2014-06-04

Dagen R

Det är något särskilt med den allra första recensionen.

Tills dess har författaren befunnit sig i ett tillstånd av mer eller mindre fullständig osäkerhet. (Så fungerar åtminstone undertecknad.) Hur kommer boken att tas emot? Finns där någon skevhet eller groda så stor att den gått förbi alla som jobbat med den? Är någon formulering upplagd för att missförstås?

NSD (Norrländska Socialdemokraten, "Norrländskan") blev först ut på recensionsdagen den 4 juni. Recensionen är mer återgivning än bedömning, men Hans Olov Ohlson finner boken intressant och lärorik. Han konstaterar att jag anser kriget ha varit i stort sett oundvikligt och att Tyskland bär största skulden.

"Olausson växlar på vederhäftigt sätt mellan de många bakomliggande orsakerna till kriget och en väldokumenterad beskrivning av de kronologiska turerna före krigsutbrottet."

Utan att anmärka på recensionen i sig (författare ska inte recensera recensioner!) så finns ett sakfel, där sakernas verkliga tillstånd är något jag deklarerar med eftertryck: Storbritanniens relation med Frankrike respektive Ryssland var av långt vagare och svagare sort än någon militär allians.

Till sist kallar Ohlson 1914 för "förspelets år". Det hade vart en fin undertitel.

Inga kommentarer: