2008-08-27

Waldorf

Waldorf-pedagogiken diskuteras, t.ex. i debatt-artikeln i SvD Pedagogisk mångfald stryps, där utbildningen av waldorflärare vid Stockholms universitet försvaras (som jag förstått det är inte heller samtliga undertecknare antroposofer).

Nu är jag inte så påläst i just detta ämne. Däremot har jag studerat biodynamisk odling rätt ingående. Det är antroposofiskt jordbruk, på samma sätt som waldorf-pedagogiken är antroposofins skola. Båda grundar sig på Rudolf Steiners läror. Och om hans idéer om pedagogik bara är en procent så stolliga som hans idéer om jordbruk - ja, då är den körd.

Det mest störande är ändå att antroposoferna inte gärna skyltar med sina lärors ursprung: profeten Steiner, som alls icke tog reda på saker och ting genom att studera verkligheten, utan medelst andesyner. Att försvara sådant är oförsvarligt.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Åtminstone kan man ju hoppas att Skolverkets förre generaldirektör (var det tror jag) inte är antroposof.

En fördel med biodynamisk odling är ju att den åtminstone inte involverar andras barn i den direkta verksamheten. Och slutprodukten är--om inte annat--ätbar!

Anonym sa...

En gång var det tal om huruvida min egen dotter skulle ställas i kö för Waldorf-skola. Jag gjorde då lite efterforskningar och skrev följande svar (alla URL:er fungerar inte längre):

Har forskat lite mer om Waldorf och antroposofi (de hänger samman då en Waldorflärare måste vara antroposof) samt Martinskolan.

Martinskolans egen hemsida säger: "Religionskunskapen bygger på kristen grund men är konfessionsfri". Jag får öht inte ihop denna mening, men den är väldigt avskräckande. Vidare skriver man att verksamheten är "grundad på Rudolf Steiners helhetssyn på människan". En människosyn som är sprängfylld av religiös, ovetenskaplig, vidskeplig rappakalja, får man väl tillägga. Klärvoajans, reinkarnation, karma, homeopati, astrologi, auror/astralkroppar, talmagi, ockultism osv osv. Även regelrätt rasism. Rudolf Steiner tycks vara lite som Budda; ingen gudom men en oslagbart andligt avancerad person vars tankar och åsikter ej bör ifrågasättas. Han var puritansk motståndare till sexualupplysning, varför man knappast kan vänta sig någon sådan på en Waldorfskola. Annat än "händerna på täcket", vill säga. "Vissa lärare är också emot att barnen dricker choklad efersom det kan leda till onani" (http://tinyurl.com/yntphl). "Antroposofin är helt och hållet Steiners psykos", skrev någon mycket träffande.

"Om ett barn mobbas hänvisar man till andliga dimensioner, till barnets karma", säger en förälder. "Eleverna kan inte multiplikationstabellen och grundläggande matematik. När jag frågade eleverna i årskurs elva vad 1/3 gånger tre är kunde ingen svara", säger en inhoppad mattelärare.

Obligatoriskt skolämne är eurytmi, en långsam rytmisk dans. http://www.antroposofi.info/ säger saker som:
- "Genom att öva eurytmi kan jag öppna mig för och fördjupa den själsligt- andliga dimensionen i mig."
- "Rörelserna kommunicerar med naturens livskrafter."
- "Eurytmin är en möjlighet att integrera mitt inre, mina tankar och känslor, att tydliggöra och uttrycka mig."
I eurytmiutbildningen i Järna utlovas temahelger om t.ex.:
- "Venus i mig, själens ögon, öppenhet, receptivitet, bildande av inre rum."
- "Övningar inom ton och ljudeurytmi som stärker förmågan till vördnad och andakt och stärker njurarna."
- "Lungan, mjälten, gallan, reproduktionsorganen i samband med Merkur, Saturn, Mars, och Månkrafterna i vokalerna: I, O, E och Aj."
Skulle kunna fortsätta, men kort sagt har jag svårt att tänka mig flummigare bullshit. Och detta ska alltså barn utsättas för från åk 1 och framåt. "Genom att göra eurytmi är det, enligt Steiner, möjligt att komma i kontakt med översinnliga andeväsen och därmed tillväxa i antroposofi" (www.prm.se). Religiös indoktrinering med andra ord.

Visst, det är väl fint om eleverna på en skola får utveckla sina kreativa sidor osv, men om det måste kombineras med antroposofiskt new age-flum, ledarkult, undermålig inlärning och uppenbara tendenser till sekterism, finns det faktiskt inte en chans att jag ställer upp på det. "Religionskunskap på kristen grund" är en oerhört klen tröst i sammanhanget, då hela pedagogiken är antroposofisk, d.v.s. byggd på mäster Steiners sjuka hopkok av andligt nonsens. Minns att en Waldorflärare måste vara antroposof.

Tio skäl att säga nej till Waldorfskolor. Mycket intressant:
http://tinyurl.com/yntphl
F.d. Waldorfelev skriver som "Waldorfrasismen":
http://yelah.net/articles/debatt0903
Genmäle till ovanstående, för rättvisans skull (även om han håller sig
ifrån sakfrågorna):
http://yelah.net/articles/debatt0910
Antroposofisk medicin - en granskning:
http://www.vof.se/folkvett/20022antroposofisk-medicin---en-granskning
"Friast av friskolor - hur arbetar Waldorf?" Lärarnas tidning beskriver
misslyckad inlärning, mobbningsförnekelse och sekteristiska drag på
bl.a. Martinskolan:
http://tinyurl.com/286zsm
Om Waldorfpedagogiken:
http://www.prm.se/antroposofi/walped.htm
Waldorferfarenheter:
http://waldorferfarenheter.blogsome.com/
Rudolf Steiner - en impotent rasist?
http://www.thewitch.se/2006/09/rudolf_steiner_en_impotent_ras.html
En mor berättar en massa om sekteristiska småpåvar på Uppsala Waldorfskola, och vad man råkar ut för om man ifrågasätter dem:
http://www.thewitch.se/skolan/

Anonym sa...

Behöver väl inte tillägga att jag närapå jublade då nyheten om den nerlagda waldorflärarutbildningen kom. Ner med skiten!

Hexmaster sa...

Jublet kunde nog extrapoleras från kommentaren innan. ;-)