2016-02-16

Tobakskungen

Illustration ur Illustrated Police News, 18 maj 1872

Detaljerna varierar, men två uppgifter finns alltid med när historien berättas. Den ena är att mynheer Van Klaës (mynheer = "min herre") kallades "rökarnas konung" på grund av hans oerhörda vanor i den vägen. Som jämförelse innehåller en cigarett ca 1 g tobak.
Dutch smokers are worthy successors of the late Heer van Klaes, of Rotterdam, who was actually enjoying his pipe when he died at the ripe old age of ninety-eight years, and whose story is told by De Amicis. Every day he smoked nearly five ounces [ca 150 g] of tobacco ...
- Charles E. Roche, Things seen in Holland (1910), återgiven av Wilfred Partington i Smoke Rings and Roundelays (1924)

Den andra rör hans testamente, med anvisningar om såväl kvarlåtenskapens uppdelande som i synnerhet begravningens utförande.

I wish every smoker in the kingdom to be invited to my funeral in every way possible, by letter, circular and advertisement. Every smoker who takes advantage of the invitation shall receive as a present ten pounds of tobacco and two pipes on which shall be engraved my name, my crest, and the date of my birth. The poor of the neighborhood who accompany my bier shall receive every year on the anniversary of my death a large package of tobacco. I make the conditions that all those who assist at my funeral, if they wish to partake of the benefits of my will, must smoke without interruption during the entire ceremony. My body shall be placed in a coffin lined throughout with the wood of my old Havana cigar boxes. At the foot of the coffin shall be placed a box of the French tobacco called 'Caporal' and a package of our old Dutch tobacco. At my side place my favorite pipe and a box of matches, for one never know what may happen. When the bier rests in the vault all the persons in the funeral procession are requested to cast upon it the ashes of their pipes as they pass it on their departure from the grounds.
- The Eagle (Silver City, N.M.), 15 maj 1895

Testamentet som det återgavs 1895 och hos Roche 1910 skiljer sig endast åt i stavning, kommatering samt, märkligt nog, att presentpiporna i den senare texten ska ha dödsdatumet ingraverat istället för födelsedatumet.

Visserligen är det bara femton år mellan dem. Men den pyttelilla detaljen om datumet är intressant eftersom den är mer trogen originalet. Och det hittar man inte i någon holländsk tidning som man skulle kunna tro, eller ens hos den italienske författaren Edmondo de Amicis, utan i Daily Telegraph från maj 1872. (IPN verkar vara den enda tidning som gett oss en bild av den tänkte rökarkungen.) Det ska även sägas att andra versioner har långt fler och färgstarkare detaljer.

För historien om the king of smokers är en skröna. Jag kan inte se att han har lämnat några särskilda avtryck i svenska sammanhang. På åtminstone engelska är han betydligt vanligare under förra än senare delen av 1900-talet. Men ett och annat sentida omnämnande kan man hitta, vilket gör det hela desto knepigare att kontrollera eller ens fatta misstankar mot. För det vet man ju, att folk förr i tiden kunde ha märkliga saker för sig. Som till exempel att röka motsvarande sju paket om dagen tills man fyllt 98.

Historien finns kartlagd i det senaste numret 337 av Fortean Times, en märklig och av flera anledningar (inte alla positiva) mycket läsvärd tidskrift. Den berättas av Jan Bondeson, en svensk mångsysslare som numer bor och verkar i Wales.

Inga kommentarer: