2016-02-03

JO: Rasister i bibliotek OK

I augusti 2014 annonserades ett föredrag på stadsbiblioteket i Göteborg: Karl-Olov Arnstberg skulle prata om ämnet Invandring och mörkläggning.

Arnstberg var en gång i tiden en uppburen expert på romer. Sedan mitten av 1990-talet har han sett till att göra sig omöjlig i alla civiliserade sammanhang. Hans mångordiga och tröttsamma utläggningar kan avnjutas på hans blogg (den får ni leta reda på själva).

Det framgår inte om biblioteket från början fick veta vad föreläsningen skulle handla om. Men det hade räckt om biblioteket gjort den ytligaste kontroll av arrangören för att samtliga varningslampor skulle börja blinka frenetiskt. För de som bjöd in Arnstberg var stadens tomtegäng #1, Cui Bono. På deras hemsida hittar man förintelseförnekare, livsfarliga vaccinmotståndare, grava konspirationsteoretiker, och länkar till ytterligare vansinnigheter som Vaken.se, DSM (jfr bloggposten Opinionsbildare enligt DSM), Before it's news och überstollen David Icke.

Sedan det hela uppmärksammats försvarade biblioteket till att börja med beslutet.
Stadsbiblioteket är en del av Göteborgs stad och lyder under kommunallagen och dess regler om likabehandling. Det innebär att vi endast kan neka uthyrning om det finns sakliga skäl, såsom ordningsstörning eller misstanke om brott. I den information som vi fått från föreningen fanns ingenting som talade för detta.
- Bibliotekschef Christina Persson, Replik: Inga skäl att neka Arnstberg, Göteborgs Fria, 3 september 2014 (sedan beslutet tagits tillbaka)

Några dagar senare gjordes en annan bedömning:
Stadsbiblioteket hyr ut sin hörsal till exempelvis föreningar och kan enligt kommunallagen neka uthyrning vid misstanke om brott eller ordningsstörning.
– Den debatt som blossat upp kring arrangemanget gör att vi hyser oro för konfrontation, vi befarar att våra biblioteksanvändare kan bli drabbade, säger bibliotekschefen Christina Persson.
Den senaste tiden har det även publicerats nya texter på internet av Karl-Olov Arnstberg som inte är förenliga med Göteborgs Stads uppdrag att värna och säkerhetsställa de nationella minoriteterna. Den samlade bilden av arrangemangets karaktär gör att Stadsbiblioteket väljer att säga upp avtalet med Cui Bono, som därmed inte längre får hyra Stadsbibliotekets Hörsal. 
- Pressmeddelande: Uppmärksammad uthyrning av Stadsbiblioteket Göteborgs Hörsal avbryts, MyNewsDesk 29 augusti 2014

(Syftningen på kommunallagen är oklar. Kommunallagen (1991:900) ägnar sig främst åt hur kommunfullmäktige ska sättas ihop, hur de ska sammanträda och annat. Några föreskrifter om uthyrning av lokaler finns inte där.)

Cui Bono gick till Justitieombudsmannen. Nu har svaret från dem kommit: Stadsbiblioteket gjorde fel.
En förening hade bokat hörsalen i stadsbiblioteket i Göteborg för en föreläsning på temat invandring och mörkläggning. Kritiska röster höjdes mot föreläsningen, och biblioteket beslutade att samtidigt med föreläsningen arrangera ett samtal med bl.a. en migrant, om livet som papperslös. Bibliotekschefen förklarade i en intervju att det var viktigt för biblioteket att klargöra att föreningens föreläsning inte arrangerades av biblioteket. Hon uppgav vidare att det egna arrangemanget var ett sätt för biblioteket att stiga fram för att olika röster skulle få komma till tals när man fick klart för sig vad föreningen tänkte bjuda på. Det är enligt JO svårt att dra någon annan slutsats än att biblioteket genom det egna arrangemanget ville markera sitt avståndstagande gentemot det förväntade innehållet i föreläsningen. Några dagar senare beslutade biblioteket att säga upp avtalet med föreningen med hänvisning till risken för ordningsstörningar. Beslutsunderlaget var dock begränsat. Bibliotekets eget arrangemang genomfördes som planerat. Enligt JO ger omständigheterna intryck av att innehållet i föreläsningen och den negativa opinionen påverkade bibliotekets beslut att säga upp avtalet med föreningen. Kulturnämnden i Göteborgs stad, som svarar för bibliotekets verksamhet, får kritik för att biblioteket genom sitt sätt att hantera ärendet inte levt upp till regeringsformens krav på objektivitet.
- JO: Kritik mot Kulturnämnden i Göteborgs stad [...], 1 februari 2016

Det kan påpekas att kommunala bibliotek över hela landet ständigt tackar nej till arrangemang. Att stå och prata i en skattefinansierad lokal är inte en mänsklig rättighet. Det har inte ett dyft med yttrandefrihet att göra.

4 kommentarer:

Björn Nilsson sa...

Den vakne Avpixlat-läsaren skulle kanske anmärka att "jaha, en person som är i Sverige illegalt får tala på biblioteket, men inte en välkänd svensk professor!". Kanske med en giftig förhoppning om att den papperslöses föreläsning "uppvaktades" av det vanliga stökiga gänget som betraktar bibblan som en ungdomsgård där man kan röja lite som man vill.

När Arnstberg diskuterar etnologi är han inne på eget område och har synpunkter och kunskaper som kan vara värda att lyssna till. Hur många andra finns det som har forskat om romer på akademisk nivå i Sverige? I andra frågor är han väl mest som vi andra amatörer.

Hexmaster sa...

Biblioteken ska avgöra vilka som får använda deras lokaler.

Kurt sa...

Det finns/fanns ju många kontroversiella forskare som producerat mycket intressanta forsknings resultat, betyder det att t ex Josef Mengele borde varit välkommen till Göteborgs bibliotek?

Björn Nilsson sa...

Kurt, allvarligt: du jämför väl inte Arnstberg med Mengele?