2014-11-30

Vänsterhänt

När jag växte upp – för 30 år sedan – fanns det en rätt tydlig uppfattning om att vänsterhänta ofta hade god förmåga att tänka i tre dimensioner (exempelvis tennisspelare och arkitekter) och kanske var lite extra kreativa, men också överrepresenterade bland till exempel dyslektiker. Vad vet man i dag?
- Är det sant att konstnärer ofta är vänsterhänta?, insändare från "Linda (vänsterhänt)" i Forskning & Framsteg 11 september 2014

Det finns, nu som alltid, en mängd mer eller mindre tydliga, spridda och etablerade uppfattningar om vänsterhänta: De är bättre på konst och sport, de tenderar att vara introverta och intelligenta, de dör tidigare, med mycket mer.

Detta om vad som sägs. Vad vet vi då?

Inte i närheten så mycket som man skulle kunna tro. Professorns svar är inte av det raka, klargörande slaget som brukar göra folk nöjda, vare sig de skriver insändare eller löpsedlar, tvärtom:
Människans utveckling av handpreferens och andra funktionella sidoskillnader är något som engagerat forskare under lång tid, utifrån både ett neuropsykologiskt och biologiskt perspektiv. Dock är det inte helt enkelt att ge ett både kort och uttömmande svar på frågan, även om vi i dag har rätt god kunskap om kopplingarna mellan hjärnan och händerna.
- Louise Rönnqvist, professor i biologisk utvecklingspsykologi, Umeå universitet

Redan den enkla uppgiften hur fördelningen varierat varierar. Har de vänsterhänta alltid varit ca 10 %? Var de fler eller färre på järn-, brons- eller stenåldern?

Alla känner väl till hur vänsterhänthet motarbetats och misstänkliggjorts; ord som sinister och right anger tydligt vad som är bra och vad som är dåligt; barnen tvingades lära sig skriva med fel hand; och så vidare. Men åtminstone synen på och behandlingen av de vänsterhänta ska, enligt en uppgift jag ännu inte kontrollerat närmare, vara av betydligt senare datum än man tänker sig.
In some ways, today’s attitudes toward left-handedness are a mirror image of those of the 20th century (perhaps the worst century for left-handers), if not quite a return to the era before 1900, when left-handedness was generally considered uninteresting: an amusing anomaly to many, and an annoyance to teachers and parents.
- Rik Smits, Lefties Aren’t Special After All, The New York Times, 13 april 2012

Min markering. Kan detta stämma? Hade barn som 1950 fick lära sig att använda höger hand ingen motsvarighet 1850 eller tidigare? Blev vänsterhänta inte oftare utpekade som häxor och trollkarlar?

Se även bloggposten Höger och vänster hand; Höger och vänster.

2014-11-28

Medel mot hundbett

Fortsättning från Inrikes-Tidningen N:o 34, angående Kongl. Preussiske Öfwer-Collegii Medici Kungörelse om et Specifict Läkemedel emot rasande hundars bett.

Fullständiga Receptet och beredningen af förenämnde Läkemedel är följande: Man tager 1) Meloë majales [en skalbagge av familjen oljebaggar], som legat i Honing, med widlådande Honing, 24 stycken; 2) Theriak [ett recept med mycket gamla anor, som vid den här tiden inte var i närheten lika fruktansvärt som tidigare varit fallet] 4 lod [= 53 gram]; 3) Ebeholz 2 qvintin [= 6,6 gram]; 4) Virginsk Ormrot, Rad. Serpentaria Virg. [numer Aristolochia serpentaria], et qvintin [3,3 g]; 5) Filat Bly, Limatuma Stanni [vad jag förstått är det verkligen tungmetallen bly, med namn enligt Linnés tredje rike], et qvintin; 6) Rönn-svamp  [någon trädsvamp antar jag], 20 gran [1 gran = 1/20 qvintin]; 7) dertil något Honing, hwari Insecterne legat. Har man icke tilräckeligt Theriak, så tages i stället Flädermos. [Vilket verkar vara ett klent substitut, då "flädermos" helt enkelt är mosade fläderbär.]

Dessa Species blifwa på följande sätt beredde: 1. Insecterne måste, i det de tagas utur Honingen, på en Talrick sönderhackas til en deg med Knif eller annat Instrument och göras mycket fina. 2. Derefter inblandas Theriaken. 3. Ebenholzen måste raspas helt fint ock sållas genom et fint Sicht, så at det blifwer rätt klart, samt sedan blandas ibland Massan. 4. Derpå rifwes Virginiska Ormroten, helt fint pulfweriserad, äfwensom 5. Rönn-swampen på et Riv-Järn i förenämnde kvantitet, och härpå 6. filade Blyet, som fås i Kryddbodar, äfwenwäl i förenämnde qvantitet lagdt i Massan och sammanknådadt; härtil kan 7. något Honing af den, hwari Insecterne legat, inblandas. Denna Massa måste wäl blandas tilsammans, hwarefter Medicamentet är färdigt och fullkoml. godt til nyttjande. Men skulle det finnas [upptäckas], at Massan wore för tjock; måste af den Honing, hwarutur Insecterne äro tagne, något tilläggas, på det det blifwer en Lattwerg [tjock sylt, efter tyska Latwerge]. At nu Läkemedlet må länge förwaras, lägger man det uti et Käril af Glas eller Kruk-käril och sätter det på et tempereradt ställe. Dock märkes, at bättre är, icke förfärdiga någon stor qwantitet på en gång, emedan det lätt möglas, då medlet icke blifwer så werkande.
- Inrikes Tidningar den 18 maj 1778 (tidningen var en spin-off från välkända Post- och Inrikes Tidningar som endast ägnade sig åt inhemska affärer)

Efter receptet följer en tabell för dosering till personer beroende på ålder och kön. För "manspersoner" på 30 år och uppåt gällde 6,6 gram (2 qvintin), "qwinspersoner" ca 4 gram.

2014-11-27

Argumentam ad Youtubem

Fan vad trött jag är på att diskutera med foliehattar som konstant hänvisar till en "dokumentär" på tuben.
- Hittat på nätet

Inte för att alla filmer är värdelösa som argument. Sannerligen inte.

Men av någon anledning gäller, i stort sett, följande. Sannolikheten för att man har med en tok att göra:
 • ökar för varje youtube-klipp denne lägger fram.
 • ökar drastiskt när klippen inte läggs fram som tips eller liknande utan just som argument.
 • ökar med kvadraten på klippens längd
Omvänt så är sannolikheten att få ett klipp eller två som svar betydligt högre när man diskuterar med en tok.


Vad är grejen? När det heller inte är korta filmsnuttar utan rejäla doningar på 20, 30 minuter eller betydligt mer? Är tanken att meningsmotståndaren inte ska orka titta igenom två timmar Zeitgeist, chemtrails, orber eller blandat konspirationsjunk och därmed vika sig?

Eller skulle det kunna vara ett ärligt uppsåt? I stil med att "jag blev övertygad av det här och då borde det fungera på alla andra"? "Här formuleras det mycket bättre än vad jag kan"?

2014-11-26

Pressen 200 år

Friedrich Königs snällpress av 1814

Man skulle kunna säga att den moderna tidningen såg dagens ljus för tvåhundra år sedan.
Our Journal of this day presents to the Public the practical result of the greatest improvement connected with printing since the discovery of the art itself. The reader of this paragraph now holds in his hand one of the many thousand impressions of The Times newspaper which were taken off last night by a mechanical apparatus. A system of machinery almost organic has been devised and arranged, which, while it relieves the human frame of its most laborious' efforts in printing, far exceeds all human powers in rapidity and dispatch. That the magnitude of the invention may be justly appreciated by its effects, we shall inform the public, that after the letters are placed by the compositors, and enclosed in what is called the forme, little more remains for man to do than to attend upon and to watch this unconscious agent in its operations. The machine is then merely supplied with paper: itself places the forme, inks it, adjusts the paper to the form newly inked, stamps the sheet, and gives it forth to the hands of the attendant, at the same time withdrawing the form for a fresh coat of ink, which itself again distributes, to meet the ensuing sheet now advancing for impression; and the whole of these complicated acts is performed with such a velocity and simultaneousness of movement, that no less than eleven hundred sheets are impressed in one hour.
- The Times, 29 november 1814

Den gamla sortens tryckpressar, där flera moment gjordes för hand, kunde inte trycka hur snabbt som helst (vid den här tiden hade man gjort en rad smärre men inga större förbättringar av Gutenbergs konstruktion). En handtryckt tidning kunde levereras i si och så många exemplar per tryckpress och dygn. En mer eller mindre helautomatisk tryckpress var något helt annat. Och även om Königs tryckpress lämnade alla handdrivna konkurrenter bakom sig så var det bara början. Under decennierna som följde skulle tryckhastigheten öka flera storleksordningar.

Ingenjörernas insatser påverkade inte bara tryckarnas arbeten utan även journalisternas. När kapaciteten ökade fick man nya möjligheter beträffande det som trycktes. En tidning som trycktes med s.k. snällpress (schnell = snabb) eller blixtsnällpress kunde ha långt större upplaga, och därmed lägre pris, men ändå nå läsarna innan nyheterna blev för gamla. Den nya tekniken förändrade inte bara kvantiteten utan även innehållet. Ifall det känns igen.

För att göra sig säker om att den stora upplagan alltid ska hinna blifva tidigt nog färdigtryckt för att gå med posten, och för att ändå kunna meddela underrättelser i aldra sista stund, har utgifvaren skaffat en snällpress, som trycker öfver 3000 exemplar i timmen, i stället för att den nu använda pressen endast trycker 1000 i timmen.
- Annons för "Dagens Nyheter", Jönköpingsbladet 26 juni 1866

Här är förresten den historiska texten, som jag förstår det just som den såg ut 1814:


Lästips: Samuel Smiles, Men of invention and industry (1884), kap VI: Frederick Koenig

2014-11-25

Konsten att sälja ormolja

The snake oil peddler became a stock character in Western movies: a traveling "doctor" with dubious credentials, selling fake medicines with boisterous marketing hype, often supported by pseudo-scientific evidence. To increase sales, an accomplice in the crowd (a shill) would often attest to the value of the product in an effort to provoke buying enthusiasm. The "doctor" would leave town before his customers realized they had been cheated.
- Wikipedia: Snake oil

Den sistnämnda meningen torde vara en myt, ett påhitt i efterhand. För ytterst få kvackare har avslöjats av sina kunder.

Här ett fynd från Norra Skåne 23 februari 1888:


2014-11-24

Lördagsfråga 335: Apokryfiskt

 1. När assyrierna invaderade kom Judit till hjälp; sedan hon lurat till sig general Holofernes förtroende skar hon huvudet av honom. Källa: Judits bok.
 2. Susanna i badet måtte vara ett av de populäraste bibliska motiven genom tiderna. Ingen vet varför. En av de första deckarhistorierna (typ) har nått oss genom tillägg till Daniels bok.
 3. När Petrus skulle korsfästas vägrade han att avrättas på samma sätt som sin herre och frälsare, utan propsade på att korsfästas upp och ner. Källa: Petrusakterna. (Läs mer om Satanistkorset.)
 4. Jesusbarnet med Maria och Marias mamma Anna är ett omtyckt motiv som av någon anledning kallas "Anna själv tredje". Den äldsta källa som beskriver Jesu mormor är Jakobs protevangelium.
Fyra framställningar, populära inte minst bland renässansens mästare, som alla kommer från apokryfiska källor. Närmare bestämt sådana som enligt protestantisk bedömning inte tillhör den egentliga bibeln, men som är tillräckligt bra för att få vara med ändå. I andra samfund kan de vara helt OK, eller eventuellt så obibliska att de inte får vara med alls.

2014-11-23

Nalle Puh i Polen

(Bilden har inget med texten att göra. Mer än att den innehåller Nalle Puh och är i Polen. Äkta? Osäker.)

Historien spreds blixtsnabbt:
Att använda Nalle Puh som maskot för en lekplats kan tyckas oskyldigt. Men det ansåg inte de styrande i den lilla polska staden Tuszyn, som stoppade förslaget.
– Problemet med den där björnen är att han inte är komplett klädd. Den är halvnaken, vilket är helt olämpligt för barn, säger Ryszard Cichy, medlem av stadsförvaltningen, enligt The Independent.
En annan person i det lokala styret gick så långt som att kalla sagofiguren för "hermafrodit", det vill säga tvåkönad. Vem som ska få symbolisera lekparken är inte beslutat.
- Halvnaken Nalle Puh portad i lekpark, SVT 21 november 2014

Sant, falskt eller mittemellan?

Källan anges, gott så. Men går man dit får man reda på att de i sin tur fått nyheten från ett annat håll:
The meeting of officials was sneakily recorded a councillor and leaked to local press, according to the Croatian Times.
- Winnie the Pooh banned from Polish playground for being 'inappropriate hermaphrodite', The Independent, 20 november 2014

Croatian Times är en webbtidning vars källkvalité inte känns helt lätt att bedöma. Där finns en god del "click-baits", liksom inte så få artiklar om barbariska polacker. Och i artikeln om Nalle Puh nämns ingen källa. Kommen så långt har det hela en klar doft av förlöjligande skröna.
The meeting, which was recorded by one of the councillors and leaked to local press, then turned on Winnie-the-Pooh’s sexuality.
- Half Naked Winnie The Pooh Banned From Playground, Croatian Times, 19 november 2014

Nalle Puh heter Kubus Puchatek på polska. En enkel sökning "kubus puchatek tuszyn" ger raskt några relevanta träffar där denna verkar vara bland de tidigaste. Där finns även detaljer som identiteten på Uszatek, en lokal förmåga som kroaterna bara nämnde i förbigående och utan namn ("vår björn är helt påklädd"). Här är Cichys uttalande som citerat ovan:
- Mis nie ma kompletnej garderoby, dlatego lepszym patronem bedzie Mis Uszatek. Nasz jest ubrany od stóp do glów, a Puchatek tylko od pasa w góre - komentuje radny Ryszard Cichy.
- "Obojnak i bez majtek" - radni zaatakowali Puchatka. Nie dokoncza dyskusji, bo nie wróca do urzedu, TVN 24, 18 november 2014

Till sist kollade jag med min gode vän och författarkollega Artur Szulc som slutgiltigt bekräftade att det hela är...
Sant. Och enligt tv-inslag jag tittat på verkar ortsborna inte själva begripa vad kommunledningen håller på med. De skrattar åt politikerna...
Vad kan man då lära sig av detta? Att källkritik kan vara en intressant och givande syssla i sig, oavsett vad frågan gäller eller vad man kommer fram till. Liksom att även de stora tidningarna rutinmässigt slarvar med källkritiken; såväl SVT som DN, SvD, GP, Aftonbladet och Metro återgav samma TT-notis där Independent angavs som källa, säger ett steg i nyhetens utveckling där den lika gärna kunde ha varit en ren skröna. Detta hade inte varit så mycket att bekymra sig för ifall sådant endast inträffat om roligt strunt.

2014-11-21

von Sydows olika åldrar

In one scene from the film, Max von Sydow is actually wearing more makeup than the possessed girl (Linda Blair). This was because director Friedkin wanted some very detailed facial close-ups. When this film was made, von Sydow was 44, though he was made up to look 74. Alan McKenzie stated in his book Hollywood Tricks of the Trade that the fact "that audiences didn't realize von Sydow was wearing makeup at all is a tribute to the skills of veteran makeup artist Dick Smith."
- Wikipedia: The Exorcist (film)

I efterhand kan man se att maskeringen var ännu bättre än så. Några jämförelser:

Max von Sydow i Tre dagar för Condor (1975).

Max von Sydow i Exorcisten (1973).

Max von Sydow, 84 år, i Cannes, 2013.


2014-11-20

Kolloidala konspirationer

Först några konspirationsteorier:
 • Klimathotet är påhitt
 • Vaccin är livsfarligt
 • Den globala diktaturen är snart här
 • Och det är judarnas fel
Vad tror vi om dem? Inte? Gott, då fortsätter vi.

Den sista tiden har kolloidalt silver, vatten med mycket finfördelat silver och silverjoner, fått en del uppmärksamhet. Det gäller framför allt den marknadsföring som Anders Sultan på Ion Silver AB ägnar sig åt: I en sluten Facebook-grupp påstås, oftast av kunder men inte sällan av Anders eller kolleger, att såväl silvret som firmans andra undermedel metylsulfonylmetan (familjärt förkortade till KS och MSM) botar vuxna, barn och djur från hosta, polyper, njursten, KOL, elallergi, riktiga allergier, psykiska besvär, diabetes, epilepsi, ebola, cancer, HIV och så vidare, och så vidare.

(Klicka för större bild.) För övrigt innehåller en liter, Made in China, från Sultan enligt uppgift 0,01 gram silver. Beroende på dagspris innebär det ett skrotvärde på omkring fyra öre. Slutpriset till kund är 180:- och uppåt.


Om detta kan man tycka mycket. Men det är inte vad denna bloggpost ska handla om.

För att kolloidalt silver botar allt är inte det enda som Sultan fått för sig. Det är inte heller det enda han delar med sig av i den slutna Facebook-gruppen Kolloidalt Silver 2.0.

Ta till exempel denna "intressanta analys av vart Sverige är på väg just nu":

Regeringsförklaring 2014 är en film på en halvtimme. Där får vi veta att de som valde Stefan Löfvén till Sveriges statsminister var "mörkrets brödraskap":
Bilderberg är en privat konferens som sedan 1954 hålls en gång per år, och där finansoligarkerna, mörkrets brödraskap, instruerar bland annat regeringschefer i Europa och Nordamerika om agendan för deras kommande mandatperiod. Eller, som en lösmynt börsklippare sade i tv för ett par år sedan: "Det är inte regeringarna som styr världen, det är Goldman-Sachs."
Goldman-Sachs eller deras svenska fränder Wallenberg, "finansoligarkerna" och "mörkrets brödraskap" är i sammanhanget olika omskrivningar för den evige juden. Det är världsjudendomen som via Illuminati ligger bakom lögnen om klimathotet. Den utgör en av hörnstenarna i den kommande världsregeringen, den globala diktatur, som FN ska driva igenom. Att Sverige ska upphöra som självständig nation och ingå i denna New World Order var något som Stefan Löfvén inledde sin regeringsförklaring med.

När Löfvén kommer till miljöpolitiken (där lögnerna om klimathotet är en del bland många) får vi reda på att alltihop är en förevändning för ett massmord på miljarder:
Löfvén tangerar nu den dolda agendan bakom Agenda 21. Planen på att expropriera de bästa områdena på jorden och ge till FN. Och att fram till nästa sekelskifte, år 2100, ha reducerat världens befolkning med upp till 95 % och bara lämnat 500 miljoner människor kvar.
Detta klipp har alltså Anders Sultan, VD för Ion Silver, delat med sig i hans Facebook-grupp med över 20 000 medlemmar varav åtminstone bra många är beundrare och kunder. Det som händer är att klippet gillas och delas vidare.

I en annan tråd fälldes kommentaren ovan om "sociopat-magneten Sionism". Den hade Sultan som synes inga problem med.

En konspirationsteori kommer sällan ensam. Finns här några fler?

Här citerar Sultan från och länkar till en av landets hårdaste och mest förvillade konspirationsteoretiska hemsidor, Blueshift (driven av en viss Kristoffer Hell som nästan hamnade i tv för några år sedan: Gomorron Sverige bjuder in knasboll). Hells artikel går bland annat ut på att ebola spridits med flit av den vite mannen. Närmare bestämt var det Röda korset som under förespegling att vaccinera folk tvärtom smittade dem.

Och då har vi kommit till Anders Sultans verkliga hatobjekt. I en mycket lång post listar han 43 punkter med belägg för att vacciner är det värsta som finns. Beläggen, eller vad man ska kalla dem, har hämtats från etablerade knaskällor som Infowars (Alex Jones), Natural News (NN:s Mike Adams är lika stollig som Alex Jones men långt bättre på att dölja det), Newsvoice (Allt tokigt på ett ställe), med flera.

I texten stack en bekant förkortning ut. KMR står för Kommittén för Mänskliga Rättigheter och är en del av scientologin. Men jag blev inte klok på sammanhanget.
KMR engagerar sig inte i debatten om vaccinationer, men när innehållet nu avslöjats så förstår man att de kan orsaka stor skada på vår mentala hälsa och att detta kan missförstås inom psykiatrin. De är vanligtvis inkompetenta läkare och förväxlar förgiftningssymtom med ”mentala sjukdomar”. De gör sällan medicinska undersökningar.
KMR nämns ingen annanstans i Sultans text. Varför tog han plötsligt upp dem? Jo, för att han hämtat texten från KMR:s hemsida. När scientologerna skulle berätta vilka otäckheter som finns i vacciner så utgick de från en riktig källa, Centers for Disease Control and Prevention, som de försåg med scientologiska slängar. Sultan hämtade texten från scientologerna, inklusive slängarna, men angav inte KMR som källa utan CDC.


Konspirationsteorier kommer som sagt sällan ensamma. Måhända det finns ännu mer att hitta i Sultans värld än scientologer, vaccinmotståndare och antisemiter. Ja, och det kolloidala silvret då.

2014-11-19

UFO över Portsmouth?

Varför måste ovanliga flygmaskiner tvunget komma från andra planeter? Men det ena alternativet är hur som helst rätt.

Den 16 september började rapporter dyka upp om något mystiskt ovanför Portsmouth. Bilder lades ut på något som påminner om ett moln men som inte kan ha varit det, bland annat för att det rörde sig mycket fort. (Det var heller inget moln.)

Företeelsen gav upphov till intressanta reaktioner. Även om UFO:n har en lågkonjunktur för tillfället (man kan tänka sig hur det skulle ha sett ut om webb, mobilkameror och retuscheringsgrejor funnits på 70-talet!) så finns det naturligtvis de som intresserar sig åtminstone lite grann. När artiklar skrevs och hashtaggen #pompeyufo (Pompey är ett gammalt smeknamn på staden) trendade åtminstone lokalt så vaknade man till här och var. Förklaringar lades fram, roliga som tråkiga. Andra observationer kopplades till företeelsen, som en artikel där ordet chemtrail bara förekommer bland kommentarerna.

Allra "roligast", åtminstone för en observatör som undertecknad, hade det varit om folk i Portsmouth med omnejd krökt på nackarna och spejat lite extra några septemberdagar, följdaktligen fått syn på saker de inte känt igen, och rapporterat sina observationer som "äkta" UFO:n.

Var vad då original-"UFO:t"? Reklam för en SF-mässa, åstadkommen medelst Photoshop och några villiga twittrare.
About eight or nine of us took photos as the same time, about 7:00 pm on that Tuesday evening. I was sent the images to play with, and then I would send them back to Josh. He then would send one to each of our team and they would start tweeting. Matt Harrison started tweeting using the hashtag #pompeyufo. He got the Twitter ball rolling, and then a few of our friends, workmates, and others started tweeting too.
- Daniel Cook förklarar How An Artist Got Thousands Of People To Fall For A UFO Sighting, BuzzFeed 9 oktober 2014

2014-11-18

Carl Larsson bygger Uppsala tempel

Illustration av författaren samt Uppsala högar, den senare från okänt år men som det såg ut ca förra sekelskiftet. Jag är inte säker på vilken kulle CL placerat sitt Pantheon på, men hittade hur som helst inget foto ur rätt vinkel.

För mig, och förmodligen också för dig, är denna ort fortfarande helig. Låtom oss där begrafva våra stora döda! Vid stora nationella olyckor skola vi gå dit och bedja, vid stora nationella framgångar skola vi gå dit och jubla.
- Carl Larsson, Ett svenskt Pantheon, Ord och bild (1908)

Carl Larsson är inte allra mest känd för sina åsikter om politik, nationalism och liknande. Han genomgick olika faser, från sekelskiftet var det konservatism och nationalism som gällde. Det var i den sinnesstämningen han skissade planer för en modern version av det berömda templet: "i Gamla Uppsala, där säkerligen det gamla offertemplets grund ännu finnes kvar".


Tack till 1772 och Ördög på Skalman, som ställde frågan resp. letade rätt på belägget.

2014-11-17

Lördagsfråga 334: Sprit

 1. Det säregna monumentet, tillika benhuset, högst upp på det italienska berget Monte Grappa. Det är uppfört till minne av de hårda strider som rasade här under första världskriget och rymmer många som blev kvar.
 2. Karlskrona skärgård 1981, där badgästen t.v. uppvaktas av inhemska förmågor. Beteckningen U 137 känner väl alla till, det var vad vårt eget försvar kallade ubåten. Dess egentliga beteckning var S-363. Det är ungefär samma sak med Whiskey-klassen: Det är vad ubåtstypen kallades inom NATO, medan den sovjetiska beteckningen var en tråkig siffra.
 3. Stenbitsrom, eller kvabbsorom som det egentligen borde heta (se Faktoider: Stenbitskaviar).
 4. Med färjan vid Bucklebury kommer man över Baranduin, eller Brandywine som hobbitarna också kallar floden.
Detta haltiga tema satte Ester Ister geschwint.

2014-11-16

Fyllehundar

Fyllhundar eller fyllehundar har vi kallat varandra sedan åtminstone 1600-talet.

Ingen människa är så nedslagen som en fyllhund, sedan han såfwit ruset af sig, och man ser at de samme, hwilke warit gladast i sup-calas så snart de blifwit nycktre, må illa, blifwa olustige och få mjältsjuka at de aldeles ledsna wid lifwet.
- "Om missbruk av starka drycker", Falu Weckoblad, 28 oktober 1786

En fyllehund av annat slag förekom ännu något tidigare, nämligen liggande glaskannor, skickligt utformade för att påminna om exempelvis hundar. De avsmalnade midjorna ger upphov till ett kluckande ljud när man häller upp från dem.

Ytterligare en fyllehund som blev känd långt senare är den kemiska. Av en slump har molekylen hos den verksamma substansen etanol C2H5OH en form som kan liknas vid en hund.

2014-11-14

Negerbollens historia

Uppdaterat: Denna bloggpost har fått en storartad uppföljning i form av Peter Isotalos Chokladbollens historia, del 1: "negerboll". Den är betydligt utförligare än mitt försök, och korrigerar den dessutom på flera punkter. Till exempel uppvisar han ett första belägg för ordet från 1918. Jag låter min text stå oförändrad.


Återkommande påstående: "Vi/man har alltid sagt negerboll."

Har vi?

Hur länge, närmare bestämt? Knappast sedan tusen år, men kanske sedan 1500-talet, eller 1600-talet, 1700-talet..?

Men negerbollen är inte i närheten så gammal som många har för sig. I själva verket är det ett tämligen nytt ord.
Kakordet negerboll kom i bruk någon gång i mitten av 1900-talet men utsattes några årtionden senare för skarp kritik och började ersättas med chokladboll och ett antal ironiskt skämtsamma slanguttryck.
- Bo Bergman, Ordens ursprung (2012)

Det torde finnas åtskilliga brukare av ordet idag som var bland de första att använda det. Ett sådant ord är inte gammalt.

Det förklarar också varför SAOL inte hade med ordet så sent som i 1973 års upplaga. För det hade som synes inte med någon sorts finkänslighet att göra.


Nu är visserligen Svenska Akademins ordlista en medvetet trög instans, där man föredrar ord som satt sig. För första belägg får man leta någon annanstans.

Som i SAOB, den väldiga encyklopediska förteckningen över svenskans alla ord, som tar med och anger första kända belägg även för mången politiskt inkorrekt glosa. I den 1947 tryckta artikeln NEGER letar man förgäves efter tecken på någon censurerande finkänslighet. Här finns ord som "negerdarr" (som anges vara en starkt vardaglig beteckning på musikstilen jass), "negerspråk", "negerkrullig", "negerlukt" (som anges vara karakteristisk för negrer) och så vidare. Men ingen "negerboll".

Om det varit ett ord som förekom så hade man tagit med det. Men det gjorde man inte, eftersom det inte användes på 1940-talet. [Uppdaterat: Ja, här har vi som sagt fått bättre besked.]

Vad kallades då bakverken? Det vet jag inte, än. Jag har inte ens hittat något recept före 1950 som, trots att det är nog så enkelt för att inte säga trivialt, motsvarar moderna chokladbollar.

2014-11-13

1914 i Eskilstuna

För 100 år sedan inleddes världens viktigaste krig. Hur gick det till? Alla känner till mordet på ärkehertig Franz Ferdinand, men hur kunde den händelsen leda till ett världskrig?
Peter Olausson beskriver den värld vid förra sekelskiftet som utgjorde krigets förutsättning och de som fick det att inträffa.
- Eskilstunas evenemangsguide: 1914 - vägen till första världskriget, 13 november kl 18.00

Den anrika och i svensk historia så viktiga staden Eskilstuna har jag inte besökt förr. Nu ska det åtgärdas. Klockan 18 börjar jag prata på stadsbiblioteket, scenen Contrast. Ämnet för kvällen: Hur och varför första världskriget bröt ut, liksom min senaste bok 1914 - Vägen till första världskriget.

2014-11-12

Lady Mondegreen hos FBI

För 60 år sedan, i november 1954, skrev Sylvia Wright i Harper's Magazine om en sång hon hörde när hon var liten:
Ye Highlands and ye Lowlands,
Oh, where hae ye been?
They hae slain the Earl o' Moray,
And Lady Mondegreen.
Balladen handlar om mordet på James Stewart, earl of Moray, som ägde rum 1592. Vem lady Mondegreen var framgick inte, eller varför hon också skulle has ihjäl, men så var det uppenbarligen.

Först senare insåg Wright att hon hört fel. Sedan Stewart mördats hade han lagts på gräset:
They hae slain the Earl o' Moray,
And laid him on the green.
"Lady Mondegreen" hade aldrig funnits, hon var ett tankespöke, en trygg räka som (nog) enbart uppstått i lilla Sylvias huvud. Där hade hon å andra sidan infogats i ett scenario som så att säga var för bra för att inte vara sant: "I know, but I won't give in to it. Leaving him to die all alone without even anyone to hold his hand -- I WON'T HAVE IT!!!"

Det var då, där och därför som Wright myntade begreppet mondegreens om hörselns motsvarighet till pareidoli.

Ett krav hon ställde på en mondegreen var att felhörningen skulle vara bättre än originalet. Det låter svårt, men även i den snäva bemärkelsen är de åtskilliga - 'Scuse me while I kiss this guy är svår att skaka av sig när man hört den, på "svenska" har vi Sovjets nationalsång, och så vidare. Ofta är en förutsättning att man har den "alternativa" texten framför sig, men när man väl har det är det omöjligt att inte höra den versionen.

Och då kommer vi till vad som på sätt och vis är seklets finaste mondegreen.


Louie, Louie skrevs ursprungligen på 1950-talet av Richard Berry. Den version som slog igenom 1963 var av The Kingsmen; den har alla hört. Hört, men knappast förstått - det är inte många hela ord man sätter där.

Vad gör då vän av ordning när ungarna diggar loss till sådant? Jo, lyssnar riktigt noga. Och lyckas höra saker; hemska saker, förfärliga saker ... Rentav olagliga saker. Och olagligheter rapporterar man till polisen.

 
My daughter brought home a record of "Louie, Louie" and I, after reading that the record had been banned from being played on the air because it was obscene, proceeded to try to decipher the jumble of words. The lyrics are so filthy that I can-not enclose them in this letter.
- Ur argt brev, daterat 7 februari 1964, till justitieminister Robert F. Kennedy (just han), FBI: Subject: Louie, Louie (The 60's Song)

Här är ett förslag på den onämnbara texten:
Lou-Ai, Lou-Ai, Oh, no. Grab her way down low.
(Repeat)

There is a fine little girl waiting for me.
She is just a girl across the way.
Then I take her all alone,
She's never the girl I lay at home.

(Chorus)

Tonight at ten I'll lay her again
We'll fuck your girl and by the way
And ... on that chair I'll lay her there.
I felt my bone ... ah ... in her hair.

(Chorus)

She had a rag on, I moved above.
It won't be long she'll slip it off.
I held her in my arms and then
And I told her I'd rather lay her again.

Chorus.
Man dokumenterade även några andra förslag som cirkulerade. Låten lyssnades igenom, gång på gång, i olika hastigheter, olika pressningar etc. Såväl Richard Berry som The Kingsmen utfrågades av FBI. De senare, som ju var mest intressanta, sade att inga obsceniteter förekom i deras version, att de som lyckades höra sådana måtte ha snuskig fantasi (särskilt de som hör dem när skivan spelas med 33 1/3 varv, men inte med 45), att ryktena hjälpt försäljningen ordentligt men att de var bekymrade över sitt rykte.

Däremot ska FBI inte, enligt Snopes.com, ha frågat han som faktiskt sjöng; Jack Ely, som hoppat av bandet efter att han sjungit in sången men innan den slog igenom. Vad de heller inte gjorde var att försöka reda ut varifrån de olika textvarianterna faktiskt kom. De tog klintbergaren för ett faktum. När man hamnat så snett är det desto svårare att sedan komma på rätt köl.

Till slut konstaterade Federal Bureau of Investigation att det helt enkelt inte gick att höra vad som sjöngs, lade ner utredningen och ignorerade ytterligare anmälningar. Då hade det gått två och ett halvt år.


Här är förresten den egentliga texten. Den fanns naturligtvis också med i utredningen.
Louie, Louie,
me gotta go.
Louie, Louie,
me gotta go.

A fine little girl, she wait for me;
me catch a ship across the sea.
I sailed the ship all alone;
I never think I'll make it home

Three nights and days we sailed the sea;
me think of girl constantly.
On the ship, I dream she there;
I smell the rose in her hair.

Me see Jamaica moon above;
It won't be long me see me love.
Me take her in my arms and then
I tell her I never leave again.
Varifrån kom då de mindre rumsrena förslagen? Jag gissar att de först uppstod bland tonåringarna själva, innan de nådde vuxenvärldens ögon och lättlurade öron, och därefter etablissemanget. Den resan har fler klintbergare gjort.


Snopes.com: Louie Louie
The Louie Report (en blogg om en låt): The F.B.I. Investigation of the song "Louie Louie"

2014-11-11

En kvarts miljon elöverkänsliga?

Elöverkänslighet är på väg att bli ett stort folkhälsoproblem. Framförallt för dem som drabbas men också för samhället i sin helhet. Enligt Socialstyrelsens beräkningar finns idag över 280 000 drabbade i vårt land, av dessa har ungefär en tiondel svåra problem.
- Ur motion 2014/15:978, Elöverkänslighet, av Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Att Sverige hyser över en kvarts miljon "elallergiker" är en återkommande uppgift. Varifrån kommer den? I meningen därpå anger Carlsson vad som förefaller att vara källan:
I Nationell miljöhälsoenkät 2007 (NMHE 07), som finns att ta del av i Socialstyrelsens Miljöhälsorapport 2009, anger 3,2 procent att de är känsliga/överkänsliga eller allergiska mot elektriska och magnetiska fält.
Få se... 3,2 procent av nio miljoner, det blir lite drygt 280 000 det. Men att Socialstyrelsen citerar en undersökning är ju något helt annat än att de accepterar självdiagnosen.

Det räcker att i Miljöhälsorapport 2009 gå till det stycke Carlsson hänvisar till (sid 192) och läsa meningarna innan för att få reda på att SoS inte ens 2009 köpte de där 280 000 rakt av:
I välutformade experimentella studier har dock varken friska eller elöverkänsliga personer kunnat avgöra bättre än slumpen om de varit exponerade eller inte. [...] Det är uppenbart att symtomen är verkliga och att vissa drabbade lider svårt, men det finns i stort sett inga vetenskapliga data som bekräftar att exponering för elektromagnetiska fält orsakar eller bidrar till dessa symtom.
Och läser man därtill två meningar längre fram så konstateras att
Andelen som anger att de är känsliga/överkänsliga eller allergiska mot elektriska och magnetiska fält har inte förändrats sedan den förra enkätundersökningen 1999
vilket kan ställas mot den avsevärda ökning av mobilmaster, smartphones, 3G (som enligt de troende ska vara extra stygg strålning) med mera som Sverige erfarit under samma period.

Det förefaller som om Ulrika Carlsson i Skövde inte läst den källa hon hänvisar till eftersom hon i så fall hade insett att den i själva verket talar emot den slutsats hon drar.

Att slarva med källor och innantilläsning är en dålig idé. Det är en särskilt dålig idé när det gäller såväl pseudovetenskap som politik. Det är en direkt usel idé när det gäller pseudovetenskap och politik eftersom vanföreställningarna då kan få genomslag i samhället. Precis som vore de på riktigt.


Mer på bloggen: Elstrålning och andra folksjukor

2014-11-10

Lördagsfråga 333: Reparerat

 1. Guldkalven återgiven i Hortus deliciarum, en fantastisk och rikt illustrerad encyklopedi från 1100-talet. Originalet förstördes i kriget 1870-71, så det vi har kvar är kopior. Ett sorgligt öde? Jo, men ett som denna bok delar med praktiskt taget alla historiska handskrifter vi känner till över huvud taget.
 2. Venus bild i spegeln som Cupido håller upp på Velázquez tavla. Vandaliserad 1914 av en suffragett, vars köttyxa tack och lov gjorde skador som gick att reparera till, som det verkar (?), osynlighetens gräns.
 3. Jackson Pollocks tavla No. 5, 1948 gick sönder i transporten till en kund. Pollock reparerade skadan, men kunden upptäckte det. Då gjorde Pollock en ordentlig ommålning som enligt kunden gjorde tavlan ännu bättre: "affirmed and fulfilled by a new complexity and depth of linear interplay" med mera.
 4. Ordförande Mao, porträtterad av Ge Xiaoguang. Den väldiga (6 x 4,6 m) tavlan vid Himmelska fridens torg påverkas av väder, vind och den allt intensivare pekingluften och måste därför bytas ut varje år, men tavlorna målas av samme konstnär. Våren 1989 fick tavlan fixas till dessutom, sedan studenter under de välkända protesterna kastat ägg fyllda med färg på den.
Alltså reparerade, eller i ett fall rekonstruerat, konstverk; det insåg Christian som knep guldet för denna krävande lördagsfråga (även om Pölsan var illa nära).

2014-11-09

Myter om muren


Lite propaganda (på tyska) från när det begav sig. Här får man glassiga stadsvyer, turistiska vimmelbilder, och inte så lite information om bålverket mot imperialismen. Osäker på om den gråbruna tonen beror på filmens ålder, kamerans kvalitet, sot eller att verkligheten verkligen såg sådan ut.

Vad finns det för myter och missuppfattningar om Berlinmuren? En missuppfattning skulle kunna vara att det var en mur, varken mer eller mindre.

Så här idyllisk kunde muren framställas 1961. Jag vet att jag tjugo år senare såg bilder som var nästan lika rara. Betraktad från väst var det lätt att få, eller ge, fel intryck.

Det som började som en ensam mur byggdes snart ut, mer och mer, tills gränszonen blev ett starkt befäst ingenmansland med muren som en komponent bland många. Den här översikten lär vara från slutet av 1970-talet. Östberlin till höger. Die Mauer är #11.

Utöver muren runt Västberlin (som ju låg djupt inne i DDR) så fanns även gränsen mellan Väst- och Östtyskland. Den var föremål för samma uppmärksamhet från såväl över- som undersåtar, men som den var nio gånger så lång fick grövre metoder tas till för att, hm, hålla imperialismen borta. Det var den gränsen som mer än något annat, inklusive Berlinmuren, förkroppsligade den järnridå som ursprungligen använts som liknelse.

Wikipedia: Inner German border
Faktoider.nu: Järnridån

Även om det som idag firas (om än inte överallt) är murens fall så tog det naturligtvis tid innan det officiella nedmonterandet av såväl mur som ingenmansland inleddes.

En bit av Berlinmuren är en given souvenir. Hur stor andel är äkta? Går det att avgöra? Störst i branschen är Volker Pawlowski. Kort efter fallet köpte han över 250 ton äkta mur som han sedan dess sålt av. Men inte i befintligt skick -- de förbättras som regel med lite sprayfärg, så att det ser ut som om man fått med en bit av den berömda grafittitäckta ytan. Hur ska man annars se skillnad på äkta Berlinmur och en vanlig betongbit?
"The East Side Gallery isn't real either, is it?" He says, referring to the kilometre-long stretch of Wall that has been preserved as an open-air art gallery. "That's being re-painted too. It's important that the concrete is from the Wall."
- Chipping away at Berlin Wall souvenir myths, The Local 19 oktober 2009

Om det mest bisarra återanvändandet av muren berättar Sven Ove Hansson i Homeopations Berlinmur (Folkvett 2012-3).

Avslutningsvis en klassiker: Carl-Ingemar drar österut (även om det rent geografiskt är väster om Faluns longitud).

2014-11-07

URO bortförklarat

Strax efter klockan två på eftermiddagen 10 juli i år bilade hon på väg 134. Raksträckan vid Sundsnäs. Strax före avfarten mot Lottendal.

– Det jag såg sitter fast på näthinnan, jag glömmer det aldrig.

Hon hade just registrerat ett abrupt ljussken då hon mötte "ett mycket märkligt föremål":

– Det var snöplogsformat framtill och påminde om en fiskstjärt där bak. Föremålet var lågt, med en glas- eller plastkupa upptill. I kupan satt något som påminde om en gestalt. Vi hade ögonkontakt.

Kvinnan vill inte framträda. "Jag skulle bara betraktas som kufisk." Hon vill gärna via Corren komma i kontakt med någon som gjort liknande iakttagelser.
- Var det ett UFO hon såg? Corren, 7 november 2014

Givetvis var det inget UFO hon såg men väl ett URO, Unidentified Rolling Object. (Om skillnaden mellan UFO:n och rymdskepp på Faktoider.nu: UFO.)

Varför skulle man betraktas som kufisk för att man sett ett ovanligt fordon? Annat än om man antar att förklaringen inte är, så att säga, "tråkig" utan "rolig", att det är någon sorts mystiska krafter i farten, eller åtminstone antar att folk kommer att utgå ifrån att observatören hyser en världsuppfattning i den stilen. Typ.

Uppenbarligen hyser observatören inte en sådan "rolig" världsuppfattning. I så fall hade hon kunnat finna det fullt rimligt att utomjordingar besöker oss, välkomnat den "roliga" förklaringen, gått ut och spridit de hjulburna utomjordingarnas evangelium, och kanske blivit kändis på något obskyrt forum.

Den som hyser en sådan världsuppfattning vill inte ha "tråkiga" förklaringar av till synes mystiska fenomen (och ska nog sluta läsa här). En sådan förklaring får snabbt den nedsättande etiketten bortförklaring.

Vad är det för skillnad på en förklaring och en bortförklaring?

I vardagligt bruk är väl bortförklaringen nära släkt med lögnen. Jag gjorde läxan men hunden åt upp den, jag glömde inte mötet utan fick ett jätteviktigt samtal, det är inte läppstift utan ketchup, och så vidare. Där skillnaden mellan en förklaring och en bortförklaring ligger i utsagans sanningshalt.

När anhängare av "roliga" världsuppfattningar regelmässigt betecknar alla försök till "tråkiga" förklaringar, det vill säga sannolika, icke-omvälvande och enkla (i betydelsen att man försöker att minimera mängden förutsättningar), som bortförklaringar så säger de egentligen att de som levererat dem sitter och ljuger.
Flera av Svahns och NASAs bortförklaringar är så genomskinliga att en tolvåring kan genomskåda det.
- Källa: Google

Clas Svahn är f.d. ordförande för UFO-Sverige och har levererat mängder av förklaringar som i det öppensinnade lägret betecknats som "bortförklaringar". När han läste om URO:t i Corren satte han några av föreningens undersökare på fallet. Dessa fann att en cykeltävling ägt rum i trakten vid tiden ifråga.
En av cyklisterna hade råkat missa avfarten och fortsatt mot Kisa men vänt och kört tillbaka – och då hade han passerat platsen några minuter efter 15.
- Clas Svahn, Ett ufo på tre hjul, DN november 2014

Om man tar en titt på hemsidan för The Great Baltic Sea Ride så ser man att det inte är vilka cyklar som helst. Så kallade velomobiler eller cykelbilar påminner onekligen om rymdfarkoster.


Därmed är URO:t förklarat, och blir ett IRO. Innebär det att det blir "tråkigare"? Vad är mest spännande, en skojig cykel som finns eller en rymdfarkost som inte finns?

2014-11-06

Facebook 1914: Folk som kommer och går

Hur höll folk reda på varann förr i tiden? Innan man kunde kasta en blick på de sociala flödena och se var alla håller hus som har vett på att berätta det?

Ett sätt var att läsa i tidningen. Kolumnen ovan råkar vara hämtad från The Star-Independent i Harrisburg, Pennsylvania, den 5 november 1914, men motsvarigheter fanns mest överallt. Här kunde folk i farten läsa om sig själva och sina gelikar, se vilka som var på besök hos vem liksom vilka utsocknes värda att nämna som man vid behov kunde få tag på. Listorna uppdaterades dag efter dag, år ut och år in. Här fick man koll.

2014-11-05

Byrds hemliga dagbok


Idén har cirkulerat lite då och då genom seklerna: Jorden är ihålig. En av de mest namnkunniga förespråkarna var ingen mindre än Edmond Halley. Han föreslog hela tre inner-jordar, där bara den innersta är solid; som en gigantisk version av ryska dockor.

Är det någon som tror på sådant idag?

Ett namn som ideligen dyker upp när man studerar ämnet är Richard E. Byrd, rear admiral (motsvarar ungefär konteramiral i svenska flottan). Han var mer flygets man än flottans, och ägnade sig även åt spektakulära arktiska äventyr med såväl fartyg som flygplan involverade. Huruvida han 1926 lyckades flyga ända till nordpolen, som den förste i världen, är en omdiskuterad fråga som jag inte ska ta upp här.

I kretsar som åtminstone påstår sig argumentera för jordens ihålighet cirkulerar ett avslöjande dokument om en långt mer spännande tripp. I Byrds hemliga dagbok beskriver han hur han den 19 februari 1947 flög till nordpolen, och en god bit bortom den. Bortom polen..? Jomen.
I alter altitude to 1400 feet and execute a sharp left turn to better examine the valley below. It is green with either moss or a type of tight knit grass. The Light here seems different. I cannot see the Sun anymore. We make another left turn and we spot what seems to be a large animal of some kind below us. It appears to be an elephant! NO!!! It looks more like a mammoth! This is incredible! Yet, there it is! Decrease altitude to 1000 feet and take binoculars to better examine the animal. It is confirmed - it is definitely a mammoth-like animal! Report this to base camp.
-"Byrds hemliga dagbok"

Anteckningarna från Byrds spännande resa försöker inledningsvis ge intryck av en torr professionell redogörelse, samtidigt som man lagt in talspråk, för många utropstecken, "My GOD!!!" osv. Då och då fastnar rentav skiftlåset.

Sedan landas Byrd av en mystisk yttre kraft, beger sig in i en kristallstad och får träffa "the Master". Denne berättar att landet heter Arianni. Tefaten (detta var året då tefatsvågen började) kommer från dem och de kallar dem Flugelrads. Folket i Arianni talar för övrigt med en "lätt nordisk eller tysk brytning", är långa och blonda och har hakkors på sina tefat.

Hela den egendomliga texten kan läsas hos exempelvis The Hollow Earth: Secret Diary of Admiral Byrd?

Vad ska man då säga om detta? Är det sant? Öh, nej... (Även om det finns häpnadsväckande många vidöppensinnade som hävdar att det är något mer än en saga.) Är det något att motbevisa? Ska man behöva ta upp Operation Highjump, en väldig militärmanöver som utfördes i Antarktis från augusti 1946 till slutet av februari 1947 och där Byrd hade fullt upp hela tiden? Eller att Arktis i februari är mitt inne i den becksvarta polarnatten?

En intressantare fråga är: Vad är texten?

Här är en del av Mästarens budskap:
I believe that some of your race will live through the storm, beyond that, I cannot say. We see at a great distance a new world stirring from the ruins of your race, seeking its lost and legendary treasures, and they will be here, my son, safe in our keeping.
Jämför med följande:
I believe that you will live through the storm. [...] Beyond that, my vision weakens, but I see, at a great distance, a new world stirring in the ruins, stirring clumsily but in hopefulness, seeking its lost and legendary treasures. And they will all be here, my son, hidden behind the mountains in the valley of Blue Moon, preserved as by miracle for a new Renaissance ...
"Den blå månens dal", är den bekant? Den beskrevs av James Hilton i novellen Lost Horizon (1933), filmatiserad 1937. Det var där hittepå-Byrds Master hittade sina repliker, lånade från översteprästen i dalens lamakloster Shangri-La, som alltså även det är Hiltons skapelse.

Vad är då syftet med det hela?

Den förste som antydde att Byrd skulle ha upplevt något extraordinärt i Arktis var den italienske skribenten Amadeo F. Giannini, i boken Worlds Beyond the Poles från 1957 (eller strax efter Byrds död). Den längre texten är dock av yngre datum. Från 1970-talet kunde den beställas per postorder från "The Society for a Complete Earth".

Håljordingarna verkar ha en förkärlek för att bilda många sällskap, organisationer och föreningar. Om det nu är för att se fler ut, att det är roligare att starta nytt än driva befintligt, att de kommer i luven på varandra, eller något annat. Ett återkommande namn, en man som drivit tesen om den ihåliga jorden som ingen annan, är Danny L. Weiss:
I began my scientific, psychic, and apolitical journey with my coming of age during the controversial and chaotic Vietnam War. Enlisting as a naïve and idealistic volunteer soldier, I soon experienced the emotional conflict wrought from the clash of inbred patriotism with the mindless destruction and the carnage of too many innocents–collateral damage.

Thus began my lifelong pursuit of spiritual and political truth in myriad forms. I committed the unpardonable sin of questioning the official version of events as presented by the “authorities.” My experiences, thoughts and clairvoyant visions led me to new understandings of how the world and universe works, both practically and spiritually. My passion for exploration and the real truth behind the veneer of the official, whitewashed story over the past fifty years has confirmed the validity of introspection and a belief in my personal vision. This has led me to extraordinary events and experiences. And still more adventures lie ahead.

My twenty-five year analysis of the theories of a hollow earth was incredibly enhanced by my encounters with some extraordinary people who swore they had had personal experience with the hollow Earth, beings who dwelt there and Hitler’s desperate orders to find an entrance. The stuff of science fiction, though they were convinced it was real. It’s been an incredible ride, much of it documented in my new book, The Hollow Earth–Revisited. The rest will leak out in notes to subscribers and our loyal readers.
Bland mycket annat drev Weiss "The Society for a Complete Earth". Om det var han som skrev "Byrds hemliga dagbok"? Helt osannolikt är det inte. Men ungefär där tröttnade jag på den ihåliga jorden i dess moderna tappning.

2014-11-04

Nationalsånger

Lyssna först på denna:Ja, det där var ju God Save the Queen framförd vid kröningen 1953. Vad som i praktiken är Englands nationalsång är det visserligen inte officiellt, för någon officiell nationalsång har inte landet. (Vad det nu skulle spela för roll, men det påpekas ideligen att Du gamla du fria har motsvarande status.) Till exempel spelas av någon anledning Jerusalem för det engelska landslaget i cricket.

Nu lyssnar vi på den här: Heil dir im Siegerkranz var den preussiska kungssången och det tyska kejsardömets ("andra rikets") nationalsång.Den blev aldrig särskilt populär i rikets södra delar, om det nu berodde på dess preussiska anor eller det faktum att det var samma melodi som den engelska nationalsången.

En sång som jag inte letat efter är Bevare Gud vår kung, det är samma melodi med svensk text och status som svensk kungssång innan Kungssången lanserades. En sång som jag letat efter och inte hittat är E Ola Ke Alii Ke Akua, det är samma melodi med hawaiiansk text och en gång i tiden status som hawaiiansk nationalsång.

2014-11-03

Lördagsfråga 332: Wien

 1. Four in a Jeep (1951), här med Viveca Lindfors, utspelas i Wien just efter andra världskriget. Titeln minner om hur även denna stad delades upp mellan segermakterna, och under en tid patrullerades av bilar med en representant från varje stormakt.
 2. Den förödande branden i Wiens Ringteater, återgiven i Wiener Caricaturen, 18 december 1881.
 3. Johan III Sobieski, Wiens frälsare när turken stod utanför stadsporten.
 4. Flygblad över Wien var en säregen propagandaräd i första världskrigets slutskede. I augusti 1918 flög nio plan, under ledning av den italienske prinsen, poeten m.m. Gabriele D'Annunzio, från Italien till Wien, släppte ut tiotusentals flygblad och flög tillbaka.
Det satte Hilding Hagberg snabbt och precist (så när som på en men det räckte ju). Att det blev Wien den här gången är en påminnelse om att man för prick tvåhundra år sedan satt i den staden och drog upp de riktlinjer för europeiskt maktbalanserande som skulle hålla i ganska exakt hundra år.

2014-11-02

Förbättrat spökhus uthyres

29-30 oktober följer Aftonbladet med dokusåpadeltagaren Samir Badran, bloggerskan Kissie Nilsson och sångerskan Anna Book när de ska spendera en natt på Borgvattnets prästgård i Jämtland. Prästgården sägs vara ett av Sveriges mest hemsökta hus.
- Kändisar till spökhuset i Borgvattnet, Östersunds-Posten 17 oktober 2014
Ingen vet vad som egentligen ligger bakom alla oförklarliga händelser i den lilla prästgården mitt ute i de jämtländska skogarna. Men oavsett om man tror på spöken eller inte så är nog en sak är säker: det krävs lika mycket mod för att övernatta i Sveriges mest hemsökta hus idag, som det gjorde för hundra år sedan.
- Slungades ur stolen – av en okänd kraft, Aftonbladet, 27 oktober 2014

Det som krävs för att övernatta i Borgvattnets gamla prästgård är dels att man tar sig till byn, dels att man betalar för sig. Utdrag ur prislistan för 2014:
Söndag, Måndag, Tisdag, Onsdag och Torsdag
Hela huset, 1 natt: SEK 3400:-
eller
Per person och natt: SEK 380:-
Frukost: SEK 70:-/person
Lakan (om ej egna finnes): SEK 75:-/vistelse
- Borgvattnets Spökprästgård: Information och länkar

När jag stöter på folk som tror och hävdar saker som jag inte tror på försöker jag att hålla en förstående inställning: jag utgår ifrån att de som hävdar sakerna själva tror på dem, tills motsatsen bevisats. Visst finns det bluffmakare, sannerligen! men de är inte alls lika vanliga som folk som verkligen tror på saker mot bättre vetande. (Även om tron ofta är mer ljummen än het.) Skeptiker brukar peka på att pengar cirkulerar, som skulle det förklara allt; men pengar är inte den enda kraft som driver folk.

När det gäller de som driver Borgvattnets prästgård verkar dock diagnosen lättare att ställa. I en krisande glesbygd som Ragunda kommun (se till exempel befolkningsutvecklingen sedan 1970) har man anledning att gripa efter varje halmstrå. För den som driver en verksamhet så gör det naturligtvis all skillnad i världen om kåken ifråga kallas saker som "Sveriges mest hemsökta hus", får uppmärksamhet i tidningar, TV och webb, med mera. Då gör man vad man kan för att hålla igång "mysteriet".

Som när prästgården, som man kallar "spökprästgården" så ofta man orkar, får ett "märkligt nattljus":

Ibland ser prästgården overklig ut i natten...
Borgvattnets Spökprästgård i ett märkligt nattljus
- Galleri: Mystiska foton från Spökprästgården #1

I ett annat bildspel finns en bild som uppenbarligen är tagen vid samma tillfälle:

- Galleri: Borgvattnets Spökprästgård #1

När det gäller de "ljud, fotsteg och annat oförklarligt" som sägs ha rapporterats, vad är skrönor, rykten, påhitt med flit eller rentav arrangerat? Inskränker sig spökfusket i Borgvattnet till klumpigt photoshoppade bilder med suggestiva bildtexter?