2008-08-12

Celluliter

Benämningen används 1) om en rätt allvarlig åkomma som kräver medicinsk behandling, 2) om ett mycket vanligt och rent kosmetiskt problem. Att det finns gott om kurer mot det senare är väl känt; om det finns några som fungerar är däremot högst osäkert.

Den senare betydelsen är inte särskilt gammal.

Like a swift migrating fish the word cellulite has suddenly crossed the Atlantic.
- Vogue, 15 april 1968

I hänvisningen från Wikipedia framgår inte vilken upplaga av tidningen, men antagande att det är den amerikanska, så stämmer det med följande belägg:

Nicole Ronsard says that "cellulite" is virtually a household word in Europe.
- New York Times, 15 maj 1973

Men för åtminstone Frankrikes del gavs följande förklaring i samma tidning:

The popular meaning of cellulite is excess weight caused by the body's retention of liquids. It is a comforting condition because it is not solely a result of overeating.
- New York Times, 29 december 1964

Det förefaller snarare som om det är Ronsards bok Cellulite från 1973 som faktiskt myntat, eller åtminstone populariserat, ett ord och ett begreppet, som ingen dittills funnit anledning att uppmärksamma. Ifall någon hittar en kur mot det som idag kallas celluliter från före 1960 så vore jag tacksam att få ta del av den.*


Wikipedia (eng.): 1) Cellulitis; 2) Cellulite

* Ännu en mening som jag inte i min vildaste fantasi hade kunnat drömma om att skriva för bara några år sedan. Outgrundliga äro faktoidernas vägar!

Inga kommentarer: