2014-06-23

Lördagsfråga 317: En midsommarnattsdröm

  1. Glass-klassikern Puckstång.
  2. Merle Oberon, här i Wuthering Heights (1939). En faktoid omständighet är hennes hemlighetsmakeri om födelselandet; det faktum att hon föddes i Indien dolde hon nästan hela livet ut. Det framgår inte varför.
  3. En Westland Lysander, här med finska flygvapnets svastika.
  4. Kvitten.
Puck, Oberon, Lysander och Kvitten, vid midsommar dessutom, ger givetvis En midsommarnattsdröm. Det såg, givetvis, Pölsa Dum.

Inga kommentarer: