2008-08-25

Lördagsfråga: Iwo Jima


Iwo Jima (vars själva namn som nämnts är en felläsning av Iōtō, "svavelön" - felet gjordes av japaner, deras skrivsystem inbjuder till sådant) är en av de många platser vars enda påtagliga värde utgörs av dess position. Det är en vulkanö, men utöver själva vulkanen i ena kanten (att den inte är i mitten har med kontinentalplattornas förflyttning att göra) så är den, som synes, påfallande platt, torr och trist. Absolut ingen lummig söderhavsö, vilket nog är den oformulerade bild jag hade - jag kanske tänkte på Okinawa.

Slaget 1945 pågick från den 19 februari till den 26 mars. Den berömda bilden - som, skall det eftertryckligt påpekas och understrykas på en blogg som denna, inte är fejk - togs den 23 februari på toppen av Surabachi. Det man vunnit var alltså berget, inte hela ön. Även om den hade ett uppenbart strategiskt läge så var de japanska styrkorna väl nedgrävda, och försvarade sig frenetiskt.

We were confronted with defenses being built for years. There were complex, subterranean levels, some two stories down. From these the defenders could approach the enemy on the surface virtually anywhere through warrens, spider holes, caves, and crevices. At great cost, you'd take a hill to find then the same enemy suddenly on your flank or rear. The Japanese were not on Iwo Jima. They were in it!
- Fred Haynes, dåvarande kapten

Förlusterna (casualties, vilket inbegriper skadade) uppgick till ungefär 26 000 amerikaner, 21 000 japaner. Räknat i dödsfall blir den amerikanska siffran 6 800, den japanska knappt 21 000 - bara ett hundratal togs tillfånga. Det kan jämföras med D-dagen i Normandie, då de allierade förlusterna låg på 10 000; tyska siffror är tydligen betydligt vanskligare men ligger en bit under. Vid Omaha Beach (den som alla tänker på) fick de allierade ca 3 000 casualties.

Inga kommentarer: