2013-03-31

Små gröna män

I en tidstypisk notis i Hawaii-tidningen Evening Bulletin den 31 juli 1908 framställs som synes marsianerna som små gröna män. Det är ett belägg bland många. Föreställningen om LGM (som de ibland förkortas) verkar inte kunna knytas till ett specifikt tillfälle eller framställande utan har vuxit fram gradvis, och det långt före tefats-vågen i mitten av 1900-talet.In bright Elfin Land, far o'er the Shetland lea,
Four Sprites of renown new worlds set out to see.
They built a weird ship which would sail through the air,
But whence would they go? O, they did not care.

- Solon L. Goode, The Winged Ship (Indianapolis 1897)

Det verkar finnas ett samband med folktrons olika småfolk som ibland framställdes med grön hy. Det blir tydligare när man ser barnböcker där man blandade sagofigurer med modern teknik och lät älvor flyga luftballong, besöka 1910 års komet och allt vad det var.


The Encyclopedia of Science Fiction: Little Green Men

2013-03-29

Påsk, Ishtar och okunnighet

Jag blev tipsad om den här bilden (utan "Finn fem fel"). Den cirkulerar just nu på Facebook, spridd av grupper som Richard Dawkins Foundation for Reason and Science. Påståendena är förvisso äldre -- vi ska snart se hur mycket. Syftet är uppenbarligen att påvisa att påsken inte är så kristen som folk tydligen tror. Hur mycket stämmer? Felen inskränker sig inte till fem …
 • Ishtar uttalas inte "easter" (möjligtvis tvärtom, om du heter Jamesh Bond).
 • Det finns inget släktskap, direkt eller indirekt, mellan dagens påsk och eventuellt firande av Ishtar.
 • Ishtar var även en krigsgudinna.
 • Ishtar hade inte ägg som symbol.
 • Ishtar hade inte harar eller kaniner som symbol.
 • Ägg som symbol för vår och pånyttfödelse är urgammal och självklar. Dessutom tillkommer den ansamlade mängden ägg som hönorna börjat värpa under fastan.
 • Påskharar finns belagda sedan 1600-talet.
 • Tolkar folk äggen och hararna som symboler för Jesu återuppståndelse? Tja, kanske det, varför inte, symboler är ju fria att tolka som man vill – eller menar man att de ursprungligen tänktes ut så? I så fall är man nästan lika historielös som om man okritiskt sväljer hela denna framställning.
 • Kejsar Konstantins förhållande till kristendomen är omdiskuterat och historiskt mycket viktigt, men han tog inte något beslut att kristna det romerska riket. Han tillät kristendomen, och förbjöd förföljandet av dem. (Han lät sig döpas strax innan han dog; knappast idealbilden av en troende.)
 • Hur länge levde Ishtar-kulten kvar? Den fanns definitivt inte kvar på Konstantins 300-tal.
 • Helgernas "egentliga" betydelser är populärt att framhålla i vissa läger. Idag firar kristna påsken till minnet av Jesu död och återuppståndelse; det är på något sätt "samma" påsk som judarnas, som de firar till minne av flykten ur Egypten. Samma helg, olika innebörder (mer än frälsningstemat). Kopplingen till Ishtar är påhittad. Och även om den hade funnits, hade det inte inneburit att dagens påsk "egentligen" är ett hedniskt sex-kalas.
 • Ordet easter kommer från den germanska gudinnan Ostara eller Eostre [men se etymonline.com: easter]
Idén om Ishtar/easter verkar tidigast kunna spåras tillbaka till Alexander Hislop. Han var präst i The Free Church of Scotland, en frikyrka som 1843 bröt sig ut ur den skotska kyrkan under stort hallå.

Hislop hävdade att den katolska kyrkan egentligen var en fortsättning på den gamla hedniska religioner, i synnerhet den babyloniska. IHS (egentligen en förkortning för Jesus, ofta tolkad som "In hoc signo") betydde, menade han, Isis - Horus - Set. Fastan är i själva verket en hednisk sed, tillämpad av såväl babylonierna som egyptierna och, märkvärdigt nog, aztekerna. Han spårar även andra seder som jag inte har så bra koll på, som påskbullar och apelsiner, och tillskriver givetvis även dem hedniska ursprung. Och så håller det på – bara i kapitlet om påsken.
Easter is nothing else than Astarte, one of the titles of Beltis, the queen of heaven, whose name, as pronounced by the people of Nineveh, was evidently identical with that now in common use in this country. That name, as found by Layard on the Assyrian monuments, is Ishtar.

- Alexander Hislop, The Two Babylons (1853, 1858)

När Hislop skriver så är poängen inte att den sanna kristendomen är hednisk, utan att de avfälliga varianterna är det. När den ökända knasfilmen Zeitgeist tar upp liknande associationer, inte minst kopplingen mellan Horus och Jesus [som jag tar upp i bloggposten Jesus and Horus] så är syftet detsamma som med Ishtar-bilden ovan; att kristendomen egentligen är en variant av hedniska religioner.
 

Det känns egendomligt att se Richard Dawkins folk i samma sammanhang som den förvillade historiefuskande pastorn från 1800-talet och Zeitgeist the movie.

2013-03-28

Effektivisering i Piteå

Piteå: Bussarna på linje 3 kunde inte hålla tidtabellen på grund av alla passagerare som klev på. Linjebuss i Piteå har löst problemet genom att bussarna numera kör en väg där det inte finns några hållplatser.
 - Det var vår enda chans att snabba upp linjen. Vi är tvungna att hålla igång bussomloppet, säger Birger Eriksson, platschef vid Linjebuss till Piteåtidningen.
 - Metro (2001-10)

Detta varnande exempel dyker upp då och då när folk ska få folk att tänka till. Om den stämmer vet jag inte.

2013-03-27

Googlande varumärken

 ne.se: googla

Aspirin: Acetylsalicylsyra såldes med detta namn av Bayer från 1899 och framåt. De äger fortfarande varumärket, inga andra får sälja paket med "Aspirin". Hur substantivet "aspirin" får användas verkar variera.

Bakelit: Den första plasten uppfanns av Leo Baekeland, som bildade The General Bakelite Company 1910.

Dynamit: Uppfanns som bekant av Alfred Nobel och salufördes framgångsrikt av hans företag. Verkar inte ha förekommit på marknaden på länge, det som används idag är Dynamex.

Frigolit: Expanderad polystyren har sålts som frigolit sedan 1950-talet. I Norge kallas det praktiska materialet isopor, i Ryssland penoplast, i Finland styrox, och i många andra länder styrofoam med varianter. Varumärket var häromåret till salu på Blocket.

Gladpack: Glad Wrap lanserades 1963 av firma Glad, ett för ändamålet bildat dotterbolag till Union Carbide.

Heroin: Syntetiskt diacetylmorfin som det marknadsfördes av Bayer vid förra sekelskiftet.

Jacuzzi: Bröderna Jacuzzi lämnade Italien vid förra sekelskiftet och slog sig ner i Kalifornien, där de startade en fabrik. De tillverkade lite av varje. Är idag enbart kända för pumparna och badkaren som de började sälja på 50- och 60-talen.

Masonit: Uppfanns 1924 av William H. Mason som uppkallade det efter sig.

Pilates: Träningsform grundad av Joseph Pilates, som dock kallade den contrology.

Termos: Flaskor som tillverkades av det tyska företaget Thermos GmbH. (Huruvida de knyckte uppfinningen från James Dewar eller uppfann den oberoende av honom är två olika beskrivningar som förekommer, lustigt nog, på engelska resp. tyska Wikipedia.)

Vaselin: Uppfinningen och ordet kommer båda från Robert Chesebrough. Tillverkades av företaget han grundade tills det 1987 köptes av Unilever.


Ja, så där skulle man nog kunna gå igenom hela alfabetet. Google är inte de första som ser sitt varumärke "degenerera", som det heter. Det ironiska är att företag som gjort vad som helst för att sprida sitt varumärke, plötsligt slår bakut när de börjar lyckas. Men det har de inget för, hur många stjärnjurister de än lejer; över språket styr alla och ingen.

Google startades 1998 och blev snart den överlägset mest använda sökmotorn. Men det tog ändå några år för ordet att bli ett verb. Det började användas i engelskan omkring år 2000, de tidigaste svenska beläggen är något yngre; i "gammelmedia" finns de första beläggen i GP och SvD 2003, och i DN först 2005. [...] Det kan även nämnas att det allra första belägget för verbet kommer från den ene grundaren Larry Page, som den 8 juli 1998 skrev följande: "Have fun and keep googling!"

- Peter Olausson, Nya ord med historia (Ordalaget 2010)

Varför Google® gör en för dem så genant affär av den bökiga glosan "ogooglebar" vet jag inte. Den är ändå inte i närheten lika vanlig som det synnerligen generiska googla. Eller för den delen min försvenskade favorit (även om jag inte använder den): goggla.

2013-03-26

Goethes urväxt

Träsnitt av Pierre Jean François Turpin efter Goethes anvisningar

Våren 1787 besökte Goethe en botanisk trädgård i Palermo. Artrikedomen fick honom att börja söka efter något som han misstänkte kunde finnas: "Borde jag inte kunna hitta urväxten i detta överflöd? Den måste finnas här!"

Den Urpflanze han tänkte sig var den "grundläggande" blommande växt som alla andra blommande växter härstammar från. Den verkar ha börjat som ett tänkt begrepp, inspirerat av Linnés system. Om han förväntade sig att faktiskt hitta en livs levande urväxt någonstans verkar osäkert. Däremot hade idén nog ingen större chans att växa ut till ett biologiskt system à la Darwin, med evolution och naturligt urval.


Francesco Bellomi: From Goethe's Urpflanze to a combinatorics of style
Wikipedia (ty.): Urpflanze

2013-03-25

Lördagsfråga: Blodsmystik

 1. Ketsuekigata Danshi (2009) är japansk anime. Fyra gossar med olika personligheter tvingas att stå ut med varandra. Det ovanliga är att personligheterna kopplas till deras respektive blodgrupper. Här har vi Soma Aichiro, mönstereleven med blodgrupp A. (Officiell hemsida)
 2. My boyfriend is Type B (2005) är en film från Sydkorea, det enda land utanför Japan där ketsuekigata slagit igenom. Handling: Hon är A, han är B. Hur ska det gå. Jo. Etc.
 3. Ketsuekigata betsu onna ga kekkon suru houhou (2009) betyder något i stil med "Hur kvinnor med olika blodgrupper blir gifta". Här är det Sachie, blodgrupp O.
 4. Bloggaren RealCrazyMan har länge ritat "blodgruppsgubbar" med övertydligt angivna blodgrupper. Nu har den filmats. Premiär 7 april.
Den gemensamma nämnaren är alltså den japanska blodgruppsläran ketsuekigata, enligt vilken din personlighet styrs av din blodgrupp. Den har fortfarande inte slagit i västvärlden, mer än det avlägsna ekot blodgruppsdiet.

Pölsa Dum satte den grupperingen först.

2013-03-24

Desert Eagle

Desert Eagle® är världens bästa och överlägset mest använda handeldvapen. Åtminstone om man ska lita på filmer och dataspel. Internet Movie Firearms Database (givetvis finns en sådan) listar ett otal titlar från 1980-talet, då pistolen kom ut på marknaden, och framåt.

IMFDB: Desert Eagle

24) Is DE used by the military? - No, it is not. At least Desert Eagle was never issued to any military or law enforcement organisation in any country.

Is the Desert Eagle Pistol a good choice for Self-Defense? - Personally to me, the short answer is - No. The Desert Eagle Pistol is not a good choice for self-defense.

- Desert Eagle Pistol FAQ

Desert Eagle används för målskytte och jakt. Den används inte i militära sammanhang eftersom den är tung, känslig och besvärlig att hantera.

Add to it severe recoil in its larger calibers (especially .50AE), huge muzzle blast and super-loud sound, and you'll see why only Hollywood warriors use this monster as a combat weapon. In real life, if you need a weapon more potent than a typical combat pistol (such as Glock or SIG-Sauer or Beretta or any other respectable model chambered for caliber between 9mm and .45ACP), you shall get either a rifle or submachine gun, period.

- World Guns: Desert Eagle


2013-03-22

Star Wars med propellrar

(Jag utgår ifrån att alla sett finalen i 1977 års film tillräckligt ofta för att känna igen tillräckligt mycket.)
...An entertaining pastiche that draws upon comic strips, old movie serials, Westerns, James Bond stories, The Wizard of Oz, Snow White, Errol Flynn swashbucklers and movies about World War Two – the ending, for instance, is lifted from The Dam Busters (1955).
- The Encyclopedia of Science Fiction: Star Wars ep IV

The Dam Busters återgav operation Chastise, som gick ut på att förstöra viktiga dammar i Ruhrområdet. Hur man skulle bära sig åt var allt annat än självklart. Dammarnas sårbara delar var uppenbara och därmed väl skyddade på olika sätt. Ingenjör Wallis tog fram en udda lösning i form av en studsande bomb: om den släpptes på låg höjd vid rätt hastighet och med ordentlig snurr så skulle den studsa fram över ytan, som när man kastar smörgås, ovanför torpednäten. När den kom fram till själva dammen skulle dess rotation få den att "rulla ner" för muren och explodera på rätt djup för maximal skada. Att fälla en sådan bomb krävde mycket stor precision under mycket krävande omständigheter och hade mycket väl kunnat misslyckas. Det lyckades.


Utan digitala effekter. Å andra sidan slipper ni musik och övernaturliga inslag. Som synes är detta den första dammen, Möhne; sedan fortsatte de med att försöka spränga Edersee-dammen.

Wikipedia: Operation Chastise - som förresten snart är 70 år sedan

En annan film som ibland sägs ha haft ännu större inflytande på A New Hope är 633 Squadron (1964). Där är målet en tysk bränsledepå. Den ligger djupt inne i en norsk fjord som är späckad med luftvärn, och dessutom intill ett berg som närmast bildar ett skyddande tak över det hela. Lösningen blir att försöka bomba sönder bergstoppen.


Fjord-flygning från 5:00. Det hade kunnat bli mycket bättre om man använt pilot-perspektivet ordentligt, det som Lucas fick till så bra.

Men den egentliga inspirationen kom inte så mycket från den ena eller andra filmen som från hela genren. Lucas och producenten Gary Kurtz klippte rentav ihop en sorts förlaga. Om den finns kvar hade den varit intressant och säkert egendomlig att se; liksom fullt möjlig att kränga på ebay, kantänka.
"Before the storyboards were done," Kurtz explains, "we recorded on videotape any war movie involving aircraft that came up on television, so we had this massive library of parts of old war movies - The Dam Busters, Tora! Tora! Tora!, The Battle of Britain, Jet Pilot, The Bridges at Toko-Ri, 633 Squadron and about forty-five other movies. We went through them all and picked out the scenes to transfer to film to use as guidelines in the battle.
"We cut them all together in a battle sequence to get an idea of the movement. It was a very bizarre-looking film, all black and white, a dirty 16mm dupe. There would be a shot of the pilot saying something, then you cut back to a long shot of the plane, explosions, crashes. It gave a reasonably accurate idea of what the battle sequence would look like, the feeling of it.
- Stephen Zito, antologin George Lucas Interviews (University Press of Minnesota 1999), s 51-52

2013-03-21

Fairlight: Sagor och troll

Det största svenska dataspelet hittills är serien Battlefield av även i övrigt framgångsrika DICE (rötter i Växjö); i skrivande stund har 25 spel sålt i 50 miljoner exemplar och är något av en industri i sig.


Det första svenska dataspelet som slog internationellt var, så vitt jag vet, Fairlight av Bo Jangeborg från Göteborg. Det gavs ut 1985, gjorde stor lycka och sålde över 50 000 exemplar. (Bilden kommer från Spectrum-versionen som var Jangeborgs "original". Där fick spelet hålla till godo med ca 40 k.)

Tyvärr hade Jangeborg hamnat hos Tim Langdell och hans företag The Edge. Jangeborg fick veta att han inte skulle få betalt förrän han skrivit på för fler spel. När Fairlight II gavs ut till blandad kritik var det utan Jangeborgs medgivande. Han har sedan dess ägnat sig åt annan programmering än spel.

Softwave: Bo Jangeborg

Tim Langdell har sedan dess ägnat sig åt... Vad ska man kalla det? Avancerat varumärkestrollande? Han verkar ha letat upp varje dataspel med ordet edge, oavsett sammanhang, och försökt att få ersättning för att man använt hans varumärke. I Wikipedia-artikeln listas exempel som Soul Edge, Edge of Extinction, Edge of Twilight, Planet's Edge, Cutting Edge, Mirror's Edge (utvecklat av DICE) med flera, från alla möjliga håll med alla möjliga innehåll, med en enda gemensam nämnare: ordet som Langdell försökte göra till sin rättighet och födkrok.

Hans nuvarande status verkar oklar. Hemsidan Edge Games talar käckt om tradition (Fairlight syns), kontinuitet och nyskapande. Den verkar inte ha uppdaterats nämnvärt sedan förrförra sommaren. Däremot plockas Langdells "förbättringar" på Wikipedia bort då och då.


Wikipedia: Edge Games inkl diskussionssidan


Mannen på bilden har ingenting med texten att göra. Han har i synnerhet ingenting med Tim Langdell att göra.

2013-03-20

Meteoriter som pseudovetenskap

Jag skulle ha lättare för att tro att en Yale-professor ljuger än på att en sten kan falla ner från himlen.

- Thomas Jefferson

Påståendet gällde en meteorit som föll ner i Connecticut 1807. Även om "stjärnfall" var nog så välkända, så var de stenar som en del påstod hade ramlat ner något helt annat.

Jefferson var i hyfsat gott sällskap. Det var först nyligen som det astronomiska facket fått anledning att omvärdera sin inställning till meteoriter.

Reaktionen mot medeltida vidskepelse och gamla amsagor var fortfarande så stark att när en meteor föll, insisterade astronomerna på att den blåst dit, eller att de som sett den falla ljög. Även den franska vetenskapsakademin förlöjligade folktron, trots några tidiga studier som gjordes av fenomenet. Det var inte förrän 26 april 1803, då tusentals små meteoriter föll ner över staden L'Aigle, som astronomerna började att ta de fallande stenarna på allvar.

- Martin Gardner, förordet till Fads & Fallacies (1952, -57)


Och hur var det då med kratrar? Som det fina exemplaret utanför Flagstaff, Arizona? Vulkanism -- liksom de många kratrarna på månen. Kopplingen mellan kratrar och meteoritnedslag är en 1900-talsföreteelse.

2013-03-19

Planekonomisk tandkräm


Planekonomisk mångfald: 24 sorters tandkräm i det stora varuhuset i Shanghai, någon gång i slutet av 1970-talet. Här följer bildtexten ur Lindqvist & Lindqvist:

Socialismen gör slut på slöseriet med konkurrerande märkesvaror, hävdar ibland dess anhängare. Socialismen tvingar alla att använda samma tandkräm, påstår motståndarna. Men det är inte så säkert. Kinas största varuhus, som ligger i Shanghai, erbjuder 24 olika sorters tandkräm, alla prydligt märkta med vikt, pris och ursprungsort. Stadens egen fabrik tillverkar bl a "Vit som jade", "Mynta", "Svartvit" och "Blomknoppen". Från Tianjing kommer "Diamant" och "Skyddar mot fläckar", från Hangzhou "Panda" och "Skön lotus", från Peking "Jubileum" och "Norra havet". Den billigaste tandkrämen är "Jadebladet" som kostar 1,1 öre per gram, den dyraste är "Röda lyktan" för 2,8 öre per gram.

Konkreta exempel är ofta nog så talande när man ska få en uppfattning om system. Sven Lindqvist använder tandkräm.

- Hur vet planeringsmyndigheterna vilken sorts tandkräm folket vill ha?
- Planerarna vänder sig till oss i detaljhandeln som har direkt kontakt med kunderna. En av våra viktigaste uppgifter är att samla in åsikter och önskemål och föra dem vidare till dem som planerar produktionen. Vi använder huvudsakligen fyra olika metoder:
1) Vi har särskilda formulär som expediterna fyller i och sänder in när folk uttrycker åsikter, särskilt naturligtvis om nya produkter. När det gäller redan välkända varor fylls formuläret i om flera olika kunder uttrycker samma åsikt eller om någon kommer med ett särskilt bra förslag.
2) Vissa nya produkter lanseras vid särskilda diskar där representanter för fabriken är med och lyssnar till kunderna. Det är framför allt till de stora högtiderna som sådana satsningar görs. Till nationaldagen i höstas hade vi ett 30-tal specialdiskar med omkring 2 000 nya varor. Det skall vi göra om till vårfesten i ännu större skala.
3) Fabrik, planeringsmyndighet och varuhus bjuder in kunderna till möten för att diskutera nya varor. Sådana möten hålls 5-6 gånger om året. Ett exempel: så länge de fyras gäng hade makten tillverkades inga skor med hög klack. Efter gängets fall anordnade vi möten där vi visade högklackade skor och diskuterade frågan. Det ledde till att produktionen återupptogs.
4) Varje avdelning inom varuhuset sänder en á två gånger om året ut sina expediter till fabrikerna. Avsikten är dels att lära mera om produkterna och produktkvaliteter, dels att förmedla kundernas synpunkter till de anställda på fabriken.

- Cecilia och Sven Lindqvist, Kina nu - vad skulle Mao ha sagt? (Förlags AB Marieberg 1980), s 32-34

Den intervjuade heter Bao Liangbi. Han presenterade sig som anställd vid Det Första Varuhuset, arbetade som expedit på plastavdelningen varje torsdag "antingen jag har mycket att göra i mitt ordinarie arbete eller inte", och arbetade för övrigt som varuhusets VD.

2013-03-18

Lördagsfråga: Bad

 • Barbara Bain, här med svenske Alf Kjellin i ett avsnitt av Mission: Impossible (1969). (Bain = bad på franska.)
 • Buteljen i bakgrunden är en Becherovka, det är en sån här bitter från tjeckiska Karolvy Vary; staden är historiskt mest känd som Karlsbad. (Bonusinfo: Becherovka + tonic, be + ton, kallas tydligen beton = betong; vilket åtminstone får svensken att associera till den ökända betongkepsen.)
 • Bad med Michael Jackson (1987)
 • Bath kommer den muntra frun från som Chaucer beskrev i Canterbury Tales (1300-talet), med sin "praktfulla monolog om sina erfarenheter av fem äkta män och sin längtan efter en sjätte" (FGB).
Bull, Ole igen.

2013-03-17

Schliemann river i Troja

Karta från 1573. "Troia" markerat på tänkbar plats.

Med synnerligt intresse står jag på den stora utgräfningens botten, 33-40 fot längre ned, och ser denna åldriga byggnad, som måhända är uppförd 1000 år f. Kr., liksom sväfva midt i luften. Ehuru det kostar på, måste den rifvas, alldenstund det annars blir mig omöjligt att tränga djupare ned.

- H. Schliemann beskriver utgrävningarna i maj 1872 (Hildebrand s 27)

Ett ögonvittne till gräfningarna, Frank Calvert, berättar huru Schliemann, som begynt sina arbeten å detta ställe uteslutande för att bringa i dagen det homeriska Troja, ständigt trodde sig hafva funnit det, ständigt åter uppgaf denna tanke, till dess han hade hunnit ned till klippbotten utan att hafva funnit något, som fullt svarade mot hans förväntningar. Då mer ej stod att finna och då Troja måste ligga på detta ställe, måste de föregående slutsatserna justeras, och Troja förlades till det näst nedersta lagret.

- Dr Hans Hildebrand Hildebrand, Fynden i Troas (Stockholm 1878), s 28

Några observationer:
 • Den förste som misstänkte att kullen Hisarlik rymde Troja och började gräva var Frank Calvert, här reducerad till en bifigur och helt bortglömd av historien.
 • Att Homeros, Akilles och Hektors Troja skulle ha varit verkligt var inte en enstaka drömmares fantasifulla idé utan en hypotes som togs på stort allvar av de lärde, vare sig de delade den eller inte.
 • Heinrich Schliemann var en mytoman. Förbluffande många av hans påhitt och ogenerade efterhandskonstruktioner lever kvar i högönsklig välmåga.
 • Schliemanns utgrävning av Troja går inte att jämföra med moderna utgrävningar -- han var ute efter guld och homeriska spår, resten kvittade lika.
 • Hans utgrävning var typisk för sin tid.

Faktoider.nu: Troja

2013-03-15

Flaggan på riksdagshuset


Den kända bilden vet ni ju ändå hur den ser ut. Här en annan ur serien. Dagen är den 2 maj 1945, platsen taket på riksdagshuset i Berlin. Fotografen heter Jevgenij Chaldej, vilket tydligen inte blev fastslaget förrän efter Sovjetunionens fall.

Är bilden "äkta"? Den första röda flaggan restes den 30 april (onekligen ett passande datum), fast det var lite tidigt på så sätt att det fortfarande var ohälsosamt många tyskar i närheten. Två dagar senare hade det lugnat sig såpass att man kunde börja fundera på vinklar, ljus och sånt.

En sorts faktoid, i kategorin missförstånd, skulle kunna vara upphöjandet av just riksdagshuset till tredje rikets absoluta centrum. Riksdagen hade aldrig varit Hitlers grej -- så att säga -- och huset hade egentligen inte använts sedan branden 1933. Ledarskapet låg som bekant och tryckte i bunkern under rikskansliet en bit bort.

Den här retuscheringen är ganska känd. Soldaten bär som synes en armbandsklocka på var hand. Hur så? Det indikerar att han plundrat. Klockor var populära i sammanhanget, Uhr en tysk glosa som mången Ivan kände till.

Var det verkligen en klocka? Det kan ha varit det. Det förekom även kompasser med armband. Jag kan verkligen inte bedöma sannolikheten för om det var det ena eller det andra och det bekymrade heller inte fotografen; alla visste att plundring förekom, och den associationen ville man verkligen undvika på Segerbilden.

På ett östtyskt minnesfrimärke förenklade man så här.

2013-03-14

Slutet på den världsliga påvemakten

"XX Settembre 1870"

År 1870 kommer alltid att i historien förbliva ett märkligt år, mest dock genom den världsliga påvemaktens tillintetgörelse.

Vilka följderna härav skola bliva jämväl för påvens andliga makt, är omöjligt att med visshet förutsäga. Men så mycket torde dock vara säkert, att denna kommer att lida icke ringa avbräck i följd av de nu timade tilldragelserna. Genom ofelbarhetslärans proklamerande förlorade påvedömet många anhängare både bland  de andliga och lekmännen, utom att regeringarna såg sig hotade till sina rättigheter genom detta, oaktat alla varningar, på konciliet fattade beslut. Påvedömet stod redan förut tämligen isolerat och utan stöd, och Roms intagande av italienska trupper bidrager visst icke att höja påvemaktens anseende, snarare hälsas detta steg i Europa med bifall.

- Jönköpingsbladet, 24 september 1870 (språket lätt moderniserat)

I september 1870 erövrade italienska trupper Rom. Drygt 13000 soldater försvarade påven, knappt 20 av dem dödades.

Vid det laget hade påven i över tusen år inte bara varit kyrkans andlige ledare utan även den världslige ledaren över Kyrkostaten. Det var ett "riktigt" land som sträckte sig tvärs över den italienska halvön.

Kyrkostaten på 1700-talet när den var som störst

Sedan skulle det dröja fram till 1929 innan kyrkan åter fick en smula världslig makt i form av Vatikanstaten, detta legoland mitt i Rom. Det är knappt en skugga av den stora Kyrkostaten, som säkert saknas djupt på sina håll än idag.Wikipedia: Capture of Rome

2013-03-13

Alligatorer i kloakerna

What he saw, in the thickening dusk, almost caused him to topple into the icy cavern. For the jagged surface of the ice blockade below was moving; and something black was breaking through. Salvatore's eyes widened [...]

- New York Times, 10 februari 1935

En vinterdag i New York. På East 123rd Street i Harlem, norra Manhattan, står några pojkar och skyfflar ner snöslask i en kloak. Salvatore Condulucci, 16 år, står närmast kloaken. Plötsligt skymtar han någonting egendomligt nere i mörkret...

Det visar sig vara en alligator! Man letar reda på en tvättlina, knyter en ögla och lyckas få den runt alligatorns hals. Så drar man med förenade krafter upp djuret. Alligatorn är slö av kylan och verkar inte må så särdeles, men hugger ändå efter den som kommer för nära. Pojkarna reagerar med att slå ihjäl djuret.

Alligatorn från kloaken visades sedan upp i en järnhandel där den naturligtvis fick enorm uppmärksamhet. Den var drygt två meter lång och vägde 56 kg (7½-8 feet, 125 pounds). På kvällen körde hälsovårdsnämnden iväg den till en förbränningsanläggning.


Så började en modern folksägen: Den om alligatorer, krokodiler eller vad man nu tänker sig i kloakerna i New York, London eller var vi än är. Den närmaste svenska motsvarigheten hittills verkar vara den om boaormar som dyker upp i toaletterna, som på sin tid var ganska populär i åtminstone Göteborg.

Folklorister som studerar sånt här bekymrar sig föga för verklighetsunderlaget. De intresserar sig för berättelsernas variationer, hur de sprids, vilka som berättar dem, och så vidare; saker som avslöjar hur folk tänker. Om det finns minsta korn av sanning någonstans (som här) eller är 100 % saga, tja, det har ju inte med historiens folkloristiska kvaliteer att göra.

För min egen del tycker jag ändå att det är fascinerande med skrönor som visar sig ha en förankring, av vilket slag som helst, i verkligheten. Att den verkliga episoden utvecklats till urbana fantasier om hela rovdjursstammar som lever och frodas strax under våra fötter är en annan sak.


Se även: Mystiska odjur livnär sig på rädsla, understreckaren i SvD, 2 januari 2005

2013-03-12

Djävulens främsta hora

Förnuftet är djävulens främsta hora; en av naturen giftig hora; hon är en prostituerad, djävulens utnämnda hora; en skabbig och spetälsk hora som borde trampas ner och förstöras, hon och hennes visdom ... Kasta skit i hennes ansikte så hon blir ful. Hon kommer att och måste dränkas i dopet. Den slynan förtjänar att bannlysas till husens smutsigaste platser, till avloppen.

- Martin Luthers sista predikan i Wittenberg, den 17 januari 1546

Jag har inte lyckats hitta citatet i original, mer än att Vernunft skulle vara die höchste Hur die der Teufel hat. (Man kan klara sig länge utan böcker & bibliotek men det finns en gräns.) Min ganska fria översättning ovan från engelskan nedan, som för övrigt är ett försvar för doktorns hållning och bara därmed värd att läsa:

Whole Reason, 'Reason is the Devil's whore'


Hur kan Luther tycka så gräsligt illa om en egenskap utan vilken han inte haft en chans att gå emot kungar och påvar? Eller ens skriva en bokstav eller klä på sig själv? Jo, får vi veta, det förnuft som Luther ogillade var det förnuft som anser sig vara förmer än tron. Han rasade mot akademierna där Aristoteles härskade - den gamle greken får ofta skurkrollen i dagens vetenskapshistoria, men den som Luther ville ha dit istället var Jesus.

Luther’s position was not that reason was not to be used, but it was to be used within a biblical framework, that is, in subservience to revelation. As I love to say: "Before faith comes, reason is king. After faith comes, reason is servant."

Jo...

Avslutningsvis ett citat som jag även har hittat i original. Det är alltså varken Dawkins, Hitchens, eller någon annan som gör väsen av att han inte tror på någon gud, utan självaste Martin Luther.

Die Vernunft ist das größte Hindernis in Bezug auf den Glauben, weil alles Göttliche ihr ungereimt zu sein scheint, dass ich nicht sage, dummes Zeug.

Förnuftet är trons största hinder, eftersom det får allt gudomligt att verka absurt, för att inte säga korkat.

- Martin Luther, Tischreden [Bordssamtal], vol 9, s 107

2013-03-11

Tio år med faktoider


Newtons äpple - Frankensteins monster - "viking" - guldfisk. Det vet vi vad det är.

För några år sedan stötte jag på ett nytt ord: faktoid. Det är bildat på samma sätt som planetoid (planet-lik) och humanoid (människo-lik), i detta fall har man utgått från ordet faktum; en faktoid är något som ser ut som ett faktum, men som inte är det. Osanningar, halvsanningar, missuppfattningar och liknande, som är allmänt accepterade som sanningar.

Ordet myntades av Norman Mailer 1973, i förordet till hans bok om Marilyn Monroe (som förvisso var, och är, föremål för åtskilliga faktoider). Till svenskan anlände det 2001, då professor Martin Kylhammar hade användning för det i tidskriften Tvärsnitt. Senare lanserade han det även i tidskriften Dagens Forskning där en artikelserie på temat gick ett tag. Det fick förresten Lars-Gunnar Andersson att ta upp nyordet i en artikel, med den sammanfattande slutklämmen: "Nu har fienden fått ett namn." Men det var inte förrän jag något år senare snubblade över en av artiklarna ur Dagens Forskning på nätet som jag fastnade på allvar.

Jag minns inte vad jag var ute efter, eller vad jag först stötte på, men efter att ha läst några av artiklarna så var det särskilt två faktoider jag fastnade för: Att den Kristian som kallades Tyrann i Sverige samtidigt skulle ha kallats Bondekär eller Kristian den gode i Danmark (till vilket ju även Skåne räknades på den tiden), samt att chefen för det amerikanska patentverket 1899 skulle ha sagt att verket lika gärna kunde läggas ner eftersom "allt som går att uppfinna är uppfunnet".


- Ur en av de många artiklar jag skrivit på ämnet

När var "något år senare"? Den allra första anteckningen om att jag på allvar börjat intressera mig för försanthållna osanningar, missuppfattningar och halvsanningar hittar jag från den 11 mars 2003.

Tio år senare har jag, få se:
 • hemsidan faktoider.nu med nästan 500 sidor
 • Faktoider-bloggen med dagliga inlägg sedan över fem år tillbaka
 • en Facebook-sida med hyfsad aktivitet
 • ett Twitter-konto där jag t.o.m. skriver då och då
 • kanske 100 artiklar utgivna i olika tidningar
 • en rad mer eller mindre faktoid-relaterade böcker som dessutom lär ha sålt bra
 • en radioserie
 • artikeln "faktoid" i NE
 • fått tillfälle att träffa myriader personer, kända som okända men alla intressanta
 • och sist men inte minst ett intensivt medlemskap i den skeptiska föreningen VoF, utan vilket livet idag varit så annorlunda att jag varken kan eller vill föreställa mig det.
Värt att fira, kort sagt.

Ja, och så alla dessa lördagsfrågor. Nr 251 (om jag inte räknat fel någonstans, vilket jag helt säkert har) sattes av Joakim E., ännu en av alla de obegripligt kunniga och kvicktänkta som besöker bloggen och besvarar lördagsfrågor långt fortare än jag sätter ihop dem.

2013-03-10

Skogsdöden

 "Skogen dör - sura regn över Tyskland", Der Spiegel 1981.

...produktionen i skogen har ökat i en obruten följd sedan 1920-talet och nu [2001] är 30 procent större än den var för femtio år sedan.

- Peter Högberg, Skogsdöden som kom av sig, F&F 2/2001

För 30 år sedan var skogsdöden den stora, kanske allra största, miljöfrågan. På kontinenten dog hela skogsområden ut. Var det så framtiden såg ut? Ifall inget gjordes mot utsläpp och försurning?

Att många träd dog visade sig omsider ha olika förklaringar. Halterna av olämpliga ämnen kunde fläckvis vara extrema, inte minst i östeuropa. Detta var ett faktiskt problem där situationen idag är långt bättre. En annan orsak var att många av träden som dog var felplanterade, klimatet var lite för hårt för dem och efter flera hårda vintrar i rad slogs de ut.

I efterhand kan man konstatera att skogsdöden inte var ett så stort problem som den framställdes. Europa blev ingen skoglös stäpp, i Sverige växer det mer än på mycket länge.

Sådant är naturligtvis gefundenes Fressen för klimatskeptikerna, hur många som nu finns kvar. Ett av deras standardgrepp är att likställa den mer eller mindre inbillade skogsdöden med det, som de menar, likaledes mer eller mindre inbillade klimathotet.

Sens moral? Tja. Att god vetenskap kan vara svårt, svårare än man tänker sig?

Wikipedia (ty.): Waldsterben

2013-03-09

Lördagsfråga

Om vad blir för lätt, pröva varför.

2013-03-08

Wasmuths liktornsringar

Annons från juli 1894

W. Wasmuths liktornsringar smärta
om du får dem i ditt hjärta.

- Falstaff, fakir (Axel Wallengren), En hvar sin egen professor (1894)

Av alla fakirens alster är det några av hans ABC-verser som bäst fastnat i det allmänna minnet. "Vattnet är ett farligt gift, vilket omger Visby stift" ska alla kunna. Andra är heller inte så dumma, som "Upupa-epops-kalops kan man propsa i en mops", "Fastern kallar man den moder, som har fadern till sin broder*" eller "Zontariffen för en krona för dig fjärran från Landskrona".


Vad var då Wasmuths liktornsringar? Sådana där ringformade plåster. "I klockan" syftar på att förpackningen var formad som ett fickur. En sådan rymde 14 plåster och kostade 1 krona. Hur effektiva de var framgår inte.

Ringarna verkar inte ha slagit nämnvärt här i landet, KB:s arkiv med digitaliserade dagstidningar (tips!) har bara ett fåtal annonser. Att de skulle gå och göras odödliga -- typ -- av en ung skåning hade man inte kunnat gissa.


* Nämligen om fastern är gift och har barn.

2013-03-07

Chavez, Nobel och maya-energierna

Venezuelas president Hugo Chavez "fick kosmisk energi" från en maya-ritual så att han kan klara av "små och stora hinder" i sin kamp mot sjukdomen, sade den indianska guatemalteken Rigoberta Menchú. Hon är i Caracas tillsammans med 20 andra "vise" i ett försök att hela ledaren.

- Chávez recibió "energías cósmicas mayas" para sanar, dice Rigoberta Menchú, Terra 22 februari 2013

Rigoberta Menchú Tum är inte vilken kvackare som helst. Hon fick Nobelpriset 1992 -- visserligen fredspriset, och även om hon där inte är ensam om "alternativa" världssyner (Wangari Maathai, fredspriset 2004, trodde att HIV var den vite mannens vapen mot de svarta) så är det ju inget vetenskapligt pris, och det är därmed inte fullt lika genant som när mottagare av vetenskapliga priser går vill (Luc Montaigner, medicinpriset 2008, är inne på homeopati). Den famösa undergång som var så populär i öppensinnade kretsar menade hon var ohistoriskt påhitt. Gott så. Hon är för övrigt mayaindian (stammen k'iche).

Å andra sidan har hon uppenbarligen tagit till sig trams av andra slag. Som healing, "energi"-grejen, och en del annat som jag inte vet om de gamla mayaindianerna någonsin hört talas om.

Vad Chavez hade för inställning till alternativmedicin vet jag inte. Han fick en hel del vård på Kuba och hemmavid, förmodligen av bästa och modernaste slag. Den hjälpte inte. Hade den gjort det, kan man vara säker på att Menchú Tum skulle tagit åt sig; lika säker som man kan vara på att hon idag inte alls anser att det var deras mayaenergier som tog livet av El Comandante. Så underbart fungerade kanske kvacksalveri även på de gamla mayaindianernas tid.


(En helt annan sak är att vissa detaljer i hennes självbiografi visat sig vara fabricerade. Jag har inte studerat frågan närmare.)

2013-03-06

FO över Kalifornien

Platsen är Santa Clarita Valley, norr om Los Angeles. En bilist som lattjar med mobilen får plötsligt någonting riktigt att filma...
...Så. Nu när du har tittat på filmen, vad tror du om den? Äkta eller fejk?......Facit kommer här nedanför, i form av ännu en filmsnutt. Där visas mycket tydligt hur filmen gjordes, utan att gå in på detaljer. "Knepet" framgår mer än tydligt. Så att säga.För bästa behållning, ta en ordentlig fundersam titt på filmen ovan innan du tittar på den nedan.


För lite fler detaljer, se artikel om filmen, Wired 5 mars 2013

Nu är Aristomenis Tsirbas inte någon genomsnittlig navkapselkastare. Jämför hans sida på IMDb. Eller för den delen hans hemsida MeniThings, där hans snitsiga produktion naturligtvis lagts med.

Minst förvånande? Att det finns de som tror, en tro som inte låter sig rubbas av fakta, och som utgår ifrån att det hela är äkta ändå. Eller en täckmantel, ett medvetet förlöjligande så att vi stackars människobarn inte ska tro på tefaten när de en dag verkligen dyker upp. Eller så.

2013-03-05

Stalin-fejkGeorge VI, konung över Storbritannien, samväldet och allt vad det heter (nationen har en mycket komplicerad namnstruktur som är väl värd en egen bloggpost). Men Stalin? "SSSR Britannia"? Vad är detta? "Teheran 28 11 1943" avser en konferens med Stalin, Roosevelt och Churchill som inte är fullt lika känd och viktig som den i Jalta februari 1945.

Det förfalskade frimärket härrör från tredje riket. Det är en sorts parodi där Storbritannien relegerats till sovjetrepublik.

Originalet är ett frimärke från 1937 med den nykrönte kungen och hans drottning, mest känd som drottningmodern.

"This war is a Jewsh war" - huruvida det var felstavat med flit, som en sorts brasklapp, är osäkert. Hur som helst. Med davidsstjärna och hammaren och skära i triplikat ingen kan missa budskapet.

Originalet är ett märke som gavs ut i samband med George V:s 25-årsjubileum.

Frimärken som psykologisk krigföring? Subtilt och inte så lätt att upptäcka; man kan tänka sig att ett och annat brev av misstag skickades iväg med propaganda-märke. Greppet förekom mest överallt.


Källan är en mycket lång och läsvärd artikel:

Herbert A. Friedman: Propaganda and Espionage Philately, Psywar.org


Och dagens bloggpost är naturligtvis inspirerad av att det just idag är 60 år sedan uncle Joe gick hädan. Good riddance.

2013-03-04

Lördagsfråga: Snöstorm

 1. Lagerlöfs En herrgårdssägen filmades i rejält omarbetat skick som Gunnar Hedes saga, med titel efter huvudpersonen. På amerikanska blev det The Blizzard efter en snöstorm som åtminstone i originalberättelsen spelar en viktig men dock liten roll.
 2. En rymdfärja klar för uppskjutning. Men inte heller här är det originalet som avses, utan den ogenerade sovjetiska kopian Buran, "snöstorm". Den gjorde sin första och sista obemannade resa 1988. Är än idag föremål för ryska vi-är-bäst-hyllningar, här ett typexempel: The US Shuttle System vs Russia's Buran-Energia.
 3. Grafik ur Blizzards spel Warcraft: Orcs and Humans (1994). Serien utvecklades omsider till nätfenomenet WoW.
 4. Skivan Underbar (1991) med Snowstorm. Deras artikel på Wikipedia nämner i ett artigt understatement att "En av deras mest populära låtar är 'Sommarnatt' från 1980".

Ole Bull satte lördagsfråga #250 på några minuter. Pölsa Bill var tätt efter.

2013-03-03

Elstrålning och andra folksjukor

En av de teckningar Max Gustafson skänkt till alla "vågbrytare" (se nedan)

Vet ni att alla fläktar som säljs i Sydkorea har en timer? Det beror på att det är livsfarligt att sova i samma rum som en påslagen fläkt.

Eller att folk, av någon anledning ofta kineser, i årtusenden har varit skräckslagna av tanken på att deras könsorgan ska börja växa inåt? Och kanske ha ihjäl dem?

Eller att man i Sydamerika äter fikon kokta i vinäger för att slippa dö av skräck?

Detta är tre exempel på vad som kan kallas "kulturspecifika psykiska störningar". Man skulle också kunna kalla det för vidskepelse som är mer eller mindre begränsad till en viss folkgrupp -- dock med en smittsam komponent som gör den riktigt intressant även för oss som studerar myter och faktoider. Folk illness är en engelsk term som är lite mjukare. (Vidskepelse är, har jag fått för mig, inte så mycket en störning som människans normaltillstånd.)

Wikipedia: Fan death; Koro (medicine); Susto

Sådana folksjukor har mänskligheten alltid haft behov av, och därför ständigt tänkt ut. I vår välmående tid har rejäla sjukor som pest, frossa och blodförgiftning gett vika för diffusa symptom som yrsel, glömska och oro i största allmänhet. När problemen kommer och går utan märkbar orsak, vad ska man då tro? Man letar reda på något som verkar tillräckligt bra och sätter sin tilltro till detta. För några decennier var oral galvanism en stor grej. Sedan kom den så kallade bildskärmssjukan, och sedan några år är elöverkänslighet den stora grejen.

Ett förtydligande som inte verkar kunna göras tillräckligt många gånger: De som lider, lider. Även om det inte kan vara av det som de tror att de lider av. Folk som får symptom när de talar i mobiltelefon men inte när de talar i en vanlig telefon skulle kunna vara värt att forska i. Men när de får symptom när de talar i en vanlig telefon, men tror att motparten talar i en mobiltelefon -- då är det uppenbarligen någonting annat som ligger bakom än elektromagnetiska vågor av ena eller andra sorten.

Skeptic's Dictionary: EMF, EMR
Carl-Johan Göthe, Från skrivkramp till bildskärmssjuka, Folkvett 2/2000

Ja, det här blev lite osorterat om den så kallade elstrålningen, om de som tror att de har besvär av den och de som är övertygade om att det är vår tids neurosedyn-, asbest- och DDT-skandaler i en enda, men tusenfalt värre mega-skandal. Anledningen är att jag om två veckor ska delta i ett seminarium om den så kallade elstrålningen och huruvida den är vår tids största hälsofara eller inte alls. Arrangören är Miljöpartiet i Västra Götaland.

Sist några "källor" till påståenden om den så kallade elstrålningens faror.

Strålskyddsstiftelsen
Tre personer som hittat ett förtroendegivande namn på sin hemsida. Tore Fahlström är även ordförande i Elöverkänsligas riksförbund. Kerstin Stenberg är också verksam i andra elfobiska föreningar. Mona Nilsson är Mona Nilsson.

Vågbrytaren
En organisation som åtminstone varit långt mer aktiv. Bildades 2002 i Järna. Om nu antroposofer är inblandade.

Faraday
Säljer bland annat Amadeus, friggeboden som samtidigt är en faraday-bur! Pris 135 000:-

Forskare: strålningen ett mänskligt experiment, Paulina Forslund, Nordfront 1 december 2012
Nordfront är hemsidan för Nordiska motståndsrörelsen. De konspirationsteoretiska dragen i idéerna om så kallad elstrålning är helt i deras stil. De är, på liknande grunder, emot vacciner, GMO och "E-nummer".

2013-03-01

Den försvunna liftaren - förklarad?

En bilförare plockar upp en liftare som sätter sig i baksätet. Efter en stund vänder sig föraren åt sin tystlåtna passagerare -- som då har försvunnit. Där har ni grundhistorien. Sedan finns det pynt, mestadels för att understryka att det var ett spöke, och varianter av många slag. Den finns belagd sedan 1942 då den förekom i Beardsley-Hankeys stora undersökning. Den har fått god spridning som en fin spökhistoria i miniformat.

Den försvunna liftaren är en klassisk klintbergare. Den fick ge titeln åt Brunvands klassiker från 1981, som gav upphov åt det moderna intresset för urban legends.

Kan det finnas en psykologisk förklaring? Inte till alla varianter men till ur-versionen, när historien uppstod till att börja med? Här är ett förslag, som utgår ifrån att vandringssägnen sägs förknippas med långa, raka, trista vägar genom ödemarker:

You may not recall whether the light you went through a mile back was red or green; generally speaking you did notice it at the time, but the event was not significant enough to be filed in your memory. [...] The non-technical term "highway hypnosis" describes the mental twilight state caused by sensory deprivation while driving along a featureless road, especially at night. [...] This amnesia may provide a simple explanation for the vanishing hitchhiker. You let someone in and drop them off 50 miles later -- but retain no memory of the drop-off. So naturally you're startled to find that they've disappeared.

- David Hambling, Fortean Times 298

Idén är inte illa uttänkt, aningen långsökt tillskriven annat än synnerligen tankspridda bilister, och med största sannolikhet utan minsta koppling till klintbergaren. Här som så ofta är den enklaste förklaringen den sannolikaste, att det helt enkelt är en spännande historia som slagit an en ton i folksjälen. Och även om den skulle stämma så går det svårligen att visa.

Det är nog delvis därför som självaste J. H. Brunvand är så ointresserad av Hamblings idé: "Jag är egentligen bara intresserad av de folkloristiska varianternas spridning, historier och variationer". Inte om händelsen började som saga eller sanning.

Science might be able to shed some light on the vanishing hitchhikers; but unless scientists and folklorists take an interest in each other's fields and start to work together, they will remain as elusive as ever.

Hamblings slutkläm har en bitter ton. Men mytknäckandets tvärvetenskap underlättas om den ena sidan kommer med material som den andra har någon användning för. Det är svårt att se något sådant i detta fall.

Men visst har det förekommit även i skrönornas värld. Som till exempel den påstådda mångalenskapen, som fått en förklaring som verkar högst trovärdig. Den får jag bestämt anledning att återkomma till.