2014-06-30

Lördagsfråga 318: Skotten

Hur skulle jag lägga upp lördagsfrågan en dag som denna? Den 28 juni '14 går det ju bara inte att komma undan denna händelse. Därför har vi här Franz Ferdinand och Sophie; Apis, han som låg bakom det hela; en av konspiratörerna grips; samt den 1911 Gräf & Stift 28/32 PS Double Phaeton som det ärkehertliga paret satt och sköts i.

En faktoid anmärkning: #3 sägs ofta visa gripandet av Gavrilo. Stämmer det? Kanske det i själva verket är Cabrinovic, bombkastaren?

Ett "Gilla" till Christian som hittade en musikalisk gemensam nämnare: Bandet Franz Ferdinand, Apis Records, Gavrilo Princip Records (den blev jag särskild imponerad av, hade ingen aning) och Phaeton Records. Snyggt!

2014-06-29

Runstenen i Oklahoma

Runstenen från Kensington, Minnesota är nog så känd. Desto färre har hört talas om runstenen i Heavener, Oklahoma.

Den första dokumentationen är så sen som 1923. Då är det ändå ingen liten sten; den är fyra meter hög och tre meter bred. (Det är svårt att hitta bra bilder på stenen i sin helhet vilket beror på att man byggt upp ett skjul runt den.) Trots den avsevärda skrivytan har man bara knackat in ett enda ord:


G N O M E D A L utläses detta. Ett problem, bland alla andra, är att detta inte är vikingatida runor. Det är den äldre futharken, av daterade belägg att döma användes den under perioden 400-600, på ett ungefär. Den hade fler runor än de senare runraderna och såg likadan ut över ett större område; men att klippan i Oklahoma skulle vara belägg för ett transatlantiskt bruk är en hypotes som bara cirkulerar i de allra godtrognaste kretsarna.

En förklaring som lanserats är att någon nybyggare, förslagsvis av norskt påbrå, helt enkelt knackat in sitt eget namn med fädernas runor: G. Nomedal.

Andra förklaringar finns på sajten heavener-runestone.com; jag har egentligen inget val när det gäller att länka till den, eftersom det tydligt står på hemsidan att "This Web Site is of great importance concerning Heavener, Oklahoma Runestone Monument". Där nämns till exempel en lokal förmåga som tror att den är ett spår av René Robert Cavalier de La Salle, en fransk kolonisatör på 1600-talet. Andra utgår ifrån det nämnda första belägget för stenen, och har försökt att tolka in frimurarsymboler i runorna.
2014-06-27

NewsVoice: Allt tokigt på ett ställe

Newsvoice är en nyhetssida som drivs av Torbjörn Sassersson. Dess världsbild går ut på att allt som är spännande är sant, särskilt om det talar emot vetenskap och etablissemang.

Saker som kritiseras på Newsvoice:
 • vacciner
 • GMO
 • Big Pharma - de stora läkemedelsbolagen som ju konspirerar på mänsklighetens bekostnad
 • mobilstrålning/elsmog - idén att strålningen från elektriska ledningar och i synnerhet trådlös kommunikation är skadliga för oss
 • IPCC - den globala uppvärmningen tror man inte på
 • chemtrails - eftersom kondensstrimmorna efter flygplan egentligen är gifter eller något annat otäckt
 • VoF och Humanisterna, organiserade och oorganiserade skeptiker
 • Skatteverket - lite otippat, man kan bara gissa vad de gjort för att dra på sig kritik
 • Gammelmedia
 • Wikipedia
 • Margarin
Saker som hyllas på Newsvoice:
 • alternativmedicin av alla de slag
 • klimatskeptiker
 • LCHF (där den främsta drivkraften är att LCHF:arna är underdogs som motverkas av etablissemanget)
 • Julian Assange
Några av de återkommande källorna:
 • Russia Today - "Fox News på ryska" - statlig rysk tv som hyllar Putin och sänder mängder av pseudovetenskap och konspirationsteorier, framför allt när det finns en USA-kritisk vinkel
 • Natural News - kvackarsajt som försvarar alla (verkar det som) sorters alternativ medicin och hälsolära, kritiserar vaccin, fluor, chemtrails etc.
 • Epoch Times - Falun Gong-sektens tidning
 • NTDTV - Falun Gong-sektens tv-kanal
En uttömmande lista på vinklade, förvillande eller direkt helknäppa artiklar på Newsvoice bleve ohanterlig. Några stickprov:

HIV kan botas med god näring och god hygien

Den 13 juni kan Jorden träffas av ett gigantiskt plasmamoln från solen
"En grupp av så kallade remote viewers (fjärrsynare) ledda av den fd majoren Ed Dames menar att myndigheterna underskattat storleken och betydelsen av ett kommande gigantiskt solutbrott som de kallar 'the killshot'. Ed Dames och hans team säger sig ha sett detta solutbrott ske inom en snar framtid, kanske redan 2014." Ed Dames har kanske världsrekord i katastrofala profetior.

Saltvatten förebygger och botar halsbränna, reumatism, ryggsmärta, kärlkramp, migrän, tjocktarmsinflammation, astma, högt blodtryck, åldersdiabetes, högt kolesterol, depression, impotens, kroniskt trötthet, lupus, MS, muskeldystrofi och cancer - för sistnämnda har de strukit "botar" p.g.a. kvacksalverilagen

Bota cancer med bikarbonat

Bota cancer med mistel

Kvantfysik bevisar liv efter döden

Bota cancer med vitamin C

Bilschampo med nanopartiklar gjorde mig sjuk
"Direkt kunde jag känna resterna av nanopartiklarna i kupén"

Människan skapades av utomjordingar som en slav-ras för att gräva guld på Jorden

Bota cancer med sjögurka

Är Isis nästa false flag för att förlänga krigsindustrins intäkter?
"False flag" = Det är i själva verket USA som ligger bakom.

Bota cancer med kolloidalt silver
Kolloidalt silver (mikroskopiskt finfördelat i vatten) är ett mirakelmedel som, insisteras i upplysta kretsar, är bra mot allt.

Folk som tror på konspirationsteorier är förnuftigare än andra

Bota cancer med vatten (homeopati)

Den giftiga kanelbullens dag
Kanelbullens dag den 4 oktober är en konspiration, påprackad oss av tillverkare av mjöl, socker, margarin och andra giftigheter. Berättar Annika Dahlqvist.

Bota cancer med cannabis

Ibland blir det ren "Ring P1"-nivå:

Pensionär Gunnar Jonzon skriver ett öppet brev till statsminister Reinfeldt
"Nej det skall 'Fan' vara svensk och pensionär. Bättre vore att vara Somalier, då kunde man känna sig lycklig fri och ekonomiskt oberoende i varje fall om man jämför med den usla pension somliga av oss åtnjuter."


Och så håller det på ...

Torbjörn Sassersson blev känd när han i TV misslyckades med så kallad remote viewing, den påstådda förmågan att "resa med själen" och exempelvis se saker i låsta rum.

"Sassersson har på senare tid engagerat sig som debattör och opinionsbildare för alternativrörelsen. Det handlar bland annat om att uppmärksamma den vaccinkritiska opinionen, att avslöja läkemedelsindustrins omoraliska agerande och att uppmärksamma oegentligheter i den akademiska världen. Mest uppmärksammad har han nog blivit för sin revision av Oshercentrum, där en redovisningskonsult hjälpt honom att gå igenom räkenskaperna."

- Torbjörn Sassersson - En spinndoktor för alternativmedicinen, intervju för tidningen 2000-talets vetenskap; de är, så att säga, inne på samma "frekvenser" beträffande alternativmedicin, konspirationsteorier med mera

2014-06-26

Fel och förfalskningar om 1914

Andreas Danielsen, Hederskriget. Hur Österrike-Ungern startade första världskriget (Atlantis 2014, ännu ej utkommen).

Första världskriget är 1900-talets viktigaste händelse. Inte ens andra världskriget delar upp tiden före och efter på fler och mer djupgående sätt. Ända sedan det bröt ut har folk lagt skulden för den stora katastrofen på den ena eller andra sidan, något av länderna eller rentav enstaka individer. Förslagen har varit många, debatten tidvis mycket intensiv.

Allt detta känner Andreas Danielsen naturligtvis till; han har ju skrivit en bok om världskrigets utbrott. Men ändå försöker han ge intryck av att ingen forskat i frågan tidigare, att man redan 1914 bestämde sig för att kriget berodde på rivalitet mellan kapprustande stormakter och att ”denna ’sanning’ mekaniskt kolporterats ut” sedan dess. Vill han bli tagen på allvar? Det är ändå bara ett av åtskilliga fel i artikeln i DN den 24 juni, Därför har forskarna fel om krigsutbrottet 1914.

Danielsen gör en stor poäng av att Österrike-Ungerns ledare ”anade att ett storkrig skulle leda till Habsburgmonarkins fall”, att de insåg ”att de troligen dömde riket till undergång”. Det är en ny uppgift, om den dessutom hade varit sann hade den varit riktigt intressant. Men Habsburgarna och deras folk var inte bättre profeter än några andra. De bekymrade sig för rikets sammanhållning, anseende och många inrikes problem, de överskattade kraftigt sin militära förmåga, men de hade ingen aning om att storkriget skulle leda till kejsardömets fall. De anade inte ens något storkrig.

”Om vi skall gå under, så skall vi göra det hedersamt” är ett uttalande som Danielsen tillskriver kejsar Frans Josef precis innan kriget bröt ut. Det var ingen unik habsburgisk inställning. Motsvarande saker sades av regenter, politiker och framför allt militärer lite varstans, liksom av Frans Josef själv: formuleringen finns i ett brev han skrev 1866 (”endlich mit Ehre zugrunde gehen”). Året därpå skulle kejsardömet, efter flera motgångar och en allt besvärligare inrikespolitik, delas i Österrike och Ungern. Kejsaren var inte mer ”förankrad i det tidiga 1800-talets värderingar” än att han var nödd och tvungen att ge ungrarna ett eget land. Kanske skulle man så småningom tvingas att även ge slaverna självständighet inom kejsardömet, som Franz Ferdinand tyckte? En sak var klar: Det man oroade sig för i dubbelmonarkin var inre slitningar, inte yttre hot.

I synnerhet skulle kriget mot Serbien bli en militärpromenad. Ryssland skulle inte blanda sig i, det var många bedömare i flera länder överens om: Det stora landet var illa rustat, hade eländiga kommunikationer och en obeslutsam ledning. I en liknande kris några år tidigare, när Österrike-Ungern annekterat Bosnien-Hercegovina, hade Ryssland skickat ilskna telegram och inget mer. Det fanns inte mycket som talade för en starkare reaktion denna gång. (Det kan även påpekas att Serbien och Ryssland inte hade någon formell allians.)

Danielsens fel övergår ibland till direkt historieförfalskning. Som att Österrike-Ungern ”beslöt på eget bevåg att gå i krig, och utverkade därefter ett löfte om tysk hjälp ifall konflikten skulle sprida sig”. Det är helt enkelt inte sant. Kejsar Vilhelm II fick en direkt fråga från Wien, om de hade Tysklands stöd gentemot Serbien. Den 5 juli beslöt Vilhelm och hans generaler (men framför allt Vilhelm) att detta stöd skulle ges. Först därefter började man i Wien att planera för krig.

Inte för att man gjorde sig någon brådska. Danielsen beskriver dem som verkliga krigshetsare, ”denna okuvliga vilja i Wien att gå till krig”. Hur kom det sig då att det dröjde en månad från skotten i Sarajevo till krigsförklaringen? Den enda antydan till förklaring han ger av denna motsägelse är att armén befann sig på permission för att hjälpa till med skörden. Det stämmer att man skickade sitt ultimatum så att Serbiens svar skulle komma på den sista dagen av den sedan länge bestämda skördepermissionen, eftersom man tyckte att det skulle se onödigt krigshetsande ut om man avbröt den i förtid. Men innan dess hade ministrarna i Wien tillbringat veckor med att först diskutera om man alls skulle förklara krig, därefter med att fila på formuleringarna i sitt ultimatum. Om det var något som utmärkte makthavarna i Wien så var det brist på vilja. (En snabbare krigsförklaring mot Serbien hade mycket väl kunnat förhindra att storkriget utlöstes.)

Sedan får vi veta att Vilhelm II plötsligt vill rädda freden: han ”insåg att ett storkrig hotade och försökte ingripa”. Det stämmer verkligen. När svaret från Belgrad anlände hade den ombytlige kejsaren lugnat ner sig. Han fann deras svar tillfredsställande, och föreslog att Österrike-Ungern som en markering skulle ockupera Belgrad under en viss period. Det var samme kejsare som veckorna innan gett klartecken för ett angrepp mot Serbien och otåligt väntat på att Wien skulle komma till skott. Den tyske kejsaren är inte bara en intressantare person än Frans Josef utan även en långt viktigare aktör i julikrisen.

Överhuvudtaget ger Danielsen Frans Josef en mycket större betydelse än denne hade. De viktigaste aktörerna i Wien var utrikesminister Leopold von Berchtold, som i sin svåra position vacklade mellan olika inställningar, och den ständigt krigiske chefen för generalstaben Franz Conrad von Hötzendorf. Förvisso hade de att förhålla sig till kejsarens vilja, men denne spelade ingen aktiv roll i julikrisen.

Danielsen hävdar att ”stormakternas trätor och allianser kan på sin höjd förklara hur kriget spred sig, inte dess uppkomst”. Som om det vore någon skillnad? Om Europas stormakter inte hade haft ett flertal oplockade gäss med varandra så hade ännu ett krig på Balkan enbart varit en angelägenhet för de direkt berörda. Det löper inte en rät linje från Sarajevo till västfronten, men när Österrike-Ungern i historieskrivningar spelar en underordnad roll så är det för att den verkligen var underordnad. (Danielsen skriver att ”efter mordet på Franz Ferdinand upphör alla spår av Österrike-Ungern i den gängse bilden av utbrottet”; varifrån han fått den bilden är en öppen fråga.)

I månadsskiftet juli-augusti 1914 bröt inte ett krig ut, utan en hel rad. Österrike-Ungern tog mordet på Franz Ferdinand som förevändning för att göra slut på det serbiska hotet. Deras krig utlöste sedan en rad andra, som vi gett samlingsnamnet ”världskriget”. Detta inträffade inte alls per automatik, av misstag eller ”på en given signal”, utan genom en komplicerad och svåröverskådlig process där de drivande personerna inte var rädda för kriget eftersom de inte anade hur det skulle te sig. Sedan dess har deras göranden varit föremål för åtskilliga missuppfattningar, myter och ren historieförfalskning. Andreas Danielsen försöker ge sken av att vara en förnyare, men arbetar i en hundraårig tradition.

2014-06-25

Varför chemtrails är pseudo

Mick West är engagerad i ämnet chemtrails -- men på ett skeptiskt och vetenskapligt sätt, till skillnad från praktiskt taget alla andra. Han har grundat sajten ContrailScience.com där den hugade kan hitta mycket debunkande av chemtrails, liksom vetenskap om kondensstrimmor (som är betydligt mer fascinerande än man kan tro). Han har även grundat forumet Metabunk.org, där han återger en fin episod.

Han hade just lyssnat på en dragning med William Thomas, chemtrails-gurun som visserligen inte uppfann idén men väl gjorde den känd för en bredare allmänhet 1999. Efteråt påpekade West ett fel:
I pointed out an error in his presentation, where he had said contrails need temperatures of -70F to form, when really they need temperatures of -40F. I went home for lunch and looked up where he had originally made this mistake in his book when converting for Celsius to Fahrenheit, and forgetting to add 32. That afternoon I pointed out that he'd been using the incorrect figure for 12 years. He seemed a little thoughtful about this, even saying something like 'If you get that wrong for twelve years, who knows what else might be wrong'.
- Mick West: William Thomas: An Invitation To Politely Discuss the Chemtrail Theory, Metabunk.org, 5 mars 2013

-70° Fahrenheit motsvarar -57° Celsius, och vid -40° möts skalorna: -40° F = -40° C.

Att chemtrail kräver en temperatur på -70 är en uppgift som cirkulerar bland chemtrails-troende, lätt hittad på nätet. Den förekommer även bland en och annan svensk chemtrails-troende, angiven utan skala antar de förmodligen att det är Celsius som avses.

Så enkelt kan fel bildas och spridas, när förutsättningarna är de rätta. Det är också därför som idéer som chemtrails verkligen förtjänar att kallas pseudovetenskaper: De som ägnar sig åt dem försöker ge sken av att hålla på med riktig forskning, många av dem tror det säkert själva, men vad de egentligen gör är att okritiskt sprida påståenden utan att någonsin dubbelkolla eller prova dem på allvar.

Se även Faktoider: Chemtrails!

(För övrigt gick William Thomas eftertänksamhet snabbt över.)

2014-06-24

Mars stor som månen?

Denna virala klassiker har dykt upp då och då sedan 2003. Så man kan utgå ifrån att den kommer att finnas kvar ett tag till...

Just 2003 var ett lite speciellt år för Mars-forskningen: Planeten befann sig närmare jorden än på mycket länge, hela 60 000 år enligt uppgift. Det duger som anledning att fira, åtminstone för astronomer som är i desperat behov av något att fira, men saknar i övrigt betydelse.

En tid innan cirkulerade ett mail -- det var så virala grejor spreds före sociala medier -- som bland en del annan korrekt information innehöll följande korrekta uppgift:

"At a modest 75-power magnification Mars will look as large as the full moon to the naked eye."

I just denna rad lär mailet, i citerat skick, ha haft en olycklig radbrytning:

"At a modest 75-power magnification
Mars will look as large as the full moon to the naked eye."

Slarvläst får man intrycket att Mars kommer att se lika stor ut som månen. Den uppgiften hade just den "virulens" som en viral hit kräver. Att den är fullkomligt orimlig spelade tydligen mindre roll; eller snarare var den tydligen inte för orimlig för att folk skulle tro på den. Hur det nu går till.

Wikipedia: Mars hoax

Inte för att folk inte trott på liknande saker förr. På 1950-talet väckte förvillaren Immanuel Velikovskij stor uppmärksamhet med sin Worlds in Collision, vari han bland mycket annat beskriver planetär biljard som sätter Mars-händelsen ovan i skuggan fullständigt. Kanske Mars-ryktet i själva verket är en sorts minne av Velikovskij..?

2014-06-23

Lördagsfråga 317: En midsommarnattsdröm

 1. Glass-klassikern Puckstång.
 2. Merle Oberon, här i Wuthering Heights (1939). En faktoid omständighet är hennes hemlighetsmakeri om födelselandet; det faktum att hon föddes i Indien dolde hon nästan hela livet ut. Det framgår inte varför.
 3. En Westland Lysander, här med finska flygvapnets svastika.
 4. Kvitten.
Puck, Oberon, Lysander och Kvitten, vid midsommar dessutom, ger givetvis En midsommarnattsdröm. Det såg, givetvis, Pölsa Dum.

2014-06-22

Kriget kommer till Sverige


Intryck från en invalidtransport

Det gick en rörelse genom de församlade, då det långa tunga tåget skred in över bangården. Alla herrars huvuden blottades, och damernas näsdukar viftade, men intet ljud hördes, massan var förstummad. Soldaterna på perrongen gjorde stram honnör, och de invalider, som, ehuru lytta, voro så raska, att de kunde vistas på tågets plattformar, lade handen till mössan -- den hand de händelsevis hade kvar -- så länge vi kunde se. De stackare, som liggande i sina bäddar kunde egna någon uppmärksamhet åt vad som passerade utanför deras under tre dygn räckande färd, vinkade till svar en matt hälsning.

Det var en ur hjärtat gående medkänsla, som mötte de arma, som genom vårt långa land färdades till för dem kära bygder.

Många Röda-korståg ha sedan dess passerat, och som alltid förlorar det i intresse, som ej är nytt, och numera gå de enligt tidtabellen, nästan lika obemärkta som godstågen.I dagens GP finns en stor, åtminstone i sidor räknat, artikel om första världskriget. En av illustrationerna (bilden) visar en soldat som tas omhand under transport genom Sverige från fronten till hemlandet. Man hade kunnat ägna lite utrymme åt att beskriva dessa föga kända trupptransporter, men gjorde det inte.

I texten ovan beskriver en boende i Lund hur det första Röda kors-märkta tåget togs emot på orten. Här följer en annan samtida beskrivning av själva företeelsen, när krigsinvalider byttes genom neutrala länder:


Invalidtågen

I oktober 1914 kom en köpman i Kassel, Carl Rodesheim, på den idén, att de som under kriget fått så svåra skador, att de ej längre voro eller kunde tänkas bliva stridsdugliga, borde kunna utväxlas. Han satte sig i förbindelse med schweiziska presidenten och det lyckades så småningom att få samtliga de krigförande att gå in på förslaget.

Utväxlingen måste ske över neutrala länder. För Ryssland och Tyskland åtog sig Sverige uppgiften, för Tyskland och Frankrike Schweiz, samt för Tyskland och England Holland.

I Sverige var det Röda korsets överstyrelse med prins Carl i spetsen, som åtog sig uppgiften att organisera arbetet för utväxlingen. Avtal träffades med järnvägsstyrelsen om upplåtande av vagnar och av Sveabolaget hyrdes ångarna Aeolus och Birger Jarl. Järnvägsvagnarna måste helt och hållet ändras om: sätena togos bort, och liggplatser anordnades. Utom chefläkaren fingo sex sjukvårdare och fyra Rödakorssystrar följa med varje tåg. I chefläkarens vagn inrättades mottagnings- och operationsrum m.m. Å ångbåtarna vidtogos liknande anordningar. Ej mindre än ett 60-tal järnvägsvagnar togos på detta sätt i anspråk.

I augusti 1915 var allt klart, och transporterna kunde börja. De fortgingo sedan oavbrutet fastän ganska ojämnt under hela andra krigsåret [inte kalenderår utan räknat från krigsutbrottet i augusti 1914]. Ojämnheten berodde på de ryska och tyska -- mest kanske de ryska kommunikationsförhållandena. Tidvis behövdes hela vagntillgången för transport av de stridsdugliga soldaterna, och då blev det invaliderna som fingo vänta.

Då första transporten av ryssar landade i Trelleborg, tog en av invaliderna, vars kropp hängde lam mellan ett par kryckor, till orda och ropade:

"Kamrater! Vi äro på neutral mark! Leve Sverges konung, leve Sverges folk, leve Sverges armé!"

Det kom också under transporterna att hända mycket, som visade, att invaliderna haft fog att hurra för Sveriges folk. [...]Texter hämtade ur Verner Vall, Världskriget i ord och bild - andra krigsåret (Krigsbokens förlag 1919, 4:e uppl.).

Invalidhanteringen gav upphov till åtminstone en väförtjänt kändis: Elsa Brändström, "Sibiriens ängel", var född i en svensk familj i Sankt Petersburg och inledde sin karriär med att åka med tyska invalidtransporter från Sibirien.

Se även Trelleborgs kommun: 1915 - Krigets offer passerar Trelleborg; en så gedigen lokalhistoria på sin hemsida är lika trevligt som ovanligt, guldstjärna åt sådant!

2014-06-20

Midsommar

Midsommarfirande i mitten av 1500-talet: Festande och brännande av tunnor på stänger. Inte en skymt av någon växtbeklädd majstång. För den har inga urgamla anor, och är heller inte en symbol för ni-vet-vad.

"... vill man fira midsommar på dokumenterat urgammalt sätt så skall man, om omständigheterna tillåter, tända en brasa - det är, med Jan-Öjvinds ord, 'den säkerligen äldsta sedvänjan' som har med högtiden att göra. Passar man även på att dricka ur en källa, ja, då är man ungefär så fornnordisk som man - såvitt vi vet - kan bli."

- Faktoider: Midsommarstången

En detalj råkar bli "rätt" i år: Sommarsolståndet (utan associationer) infaller i år den 21 juni kl 11:51 12:51 svensk tid. Midsommardagen är alltså midsommar inte bara i kalendern utan även astronomiskt sett. Ifall de övernaturliga krafterna går efter det senare -- och det borde de göra, tycker jag -- så är den midsommarnatt som omtalas i magiska riter av såväl äldre som (förvisso oftast) yngre datum den som infaller inatt.

2014-06-19

Tidningen Nära: Kvantfysik och flum

"Ny artikelserie! Kvantfysik"

Tidningen Nära, där man tror på allt som verkar spännande, har inlett en artikelserie som, enligt uppgift, handlar om kvantfysik. Hur ter sig den?

Det är givetvis inte vetenskap. Det är tyvärr inte underhållande (som det kan bli när stjärnor som Terry Evans eller Benny Rosenqvist visas upp). Det handlar inte ens om kvantfysik, mer än att det nämns precis i början och associeras med, tja, allt som verkar spännande:

"Kvantfysik. Allt är ett och ett är allt. Var och en av oss och allt annat omkring oss har ett samband. Det finns ingen tid. Inget nu och då. Inte liv eller död. Allt är energi som tar sig olika former och omvandlas och förändras i ständig utveckling."

I själva verket är artikeln reklam för "Quantumfysisk mentorutbildning", ett av Jörgen Tranbergs näringsfång. Jomen, det är knasbollen som jag skrev om här efter att ha genomlidit mitt livs mest snurriga, osammanhängande och obegripliga "föreläsning". Här går han på i exakt samma stil. Det mynnar ut i några tips om att slappna av, meditera och sedan koncentrera sig på vad man vill uppnå. Säkert inte onyttigt, och kemiskt fritt från varje koppling till kvantfysik.

En sak: Jörgen säger sig föreläsa för läkare och forskare på bland annat Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet och Chalmers Tekniska Högskola. Det kan naturligtvis vara rent ljug.

2014-06-18

Tio missförstådda vetenskapliga begrepp

Annalee Newitz satte ihop en lista med 10 Scientific Ideas That Scientists Wish You Would Stop Misusing, sedan forskare i olika branscher tillfrågats om sina "favoriter". Det blev en riktigt intressant lista, så jag tänkte kommentera de missförstådda begreppen, termerna och företeelserna.

1. "Proof": Bevis

Redan här blir det lite krångligt: Såväl proof och evidence översätts ibland som "bevis", men för det senare är "belägg" närmare. (Ifall man inte väljer det allt vanligare "evidens".) När man, enligt fysikern som citeras, använder "bevis" som en vetenskaplig fackterm så avses ett fullständigt orsakssamband, snarare än det lösare som gäller i vardagligt tal. Jag är inte helt med på hur de olika definitionerna kan vara "strongly at odds" med varandra, men visst är det upplagt för missförstånd när icke-forskare frågar forskare hur de vet det ena eller det andra. Bevisa att vi är släkt med aporna! Bevis för den globala uppvärmningen?

Minns även en matematiker som stolt konstaterade att matematiken är den enda vetenskap som egentligen tar det här med "bevis" på allvar.

2. Teori

Att evolutionen "bara är en teori" är kanske det vanligaste icke-argumentet mot den idén; man hör det mer sällan om relativitetsteorin, eller föremålet för nästa punkt. Här är det avgjort en fundamental skillnad mellan ordet i dess vardagliga betydelse och som fackterm. I det förra fallet är en teori en idé som kan vara hur illa grundad som helst. En vetenskaplig teori är något helt annat, mer omfångsrikt och långt mer genomarbetat; en systematisk och testbar förklaring av empiriska fenomen. Den vardagliga teorin motsvarar inom vetenskapen hypotesen: Ett antagande, som sedan det prövats kan utgöra en byggsten i en teori.

3. Kvantosäkerhet och "quantum weirdness"

Kvantfysik! Föremålet för den hetaste och mest missriktade foliekärleken. Här skulle man kunna syna missuppfattningar länge och väl. Ett fint exempel är vågfunktionens kollaps: Det faktum att en partikel kan få en obestämd egenskap bestämd i och med att egenskapen mäts. Innebär det att vi kontrollerar universum med våra tankar? Nej.

4. Inlärt kontra medfött
Den första frågan jag får när jag pratar om ett beteende är om det är 'genetiskt' eller inte, vilket är ett missförstånd eftersom ALLA egenskaper, alltid, är resultatet av gener och miljö.
- Marlene Zuk, evolutionsbiolog

5. Naturlig

Ja. Vad ska man säga ...

Vad innebär det att något är "naturligt"? Att det inte kommer från en fabrik? Att det inte kommer från en modern, stor och "fabrikig" fabrik? Att det inte har något långt namn eller ett E-nummer? Att det aldrig berörts av mänsklig hand? Att det är fullkomligt ofarligt?

Inte för att "naturlig" är något vetenskapligt begrepp ... Men även om det är ett vardagligt ord, så har det kommit att användas och tolkas på så många så olika sätt att det i praktiken blivit betydelselöst.

6. Gen

I nyheterna pratas ofta om "genen" för det ena eller andra. Bortsett från direkt ovetenskapliga tillämpningar som gener för homosexualitet eller religion (i det senare fallet har genen VMAT2 föreslagits, läs mer på Wikipedia: God gene) så är även mindre grava vantolkningar problematiska. Biologen konstaterar att ett påstående som "denna gen förorsakar hjärtsjukdomar" snarare betyder "folk som har denna allel verkar löpa en något större risk för hjärtsjukdomar, men vi vet inte varför, och kanske har allelen kompenserande egenskaper som vi inte hittat eftersom vi inte letat efter dem."

7. Statistiskt signifikant

Jag kan inte statistik, och ju mer jag läser om ämnet desto mer inser jag hur mycket jag inte kan. Beträffande "statistisk signifikans", denna överutnyttjade allkrydda när det gäller att ge vilken slarvnotis som helst en air av vetenskaplighet, så formulerar matematikern det som följer: "'Signifikans' antyder betydelse; men testet av statistisk signifikans, utvecklat av den brittiske matematikern R. A. Fisher, mäter inte en effekts betydelse eller storlek; bara om vi, med hjälp av våra bästa statistiska verktyg, kan skilja den från noll. 'Statistiskt märkbar' vore mycket bättre."

Se även xkcd — ständigt denna xkcd! — om Significant: Kopplingen mellan gröna gelébönor och acne.

8. "Survival of the fittest"

Alla är med på att Darwin aldrig använde denna formulering, ja? Evolutionen, denna juvel i naturvetenskapens krona, har missförståtts grundligt och oavbrutet sedan den lanserades. Evolutionen har ingen riktning, övergripande plan eller något inslag av vilja. Fittest, "lämpligast", innebär inte starkast, smartast eller någon annan "enkel" egenskap. Det innebär bara att en organism passar bäst in i sin miljö, sitt biologiska sammanhang, vilket beroende på sammanhang mycket väl kan vara "minst", "giftigast" eller "bäst på att klara sig utan vatten i veckor".

9. Geologiska tidsskalor

Här är jag inte riktigt med på hur paleoekologen avser att själva begreppet missbrukas men visst har vi ofta svårt att ta till oss de olika tidsskalor som används i olika sammanhang. Hade världen en radikalt annorlunda flora eller fauna för 20 000 år sedan? Nej. (Spelar det någon roll att man ibland får med små grottmänniskor när man köper leksaksdinosaurier? Det tror och hoppas jag inte.)

En variant som jag direkt skriver under på är missförstådda historiska tidsskalor, när man pratar om hur det var "förr" utan att ange eller ens tänka på huruvida det avser livet för 100, 200, 500 eller 1000 år sedan. Där är exemplen legio!

10. "Organic"

Har ingen direkt motsvarighet på svenska. I betydelsen "ekologisk" är den en lite märkvärdigare version av punkt 5. I dess kemiska betydelse, som organisk kemi, är givetvis all mat organic; men det känns som en annan sak.

2014-06-17

Varför kvinnor inte kan springa


Eller hoppa, slå i spik, vässa pennor (som ju främst utfördes med kniv på den här tiden) eller kasta sten -- om de inte är missfoster, vill säga.

"Why cannot a woman hammer a nail, sharpen a pencil or pull a cork? Science has at last made the reason plain and Professor O. T. Mason, anthropologist of the National Museum at Washington, declares that it is because women lack the 'tool sense.'"

Professorn hette för övrigt Otis Tuft Mason (1838-1908).

2014-06-16

Lördagsfråga 316: Bloomsday 110 år

 1. Odysseus och hans mannar sticker ut cyklopen Polyfemus enda öga.
 2. En gorgonzolamacka och ett glas bourgogne är vad Leopold Bloom åt på Davy Byrnes pub.
 3. Återstoden av den ungerska staden Szombathelys "Iseum", Isis-tempel. Eftersom staden var födelseort för Leopold Blooms far så har man funnit en anledning att fira Bloomsdag även här.
 4. Daedalus är ett koncept för ett rymdskepp som ska kunna ta folk till andra solsystem. Här med en Saturn V-raket som jämförelse.
Odysseus, Bloom, Szombathely och Dedalus: Det ger inte bara Ulysses utan även Bloomsday, den dag som Joyce återger i minituös detalj och som inträffade den 16 juni 1904. Det är väl värt att fira?

Ole Bull satte titeln, vackert så.

2014-06-15

1914: Errata


Sid 66: Leopold von Berchtolds efternamn stavas just så.

Sid 108: Tsarens armé tvingades inte slå halt vid Dardanellerna men väl vid Bosporen, utanför Konstantinopel.

Sid 265: Tuchmans Guns of August gavs ut 1962. (Annars hade den inte kunnat spela någon roll i Kubakrisen.)
En sån här sida borde varenda faktabok ha: Funna fel värda att nämna.

Faktoider.nu: 1914 - errata

Inte för att det blivit så mycket hittills; kanske allt korrekturläsande faktiskt gjorde någon nytta.


2014-06-13

Superskeptisk fredag den 13:e!

Så var det fredag den 13:e igen! Som traditionen bjuder beger sig VoF Göteborg ut och idkar skeptisk aktivism ... Och eftersom det dessutom är fullmåne, så blir det naturligtvis skeptisk fullmånepub efteråt.

Ett sådant sammanträffande måste man ju bara göra något extra av. Därför beger sig några av oss till den spirande lokalavdelningen VoF Värmland (den verkar ännu inte ha konstituerat sig enligt konstens alla regler men det har aldrig hindrat oss). Från ca 18.30 står vi redo i centrala Karlstad med stege att gå under, spel att spela och priser att dela ut till de tursamma. Framför allt är vi beredda att ta den skeptiska debatten med alla som visar det minsta intresserade.

Efteråt beger vi oss till Guldapan (så kan tydligen krogar heta däroppe), tar oss några skeptiska öl och lyssnar till undertecknads absolut första pubföreläsning i Värmland. Det blir visst även tillfälle för lite boksignering (försök att hindra en författare med en nyutkommen bok...).

Facebook: Gatuaktivism och månpub för att fira fredagen den 13:e

Givetvis händer det grejer även i Göteborg. På Järntorget idkas skeptisk gatuaktivism en stund innan den skeptiska puben drar igång på Haket, Masthuggstorget.

Facebook: Skeptisk gatuaktivism med VoF Göteborg; Månpub med VoF Göteborg!

Nästa fullmåne fredag den 13:e inträffar i augusti 2049. Så passa på!

2014-06-12

Knaskamp


Vaken.se, den känner väl alla till som dräller på denna blogg: Landets mesta samlingsplats för "sanningsrörelsen" med idéer om 9/11, alternativmedicin, New World Order, världspolitik och "exopolitik" (förhållandet mellan vår planet och andra), fri energi, chemtrails, ödlor, och fler konspirationsteorier än man kan föreställa sig; annorlunda uttryckt, landets mesta samlingsplats för foliehattar.

Men nu ska ni höra: Vaken.se är egentligen ännu en fasad för "kontrollerade massmedia". Samma gamla judar elit som ligger bakom allt annat ligger även bakom Mikael Cromsjö och knasbollarna som huserar där.

Detta enligt sajten Blueshift. Dess upphovsman (jag förutsätter vågat nog dels att det är en ensam individ, dels att det är en han) verkar visserligen ligga på fel sida om diagnosernas gräns, det är inte roligt när de är tokiga på riktigt, men han får tjänstgöra som ett exempel på hur alternativrörelsen kan skakas av motsättningar.

Annars kan man slås av hur väl förespråkare för vitt skilda uppfattningar kan komma överens. Homeopater, kiropraktorer, akupunktörer och ayurvedianer har ju olika syner på hur man ska få kroppen att må bra. Borde de inte föra livliga debatter med varandra, på samma sätt som de försöker torgföra sina idéer till allmänheten? Men så är sällan fallet: Man står enade mot etablissemanget, den gemensamma fienden. Min favorit i sammanhanget är Atlantis-konferenserna, där förespråkare för en lång rad olika hypoteser artigt lyssnar på varandra (här ett program från 2011).

Men ibland kommer man ihop sig. Konspirationsteoretiker lever i en syrerik atmosfär där intensiva eldar kan bryta ut på de mest oväntade ställen. Blueshift drivs tydligen av övertygelsen att 9/11 var en demonstration av en ny fri energiform (ett exempel på korsbefruktning av woo), en gåva till mänskligheten som hålls tillbaka av etablissemanget i alla dess former:

"Verkligheten är att samma fysikaliska principer som utnyttjades för att på atomär och subatomär nivå manipulera materian vid attackerna den 11:e september 2001 likväl skulle kunna utnyttjas för att producera obegränsade mängder av hållbar energi och göra så utan behov av kostsamma distributionsnät.

Om det här stämmer, betyder detta att Niels Harrit inte bara är en simpel mobbare av kvinnliga kolleger – han uppträder i själva verket som infiltratör och agent för de allra mörkaste krafterna inom den nya världsordningen: de krafter som vill fortsätta hålla mänskligheten som slavar under olja, kol, kärnkraft och andra energikällor och som tillåter den dolda makten att kräva in betalning för månatliga räkningar.

Misstanken att detta är den hemliga agenda den danske kemiprofessorn arbetar för är inte gripen ut luften: Niels Harrits kollaboratör när nano-termit hypotesen lanserades i dansk TV den 6:e april 2009 var ju Steven E. Jones – samme fysiker som två decennier tidigare, till oljemagnaternas stora lycka, lyckades stoppa s k kall fusion."2014-06-11

Frederick Rose: Europa 1877

I min nyutkomna 1914 blev särskilt en bild lite väl pluttig för att man ska kunna njuta av de många detaljerna fullt ut. Här får ni en lite större version.

"Kartor där ländernas former tolkats till personer, djur och annat, vars strider och göranden återspeglar dagspolitiken, var en konstform som stod på sin höjdpunkt under slutet av 1800-talet. Britten Frederick W. Rose gjorde en rad kartor som denna från 1877. Texten han bifogade förklarar en del av allt som händer, men långtifrån allt. Här finns en mängd detaljer som berättar en hel del om det politiska läget.

Östeuropa domineras helt av satir-kartografernas favoritdjur, den väldiga ryska bläckfisken. Notera att ögonen utgörs av Moskva och Sankt Petersburg. Den fick ett sår vid Krim, men det är litet och snart glömt. Nu sträcker den ut sina tentakler med förnyad styrka. Polen är bortom all räddning, Turkiet (Osmanska riket) är fast i ett rejält grepp på ömse sidor om Svarta havet, liksom Persien. Samtidigt hoppas Grekland på att ge turken ett tjuvnyp ... Ungern skulle gärna anfalla Ryssland men hålls tillbaka av sin nya make Österrike.

Det enda landet i bläckfiskens våld som verkar obekymrat är Finland. Danmark håller fanan högt efter den ärofyllda förlusten mot Preussen årtiondet innan. Norge framställs som en börda för Sverige.

Frankrike har ännu inte kommit över sin förlust 1871 utan ser över sina vapen. Kanonen är riktad mot grannen Tyskland, som är betydligt bättre rustad (även med Bibeln) och på alerten.

Den bulgariska dödskallen är ett minne från det brutalt nedslagna upproret 1876. England (med Indien, Transvaal och Suez i sin portfölj) följs av den irländska maran Home Rule. Det lilla Belgien är en skattkammare där kungen badar i guld från hans väldiga afrikanska kolonier. Italien är en ung flicka med rullskridskor, i färd med att göra sig en leksak av påven.

Spanien och Portugal är inte särskilt intresserade av Europas affärer; den ena vilar ut efter sin långa stormaktstid, den andra har blicken riktad ut över havet."

- Peter Olausson, 1914 - Vägen till första världskriget (Forum 2014), sid 154-155

2014-06-10

Om kroniska epidemier

Med jämna mellanrum blossar epidemier upp, där de drabbade får diffusa symtom som de anser härrör från strålning, gifter eller ergonomisk belastning i en annars normal arbetsmiljö.
I VoF:s medlemstidning Folkvett nr 2/2000 fanns Carl-Johan Göthes artikel Från skrivkramp till bildskärmssjuka. Det är, tror jag, den artikel i den tidskriften som jag oftast haft anledning att hänvisa till. Ämnet är tidlöst, exemplen förnyas ständigt.

Diffusa, ihållande symptom som inte kan kopplas till någon sjukdom -- vad är det? Det beror till stor del på vem man frågar, och framför allt när. Genom åren har ett antal mode-sjukor kommit och gått. Göthe räknar upp skrivkramp (som ursprungligen sades vara bokstavlig kramp), oral galvanism och andra amalgamsjukor och bildskärmssjuka. Han nämner även att amalgamsjuka ofta övergått i olika former av "elöverkänslighet". Denna hittepådiagnos har sedan 2000 utvecklats starkt, och även evolverat: numer sägs den förorsakas av såväl elektriska ledningar som radiovågor. (Alla sjukor som dessa utvecklas eller dör ut.)

Se även Faktoider: Elstrålning och andra folksjukor för fläktdöden och andra diagnoser som av någon anledning (ännu) inte slagit i Sverige.

Sedan en tid finns det en ny "folksjuka" som hotar att konkurrera ut självaste elallergin. Man kan jämföra med Göthes sammanfattning:
Den centrala besvärsbilden vid ESS [Environmental somatization syndrome] är i grunden densamma, oavsett med vilken miljökomponent besvären sammankopplas. Vanliga symtom är diffus trötthet samt subjektiva problem med "yrsel", "värk", sömn, koncentrationsförmåga och minne. Störda kroppsfunktioner brukar inte kunna påvisas, och psykometrisk testning brukar utfalla normalt. Drabbade personer brukar aggressivt försvara sin uppfattning om orsak och verkan, och de är vanligen väl pålästa om miljöfaktorn med vilken de själva sammankopplar sina besvär.
Den enda detalj som skiljer sig hos den nya spelaren är "miljökomponent". För den diagnos vi har att göra med är lurigt nog baserad på en riktig sjukdom. Vi börjar med den:
Borrelia är en bakterieinfektion som sprids via fästingar. Oftast ger den bara ett för infektionen typiskt hudutslag, som är lätt att behandla med penicillin. Ibland kan infektionen sprida sig till lederna eller nervsystemet och då kan det ta längre tid för kroppen att läka infektionen. Borrelia kan också orsaka mer bestående inflammationer i huden och lederna, men det är ovanligt.
- 1177: Borrelia

Och så den muterade varianten: kronisk borrelia.
Så kallad "kronisk borrelia" har blivit den nya elallergin, en socialt smittande sjukdomsidentitet för patienter med medicinskt oförklarliga, men ändå plågsamma, symtom. Äkta borreliainfektion kan obehandlad i vissa fall ge en långdragen infektion, men majoriteten av de som hänför sina symtom till "kronisk borrelia" har aldrig haft någon borreliainfektion.

- Mats Reimer: SVT tar ställning för pseudovetenskapen, SVT Opinion 9 juni 2014

Mats har studerat så kallad kronisk borrelia i flera år. Lika länge har han konfronterats av "anhängare" till diagnosen. Dessa har bildat en veritabel subkultur, med patienter som stöttar varandra och "experter" som bygger på världsbilden. Det är en del av denna världsbild som återges, utan nämnvärd kritik och med de uppenbart knasigare delarna bortredigerade, i dokumentärfilmen "Borrelia - en tyst epidemi":

http://www.svtplay.se/video/2063148/borrelia-en-tyst-epidemi

SVT har lagt in två informationstexter i början och slutet av filmen. Det är svårt att kombinera dessa upplysningar med filmens budskap; om man tar filmen på allvar kan man inte ta texterna på allvar, och vice versa.
Detta förefaller vara ett lamt försök att friskriva sig. Tyvärr, för SVT:s del, förtydligar det bara att de mycket väl vet vad filmens budskap går för, att den inte visas av misstag. Sveriges Television tar verkligen aktiv ställning för pseudovetenskapen.

2014-06-09

Lördagsfråga 315: En quattro

 1. Våffeljärnet är en av de franska köksutensilier som kallas för mussla, moule.
 2. Greven av Champignac är en av huvud-bifigurerna i Spirou. Hans experiment involverar ofta de champinjoner som gjort trakten känd.
 3. Räknebulosan kallas den faktiskt: IC 4628, återfinns i stjärnbilden Skorpionen.
 4. Gillis Bonde från Ham (1949) är en av Tolkiens icke Middle earth-relaterade berättelser.
 5. Mitt i hittar vi den häftiga steampunkiga installationen Telectroscope med vilken folk i London kunde se folk i New York och vice versa. Genomförd 2008 av firma Artichoke som specialiserat sig på häftiga grejor.
Musslor, champinjoner, räkor, skinka och kronärtskocka; tillsammans med tomat och ost blir det ju en klassisk Quattro Stagioni (som verkar bli svårare och svårare att utan särskilda instruktioner få bakad med de fyra huvudfyllningarna på varsin fjärdedel av pizzan).

Vinnare utgår p.g.a. schabbel. :-)

2014-06-08

Hur ett digitalt tidningsarkiv (inte) ska se ut

Man har ju sett en del digitala tidningsarkiv.

Ofta är grundmaterialet, de inscannade sidorna, utmärkt; ibland kan urvalet ifrågasättas, ibland saknas årgångar eller nummer på ett irriterande men förmodligen förklarligt sätt. Ibland finns texten OCR:ad (automatiskt tolkad till sökbar text); ibland är materialet så svårtolkat för programmen (knepiga stilar och gryniga mikrofilmer i förening) att man nästan hade kunnat vara utan den, men icke desto mindre är även usel OCR-text bättre än ingen alls.

Men för det mesta ligger de största bristerna i presentationen av materialet. Det går inte att söka på något vettigt sätt, eller så är sökmotorerna handikappade helt i onödan. Det är svårt att tänka sig en modern sökmotor där man inte brytt sig om att implementera sökningar på fraser, där du kan söka på "Sveriges" och "kung", men inte på "Sveriges kung". (Exemplet gäller självaste KB:s Digitaliserade svenska dagstidningar; där finns det fler onödiga brister men jag sätter punkt här för att inte lacka ur fullständigt.)

Ibland kan man begränsa datum genom att skriva in YYYY, YYYY-MM eller YYYY-MM-DD vilket man vill. Andra gånger måste man pillra runt i en förmodat användarvänlig kalenderruta eller välja årtal i jättelånga menyer. Det ser nog bättre ut men är i längden avgjort knöligare att använda.

Ett av de mest fantastiska digitala arkiven är JSTOR för vetenskapliga tidskrifter, journals. (Av flera anledningar borde det vara fritt för allmänheten att söka i men är det, av någon anledning, inte.) Dess förra sökmotor var suboptimal, dess nuvarande ser bättre ut men fungerar sämre, och dess "Beta Search" ska jag inte gå in på av samma anledning som ovan.

Sökmotorer som ser snyggare ut fungerar ofta sämre. Andra gånger fungerar de lika illa som de ser ut. Inte av nödvändighet, utan ... Ja, varför?

Vad är det egentligen med folk som ansvarar för att göra digitala arkiv tillgängliga? Förser man fantastiskt material med halvkassa sökmöjligheter av ointresse, inkompetens eller på pin kiv?

För att avsluta i en muntrare ton: Här är ett digitalt tidningsarkiv som levererar på alla fronter. Det är rentav helgratis, utan inskränkningar. Även den som inte är jätteduktig på tyska och/eller fraktur kan ha såväl nytta som nöje av det.

ANNO står för AustriaN Newspapers Online. Det hittas på anno.onb.ac.at. Det finns fritextsökning men min favorit är det kronologiska bläddrandet: Jahresübersicht der Zeitungen. Där hittar man ett hav av årtal. De länkade är de där man hittar digitaliserade tidningar.

Låt oss till exempel gå in på ödesåret 1914. Länkade datum är återigen de som har arkiverade tidningar kopplade till sig.

Vi väljer dagens datum, den 8 juni (som tydligen var en måndag). Vad kunde folk i dubbelmonarkin läsa om för prick hundra år sedan? Vi hittar inte mindre än trettio förstasidor; så många tidningar som gavs ut just denna dag har man arkiverade.

Vi väljer Die Neue Zeitung, en dagstidning från Wien. Ett klick till så ser vi att den rymde åtta sidor:

En av dem ser särskilt intressant ut:


Sidorna är scannade i tillräckligt hög upplösning för att man ska kunna dechiffrera den ofta finstilta och inte alltför lättlästa texten.


Så kan man, med lite språkkunskaper och/eller hjälpmedel, efter några klick läsa om den äventyrliga fallskärmshopperskan på sid 5 i Die Neue Zeitung den 8 juni 1914. Det är så det ska se ut.

2014-06-06

Dagen D

De faktoider som förekommer om D-dagen och invasionen i Normandie är inte så mycket rena osanningar som mer eller mindre vaga missuppfattningar, saker som folk "fått för sig". Det gör dem svårare att nagla fast och avfärda. Här är några exempel på oomtvistliga fakta som kanske förvånar en och annan.

Invasionen i Normandie den 6 juni 1944 var inte den första allierade invasionen av Europa. Bortsett från den annalkande Röda armén så hade de allierade påbörjat invasionen av Sicilien den 10 juli 1943 och därefter Italiens tåspets den 3 september 1943. Den 6 juni 1944 hade man just erövrat Rom.

Normandie var en viktig krigsskådeplats men inte den avgörande. Fyra av fem tyska soldater som stupade gjorde det på östfronten. Det var framför allt där kriget avgjordes.

Ett exempel: Förlusterna på stränderna den 6 juni utgjorde sammanlagt omkring 20 000, mycket ungefärligt, båda sidorna inräknade. Var det ett exceptionellt blodbad? Tja; men det motsvarade en ordinär dag vid Stalingrad, ett slag som pågick i fem månader.

Invasionen har kommit att uppfattas som en i huvudsak amerikansk angelägenhet. Oavsett det intryck man kan få av filmer, Band of Brothers etc så var de brittiska soldaterna, fartygen och flygplanen betydligt fler än de amerikanska.

Operation "Overlord" utgjorde hela slaget om Normandie. Landstigningen den 6 juni kallades "Neptune".

2014-06-05

Kändisar citeras

Vad är detta? Det är ett citat som ska ha sagts av Taylor Swift, amerikansk singer-songwriter, som tillskrivs Adolf Hitler.

Det är den givna reaktionen på detta tilltag, där Emily Pattinson tillskriver Taylor Swift citat från Adolf Hitler: Not Real Taylor Swift Quotes.(Har inte dubbelkollat citaten men utgår ifrån att de är äkta.)

Här är ett liknande hyss som jag roat mig med: Adolf Hitler citeras.


Det är citat som oriktigt tillskrivs Albert Einstein som jag lika oriktigt tillskriver Adolf Hitler, bara för att se hur det blir.


Tack till Gustav som tipsade om Taylor Swift-sidan

2014-06-04

Dagen R

Det är något särskilt med den allra första recensionen.

Tills dess har författaren befunnit sig i ett tillstånd av mer eller mindre fullständig osäkerhet. (Så fungerar åtminstone undertecknad.) Hur kommer boken att tas emot? Finns där någon skevhet eller groda så stor att den gått förbi alla som jobbat med den? Är någon formulering upplagd för att missförstås?

NSD (Norrländska Socialdemokraten, "Norrländskan") blev först ut på recensionsdagen den 4 juni. Recensionen är mer återgivning än bedömning, men Hans Olov Ohlson finner boken intressant och lärorik. Han konstaterar att jag anser kriget ha varit i stort sett oundvikligt och att Tyskland bär största skulden.

"Olausson växlar på vederhäftigt sätt mellan de många bakomliggande orsakerna till kriget och en väldokumenterad beskrivning av de kronologiska turerna före krigsutbrottet."

Utan att anmärka på recensionen i sig (författare ska inte recensera recensioner!) så finns ett sakfel, där sakernas verkliga tillstånd är något jag deklarerar med eftertryck: Storbritanniens relation med Frankrike respektive Ryssland var av långt vagare och svagare sort än någon militär allians.

Till sist kallar Ohlson 1914 för "förspelets år". Det hade vart en fin undertitel.

2014-06-03

Om skotten som ändrade allt

I Dagens Nyheter den 1 juni 2014 hade Thomas Hall en längre artikel om skotten i Sarajevo: Skotten som ändrade allt. Den är skriven med utgångspunkt från dagens Sarajevo, med lokalfärg från en avlägsen Princip-släkting med flera, och åtskilliga tillbakablickar såväl hundra som tjugo år tillbaka. Att historien är ständigt närvarande på Balkan må vara en klyscha, men den är inte mindre sann för det.

Ett påpekande som saknas här, och som jag i efterhand önskat att jag gjort i min bok, rör det faktum att Gavrilo Princip dog i fångenskap i Theresienstadt. Några år senare skulle den staden bli känd som "mönstergettot", med KZ Theresienstadt.

Jag har hittat två uppgifter värda att korrigera. Den ena rör ententens natur:

"... Serbien sökte stöd hos Ryssland, som dessutom var allierat med Storbritannien och Frankrike."

Detta skulle kunna vara den mest ingrodda faktoiden av alla beträffande världsläget inför krigsutbrottet. För Ryssland var inte allierat med Storbritannien. Inte heller var Frankrike och Storbritannien allierade.

Trippelententen Storbritannien-Frankrike-Ryssland utgjordes av en faktisk allians (Frankrike-Ryssland) samt två stycken "hjärtliga samförstånd" (ungefärlig översättning av entente cordiale). De senare utgjorde inte några militära försvarsallianser utan var just överenskommelser, med annat innehåll och annan karaktär. När kriget kom hade de mycket väl kunnat viftas bort.

Den andra rör det ena mordoffrets tillstånd:

"Princip drog fram sin pistol och avfyrade två skott - det första träffade den gravida Sophie i magen, det andra rev upp ett stort sår i Franz Ferdinands hals."

Att hertiginnan Sophie skulle ha varit gravid när hon mördades är en skröna. Den dyker upp lite här och var, sällan i "bättre sammanhang" men tillräckligt ofta för att kunna lura folk. Jag har ännu inte hittat någon utredning av dess historia.


Här är en minst lika intressant text: Så skrev DN dagen efter skotten i Sarajevo. Texten rymmer ett myller av fel; även för hundra år sedan kunde det bli så när det skulle gå snabbt.

2014-06-02

Lördagsfråga: (Operation) Neptunus


 1. Tjeckoslovakien 1964: Lådor med en mängd uppgifter om nazist-kollaboratörer hittas i en sjö. I själva verket var syftet att peka ut västerländska agenter i östeuropa. Lådorna hade inte legat i sjön i tjugo år utan några veckor. Det hela avslöjdes några år senare av en avhoppad agent. Övningen hade kallats operation Neptunus.
 2. Kung Neptun var en stadig galt som under andra världskriget drog in miljoner åt det amerikanska försvaret. Han förevisades med krona och mantel, och olika styckdelar styckdelar (eller rentav hans grymtningar) auktionerades ut. Alla visste att det inte var något bokstavligt köpande utan att pengarna skulle gå till krigsmakten. Neptun överlevde varje auktion och kunde, likt en modern Särimner, bjudas ut dag efter dag.
 3. Milles Poseidon, Göteborgs signaturfigur, började som Neptunus. Hur och varför han blev grekisk förtäljer inte historien, bara att.
 4. Det ingripande som blev slutet på Osama, här i den berömda Bert-bilden, kallades operation Neptune Spear.
Fyra Neptunus, två rentav som operationer. Det visste Ole Bull utan vidare.

Av de som inte satte frågan torde många ändå känna till historiens mest berömda operation Neptunus. Eftersom det snart är jämnt 70 år sedan landstigningen kan man tänka sig att den kolorerade historiepressen fylls av Normandie-material, Utah Beach och allt det där -- som vanligt, alltså; det mest spännande ska bli att se hur de bär sig åt för att markera en händelse som de skildrat stup i kvarten i åratal.

2014-06-01

Waldorf-reklam från TT

"Stolt grundare. Wei Yueling, rektor på Waldorfskolan Hairong i Guangzhou. Flera hundra barn står i kö till hans skola."

Om man kritiserar, eller så bara beskriver, vad antroposoferna ägnar sig åt i sitt biodynamiska jordbruk, sin medicin eller sina Waldorfskolor, så får man ofta frågan vad problemet är: Varför inte låta dem hållas?

Bortsett från uppenbara problem med mediciner som inte fungerar eller pedagogik som är lika värdelös som snurrig så är antroposofernas hemlighetsmakeri intressant. Om man frågar kristna eller muslimer vad deras läror går ut på så brukar det åtminstone inte hymlas med Jesus eller Muhammed, bibel eller Koran. Men det kan vara nästan lika besvärligt att få antroposofer att diskutera Rudolf Steiners andesyner som att diskutera högre OT-kurser med scientologer. Varför har så många av dem så svårt för att berätta om lärans grund, varför man gör som man gör och vad det hela går ut på?

Nyligen kom en artikel från TT, signerad Johan Nylander, om alternativa skolor i Kina. Den publicerades i bl.a. Göteborgs-Posten och Hallandsposten. En något längre version gavs ut av CNN redan i mars: The rise of alternative education in China. Den utger sig för att handla om olika alternativa skolor, men utöver korta omnämnanden av Montessori så är det Waldorf som är grejen.

"Båda [Montessori och Waldorf] utgår från en syn på att barns mognad sker i olika faser. Harmoni, estetik och barnets inneboende nyfikenhet är viktiga ingredienser."

Waldorfpedagogiken beskrivs mycket kort och förvillande, som vore den dels snarlik Montessori, dels grundad på allmänt bra saker som "harmoni" etc. Det beror, antar jag välvilligt, på bristande kunskap snarare än att journalisten vill luras. Den sammanfaller dock med antroposofernas marknadsföring av Waldorfskolorna: De berättar inte vad Steiner lär ut, går inte in på ockultism och knasfilosofi från förra sekelskiftet (fråga inte om Blavatsky), utan framhäver det mjuka, gulliga och mysiga.

Många av de beteckningar som används har helt olika betydelser inom och utanför antroposofin; de kan jämföras med fackuttryck. Exempelvis de "olika faser" som nämns i artikelns faktaruta. Det är väl ingen nyhet att barn genomgår olika mognadsfaser? Men det som egentligen avses är något mycket konkretare och fantastiskt mycket flummigare.

Enligt antroposofin genomgår barnet tre sjuårsperioder, där sju är det gamla magiska talet. Den första sjuårsperioden arbetar barnets så kallade eterkropp på att göra om den ärvda kroppen. När mjölktänderna ersätts med permanenta tänder är det ett tecken på att barnets nya, egna fysiska kropp tagit över, och att eterkroppen därmed är fri för andra, högre sysslor. Det är också därför barnen inte får lära sig läsa innan de är sju år; de ska inte kunna läsa innan de är sju. En annan välkänd fas är puberteten, men det är bara antroposoferna som vet att den beror på att astralkroppen dras in i den fysiska kroppen. Jomen.

Det finns en osannolik mängd andra konstigheter inom Waldorf, som de utsatta kan prata om hur länge som helst: den magiska dansen, varför man måste måla vått-i-vått med klumpiga penslar men aldrig med färgen svart, om morgonbönen som inte är en bön, om tekniska apparater (tv, datorer) som ondskans redskap eller varför mässling ses som något önskvärt ... Men det är sådant man vänjer sig vid, och rentav fäster sig vid, när man är inne i antroposofins sektliknande värld; ordet "församling" är verkligen väl valt:

"Cirka 40 familjer har flyttat till området där skolan ligger, vilket skapat en slags församling av likatänkande."

Huruvida Waldorf är att föredra framför stenhårda elitskolor är en helt annan fråga.


Se även Faktoider: Steiner, andesyner och offentlig sjukvård

Källor - först några skeptiska:
Den framgångsrika antroposofin, Anna Schytt och Sven Ove Hansson, Folkvett 2/1992
Skeptic's Dictionary: Rudolf Steiner
Zooey har en mängd artiklar i kategorin Waldorf

Och så två antroposofiska, där de för ovanlighetens skull berättar om hur antroposofin egentligen fungerar:
Why Waldorf Works [sic]: Waldorf Education - The Essential Phases Of Child Development
Anthromama: Teeth and Rebirth

Ett problem med att beskriva antroposofi för icke-antroposofer är att de tror att man skojar. Huruvida Johan Nylander på TT har djupare kunskaper om den värld som han gav oss en förledande glimt i gosig pastell av vet jag inte; kanske är han själv förledd av antroposofernas mjuka yttre. Han vore inte den förste.