2014-06-19

Tidningen Nära: Kvantfysik och flum

"Ny artikelserie! Kvantfysik"

Tidningen Nära, där man tror på allt som verkar spännande, har inlett en artikelserie som, enligt uppgift, handlar om kvantfysik. Hur ter sig den?

Det är givetvis inte vetenskap. Det är tyvärr inte underhållande (som det kan bli när stjärnor som Terry Evans eller Benny Rosenqvist visas upp). Det handlar inte ens om kvantfysik, mer än att det nämns precis i början och associeras med, tja, allt som verkar spännande:

"Kvantfysik. Allt är ett och ett är allt. Var och en av oss och allt annat omkring oss har ett samband. Det finns ingen tid. Inget nu och då. Inte liv eller död. Allt är energi som tar sig olika former och omvandlas och förändras i ständig utveckling."

I själva verket är artikeln reklam för "Quantumfysisk mentorutbildning", ett av Jörgen Tranbergs näringsfång. Jomen, det är knasbollen som jag skrev om här efter att ha genomlidit mitt livs mest snurriga, osammanhängande och obegripliga "föreläsning". Här går han på i exakt samma stil. Det mynnar ut i några tips om att slappna av, meditera och sedan koncentrera sig på vad man vill uppnå. Säkert inte onyttigt, och kemiskt fritt från varje koppling till kvantfysik.

En sak: Jörgen säger sig föreläsa för läkare och forskare på bland annat Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet och Chalmers Tekniska Högskola. Det kan naturligtvis vara rent ljug.

Inga kommentarer: