2018-05-31

Bråkiga studenter

Olika typer av narrfester, maskeradupptåg eller helt enkelt fönsterkrossande, höga rop eller skjutande var ingredienser i dessa studenters sökande efter självbild och kollektiv identitet. Gemensamma upptåg och många gånger våldsamma uppträden mot andra stadsbor ingick i skapandet av kollektiva normer och ledde till sammanhållning och broderskap.
Det som beskrivs är inte studentavslutningar 2018, ifall någon trodde det, utan brötiga studenters vardag för fyrahundra år sedan.
Under 1600-talets första hälft skedde en omfattande utvidgning av det svenska högre utbildningsväsendet. Den svenska kronan tillsköt resurser för att utbilda präster och andra ämbetsmän till den växande förvaltningen. Detta medförde en drastisk ökning av antalet studenter. Detta befolkningstillskott fick också konsekvenser för livet i universitetsstäderna och följdriktigt ser man i källmaterialet allt fler mål som rör brott mot ordningen under den här tiden. De var av skiftande art, allt från enstaka studenter som kommit ihop sig på krogen till de "grassationer" och nattvandringar som stora följen av studenter kunde vara inblandade i.
- Lars Geschwind, "Att utmana ordningsmakten — stadsvakt och studenter under 1600-talet", ur Henrik Ågren (red.), När studenten blev modern - Uppsalas studenter 1600-1850 (Uppsala 1999)

Kapitlet rymmer många godbitar om gamla tiders studentliv. Det är inte allt som är idyll, så att säga. Som att studenterna höll mycket hårt på sin heder, och där varje angrepp, verkligt eller inbillat, besvarades med hårda, kollektiva motangrepp. Och tidsbilder som den nedan, som på något sätt verkar precis lika aktuell 2018 som 1818 eller 1618.
Borgarna ville ha öppet så länge som möjligt för att kunna utskänka sina starka drycker och därigenom få maximal förtjänst. Men samtidigt krävde de att akademin höll bättre uppsikt över studenterna som om nätterna slog sönder deras fönster och bultade på deras dörrar. Konsistoriet svarade att det var omöjligt att kontrollera studenterna så länge krogarna var tillgängliga långt in på natten. Professorerna menade att det fanns ett direkt samband mellan öppettider och buller på gatorna. Om krogarna och källarna stängde i tid skulle problemen inte uppstå. Tillgången till alkohol sent på kvällarna och nätterna var själva orsaken till oron i städerna, hävdade de.
Länge var universiteten egna jurisdiktioner med egna lagar. Studenter, eller för den delen professorer med familjer och tjänstefolk etc, hamnade inte i den vanliga domstolen ens för misshandel, stöld eller mord, utan dömdes av rektor eller konsistoriet.

2018-05-30

De övriga häxprocesserna

Det finns många missuppfattningar kring häxprocesserna. Jag har tagit upp flera på Faktoider: Häxprocesserna: att antalet offer överdrivits kraftigt, att de som dödades under oväsendet med ett enda belagt undantag avrättades innan de lades på bålet (att brännas levande var vanligare före 1668), att Urban Hjärnes roll som den klarsynte hjälte som satte stopp för det hela är en skröna, att idéer om att färderna till Blåkulla "egentligen" skulle ha utgjorts av drogrus också är skrönor (färderna var rena fantasier utan minsta grund i verkligheten) och att "det stora oväsendet" inte alls inträffade på medeltiden, som många fått för sig, utan sedan Sverige varit protestantiskt i ett sekel.

Här är en till, om lite mer komplicerad. När man tar upp häxprocesserna är det praktiskt taget alltid de intensiva åren 1668-1676 man talar om, den märkliga masshysteri som kallas "det stora oväsendet". Då avrättades ca 300 svenskar. Det är 3/4 av totalen. (Med reservation för att månget domslut gått förlorat genom åren, särskilt från äldre tider.) Utöver dem har ca 100 svenskar avrättats, tidigare och senare, för trolldom.

Det ska sägas direkt att det dödstalet inte är anmärkningsvärt högt. Hade det inte varit för "oväsendet" så hade vi legat under Norge och rentav Finland (om vi räknar den landsdelen separat) med betydligt mindre befolkningar.

Studerar man synen på häxor över en längre tid är det tydligt att agitationen tilltog mycket långsamt. Så sent som 1571, mitt under reformationens komplicerade tidevarv, så bestraffades tänkta utövare bara med att uteslutas ur församlingen. När folk riskerade dödsstraff så var det för att ha dödat folk med hjälp av trolldom, inte trolldomen i sig. Många åtal underkändes, av lägre eller högre instans. Så sent som 1593 tvekade hertig Karl (senare Karl IX) att ta två "trollkonors" erkännanden på allvar.

En mycket ofta nämnd fras är 2 Mosebok 22:18, "En trollkona ska du icke låta leva". Den fanns inte med i Kristofer av Bayerns landslag från 1442, som i sin tur var en revidering av Magnus Erikssons landslag från ca 1350. Men när lagen gavs ut 1608 kompletterades den med relevanta utdrag ur Moseböckerna.
I lika måtto vele vi ock, att man uti högmåls- och andra sådana grova saker, som är mened, Guds lastande, svärjande, dråp, hor, frändsämjospjäll [incest, i den mycket vida bibliska meningen], ocker, falskt vittne och annat sådant, rättar sig efter Guds lag, som i den heliga skrift är författat, och här efter skall varda införd
Många av Mose lagar var alldeles för hårda för att vara användbara ens på den tiden, och domstolarna brukade som regel mildra dem ordentligt.

Det som skiljer de 300 från de 100 är att förra föll offer för en masshysteri med teologiska förtecken snarare än teologin i sig.


2018-05-29

Ölgatan och gingränd

William Hogarth (1697-1764) är känd för bilder och bildserier där han återger livet i dåtidens London. The Harlot's Progress skildrar hur en ung kvinna hamnar i dåligheter, får det allt värre och till slut dör en usel, förnedrande död, A Rake's Progress motsvarande utveckling för en man. Och så har vi Gin Lane uppe till höger, som uppvisar den alkoholindränkta slummens djupa elände. Den billiga spriten (gin var för dem vad brännvin var hos oss) skapar fattigdom, svält, desperation, galenskap, mord, självmord, riskabelt beteende på fyllan och eftersatt underhåll.

En bild som inte fått lika mycket uppmärksamhet är Beer Street. Det är ironiskt eftersom bilderna var avsedda att beskådas i par. Ölgatan utgör Gingrändens motpol. Här är livet gott. Det finns öl, mat och trivsel, bägare svingas i goda vänners lag, gatorna är välstädade och bukarna tjocka.

Här finns en mängd detaljer att studera. I fokus för Gin Lane sitter en snusande kvinna, så berusad att hon låter sitt barn ramla över trappräcket, och med tydliga tecken på syfilis. De enda verksamheterna som det går bra för är ginkrogarna, dödgrävaren och pantbanken. Den sistnämndas tre klot (en gammal symbol som används än idag) i ett kors hänger ovanför kyrkan för att visa hur församlingsborna vänt sig från det andliga. En annan gammal symbol är stången med en spiral som utvisar frisersalongen, vars innehavare i brist på kunder tagit livet av sig. Och så vidare.

Beer Street är pantbanken den enda verksamhet som går dåligt. I rädsla för fodringsägare vågar han inte annat än att regla dörren och få sin öl serverad genom en lucka. Istället för dödgrävarens kista ser vi ölbryggarens trinda ölfat. Och flaggan på kyrkan indikerar att det är kungens födelsedag; herrarna som här klättrat upp på ett tak gör det med hälsosam patriotisk glädje och ingenting annat.

Wikipedia: Beer Street and Gin Lane

2018-05-28

Lördagsfråga 516: Linnés lärjungar

 1. Forsskaolea tenacissima, en nässelväxt uppkallad efter Linnés lärjunge Peter Forsskål.
 2. Solandra maxima, stor solandra, uppkallad efter Linnés lärjunge Daniel Solander.
 3. Thunbergia alata, svartöga, uppkallad efter Linnés lärjunge Carl Peter Thunberg.
 4. Kalmia latifolia, bredbladig kalmia, uppkallad efter Linnés lärjunge Perh Kalm.
Denna lördagsfråga i blomstermånaden satte Pölsa Dum snabbt och lätt.

2018-05-27

Varför mors dag började firas

Det var inte bara kvinnor som var för kvinnlig rösträtt. Och det var inte bara män som var emot.

Cecilia Bååth-Holmberg (1857–1920) var en folkhögskolelärare som fick en hel del uträttat dessutom. Hon skrev flera böcker, översättningen av psalmen Härlig är jorden är hennes, och 1909 instiftade hon Svenska riksförbundet för sedlig kultur i syfte att bekämpa tidens ”sedliga urartning”. Förbundet beklagade sig över danssalonger, osedliga eller direkt perversa vykort och ”erotisk agitation”, förespråkade viss censur av vissa pressalster, och arrangerade som motmedel uppläsningsaftnar där deltagarna fick ta del av garanterat sedlig litteratur som exempelvis Cecilias make Teodor Holmberg.

Ett udda exempel på hur hon motarbetade reformer för kvinnor var när hon 1919 införde firandet av mors dag i Sverige. Det var en liten bit i arbetet för att stärka könsrollerna och hålla kvar kvinnorna i hemmen.

Det finns en liten skrift från 1920 med anvisningar om hur mor ska firas. Ni har säkert sett den förr. Om inte, varsågod:


(Detta är också ett exempel på hur förvirrat det kan bli när man pratar om varför man "egentligen" firar den ena eller andra högtiden. Det brukar alltid tas upp för jul oc nationaldagen, men liksom för mors dag är firandet naturligtvis vad man gör det till.)

2018-05-25

Potatiskriget

Bayerska tronföljdskriget, det riktiga potatiskriget

Följande uppgift kan man se här och var. Det är en av de påfallande många myterna kring potatisens spridning.
Pommerska kriget 1757-1762, även känt som "potatiskriget" eftersom många svenska soldater lärde sig uppskatta potatis under detta krig.
Beteckningen myntades om ett annat krig, det bajerska tronföljdskriget 1778-1779. Den syftade på att det var ett litet och oengagerat krig, som mest gick ut på att lösa provianteringen; man stred om potatisåkrar. SAOB anger första belägg för "potatiskriget" i svenskan till Zacharias Topelius Vinterkvällar 1880. Där syftar det oriktigt på det pommerska kriget. Om myten inte skapades av honom så var det åtminstone där den fick sin första spridning.

I Sverige började potatis odlas i nämnvärd skala något senare än pommerska kriget. Den slog igenom i omkring 1800.


Så här hanterar jag dina personuppgifter: Så lite som möjligt, helst inte alls.

2018-05-24

Jordan Peterson hittar DNA

Jag kände inte till Jordan Peterson. Men det finns det visst andra som gör.
Jordan Bernt Peterson (born June 12, 1962) is a Canadian clinical psychologist and public intellectual, who is professor of psychology at the University of Toronto. His main areas of study are in abnormal, social, and personality psychology, with a particular interest in the psychology of religious and ideological belief, and the assessment and improvement of personality and performance.
- Wikipedia: Jordan Peterson

Vad han är känd för? Den kristna tidningen sammanfattar det sålunda:
En tv-intervju med psykologiprofessorn Jordan B Peterson har setts av miljontals människor. Han menar att postmodernismen och feminismen förstör våra samhällen och han använder Bibeln för att visa hur vi bör leva.
- Jordan B Peterson hyllas och hatas för sin samtidsanalys, Dagen 1 februari 2018

Man tar upp hans syn på patriarkatet, en besynnerlig liknelse med humrar (inte snusk-), och en hel del annat som jag varken begriper eller känner mig motiverad att försöka begripa.
– Att det finns något skadat i själva skapelsen är ett otroligt sofistikerat sätt att se på världen. Och som människor upplever vi att vår etiska skyldighet är att rätta till det, och att bestämma hur det ska rättas till, för att därigenom övervinna sårbarheten och ondskan som kännetecknar vår dagliga existens.
Men en detalj i en av hans dragningar är knas som jag har koll på, så att säga; det är fullt i klass med von Däniken, Ancient Aliens et al.
The primary mother and father of humanity emerging from this underlying snake-like entity with its tails tangled together [...] I really believe that's a representation of DNA. And that representation, that double helix, is everywhere. You can see it in australian aboriginal art ...
- Jordan B. Peterson: Maps of Meaning 8: Neuropsychology of Symbolic Representation (vid 1:45:32), upplagd på Youtube 13 mars 2017

Förvisso kan en till 99 % klok och förnuftig människa hysa nog så avancerade vansinnigheter i den återstående procenten. Men det finns även de vars förnuft/förvillelse-förhållande är det omvända. Och allt däremellan.

2018-05-23

King Kong blir en åsna

Donkey Kong (1981), ett av världens mest välkända arkadspel, är uppenbarligen inspirerat av King Kong. Eftersom det namnet väl är skyddat kantänka så tog man, på välkänt manér, ett snarlikt ... Fast nu blev det väl lite fel? Monkey Kong vore ju åtminstone rätt ordning. Men donkey? Var det någon på japanska Nintendo som skrev fel, ett fel som upptäcktes först när det var för sent att ändra? Berodde stavfelet på ett otydligt fax eller en dassig telefonförbindelse? (Vi är djupt inne i 1980-talet, som ni hör.)

Här är en enkel tumregel: Ju fler olika förklaringar som lanseras, desto större är sannolikheten att ingen av dem stämmer.

Frågan har också ställts till upphovsmannen Shigeru Miyamoto, mer än en gång (om man säger så). Han har gett samma svar varje gång: Åsnan syftade på betydelsen "idiot" som han hittat i en japansk-engelsk ordbok.
I was trying to convey the idea of 'stupid monkey,'" he said. "'Donkey' of course referred to the animal, but the dictionary I used said that it had a secondary meaning of 'idiot.' Nintendo of America said that this was not the case, and 'donkey' didn't mean 'idiot.'" 
"Even though it was in the dictionary," the interviewer said. 
"It's a mystery," Miyamoto replied. "But I just liked the sound of it, so I decided to stand my ground on 'Donkey Kong.' And within a year, everyone was saying 'Donkey Kong' with no hesitation."
- Chris Kohler: Miyamoto Spills *Donkey Kong'*s Darkest Secrets, 35 Years Later, Wired 14 oktober 2016

2018-05-22

Belle Gibsons sjukor


Genom världshistorien har tiggare av olika slag lärt sig vilka historier om sjukdomar, lyten och andra olyckor som fungerar bäst beroende på situation och målgrupp. Eftersom människans psyke utvecklas mycket långsamt (om alls) så fungerar teknikerna lika bra 1018 som 1518 som 2018.

Annabelle "Belle" Gibson var en modern tiggare. Hon kombinerade beprövade metoder med den moderna tekniken. Hennes jeremiad utgjordes av cancrar, i blodet, hjärnan, levern, mjälten och livmodern. Hon var dock inget hjälplöst offer, o nej; hon kämpade mot sjukorna, inte med Big Pharmas eländiga kemikaliepreparat utan med hela rena fina naturliga äkta alternativmedel (även känt som kvack) – och lyckades bli frisk!

Dessutom hjälpte hon andra. Hon hade hundratusentals följare på sociala medier. Hon skrev en kokbok, The Whole Pantry, med över 80 originalrecept utan gluten, mjölkprodukter och raffinerat socker, "recept som är lika enkla som de är hälsosamma och välsmakande". Hon utvecklade en app baserad på kokboken. Mycket av arbetet utfördes sedan läkarna gett henne månader kvar att leva. Och allt detta åstadkom en kvinna som hade stuckit hemifrån när hon var 12, och sedan dess klarat sig på egen hand. Fantastiskt!

Så småningom fick tidningar och andra som haft med henne att göra tips om att allt inte stod rätt till. Eller snarare att inte en siffra var rätt.
Elle reported that they did some further digging, "returning only a few obscure blog posts that weren’t linked to any names or contact information we could use to follow up. So we left it, writing off the email as a bunch of lies." Cosmopolitan received the same message and later wrote: "Not once did we truly think the claims in the email could be real. Because nobody would lie about having cancer. Would they?" Penguin published her book and did not question her diagnosis: “We did not feel this was necessary as The Whole Pantry is a collection of food recipes, which Penguin has published in good faith.” However, the 3,000-word preface outlined her cancer diagnosis and the treatments she had refused.

When asked who had diagnosed her, Gibson replied: "Dr Phil."
- Münchausen by internet: the sickness bloggers who fake it online, The Guardian 29 april 2015

Varför skulle någon ljuga om att de har cancer? – Bra fråga. Många har undrat om Gibson drevs av penningbegär eller mytomani. Det är inte gott att veta; men för betraktaren spelar det ju faktiskt ingen roll om någon talar ljuger med eller utan flit. (Dr Phil McGraw är en ökänd storkvackare som slog igenom hos Oprah Winfrey.)

Efter att ha pressats en tid, konfronterats med motsägelser, konstigheter och uppenbara oriktigheter, erkände hon att allt var hittepå. Pengarna hon dragit in (såväl genom försäljning som gåvor) hade gått till det goda livet. Hennes konton på Facebook och Instagram raderades eller låstes. Appen togs bort från Apple Store.I september 2017 dömdes Gibson att betala motsvarande 2,5 miljoner kronor i böter. Dessa förefaller att ännu inte ha betalats in.

2018-05-21

Lördagsfråga 515: G E B

 1. Xkcd 468: Fetishes där Kurt Gödel krånglar till en faktainsamling. Som vanligt rymmer den enkla bilden mycket att fundera på; se explain xkcd: 486 Fetishes.
 2. Escherichia coli har sitt namn efter barnläkaren Theodor Escherich. Det var den halvbra ledtråd som fick duga för M. C. Escher; ett smakprov från någon av hans många fina bilder hade varit logiskt men väl enkelt.
 3. Arian ur J. S. Bachs Goldbergvariationer.
Douglas Hofstadters Gödel Escher Bach är en rik, inspirerande och speciell bok som gjort ett stort intryck på många av oss. Gissar att några få partier idag skulle kännas lite mindre engagerande än de gjorde för trettio år sedan men det kvittar, boken är en klassiker som anbefalles alla med minsta mått av nyfikenhet på saker och ting.

Tomas satte den relativt enkla frågan, där bilden anknyter till de av författaren uttänkta och tillverkade GEB-"tripletter" som pryder omslaget. Vad MU har med saken att göra? – Läs boken ...

2018-05-20

Årsmöte 2018 med folkbildare

Helgens begivenhet var årsmötet med föreningen Vetenskap och Folkbildning. Bland mycket annat fick vi en föreläsning med Emma Frans, som jag här överlämnar priset Årets folkbildare till. (Foto Dan Larhammar)


2018-05-19

Lördagsfråga 515

En ledtråd är liite yttepytte missvisande. Men jag anar att det är överlätt ändå.

2018-05-18

Årsmöte VoF 2018

Lördagen den 19 maj är det dags för föreningen Vetenskap och Folkbildnings årsmöte. I år har turen kommit till Stockholm och Camarillo på Kungstensgatan. Det gångna årets verksamheter ska redovisas, diverse poster ska tillsättas, föreläsningar ska hållas, med mera. Givetvis kommer det att umgås friskt mellan varven. Den biten inleds förresten redan ikväll med en skeptisk pub på The Londoner, Karlavägen 52-54. Olle Dahlberg ska från kl 19 prata om street epistemology som låter spännande, vad det nu är.

2018-05-17

Den ryska hackspetten

En ordentligt tilltagen anläggning utanför Tjernobyl. Vad gör den?

På 1970-talet upptäckte radioamatörer jorden runt en ny, mystisk signal. Det pulserande, regelbundna ljudet dök upp lite varstans bland frekvenserna och störde ordinarie utsändningar. Snart hade man lokaliserat sändaren: Norra Ukraina, i trakten av Kiev och Tjernobyl. Vad var poängen? Den allra första tanken var nog att det var en störsändare, men eftersom även aldrig så officiella sovjetiska radiokanaler också stördes fick den kasseras. Kanske det var en sorts radarsignal?

Men anledningen till att jag tar upp den här är de lite mer, ska man säga, spännande förklaringar som började cirkulera. På den här tiden var ju folk, tro det eller ej, ännu öppnare än idag för det paranormala (det som idag gäller några få gapiga foliehattar var allmänt accepterat på ett helt annat sätt) och det återspeglades i en rad knasteorier. Den populäraste gjorde hackspetten till en rysk version av amerikanernas HAARP, ett projekt för utforskning av jonosfären som i den öppensinnade sektorn tillskrivits förmåga att kontrollera väder, våra sinnen, kontinentaldriften ... Kanske var det det missförstådda (på många sätt) geniet Nikola Teslas förmodat underbara upptäckter och uppfinningar som förfärdigats och lanserats för att göra vad de nu kunde göra? Andra tyckte sig se en ökning av diverse symptom hos befolkningen i USA — kunde ryssen göra folk sjuka på andra sidan jorden? Eller kontrollera deras hjärnor? Kanske hade de tagit fram sant moderna vapen som var redo att ersätta kärnvapen och andra klumpigheter? Var de på vippen att vinna det kalla kriget och lägga hela världen under sig?

Hackspetten hette egentligen Duga, "båge", och var ett sovjetiskt radarsystem. Bland andra finesser kunde det se bortom horisonten, till skillnad från vanlig radar. Det var nödvändigt för att upptäcka inkommande missiler i någorlunda tid för att hinna göra något åt dem. Systemet användes allt mindre mot slutet av 1980-talet och har inte hörts av sedan 1989.

Wikipedia: Duga radar

2018-05-16

Gratisluncher på Gratis i skolan

- "Arbetsmarknadens framväxt [...] Avsändare: LO"

I Utbudet på utbudet.se tog jag en titt på en sajt där lärare kan beställa gratis material att använda i undervisningen. Och rekommenderade starkt alla som gör det att ta på sig de skarpaste källkritiska glasögonen eftersom mycket material kommer från synnerligen partiska källor.

En snarlik sajt heter Gratis i skolan, gratisiskolan.se. Den enda egentliga skillnaden verkar vara att de fokuserar på digitalt material, medan utbudet.se kör med tryckt. Förbehållet ovan är detsamma, för även på Gratis i skolan finns gott om "information" som är mer eller mindre uppenbart vinklad. Även här får man ofta leta efter avsändaren. Ibland blir det komiskt.
Kompis med kroppen – fem om dan' är en satsning för att sprida kunskap om ett mer hållbart samhälle där god och hälsosam mat sätts in i ett hållbarhetsperspektiv. [...] Upplägget i sin helhet ska stimulera ett elevaktivt arbetssätt och inbjuda till att dra nytta av skolbibliotek, samhälle och sin närhet till den lokala ICA-handlaren.

Företagsekonomi 1 och 2 – Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
Om LO får berätta om hur fackföreningar fungerar så är det väl inte mer än rätt att Svenskt Näringsliv får berätta om hur nyttiga och ansvarstagande företagen är.
Hjärta mjölk sprider forskningsbaserad information om mjölk och vänder sig till dig som arbetar med barn, mat och miljö på förskola och skola. Bakom Hjärta mjölk står svenska mjölkbönder och mejeriföretag via Lantbrukarnas Riksförbund.
Utan att ge mig in i debatten för eller emot mjölk så kan man utgå ifrån att negativa aspekter nog inte tas upp i material från producenterna. Vill någon ha material i samma ämne från havremjölkens googla på det Oatly?
Media Smart – läromedlet för källkritik, reklam och media [...] Det digitala utbildningsmaterialet Media Smart varvar spännande frågeställningar och analysuppgifter med roliga övningar och diskussionsmaterial där eleverna får lära sig att granska reklam.
Avsändaren bakom detta material får man, ironiskt nog, leta efter lite extra: Det är intresseorganisationen Sveriges Annonsörer som ska lära våra barn hur man ska tolka reklam. (Här hade jag kunnat ranta om hur fruktansvärt usel nästan all reklam är, på alla sätt, men det får bli vid ett annat tillfälle.)

2018-05-15

Hälsoförvillarnas innelista

Vad han än heter på riktigt så är Gid M-K, @GidMK på twitter, en australiensisk epidemiolog och doktorand som skriver lite varstans om kost och hälsa. Eftersom han bryr sig om skillnaden mellan sant och falskt så angrips han regelbundet av de som inte gör det.

Nyligen twittrade han en lista på de fem uttalanden som renderat honom flest anklagelser om att vara en shill, en industrins betalde lakej. Listan är intressant eftersom den återspeglar vilka frågor som för ögonblicket är hetast att förvilla om.

1. "Opastöriserad mjölk är dåligt"
Hälsobranschen håller ofta och gärna upp det förgångna som ett idealtillstånd, då folk åt ren mat, levde hälsosamt även i övrigt, och därför levde tills de blev 150. Eller hur det nu var ... Men om man ska lära något av historien så är det att man inte ska dricka obehandlad mjölk, för det gjorde man nästan aldrig. Anledningen var att mjölk som inte dricks direkt ur spenen kan innehålla eller mycket snabbt samla på sig diverse otyg. Men så kom den här Pasteur på hur man med en enkel metod kan göra mjölken ofarlig, utan att påverka smak eller näringsvärde.

(Obs begreppsförvirring! Engelsk raw milk är mjölk som inte är pastöriserad, homogeniserad eller behandlad på annat sätt. Den ska inte förväxlas med råmjölk: Det är den mjölk som produceras den allra första tiden efter förlossningen och som kan skilja sig ganska mycket från den senare "standardmjölken." Detta fel är mycket vanligt.)

2. "Vacciner fungerar"
Det irrationella motståndet mot vacciner är i hård konkurrens ett av de onödigaste hoten mot folkhälsan. De engagerade antivaxarna är inte många, men de är högröstade och har massor med tid och energi.

3. "Fungerar LCHF?"
För Sveriges del så har jag ett klart intryck av att LCHF som trend har lagt sig, och att folk inte eggar upp sig tiondelen så mycket som för några år sedan.

4. "Konstgjorda sötningsmedel är mestadels OK"
Just nu finns en trend som jämställer socker med knark. Den är såpass het att de konstgjorda sötningsmedlen hamnat i skuggan. För om vitt socker är så illa, vad ska man jämföra aspartam och xylitol med? Botulinumpolonium spetsat med antimateria?

5. "Gurkmeja är mest användbar som krydda"
Det hetaste "naturliga" ämnet för dagen varierar så snabbt att det inte känns lönt att ens försöka hålla koll. Denna trend kan ha lagt sig när som helst men just precis nu är tydligen gurkmeja grejen, något som ska blandas i allt möjligt. Ett svenskt bidrag är den Linköpingsstudie som visade att bananflugor som fått kurkumin (som ingår med några procent i gurkmeja) levde längre. Vilket åtminstone bevisar att gurkmeja kan vara grejen om du är en bananfluga. Och de doser flugorna fick var långt högre än de som en knivsudd gurkmeja i latten motsvarar.

2018-05-14

Lördagsfråga 514: Görtzens gudar

 1. Planeten Mars som den hade kunnat se ut med ett kvantum vatten.
 2. Den mycket stora kratern eller "bassängen" Caloris på Merkurius.
 3. Norrköping, kvarteret Vett och Vapen.
 4. François Phébus, Frans av Navarra (1466-1483), dog som synes mycket ung, om det nu berodde på tuberkulos, förgiftning eller något annat. (Olika födelseår anges på olika Wikipedior.)
 5. Rom bygger på gamla minnen, nog så ofta bokstavligt. Kyrkan San Nicola in Carcere ("Sankt Niklas i fängelse") lär ha större eller mindre delar av hela fyra antika tempel i sin konstruktion. En av dem var ett tempel åt gudinnan Spes, Hoppet.
 6. I en samtida svit panoramor över slaget vid Ölands södra udde 1676 ser vi här regalskeppet Kronan explodera. En stor förlust för dåtidens flotta och försvar, en vinst för senare tiders arkeologi.
Mars, Merkurius, Vett och Vapen, Phoebus, Hoppet och Kronan var sex av "Görtzens gudar": Nödmynt utgivna under Karl XII:s tid. På grund av överdrivet präglande blev de snabbt värdelösa, finansministern (typ) Georg Heinrich von Görtz fick skulden och förlorade 1719 huvudet. Mynten fick sedan sin huvudsakliga användning som dekorationer i t.ex. bägare, och man satte ihop ramsor för att minnas namnen på mynten – sannolikt mer som kul grej än för det historiska värdet.

Den kluringen satte så småningom Tomas.

2018-05-13

Inte Björks hus

Detta är, trots vad som påståtts, inte Björk Guðmundsdóttirs hus. Men kopplingen är aningen starkare och därmed intressantare än att man tillskrivit landets mesta kändis ett hus med anslående läge.

Vad som hänt är att Björk funderade på att flytta till Elliðaey, en av öarna i Breiðafjörður på Islands västkust. Det blev nu aldrig av. Vad som sedan hände är att någon hittade fina bilder på den Elliðaey som ingår i ögruppen Vestmannaeyjar utamför sydkusten, mest berömd för den fantastiska vulkanön Surtsey som började bildas 1963. Denna Elliðaey har exakt en byggnad som man tolkade som Björks nya hus. Och lade till skrönstoff som att hon skulle ha fått huset och hela ön i gåva av staten.

Så här är det: Det enda huset på Elliðaey tillhör ett jaktsällskap. Det byggdes 1953 och är enbart till för medlemmar som övernattar när de jagar lunnefågel och samlar ägg. Det saknar el och vatten. Varför det har staket är oklart.

Bjork alert: The loneliest house in Iceland and all the wild stories attached to it, The Vintage News 16 september 2017

2018-05-11

Trangrumsacten: Greenwashing 1784

Greenwashing, grönmålning eller gröntvättning innebär att den som bedriver miljöfarlig, eller mindre miljövänlig verksamhet försöker skapa en bild av sig som miljövänliga genom bland annat marknadsföring.
Under perioden 1747-1809 kom väldigt, väldigt mycket mer sill än annars in till västkusten. Det var sannerligen inte bara en angelägenhet för yrkes- och eventuella fritidsfiskare, utan gav upphov till en guldrush efter havets silver som påverkade hela landets ekonomi. Under flera decennier var sillindustrin nationens näst största inkomstkälla, slagen endast av järnet.

Mycket av sillen saltades för att ätas, men tidvis gick ännu mer till tran, fiskolja. Den massa av sönderkokt fisk som blev över kallades trangrums. Och nu var frågan vad man skulle göra av den.
Den första och självklara lösningen var att hälla grumset i havet. (Av flera skäl låg kokerierna alltid i strandkanten.) Men så småningom började den att ifrågasättas.

Man hade nämligen märkt att sillen rörde på sig. Från att i sillperiodens början ha förekommit utanför Göteborg i södra Bohuslän rörde stimmen sig sakta men säkert norrut. Vad kunde det bero på? Kanske allt grums i vattnet drev bort sillen? Det vore väl inte så konstigt, om liken efter miljoner bröder skrämde bort dem till nya vikar och skär?

Misstanken ledde till införandet av grumsedammar: Dammar som var avskiljda från havet och som man kunde stjälpa trangrumset i. Denna tidiga miljöbestämmelse hade alltså inte införts för att skydda människors hälsa utan för att inte förstöra fisket.

De som ägde trankokerierna gillade inte grumsedammarna. Framför allt kostade de pengar att uppföra och hålla i skick. De luktade också - och detta var i en tid som sannerligen inte var lika kinkig som vår på den punkten. Och kanske det rentav var mer skadligt för fisk och havsmiljö att hälla grumset i dammar än att hälla ut det direkt i havet?

Dessa argument och många fler samlades, tillsammans med rikliga vittnesmål, i en bukig kampskrift som fick heta Trangrums-Acten (1784). Den är förvisso en uppenbar part i målet, men är inte mindre intressant för det.
Exempelvis tycks några strandsittare från Hisingen intyga att sedan grumsedamm byggdes blev det på platsen svårare att ankra med båt då sjögräs och tång försvunnit från bottnen (T.A. 1784: 66). Tre fiskare från Kungälv och en lots från Orust anger att sillen inte simmar i närheten av skärgårdsverken sedan man slutade släppa ut trangrumset i havet direkt, utan byggde fördämningar istället, vilket försvårar fångsten (T.A. 1784: 68). Elva herrar från Mollösund (däribland en hamnfogde och en lots) beskriver fördämningarna som ”skogödande” och ”til intet tienande”, och varnar att de ”i den mon de äro täta” om sommaren skapar en ”olidelig och för menniskor och diur förgiftande stank” (T.A. 1784: 81). Variationer på dessa teman är återkommande, och en längtan efter tiden ”före Damwerks inrättning til Trangrums innehållande” (T.A. 1784: 83) är markant åtminstone bland de vars uttalanden författarna velat ha med.
- Anton Larsson, Grumsedammarna: Spår efter en miljödebatt på 1700-talet (Göteborgs universitet 2016)

Det är ironiskt att grumsförespråkarna kan ha haft rätt på en grundläggande punkt: Det var nog inte grumset som drev sillen norrut. Dess rörelser från säsong till säsong var beslut som sillen själv tog, på samma sätt som den dykt upp i mängd från ena året till det andra.

2018-05-10

Antivaxare låtsas jobba på Karolinska

Låt oss först slå fast en sak: I Sverige är vaccinfrågan i stort sett okontroversiell. Det finns många frågor av alla de slag som delar upp expertis och folk i allmänhet, men vaccinationer är inte en av dem. Här vaccineras stora och små mot barnsjukdomar, influensor och inför utlandsresor.

Men det finns några irrationella vaccinmotståndare. De är inte många, men högljudda. Och hämningslösa. Det känner vi som bevakar dem till. Och ifall det sistnämnda inte varit känt bland expertis och folk i allmänhet så kanske det kan bli det nu?

En organisation som är irrationell i det mesta heter Tandvårdsskadeförbundet. De började en gång i tiden med påstådda skador från amalgamfyllningar, och sedan den frågan kallnat har de övergått till andra villfarelser, som s.k. elallergi och vacciner.
En svensk studie har nyligen publicerats i Indian Journal of Medical Ethics av Lars Andersson vid Karolinska institutet. Den tyder på att vaccin mot livmoderhalscancer är orsak till den ökade andelen livmoderhalscancer hos kvinnor mellan 20 ch 49 år som uppmätts och kommenterats i olika sociala medier.
- Orsakar vaccinet cancer?, Tf.nu 4 maj 2018

Studien heter Increased incidence of cervical cancer in Sweden: Possible link with HPV vaccination, skrevs av "Lars Andersson" på ärevördiga Karolinskas FyFa (som det blir på svenska), och publicerades i tidskriften Indian Journal of Medical Ethics den 30 april 2018.


Vadan citationstecken? För att "Lars Andersson" är påhittad.
– Jag har aldrig hört talas om denne Lars Andersson och han har inget med vår institution att göra, säger Håkan Westerblad, prefekt vid institutionen för fysiologi och farmakologi vid Karolinska institutet.
- Katrin Trysell: KI utreder misstänkt falsk forskare: "Extremt allvarligt", Läkartidningen.se 8 maj 2018

I samma artikel tillbakavisar dessutom Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi vid Karolinska institutet (garanterat!) och registerhållare för det nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention och -analys, "Anderssons" tes: Det ligger ingenting i påståendena.

Om det bara varit tokarna i Tf som tagit åt sig denna hittepåstudie så hade det inte varit någon större sak. Men "nyheten" om HPV-vaccinets skadlighet togs upp av långt mer trovärdiga kanaler. Även om vaccinationer, som sagt, är i stort sett okontroversiella i Sverige så är det svårt att veta hur många tvehågsna som kan luras till att ta fel beslut. Och i andra länder har den här sortens förvillande i längden gett upphov till mätbara skador, nämligen när vaccinationsgraden sjunkit såpass mycket att den gett utrymme för landsomfattande epidemier.

När den indiska tidskriften tipsades tog de genast bort kopplingen till KI.
Since then, we have investigated and learned the identity of the author. The author has said that he used a pseudonym because he believed the use of his real name would have invited personal repercussions from those opposed to any questioning of vaccines. 
This deception of the journal’s editors is unacceptable. The author could have asked the editors for confidentiality, giving the reasons. Editors may choose to publish articles without revealing the true name of the author, if it is determined that the circumstances justify it. 
However, we considered the matter and decided to keep the article on the site as the issues raised by it are important and discussion on it is in the public interest. The author’s true name is withheld at his request.
- Statement on corrections, Indian Journal of Medical Ethics 9 maj 2018


Man kan reflektera över "Anderssons" beslut att publicera en artikel under falskt namn i en tidskrift med ethics i namnet. Eller densammas val att inte uppmärksamma bluffen mer än de gjort.

Måhända han tänkte på antivaxarnas etik? Det vill säga ingen alls.

2018-05-09

Spinning Jenny

Man skulle kunna säga att industrialismen började 1733. Då lanserades "den flygande skytteln": En vävstol som vävde flera gånger fortare än den vanliga sorten. Problemet blev nu att få tillräckligt med tråd till vävarna. Det löste James Hargreaves 1764 med Spinning Jenny, en avancerad spinnrock som spann flera trådar samtidigt.

En maskin som är med om att dra igång en ny tidsålder och dessutom har ett tilltalande namn blir givetvis föremål för en så kallad skapelsemyt. Vem var Jenny? Man har tänkt ut förklaringar som att det skulle ha varit Hargreaves dotter eller kanske fru, att hon på något indirekt sätt skulle ha gett honom idén till lösningen, kanske genom att välta en spinnrock (vad det nu skulle ha varit bra för), snarare än att ha kommit med något tekniskt tips kantänka ... Men det stämmer inte.

James Hargreaves familj finns utförligt beskriven på en hemsida driven av en ättling. Hans enda fru hette Elizabeth. De fick 13 barn varav sju flickor: Margaret, Susan, Ellen, Mary, Betty, Ann och Alice. Så var det med den saken. (Irriterande nog nämner sidan 13 barn men listar bara 12, utan någon förklaring.)

James Hargreaves Family

Hemsidan föreslår att han skulle ha kallat Elizabeth för jenny i vissa sammanhang. Men den förklaring som vunnit flest anhängare är att Spinning Jenny helt enkelt är ett annat sätt att skriva spinning engine.

2018-05-08

Förvillande förvirrande i GP

Häromåret återgav Kristian Wedel på Göteborgs-Posten ett samtal med en läsare som undrade varför det inte fanns några horoskop i tidningen. Redaktören föreslog att det kanske främst berodde på att horoskop inte fungerar. Det svaret uppskattades inte.

Inte för att den som suktar efter tramshoroskop behöver leta. För det är märkvärdigt många tidningar i vår upplysta tid, där ting som källkritik och skillnaden på sant och falskt dessutom fått extra mycket uppmärksamhet på sistone, som fortfarande kör med sådant. Men måhända GP är på väg att krypa till det publikfriande korset, och bland all kvalitetsjournalistik* lägga in horoskop.

För söndagen den 6 maj 2018 hade man ett helt uppslag under rubriken Astrologi – ett nygammalt sätt för vägledning. Det var kemiskt fritt från kritik och skepticism.

Artikeln utgjordes av intervjuer med två personer. Först gör den existentielle psykologen Fredrik Bengtsson tveksamma uttalanden om att det fria livet i Sverige leder till psykisk ohälsa, och att "i länder där religionen är stark upplever människor mer lycka". Jag har ingen koll på existentiell psykoterapi men Fredriks insats var ingen god reklam.

Men framför allt intervjuar Lotta Engelbrektson astrologen Agneta Orlå. Den astrologi hon företräder är inte billigt trams, utan avancerat trams med timpeng. Och som så ofta i den vidskepliga branschen är budskapet dubbeltydigt. Först förklaras att horoskopen bara visar vilka utmaningar man har i livet – som om man inte visste det! – men så fort det är sagt så är det glömt. De arbetsprover hon lagt upp på hemsidan (Blindtolkningar) visar att hon arbetar med en klassisk metod: Lagom vaga, allmängiltiga och till intet förpliktigande karaktärsteckningar där man alltid kan hitta saker som stämmer in på vem som helst.

Med tanke på att astrologen avfärdar kvällstidningshoroskop och "det är inte så enkelt som att man enbart tillhör ett stjärntecken" (vilket visserligen är sant för "riktig" astrologi) så är det märkligt att journalisten därefter omedelbart övergår till att beskriva folk enbart utifrån vilket stjärntecken de tillhör. I något som man på skämt skulle kunna kalla en faktaruta, rubricerad Detta står stjärntecknen för, listas det vanliga blajet där den som tillhör X är "ärlig, generös, idealistisk", Y "envis, beskyddande, lojal" och så vidare. Av oklar anledning kompletteras de med uppgifter om hur många svenskar som tillhör det ena eller andra stjärntecknet. Med största sannolikhet är sistnämnda uppgifter fel eftersom datumgränserna mellan tecknen varierar. Med garanterad sannolikhet är de förstnämnda uppgifterna irrelevanta eftersom de är så ospecifika, och rentav underkänts av astrologen ett par spalter tidigare.

Mest problematisk av allt är nog "faktarutan" ovan där forskare jämfört sjukdomshistorier med födelsemånader. Inte för att uppgifterna i sig är fel. Birth month affects lifetime disease risk: a phenome-wide method  av Tatonetti, Boland et al 2015 är en vetenskaplig studie där födelsedatum jämfördes med 1688 olika diagnoser hos knappt 1,8 miljoner personer, och där man fann statistiskt signifikanta samband hos 55 diagnoser. Orsakerna gick man inte in på, och man poängterade att de samband man funnit var långt mycket svagare än faktorer som kost och motion.

Men vad har denna information för koppling till uppslaget i övrigt? Ska den tolkas som ett sorts vetenskapligt belägg för att astrologi är sann och riktig? I så fall är detta det mest flagranta förvillande jag sett i GP på länge.

Om man läser på aldrig så lite om Agneta så finner man att hon har många strängar på sin lyra. Till exempel jobbar hon med drömterapi och påpekar om och om igen saker som att "Var och en av oss lever i den berättelse vi själva skapar". Den standardfrasen må låta uppmuntrande och käck men är en annan formulering av "det är ditt fel om du är sjuk".

Det är den mörka delen av vidskepelser och förvillande: Det är inte bara något att skratta åt utan i värsta fall destruktivt.
... Med tanke på vilken riktning det här samtalet är på väg att få kan vi nog vinna lite tid om jag redan nu förklarar att jag inte heller tror på helande kristaller, slagrutor, kolloidalt silver, Loch Ness-odjuret, homeopati, elallergi, tomten eller tandfen. En tidning som har en fyr – upplysningens symbol – i logotypen kan nog inte ha horoskop.
Har ni inga horoskop?! Varför inte det?, GP 27 januari 2016


* Deras beteckning: "Kvalitetsjournalistik" står med i mallen för betalväggen på gp.se.

2018-05-07

Lördagsfråga 513: Hästar

 1. Fossil av en Clypeaster, ett släkte av sjöborrar som åtminstone på engelska kan kallas skeppsskorpor, sea biscuits.
 2. Nödsedel Notgeld från 1920 som visar danske Kristian IV:s påstådda flykt undan Tillys trupper vid Lutter am Barenberge 1626. Att de senare vann en förkrossande seger är klart; vad övrigt vi tror oss veta om slaget kan vara utblandat med rikliga mängder sagor och propaganda
 3. Legolas som han ser ut i Ralph Bakshis egendomliga Sagan om ringen (1978). Vet inte hur många flickrum som tapetserades med honom.
 4. Överdelen av en blåsmanet eller portugisisk örlogsman (man o' war), en vacker och giftig varelse. Den ser ut som en manet men är det inte alls; den är något så intressant som en "kolonial organism", flera djur som sitter ihop i en så tät symbios att de inte kan klara sig utan varandra.
Seabiscuit (1933-1947), Victory Tilly (1995-), Legolas (1978-2004) och Man O'War (1917-1947) är också fyra berömda tävlingshästar inom trav och galopp. Den satte Werner.

2018-05-06

Svenska köttbullar inte turkiska

Svenska institutet är en statlig myndighet under Utrikesdepartementet vars uppgift är att öka omvärldens intresse för Sverige. Bland mycket annat har de twitterkontot @swedense där de twittrar på engelska om svensk kultur och historia, svenskar i världen, högtidsdagar osv för nästan 100 000 följare.

Häromdagen lades detta ut:

Svenska köttbullar är i själva verket baserade på ett recept som Karl XII tog hem från Turkiet i början av 1700-talet. Let's stick to the facts!
- Svenska institutet @swedense 28 april 2018

Den klassiska myten i sammanhanget är den om kåldolmarna (faktoider.nu: Karl XII och kåldolmarna). Den importen (av såväl rätten som ordet) beror nog på den osmanska delegation som befann sig i Stockholm 1716-1732 för att bevaka att lån som det flitigt krigande Sverige tagit från den dåvarande stormakten återbetalades som de skulle. Tillräckligt många personer var här tillräckligt länge för att deras matvanor skulle påverka omvärlden; inte fort men långsamt. Det finns inte en antydan till belägg för att Karl XII skulle ha haft det minsta med kåldolmar att göra. (I faktisk mathistoria är också långsam, gradvis påverkan långt vanligare än de roliga myter folk tänkt ut om Karl XII, Marco Polo, Alströmer eller drottning Margherita.)

Något motsvarande påstående om köttbullar verkar varken mat- eller mythistoriker ha stött på. Det förefaller som om Svenska institutet på jakt efter spännande fakta om Sverige och svensk kultur hittat en sällsynt variant av kåldolme-myten. Köttbullar är ju en betydligt enklare rätt som finns belagd i flera versioner sedan medeltiden, och som mycket väl kan ha uppfunnits många gånger oberoende av varann.

Det som hade kunnat vara ännu ett mindre genomtänkt tweet bland miljarder andra fick, på något sätt, internationell uppmärksamhet. Köttbullar har tack vare ett svenskt företag i möbelbranschen blivit internationellt känt som en svensk rätt. Att en officiell svensk kanal på det här sättet "erkänner" att rätten skulle vara turkisk blev en tacksam "kul grej" för många redaktioner. Så det helt ur luften gripna påståendet spreds över världen.

Men fel kan vem som helst göra. Med eller utan beskäftiga tillägg à la "Let's stick to the facts!" (som jag förmodar var ett sorts långfinger mot de som hyser gravt förvillade uppfattningar om svensk kultur). Det hedrar Svenska institutet och deras twittrare att de, sedan de uppmärksammats på fakta, lade ut vad vi i Sverige kallar för en poodle.


(En detalj som jag inte hängt upp mig på är att nationen ifråga inte hette Turkiet utan Osmanska/Ottomanska riket, eller vilken nation som dagens Bender råkar tillhöra.)

2018-05-04

536 leksaker

Det massiva barnrummet: teoretiska och empiriska studier av leksaker är en studie från 2001 av Anders Nelson och Mattias Nilsson, högskolan i Halmstad. Den fick givetvis gott om utrymme i såväl gammelmedia som de bloggar som då var en grej; man kan föreställa sig hur den skulle spridits på dagens sociala medier.

För även om studien gick in på olika aspekter så var det en enda som fångade icke-forskares uppmärksamhet: Att studiens 152 Halmstadsbarn på 3-5 år ägde 536 leksaker var. I genomsnitt.
Detta trots att de hade räknat exempelvis en sats med byggklossar som en enda leksak, en påse med plastsoldater som en leksak, och ett set med plastsmycken som en leksak.
- Barngruppstudien: Har barn för många leksaker?

Kan det verkligen stämma? Hur kan det stämma? Jag har inte hittat själva studien någonstans men är nyfiken på hur man räknat.

2018-05-03

Atombomben 1944

Efter att ha tagit upp några miljöhot övergår Ekelöf till ett annat sorts hot:
Vetenskapsmännen har vetat detta ända sedan bomben i Hiroshima -45. – Jag anade det redan -44 då USA gjorde sitt första atomprov. – Den dagen minns jag väl. Jag hade läst om provet i tidningen. En del vetenskapsmän tippade att jorden då skulle rämna då provet gjordes. Att det skulle bli stora sprickor i jordskorpan. Just den kvällen provet skulle ske var jag tillsammans med min Mor bjuden till en fru i ett nytt HSB-hus. Vi skulle se hur fint hon fått det. Lite innan provet skulle ske sa jag att jag mådde illa. Jag tog en taxi till mitt hem. Ville vara hos barnen när jorden sprack. Den kvällen började min ångest.
- Maja Ekelöf, Rapport från en skurhink (Rabén & Sjögren 1970)

Vilket atomprov kan avses? Den allra första bomben sprängdes i juli 1945 men det provet var dödshemligt. Kanske 1952 då USA sprängde den första vätebomben? Eller 1954 då Bikiniatollen åter dök upp i rubrikerna? Men det känns märkligt att förväxla ett årtal långt efter kriget med 1944.

2018-05-02

Antivax-kyrkan

Australien införde obligatorisk vaccination av barn 2015. Den som inte låter vaccinera sina barn blir av med barnomsorg och barnbidrag ("No jab, no pay"). Undantag kan ges av medicinska, filosofiska eller religiösa skäl.

Medicinska skäl är väl allergi mot något av vaccinen. Filosofiska skäl vet jag inte vilka de kan vara. Religiösa skäl kan vara att man är med i antivax-kyrkan Christian Science. Ett problem med den är att den lär vara lite väl krävande för den som bara är där på grund av antivaxandet.

Så varför inte bilda en antivax-kyrka enbart för antivaxare? Där man slipper gudstjänster, Gud och Jesus och sånt; ett rent svepskäl för att slippa vaccinera sina barn.

Den kyrkan heter Church of Conscious Living. Jag vet inte hur aktiv den är, hemsidan går för ögonblicket inte att nå och jag hittar dem inte på Facebook. På en arkiverad kopia hittar jag deras kyrkoordning. Det är märklig läsning – en "kyrka" som inte har med religion att göra. Till exempel gissar jag att man skriver "Higher Power" istället för G-ordet för att inte i onödan skrämma bort anhängare av den ena eller andra andligheten eller ateister som tar sin ateism på allvar.
Church of Conscious Living

1. We believe that as custodians of the planet, salvation is ours through a Higher Power, which provides a direct channel of communication with the natural world – and through a moral/ethical upholding of Earth’s sacred laws.

2. We hold that the human body is a sacred space and like the planet itself should not be contaminated by external toxic forces.

3. We do not recognise distinctions of race, class, gender, sexual orientation or national origin and believe that the Higher Power and its bliss is available to anyone through direct communion with the planet and adherence to its sacred laws.

Earth’s Sacred Laws

As custodians of the planet, decisions we make should uphold and glorify the natural world. As human beings we behold to nature and as such, apply the same standard to the physical body. To this end, we view as inclusive and nurturing towards salvation:

- Where possible, consuming organically grown and minimally processed foods and beverages. Choose cosmetic and household consumables produced from environmentally safe, nature formed substances.

- The rejection of orthodox vaccination, for both adults, children and animals.

- To use wholistic [sic] and nature based medicines and practitioners for both prevention and treatment of disease. The consumption, inhalation or injection of synthetic drugs, both legal and illegal to be avoided.

- What you think creates your reality. We are responsible for our thoughts and our response to what happens in our life. What you feel and action towards another is always a reflection of yourself – compassion and love is our primary state of being.
- Church of Conscious Living: About us, www.churchofcl.com

En religion där, åtminstone i princip, en Alvedon eller pastöriserad pilsner kan skicka dig till helvetet är å andra sidan inte särskilt märkvärdigt jämfört med en del regler som tillämpas på fullt allvar i världsreligionerna.

2018-05-01

Göteborgs universitets sigill

 - Illustration ur Svedmark

Göteborgs högskola grundades 1891. Det årtalet står i universitetets logga, eller sigill som det också kallas. Sigillet formgavs dock först 1954, året då högskolan slogs ihop med Medicinska högskolan och bildade Göteborgs universitet.
Det kan påpekas att figurerna i det ursprungliga sigillet är konstnärens fria tolkningar av hällristningsfigurer. De är inte autentiska.
- Magnus Svedmark, "Remiss - renoverad logotyp för Göteborgs universitet" (2006)

Trots alla år i staden och några på universitetet var det först häromdagen jag blev nyfiken på varifrån hällristningarna kom, vad de egentligen föreställde och vad de symboliserar. Svaret på den första frågan är alltså att de är Nils Wedels skapelse.

En annan fråga är hur autentiska de verkar vara. Finns det hällristningar med sådana båtar och solkors? Jag känner inte riktigt igen stilarna men har för begränsad erfarenhet.
Mannens grunkor är kanske märkligast. De har kallats yxa (vilket skulle vara olämpligt i loggan) och sköld men ser i dagens version mest ut som en enhjulig cykel.