2016-02-05

Apokalypsens ryttare utan pest

Apokalypsens fyra ryttare på 1200-talet

[1] Och jag såg, och si, en hvit häst; och den derpå satt, hade en båga, och honom vardt gifven en krona; och han for ut till att vinna, och få seger.
[2] Och der utgick en annar häst, röd; och honom, som derpå satt, vardt gifvet att han skulle borttaga friden af jordene, och att de skulle slå sig ihjäl inbördes; och honom vardt gifvet ett stort svärd.
[3] Och jag såg, och si, en svart häst; och den der satt på honom hade ena vågskål i sine hand. Och jag hörde ena röst midt ibland de fyra djur, sägandes: Ett mått hvete om en penning, och tre mått bjugg om en penning; och oljone och vinet gör ingen skada.
[4] Och jag såg, och si, en black* häst; och den som på honom satt, hans namn var döden, och helvetet följde honom efter; och dem vardt magt gifven öfver fjerde parten på jordene, att döda med svärd, och med hunger, och med döden af de vilddjur på jordene äro.
- Johannes uppenbarelse 6 kap., spridda verser (Karl XII)

Likt otaliga andra detaljer i Johannes apokalyps** har de fyra ryttarna fångat folks fantasi, och likt alla andra detaljer i bibeln har frågan om vad det hela egentligen betyder stötts och blötts av tallösa mer eller mindre lärde genom seklerna. Här är de fyra beteckningar som är vanligast:
  1. Segraren har även tolkats som Jesus vilket blir lite underligt eftersom det är densamme som släpper lös ryttarna; fast särskilt mycket underligare än allt annat i uppenbarelsen är det ju inte.
  2. Kriget är svårt att argumentera emot? Vilket naturligtvis inte hindrat folk från att göra andra tolkningar.
  3. Svälten eftersom råvarupriser tas upp, och vågen indikerar vikten av att vara noggrann med ransonerna i bristtider.
  4. Döden är den ende som identifieras tydligt. Han kommer alltså inte på den svarta hästen som man hade kunnat tro, utan på den bleka; Pale Rider (1985) gör det lättare att komma ihåg.
...Så. Men vart tog Pesten vägen?

Nu är ju symboler fria att tolka som man vill, något facit lär inte finnas i denna tillvaro. Men en del tolkningar är äldre, eller mycket äldre, och mer inarbetade än andra. Det överraskade åtminstone mig att tolkningen av den vita hästens ryttare som Pesten tydligen inte förekommit före 1900-talet.
Under another interpretation, the first horseman is called Pestilence, and is associated with infectious disease and plague. It appears at least as early as 1906, when it is mentioned in the Jewish Encyclopedia. The interpretation is common in popular culture references to the Four Horsemen.
- Wikipedia: Four Horsemen of the Apocalypse* Beträffande hästar är "black" = blekgulvitbeige, eller "gulblek" som det står i Bibel 2000. Ordet är inte släkt med eng black men däremot eng blank och fr blanc.

** Grekiska ἀποκάλυψις apokalypsis betyder "uppenbarelse". Den som tillskrivs Johannes har fått ett sådant genomslag att ordet numer används om världens undergång el.dyl. Fast inte längre tillbaka än 1900-talet; när SAOB beskrev ordet 1900 togs den betydelsen inte med.

Inga kommentarer: