2020-11-30

Lördagsfråga 636: XII

 1. Boken Cheaper by the dozen (1948) handlade om tidsstudiemannen Frank Gilbreth och psykologen Lillian Gilbreth, deras liv och arbete. Den skrevs av två av deras tolv barn. Den har blivit film två gånger, här 1950 års version.
 2. Geoge Formby, mest känd för att han spelade ukulele, känner på en stol i Keep your seats, please (1936). Den bygger på romanen Tolv stolar (1928) men har reducerat stolarnas antal till sju.
 3. Arthur Koestler, mest känd för Natt klockan tolv på dagen (1940).
 4. Bruce Willis i De tolv apornas armé (1995).
Den satte Tricky, så här inför den 30 november.


2020-11-29

Ararat, det ensamma berget

Google Earth tröttnar jag aldrig på, för nytta liksom nöje. För den senare aspekten kan jag slå av etiketterna och flyga runt i olika delar av världen, med viss, liten eller ingen koll på vad det egentligen är jag ser.

På en sådan rundtur fick jag syn på berget ovan. Ett ensamt berg ger ett helt annat intryck än en topp i en bergskedja, marginellt högre än sina grannar. Även om denna alp inte är i närheten av Himalaya-mått så verkar det, på något sätt, mäktigare än rentav Mount Everest. Det framgår redan på skärmen; jag kan inte föreställa mig hur häftigt det måste vara att se det på riktigt.

Sedan slog jag på etiketterna ... Och fick reda på att jaha, det är så Ararat ser ut. Även om jag läst en del om berget, och de outtröttliga, tröstlösa försöken att hitta spår av arken, så kan jag inte minnas att just denna aspekt nämnts: Att det står i ensamt majestät, flera tusen meter högre än den omgivande högplatån. (Bakom stora Ararat ligger den något lägre toppen Lilla Ararat men det förtar på intet sätt intrycket.) Jag insåg direkt varför det blivit mytomspunnet, på ett helt annat sätt än om jag läst mig till det.

På sjuttonde dagen i sjunde månaden blev arken stående på Araratbergen.

- 1 Mos. 8:4

Det väcker också frågan om varför man i såväl King James Version som den pålitligare Bibel 2000 kan läsa om "Araratbergen", "the mountains of Ararat". Jag begriper mig inte på originaltexten – den beskrivs så utförligt som man kan begära hos omistliga Blue Letter Bible, som här Strong's H2022, har – men om det är något berg som är sig självt nog så är det Ararat.

Kommer osökt att tänka på den här.


2020-11-27

Michael Jacksons syrgaskammare

1984 fattade Michael Jackson eld. Det var när han spelade in en reklamfilm för Pepsi som gnistor från pyrotekniken hamnade i håret som tog fyr, och gav honom andra gradens brännskador. Efteråt fick han ett skadestånd på 1,5 miljoner dollar från Pepsi. Jackson donerade hela summan till sjukhuset där han vårdats. De blev naturligtvis glada, döpte brännskadeavdelningen till Michael Jackson Burn Center, och lade pengarna på diverse användbara saker. Bland annat köpte de in en tryckkammare för behandling av syre under övertryck (HBOT, hyberbaric oxygen treatment). Donatorn provlåg den – kanske hade han legat i en sådan under sin behandling? – och blev fotograferad. Bilderna kom ut i pressen i september 1986. Där cirkulerade de länge, länge.

Pressen fick lite copy också. När bilderna publicerades visste man att berätta att Michael Jackson alltid sov i sin syrgaskammare, att syftet var att sakta ner åldrandet, och att planen var att bli 150 år. Dessutom fick han elchocksbehandlingar varje dag och tog uppemot 50 vitamintabletter. Det kan påpekas att sådana uppgifter gick helt i stil med bilden av den excentriske eller halvtokige "Wacko Jacko".

Senare förnekade Jackson alla uppgifterna. Det har sagts att den sf-aktiga bilden var medveten, om än indirekt, marknadsföring inför den påkostade kortfilmen Captain EO, som gick i specialbiografer på Disney-parkerna och hade premiär bara någon vecka efter de första publiceringarna av bilderna. Icke desto mindre köpte han 1994 loss samma kammare från sjukhuset (där MJBC lagts ner redan 1987). Oavsett vilka behandlingar han därefter inlät sig på tillbringade han knappast hela nätter i den – det är livsfarligt. Över huvud taget är HBOT inte att leka med. Det är inget man ska ägna sig åt om man inte har ett kompetent vårdteam på plats (vilken Jackson naturligtvis kan ha haft).

HBOT är som sagt en riktig behandling, där patienten andas vanlig luft, syreberikad luft eller rent syre under tryck. Vid svåra brännskador ger det ordentlig syresättning av kroppen så läkningen av omfattande sår underlättas. Man kan även använda kamrarna för att behandla dykarsjuka, vissa infektioner, gasförgiftningar med mera.

Syrgaskamrarna har även tagits med i den "alternativa" vården. I vanlig stil används metoden för att behandla allt möjligt: autism, cerebral pares, MS, cancer, Alzheimers ... Om det fungerar? HBOT är ett spännande forskningsfält där det verkar finnas mycket att upptäcka. Men den riktiga forskningen underlättas inte av kvackarna.

Jag vet inte varifrån idén till Michael Jacksons livsförlängande kur kom. Det verkar åtminstone inte ha blivit någon trend med syrgaskamrar i hemmen, vare sig bland de som har råd att bedriva den under säkra former eller oss andra. Det finns uppgifter om enstaka kändisar som skaffat en, även om man kan tänka sig att en eventuell trend dämpats av bilden från 1986: Att skaffa syrgaskammare har snarare blivit ett tecken på galenskap.

I rapporteringen blev ibland Jacksons syrgaskammare ett syretält. Sådana är betydligt enklare och används när patienter behöver luft med högre syrehalt. De kan uppenbarligen inte användas för ordentligt över- eller undertryck. Men ett lätt övertryck går an, så kallad mild HBOT. Jag vet inte om den metoden har några medicinska tillämpningar men den används definitivt inom kvacksalveriet.


2020-11-26

Thanksgivings

"Hej, vi har slut på allt. Kan vi låna lite mat?"

- Pilgrimen Edward Winslow hos wampanoag-federationens ledare Massasoit

Thanksgiving och 4:e juli är väl de enda storhelgerna i USA som ännu inte marknadsförts här – om man inte räknar köpfesten Black Friday som en del av den förra. Skördefesten firas till minne av en festmåltid 1621 som lokalbefolkningen bjöd de nya grannarna på efter ett fredsfördrag. Sådant var pilgrimerna inte vana vid eftersom de förberett sig minimalt för livet i det nya landet. Vad som nu berodde på okunskap om klimatet (Cape Cod ligger på samma breddgrad som Rom varför man kan förvänta sig ett betydligt varmare klimat än vad som är fallet), tilltro till försynen eller allmän bortkommenhet, så hade man varken tillräckligt med bostäder eller mat. Första vintern dog halva kolonin.

Thanksgivings: Unionens och konfederationens

Det finns en mängd påståenden och uppfattningar av Mayflower pilgrims och Thanksgiving. Många av dem är oriktiga, mytomspunna i ordets rätta bemärkelse, men okända här och därmed inte så mycket att ta upp (som den detalj jag tar upp i bloggposten Plymouth rock). Men en intressant "detalj" är tämligen okänd även i USA, trots att den var ett verkligt problem fram tills tämligen nyligen. I sydstaterna sågs Thanksgiving som ett nordstatligt påhitt, eller åtminstone att den hade en nordstatlig touch. Visserligen hade man haft Thanksgiving lite varstans innan dess, men olika delstater hade haft olika datum. Det var först 1863, mitt under brinnande krig, som Lincoln (efter decenniers lobbande av en viss Sarah Josepha Hale) förkunnade att sista torsdagen i november var vad som gällde. Och detta pådyvlades naturligtvis Dixie efter kriget – inte den mest kännbara eftergiften såklart, men med avsevärt symbolvärde, beroende på hur känslig man var för symboler. (Man kan osökt erinra sig kristenhetens stridigheter beträffande påskens datum, där avvikande åsikter tidvis verkar ha bedömts som det grövsta brott en vanlig dödlig över huvud taget kunnat begå.)

Thanksgivings: Demokraternas och republikanernas

Franklin D. Roosevelt förkunnade 1939 att Thanksgiving hädanefter skulle äga rum näst sista torsdagen i november. Det vore bättre för den allmänna köpkraften, mellan depression och världskrig och allt, om storhelgerna Thanksgiving och jul särades en smula. Det gällde särskilt ett år då novembers sista torsdag inföll novembers sista dag.

Men om köpmännen gillade flytten så ogillades den av desto fler. Många ignorerade den helt, särskilt republikaner – FDR var händelsevis demokrat. Så kom det sig att man kunde se vad folk röstade beroende på vad de åt.

In 1939, 22 states celebrated Thanksgiving on the new date, and 23 on the old. But Texas, Colorado, and Mississippi took the best approach: They celebrated Thanksgiving on both dates. Many Americans did the same. In New York City, which celebrated the earlier date, restaurants offered turkey dinners on the “old” Thanksgiving date, too.

- Atlas Obscura: For Years, Republican and Democratic States Held Separate Thanksgivings, 22 november 2017

- Ring billigare på Thanksgiving! Och 30 november, i förekommande fall – litet exempel på 1939 års dubbla storhelg

Splittring – nationell, politisk och dessutom med bäring på det förödande, uppslitande inbördeskrig som inte låg längre tillbaka än vad andra världskriget gör för oss – är det sista man vill ha under en global kris (givet att man inte är totalt pantad). Två år senare förkunnade kongressen att Thanksgiving från och med 1942 skulle firas den sista torsdagen i november, punkt. Och så har det förblivit.


2020-11-25

Urgamla ur

- Zigguraten i Ur, delvis rekonstruerad under Saddams tid. Syns gubbarna framför? De är amerikanska soldater.

Abraham växte upp som Abram i "kaldéernas Ur". Om den staden lämnas inga andra uppgifter i bibeln än just att den låg i kaldéernas land. Vilket är en anakronism eftersom det folket dök upp först långt senare. Men det som avses är hur som helst Babylonien, Mesopotamien. I mitten av 1800-talet, då man börjat lära sig den krångliga kilskriften, hittades namnet "Ur" på tegelstenar från ruinstaden/högen Mugheir. Idag är man tämligen överens om att den nog var Abrams 'Uwr Kasdiy.

Den väldiga uroxen, utdöd på 1600-talet, fick inte sitt namn från Abrahams Ur. På vikingatidens fornnordiska hette den bara úr. Att djuret var viktigt indikeras av att U-runan fick sitt namn efter det.

Nu blir det lite trassligt – vilket nog beror på materialet – men "ur" i ord som urgammal har varken med Abrahams Ur eller uroxen úr att göra, och definitivt inte med klock-ur. Det är ett gammalt förstärkningsord för att beteckna ursprung. Att de tre ur:en kommit att förknippas med gamla ting skulle alltså vara ett sammanträffande – om jag inte läser helt fel i etymologierna.

Se SAOB: UR eller Elof Hellquist: ur 3 och ur 5.


2020-11-24

Varning för avrättningssagor

Fantasiskildringar af tilldragelsen, som väl icke kunna utebli, äro på förhand att betrakta som det de måste vara – fantasier af mer eller mindre sensationslystna hjärnor.

- SvD 24 november 1910

Idag är det etthundratio år och en dag sedan den senaste – sista? – avrättningen i Sverige. Det var också första – och sista? – gången giljotin användes här. Den maskinella avrättningen gick precis som den skulle. Man slapp alltså episoder som när Anna Månsdotter miste det mesta av sitt huvud 1890 eller Konrad Tector skivades 1876, som i viss mån blandats ihop med varandra.

Avrättningar är förträfflig grogrund för myter, sagor och "fantasiskildringar". Det visste den skribent som redan dagen efter varnade för sådana beträffande Ander. Med tanke på omständigheterna hade det inte varit det minsta märkligt om de dykt upp. Men jag har inte sett någon. Kanske de ändå uteblev denna gång?

2020-11-23

Lördagsfråga 635: X

 1. Malcolm X, där efternamnets obekant stod för det okända släktnamn som en slavägares "Little" en gång ersatt.
 2. Leif Stenberg har kallats gangsterkung – han var åtminstone föremål för en rad rättsprocesser, men sattes aldrig dit för något. Hans täcknamn "Mr X" avslöjades våren 1985 då han fick ett konstgjort hjärta. Det höll liv i honom några månader.
 3. Elon Musk var en gång med om att grunda banktjänsten x.com, som senare blev PayPal. Kanske det är samma X som i SpaceX.
 4. Albert von Köllikers hand, avbildad av kompisen Wilhelm Röntgen med dennes nya kamera. Det magiska okända ljuset kallades X, en beteckning som fastnat på sina håll.
Den löste Tricky.2020-11-22

Krismarkören "i dessa tider"

"I dessa tider": Belägg under perioden 1900–1999 i KB:s digitala arkiv med svenska dagstidningar

Det har påpekats att frasen "i dessa tider" används påfallande ofta, nu i dessa tider. Det är tydligen ingen slump. Av diagrammet framgår att den är en hyfsat pålitlig indikation av krig, pest och annat elände under längre tid.

Arbetet bör i dessa tider mer än någonsin lämpa sig som julgåfva, då det ägnar sig utmärkt att väcka och stärka en sund fosterlandskärlek.

- Reklam för Gustaf Vasas äfventyr i Dalarne (1914)

Att i dessa tider betunga statskassan med ytterligare utgifter för nya reformer inom skolväsendet är föga lämpligt.

- Artikel (1940)

För hur det är, att köpa nytt och dyrt i dessa tider är något man måste fundera ordentligt på innan man slår till.

- Kolumn (1992)

I kurvan ser man tydligt unionsupplösningen, världskriget med efterhängande kris – det tog ett tag innan "det glada 20-talet" blev glatt – depressionen, ännu ett världskrig, krisen på 1990-talet ... Och däremellan rekordårens platta lågland, med endast smärre kriser som bryter av. Med mera.

2020-11-20

Varning för kelater

Den svenska lagstiftningen förhindrar oss att säga något annat än att [...] är ett kosttillskott. Nedan presenteras generell information, studier och erfarenheter om [...].

- Kvackarsajt som får vara anonym

Jag har tidigare tagit upp detox, de "avgiftningar" som är onödiga, värdelösa och hur etablerade som helst (kroppen har ett väl fungerande system för att ta hand om s.k. slaggprodukter). En behandling utmärker sig i sammanhanget. Kelatterapi är avgiftning på allvar. Om någon blivit förgiftad av metaller, som kvicksilver eller bly, kan man ge denne så kallade kelatorer. Det är ämnen vars molekyler binder metallatomerna till sig, för att sedan kissas ut. Det må låta odramatiskt men är det inte. Även under bästa möjliga förhållanden är biverkningarna och riskerna avsevärda. När det ges av kvacksalvare kan det vara direkt livsfarligt – och det helt i onödan, när det man är ute efter är luddiga "slaggprodukter". Denna behandling ska absolut inte ges utanför den riktiga vården.

På nätet säljs diverse burkar som "kelering". Vilken koppling de har till den riktiga behandlingen vet jag inte. Likt radioaktiva medel hör kelering till den sortens kvack där sockerpiller avgjort är att föredra framför verksamma substanser.


2020-11-19

Vice män

I American Psycho (2000) finns en finfin scen (se den här på Youtube) där finansvalparna tävlar om vem som har häftigast visitkort. Det fina är att visitkorten är närmast identiska, inklusive informationen på dem. Inklusive titlarna ... Har inte Pierce &Pierce Mergers and Aquisitions väldigt många vice presidenter? Men det är skillnad på nationer och företag, i synnerhet företag i finansbranschen; där kan vice president vara en fin tom titel som delas ut en masse, en medalj i fåfänga som passar in precis på gänget i filmen. (Och för en finfin professionell genomgång av kortens styrkor och svagheter, se Hoban Cards: The Business Cards of American Psycho.)

Här har vi en annan vice: vice häradshövding Marcus Wallenberg (1864–1943), ofta kallad "häradshövdingen". Den titeln innebar inte att han varit snäppet under någon häradshövding, redo att rycka in vid sjukdom o.dyl. När han fick den innebar den inte mer än att han som examinerad jurist praktiserat vid domstol, dvs fullgjort en tjänst där utan att ha innehaft den faktiska tjänsten.

Wikipedia: Vice häradshövding


2020-11-18

Bullen: Inte bara pilsnerkorv

Erik "Bullen" Berglund (1887–1963) var skådespelare, artist och regissör. Det är nog inte så många som vet. Något fler vet att han var matskribent och kokboksförfattare som lagade mat i radio och rentav på bio, långt före tv:s ur-kokerska Ria Wägner – se bloggposten Bullen Berglund för en demonstration av hur man steker chateaubriand. Där finns även berättelsen om omständigheterna kring lanserandet av den produkt som är den enda anledningen till att han är välkänd än idag, om så bara till namnet.

Där nämner jag även att han figurerat på fler produkter än pilsnerkorven. Här är några som jag grävt fram.

Bullens senapssill var en tidig Bullen-vara, med en betydligt yngre Berglund på etiketten än den vi är vana vid. (1932)

Bullens grillpanna för stekning utan fett minsann. Notera att folk som lyxat till det med el- eller agaspis (se bloggposten om Aga-spisen) fick betala mer för sina pannor, vad nu skillnaden kan ha varit. [uppdaterat: planslipade bottnar! – se kommentarer] (1932)

Skultuna marknadsförde hela tre "batterier" eller uppsättningar med Bullen-kärl, med 10 i det minsta upp till hela 30 i det största. (Bruket gav också bort reklambroschyren Spiritualitetens peppar och salt. Om någon sett ett ex av denna vore jag intresserad.)

Bullens blodbröd! Hur låter det? Jag har smakat blodbröd någon enstaka gång (inte Bullens) och det var ... Speciellt. (1949)

Bullens fiskbullar, såklart. Fanns i buljong, hummersås och "kalassås", som låter oroväckande. (1951)
 
Bullens festkorv, i bild och text. På något sätt är jag misstänksam mot mat som heter saker med "fest", "kalas" o.dyl. (1962)

Bullens grillkorv figurerar här tillsammans med den bekanta, och betydligt mer långlivade, pilsnerkorven. (1963)

2020-11-17

Gils "exceptioneller"


En skärva med Jesu korsfästelse, komplett med rövarnas lite mindre kors och två sörjande – kan det vara Mariorna? Notera överskriften, där det brukar – ska – stå INRI, om något alls. Vad är det för hedning som skrivit RIP över frälsaren? (Bild: Diputación Foral de Álava)

I said that I had seen only a handful of pieces, so she showed me others and I saw ENIIAS, ANQVISIIS ET VENVS FILI. This can't be. For one thing, there's a comma, which is modern. And 'Eneas' should be written 'Aenae' and 'Venus' should be 'Veneris.' I had doubts about the Basque inscriptions, but it was harder to confirm because of the scant information we have of ancient Basque. But Latin is a different story. I decided that the Latin texts were better explained in Spanish, and the Basque inscriptions better explained in modern Basque. In the end, what explained everything was that they were fakes.

- Joaquín Gorrochategui, professor i indoeuropeisk lingvistik, förevisas några "exceptionella" skärvor av en chockad museichef

Under 2005 och 2006 genomförde den spanske arkeologen Eliseo Gil en utgrävning av två romerska villor från 300-talet e.Kr. i Iruña-Veleia, i baskiska Spanien. Man hittade framför allt lerskärvor, tusentals skärvor. Vilket inte är det minsta ovanligt. Desto mer ovanliga var de inskriptioner man hittade på dem.

Där fanns latin, baskiska och egyptiska hieroglyfer. Det baskiska klottret var särskilt intressant eftersom det skulle ha varit ca 600 år äldre än de näst äldsta belägg som hittats för detta svårutforskade språk – ur vetenskaplig synpunkt kan de fynden ha varit de allra värdefullaste. Och där fanns en bild på korsfästelsen, vilket skulle ha utgjort en av de äldsta framställningarna av den scenen man hittat. Och så fanns det skärvor med namnet "Deidre" tydligt angivet, vilket är särskilt intressant eftersom kvinnonamnet är av irländskt ursprung.

Skulle ha ... För fynden var inte bara exceptionella – de kallades excepcionales – utan förfalskade.

Det tog ett tag för experterna att komma fram till den slutsatsen. Fynden hade hittats på rätt ställe, såväl geografiskt som lagermässigt, koldateringar av ben i lagren bekräftade dess ålder, och ritsningarna hade gjorts innan skärvorna begravts i jorden.

Att det tog tid att bestämma sig för att det var fejk känns ändå märkligt när man tar del av problemen. Utöver de Gorrochategui nämner ovan så skrevs "Deidre" med versal och gemener precis som jag just gjorde, men så skrev man helt enkelt inte på 300-talet. Den grekiske läkarguden Asklepios stavades "Esculapio", med en kraftig spansk brytning. En OCTAVIO AVGVSTO nämns – det måtte vara den förste kejsaren – men när Gajus Octavius Thurinus adopterades av Julius ersattes Octavius i hans dopnamn med Julius (som ju var ett släktnamn), vilket var långt innan han blev kejsare och Augustus. Hieroglyfer av den gamla sorten användes på den tiden inte ens i Egypten, det var demotiska och grekiska som gällde såväl där som i resten av riket. Nefertiti är välkänd idag men var det inte på 300-talet. Och så var det korsfästelsen med RIP istället för INRI. Att namnet IISCAR, som nämns bland en rad kända tänkare, skulle ha varit Descartes vet jag inte hur man kommit fram till. Med mera. En arkeologisk underlighet var att skärvor, även sådana med inskrifter, som kunde pusslas ihop låg intill varandra. Om en kruka går sönder, och man tar en bit för att rista in något, så låter man den väl inte ligga kvar med de andra bitarna?

En intressant detalj rör en expert som Gil letat fram. En egyptolog från universiteten i Barcelona och Tübingen bekräftade att fynden var äkta. Kort därpå konstaterade en gnetig faktakollare att namnet inte återfanns hos något av universiteten. "Experten" hade gått en enda kurs, det var allt.

Som så ofta nu för tiden bedrevs en stor del av detta gräv-gräv av blandade engagerade på nätet. Vilket inte innebär att det var sämre vara – tvärtom.

From the beginning, online historical communities such as Celtiberia and Terrae Antiqvae have hounded the Veleia case, exchanging ideas, information, and insults in tens of thousands of message board posts. A forum fixture is Alicia Canto, professor of classical archaeology and epigraphy at the Universidad Autónoma de Madrid.

"It was the Internet that began to disseminate voices of skepticism, and we had only around five photographs to look at," she says. "From day one we issued caution."

- Mike Elkin: The Veleia Affair, Archaeology september/oktober 2009

Samma nätforum gjorde ett fynd som demonstrerade hur parodiska Gils fabrikationer kunde vara. I en rapport om skärvornas patina, som skulle bevisa att inskrifterna var gamla, fanns ett diagram som såg märkvärdigt och labb-mässig ut. Det visade sig att det kom från en manual för ett dataprogram och inte hade ett skvatt med Veleia att göra. Sedan detta påpekats försvann den snabbt från rapporterna på nätet. Som visserligen var fejk även i övrigt.

- Ur manualen för analysprogrammet GANAAS. Exemplets filnamn "EXAMPLE" var i Gils rapport utbytt mot "VELEIA2".

Eliseo Gil åtalades. Sedan malde rättvisans kvarnar på ... I juni 2020 fälldes Gil för förfalskande och för att ha förstört faktiska romerska artefakter. Han fick drygt två år i fängelse och böter på drygt 120 000 kr. Han har hela tiden förklarat sig oskyldig. En geolog som också fälldes erkände sig skyldig, men menade att det hela skulle ha varit ett skämt.

2020-11-16

Lördagsfråga 634: Svärd

 1. Sting hugger i för att rädda "Timmy O'Toole" som antas ha ramlat ner i en brunn.
 2. Christian Gram (1853–1938) var en dansk bakteriolog vars namn är ganska välkänt och använt, även om många nog inte vet att det är ett namn. Han uppfann en metod för att färga och därmed klassificera bakterier: De som behåller färgen är grampositiva, de övriga gramnegativa.
 3. Strategic Defense Initiative (SDI) kallades det ibland, men i populära sammanhang sällan något annat än "Stjärnornas krig": Ett projekt på 1980-talet, kungjort av en direktsänd president Reagan, som gick ut på att missiler skulle skjutas ner i rymden. Bland annat skulle man använda röntgenlasrar som utvecklades i forskningsprojektet Excalibur. Problemen var många, varierade och stora, och efter några år och miljarder lades det hela ner.
 4. Cortana, virtuell sidekick i Halo-spelen.
Sting är också det alviska kortsvärd Bilbo hittar och som senare går vidare till Frodo. Gram var det svärd som Sigurd dödade draken Fafner med. Excalibur var kung Arthurs vapen; det hade antingen varit svärdet i stenen eller det han fick från "damen i sjön", eller möjligen båda. Curtana är inget sagosvärd utan det högst verkliga ceremoniella svärd som används när brittiska regenter kröns. (Utvecklarna Bungie verkar ha en viss förkärlek för dylikt.)

Den satte Tricky.


2020-11-15

När lasersikten var nytt

Terminator was released in 1984, and while laser sights on weapons are common now, when the film was first shown the red laser was able to communicate something subtle and powerful to the audience: this is a machine, deadly accurate and futuristic.

- True story: the making of the Terminator's laser-sighter .45 pistol, Ars Technica 10 mars 2010

Lasersikten är filmiskt användbara. Dittills hade samma information fått signaleras med ett hårkors lagt över målet, eller möjligen pistolpipan som man ser James Bond genom. Det var lika tydligt men mer visuellt när Sarah Connor fick den röda fläcken i pannan; då visste både hon och publiken att nu, nu är det kört. (Spoiler: Det var inte kört.) Naturligtvis finns det en artikel på tv tropes om fenomenet: Laser Sight. Och naturligtvis är den illustrerad med Arnold. Jag vet inte om det var allra första gången man såg ett lasersikte i en storfilm, men det var då det satte sig.

Det är en intressant detalj: Det kan ha varit första gången man såg ett lasersikte i en storfilm. Det var avgjort ett av de första beläggen. Och på den tiden hade tekniken en känsla som den inte har idag. Lasersikten hade funnits i några år men de var fortfarande mycket dyra och mycket sällsynta. Att robotkrigaren från framtiden hade fått tag på ett sådant var logiskt, och förstärkte bilden av futuristisk dödlig högteknologi, på gränsen till science fiction. Den aspekten är svårare att tänka sig idag, när laserpekare säljs som kattleksaker för några tior.

Även om lasersikten än idag kostar mer än några tior så är de oerhört mycket billigare än på den tiden. Och mindre och smidigare på alla sätt.

Colts .357 Magnum Trooper var 1979 det första handeldvapnet med lasersikte. Det såldes som en enhet: Siktet var inte gjort för att tas av. Batteriet fanns i den förlängda kolven. Även om filmmakarna tilltalades av själva siktet så hade de knappast något till övers för vapnets utseende i sin helhet. Gick det att få fram en konstruktion som fungerade bättre på film? Jo, fast då fick man fuska.

Arnold hade två olika pistoler i filmen, en med ett snyggare sikte som inte fungerade och en med ett sikte som fungerade. Här är den senare. Batteri och strömbrytare i innerfickan, sladden genom ärmen. Hans AMT Hardballer Longslide är för övrigt en klon av en riktig långkörare: Colt M1911, som började tillverkas före första världskriget.


2020-11-13

Lind var blind

Som marinläkare var han en pionjär, då han inte endast sökte lappa ihop och lindra plågorna för redan skadade och insjuknade flottister. I stället verkade han ihärdigt för förebyggande åtgärder; förbättrad hygien och - inte minst - C-vitaminrik citrusfrukt.

- Wikipedia (sv.): James Lind

Dr Lind arbetade för att få sjömännen renare, helare och friskare på en rad olika sätt, och inte sällan samtidigt. Idag är han känd för en enda sak: Att ha visat att citrusfrukter botar skörbjugg. Idén hade förvisso cirkulerat tidigare i sjöfararkretsar, men inte demonstrerats lika övertygande som Lind gjorde 1747. Försöket gick ut på att tolv sjömän ombord på HMS Salisbury, där han tjänstgjorde, delades upp i sex par. De fick alla samma kost och hade likadana levnadsomständigheter i övrigt. Det enda som skilde grupperna åt var den "medicinering" de fick, dagliga doser av ett av följande alternativ:

 • Cider (inte svensk läsk utan engelsk hard cider)
 • Vitriololja (svavelsyra i alkohol)
 • Vinäger
 • Havsvatten
 • Apelsin och citron
 • En pasta på vitlök, senap, perubalsam (doftande olja), rädisa och myrra – varifrån han nu fick det receptet

Behandlingen pågick i två veckor, utom för de som fick frukt eftersom den tog slut efter en vecka. Icke desto mindre blev de såpass mycket bättre att de kunde hjälpa till i resten av undersökningen.

En rungande framgång i arbetet mot skörbjugg! Värd att basuneras ut från tak och kommandobryggor! Den skulle inte bara förbättra sjömännens situation kraftigt, utan även vara av strategisk och nationalekonomisk betydelse i en värld där långväga sjöfart snabbt blev allt viktigare för handel och krig. Skörbjugg hade blivit ett problem när fartygen lämnade kusterna. Att kunna hålla den sjukan i schack var en sorts motsvarighet till vår tids atomubåtar: Frihet att lägga sina rutter utan att behöva bekymra sig för perifera ting som färsk frukt, bränsle eller luft.

Men trots det till synes övertygande resultatet verkar Lind aldrig ha förstått vad han upptäckt. Visserligen sammanfattar han det hela så här:

As I shall have occasion elsewhere to take notice of the effects of other medicines in this disease, I shall here only observe that the results of all my experiments was, that oranges and lemons were the most effectual remedies for this distemper at sea.

- James Lind (1753)

Men detta lovande abstract återfinns ungefär i mitten av boken med den tidstypiskt tunga titeln A Treatise of the Scurvy: Containing an Inquiry into the Nature, Causes, and Cure, of That Disease Together with a Critical and Chronological View of What Has Been Published on the Subject. I en volym på över 400 sidor beskrivs den epokgörande studien i futtiga fem stycken. Att boken blev ”virtually ignored” (Wikipedia (eng.): James Lind) är lätt att förstå eftersom Lind själv ignorerade den centrala upptäckten. Det har också argumenterats för att han inte alls trodde på citrusfrukter som den enda boten mot skörbjugg, utan att den hade flera orsaker som behövde olika behandlingar. Det är alltså inte så konstigt att man först efter hans död 1794 började komma till allmän insikt om färska frukter och grönsakers ”askorbiska” effekter (efter sjukans latinska namn scorbutus; det är så ordet askorbinsyra kommit till). Det var också då man övergick från citroner och apelsiner, som behövde importeras, till lime, som växte i imperiet. Senare övergick man till annat som innehöll mer C-vitamin än lime. Men då hade brittiska sjömän redan fått tillnamnet limeys.

2020-11-12

Ubåtar under vatten

- "KINA KANSKE GÖMMER SINA UBÅTAR I HAVET"

Typexempel på stollig rubrik man kan dela och fnissa åt. Men vad menas? Är det någon rubriksättare som inte fattat grejen med ubåtar?

Här är den ursprungliga rubriken:

China may be trying to hide its submarines in the South China Sea

China has a growing fleet of nuclear submarines armed with ballistic missiles. The expansion of its claim on the South China Sea may be intended to create a deep-water sanctuary – known in military parlance as a “bastion” – where its submarine fleet could avoid detection.

- China may be trying to hide its submarines in the South China Sea, Miami Herald 22 juni 2015

Jag vet inte var pappersartikeln trycktes. Men jag antar att en rubriksättare som behövde korta rubriken på artikeln från nyhetsbyrån McClatchy gjorde just det och då missade ett steg i tänket. "Sea" syftar inte på hav i allmänhet utan Sydkinesiska havet.

Inte för att det är mindre stolligt för det. Men många stolligheter har en intressantare anledning än att det "bara" slinter i huvudet eller på tangentbordet. Inte en ursäkt, men förklaring.


2020-11-11

Erlander är rolig i tv

I en av värmlandssocknarna hade de en prost som var väldigt intresserad av pistolskjutning. I Värmland förekommer alla tänkbara kombinationer av präster och statsministrar och allting ...  Och prosten var intresserad av pistolskjutning. Och han hade tagit flera mästerskap i Fryksdalen med omnejd. Och så en söndag eftermiddag så skulle de ha en sån här pistolskjutningstävling. Och då gick han upp tidigt på môran, heter det hemma. Tidigt på morgonen, söndag morgonen, och tränade och tränade för han skulle öva sig då så han verkligen skulle kunna vinna mästerskapet igen. Och hur han sysslade med den där pistolskjutningsträningen i sin trädgård så glömde han bort att han skulle till högmässan. Och klockan blev elva och i högmässan där väntade de honom. Men de hade en väldigt klok komminister i socknen så han startade högmässan. Och så till slut så fick prästen se att klockan var så mycket, han satte sig i bilen och körde allt vad han kunde till kyrkan och kom precis när han skulle börja att predika. Och han tog på sig prästkappan, störtade upp i predikstolen och predikade. Altartjänsten hade gått. Och så när han stod där, så upptäckte han plötsligt att han hade pistolhölstret omkring sig. Han tänkte, detta går aldrig vägen, inte ens i Värmland. Han tänkte, jag får väl ta av mig det där. Började han på att knäppa upp och knäppa upp. Och hur han stod där och krånglade så gick det ett skott av! Och det var ju rätt pinsamt. Så tänkte han, nu måste han få av pistolhölstret, för han kan ju inte visa sig efter den här skottlossningen. Så han hukade sig ner i predikstolen och skulle knäppa upp ordentligt. Och då steg det upp en soldat, utbildad i fältmässig krigföring vid Trossnäs [övningsfält utanför Karlstad]. Och då skrek han, över hela kyrkan: "Gôbber och käringer, huk er i bänkera, för nu laddar han om!"

[skratt och applåder]

- Tage Erlander i Hylands hörna 19 december 1962

Statsminister Erlanders framträdande i Hylands hörna som "Kometen från Ransäter" uppmärksammas livligt i USA-pressen och på annandagen har New York Times Stockholmskorrespondent Werner Wiskari i en lång historia som publiceras i en rad tidningar utanför tidningsstrejkande New York under rubriken "Swedish Big Boss a Big Smash on Television".

- SvD 27 december 1962

Det är svårt att överdriva hur djupa spår den där historien satte i det allmänna medvetandet. Den som var med under Erlanders hela långa tid och glömt bort precis allt annat om Erlander minns ändå den. Det berodde nog – förhoppningsvis? – mindre på historiens egna ev kvalitéer än på att en vördad statsminister satt i tv – den enda kanalen, hemma i knät hos folk! – och pratade som en vanlig människa, utan att ens tituleras. Det stilbrottet kan vara det svåraste att beskriva i sammanhanget, trots att det var det viktigaste.

"Everyone on the floor! He's reloading."

- Werner Wiskari, "Swedish Premier a surprise TV hit", New York Times 26 december 1962

2020-11-10

Wi-Fi betyder ingenting (egentligen)

Visst har Wi-Fi en egen logga. Men det är oftast denna man ser, i apparaten och på skyltar.

Teknikbranschen är van vid bökiga, osexiga namn. Det dröjde många år innan Intel kom sig för att bryta raden med 80286, 80386 och 80486 – kallade 286 osv – med Pentium, ett riktigt namn som gick att skydda och marknadsföra, vilket som nu var allra viktigast. Så småningom gick det rutin i de balla namnen på konsumentprodukter. På mjukvarusidan var det snarare tvärtom – system som under utveckling hetat saker som Snowball eller Allegro blev konsumentprodukter som Windows 3.11 och Mac OS 8.5. Så småningom ändrade sig åtminstone Apple, och numer har man i första hand Catalina på sin dator snarare än Mac OS 10.15 (utvecklingsnamnet Jazz är däremot helt glömt).

En beteckning som "IEEE 802.11b" hade ingenjörerna inga som helst problem med. Men den fick heta något annat när den skulle lanseras. En firma med ordvrängare anlitades. De tog fram en lista med förslag, av vilka man valde "Wi-Fi". Det var en ordlek där "Wi" inspirerats av wireless, hela beteckningen av hi-fi, men som inte var någon förkortning av något. I synnerhet står det inte för wireless fidelity, så som hi-fi står för high fidelity. Fast visst är det lätt att tänka så, och så har också tänkts från början.

The only reason that you hear anything about 'Wireless Fidelity' is some of my colleagues in the group were afraid. They didn't understand branding or marketing. They could not imagine using the name 'Wi-Fi' without having some sort of literal explanation [...] So we compromised and agreed to include the tag line 'The Standard for Wireless Fidelity' along with the name. This was a mistake and only served to confuse people and dilute the brand.

- Paul Belanger, som varit med från början


2020-11-09

Lördagsfråga 633: Blodbad, Stockholms

 1. Stureplan strax före andra världskriget.
 2. "Stäk" är ett gammalt ord för smalt sund, eller snarare det hinder för sjöfarten i form av pålar som folk ofta försett dem med. Denna järnvägsbro går över Stäksundet i Mälaren. Ena sidan utgörs av Stäksön.
 3. Ätten Trolles huvudlösa troll, kallat Skratte i sägnen, på Trollenäs slott.
 4. Tyrann Mathieu, #32 hos Kansas City Chiefs.
Rivningen av biskop Gustav Trolles mycket strategiskt placerade borg på Almarestäket, Stäksön var en del i upptakten till Stockholms blodbad. Kristian II Tyranns hämnd på Sturarna, viktigare än de flesta händelser i Sveriges historia, pågick just nu för 500 år sedan. Den satte Tricky.

2020-11-08

Två Four Seasons, Philadelphia

Four Seasons är ett etablerat lyxhotell i Philadelphia. När president Trump den 7 november informerade (på Twitter, såklart) om att hans kampanj skulle hålla en presskonferens där väckte valet av plats ingen förvåning.

Kort därefter kom ett klargörande: Det var inte hotellet Four Seasons som avsågs, utan Four Seasons Total Landscaping. De anlägger trädgårdar och har sin verksamhet i ett industriområde. De närmaste grannarna är ett krematorium och en "vuxenaffär". Det valet av plats väckte viss förvåning.

Vad hade hänt? Det är inte omöjligt att det finns en vettig förklaring. Men tills någon sådan kungjorts verkar det vara så enkelt som att någon helt enkelt ringt fel nummer.

Som lök på laxen bestämde sig medieföretagen, samtidigt som Rudy Giuliani stod och pratade, för att ytterligare räknande inte skulle förändra fördelningen av elektorsröster, utan att Joe Biden vunnit valet.

Så kom det sig att Trumps kampanj inte tog slut på den plats som visas på bilden ovan, utan på den plats som visas på bilden nedan.


2020-11-06

För mycket skånska i radion

- DN 27 januari 1932

Senare skulle "Fråga Lund" bli det mest kända skånska bildningsarbetet i etern. Men jag undrar om det inte kan finnas en annan förklaring till den myckna skånskan i radio.

När radion var ny hade skåningarna en geografisk fördel: Kontinentens sändningar hördes bättre i Lund, Ystad och Huaröd än i Stockholm, Uppsala eller Umeå. Därför fick Skåne fler radioamatörer per capita. När sedan riksradion etablerades fanns erfarenheten av det nya mediet söderut.


2020-11-05

Utvandrare nästan i Wisconsin

Minnesota 1856. Green Lake i övre mitten är en av Chisago-sjöarna, efter ojibwe ki chi saga, "stor och vacker". Sjön som idag heter Lake Chisago ligger till öster om Green Lake. Öster om St Croix-floden ligger staten Wisconsin, bildad 1848. I bokstavsgyttret nere t v urskiljs Minneapolis.

Underrättelserna lät goda. Och Karl Oskar lade namnet Minnesota på minnet. Det var lättare än något annat ord att komma ihåg, eftersom första halvan av ordet var just Minne.

- Vilhelm Moberg, Utvandrarna

I boken lämnar Karl Oskar, Kristina m fl Ljuder socken 1850 och beger sig till staterna. Inte staten Minnesota, den skulle bildas 1858 då östra delen av territoriet Minnesota upphöjdes till stat. Det territoriet hade bildats 3 mars 1849. Innan dess hade den nordostliga delen av nuvarande delstaten Minnesota, inklusive Chisago county som bildades 1851, hört till territoriet Wisconsin.

Detalj ur "Map of the Northern parts of Ohio, Indiana and Illinois with Michigan and that part of the Ouisconsin Territory lying east of the Mississippi River" från 1836. Chisago-sjöarna måtte vara en av plupparna till vänster om "St. Croix".

Så även om Karl Oskar och Kristina slog sig ner i det som skulle bli Chisago county i det som skulle bli staten Minnesota var det nära, såväl i tiden som i miles, till staten/territoriet Wisconsin.


2020-11-04

Smält eller svettad lök

... He had this wonderful system for doing the garlic. He used a razor and he used to slice it so thin that it used to liquify in the pan with just a little oil.

- Matlagning i fängelset, Maffiabröder (1990)

Liquify. Vad betyder det? I sammanhanget brukar det översättas med att man "smälter" löken. Men det ska inte tolkas som att löken förvandlas till vätska. För det gör den definitivt inte.

I köksterminologin skiljer man noga på att fräsa (utan att det tar färg) och bryna/steka. Fräst, glaserad lök, eller smält lök, innebär att löken i stort sett kokas mild i sin egen vätska omgiven av smör eller olja.

- Lisa Förare Winbladh: Segerns sötma: Konsten att steka lök, taffel.se 9 augusti 2010

"Svettad lök" är ett äldre uttryck för kokt lök i panna. Fräsning är avgjort kortvarig, och "smält lök" mer långkokt. Den som tycker det låter otrevligt med svettig mat kan ju smälta sin lök istället. Kanske det betydde mer för begreppets insteg i svenskan än filmen?

Däremot kan man nog enbart beskylla Scorceses Maffiabröder för att folk skivar vitlök med rakblad. Se till att ha vassa knivar istället, om nu vitlöken ska skivas tunt snarare än krosshackas eller pressas. (Det är en helt annan diskussion.)


2020-11-03

Gå i fängelse

- "Ni torde, utan att väcka uppmärksamhet, genast avlägsna Eder härifrån."

I en lokalhistorisk Facebookgrupp postades bilden ovan. Ett kort med mystisk text, hittat i ett hus, utan kontext. Vad kan det röra sig om?

Efter lite grävande hittade jag följande:

Sedlighetspolisen har från en eller annan värd och på dennes egen önskan erhållit två slags tryckta kort. På den ena står anonymt ungefär så här: "– Ni torde, utan att väcka uppmärksamhet, aflägsna Er från denna lokal." [...] Då [detta] kortet lemnas till en poliskund, dame eller herre, så rodnar den kunden, skyndar att betala och kilar ut, för att, utan att väcka det uppseende – för hvilket både kunden, polisen och värden bära mycken respekt – huggas vid utgången.

- Figaro 3 februari 1900

"Gå i fängelse"-korten har alltså funnits på riktigt, praktiskt taget. Är detta ett sådant?

Krögare kunde också hålla sig med kort som detta – exemplaret från Savoy i Malmö på 1960-talet – för att diskret avhysa stökiga gäster. Hur många sådana som nu åtlydde en så diskret uppmaning. (Bild från @AndersOhman på Twitter.)

2020-11-02

Lördagsfråga 632: Gissa vad

 1. "... And welcome to Jackass!" – Varpå programmet drar igång, till tonerna av Minutemens Corona. Låten från 1984 fick förresten nytt liv i våras, av någon anledning.
 2. Visste du att couronne kommer från Baltikum? I många länder har det det lettiska namnet novuss, i andra länder det estniska koroona, med variationer.
 3. 1-2-3 Corona (1948) utspelar sig, och filmades, i Berlin direkt efter kriget. Väl värd att ta en titt på bara av den anledningen. Notera även förtexterna i Sütterlin, den tyska skrivstil som är oläsbar utan särskild övning.
 4. Toyota tillverkade bilar med namnet Corona 1957–2001. Exemplaret här är från den första generationen.
Den dags-, månads- och årsaktuella lördagsfrågan satte flera, alla utom en efter Tricky.

2020-11-01

Riktigare stjärnor i Titanic

Oh, there is one shot that I fixed. It's because Neil deGrasse Tyson, who is one of the U.S.' leading astronomers, sent me quite a snarky email saying that, at that time of year, in that position in the Atlantic in 1912, when Rose is lying on the piece of driftwood and staring up at the stars, that is not the star field she would have seen, and with my reputation as a perfectionist, I should have known that and I should have put the right star field in. So I said, 'All right, you son of a b**ch, send me the right stars for the exact time, 4.20am on April 15, 1912, and I'll put it in the movie.' So that's the one shot that has been changed.

- James Cameron citerad i Cameron Changes Stars in Titanic, contactmusic.com 2 april 2012

Det ska inte vara lätt att vara perfektionist ... Men det måste vara trevligare än att vara en petimäter som deGrasse Tyson. Han kan även se fel där inga fel görs – se bloggposten där han påpekar att nyår är oastronomiskt.

Citat och bild från Movie-Censorship: Titanic, där man jämför filmversioner ner till sista pixeln.