dadu. Under den legendariska långa marschen kom Maos kommunister dit 1935 och erövrade bron. I propagandan framställs det hela som en synnerligen hård och heroisk batalj; i verkligheten gick det mycket lugnare till.
 2. En sjua bland otaliga andra är R-7 семёрка semjorka, världens mest använda "stora" raket, som i varianter använts för såväl Sputnik 1, 2 och 3 som månsonder, bemannade Vostok och Sojuz m.fl. (R-1 var f.ö. en kopia av tyskarnas V 2.)
 3. Likörbok utgiven av svenska dryckesbolaget Saturnus AB i Malmö.
 4. Denna staty i Vatikanen kallades länge Kleopatra innan man insåg att den i själva verket föreställde Ariadne, den gudabesläktade kretensiska prinsessan som är mest känd för sin tråd.
Den långa marschen (Kina), R-7 (Sovjet), Saturn (USA) och Ariane (med fransk stavning för Europa) sattes snabbt och precist av Pölsa Dum. Inte raketforskning?

2016-02-07

Bra citat, men inte Camus

Gå inte bakom mig, jag kanske inte leder.
Gå inte framför mig, jag kanske inte följer.
Bara gå bredvid mig och var min vän.
En del historiska kändisar blir oriktigt tillskrivna mängder av citat. Andra får enstaka, men de kan sitta desto hårdare.

Albert Camus (1913-1960) har jag hittills inte sett mycket av i faktoida citat-sammanhang. Men så började det ovanstående citatet cirkulera, på förekommen anledning. Citatet var redan tidigare spritt och populärt, och det har praktiskt taget alltid tillskrivits Camus. Hittills verkar dock ingen ha kunnat visa att Camus hade med det att göra.
In conclusion, this saying was credited to Albert Camus in one of its earliest known appearances in December 1971. Oddly, the earliest instances were presented in English and not French. Camus died in 1960; hence, the evidence linking Camus to the expression was very weak. Other candidates for authorship have been proposed, e.g., a poem crafter in youth center and an unnamed 12-year-old, but the supporting evidence was even weaker. At his time, QI suggests employing the designation anonymous. Perhaps other researchers will discover more in the future.
- Quote Investigator: Just Walk Beside Me and Be My Friend, 23 augusti 2015Tipstack till @vilsjin.

2016-02-05

Apokalypsens ryttare utan pest

Apokalypsens fyra ryttare på 1200-talet

[1] Och jag såg, och si, en hvit häst; och den derpå satt, hade en båga, och honom vardt gifven en krona; och han for ut till att vinna, och få seger.
[2] Och der utgick en annar häst, röd; och honom, som derpå satt, vardt gifvet att han skulle borttaga friden af jordene, och att de skulle slå sig ihjäl inbördes; och honom vardt gifvet ett stort svärd.
[3] Och jag såg, och si, en svart häst; och den der satt på honom hade ena vågskål i sine hand. Och jag hörde ena röst midt ibland de fyra djur, sägandes: Ett mått hvete om en penning, och tre mått bjugg om en penning; och oljone och vinet gör ingen skada.
[4] Och jag såg, och si, en black* häst; och den som på honom satt, hans namn var döden, och helvetet följde honom efter; och dem vardt magt gifven öfver fjerde parten på jordene, att döda med svärd, och med hunger, och med döden af de vilddjur på jordene äro.
- Johannes uppenbarelse 6 kap., spridda verser (Karl XII)

Likt otaliga andra detaljer i Johannes apokalyps** har de fyra ryttarna fångat folks fantasi, och likt alla andra detaljer i bibeln har frågan om vad det hela egentligen betyder stötts och blötts av tallösa mer eller mindre lärde genom seklerna. Här är de fyra beteckningar som är vanligast:
 1. Segraren har även tolkats som Jesus vilket blir lite underligt eftersom det är densamme som släpper lös ryttarna; fast särskilt mycket underligare än allt annat i uppenbarelsen är det ju inte.
 2. Kriget är svårt att argumentera emot? Vilket naturligtvis inte hindrat folk från att göra andra tolkningar.
 3. Svälten eftersom råvarupriser tas upp, och vågen indikerar vikten av att vara noggrann med ransonerna i bristtider.
 4. Döden är den ende som identifieras tydligt. Han kommer alltså inte på den svarta hästen som man hade kunnat tro, utan på den bleka; Pale Rider (1985) gör det lättare att komma ihåg.
...Så. Men vart tog Pesten vägen?

Nu är ju symboler fria att tolka som man vill, något facit lär inte finnas i denna tillvaro. Men en del tolkningar är äldre, eller mycket äldre, och mer inarbetade än andra. Det överraskade åtminstone mig att tolkningen av den vita hästens ryttare som Pesten tydligen inte förekommit före 1900-talet.
Under another interpretation, the first horseman is called Pestilence, and is associated with infectious disease and plague. It appears at least as early as 1906, when it is mentioned in the Jewish Encyclopedia. The interpretation is common in popular culture references to the Four Horsemen.
- Wikipedia: Four Horsemen of the Apocalypse* Beträffande hästar är "black" = blekgulvitbeige, eller "gulblek" som det står i Bibel 2000. Ordet är inte släkt med eng black men däremot eng blank och fr blanc.

** Grekiska ἀποκάλυψις apokalypsis betyder "uppenbarelse". Den som tillskrivs Johannes har fått ett sådant genomslag att ordet numer används om världens undergång el.dyl. Fast inte längre tillbaka än 1900-talet; när SAOB beskrev ordet 1900 togs den betydelsen inte med.

2016-02-04

Kvack i Nordstan

Bland alla montrar med träningsföretag och hälsojuicer, finner man också omdiskuterade företag som Herbalife och Ionosil Kollodialt silver. Försäljningen av det sistnämnda stoppades av Läkemedelsverket tidigare i år.
- Det påstods att det marknadsförts som att det kunde bota sjukdomar. Det stämmer inte och ingen har blivit dömd för det. Och sådana saker har vi aldrig sagt, detta är en produkt som renar vatten, säger säjaren Benny Hall.
- Hälsa till salu på trendig marknad, Göteborgs-Posten 31 januari 2016

I slutet av januari arrangerades Hälsodagarna i Nordstan, Göteborgs mesta köpcentrum med bästa läge. Under fyra dagar kunde man ta del av erbjudanden av mångskiftande slag. Utställarna gick utmed hela skalan, från dansskolor, gym och tandläkare till rent och skärt kvacksalveri. I den senare och stora kategorin hittar vi pyramidspel som Herbalife och Forever Living (aloe vera), kiropraktorer, rosenmetoden, gänget som vill justera din atlaskota, och en försäljare av ett mirakel-te som i hälsodagarnas reklambroschyr förefaller att utlova mycket, mycket mer än de kan hålla:

Notera särskilt punkterna 7) lindrar symptom vid diabetes och 11) mildrar HIV. Jämför med Patientsäkerhetslagen, den tyvärr väl tunna kvacksalverilag som dock påbjuder följande:
Andra än hälso- och sjukvårdspersonal får inte yrkesmässigt undersöka någon annans hälsotillstånd eller behandla någon annan för sjukdom eller därmed jämförligt tillstånd genom att vidta eller föreskriva någon av följande åtgärder i förebyggande, botande eller lindrande syfte:
1. behandla sådana smittsamma sjukdomar som enligt smittskyddslagen (2004:168) är anmälningspliktiga sjukdomar,
2. behandla cancer och andra elakartade svulster, diabetes, epilepsi eller sjukliga tillstånd i samband med havandeskap eller förlossning
- Lagen.nu: Patientsäkerhetslagen (2010:659), 5 kap.

Dessa sjukor brukar kvackarna ha koll på, och bara erbjuda bot i förtäckta ordalag. Jag vet inte om det ovanstående är kriminellt, men det kan inte vara långt ifrån.

Ett kvackargrepp som redan blivit klassiskt är att saluföra ormoljan för dagen kolloidalt silver inte som undermedel mot allt (mer än i förtäckta ordalag) utan som en produkt för vattenrening, varken mer eller mindre. Varför man nu skulle sälja sådant på en hälsomässa? Men bluffen är genomskinligare än vatten. Klart som fan att det är kvack.

På Hälsodagarnas Facebook-sida sprids det glada budskapet, att Benny Hall är återförsäljare av "vattenreningsmedlet" KS och MSM (dimetylsulfon eller metylsulfonylmetan, organiskt svavel som annars kemofoba kvackarvänner entusiastiskt petar i sig; hälsoeffekterna är ännu inte ordentligt kartlagda). En koppling mellan KS och MSM är att båda säljs av storkvackarna Anders Sultan och Michael Zazzio i Ion Silver AB.

- Hälsodagarna i Nordstan

Här är Benny Hall igen, med bästa läge på hälsodagarnas hemsida. Han är nämligen initiativtagare och arrangör av det hela. Det är med andra ord inte konstigt att där förekommer så mycket underligheter; han har givetvis goda kontakter i kvacksalvarbranschen.