2016-02-02

Faktoid-dagen 2016

xkcd: Misconceptions

Idag är det den första tisdagen i februari. Det innebär att vi har att gå igenom Wikipedia: List of common misconceptions. Du kommer att stöta på faktoider du aldrig hört talas om, men du kan vara någorlunda säker på att de är någorlunda vanliga någonstans i världen. Sätt igång!

(Fast ska man bli uppskattad på kalas krävs som regel helt andra åtgärder. Beror visserligen på vilken sorts festligheter man frekventerar.)

Här följer ett mycket litet axplock, även med länkar till min egen samling.

Myt: Alkohol och antibiotika — Åtminstone vanligt penicillin påverkas inte av alkohol. Det finns andra anledningar att hålla nere på spriten under kuren men det är en annan sak.

Myt: Fönster blir tunnare upptill eftersom glaset rinner jättejättelångsamt — Glas har en speciell fysik men det är inte någon vätska.

Myt: Guldfiskminne — Guldfiskar har utmärkt minne.

Myt: Blodig biff — Den röda vätskan är inte blod.

Myt: Lyckokakor — Lyckokakornas rötter ligger i Japan men det var i USA kring sekelskiftet 1900 som de fick såväl sin moderna utformning som ett tillskrivet kinesiskt påbrå.


Myt: Islam och de 72 jungfrurna — Koranen utlovar inte ett specificerat eller ospecificerat antal oskulder till den som kommer till himlen, i religiös tjänst eller på annat sätt. Däremot utlovar profeten enligt en hadith 72 houri, 80000 tjänare och en fantastisk mängd dyrbar kitsch till alla som kommer till himlen.

Myt: Adam, Eva och äpplet — Den förbjudna frukten beskrivs inte mycket närmare än så. Att den skulle vara ett äpple är något man fick för sig efter nytestamentlig tid.

Myt: Jante som typiskt svensk — Jante, som är en delvis fiktiv stad, finns mest överallt. Namnet myntades av en dansk.

Myt: Bermuda-triangeln — Den ökända Bermudatriangeln tillhör samma fack som slagrutor, snömannen och Nessie. Den är rent påhitt.


Myt: Maskar kan dela på sig — Om man kapar en daggmask kan den ena delen återskapa en del av den andra. Men man får inte två maskar.


Myt: På medeltiden trodde alla att jorden var platt — En av de riktigt utbredda och ingrodda myterna. Till exempel har kyrkan aldrig hävdat att jorden är platt. Ingen har blivit bränd för att ha antytt något annat. Hedersord.

Myt: Grottmänniskor — Missuppfattningen att folk på stenåldern som regel bodde i grottor kommer av det faktum att många fynd från perioden gjorts i grottor.

Inga kommentarer: