2014-06-29

Runstenen i Oklahoma

Runstenen från Kensington, Minnesota är nog så känd. Desto färre har hört talas om runstenen i Heavener, Oklahoma.

Den första dokumentationen är så sen som 1923. Då är det ändå ingen liten sten; den är fyra meter hög och tre meter bred. (Det är svårt att hitta bra bilder på stenen i sin helhet vilket beror på att man byggt upp ett skjul runt den.) Trots den avsevärda skrivytan har man bara knackat in ett enda ord:


G N O M E D A L utläses detta. Ett problem, bland alla andra, är att detta inte är vikingatida runor. Det är den äldre futharken, av daterade belägg att döma användes den under perioden 400-600, på ett ungefär. Den hade fler runor än de senare runraderna och såg likadan ut över ett större område; men att klippan i Oklahoma skulle vara belägg för ett transatlantiskt bruk är en hypotes som bara cirkulerar i de allra godtrognaste kretsarna.

En förklaring som lanserats är att någon nybyggare, förslagsvis av norskt påbrå, helt enkelt knackat in sitt eget namn med fädernas runor: G. Nomedal.

Andra förklaringar finns på sajten heavener-runestone.com; jag har egentligen inget val när det gäller att länka till den, eftersom det tydligt står på hemsidan att "This Web Site is of great importance concerning Heavener, Oklahoma Runestone Monument". Där nämns till exempel en lokal förmåga som tror att den är ett spår av René Robert Cavalier de La Salle, en fransk kolonisatör på 1600-talet. Andra utgår ifrån det nämnda första belägget för stenen, och har försökt att tolka in frimurarsymboler i runorna.
4 kommentarer:

Anonym sa...

Då är det rimligen denna inristning Mattias Gardell påfallande okritiskt pratar om i "Rasrisk" (om jag minns rätt).

Hexmaster sa...

Som att Gardell skulle tillmäta den någon betydelse? Snarare än att han, typ, beskriver folk som gör det? Det förra fallet vore oerhört mycket mer anmärkningsvärt än det senare. Uppriktigt sagt skulle jag bli mycket förvånad om du minns rätt.

Anonym sa...

Nu minns jag inte ens om det faktiskt var i "Rasrisk", men någonstans skriver han om någon runinristning i USA och någonting om något i stil med kulturella rötter.
Jag minns mest att jag blev förvirrad, egentligen, så det kan ju hända att jag bara missförstod det hela.

Anonym sa...

Jodå, mindes rätt gjorde jag. Gardell (2003:214) talar om "[v]issa forskare" och att "[d]et finns teorier" innan runorna dyker upp: "När cherokeer och andra östkustindianer fördrevs från sina hemtrakter på 1830-talet och fördes till Oklahoma (som då var utanför Förenta staterna), upptäckte de märkliga hällristningar som visade sig vara runinskrifter enligt den äldre futharken vilka tas till intäkt för att området en tid bebotts av vikingar eller deras ättlingar."
Som jag läser Gardell köper han inte riktigt vad dessa anonyma forskare påstår, men runorna verkar han ta som ett faktum. (Varför vikingarna skulle skriva med den gamla runraden begriper jag inte.)
/W