2008-08-31

Även Homeros slumrade

Talesättet innebär att även aldrig så stora hjältar kan ha ögonblick av svaghet; men även att det faktum, att alla deras verk inte är fullkomligt felfria och utan vank, inte skall tolkas som kritik mot deras prestationer i stort.

Här är tre exempel på stora vetenskapsmän och fel de fått för sig.

Galilei
Hans banbrytande Dialog om de två världssystemen var länge tänkt att heta Dialog om tidvattnet. Det syftade på en teori Galilei hade, om att tidvattnets rörelser utgjorde ett bevis för jordens rörelse runt solen. Eftersom denna tyvärr var helt fel så var det på sitt sätt tur att titeln ändrades.

Newton
Ägnade sig i viss mån åt astrologi, men i betydligt högre grad åt alkemi. En efterlämnad förteckning över böcker i hans ägo rymmer t.ex. fler volymer om alkemi (169) än om matematik (52). Hans arbeten i ämnet trycktes tydligen aldrig, manuskripten återfanns först i mitten av 1900-talet.

Einstein
Accepterade aldrig kvantmekanikens s.k. osäkerhetsprincip: att man, enkelt uttryckt, inte med godtycklig precision kan mäta en partikels hastighet och position. Eller närmare bestämt den s.k. Köpenhamns-tolkningen, enligt vilken osäkerhetsprincipen är en faktisk beskrivning av verkligheten; en partikel är inte en sorts kula (som man tänker sig) utan en vågform (som man just inte föreställer sig så lätt).

2008-08-30

Lördagsfråga: Elefant


Namnet känner alla precis alla till, men det är betydligt färre som vet att det kommer från denna elefant. Så vad hette den?

2008-08-29

Faktoider live

Nu har det blivit dags för en mini-turné:

Stockholm
Dag & tid: Måndagen den 1 september, kl 18.30
Plats: Hörsal D1, KTH, Lindstedtsvägen 17

Örebro
Dag & tid: Tisdagen den 2 september, kl 18.30
Plats: Master på City Konferenscenter, Klostergatan 23

Fri entré. Böcker finns till försäljning. Frekventa blogg-besökare som identifierar sig kan få en extra fin kråka i sina inköpta exemplar.

Arrangör är den utomordentliga föreningen Vetenskap och Folkbildning.

2008-08-28

Blatte

Detta är ett förträffligt exempel på att ord inte behöver vara uråldriga eller ens gamla för att expertisen skall stå handfallen. Det viktiga är hur de dokumenterats, och de som sagts mycket oftare än de skrivits ned står i strykklass. Därför kan ett modernt vardagsord vara svårare än lärda glosor med tusentals år på nacken. Några försök till förklaringar:
  • Blattodea är ordningen kackerlackor. På åtminstone italienska används just blatte om ohyran.
  • I USA skall det finnas en sammansättning black + latino = blatino, som vi skulle fått en försvenskning av.
  • Uppåt Norrland lär "blatte(r)" betyda diarré.
Jag har rätt svårt för samtliga förklaringar. Inte för att jag kan komma med något bättre - mer än fria fantasier då. Frågan är om någon av förklaringarna ovan är mycket mer. Men så blir det lätt, när man inte har så mycket belägg att gå efter.

2008-08-27

Waldorf

Waldorf-pedagogiken diskuteras, t.ex. i debatt-artikeln i SvD Pedagogisk mångfald stryps, där utbildningen av waldorflärare vid Stockholms universitet försvaras (som jag förstått det är inte heller samtliga undertecknare antroposofer).

Nu är jag inte så påläst i just detta ämne. Däremot har jag studerat biodynamisk odling rätt ingående. Det är antroposofiskt jordbruk, på samma sätt som waldorf-pedagogiken är antroposofins skola. Båda grundar sig på Rudolf Steiners läror. Och om hans idéer om pedagogik bara är en procent så stolliga som hans idéer om jordbruk - ja, då är den körd.

Det mest störande är ändå att antroposoferna inte gärna skyltar med sina lärors ursprung: profeten Steiner, som alls icke tog reda på saker och ting genom att studera verkligheten, utan medelst andesyner. Att försvara sådant är oförsvarligt.

2008-08-26

Statliga namn

När nya namn skall tas fram, i synnerhet i större mängd, så kan det bli ofantligt mycket tristare än när de vuxit fram under lång tid - jämför alla dessa stadsdelar med tematiska namn.

Här är tre relativt nya namn med intressanta förklaringar.

Idaho - På 1860-talet lade George M. Willing fram namnet som förslag när en ny stat i västern skulle döpas. Det stammade, sade han, från ett indianspråk och betydde "solen kommer från bergen" eller "bergens juvel". Förslaget gick inte igenom (det fick bli Colorado istället) men Willing var förtjust i namnet och stod på sig. 1863 bildades Idaho Territory. Etymologin står lite varstans, men är falsk - namnet är ett rent påhitt. "Idahoax", som det kallats.

California - Uppkallat efter den mytiska drottning Califia, drottning över svarta amazoner (kvinnliga krigare, inte bilar) i ett paradisiskt land med massor av guld etc.

Rhode Island - Kommer från Roodt Eylandt, "röd ö", det holländska namnet på den lilla ön Block Island. Denna har alltså kommit att ge namn åt hela delstaten, vars fulla namn lyder State of Rhode Island and Providence Plantation. "Plantation" avser fastlandet, men "Rhode Island" syftar - för att trassla till det ytterligare - inte på Block Island utan på Aquidneck Island, ett minne av en sammanblandning från tidigt 1600-tal. [Tipstack till Carl H.]

Wikipedia (eng.): Idaho; California; Rhode Island

2008-08-25

Lördagsfråga: Iwo Jima


Iwo Jima (vars själva namn som nämnts är en felläsning av Iōtō, "svavelön" - felet gjordes av japaner, deras skrivsystem inbjuder till sådant) är en av de många platser vars enda påtagliga värde utgörs av dess position. Det är en vulkanö, men utöver själva vulkanen i ena kanten (att den inte är i mitten har med kontinentalplattornas förflyttning att göra) så är den, som synes, påfallande platt, torr och trist. Absolut ingen lummig söderhavsö, vilket nog är den oformulerade bild jag hade - jag kanske tänkte på Okinawa.

Slaget 1945 pågick från den 19 februari till den 26 mars. Den berömda bilden - som, skall det eftertryckligt påpekas och understrykas på en blogg som denna, inte är fejk - togs den 23 februari på toppen av Surabachi. Det man vunnit var alltså berget, inte hela ön. Även om den hade ett uppenbart strategiskt läge så var de japanska styrkorna väl nedgrävda, och försvarade sig frenetiskt.

We were confronted with defenses being built for years. There were complex, subterranean levels, some two stories down. From these the defenders could approach the enemy on the surface virtually anywhere through warrens, spider holes, caves, and crevices. At great cost, you'd take a hill to find then the same enemy suddenly on your flank or rear. The Japanese were not on Iwo Jima. They were in it!
- Fred Haynes, dåvarande kapten

Förlusterna (casualties, vilket inbegriper skadade) uppgick till ungefär 26 000 amerikaner, 21 000 japaner. Räknat i dödsfall blir den amerikanska siffran 6 800, den japanska knappt 21 000 - bara ett hundratal togs tillfånga. Det kan jämföras med D-dagen i Normandie, då de allierade förlusterna låg på 10 000; tyska siffror är tydligen betydligt vanskligare men ligger en bit under. Vid Omaha Beach (den som alla tänker på) fick de allierade ca 3 000 casualties.

2008-08-24

Fel i framtiden

Blade Runner. Los Angeles, november 2019. Med s.k. replikanter, fabricerade "människor" som är nästan omöjliga att skilja från äkta vara; fordon som upphäver gravitationen (eller hur det nu fungerar); rymdkolonier.

Och ... Telefonkiosker.

Förklaring för kidsen: En offentlig betal-telefon. Har fått sitt namn efter den minimala byggnad som den ofta fanns i, men begreppet användes (om jag minns rätt?) även när sådan byggnad saknades, som i exemplet här. Dessutom är det som synes en bildtelefon, länge en stående favorit i framtids-visioner. Det var så självklart att man ville se den man pratade med, om det bara gick.

Det finns mer. I filmen förekommer några företagsnamn (reklam i bakgrunden) som senare fick kraftiga problem eller rentav upphörde, så till den grad att man pratade om en sorts "faraos förbannelse", Blade Runner curse: Pan-Am, Cuisinart, Bell  ... Ett annat exempel är en dåtida jätte i TV-spel, som idag i princip bara är ett namn utan koppling till det gamla företaget. Atari var säkert väldigt 2019 1982, men är säkert väldigt 1982 2019. [ Uppdaterat 2019: japp ]

En sak är säker: Det är inte lätt att sia, särskilt inte om framtiden.

2008-08-23

Lördagsfråga: A på Ö

Vad har vi här?

Namnet är känt. A:et är inget kludd utan en flygplats.

2008-08-22

Piltdown-människan

Läser i Nationalencyklopedin:

Fynden gjordes 1912 av amatörsamlaren Charles Dawson och hyllades som bevis för den då rådande teorin, att den mänskliga hjärnan utvecklades tidigt i mänsklighetens historia. År 1955 visade moderna dateringsmetoder att fyndet var ett falsarium: ett hopkok av människoskalle och orangutangkäke som färgats för att se gammalt ut.

Man får här ett starkt intryck att Eoanthropus dawsoni var allmänt accepterad ända fram till 1955 års chockbesked. Så var icke fallet.

Jämför till exempel med nedanstående, från Rolf Nordenstrengs Europas människoraser och folkslag (sid 247), en populärt hållen bok i rasbiologi. Där finns sannerligen åtskilligt att diskutera - fantastisk läsning, på sitt sätt - men beträffande "Dawsons gryningsmänniska" ligger hans och Ramströms klara uppfattningar riktigt nära facit:

Då Eoanthropus Dawsoni från Piltdown fortfarande går omkring och spökar i engelsk vetenskap (?), kan det vara skäl att meddela litet nytt om detta missfoster. Prof. Ramström, som senaste sommar (1925) vid ett besök i London har haft tillfälle att personligen se och iakttaga hithörande benbitar, har godhetsfullt meddelat mig följande: 1) att skallen är hopsatt av bitar vilkas samhörighet icke är fullstyrkt, ehuru sannolik, då de alla förete samma grova, tunga kynne; 2) att underkäksbrottstycket kändes påfallande lätt och poröst, nästan som papier-mâché, och alls icke verkade fornåldrigt, utan snarare föreföll att vara mycket sentida; 3) att fynden gjordes under flere olika år, 1911, 1912 och 1913, samt "några år före 1911" (enl. Mr Dawson) i ett grustag, där allehanda skräp och sopor av nutida ursprung låg i högar på bottnen; 4) att jämte de mänskliga benresterna sammastädes hittades tänder och benbitar av åtskilliga olika tertiära och kvartära djur, en bit av en bäver underkäk, m. m. Upptäckarnas ärlighet är oomtvistad, men de ha tydligen varit alltför ivriga och icke tillräckligt kritiska.

Och på sid 74:

Hade fyndet blivit gjort icke i England, utan i Frankrike eller Spanien, skulle han [Woodward] sannolikt visa mindre helig nationell blindiver.

På Wikipedia-artikeln beskrivs även flera avslöjanden före 1955, t.ex. Weidenreichs korrekta artbestämning 1923. Att det tog "thirty years for the scientific community to concede that Weidenreich was correct" ser lite underligt ut i ljuset av Nordenstrengs kategoriska avfärdande; jag vet inte hur ensam han var. (Huruvida det spelade någon som helst roll att det var rasbiologi han ägnade sig åt tror jag inte. Däremot behöver han inte ha varit ett starkt namn i "the scientific community", oavsett av vilket skäl.)


Wikipedia (eng.): Piltdown Man

2008-08-21

Cowboy-tugg

Vad har följande engelska glosor gemensamt:
  • Lasso
  • Canyon
  • Stampede
  • Rodeo
  • Bonanza
  • Mustang
Svar i vit text, markera för facit:
> De är lånord från spanskan. <

Ibland har form eller betydelse justerats, ibland båda, men faktum kvarstår.

2008-08-20

Simpson och Delila

Gunilla Brodrej på Expressen påpekar ett roligt korrekturfel - för den opera som Anna Larsson är aktuell i heter givetvis "Simson och Delila".

Blogg här: P som i populärkultur

Tog en titt (fast bara på svenska), och visst har andra gjort samma fel:

- Redan 1989 gjorde jag Rosina i Barberaren från Sevilla (Rossini) men det riktiga genombrottet var som Delila i Simpson och Delila (Saint-Saëns), noterar Ulrika Tenstam.

- I rollen som Zarah Leander, Eskilstuna-Kuriren 20 september 2007

Bonus: Simpson and Delilah (s2ep2)

2008-08-19

Den "kastade" medaljen

Av det allra första jag hörde om det, så fick jag intrycket av en barnslig reaktion hos en extremt dålig förlorare. När jag senare såg bilderna, förstod jag att jag fått åtminstone den detaljen fel: han slänger inte medaljen i vredesmod, utan lägger helt enkelt ner den. (Jag lämnar gärna det idrottsliga därhän eftersom jag inte kan ämnet.)

Ur faktoid-teoretisk synpunkt är detta riktigt intressant: Om det varit en händelse, som varken jag eller folk kring mig haft intresse av att studera närmare, så hade det förstnämnda intrycket givetvis blivit det bestående. Så lätt är det för en myt att uppstå.

Abrahamian, who came third in the 84kg Greco-Roman category, dumped his medal on the floor after receiving it and strode off in protest. He was furious at a controversial penalty call in his semi-final.
- BBC: Wrestler stripped of bronze medal

Ovanstående torde vara ett typiskt exempel på vad den genomsnittlige OS-bevakaren får reda på om Abrahamians medalj. Nog ligger den närmare mitt första intryck än det som sedermera rapporterats i svenska medier.

2008-08-18

Lördagsfråga: Baron Münchhausen


Som Carl visste så är det Karl Friedrich Hieronymus, Freiherr von Münchhausen - titeln motsvarar och brukar översättas till baron, till och med på tyska: Der Lügenbaron. För det är ju för sina sagor han blivit känd.

Han var med om åtskilligt, och blev känd för sin talang att berätta om det. Men det var inte han som skrev ned och 1781 gav ut det hela i bokform - vi vet faktiskt inte vem det var, eftersom utgåvan var anonym, signerad "Herr M-h-s-n". (En samling från 1761, inte heller den av Münchhausen, verkar ha gått relativt obemärkt förbi.) Däremot vet vi att en viss Raspe 1785 gav ut en engelsk översättning i London, och året därpå översatte Bürger boken tillbaka till tyska. Eftersom samtliga dessa utgivare, liksom även senare, utökat och bättrat på (ibland efter kända äldre källor) så blev det snart en samling berättelser där bara en bråkdel kunde hänföras till baronen.


Här ett betydligt mer känt porträtt: Münchhausen enligt Doré. Valspråket på skölden är Mendace Veritas = "Sanningen i lögnen". Det torde vara ohistoriskt.


Wikipedia (sv.): Baron von Münchhausen
Wikipedia (eng.): Baron Münchhausen
Wikipedia (ty.): Karl Friedrich Hieronymus von Münchhausen

2008-08-17

Sportgrodor

Skall bara ta ett exempel ur denna rika och roliga, men knappast särskilt källkontrollerade, genre:

"Hela bollen måste ligga stilla."
- Ralf Edström förklarar (i radio?) varför en frispark får göras om.

När gjordes detta uttalande?

Hittade även citatet tillskrivet annan person.

"Hela bollen måste ligga stilla innan frisparken får slås."
- Sven-Göran Eriksson


2008-08-16

Lördagsfråga: Fin herre


Vem är denna berömda person?

2008-08-15

Stieg och hans deckare

Stiegs populära deckare utspelar sig som regel i Stockholms-miljö. Faktum är att just miljöskildringarna, såväl deras geografi som tidsandan, anses vara en stor del av behållningen med böckerna.

...Ja, jag pratar naturligtvis om Stieg Trenter. Men det förstod ni ju. ;-)

En lustig detalj om Stieg Larsson är att han först stavades Stig. Sedan arbetade han som fotograf, och kom att få en kollega med samma namn. Sedan de blandats ihop otaliga gånger kom de överens om att en av dem skulle justera stavningen. Detta var alltså långt före några författar-planer; man kan fundera på vilken skillnad namnet "Stig Larsson" eventuellt skulle ha gjort.

En lustig detalj om Stieg Trenter är att han först hette Stig Johansson. Efter att först ha nyttjat S.T. som pseudonym antog han det som sitt faktiska namn.

Man kan fundera på om detta sammanträffande betyder något, och i så fall vad.


Wikipedia (sv.): Stieg Trenter; Stieg Larsson

2008-08-14

Sammanträffanden (?)

Madonna: 16 augusti 1958
Michael Jackson: 29 augusti 1958

Ynka tretton dagars skillnad mellan just dessa två? Kan det... Kan det verkligen vara en slump? (Prince föddes förresten redan 7 juni - samma år.)

Ingmar Bergman: 14 juli 1918
Nelson Mandela: 18 juli 1918

Fantastiskt - inte visste jag att Bergman och Mandela var så lika. Vad mer kan man finna i denna genre? Ut och leta:

Carl Sagan: 9 november 1934
Charles Manson: 12 november 1934

Charlie Chaplin: 16 april 1889
Adolf Hitler: 20 april 1889

Mona Sahlin: 9 mars 1957
Osama bin Ladin: 10 mars 1957

Osv. Å andra sidan är det knappast något sammanträffande, att den 14 augusti sett sådana storheter födas, som Goscinny (1926), Gary Larson (1950) och faktoider.blogspot.com (2007).

2008-08-13

Stating the Bleedin' Obvious

Vad kan en medelsnittsmänniska av idag förväntas känna till? Var går gränsen mellan det svåra och det lätta?

Att det är 1900-talet som är det tjugonde århundradet torde avgjort tillhöra den enklare delen. Sådant som inte behöver påpekas. Eller hur?

"20th century" blir "2000-talet", vilket är lite förvirrande i sammanhanget eftersom prinsessan Diana dog tre år före millennieskiftet.
Recension i SvD av ännu en Diana-biografi

2008-08-12

Celluliter

Benämningen används 1) om en rätt allvarlig åkomma som kräver medicinsk behandling, 2) om ett mycket vanligt och rent kosmetiskt problem. Att det finns gott om kurer mot det senare är väl känt; om det finns några som fungerar är däremot högst osäkert.

Den senare betydelsen är inte särskilt gammal.

Like a swift migrating fish the word cellulite has suddenly crossed the Atlantic.
- Vogue, 15 april 1968

I hänvisningen från Wikipedia framgår inte vilken upplaga av tidningen, men antagande att det är den amerikanska, så stämmer det med följande belägg:

Nicole Ronsard says that "cellulite" is virtually a household word in Europe.
- New York Times, 15 maj 1973

Men för åtminstone Frankrikes del gavs följande förklaring i samma tidning:

The popular meaning of cellulite is excess weight caused by the body's retention of liquids. It is a comforting condition because it is not solely a result of overeating.
- New York Times, 29 december 1964

Det förefaller snarare som om det är Ronsards bok Cellulite från 1973 som faktiskt myntat, eller åtminstone populariserat, ett ord och ett begreppet, som ingen dittills funnit anledning att uppmärksamma. Ifall någon hittar en kur mot det som idag kallas celluliter från före 1960 så vore jag tacksam att få ta del av den.*


Wikipedia (eng.): 1) Cellulitis; 2) Cellulite

* Ännu en mening som jag inte i min vildaste fantasi hade kunnat drömma om att skriva för bara några år sedan. Outgrundliga äro faktoidernas vägar!

2008-08-11

Lördagsfråga: Olympisk hälsning


Den så kallade olympiska hälsningen skiljer sig lite - fast inte mycket - från Hitler-hälsningen. Den har, förståeligt nog, kommit ur bruk.

Skillnaden har dokumenterat förvirrat folk vid åtminstone ett tillfälle: under Berlin-spelen 1936 höll många koll på vilka som gjorde Hitler-hälsning och vilka som inte gjorde det. Att avgöra skillnaden kunde alltså vara svårare än det låter.


Wikipedia (eng.): Hitler salute

2008-08-10

Mörkvitt och blåbärsrisgrönt

I en artikel om rapporteringen av OS i Mexico City 1968 så slogs jag av det bokstavligt talat färgrika språket:

Plex: Australien i bild. 137 man uppgår den truppen till. Flickorna i läckra gula klänningar, herrarna i grönt och vitt. Gröna kavajer som australiensare ofta brukar ha i såna här sammanhang. Och vita hattar med grönt band. Såg mycket välvårdat ut...
- Sydsvenskan, Idrott och politik i frontalkrock, 7 augusti 2008

Mästaren på just detta område är naturligtvis Bengt Grive, från vilken detta inläggs rubricering kommer.

Men varför pratade man som man gjorde? Anledningen är hur enkel som helst - svaret i ljusvitt:
> De flesta hade svartvit TV på den tiden <

2008-08-09

Lördagsfråga: Hälsning


De unga männen har armen lyft till en särskild hälsning. Vad kallas den?

Bonus x 3: När? Var? Vad?

2008-08-08

Olympiskt

Just denna dag går det inte att komma förbi denna samlingssida:

faktoider.nu: Olympiskt

Den olympiska freden - fint exempel på en missuppfattning som frodas även bland de som borde veta bättre. För det var alltså inte så, att de gamla grekerna upphörde att kriga under spelen; vapenvilan gick ut på att spelen inte skulle störas av krigen.

Olympen/Olympia - en helt liten, men också helt onödig, missuppfattning. För gudarnas berg Olympen ligger inte i närheten av orten Olympia.

Olympisk enhet - är lite tveksam till denna, har med den eftersom Simon Hornblower tar upp den i sin fina artikel "Olympic Peace". Grekerna uppfattade alltså inte spelen som en särskild symbol för hellensk enhet; åtminstone inte mer än de pyhtiska, isthmiska eller nemeiska. Och så fick jag tillfälle att ta upp den gravt faktoida bilden av de gamla grekerna som idel fridsamma filosofer.

Bland alla uppgifter på sidan så är nog detta min favorit, att det fanns hela fyra grekiska spel som hölls vart fjärde år. Inte en faktoid, men en visste-du-att av rang.

De olympiska ringarna - vet inte hur många som tror att det är en antik symbol, men eftersom uppfattningen förekommer och är enkelt vederlagd så är det inte så mycket att snacka om.

Den olympiska elden - ditto.

Olympiad - att ordet inte avser spelen utan perioden på fyra år. Här börjar petimäter-halten att stiga. Men så har jag också lagt den sist.


Bonus på Youtube: Olympia (inledningen) - Leni Riefenstahl dokumenterar Berlin-spelen 1936. Filmhistoria i kubik.

För övrigt så tycker jag att kolossala arrangemang och totalitära diktaturer passar varandra, på något egendomligt och kanske inte helt hälsosamt sätt.

2008-08-07

Tobaksbaggar

Visste ni att cigaretter kan drabbas av ohyra?

Brödbaggens larver var upphovet till forna tiders "mask" i skeppsskorporna. Skalbaggarna är goda flygare som gärna söker sig mot ljusa ytor som ex vis fönster. Tobaksbaggen kan t.o.m. angripa cigaretter - trots nikotinet - som en gång användes som bekämpningsmedel mot insekter.

- Anticimex: Bröd- och tobaksbaggar

Fast "en gång i tiden" vet jag inte, sådant används väl i högsta grad även idag? Såväl utblandat i vatten som sprejas på bladen, som i rökform; man sätter krukväxten i en påse, bolmar mot den, och packar raskt ihop.

Om det är sådan bekämpning som fått krypen att utveckla resistens vet jag inte. Nikotin är förresten betydligt giftigare än man brukar tänka sig, mer så än t.ex. kokain. Per viktenhet, alltså. (Stämmer det förresten att en cigarrett innehåller en dödlig dos nikotin, men att man räddas av det faktum att kroppen bara tar upp en bråkdel?)

2008-08-06

När Judas dog

Vad skall man tro om följande?

När Judas, som hade förrått honom, såg att Jesus blivit dömd, ångrade han sig. [...] Då kastade han in pengarna i tempelhuset och gav sig av därifrån och gick bort och hängde sig.
- Matteus 27:3-5

Med lönen för sin ogärning köpte han sig en bit jord. Men där föll han framstupa, och buken sprack så att alla inälvorna rann ut. Det blev känt för alla i Jerusalem, och sedan kallades platsen på deras språk för Akeldamak, det vill säga Blodsåkern.
- Apostlagärningarna 1:18-19

Problemet har, givetvis, uppmärksammats tidigare. Lösningar har, givetvis, lanserats. Den enda absolut säkra slutsatsen som kan dras är att bokstavstroget läsande av bibeln ej fungerar i längden. Av någon anledning har detta inte blivit så känt som man hade kunnat tro. Trots att fler exempel finns.


Wikipedia (eng.): Midrash

2008-08-05

Fåglar och tuggummin

Detta händer ofta: någon påminner mig om ett påstående, en uppfattning el.dyl. som jag dels känner till, dels genast inser har avgjorda faktoida kvalitéer (eller rentav vet är felaktig), men som jag ändå inte dittills tänkt på som faktoid. Hur går det till? Finns här någon psykologi som kanske kan förklara faktoidens anatomi? Vet ej. Men det är lika irriterande varje gång.

Som nu, när Sven Eriksson och Yngve Selén i rask följd frågade: Är det sant att fåglar kan dö av att äta tuggummi?

Tja. Spekulera kan man ju alltid, men har det hänt? Har någon hittat en fågel där denna dödsorsak kunnat fastställas? Är det möjligtvis en form av förbud mot att spotta tuggummi överallt som fått en effektivare formulering? Eller bara en vanlig vardags-skröna?

Bortsett från klassikern småfåglar och ris så kommer jag att tänka på ett påstående Bengt af Klintberg nämnde en gång, att man inte skall låta klippa håret utomhus eftersom fåglar använder hårtussarna i sina bon, vilket i sin tur kan få småfåglarna att trassla in sig och kvävas, eller om de får problem i matsmältningen - något otäckt var det åtminstone. Nu är nog förklaringen kanske mer spännande än så: hår- och nagelklipp brändes rutinmässigt för att undvika att illvilliga personer idkade svartkonster med dem. Detta argument har fått ett betydligt modernare i det djurvänliga, fast de kanske är ungefär lika sanna, dvs. inte alls.


Detta inlägg ersätter f.ö. en lördagsfråga som kom på vift. ;-)

2008-08-04

Lördagsfråga: The willy fish

OBS: Följande har viss äckel-faktor.

De så kallade candirú-fiskarna (Vandellia cirrhosa, ev. m.fl. - olika sagesmän pratar om lite olika fiskar) är parasiter. De letar reda på gälöppningar på fiskar, simmar in och sätter sig fast.

Nu sägs det, att de även letar reda på öppningar på människor, simmar in och sätter sig fast. Det sägs rentav, att karlar som står och pinkar i floden bör hålla ögonen öppna, emedan de energiska fiskarna kan simma uppför strålen och in i själva verket.

Se där, en uppgift som man inte glömmer bort i första taget. :-)

Men är det sant?

Berättelsens faktoida kvalitéer är så uppenbara, att man bör utgå ifrån att den är en skröna, eller på sin höjd en mycket kraftig förbättring av en verklig händelse. Icke desto mindre kunde kolumnen The Straight Dope rapportera om ett dokumenterat kirurgiskt ingrepp som utfördes i oktober 1997 i det "amasonska" samhället Itacoatiara (ej att förväxla med stadsdelen i storstaden Niterói). Fisken dog och började ruttna, något som försvårade artbestämningen när den omsider togs ut. (I följande text förekommer några medicinska termer. Om ni inte vet vad de betyder, så vill ni nog inte veta.)
With the passage blocked, the fish had made a lateral turn and bitten through the tissue into the corpus spongiosum, creating an opening into the scrotum. Perfusion [flushing] of the urethra with sterile distilled water prior to endoscopy induced further immediate and pronounced scrotal edema, making it evident that the opening had allowed the perfusate to enter the scrotum. Although the patient had remembered the fish as being small, after extraction it measured 134 mm (5 1/2 in) [long], with a head width of 11.5 mm (7/16 in)
- The Straight Dope: Can the candirú fish swim upstream into your urethra (revisited)?

2008-08-03

Good enough for Jesus

"If English was good enough for Jesus Christ, it's good enough for me."

Denna skarpa iakttagelse har tillskrivits flera personer. Den som oftast nämns verkar vara en Miriam A. Ferguson, guvernör för Texas 1925-27 och 1933-35, därtill den första kvinnan på posten. Eftersom hon verkar ha varit bildad och intelligent - eller, åtminstone inte obildad och stendum - så förefaller det mindre troligt, åtminstone så länge man förutsätter att det sades på allvar.

Men jämför med nedanstående historia - sann eller inte. En präst berättar om en nyöversättning, och om dess medelst textkritik överlägsna kvalitéer jämfört med 1611 års klassiska översättning:

He illustrated the tenacity with which people cling to the old Bible by telling a story about an agent of a Bible society who was trying to collect money in a country church for a new translation of the Bible. The agent asked an old farmer in the congregation to contribute. "What's the matter with the good old King James version?" the farmer replied. "That was good enough for St. Paul, and it's good enough for me."
- New York Times, 23 maj 1881

Vid den tiden hette Mrs Ferguson Ms Wallace, och var sex år.

Inte för att det inte saknas dokumenterade nötter i branschen:

When the Bible was translated in 1611, God foresaw the wide, extended use of the English language; and therefore, in our Authorized Bible, gave the best translation that has ever been made, not only in the English language, but as many scholars say, ever made in any language
- Which Bible, page 316

Citat och hänvisning från sidan Is the K.J.V. Just Another Translation (där det finns mer i samma stil) på sajten The Baptist Pillar.

2008-08-02

Lördagsfråga: Fisk


Vad är det här för en krabat? Var finns den faktoida (eller..?) kopplingen?

Ledtråd: Det är inte en piraya.

2008-08-01

The Strip

Las Vegas berömda nöjesgata heter "egentligen" Las Vegas Boulevard. En dryg halvmil kallas för The Strip, ett klämmigt och känt namn som, med luddiga och varierande gränser, kommit att användas för ett rätt stort område.

Certain government agencies, such as the Nevada Gaming Commission, classify properties as "Las Vegas Strip" for reporting purposes, although these definitions can include properties which are 1 mile (1.6 km) or more away from Las Vegas Boulevard (such as the Hard Rock Hotel & Casino).

- Wikipedia (eng.): Las Vegas Strip

Om det faktiskt finns hotell som kör med vilseledande annonsering "utsikt över The Strip" o.dyl. har jag ingen aning.