2018-05-27

Varför mors dag började firas

Det var inte bara kvinnor som var för kvinnlig rösträtt. Och det var inte bara män som var emot.

Cecilia Bååth-Holmberg (1857–1920) var en folkhögskolelärare som fick en hel del uträttat dessutom. Hon skrev flera böcker, översättningen av psalmen Härlig är jorden är hennes, och 1909 instiftade hon Svenska riksförbundet för sedlig kultur i syfte att bekämpa tidens ”sedliga urartning”. Förbundet beklagade sig över danssalonger, osedliga eller direkt perversa vykort och ”erotisk agitation”, förespråkade viss censur av vissa pressalster, och arrangerade som motmedel uppläsningsaftnar där deltagarna fick ta del av garanterat sedlig litteratur som exempelvis Cecilias make Teodor Holmberg.

Ett udda exempel på hur hon motarbetade reformer för kvinnor var när hon 1919 införde firandet av mors dag i Sverige. Det var en liten bit i arbetet för att stärka könsrollerna och hålla kvar kvinnorna i hemmen.

Det finns en liten skrift från 1920 med anvisningar om hur mor ska firas. Ni har säkert sett den förr. Om inte, varsågod:


(Detta är också ett exempel på hur förvirrat det kan bli när man pratar om varför man "egentligen" firar den ena eller andra högtiden. Det brukar alltid tas upp för jul oc nationaldagen, men liksom för mors dag är firandet naturligtvis vad man gör det till.)

Inga kommentarer: