2017-03-31

Titanics fjärde skorsten

Direkt efter Titanics undergång publicerades mängder av skildringar, allt från äkta, osminkade vittnesmål till rena påhitt. Det tog ett tag för forskningen att skilja de bättre från de sämre eller direkt värdelösa; när vi idag läser beskrivningar av händelsen har de senare gallrats bort. Samma fenomen uppträder varje gång någonting anmärkningsvärt händer: Direkt efter katastrofen, olyckan eller terroristdådet kommer en flod av påståenden där sanningar blandas med rykten, missuppfattningar och desinformation av alla de slag. Att i den situationen idka god källkritik är inte bara svårt utan ofta praktiskt taget omöjligt. Därför är det en god tumregel att direkt efter en sådan händelse vara sparsam med delandet, i synnerhet beträffande de uppgifter som så att säga retar delnings-nerven allra mest.
- Peter Olausson: Källkritik, Folkvett 2017:1

Illustrationen och bildtexten valdes inte av mig utan av layoutaren. När jag fick korrekturet kastade jag ett öga på dem, konstaterade att de var OK, och fortsatte leta anomalier i min egen text.

Sedan föreningen VoF:s medlemstidning nått prenumeranterna så fick jag ett glatt meddelande från ingen mindre än Göran Grimvall, professor emeritus på KTH och obegripligt trägen konstruktör sedan 1979 (varje vecka!) av miniproblem i Ny Teknik. Redan mailets rubrik, om Titanics skorsten, fick mig att inse vad som hänt. För ångaren hade tre skorstenar som verkligen användes till att leda bort röken från pannorna. Den aktersta skorstenen hyste luftintag men var i övrigt ren dekoration. På bilder och filmklipp (som i Camerons film) ser man ofta rök från alla fyra skorstenarna men så såg det inte ut i verkligheten. Vilket jag visste, men inte tänkte på när jag såg bilden ovan.

Poängen med en kuliss-skorsten var för att att skilja ståtliga four funnel liners som Olympic och Titanic från futtiga tre- eller rentav två-skorstenare. Lite som en marin motsvarighet till push-up. Den första fyr-skorstenaren var för övrigt ingen mindre skuta än Kingdom Brunels legendariska Great Eastern.

2017-03-30

Moderniserad vägskylt

Vägmärke A10, "Varning för slirig väg", i äldre och nyare tappning

En och annan vägskylt är uppenbart anakronistisk. Den tydligaste och mest kända är väl varning för järnväg med ett gammalt ånglok; man kan undra hur länge det kommer att hänga med. Andra är subtilare.

De två ovan skiljer sig framför allt i den kluns som bilen till vänster har på undersidan. Det är en så kallad differentialväxel som ser till att höger och vänster hjul kan snurra olika fort, vilket är bra att ha i kurvor. Sådana finns på alla bilar men är numer inte i närheten lika iögonenfallande, vilket återspeglas på bilen till höger.

Jag vet inte när Trafikverket/Transportstyrelsen valde att uppdatera bilarna på skyltarna. Vidare förmodar jag att denna blogg har läsare som är betydligt mer insatta i differentialhistoria än undertecknad, och vet på ett ungefär när den äldre skylten började bli omodern.

2017-03-29

Pyramidsylten Flavon

En tesked av t ex Flavon Green ger näringsämnen motsvarande ca 1 kg av blandade grönsaker.
- Nätet
Minsta ordersumman är 135 Euro (ca 1350 kr). För det får du 3 burkar av deras premiumprodukter eller 4 burkar av deras basprodukter.
- Också nätet

Burkarna är på 240 gram, så "premiumprodukten" Flavon Green kostar 1875:-/kg. Men då får man också, enligt uppgift, ett destillat av 35 kg broccoli, vitlök, selleri, morot, spenat, vetegräs, spirulina (en cyanobakterie som ofta kallas alg eftersom ingen vill äta cyanobakterier), grönt te, havtorn, persilja och grapefrukt. Som givetvis påstås vara rengörande, uppfriskande och avgiftande (se bloggposten Allt du behöver veta om detox), hjälpa dig att "leva ett riktigt kvalitativt och hälsosamt liv" med lagom luddiga påståenden om specifika sjukor, med mera.

Fast allt det är är ju sekundärt. Pyramidsylten Flavon är som vilken rönni-juice som helst, där det primära målet är att tjäna pengar.


- Det vi egentligen skapar, det är ett klassiskt pyramidspel.
- Ja fast det, det är olagligt.
- Ja, men då blandar vi in den här juicen, och så låtsas vi att det är den som är det viktiga.
Flavons grundare har också en i branschen klassisk skolning; jag gissar att det ena "nätverket" är Herbalife.
Han arbetade för två amerikanskägda nätverk som sålde kosttillskott, han nådde de högsta nivåerna bland de ungerska distributörerna. Som distributör, fick han insikt i både ungersk och internationell expansion, såg de misstag gjordes och beslutade sig för att etablera ett MLM företag som skulle fokusera på distributörerna genom att minimera krav och maximera provision.
- Flavon Max Sverige: Bolagets ledning

Det som mest skiljer detta pyramidspel från otaliga förhoppningsfulla konkurrenter är den ungerska bakgrunden, där det uppiggande oläsbara (för en grav indoeuropé som undertecknad) språket blandas med härligt stolpiga översättningar.

Ett obligatoriskt inslag i pyramidspel är alla lyckliga människor som berättar att de blivit lyckliga tack vare pyramidspelet. Det var inte lätt att välja ett exempel men till slut fick det bli Attila, verkställande direktör i pyramidsylt.

2017-03-28

Charles och Diana var lika långa

Bildgooglar man på Charles och Diana hittar man drivor med bilder där det tydligt framgår att de var lika långa.

Man hittar även, utan minsta svårighet, bilder där detta faktum inte framgår.

Det märkligaste exemplet är nog frimärket från 1981 där Diana reducerats till dvärg.

2017-03-27

Lördagsfråga 457: Carl XVI Gustaf

 1. Karl den store. Närmare bestämt den påkostade behållare för en bit av hans skallben som finns i katedralen i hans Aachen. Avbildningen är ett halvt årtusende yngre än kejsaren och mer idealiserande än realistisk.
 2. Gustaf på gamla femkronorssedeln.
 3. Folke Filbyter, stamfar till den Bjälboätt som fortfarande är mer känd som Folkungaätten, och som lämnat rejäla avtryck i såväl svensk historia som sagohistoria.
 4. Loggan för Jägermeister anspelar på sägnen om jägaren Hubertus. En dag på passet fick han se se en hjort med ett lysande kors mellan hornen. Hubertus blev djupt kristen av den sanna katolska läran på fläcken, och sedemera helgon. Historien hade redan berättats om ett tidigare helgon, vilket inte kan tolkas på annat sätt än att villebråd med självlysande religiösa symboler en gång i tiden var en vanlig kanal för Gud Fader att kommunicera med den aktuella målgruppen.
Carl Gustaf Folke Hubertus är ju också det fullständiga (säger utan de efternamn som undersåtar håller sig med) namnet på vår nuvarande kung och statschef. Den satte Tricky.

2017-03-26

Ordförande VoF

Lördagen den 25 mars höll den skeptiska föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) årsmöte i Malmö. Avgående ordförande Linda Strand Lundberg avtackades. Till ny ordförande valdes Peter Olausson, det vill säga undertecknad.

2017-03-24

"Skeptikervecka" (jojo) på Chalmers

På måndagen talar civilingenjören Göran Schmidt om livets design, på tisdagen Stefan Gustavsson om skäl att tro på uppståndelsen, på onsdagen universitetslektorn Morten Sager om vetenskapstro, på torsdagen pastorn Andreas Engström om vad den kristna tron innebär och på fredagen talar amerikanen Peter Payne, som har en doktorsgrad i filosofi, om huruvida etik behöver en grund i Gud.
- Örjan Landgren, ordförande i Chalmers kristna grupp och arrangör, intervjuas; "Skeptikervecka" på Chalmers,* Världen idag 23 mars 2017

Det är alltså en kristen studentförening som håller en "Skeptikervecka" på Chalmers den 27 mars till 1 april. Veckan handlar inte alls om vetenskaplig skepticism utan om kristen tro och bitvis djupaste ovetenskap.

Få se:
 • Göran Schmidt är kreationist och verkar i den förvillade, förvillande kreationistklubben Genesis. Han hör rentav till de så kallade ungjordskreationisterna som hävdar att människor, livet och jorden skapades av Gud Fader för sisådär 6000 år sedan.
 • Stefan Gustavsson är generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen som förespråkar en konservativ bibeltro. Han är även engagerad i Claphaminstitutet (osäker på hans position där idag) som aldrig någonsin låter förnuft gå före tro.
 • Morten Sager är universitetslektor i vetenskapsteori på Göteborgs universitet, programkoordinator för masterprogram i evidensbasering och pastor i Saronförsamlingen. Han har bl.a. skrivit om etiska aspekter av osäker vetenskap och vaccinkontroverser.
 • Andreas Engström är pastor i missionskyrkan i Gråbo. Om han har gjort några pseudovetenskapliga avtryck någonstans så har jag inte hittat dem.
 • Peter Payne driver "Institute for Credible Christianity" vilket rimmar illa med att dela scen med herrar som Schmidt och Gustavsson. Jag hittar inte så mycket påtagligt om honom men den med mer lust och tid hittar några längre texter på IFCC: Papers.
Måhända namnet är valt för att locka dit skeptiker? I så fall lär det fullgöra sitt syfte. Det vore klart intressant att se en livs levande ungjordskreationist lägga ut texten, tycker en som aldrig varit med om något sådant förut. Å andra sidan är det tråkigt att en respektabel institution som Chalmers Tekniska Högskola ska förknippas med förvillande.

Ett exempel på förvillande är den återkommande och tröttsamt vilseledande liknelsen med "vetenskapstro", där ordet "tro" ska få oss att anta att vetenskap är lika mycket religion som den organiserade vidskepelse som kallas religion.
– På Chalmers är det viktigt att tala om vetenskapstro. Man har en väldig övertro på vetenskapen i dag, som att vetenskap skulle vara något fastställt, säger Örjan Landgren, som vill betona att tro finns med som komponent både när det gäller kristen tro och tron på vetenskapen.
- Örjan Landgren i "Skeptikerveckan" inbjuder till samtal om kristen tro, Dagen 19 mars 2017

Visst finns det de som har missförstått vetenskap. Förvisso är vetenskap inte någon fastställd kunskapsmassa eller så. Vetenskap är en metod för att komma fram till de sannolikaste slutsatser man kan dra utifrån de data som för ögonblicket är tillgängliga. – Det förefaller som om Landgren menar att vanföreställningen är särskilt vanlig på den tekniska högskolan. Det tror (i betydelsen "förmodan att viss information om sakförhållanden är sann", inte "religiöst bestämd livshållning och livstolkning") inte jag. Och jag är helt säker på att fromt dillande inte gör saken ett spår bättre.


* Båda tidningarna, varav Världen idag lätt klassas som den mest förvirrade, har citationstecken runt "Skeptikerveckan".

2017-03-23

Myten om häxkvasten

På Goyas Linda maestra!, "Vackra mästarinna!" från 1799 ser man häxornas kvast med borsten i färdriktningen. När och varför man vände på den vet jag inte. Om det ena eller andra är mer logiskt är en diskussion jag tror jag står över ...

... Till skillnad från en fet faktoid till förklaring av häxornas kvastar som dyker upp vid påsktid. Myten går ut på att 1) häxornas resor till Blåkulla egentligen var drogtripper, som 2) åstadkoms medelst hallucinogena växter beredda till så kallad häxsalva, som 3) applicerades på tunn hud eller allra helst slemhinnor, vilket 4) för kvinnor kunde utföras medelst något, hm, lämpligt format föremål. Som till exempel ett kvastskaft ... Den bild som ni nu har framför ögonen är den enda anledningen till att denna faktoid fortlever. För den är en myt, lika mycket som häxsalvan, häxdrogerna, "häxans trädgård" med giftiga växter (spikklubba belladonna m.fl.). Häxprocesserna byggde på fantasier.

Historien som den sprids är försedd med ett påstått belägg:
In rifleing the closet of the ladie, they found a pipe of oyntment, wherewith she greased a staffe, upon which she ambled and galloped through thick and thin.
- Från utredningen av den påstådda häxan Alice Kyteler 1324

Denna pipe of oyntment radas upp jämte vittnesmål om en häxbrygd med bland annat hjärnan och kläderna från en odöpt pojke, tre framtrollade svarta män som legat med Alice, och en demon som hette Robert. Det finns flera exempel på påstådda smörjhorn och andra attiraljer som skulle ha använts av de åtalade, men som de onda makterna lyckats trolla bort innan häxpolisen anlände. Det finns just ingen anledning att ta den på allvar.

2017-03-22

En bok till

Några år sen sist ... Men nu är det dags igen; ännu en bok ska skrivas ihop.

Planerad estimerad utgivning hösten 2018. Så håll inte andan.

2017-03-21

Skrattgympa: Skratta eller gråta?

Ett gott skratt förlänger livet, heter det. För Lena Thornander i Borås har det blivit en konkret metod. Skrattgymnastik kallar hon den och det handlar helt enkelt om att skratta för att må bättre. [...] Enligt henne fungerar skrattet som rena mirakelkuren, allt från fobier, snarkning och träningsvärk till svullna leder och ont i huvudet kan botas med hjälp av skrattgympan.
 - Susanna Mattsson: Skratta dig frisk igen, Metro 28 maj 2006
Skrattgympa
- Skatteverket: Skattefria förmåner A-Ö inom motion och friskvård

Det finns många underliga exempel i Skatteverkets listor på sysselsättningar (i brist på bättre ord) som arbetsgivare kan eller inte kan erbjuda sina anställda skattefritt. Skrattgympan hör till de mer deprimerande. Det låter oväntat; som den presenteras ytligt så går den ut på att folk skrattar loss, gärna i grupp. Oavsett om man tycker att det låter trevligt eller hejdlöst fånigt så kan det väl ändå inte vara skadligt..?

Nej, i sig är skrattgympan säkert helt ofarlig. Men hos Lena Thornander, landets mesta och mest uppmärksammade skrattomolog®, är terapin väldigt, väldigt likt bra många andra kvacksalverier som också är helt ofarliga i sig (som homeopatins sockerpiller), men där det blir problematiskt om folk skulle luras att använda dem istället för effektiva metoder.
Mina skrattpass utomhus som jag utförde flera gånger varje vecka gjorde att jag syresatte mig effektivt. Detta visar ju att syre är det mest effektivaste botemedlet, inte bara mot bakterier utan även för virus. Cancer är en virusform. Heller ingen oro om att cancern skulle komma tillbaka. Och det var det mest underbara att slippa oron.
- Lena Thornander, Skrattgympa.se: Friskvård

Kvackare med minsta koll på läget vet att just cancer hör till de sjukor som (den tyvärr alldeles för tama) lagstiftningen förbjuder dem att behandla eller utlova bättring av. Därför brukar de vara väldigt försiktiga när de närmar sig just det området. Lena Thornander verkar inte ha någon särskild koll på läget.

Å andra sidan har hon åtminstone lärt sig att använda frasen "påskynda självläkning" istället för att utlova bot. Smart! Krämpor och relaterat som skrattomolog® Thornander utlovar möjlig påskyndning av självläkning av:
 • minnessmärtor (vad det än är)
 • sura uppstötningar
 • öroninfektioner och vatten i örat ("skratta på en frekvens som berör öronen försvinner trycket och en ev. inflammation kan hävas")
 • huvudvärk
 • bihåleinflammation
 • snarkningar
 • ledbesvär
 • åderbråck ("kryper tillbaka under musklerna")
 • herpesmunsår ("med rätt teknik och du kan avstanna prosessen samma dag")
 • lunginflammation
 • astma och kol
 • benbrott ("läker fortare, mindre värk")
Dessutom förbättras funktionen hos
 • smaklökarna eftersom bihålorna rensas
 • luktsinnet eftersom bihålorna rensas
 • huden ("mjukare slätare tåligare gentemot blåsor och skavsår där har syresättningen av huden ett finger med i spelet")
 • håret blir starkare.
 • musklerna blir starkare ("mjölksyran uteblir vid träning eller kraftansträngning").
 • underliv och bukmuskulatur blir starkare ("Ger en stoltare hållning. Håller höftkulorna på plats.")
 • tandköttet
 • balansen
 • fotställningen ("du sliter skorna jämnare")
Dessutom får du en starkare och mer melodisk stämma ("lättare att ta till sig information för texten vid högläsning blir roligare att lyssna till"), bättre självförtroende, "sammanhållning", mimik och kroppsspråk, med mera, med mera. Och det finns ännu mer att läsa i boken (kursiv fetstil på sajten). Jag vill inte undanhålla presentationen av Skratta med anledning:
Varför? Metoden är användbar.
Därför? Att så många inte kan ha fel. Vetenskap borde det vara eftersom effekterna är självupplevda av mig och mina deltagare.
Inte genom forskning utan mer utvärdering av metoden. Men mycket av det jag upplevt har redovisats som forskningsresultat i media och vetenskaps magasin- efter bokens utgivande- som bevisar att det stämmer överens med mina och deltagarnas upplevelser.
Hur? Man går tillväga.
Vad? Som kan hända.
- Skrattgympa.se: Boken

För övrigt är Skrattomolog® hennes egen konstruktion, komplett med R-märke och en varning: "Text och bild på webbplatsen skyddas av lagen om upphovsrätt och får ej användas i något annat sammanhang utan medgivande." – Så fick man åtminstone något att skratta åt.

2017-03-20

Lördagsfråga 456: Svart

 1. Tommy Nilsson, några år innan han medverkade i en egendomlig reklam-grej där han påstod att han lagt sig till med artistnamnet Black.
 2. Även i svartvitt är den så kallade ålen utmed ryggen tydlig, ett av de karakteristiska dragen hos hästfärgen black. Att en black inte alls är svart utan snarare tvärtom framgår också; själva ordet är förresten närmare släkt med blank.
 3. Svartbjörnen Ursus americanus finns i en mängd andra färger än svart. Det här är heller ingen albino eller så.
 4. Att den så kallade svarta lådan på flygplan inte är svart nämns, tror jag, varje gång företeelsen kommer på tal. I samma faktaruta brukar det stå att den är ill-orange för att lättare hittas. (Däremot var de allra första svarta lådorna verkligen svarta.)
Svart eller black sattes av MartinL.

2017-03-19

Snapsäpplen

At the turn of the century, incidentally, a law was introduced forcing every guest to eat three apples per glass of snaps – or at least to order them in this proportion. Contemporary chronicles tell of many a citizen tottering home with massive bags of fruit hidden under his overcoat.
-Charles Graves, The Rich Man's Guide to Europe (Prentice-Hall 1966), s 217

Uppgiften i kapitlet om Sverige står direkt efter ett stycke om Berns. Det är oklart om den syftar på landet eller etablissemanget. Jag har inte hittat någon antydan till bekräftelse av endera, inte ens nämnda "contemporary chronicles".

Däremot har bilden av stockholmare som stapplar fram i natten, tyngda av bl.a. kilovis med äpplen, aldrig lämnat mig sedan jag först såg påståendet för en 25 år sedan. Om lagen om snapsäpplen är en myt så är det en myt som förtjänar att spridas.

2017-03-17

Utbudet på utbudet.se

På utbudet.se kan du som arbetar inom skolvärlden helt gratis beställa företags, organisationers och myndigheters informationsmaterial. Vi har samlat allt detta på en och samma plats, och du beställer materialet helt kostnadsfritt och betalar heller ingen frakt.
- utbudet.se: Om oss

På utbudet.se betalar inte den som får "informationsmaterialet" utan den som lägger ut det. (Även om det mesta materialet, om inte allt, finns i digital form så riktar man främst in sig på trycksaker.) Materialet kan därför användas för många intressanta lektioner ... I källkritik.

För även om merparten är uppenbar reklam för yrkesutbildningar (från fackföreningar eller intresseorganisationer) eller andra utbildningar (från respektive lärosäte), så finns där en hel del material där utgivarens vinkling, den så kallade tendensen, inte är lika uppenbar.

Här är några belysande stickprov. Texterna är de som respektive häfte presenteras med.
Med denna lärarhandledning får du tips om hur du kan arbeta med att öka kunskapen om den svenska arbetsmarknaden. Vad det innebär med kollektivavtal, skyddsombud, avtalsrörelse och medlingsinstitut med mera. Tanken är att materialet kan användas under tre lektioner. De två första leder du som lärare och den tredje håller någon av LOs skolinformatörer i. Målet är att sprida kunskap om hur den svenska modellen ser ut och fungerar.
- Hur fungerar den svenska arbetsmarknaden? [ LO ]

Om man studerar den svenska arbetsmarknaden med material och rentav personal från fackförbundens landsorganisation LO, det vill säga en part i målet, får man då en heltäckande och neutral bild av hur det fungerar..? Knappast; en ansvarig lärare som arrangerar något sådant, inte som en källkritisk övning utan på fullt allvar, har därmed bevisat sin inkompetens.

I det fallet identifierade utgivaren sig själv. Andra är lurigare. I följande exempel är utgivarna skrivna med vit text – pröva först att gissa vem det kan vara frågan om, innan du markerar texten för facit.
I stort sett all mat som vi äter bidrar till växthuseffekten och påverkar på så sätt klimatet. I den här skriften benar vi ut begreppen och berättar vad som gör kycklingen klimatsmart. Vi har tittat på hela kedjan i produktionen av kyckling, från import av far- och morföräldrardjur till färdigt livsmedel i butiken.
- Kyckling är klimatsmart [ Svensk Fågel ]
Celiaki [glutenintolerans] är en komplex sjukdom. Långt ifrån alla drabbade har de klassiska besvären från mage och tarm, vilket bidrar till underdiagnostik och onödigt lidande. Flertalet drabbade får aldrig korrekt diagnos och behandling. De som slutligen får sjukdomen fastställd har i medeltal sökt sjukvård i nio år innan de får rätt diagnos. Tillsammans med Anneli Ivarsson, docent och överläkare vid Umeås universitet och Västerbottens läns landsting, vill vi med denna broschyr bidra till att öka dina kunskaper om celiaki.
- Celiaki – vilka av dina patienter har celiaki? [ Fria som specialiserat sig på glutenfria produkter ]
Informationshäftet är mycket lämpligt för användning i undervisningen på korta och medellånga utbildningar, samtidigt som det är relevant för alla som är intresserade av hälsa. Det innehåller flera avsnitt om våra matvanor, matens roll i förhållande till energibalansen, mättnadskänsla och omgivningens betydelse för matbeteendet, liksom matens betydelse ur ett socialt och psykologiskt perspektiv beskrivs.
- Mat, vikt och fysisk aktivitet utgiven av [ Nordic Sugar, f.d. Danisco ]

2017-03-16

VoF årsmöte x 2

Lördagen den 18 mars är det dags för den skeptiska lokalavdelningen VoF Göteborg att hålla årsmöte. Folkets hus vid Järntorget, sal anges i entrén. Börjar kl 9. Workshop, Agnes Wold, själva årsmötet med mera ... Avrundas framåt eftermiddagen till sent på Haket/Yamato borta vid Masthuggstorget.

Och lördagen den 25 mars är det dags för vårmöte för hela föreningen VoF. I år håller vi till i Malmö. Hotell Tunneln, Adelgatan 4. Förövning kvällen innan med skeptikerpub på Sir Toby's. Lördagen inleds kl 9 med flera föreläsningar, själva årsmötet med mera ... Avrundas på kvällen.

2017-03-15

Nazistens profetia

The famous angle of the Great Pyramid is 38° plus a fraction from vertical and 51° plus a fraction from horizontal. Because 38 and 51 are the center factors (divisibles) of 1938 and 38 times 51 equals 1938. [...] Inside the outline of the Great Pyramid angles is the number pyramid of the name Jesus Christ. As we explain Hermetic number pyramids the reader will quickly realize why the pyramids at Giza and on the Great Seal have truncated flat tops.
Det där ser ut som vanliga pyramidala tokigheter: Folk som mäter den stora pyramiden (ingen annan är intressant) på höjden, längden och tvären, vinklar och vrår, allt som går att mäta, för att sedan addera, subtrahera, multiplicera och dividera tills man hittar det man är ute efter. Som i detta fallet är Jesus Christ, in English minsann, och 1938, som tydligen var ett intressant år.

Men det hela får en ny dimension när man plockar fram ett annat citat från samme skribent, som är långt, långt mer känt:
We must secure the existence of our race, and a future for white children
Det där är inte vilka 14 ord som helst utan de 14 Words som myntades av David Lane. Några stickprov ur hans CV: Medlem av Ku Klux Klan, grundare av den nynazistiska terroristorganisationen The Order, inblandad i mordet på en judisk radiopratare, dömd 1985 till 190 års fängelse, död 2007. Jo, och så var han född den 2 november 1938.

De 14 orden är ett mantra i vit makt-rörelsen, och talet 14 ett tecken man använder för att markera sin tillhörighet, i likhet med 88 (alfabetets åttonde bokstav är H, varför 8 8 ger H H = Heil Hitler). Ett svenskt exempel är tidskriften/hemsidan Info-14.

Det är mindre känt att David Lane var skogstokig, av en grad och sort som rimligtvis – fast det är illa svårt att bedöma sådant i sammanhanget – borde ha gjort även hans politiska likar och beundrare lite obekväma. Som när han i den stora pyramiden och Uppenbarelseboken utläser en profetia om honom själv:
"Let him that hath understanding count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is six hundred threescore and six." [...] The verse says "count the number." Since we are told 666, what shall we count? There are 125 letters in Revelation 13:18. 125 represents 1/25 or January 25th, the conception date of the Man. On January 25th, 1938, the entire Northern hemisphere experienced the most spectacular display of the Aurora Borealis (Northern Lights) in recorded human history. This can be confirmed in the newspaper archives from that period. Precisely 280 days later, the human gestation period, the Man of the prophecy was born. November 2nd, 1938, in a town called Woden, in the State of Iowa, U.S.A.
- David Lane

WP: David Lane (white supremacist)

2017-03-14

Public disservice i Sveriges Radio

Vaccinationsgraden mot mässling är hög i Sverige. Trots det har sju personer, två vuxna och fem barn i tvåårsåldern insjuknat i Stockholm sedan i januari. Det är ett mycket smittsamt virus som orsakar infektioner i luftvägarna och i många fall leder till allvarliga följdinfektioner.
- Studio Ett: Sju insjuknade i mässling i Stockholm, SR P1 13 mars 2017

När Studio Ett i Sveriges Radio P1 gjorde ett inslag om mässling och mässlingsvaccinering valde de att ta in en smittskyddsläkare som i direktsändning fick några minuter på sig att svara på frågor. Inget märkvärdigt så långt.

Men av någon anledning ville de även ha med någon från "den andra sidan".
När media ska skildra en fråga är det naturligt att de vill låta båda sidor komma till tals. Ofta är det helt korrekt, som till exempel i politiska debatter. Andra gånger är det helt fel, som till exempel i pseudovetenskapliga debatter.
- Faktoider: SVT "Debatt", 8 april 2015

Det är särskilt allvarligt när det gäller en allmänfarlig verksamhet som att sprida desinformation om vaccinering. Och det var sådant det rörde sig om, i såväl SVT "Debatt" 2015 som nu i Studio Ett.

Hur kommer det sig att utbildat folk på SVT och SR har så svårt att hantera en så enkel och viktig sak? Begriper de inte att vansinne kontra förnuft inte är som en politisk debatt?

Som om inte det räckte lyckades Studio Ett att hitta en alldeles ovanligt förvirrad förvillare. Mia Tjärnlund spelar på en nivå där kvacket inte bara riskerar att skada henne och alla som har oturen att komma i hennes väg, utan där man kan ifrågasätta hennes mentala hälsa.
Jag hatar när de sprayar den klarblå himlen rutig med giftiga tungmetaller rakt framför solen innan frukost. Hur känner du?
- Mia Tjärnlund: Trött på chemtrails, 12 september 2016
Inom kvantfysik och i den spirituella sfären så talar man om att 'det man sänder ut är det man attraherar', alltså att vi alla hela tiden sänder ifrån oss energi i form av ljus som vibrerar på olika frekvenser. Lika söker lika, så de frekvenser du sänder ut attraherar i sin tur händelser, personer och energier av samma frekvens. Om man applicerar det på kräksjuketänket ovan så är jag övertygad om att den som går och oroar sig, våndas, äcklas, pratar om och lägger all sin energi på att undvika kräksjukan faktiskt tyvärr också attraherar den lättare.
- Mia Tjärnlund: Att överlista kräksjukan, 16 januari 2017

Givetvis kungjorde hon stolt på sin blogg (på pålitliga förvillarsidan kurera.se) att hon minsann deltagit i radio och "svarat på frågor".

I den välförtjänade storm som följde försvarade sig redaktionen bland annat med att smittskyddsläkaren fick inleda samtalet och avsluta med reaktioner på påståendena. En snabb koll ger vid handen att läkaren fick ca 2:30 i början, sedan fick tokan 5 minuter jämnt, och till sist läkaren igen med ca 1:30. Tidsfördelningen var alltså 5-4 till förmån för vansinnet. Och under de fem minuterna lade hon fram underliga påståenden som läkaren hade kunnat ägna en timme åt att reda ut och pulvrisera; påståenden som aldrig borde ha förkommit i en public service värd namnet till att börja med.

2017-03-13

Lördagsfråga 455: Postumfilm

 1. Bela Lugosi i Plan 9 From Outer Space (1959).
 2. Nat King Cole t.h. i Cat Ballou (1965).
 3. Bruce Lee i Enter the Dragon (1973).
 4. Marty Feldman i Yellowbeard (1983).
Samtliga omnämnda avled före premiären på respektive film. Företeelsen är inte så ovanlig som man kan tro, Wikipedia har en mycket lång List of works published posthumously av alla de slag där "postuma" filmer av den här sorten upptar en stor del.

Tomas var först på spåret, Pölsa Dum kompletterade.

2017-03-12

Familjemyter

Faster Anna brukade alltid ackompanjera Jussi Björling när han var i Skåne, fick jag lära mig som barn. Tillsammans med Beethoven stod han på flygeln. Jussi var nästan del i familjen.
- Johan von Sydow, Sagan om Jussi (2001)

Långt senare kom Johan på idén att göra en film om Jussi. Ett givet besöksmål inför den produktionen var museet i Borlänge, där stadens störste son är omsorgsfullt dokumenterad. Bland annat har de uppgifter om alla Jussis över 3000 framträdanden, med alla fakta som outtröttliga entusiaster grävt fram: dag, plats, sångnummer ... Och andra medverkande. Inklusive faster Anna – fast det tog en stund att hitta henne.
1922, 29 december. Jussi var elva år. [...] "Fröken Ljunggren skötte det på ett särskilt förstående och fint sätt." Det var det enda som fanns. En konsert 1922 räckte för att familjemyten skulle göra faster Anna till Jussis ackompanjatör, 50 år senare.
Det torde finnas gott om "familjemyter" i den här stilen: Inte tillräckligt spännande för allmänheten, men mer än tillräckligt spännande för att den närmaste kretsen ska bevara och tradera dem. Därtill besvärliga, svåra eller direkt omöjliga att bevisa eller motbevisa.

2017-03-10

Digerdöden från rymden

Norman F. Cantor, medeltidshistoriker på New York University, var förvisso mycket kunnig i senmedeltidens socioekonomiska miljö. Men hans In the Wake of the Plague: The Black Death and the World it Made (2001) är tyvärr inte lika omsorgsfull när det gäller de epidemiologiska aspekterna. Ett exempel är den fåniga idé från astronomen Fred Hoyle, som Cantor tar på största allvar: att digerdöden skulle kommit från rymden.
- Andrew Noymer, ur en recension av Benedictows The Black Death, Population and Development Review (september 2007)

Inte för att den så kallade panspermiteorin, enligt vilken livet kommit till jorden via rymden, är någonting nytt. Den har lagts fram på största allvar även av en herre som Svante Arrhenius (kemipriset 1903). Hoyle var en långt mer färgstark (på gott och ont) och blandad förmåga som kunde leverera såväl vetenskap av bästa märke som de fånigaste hugskott, där de senare kunde förefalla drivna lika mycket av trots som av övertygelse. Det är även värt att notera att flera av hugskotten berörde andra ämnen än astrofysiken. Det innebär att det som beskrivs ovan är hur en bitvis briljant astronom som försökte sig på biologi och evolutionsbiologi lyckades förvilla en synnerligen kompetent medeltidshistoriker som försökte sig på medicin.

Inte för att världen behöver fler fackidioter, tvärtom. Den behöver fler som kan vetenskapens metoder tillräckligt väl för att kunna bedöma påståenden även inom andra fält än deras egna. Ibland verkar motsatsen vara regel: Ju duktigare du är på ett fält, desto lättare är det att lura i dig något vrickat från ett annat.

2017-03-09

När vattnet går

Det är en av de riktigt, riktigt slitstarka klichéerna:
The moment a pregnant woman's water breaks, FAZAM! Her vagina is now her baby's personal waterslide, and she's going to give birth right there, right then.
- TVTropes: Instant Birth, Just Add Water

Samma källa nämner att det finns en viss grund i verkligheten, men inte mycket mer.
the water breaking is a reliable early indication that labor has started, and active labor can be quite a quick process (although also quite a slow one).
- Ibid.

Eller så här, från den pålitliga svenska vårdsidan:
Om vattnet har gått utan att värkarna har börjat, får man oftast vänta ett till tre dygn för att se om värkarna kommer igång.
- 1177.se: Förlossningen startar

2017-03-08

Mamsell Arfvidsson, kaffegudinna

Carl August Ehrensvärd fångade kaffegudinnan (hans beteckning) i mars 1784. Detta är den enda bild av henne som man vet är autentisk.

Vem är Sveriges mest kända spågumma någonsin, av endera könet? Saida ligger bra till. Men hon är inte i nivå med Ulrica Arfvidsson. "Kaffegudinnan" frotterade sig med kungligheter, blev en roll i teaterpjäser, och hade på höjden av sin karriär inte bara gott om pengar (hon hade två tjänarinnor och "skattade för överflöd") utan även en hel del makt. Vilket inte hindrade – kanske det rentav bidrog till? – att det så småningom gick utför. Hennes sista år var hon utfattig och eländig.

En intressant pseudovetenskapshistorisk omständighet är att hon spådde i kaffe. Även om sådant förekommer än idag så är det inte i närheten så populärt som det var innan Melittas filter slog igenom. Och på Gustafs dagar kunde rentav en högsta rangens spågumma som mamsell Arfvidsson leta i kaffekoppen efter hintar från det fördolda.

En fin skildring av hennes konster återges i en teaterpjäs. Även om den råkar vara en komedi så kan ju även en parodi säga en del om det den beskriver; folk förväntades känna igen hennes speciella stil och kunde skratta åt det överdrivna bildspråket och den skenande fantasin.
I andra aktens femte seen kommer mamsell Slipslopp [Arfvidsson] in med en kaffekopp i handen, tittar på grumset och spår: "Se här: en herdinna står ensam uti en mörk skog ... Se här: en vacker kavaljer vänder ryggen åt skogen ... Se hva pengar hon har framför sej ... Si där ett skepp ... Si tåcken våg! ... Å ett bref... Hå, hå, hå! ... Si där sitter ett fruntimmer flitigt vid sin söm framför honom å gråter ... Men brefvet ä midt imellan kavaljeren å henne ... Å si! ... Framför henne en krans å krona ..."
Borgmästarinnan, som hört på spådomen, blir otålig, tittar ner i koppen, pekar på grumset och utbrister: "Hva ska' den svarta klunsen vara då?"
Mamsell Slipslopp låtsas bli förskräckt och viskar: "Dä ä prästen, som håller i kransen."
- Ur Carl Envallssons Kusinerna eller Familjeskvallret (1791), återgiven av Wallis

Vad profetiorna beträffar så är det, som vanligt, vanskligt att bedöma. Den mest omtalade återgavs av Jakob De la Gardie: Han och Gustaf III var på besök hösten 1788. Kungen fick veta att han skulle se upp för en man med värja då denne var ute efter hans liv. På vägen hem skulle de ha mött en ung ädling, som enligt tidens sed bar värja ... Huruvida det verkligen var greve Adolph Ribbing verkar inte vara glasklart. Men vem skulle det annars ha varit.

En intressantare episod kommer från Louis de Bouillé, en fransman i svensk tjänst. I hans dagbok skriver han i slutet av februari 1792 att kungen var lättad över att en riksdag blivit avslutad eftersom han fått reda på att mars månad skulle bli farlig för honom. Den 16 mars hölls den kända maskeradbalen. (Mamsellen fick även en roll i Verdis pjäs, som jag tog upp i bloggposten Den maskerade maskeradbalen.)

Sista ordet får mamsellen:
"Spår jag illa, är det min skuld; kaffet kan döma illa, kaffet kan säga mera än jag förstår."

Huvudkälla & lästips: Ernst Wallis, Spåkvinnan Mamsell Arfvidsson, Ord och Bild (1914)

2017-03-07

Spå i sparris

Bild från "pålitliga" The Sun.

Det finns ett par spådomsmetoder som involverar mat eller växter. Den överlägset mest etablerade är att läsande av kaffesump, som utövades enkelt och allmänt tills bryggkaffet slog igenom. En metod som kan vara växtbaserad är I Ching där stjälkar av rölleka kan användas. En avgjort ovanligare är att spå i sparris. Jemima Packington är kanske den enda som använder sparris. Hon tar en bunt, slänger ut den som på bilden, och "läser" sedan sparrisarna.

Hon introducerades i spåkonsten av sin farmor, men sparrisen är hennes egen idé, utvald eftersom "it's so accurate". Hon har även provat med andra grönsaker som broccoli men deras profetiska kraft låg inte i närheten av den hos Asparagus officinalis. Närmare bestämt ska sparrisen vara färsk och engelsk, allra helst från Worcestershire och allra helst från Evesham-trakten. (Man förstår hur mycket sparris som måste gått åt under de vetenskapliga försöken.)

Hur det gått? Hennes spådomar rör mestadels den brittiska sfären, med kungligheter, kändisar och slikt. Ett fint exempel var när 2012 skulle se "the death of a high-profile British figure"; slog inte den in, så säg! (Daily Mail 18 januari 2012) Inför 2015 spådde hon en kall vinter och dyr olja, facit blev tvärtom. Inför 2016 spådde hon bland annat att Tories skulle få Boris Johnson som partiledare vilket inte slog in. Liksom att "the British public will rebel about the Nanny State", vilket generöst tolkats i efterhand som en förutsägelse av Brexit (Worcester News, 11 januari 2016).

2017-03-06

Lördagsfråga 454: Ärkeänglar

 1. Mikael valdes 1613 till tsar, den förste av ätten Romanov.
 2. Gabriels horn är en figur bildad av den enkla kurvan 1/x roterad. Den har egenskapen att ha en oändlig yta men ändlig volym, vilket länge satte myror i huvudet på matematikerna. (Den kallas även Torricellis trumpet, jag föredrar det andra namnet.)
 3. Den tonåriga muterade ninjasköldpaddan Rafael i svartvitt original; råare, tidlös och oerhört mycket intressantare än de senare kulörta varianterna.
 4. Uriel Birnbaum: Alice med en pårökt insekt.
Mikael, Gabriel, Rafael och sist Uriel; det ger de tre klassiska katolska ärkeänglarna samt den fjärde, som var mer populär än erkänd. Den kvartetten satte Joakim E, snabbt och utan att mer än för ett ögonblick distraheras. ;-)

2017-03-05

5000 år gammalt woo

Fråga: Vilken pseudovetenskaplig lära från Asien är 5000 år gammal, minst?

Svar: Alla.

It is thought to have originated in Tibet 5000 years ago
- Reiki: Lynn Keegan, Healing with complementary & alternative therapies (Cengage Learning 2001)

the ancient Chinese were practicing some for of primitive feng shui 5000 years ago
- Feng shui: Yang I-Yen, Acupuncture Revisited: Clinical Acuology (Trafford Publishing 2005)

The philosophy and science of yoga are a vast body of knowledge that originated in ancient India roughly 5,000 years ago
- Yoga: Samya Boxberger-Oberoi, The Philosophy and Science of Yoga: The Power of Self-Expression 5,000 Years in the Making (2015)

evidence for the hypothesis that Chinese Qigong has a history of at least 5000 years
- Qigong: Tianjun Liu & Xiao Mei Qiang (red.), Chinese Medical Qigong (Singing Dragon 2013)

Fler exempel finns. Nu finns det inga belägg för att någon av de uppräknade lärorna är i närheten så gammal som 5000 år, även om utövarna gärna hårddrar minsta antydan så hårt som de bara kan för att uppnå den uppenbarligen eftertraktade åldern. Vad är det som pågår?

Ett förslag är att det som ligger bakom är ett generellt påstående som, formulerat på ett eller annat sätt, går ut på att Kina har en 5000-årig historia, att den viktigaste civilisationen i den delen av världen är 5000 år gammal. Det har hängt med ett bra tag och är avgjort värt en närmare utredning. Kanske syftar det på halvt mytiska dynastin Xia som enligt traditionell kinesisk historia började för 4000 år sedan? Kanske det myntades i en tid då de äldsta arkeologiska fynden i Kina var just så gamla? Men dels har forskningen upptäckt åtskilligt sedan dess, dels har det aldrig varit relevant.
"Five thousand years of history." It’s a phrase repeated by both Chinese and non-Chinese. Somehow we are supposed to believe that China has more history than other places. A slightly strange concept anyway, and, regardless of whether you want to define "history" as starting with written records or by the emergence of "civilization" as seen in the first large settlements, the five thousand figure is wrong.
- John Ross: 5,000 Years of History; ur You Don't Know China: Twenty-two Enduring Myths Debunked (Camphor Press 2014)

2017-03-03

Thon: Ett engelskt hen

... By cutting off the last two letters of the English word that and the last letter of the word one, and uniting their remaining letters in their original sequence in these two words, I produced that word now proposed for the needed pronoun – to wit,
THON;
to the th in which I would give the same sound as in they. This pronoun's three cases will naturally suggest themselves to its user as being nominative, thon; possessive, thons; objective, thon.
- Charles Crozat Converse (1884)

Enligt C. C. Converse hade han sett flera misslyckade försök att lansera könsneutrala pronomina. Hans thon genererade åtminstone en del debatt och letade sig in i flera ordböcker, vilket förmodligen var betydligt mer än vad försök i genren åstadkommit i genomsnitt.

- Thon i Webster's New International Dictionary (1934), även känd som Webster's Second

Det svenska försöket i genren tog jag upp i bloggposten Hen: Istället för eller dessutom? Jag har varken sett eller ens hört talas om motsvarande försök i engelskan förrän nu. Det verkar som om thon är det överlägset mest lyckade, eller snarare minst misslyckade, men inte ens det var någonsin i närheten av att bli allmänt accepterat, den fina platsen i fina ordboken till trots.

Huruvida thon-debatten gick in på könsneutrala förskolor, ska folk inte få vara män och kvinnor mer, jävla PK-samhälle etc förtäljer inte källorna.

2017-03-02

Texas eller Chile?

Den ena flaggan representerar Texas, den andra Chile. Vilken är vilken?

Till saken hör att exempelvis Twitter har många nationsflaggor inlagda som "emojis", färdiga symboler som kan plockas fram när någon vill visa sin tillhörighet. Delstatsflaggor är desto sällsyntare. Men eftersom dessa två flaggor är så lika varandra så händer det titt som tätt att glada texaner dekorerar sina meddelanden och profiler med den chilenska flaggan. Och det händer nästan lika ofta att felfinnare uttrycker sin irritation över sakernas tillstånd.


Det är desto ovanligare att politiker försöker att lagstifta mot felaktigt användande av emojis. Men det är just vad som gjordes i Texas House of representatives häromveckan.

Propositionen är så vacker läsning att jag inte kan låta bli att ta med den i sin helhet.
WHEREAS, Most major electronic messaging applications provide a number of flag emojis, including that of the Republic of Chile, but the official flag of Texas, also known as the Lone Star Flag, is not included in the selection; and

WHEREAS, All too often, the Chilean flag emoji is used as a substitute for the Lone Star Flag in text messaging and on social media platforms; the Chilean flag proudly represents its country but, despite its similarity to the Texas flag, it does not represent the State of Texas;

WHEREAS, The colors of the Chilean flag depict sky, snow, and blood spilled while fighting for freedom, but the blue, white, and red of the Lone Star Flag stand for the Texan values of loyalty, purity, and bravery; and

WHEREAS, The single star of the Chilean flag, positioned in a blue canton, has been seen by some as a guide to progress and honor, while others have interpreted it to symbolize the powers of Chile's government; and

WHEREAS, The independent Lone Star of Texas, situated in a blue left panel, represents all of Texas and stands for our unity as one for God, State, and Country, according to Section 3100.152(d), Government Code; additionally, the five points of the Lone Star have been said to represent the characteristics of a good Texas citizen: fortitude, loyalty, righteousness, prudence, and broadmindedness; and

WHEREAS, The Lone Star Flag has a grand history, starting with its adoption as the third flag of the Republic of Texas by President Mirabeau B. Lamar and the Texas Congress in 1839, and just as our flag could never fully embody the country of Chile, neither can the Chilean flag inspire feelings of pride and passion in the heart of a true Texan; now, therefore, be it

RESOLVED, That the 85th Legislature of the State of Texas hereby reject the notion that the Chilean flag, although it is a nice flag, can in any way compare to or be substituted for the official state flag of Texas and urge all Texans not to use the Republic of Chile flag emoji in digital forums when referring to the Lone Star Flag of the great State of Texas.
- Tom Oliverson (R): proposition HCR 75, 16 februari 2017


2017-03-01

Manliga sjuksköterskor och sjukskötare

"Sjuksköterska" är ju uppenbarligen femininum. Vad ska man då kalla en sjuksköterska som råkar vara manlig? Istället för det klumpiga androgyna "manlig sjuksköterska" så förslås ibland alternativet "sjukskötare". Det är faktiskt den officiella beteckningen i Finland. Men i Sverige heter det sjuksköterska och ingenting annat.

Det spelar in att sjuksköterska är en så kallad skyddad titel. Man får till exempel inte kalla sig för läkare om man inte är legitimerad läkare enligt konstens alla regler, och har att följa de regler som riktiga läkare ska följa. Detsamma gäller polis, advokat, psykolog, psykiater, apotekare, barnmorska ... Och sjuksköterska. Det spelar även in att det finns många som mer än gärna vill åt det anseende som en fin titel ger, och kallar sig för saker som påminner om de skyddade titlarna utan att vara det: naturläkare, vad som helst som slutar på "coach", nästan vad som helst som slutar på "terapeut" (utom psykoterapeut som är en skyddad titel) ...

Att lansera nya ord för saker och ting är mestadels oproblematiskt; språket är ett socialt kontrakt, om tillräckligt många kommer överens om att ett visst ord kan beteckna en viss företeelse så är det OK. Men det finns undantag. Sjuksköterska är ett sådant; det går inte att "omförhandla" utan vidare.