2015-02-27

Roligt att veta

Ward Lock's Children Encyclopedia of Science hette den i originalet från 1977. På svenska gavs den ut 1980 och hette Roligt att veta. Den sortens böcker gillade jag. (Och gillar fortfarande.)

Då är det extra intressant att så här i efterhand upptäcka en hel del större och mindre fel och missuppfattningar.

 1. Newton berättade själv episoden med äpplet. Där finns en del frågetecken men att han skulle ha fått det i huvudet är en sentida förbättring.
 2. Tidvattnet är ett resultat av gravitationen från månen (och i viss mån solen) och jordens rotation. Att månen skulle "dra åt sig" vattnet faller på det faktum att tidvattnet bildar två "bulor" på jorden: En som vetter mot månen och en på motsatt sida av jorden.
 3. Rymdfarare behöver inte fara halvvägs till månen för att känna sig tyngdlösa. Effekten uppstår även i omloppsbanorna som är oerhört mycket närmare och beror, enkelt uttryckt, på att de faller.
 4. Galilei mätte fallhastigheter genom att rulla kulor utmed banor - då blev det lättare att mäta. (Att experimentera, observera och mäta var hans stora bidrag till naturvetenskapen.) Han vederlade även idén att tyngre föremål faller fortare än lätta. (Jag har ännu inte letat reda på det ställe där Aristoteles påstår detta.) Men det "klassiska" experimentet där två grejor släpps från det lutande tornet i Galilei hemstad utförde han aldrig. Det hittades på av hans elev Vincenzo Viviani.


2015-02-26

Är giftiga djur immuna mot sig själva?

Många giftormar har en viss motståndskraft, snarare än immunitet, mot sitt eget gift. För att sammanfatta en fråga där buden är många även bland experterna.
- Fotnot ur en kommande artikel av mig

Frågan är enkel: Är ormar, skorpioner och andra giftiga djur immuna mot sitt eget gift?

Svaren (för det är inget enkelt "ja" eller "nej") är mer komplicerade. Särskilt som frågan inte verkar ha undersökts så grundligt som man kunde tro.
The question whether individual snakes are immune to their own venom has not yet been definitively settled ...
- Wikipedia: Snake venom/Immunity among snakes

Att ormar skulle vara immuna mot sig själva är en gammal uppfattning. Kanske drogs slutsatsen när man konstaterat att giftormen ju äter upp sitt förgiftade byte utan att ta skada av det. Resonemanget förekommer faktiskt än idag, trots att man verkligen borde veta bättre: Ormgift verkar inte i magen utan i blodet. Här har engelskan en fördel: poison verkar i magen, eller via lungor, beröring etc., men venom endast i blodet.

Här är en studie enligt vilken skorpioner är immuna mot sitt eget gift:
In conclusion, the muscular and nervous systems of scorpions are not affected by the molecules contained in scorpion venom.
- Legros, Martin-Eauclaire och Cattaert, The Myth of Scorpion Suicide: Are Scorpions Insensitive to Their Own Venom? (1998)

Här kommer vi in på det närliggande ämnet suicidala skorpioner. Om en skorpion är i en knipa som bara kan sluta med döden, i typfallet omvärvad av eld, tar den då livet av sig?

Den brittiske biologen Conwy Lloyd Morgan avfärdade 1881 idén. Han hade genomför ett antal experiment som nog inte hade klarat en etisk prövning; de var, med hans egna ord, "tillräckligt barbariska [...] för att få vilken skorpion som helst med minsta suicidala tendens att finna frid i självmord". Han fann inte att de tog livet av sig. Däremot såg han att de kunde slå med giftgadden mot ryggen. Observationen har många andra gjort, den ligger säkert till grund för myten. Men Morgan tolkade rörelsen som en sorts reflex, en försvarsrörelse för att bli av med det som besvärade djuret.


2015-02-25

200 år av vaccinmotstånd

Vaccinskräck 1802, återgiven (förstärkt?) av James Gillray: The Cow Pock ["cowpox" = kokoppor] or the Wonderful Effects of the New Innoculation

Strax före sekelskiftet 1800 uppfanns det moderna vaccinet. Små mängder smittsamt ämne från en patient med kokoppor kunde ge en annan patient en svag omgång kokoppor, och därefter immunitet mot såväl de harmlösa kokopporna som de långt farligare smittkopporna. Heureka! En av mänsklighetens största dråpare hade mött sin kommande baneman. Idag finns smittkoppor på några laboratorier men, såvitt känt, inte i "vilt" tillstånd; sjukdomen är utrotad på fältet.

Tanken att frivilligt besmittas, därtill så fysiskt och konkret som att få smittsamt var i blodet, fanns det från början folk som fann motbjudande, alla fördelar till trots. Därav den berömda skämtteckningen ovan, där folk som smittas med kokoppor blir kor eller får små kossor utvecklade lite varstans på kroppen. Vaccinmotståndets nivå var låg från början.

För så är det: Vacciner har motarbetats från början.

Många har idag hört talas om den inbillade autism-kopplingen. Den gjordes av Andrew Wakefield i en ökänd och numer tillbakadragen studie 1998. Wakefield kommer att gå till historien som den som gjorde vaccinmotståndet världskänt. Men han uppfann det ingalunda.

Det är möjligt att vaccinerbara sjukdomar som kikhosta och mässling hade dessa synnerligen lindriga utbredningar 2008. Men att påstå att den tiden var "före antivax-rörelsen" är helt enkelt inte sant.
As the number of lawsuits grew to hundreds during the early 1980s, the pharmaceutical companies making vaccines saw their liability insurance bills soar. Worried not only about multimillion-dollar settlements, but also even the legal costs of defending themselves successfully, several companies simply stopped making vaccine.
- Joan Beck: How a media scare on vaccine started a 'near-epidemic', Chicago Tribune 26 mars 1990

Faktum är att vaccinmotståndet är äldre än vaccinerna. Före Jenners uppfinning (han är på bilden) fanns en primitivare och långt mer problematisk metod där den svagare formen av smittkoppor användes för att motarbeta den starkare. Denna variolisation eller ympning mötte också motstånd, av samma anledning som vaccinet.


Se även tidigare poster på Faktoider-bloggen: Vaccinmotstånd 1761; Vaccinmotstånd 1906; Antivaccin 1986

2015-02-24

Socialstyrelsen rekommenderar vin

Rubriken är lite hårddraget klickdragande. Men det är ett faktum att statlig vinpropaganda (med just de orden) en gång bedrivits här i landet; staten arbetade aktivt för att få svenskarna att dricka vin.

...Ja, istället för brännvin. Men det förstod ni ju.
I enlighet med de uttalanden som sålunda gjordes vid 1957 års riksdag har de statliga monopolbolagen därefter regelbundet bedrivit propaganda i syfte att försöka förmå konsumenterna att ersätta spritdrycker med lättare drycker. De alternativ som anvisats har i regel varit viner, företrädesvis lättviner, samt alkoholfria drycker. Maltdrycker har endast undantagsvis omnämnts i propagandan.
För om det är något som svensken aldrig behövt uppmuntras till så är det att dricka öl.

Här hade det naturligtvis varit på sin plats med ett exempel på vinpropagandan "drick vin istället för sprit". Men jag har ännu inte hittat något.

Nykterhetsrörelsen hade, givetvis, invändningar. En formulering ser lite underlig ut.
Man framhåller risken för att de som under intryck av propagandan vänjer sig vid vin, respektive en ökad vinkonsumtion, så småningom även börjar dricka sprit och löper fara att bli missbrukare.
Ser det inte ut som om faran enbart anses ligga i spritkonsumtionen?

Till sist: "Vad hade Er far (målsman) för yrke eller sysselsättning under Er uppväxttid?" - Ur frågeformuläret från en enkät som man ägnar en hel del utrymme åt.

Källa: Alkoholreklamen - Slutbetänkande avgivet av 1961 års nykterhetskommitté (Statens offentliga utredningar 1964:6), särs sid 100-101

2015-02-23

Lördagsfråga 348: Ingolstadt

 1. Greve Tilly, känd även i svensk historia för sina duster mot Gustav Adolf under trettioåriga kriget. Avled under en (för svenskarna) misslyckad belägring av Ingolstadt.
 2. Frankenstein tillverkade sitt monster i Ingolstadt.
 3. Bilmärkena DKW (den övre loggan), Horch, Wanderer och Audi gick 1932 ihop och bildade Auto Union (av vars fyra ringar två syns). Sedan länge är det känt som Audi. De fyra ringarna är kvar, liksom placeringen i Ingolstadt.
 4. Illuminatus! är en trilogi av Robert Shea och Robert Anton Wilson vari, enkelt uttryckt, man får reda på hur allt hänger ihop. Till skillnad från alldeles för mycket annat i facket är den mycket rolig och ej på allvar. Den historiska orden Illuminati grundades i Ingolstadt 1776.
Anonym förmåga satte snabbt och effektivt den bajerska staden. Snyggt jobbat.

2015-02-22

Den tatuerade prinsessan

Det finns fler riktigt gamla mumier än Ötzi. Isjungfrun, prinsessan av Ukok eller Devochka — hon har flera namn — är ungefär hälften så gammal, eller ca 2500 år. Hon hittades 1993 i republiken Altai intill Kazakhstan och Mongoliet, ungefär så mitt i Asien som man kan komma. Att hon inte alls är lika känd som Ötzi beror nog inte bara på att det finns fler gamla "natur-mumier" från denna del av världen, utan även på att det finns märkvärdigt lite material om henne på engelska. Artikeln på Wikipedia nämner en artikel i National Geographic från 1994 och dokumentärfilmen Ice Mummies: Siberian Ice Maiden från 1997 som "the most informative and accessible"; mycket mer verkar inte finnas.

Sedan 2012 ligger hon i museet i huvudstaden Gorno-Altaisk. Det räcker inte, enligt lokalbefolkningen på Ukok-platån. I augusti 2014 röstade de äldste för att återföra henne till den ursprungliga graven.

När sådana krav förs fram brukar anledningen vara något i stil med att urbefolkningen känner ansvar för sina förfäder. Sådana argument förekommer givetvis även här.

Den 25 år gamla kvinnan i rekonstruerat skick. Har man gjort henne för europeisk?
They made the Ice Maiden completely European. But in fact she also has Mongolian features. They said, she does not belong to our culture.
She has to return to the Altay — to her motherland. She belongs to our culture.
- Rima Eriknova, museichef

Men historikern är fel ute. Hon sätter tradition och lokalchauvinism före den vetenskap som hon ska företräda. "Ukoks prinsess" hörde till Pazyryk-kulturen som försvann för över 2000 år sedan. En DNA-analys av isflickan har visat att hon inte är släkt med de som bor i trakten idag.

Den i lokalbefolkningen som går med på fakta, att hon varken har biologiska eller kulturella band till dagens urbefolkning (av betydligt senare datum), men som ändå vill ha tillbaka henne, vilka argument kan då tas till? Vidskeplighet kanske fungerar?

Elders in the Altai Mountains have long called for the mummified remains to be reinterred to 'stop her anger which causes floods and earthquakes'. They insisted that the worst flooding in 50 years in Altai and a series of earthquakes were caused by the dead princess.
- Mausoleum plans unveiled for homecoming of Siberian ice maiden, Siberian Times, 16 december 2014

Se även

2015-02-20

Om sirenen och den okyske sjöfararen

Sirenen är ett havsodjur, ty från naveln och uppåt ser den ut som den vackraste jungfru, men nedtill är den helt och hållet en fisk. Sirenen sjunger så vackert att sjömän för hennes vackra sångs skull släpper rodren och somnar, och därför råkar många i fara.
En gång var en liderlig och okysk man på väg över havet, då han fick se en mycket vacker siren. Han greps genast av åtrå och ropade till henne för att driva otukt med henne. Men sirenen ropade och sjöng ännu ljuvligare och beredde sig att bedra den liderlige sjöfararen och sade: "Jag ser att du älskar mig. Om du vill ligga med mig, så stig bara ner i vågorna, så ska du få njuta min kropp efter behag." Mannen var så upptänd av åtrå att han inte visste till sig utan kastade sig i vattnet för att förena sig med sirenen. Men då hon såg detta, lät hon honom ligga där i vattnet i stor fara. Själv simmade hon bort genom havet som hon brukade och sade: "Den som tror på kvinnomyter kring sin hals en snara knyter."
Okyska män må alltså akta sig, så att de inte på samma sätt går under för kvinnoskönhets skull, ty genom kvinnoskönhet hava många blivit förvillade, säger Syrak 9. Där ges också följande råd: Åtrå icke en jungfru, ty du kunde råka illa ut för hennes skönhets skull. Denna fara betänkte Job, då han i 31:a kapitlet sade: Ett förbund slöt jag med mina ögon; aldrig skulle jag skåda efter någon jungfru. Bernhard säger härom: En kvinnas ansikte är som en förgiftad pil; den sårar själen och skickar in sitt gift. Då Paris hade gift sig med Helena, kom några filosofer för att se henne, och då de såg hennes skönhet höll de för sina ögon och sade: "Låt oss fly, låt oss fly." Det skadar ju naturligtvis själen mer att se en vacker kvinna än en ful. Det berättas att filosofen Demokritos rev ut sina ögon, och andra filosofer nämner en trefaldig orsak till denna handling. Den första var att synen hindrade honom från inre meditationer, den andra att han hade svårt att se onda människor frodas, den tredje att han inte kunde se kvinnor utan att känna åtrå.
- Trettioåttonde samtalet i Dialogus creaturum (1483)

Skapelsens sedelärande samtal är känd för en enda sak: Det är den första bok som trycktes i Sverige. Tryckaren hette Johann Snell från Rostock. Han tryckte boken på Riddarholmen och var, enligt uppgift i boken, klar med arbetet den 20 december 1483. Texten utgörs av över hundra samtal mellan djur, människor, växter, himlakroppar etc., alla med en rejäl laddning moralkakor och bibelord. Här är de två som nämns ovan:
Vänd bort blicken från en välskapt kvinna,
se inte närgånget på en annans vackra hustru.
Av kvinnlig skönhet har många förförts,
den kommer lidelsen att flamma upp som eld.
Var aldrig tillsammans med en gift kvinna
och drick inte vin i sällskap med en sådan,
ty du kan komma att dras till henne
och möta en våldsam död.
- Jesus Syraks vishet, kap. 9 (Bibel 2000)
Om mina steg vikit av från vägen,
om mitt hjärta förletts av mina ögon,
om mina händer fläckats av synd,
då må andra äta det jag har sått,
min gröda ryckas upp med roten!
- Job 31:7-8 (Bibel 2000)

Den Bernhard som är så berömd att han inte behöver specificeras måtte vara Bernhard av Clairvaux. Historien om de förskräckta filosoferna i Troja har jag inte hittat någon annanstans. Demokritos, "den skrattande filosofen", funderade på bra mycket mer än den tidiga idé om atomer som han idag enbart är känd för. Att han skulle ha rivit ut sina ögon för att koncentrera sig på sina studier är en sägen som hängt med ett bra tag.

Här är förresten en bild på sjöfararen och sirenen.

2015-02-19

En skeptiker blir lurad


Confirmation bias refers to a type of selective thinking whereby one tends to notice and to look for what confirms one's beliefs, and to ignore, not look for, or undervalue the relevance of what contradicts one's beliefs.
- Skepdic: Confirmation bias

Våren 2011 dök en notis upp på eSkeptic, en digital version av Skeptic magazine. Den handlade om att de som arbetade för Grand Canyon National Park inte fick berätta hur gammal den magnifika geologiska formationen är. Folk som utsetts av Bush-regeringen skulle ha förbjudit dem att ta upp den vetenskapliga synen på en fråga som tydligen många kreationister känner starkt för.

Det är tyvärr ingen nyhet att förbluffande mängder av folk har fantastiskt svårt att hålla isär tro och vetande. Även på högsta nivå, mest överallt, även i det land där Skeptic har sin redaktion. Nyheten är därför inte så förvånande. Redaktören tog med den utan att kontrollera.

Men kontrollera var vad flera läsare gjorde. De kontaktade vederbörande myndigheter, frågade hur gammal Grand Canyon är, och fick korrekta svar i stil med några miljoner år.* Ingen som arbetade för Grand Canyon National Park hade hört talas om förbudet. Tvärtom krävdes det av dem att de gick ut med vetenskapligt baserad information, snarare än någon av de sagor som cirkulerar. Vad pågick?

Uppgiften om vetenskapsförbudet hade kommit från organisationen PEER, Public Employees for Environmental Responsibility. Redaktören ringde dess VD och frågade om källan. VD:n lyckades, faktiskt, undvika att svara på frågan tills redaktören tröttnade. Därefter mailade redaktören och bad om de uppgifter som han inte fått på telefon. Han fick ett namn vars ägare förnekade att hon var källan. Redaktören, som vid det här laget börjat arbeta upp lite humör, återvände till PEER:s VD, som nu svarade att de fått uppgiften från en källa som önskade vara anonym.

Det viktiga och värdefulla anonymitetsskyddet försvårar ofta när man ska bedöma sanningshalt. I det här fallet verkade saken ändå vara klar: Det var nys. Och det fanns en anledning.
PEER is an anti-Bush, anti-religion liberal activist watchdog group in search of demons to exorcise and dragons to slay. On one level, that's how the system works in a free society, and there are plenty of pro-Bush, pro-religion conservative activist watchdog groups who do the same thing on the other side. Maybe in a Hegelian process of thesis-antithesis-synthesis we find truth that way; at least at the level of talk radio. But journalistic standards and scholarly ethics still hold sway at all levels of discourse that matter, and to that end I believe we were duped by an activist group who at the very least exaggerated a claim and published it in order to gain notoriety for itself, or worse, simply made it up.
- Michael Shermer: How Skeptic Magazine Was Duped by an Environmental Activist Group, Huffington Post 25 maj 2011

PEER drog en vals av politiska skäl som skeptiska Skeptic gick på av skeptisk-politisk-religiösa skäl, för att sammanfatta en problematik som vi i det här landet tack och lov har ojämförbart mycket mindre av. Enklare uttryckt: Skeptikern hörde något som stämde överens med hans världsbild; något som han praktiskt taget redan visste. Därför behövde han inte dubbelkolla det. Det lät ju så sant.


* Åldern på Grand Canyon är levande vetenskap, den diskuteras fortfarande och olika uppgifter cirkulerar. Uppgiften som gällde 2011 var 6 miljoner år. Den siffra som står på Wikipedia just precis nu när jag kollade och som förekom även 2011 är 17 miljoner år. I vilket fall är det väldigt ungt för att vara geologi, men väldigt väldigt mycket äldre än någon biblisk flod.

2015-02-18

Ett äkta hat trick

Hat trick finns i många sporter och liknande. I exempelvis fotboll syftar det på en spelare som gör tre mål i rad; utan att någon annan målgörare från endera laget kommer emellan; och straffar gills heller inte; och så kan man dividera om definitionen av ett "äkta" hat trick, i den ena utövningen efter den andra.

Men hat trick är ett inlånat begrepp i alla sporter utom en.
Här sitter H. H. Stephenson (markerad) med sina lagkamrater. Det är 1859 och de ska strax åka över Atlanten för att turnera i USA. Året innan hade Stephenson i en match i Hyde Park (inte den i London utan ett stort cricket-område utanför Sheffield) lyckats att med tre bollar i följd bränna lika många slagmän.

Utan att gå in på teknikaliteter så är hat tricks betydligt sällsyntare i cricket än i fotboll.

Vid denna tid var det tydligen sed att, när någon idrottare presterade något alldeles extraordinärt, ordna en insamling för densamme direkt på plats. En sådan gjordes, och medlen gick till att köpa herr Stephenson en hatt eller mössa. Det framgår inte av historien om mössan på bilden möjligtvis skulle kunna vara den mössan; om så är fallet vore det ett sällsynt exempel på ett konkret första belägg.

2015-02-17

Enola Gay

When released as a single, "Enola Gay", was misperceived by listeners with little knowledge of the Hiroshima bombing as a cryptic identification of the band as homosexual; the track was banned from being played on popular BBC1 programme Swap Shop for fear that it would serve as a corrupting sexual influence on children
- Wikipedia: Enola Gay

Källan för påstående 1 är en intervju med OMD:s Andy McCluskey i Rolling Stone. På något sätt tycker jag det låter svagare där: "Some even thought it was a coded message that we were gay". Inte för att jag ifrågasätter uppgiften, tvärtom; även om det inte stått ett ord om saken någonstans så förutsätter jag att folk tagit miste.

Källan för det klart intressantare påståendet 2 är den officiella "biografin" (säger man så om band?) Orchestral Manoeuvres in the Dark: Messages av Johnny Waller. Den har jag inte tillgång till, och om ett förbud i barnprogrammet Multi-Coloured Swap Shop gett några andra ringar på vattnet så har jag inte hittat dem.

2015-02-16

Lördagsfråga 347: Fyra nyanser av grått

 1. Patrick Swayze som Orry Main i TV-serien Nord och Syd. Här är han soldat i sydstaternas armé med deras typiska gråa unifom (som dock aldrig var så standardiserad som senare hade varit fallet).
 2. En avliden utomjording i det klassiska dataspelet Deus Ex. Den numer arketypiska utomjordingen med stort huvud, stora svarta ögon, smala lemmar, grå hud etc. kallas också för grey (blir inte så bra på svenska).
 3. Utsikt från konstnärens fönster av Juan Gris, artistnamn för José Victoriano (Carmelo Carlos) González-Pérez.
 4. Alexander Granach som Knock i klassikern Nosferatu (1922). I senare versioner har man ibland ändrat detaljer till Dracula-originalets, så att Thomas och Ellen Hutter får heta Jonathan och Mina Harker, galningen Knock Renfield etc. Filmens undertitel är eine Symphonie des Grauens, "en symfoni i skräck". Den producerades av Albin Grau som även stod för scenografi och var grundare av studion Prana Film.
Grå, grey, gris och Grau: Det jämngråa svaret levererades snabbt och effektivt av pålitlige Rudolf S.

2015-02-15

Vantro och fördomar 1858

På jakt efter annat hittades följande insändare, som bitvis kändes märkligt aktuell.
Tidningarna berättar nu om hur herrar apotekare ånyo laborerar med ett nytt reglemente till vissa fördomars utrotande bland allmogen. Skada blott att så många finner sitt intresse vid att hålla vantron vid makt.

Apotekarna fortsätter nog med att sälja de absurdaste och haltlösaste ämnen, som röd och vit "koral", "tolvmannakraft" och "tiomannavishet", "prinsens potatisdroppar" och "björngalla" samt "ormister", "valfiskfjäll" och "skorpiondroppar" m.m. Och herrar boktryckare fortfara nog att trycka alla slags hundra- eller tusenåriga receptböcker, som Kloka Gubben och dito Gumman, Sven Samuelssons hästebok etc. etc., så länge folk köper dem. Försöker någon vederlägga galenskaperna kallas det brödnit, och det kan inte vara eller bli annorlunda så länge naturvetenskapliga studier på högre eller lägre läroverk inskränker sig till en död bokstav.
- En insändare i Barometern återgiven i tidningen Folkets Röst den 10 juli 1858, lätt moderniserad stavning

De nämnda ämnena förbryllade. Jag kände igen enstaka, men vad var de andra? Några kontroller senare visste jag bättre besked om nästan samtliga.
 • Koral: Korall, som tillskrivits medicinska egenskaper. Utan ledtråden "röd och vit" vet jag inte om jag knäckt den...
 • Tolvmannakraft: Det tacksamma namnet har använts (med tolv man, nio, sju...) om flera olika preparat; man var inte alltid så petiga med beteckningarna förr. Ett förslag är att det är ett annat namn på sensalva, även det ett populärt medel som haft flera sammansättningar, t.ex. talg, bärnstensolja (som verkligen görs av bärnsten), terpentin och lagerolja. Ett annat förslag hittar jag hos alkoholhistorikern Per Frånberg, som nämner det i en lista med "patentmediciner" som var en omskrivning för sprit på apotek. Inte för att det behövde vara kvalitetsvaror: "Gemensamt för dessa preparat var att de i regel innehöll två tredjedelar ren alkohol och en tredjedel eter", säger dietyleter, som tidvis konsumerats i avsevärda mängder.
 • Tiomannavishet: Denna gick jag bet på.
 • Prinsens potatisdroppar: "Prinsens droppar" eller Liquor cornis cervi succinatus var ett ganska vanligt preparat som utgjordes av ättiksyra, hjorthornsolja, destillerad bärnstensolja och vatten. Måhända potatisen indikerar att det vi här har att göra med helt enkelt är dricksprit?
 • Björngalla: Är nog vad det heter, bortsett från förfalskningar. Förekommer än idag i traditionell kinesisk medicin, men björngalla har alltså även sålts på svenska apotek.
 • Ormister:  Är nog vad det heter, bortsett från förfalskningar. En annan källa nämner en rad märkliga fetter som efterfrågades: hund, häger, häst, katt, mygg (sic!), säl, räv och varg, men att "apotekaren lämnar dock genom lätt förlåtligt svek vanligt svinister". 
 • Valfiskfjäll: Beteckningen förekommer än idag på det som väl  ingen tror är valfjäll men väl skelettdelar från bläckfiskar, så kallad sepia (det latinska ordet betyder "bläckfisk", färgen har fått sitt namn av att den en gång framställdes av bläckfiskbläck).
 • Skorpiondroppar: Har inget med skorpioner att göra utan framställs av hjorthornssalt och dito olja.
De hundra- eller rentav tusenåriga! böckerna finns väl inte så mycket mer att säga om, än att folk är sig lika i alla tider. Om Sven Samuelssons hästbok hittar jag i hastigheten, dvs på nätet, inte mycket. Mer än att den först gavs ut 1775, vann stor spridning bland allmänheten (den var fortfarande på marknaden 80 år senare), och att dess behandlingar av hästars sjukdomar "förmodligen inte påverkade sjukdomsförloppet - åtminstone inte i positiv riktning" (Hans Blomqvist, Veterinärinrättningen i Stockholm 1881-1880).

Insändaren avrundas med en uppmaning till folkskolorna att skaffa och använda moderna floror. Det är möjligt att "uppsatsen" i själva verket är reklam men som glimt av tidens kvacksalveri är den förträfflig.

2015-02-14

Lördagsfråga 347

Nu ser jag att ni får fyra rejäla ledtrådar från början...

2015-02-13

Gandhi som kvacksalvare

Vaccinering är en barbarisk sed, det är en av vår tids allra farligaste villfarelser, och den förekommer inte ens bland de så kallade vilda folken. Dess anhängare nöjer sig inte med att den utövas på de som inte har något emot den, men försöker att tvinga den på alla med hjälp av lagar och hårda straff. Vaccinering är inte särskilt gammalt, det uppfanns så sent som 1798. Men under den jämförelsevis korta period som förflutit, har miljoner fallit offer för villfarelsen att de som vaccinerar sig är säkra för smittkoppor.
- Gandhi, A guide to health (1921), sid 106

Jomen. Århundradets mysfarbror, king of quotes mahatma Gandhi, hade ingenting till övers för vacciner.

En anledning till att vacciner inte fungerar mot smittkoppor är att västvärldens skolmedicin har fått helt fel för sig hur de fungerar. De är nämligen inte alls smittsamma:
Likt alla andra sjukdomar förorsakas [smittkoppor] av blod som förorenats på grund av något fel hos inälvorna; och det gift som ansamlas i systemet avyttras i form av smittkoppor.
Och det slutar inte där. Hans guide till hälsa innehåller myriader analyser och rekommendationer som går från helt OK till helt åt skogen. Man kan öppna den i stort sett var som helst och hitta något underligt, knasigt eller direkt livsfarligt.

Som i sex-kapitlet, där vi får veta att ju mindre umgänge desto bättre. God läsning, enskilda sovrum och kalla bad rekommenderas mot okyska tankar och fördärvligt beteende.
Naturens lag är att brahmacharya [celibat] endast kan brytas när man och hustru känner en stark längtan efter ett barn. De som, med denna lag i minnet, bryter mot brahmacharya vart fjärde eller femte år kan inte sägas vara slavar under sina drifter, inte heller kan deras hälsa försämras nämnvärt.
- Sid 74

Och går din äkta hälft bort är det kört:
... Hälsans sanna lagar kräver att den man som förlorar sin fru, liksom den kvinna som förlorar sin man, ska förbli ensamstående resten av livet.
- Sid 77

Denna kur ska herr G ha använt på sig själv, med utmärkt resultat:
Förstoppning, dysenteri och kroniskt magont har botats med lerplåster över magen i två eller tre dagar.
- Sid 96

Det är ingen ända på de plågor som mänskligheten utsätter sig själv för.
Många har erfarenhet av att jäst deg är fördärvlig för hälsan.
- Sid 47

Då och då glimtar det till, men jag är inte säker på av vad.
Hur många av de bästa spelarna inom fotboll och cricket har överlägsna mentala förmågor?
- Sid 61

Med rätt kost är ormbett inget att bekymra sig för:
Modern forskning har också visat att en människa med perfekt hälsa, vars blod inte har besmittats med överdriven värme, och vars mat är hälsosam och sattvisk [WP: Sattvic diet] inte påverkas omedelbart av ormens gift, men att, å andra sidan, dess effekt är lika ögonblicklig som dödlig för den vars blod smittats av alkohol eller ohälsosam mat.
- Sid 136

Och så håller det på.


Archive.org: A guide to health


2015-02-12

Poes svarta katt (1934)

"Suggested by" är inte i närheten lika troget förlagan som "based on" eller ens "inspired by". The Black Cat från 1934 har med en svart katt; där upphör likheterna med Poes novell.

För jämförelser, se Wikipedia: The Black Cat (story) och The Black Cat (1934 film).

Skulle något liknande gå för sig idag? Friheterna i Jacksons Hobbit är ingenting i jämförelse.

2015-02-11

Klockrike

Ortnamnet Klockrike blev känt genom Harry Martinsons roman Vägen till Klockrike (1948). Luffaren Bolle kommer dock aldrig fram till Klockrike utan byn är bara ett fjärran mål för hans vandring – en symbol för det ouppnåeliga paradiset.
- Wikipedia: Klockrike

Om man läst boken vet man att Klockrike var ouppnåeligt för luffare på grund av att ordningsmakten där var stenhårda med att upprätthålla lösdriverilagen av 1885. Jag har inget minne av att socknen beskrevs som någon sorts paradis, för etablerade medborgare eller andra.

2015-02-10

Snake oil Sigurd

Sigurdsristningen på Ramsundsberget utanför Eskilstuna. Här finns ett belägg för en fornnordisk motsvarighet till den berömda ormoljan.

Episoden som skildras i praktristningen ingår i Völsungasagan. Det är en lite komplicerad och bitvis våldsam historia som nog skulle kunna bli en hit med miljonbudget och några lättklädda scener. Sigurd föds faderlös och växer upp hos fosterfadern Regin. Denne får Sigurd att döda draken Fafner (som även är Regins bror; komplicerat, som sagt). Efteråt ber Regin att få äta drakens hjärta.

Sigurd, nyss bliven Fafnersbane, t.v., fåglarna i trädet t.h.
Sigurd började att tillaga hjärtat över elden, men råkade bränna sig lite på det heta drakblodet. Han stoppade genast fingret i munnen och i samma stund hörde han en massa röster. Han såg sig omkring, men upptäckte inga fler människor i närheten. Rösterna hördes fortfarande tydligt och efter en stund förstod han att han kunde förstå fågelspråk. Så synd att Sigurd steker hjärtat åt någon annan, kvittrade en fågel. Han borde äta hjärtat själv och bli den visaste bland män. Ja, kvittrade en annan fågel. Då skulle han förstå att Regin tänker döda honom och ta hela skatten själv. Om han hade något förstånd, svarade den första fågeln, skulle han ta sitt svärd Gram och hugga huvudet av Regin. Men se där! Jag är rädd att det är för sent. Sigurd vände sig hastigt om och såg Regin som just var i färd med att sticka honom med sin dolk. Med ett välriktat svärdshugg avskiljde Sigurd Regins huvud från kroppen.
 - Ginnungagap.info: Sigurd Fafnesbane

Drakblodet kunde även användas utvärtes och gav då osårbarhet. När Sigurd naken låter sig översköljas av blodet har han ett litet blad mellan skulderbladen. Detta gav upphov till en liten men dock sårbar fläck som skulle nyttjas längre fram i historien — månne greppet känns igen från annat håll.

Illustrationer till Sigurdslegenden finns lite varstans. Här är matlagningsscenen som den återgavs i Hylestads medeltida stavkyrka.

2015-02-09

Lördagsfråga 346: Jumbo

 1. När den första atombomben skulle sprängas funderade man på risken av ett halvt misslyckande, ett fizzle som bara motsvarade en rejäl konventionell bomb men som ändå skulle skingra det kraftigt radioaktiva och ytterst dyrbara klyvbara materialet för vinden. För denna eventualitet tillverkades en stor och jättekraftig burk att lägga bomben i, och som skulle klara av en fizzle. Av olika skäl användes aldrig Jumbo, som den kallades, och den visade sig heller inte behövas, åtminstone inte för Trinity.
 2. USA:s flygvapen ville ha ett rejält transportplan. Av några hugade tillverkare utvaldes Lockheed som fick äran att framställa C-5 Galaxy. Boeing jobbade vidare på sitt förslag (bilden) som så småningom blev den numer ikoniska 747 Jumbojet. Man lade stor vikt vid möjligheten att konvertera från passagerare till last, eftersom passagerartrafiken vid det här laget (60-talet) antogs snart tas över av överljudsplan.
 3. Yusha Raidin som en så kallad Jumbo Machinder, en serie stora plastiga leksaker från 1970-talet.
 4. Skivan Jumbo av det italienska proggbandet Jumbo.
Den stora elefanten som gjorde stor lycka på ömse sidor Atlanten och som i Sverige, på något sätt, även fick beteckna den som kom sist i något sammanhang, var lördagens gemensamma nämnare. Att undvika elefanter var det svåraste. Ännu en snabb & strong Pölsa Dum-insats.

2015-02-08

Opinionsbildare enligt DSM

- Expressen 2012

DSM är en tidning med mycket liten upplaga. Utgivaren Jan Gillbergs dagordning utgörs till stor del av konspirationsteorier, som regel med en rejäl högervinkling. Estonia var ingen olycka, Kreuger tog inte livet av sig utan mördades, klimathotet är hittepå... Skribenter som Jüri Lina (hävdar att kommunisterna/judarna/frimurarna/Illuminati ligger bakom allt elände här i världen) och Pia Hellertz (chemtrails m.m.) borgar för en låg och förvirrad nivå. Det hela påminner närmast om EAP/LaRouche-rörelsen: "konspirationistisk världsåskådning, sektliknande organisation, utopism, inslag av antisemitism och motstånd mot miljörörelsen" (Wikipedia: EAP).

DSM är, kort sagt, inget man vill ha att göra med. Men en gång om året får tidningen stor uppmärksamhet även bland de så föraktade MSM, mainstream media.

- Journalisten 2012

Det är när man ger ut listan "Sveriges Viktigaste Opinionsbildare". Den sätts, enligt uppgift, ihop av 300 personer "som i sin profession har att följa debatten och den därmed sammanhängande opinionsbildningen". Vilka dessa är vet bara Jan Gillberg.

- Thomas Mattsson, Expressen 2012

Ännu en värdelös lista, alltså. Men Gillberg har hittat exakt rätt knappar att trycka på.
Journalister vill känna sig viktiga. Därför röstar de gärna inom yrket, på sina kollegor eller varför inte på chefen – och presenterar sedan listan från DSM som om den faktiskt utgjorde en riktig nyhet.
- Johan Ehrenberg, Listan för inbördes beundran, ETC 2 februari 2006

Ehrenberg utgår ifrån (eller gjorde det åtminstone 2006) att listan verkligen sätts ihop av de hemliga utvalda, vilket inte alls är självklart. Men strunt samma; listan har getts ut år efter år och ger media något att diskutera. Att det hela faktiskt är komplett ointressant har häpnadsväckande många annars nog så källkritiska journalister länge missat.

- Makthavare 2011

Det verkar först vara på sistone som listan åtföljs av frågetecken (som hos Makthavare de senaste åren) eller inte uppmärksammas alls. Det kan spela in att det är skojigare när den toppas av namn som DN:s chefredaktör Peter Wolodarski (2013) eller Anders Borg (2011) än Jimmie Åkesson (2014). Eller när en signatur som bloggar om invandring, islam och annat, och som är oerhört okänd utanför kretsen av de närmast sörjande, dyker upp på listan två år i rad:
2013 röstades Julia Caesar fram – av journalister (!!) – till en av Sveriges största opinionsbildare. Från ingenstans tog hon sig in på plats 80, i konkurrens bland många namnkunniga personer och före många välkända namn. Det är tidskriften DSM (som förresten varje påläst och fritt tänkande samhällsmedborgare bör stödja genom en prenumeration) som årligen tar fram denna lista.
- Aktualia: Julia Caesar

De senaste listorna har också fått betydligt större uppmärksamhet av DSM:s meningsfränder än av MSM.

- Sverigedemokraterna 2015

- Nya tider 2014

- Exponerat 2015

- Dispatch International 2015

Det kanske behövdes en sverigedemokrat i topp för att journalisterna verkligen skulle inse vad de har att göra med? Åtminstone några av dem.

Ändå vidarebefordras listan i dag glatt av två av Sveriges mest respekterade journalister, SVT:s Mats Knutson och Expressens K-G Bergström (K-G som för övrigt, enligt Gillberg, är en framträdande figur i ”Gramscivänsterns svenska nätverk”).
- Dagens Arena 2015

På något sätt har de rödare journalisterna haft lättare att hålla sig kallt källkritiska till spektaklet. Som Ehrenberg ovan, eller Dan Josefsson, vars gamla text till stor del fortfarande gäller.
Bland icke-journalisterna hamnar personer som Jan Gillberg själv kan tänkas sympatisera med påfallande högt upp. Den bland befolkningen tämligen okände SAF-ideologen Patrik Engellau placerar sig till exempel mitt i listan, medan Handels ordförande Kenth Pettersson, som inte bara debatterar flitigt utan också representerar tiotusentals fackmedlemmar, inte finns med överhuvudtaget.
Jan Gillbergs undersökning säger alltså ingenting alls om vem som påverkar vad svenska folket tänker.
Den säger bara vad en liten anonym grupp journalister tycker. Ändå är det som om hela svenska pressen drabbas av kollektivt vansinne varje gång Jan Gillberg publicerar årets lista.
Alla slår upp den som en stor nyhet. Under rubriker som "PERSSON, BILDT OCH JOURNALISTER VIKTIGAST FÖR OPINIONEN" kablar Tidningarnas Telegrambyrå ut Jan Gillberg och hans kompisars åsikter över landet. Varenda lokaltidning hakar på och presenterar listan som om den vore resultatet av en vetenskaplig undersökning.
Expressen, Aftonbladet och Göteborgs-posten basunerar ut att journalisterna återigen "utsetts" till de viktigaste opinionsledarna i Sverige.
- Dan Josefsson: Opinionsbildarna (1998)

2015-02-06

Peter Wahlbeck, still going strong

Den förre folkhälsoministern Morgan Johansson borde ägna sin nyvunna tid som engagerad socialistisk politiker till att städa i eget bo. Annars kommer regeringen Persson att gå till historien som de som sände sina landsmän till en långsam död i form av diverse strålningsskador.

Det är hårda ord, men jag är den förste att be om ursäkt om vi om tio år kan konstatera att min mobilvärk, och alla andras med för den delen, var struntprat.
- Mobilen - ett strålande sätt att dö?, Peter Wahlbeck, Aftonbladet 12 januari 2007

Ifall det inte redan är känt så tror Peter Wahlbeck på lite av varje. Det blir inte bättre av att han läser böcker som Mona Nilssons Spelet om 3G, se recensionen av Björn Cedervall i Folkvett 3/2005. (För övrigt hade regeringen Persson sedan några månader ersatts av Reinfeldts första; om någon av dem går till historien så kommer det inte att vara för några påhittade strålningsskador.)

Vilka villkor som ska vara uppfyllda för att Wahlbeck om knappt två år ska se sig föranledd att be om ursäkt är inte glasklart. Om inte hans "elöverkänsliga" period gått över? Oavsett kan jag sätta en slant på att han inte kommer att be någon om ursäkt för någonting. Vad hans och andras problem beror på är en öppen fråga, men ingen är hjälpt av att skylla på icke-problem.

Men det har andra formulerat så bra som det går, tror jag:
Att direkt eller indirekt cementera ”elallergi” som en realitet, innebär inte bara ett pådrivande av ohälsa och oro, det är också en respektlöshet gentemot psykisk ohälsa och dess följder. Tänk om sjukvården skulle sanktionera bantningsråd till anorektiker, plastikkirurgi för dysmorfofobiker eller tips på självstympande metoder till patienter med självskadebeteende –  för att det är vad patienten vill ha.
-Hanna Brus: Rätten att vara elöverkänslig, Dagens Medicin, 26 januari 2015

2015-02-05

Värderingen av "transa"

På förekommen anledning: Har "transa" blivit ett nedsättande ord?

Om så: Enligt vilka? Hur eller var, dvs är det OK i vissa sammanhang men inte andra?
Att komma ut som transa innebar ju att hela samhället fick ett nytt sätt att se på en.
- Nadja Karlsson = Hen är årets Pridetalare, QX 24 juli 2014

Anledningen är bloggposten Inga körkort för ryska transor där innehållet av reaktionerna att döma inte var i närheten lika stötande som ordvalet i rubriceringen.

2015-02-04

Månpubsföreläsning om matmyter

Idag är det fullmåne. Då idkar VoF Göteborg månpub. Som vanligt är vi på Haket vid Masthuggstorget, och som vanligt öppnar där kl 17.

Ikväll sammanfaller dessutom månpuben med en pubföreläsning. Lisa Förare Winbladh kommer förbi och pratar om mat och matmyter. Det börjar kl 18, vi sitter en trappa ner. Kostar gratis. Alla är välkomna!

Facebook: Månpub med matmyter

2015-02-03

Faktoidernas dag 2015

Bild och idé som vanligt från xkcd: Misconceptions. Se även Explain xkcd: 843: Misconceptions.

Som denna uppmaning på denna blogg nu är inne på sitt femte år har vi väl uppnått åtminstone halva law and custom. Varsågoda:

Wikipedia: List of common misconceptions

2015-02-02

Lördagsfråga 345: Roald Dahl

 1. Begreppet "gremlins" myntades under andra världskriget om ett tänkt småfolk som saboterade maskiner, lite som en tryckfelsnissens mekanisk släkting. Disney gav 1943 ut Roald Dahls bok The Gremlins. Släktskapet med filmen från 1984 är avlägset men påtagligt.
 2. Drioli, spelad av Derek Jacobi, får en riktigt fin tatuering. Roald Dahls novell Skin som en av många Tales of the Unexpected, en riktigt fin TV-serie.
 3. Gene Wilder i titelrollen i Willy Wonka & the Chocolate Factory (1971). Bilden har kommit till användning i en populär meme.
 4. Manuset till Bond-filmen You Only Live Twice (1967) skrevs av Roald Dahl.
Ännu en Pölsa Dum. (Och ja, jag fick slå upp hans första svar för att se om han var rätt ute eller bara flamsade.)

2015-02-01

Banta med bandmask?

Bandmaskdieten kan vara en av de mest ökända kurerna: Gå ner i vikt genom att plantera en bandmask i dina inälvor.

Finns den? Har den funnits och utövats? Är annonser och burkar som de på bilden fejk allihop?

Man kan läsa om tapeworm diet mest överallt men efter att ha gått igenom ett antal så känner jag en rundgång av ett bekant slag: Ett fåtal uppgifter återkommer gång på gång, inklusive avgjort felaktiga (som att Maria Callas skulle ha prövat på grejen), och sidor som hänvisar till varandra snarare än primärkällor. Snopes.com (As the Worm Squirms) klassar historien som legend.

Så, bandmask: Källa på det?