2008-08-18

Lördagsfråga: Baron Münchhausen


Som Carl visste så är det Karl Friedrich Hieronymus, Freiherr von Münchhausen - titeln motsvarar och brukar översättas till baron, till och med på tyska: Der Lügenbaron. För det är ju för sina sagor han blivit känd.

Han var med om åtskilligt, och blev känd för sin talang att berätta om det. Men det var inte han som skrev ned och 1781 gav ut det hela i bokform - vi vet faktiskt inte vem det var, eftersom utgåvan var anonym, signerad "Herr M-h-s-n". (En samling från 1761, inte heller den av Münchhausen, verkar ha gått relativt obemärkt förbi.) Däremot vet vi att en viss Raspe 1785 gav ut en engelsk översättning i London, och året därpå översatte Bürger boken tillbaka till tyska. Eftersom samtliga dessa utgivare, liksom även senare, utökat och bättrat på (ibland efter kända äldre källor) så blev det snart en samling berättelser där bara en bråkdel kunde hänföras till baronen.


Här ett betydligt mer känt porträtt: Münchhausen enligt Doré. Valspråket på skölden är Mendace Veritas = "Sanningen i lögnen". Det torde vara ohistoriskt.


Wikipedia (sv.): Baron von Münchhausen
Wikipedia (eng.): Baron Münchhausen
Wikipedia (ty.): Karl Friedrich Hieronymus von Münchhausen

Inga kommentarer: