2017-04-30

Hednatempel blir kyrkor

Säg till Augustinus att han inte ska förstöra de hedniska templen utan bara avgudabilderna inne i dem. Sedan han renat dem med vigvatten ska han resa altare och ta dit reliker från helgonen. För om dessa tempel är välbyggda bör de konverteras från att dyrka demoner till att tjäna den sanne Guden. När folket ser att deras platser för tillbedjan inte förstörs kommer de att bannlysa fel från sina hjärtan, och komma till platser som är kända och kära för dem, för att erkänna och dyrka den sanne Guden.

Vidare, eftersom det har varit deras vana att offra oxar, bör de få någon erkänsla i gengäld. Låt dem därför, på årsdagen av deras kyrkas invigning eller på festdagen för de helgon som finns bevarade i dem, bygga hyddor runt deras gamla tempel och fira högtiden med en helig måltid.  De kommer att offra och äta djuren, inte för djävulen utan för Guds ära, han som skapat allt, till vilken de kommer att frambringa sin tacksägelse för sitt överflöd. Om de inte förvägras all yttre glädje kommer de att ha lättare för att ta till sig den inre glädjen. Förvisso är det omöjligt att utplåna allt från deras starka sinnen, på samma sätt som man inte bestiger ett berg med stora språng utan ett steg i taget.
- Påve Gregorius i ett brev till abboten Mellitus 601 e.Kr., återgivet av Beda venerabilis

Att tidiga kyrkor uppförts på gamla kultplatser är inte bara känt sedan länge utan ett påvligt tips för att underlätta insamlandet av själar. När man läser det innantill (här i en tämligen avspänd översättning, se exempelvis Christian Mölk: Gregorius I (540-604) för en annan version) så framstår det som lika mycket praktiskt som psykologiskt: Om en by omvänts till den rätta läran och är i behov av 1 kyrka, samtidigt som den har 1 oanvänt avgudatempel, är inte denna lösningen den självklara? Dessutom försvårar man för eventuella avfällingar, etc.

Gregorius öppnar även för en fortsättning av de fester med slaktoffer som säkerligen var högt uppskattade; gammalt vin i nya läglar, så att säga. Vad han däremot inte säger något om, åtminstone inte i detta brev som det återgetts, är andra inslag i de hedniska ritualerna. Förvisso har hedniska högtider som jul och midsommar försetts med en kristen fernissa, men det har, till skillnad från vad som ibland påstås, inte med Gregorius att göra.

2017-04-28

Kometjakt 11000 f.Kr.

Turkiet rymmer några riktigt gamla och riktigt fina fornminnen. Ett av dem heter Göbekli Tepe och har byggnader som är uppemot 12 000 år gamla; det har kallats "världens äldsta tempel" vilket kanske stämmer (när Stonehenge uppfördes var Göbekli Tepe äldre än vad Stonehenge är idag).

Platsen karakteriseras av en mängd megaliter som försetts med reliefer. En av dem, "pelare 43", kallas också Gam-stenen. Två forskare på Edinburghs universitet har studerat framför allt denna pelare ingående. Och de har funnit underbara ting.
Evidence from a historic site appears to confirm the date of a comet strike that killed thousands.
The event also wiped out many large animal species, and triggered a mini ice age.
[...]
By interpreting the animals as astronomical symbols, and using software to match their positions to patterns of stars, researchers dated the event to 10,950BC.
The dating from the carvings agrees well with timing derived from an ice core from Greenland, which pinpoints the event – probably resulting from the break-up of a giant comet in the inner solar system – to 10,890BC.
- Ancient stone confirms date of comet strike, Edinburgh University 21 april 2017

Vi vet att perioden Yngre dryas (10800-9700 f.Kr.) började med en dramatisk klimatförsämring, då det blev 2-6 grader kallare under några decennier. Anledningen har diskuterats. En av hypoteserna är att det var ett nedslag av någon sort. Beläggen har inte varit särskilt tunga. Men nu säger sig Sweatman och Tsikritsis, som för övrigt inte är arkeologer eller liknande utan som jobbar på School of Engineering (jämför dr Sweatmans sida), ha funnit att relieferna på pelare 43 utgör en karta över den del av stjärnhimlen som kometen kom ifrån.
The constellations shown correspond to those we are familiar with today (Western Lore in stellarium). We consider especially the neighbourhood around Scorpius. We suggest the vulture/eagle on pillar 43 can be interpreted as the "teapot" asterism of our present-day notion of Sagittarius; the angle between the eagle/vulture's head and wings,  in particular,  agrees well with the "handle", "lid" and "spout" of the teapot asterism. We also suggest the "bent-bird" with downward wriggling snake or fish can be interpreted as the "13th sign of the zodiac", i.e. of our present-day notion of Ophiuchus. Although its relative position is not very accurate, we suggest the artist(s) of pillar 43 were constrained by the shape of the pillar. These symbols are a reasonably good match with their corresponding asterisms, and they all appear to be in approximately the correct relative locations. We are unsure how to interpret the squat bird to the right of the scorpion. It might represent the claws of our presentday notion of Scorpius, or another asterism not currently used. This possibility does not affect our statistical analysis or conclusions.
- Martin B. Sweatman och Dimitrios Tsikritis

Vidare anser de att rundeln i mitten står för solen, närmare bestämt solens placering i zodiaken vid någon av de fyra nyckelpositionerna sommar- eller vintersolstånd, vår- eller höstdagjämning. Efter att ha gått igenom de fyra möjligheterna kommer de fram till att den troligaste tolkningen, givet de förutsättningar de bestämt sig för, är att den visar solens placering i zodiaken vid sommarsolståndet, vilket skulle ha inträffat ca 10 950 f.Kr.

Ifall det inte framgått så är detta pseudovetenskap i sin prydno. Liknande tolkningar, där man läst bilder som stjärntecken och försökt att läsa de budskap som man antagit att forntidens folk försökt att förmedla, har gjorts många gånger förr; jag vet inte om något av dem har gett något som varit värt besväret. Vad som är mest anmärkningvärt är att det är ett riktigt universitet som lägger ut rapporten som vore det vilken forskning som helst.
Wikipedia: Younger Dryas; Younger Dryas impact hypothesis

2017-04-27

Folk i Kalifornien för 130 000 år sedan?

När kom den första människan till Amerika? Frågan har diskuterats intensivt genom åren. De äldsta oomtvistliga fynden är ca 13 000 år gamla; allt äldre än så är hypoteser. För närvarande ligger konsensus, eller något i den stilen, på högst 20 000 år men förmodligen mindre. Några lägger på några millennier, upp till högst det dubbla. Ju större avsteg från dessa ledande hypoteser man lägger fram, desto tyngre belägg krävs.
Of course, extraordinary claims like this require extraordinary evidence, and we feel like the Cerutti mastodon site presents this evidence.
- Tom Deméré, paleontolog från San Diego Natural History Museum

Vad Richard Cerutti, Thomas Deméré, Steven Holen m.fl. föreslår är att de funnit spår av mänsklig verksamhet i Kalifornien för 130 000 år sedan. Det är sannerligen extraordinary claims; har de extraordinary evidence?

Fyndet utgörs inte av ben efter människor utan ben efter mastodonter. De upptäcktes 1992 och grävdes ut 1993. Att man inte lyft upp det hela förrän nu beror på att man inte fått benen ordentligt daterade förrän nu.

Kopplingen till människor ligger i att mastodonternas ben påstås ha krossats på ett särskilt sätt medan de fortfarande var färska, samt att man intill hittat stenar (som den på bilden ovan) som nog är de som använts för att krossa benen.
These findings confirm the presence of an unidentified species of Homo at the CM site during the last interglacial period (MIS 5e; early late Pleistocene), indicating that humans with manual dexterity and the experiential knowledge to use hammerstones and anvils processed mastodon limb bones for marrow extraction and/or raw material for tool production.
- Steven R. Holen et al, A 130,000-year-old archaeological site in southern California, USA, Nature 544

Som så ofta med extraordinary claims rör detta inte bara frågan om mänsklighetens historia i Amerika, utan spridningen av Homo sapiens över huvud taget. Enligt den hypotes som för närvarande samlar flest röster lämnade H. sapiens Afrika i en våg för sisådär 100 000 år sedan lite drygt, en liten våg som gick över och bara lämnade ett fåtal spår i närliggande områden. Den andra vågen lämnade Afrika för 60-80 000 år sedan och ledde till att planeten befolkades.

Dessa teorier är sannerligen inte huggna i sten, men heller inte byggda på lösan sand. Om det visar sig att det verkligen fanns H. sapiens i Kalifornien för ca 130 000 år sedan så skulle det påverka långt mycket mer än idéerna om Amerikas första befolkning.

Wikipedia: Recent African origin of modern humans

Men det är ett stort "om". Ett förslag från en oinitierad är att Ceruttis mastodont-stens-fynd inte kommer att bekräftas, och i längden inte påverka någonting över huvud taget.

2017-04-26

Vidarkliniken och alternativmedicinen

Vidarkliniken är ingen alternativmedicinsk vårdinrättning. Den leds av legitimerade läkare och sjuksköterskor, med bred medicinsk erfarenhet inom både gängse klinisk verksamhet och evidens­baserad praktik. Vetenskap och beprövad erfarenhet utgör självklart grunden i vår verksamhet, liksom i all annan seriös vårdverksamhet, och att som Anna Starbrink [landstingsråd i Stockholm, ordf. Liberalernas välfärdskommission] hävda att så inte är fallet är djupt kränkande för vår välutbildade personal och dessutom att betrakta som rent förtal.
- Anders Kumlander och Ursula Flatters: Ogrundade synpunkter om Vidarkliniken, Dagens Medicin 20 april 2017

Man kan tycka att en inrättning som Vidarkliniken borde vara stolt över sin antroposofiska vård, grundad på Rudolf Steiners andesyner. Varför förneka sin identitet? Men av någon anledning så vill de inte bara skylta med att de minsann har personal som även är utbildad inom den förkättrade skolmedicinen, utan även ta avstånd från alternativmedicinen. Vilket blir desto underligare när man samtidigt bedriver och lär ut den renaste formen av kvacksalveri, homeopati. Därtill med en föreläsare som, gedigen bakgrund inom den förkättrade skolmedicinen till trots, även skrivit böcker där han "minns" sina tidigare liv och där bl.a. den Helige Ande talar genom hans fru.

2017-04-25

Myten om den platta jorden

Gud skapar djuren. Detalj från sydportalen i Uppsala domkyrka, 1300-tal.

Inför vetenskapsmarschen March for Science tog Sydsvenskan in en (översatt) artikel där fyra professorer försvarade vetenskapen mot pseudovetenskap, "alternativa fakta" och godtycke. Ett exempel de lade fram var mindre väl valt:
... fakta har bemötts med alternativa sanningar så länge vetenskapen har existerat. Ett tidigt exempel är föreställningen att jorden är platt, en åsikt som stod sig århundraden efter att de gamla grekerna hade bevisat att jorden är rund.
- Stephen Matlin, Goverdhan Mehta, Henning Hopf och Alain Krief: När alternativa sanningar och faktaförnekelse påverkar beslut som äventyrar livsvillkoren på jorden, står vi vid ett vägskäl, Sydsvenskan 21 april 2017

Det framgår inte riktigt vilken period de syftar på. Men även om de till äventyrs inte skulle avse medeltiden så är de fel ute. För det är en myt och faktoid, en av de slitstarkaste som verkar överleva allt: Att man "förr i tiden" allmänt trodde att jorden var platt, att det var en kristen dogm som man gjorde bäst i att följa, och att det krävdes några modiga sanningssägare för att bryta åsiktsmonopolet. Det är helt enkelt inte sant. Att jorden är rund har varit självklart i minst 2000 år, och det inte bara bland de lärde. Och katolska kyrkan har aldrig lärt ut något annat; inte för att den varit särskilt intresserad. Idén om den platta jorden som symbol för medeltida förstockning är en uppfinning från 1800-talet.

Jordklot ur Sacrobosco, De Sphaera Mundi (ca 1230)

Nu var denna faktoid ingen stor sak i professorernas artikel; en bisats i förbigående (mer om tidningens bildval längre ner). Men felet gav en professor i teologi anledning att komma med en syrlig replik.
Tyvärr har de inte kontrollerat sina egna fakta utan upprepar okritiskt en lögn som borde ha varit utrotad för länge sedan: Att människor på medeltiden trodde att jorden var platt. De skriver: "fakta har bemötts med alternativa sanningar så länge vetenskapen har existerat. Ett tidigt exempel är föreställningen att jorden är platt, en åsikt som stod sig århundraden efter att de gamla grekerna hade bevisat att jorden är rund".
Men det är inte sant.
- Stephan Borghammar, Varför luras vi att tro att människor på medeltiden betraktade jorden som platt?, Sydsvenskan 24 april 2017

Naturligtvis tar Borghammar även upp bildvalet, även om det nog inte är författarnas fel. För Sydsvenskan valde att illustrera den första artikeln med denna ökända bild, standardvalet när man ska berätta om forna tiders plattjordingar. Men den är inte alls så gammal som det ser ut att vara, utan från sent 1800-tal. Detta är en illustration av vår vanföreställning, inte medeltidens.

Sedan fortsätter Borghammar med att kritisera naturvetenskaparnas "snäva syn på kunskap", och att det minsann finns "andra områden av mänsklig förkovran som är minst lika viktiga för samhället". Vilket bara är att hålla med om, även om inget annat hävdas i den första artikeln. Men det är en annan sak.

Sens moral? Varje fel i en text är en angreppspunkt. Därför är det en god idé att försöka minimera antalet påståenden, även i bisatser i förbigående (en mycket användbar variant av Ockhams rakkniv). Det är även en god idé att låta andra dubbelkolla uppgifter, även de som man inte kan tänka sig behöver dubbelkollas. Till synes övernitiskt dubbelkollande är en rik och pålitlig källa för denna blogg, för det är ofta där man hittar de finaste, fetaste faktoiderna: De som man inte kunde ana var falska. Som att man "förr i tiden" trodde att jorden var platt.

Se även Faktoider: Jorden är platt

2017-04-24

Lördagsfråga 460: Sjöstäder

 1. Sjön är så salt att de kallat staden vid den för Saltlakestaden, enligt ett påstående i en källa jag inte minns. Byggnaden är mormonernas heligaste tempel.
 2. Esgaroth eller Sjöstaden vid Långsjön. En av Tolkiens egna illustrationer som, oräkneliga långt mer begåvade konstnärers insatser till trots, ändå har en oöverträffad charm.
 3. Säby ö är en halvö på Tjörn och på den hittar man stenstugan. En tid på 1800-talet bodde åtta personer i enrummaren. Restaurerades/återuppfördes på 1960-talet, bl.a. av undertecknads far.
 4. Landskrona bildades formellt 1413 (omtvistat årtal) då det dittills oansenliga fiskeläget Sønder Sæby fick stadsrättigheter.
Det ganska vanliga ortnamnet Säby betyder ungefär sjöstad vilket ger oss ett komplett fyrtal. Den var JosefK först på.

2017-04-23

Vetenskapens internationella högtidsdag

Den 22 april 2017 ägde världshistoriens första internationella manifestation för vetenskap rum: March for Science arrangerades i över 600 städer jorden runt. För vetenskap, källkritik och belagda fakta, mot vetenskapsfientlighet, pseudovetenskap, konspirationsteorier, "alternativa fakta" ...

Ifall världen inte genomgår en lika radikal som glädjande omsvängning under det kommande året så känns det självklart att arrangera en March for Science även 2018. Varför inte en internationell högtidsdag för vetenskap?

Bonus: Idén kläcktes i förbigående på reddit, kort efter att Women's March on Washington samlat miljoner. I dagens klimat behövde det bara sägas en gång ...
There needs to be a Scientists' March on Washington.
- beaverteeth92 på reddit för tre månader sedan2017-04-21

Förvillelser på 1970-talet

Respected Archivist: Please inscribe my name in the Academy and send me the first lesson in Wicca together with a complete description of membership privileges including special assistance by the Council of Elders.
I enclose the sum of $3.99 which I understand will be refunded to me should I not be satisfied in any way.
- Annons ur Amazing Science Fiction, augusti 1973

När man idag diskuterar mediala kurser, certifierade medier, reiki och andra trolldomskurser, så verkar det finnas en uppfattning om att sådant geschäft är nya påfund. Som om sådant är ett unikt kännetecken för vår uppkopplade godtrogna tid. Som om sådant inte förekom "förr i tiden", då folk var källkritiska, politiker ärliga och solen alltid sken.

Men företeelsen är evig, det är bara formen som följer modets nycker. På 1970-talet var det inne med UFOn (även i paranormala sammanhang), Bermuda-triangeln (som uppfunnits tidigare men nu blev allmänkunskap), pyramidernas krafter, leylinjer, Atlantis, en del "satanism" och "häxeri", astrologi och Uri Geller, liksom naturligtvis allt som kunde kallas new age.

Det var förresten det samlade intresset för dylikt som 1976 fick några amerikanska skeptiker att bilda Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal (CSICOP), idag CSI. Och av samma anledning bildades 1982 Vetenskap och Folkbildning (VoF).

Vad som hände med "Academy of Mystic Arts" i New York verkar okänt. Ett förslag är att annonsen inte gav tillräckligt många $3.99 refundable i gensvar, varför upphovsmannen gick vidare till nästa försök att blåsa sina medmänniskor på några dollars.

2017-04-20

Goferträ

Bygg dig en ark av goferträ
- 1 Mos 6:14

Vad är goferträ? Det är det ingen som vet.

Det finns naturligtvis en rad förslag, som ceder, cypress, något kådrikt träslag, någon försvunnen art eller helt enkelt hyvlat trä, men de är alla mer eller mindre kvalificerade gissningar. För att gofer-forskningen ska komma vidare skulle det krävas åtminstone ett belägg till, där begreppet definieras eller åtminstone används på ett sätt som gör det möjligt att lista ut vad det är. Men för närvarande är faktiskt 1 Mos 6:14 det enda ställe där man sett det hebreiska ordet. Det är ett så kallat hapax legomenon, ett ord som bara har ett enda belägg i ett visst sammanhang; i det här fallet, ett helt språk.

Wikipedia: Gopher wood

2017-04-19

Det påhittade slaget vid Grobnik

På 1240-talet vällde den mongoliska horden in över Europa. De härjade svårt, även med civilbefolkningen; annars var medeltida krig relativt skonsamma i det avseendet, inte alls som senare krig. Allt försvar krossades. Det såg ut som om de skulle kunna nå Atlanten utan större problem -- men våren 1242 var det stopp. Långt, långt österut hade storkhanen Ögedei avlidit, och härföraren i Europa, Batu khan, tvingades återvända till Karakorum. [Uppdaterat Det där är den "klassiska" anledningen som uppges till att den mongoliska stormfloden avbröts. Den har betvivlats åtskilligt, med goda skäl; kanske får vi aldrig facit. Se kommentarerna!]

I kroatiska sammanhang kan man höra en annan förklaring. Enligt den stoppades mongolerna (eller tartarerna) vid Grobnik i dagens Kroatien. Där gjorde en stor ansamling av kroatiska krigare vad alla andra europeer misslyckats med, och besegrade mongolerna.

Emellertid finns det varken historiska eller arkeologiska belägg för slaget. Däremot finns desto fler uppgifter som talar emot att det inträffat. Vid 600-årsminnet av det påstådda slaget skrev en patriotisk kroat en dikt som fick stor uppmärksamhet; även om idén cirkulerat tidigare så var det då, i det nationalistiska 1800-talet, som sagan om slaget vid Grobnik upphöjdes till förment sanning. Åtminstone bland patriotiska kroater.

Wikipedia: Battle of Grobnik Field


2017-04-18

Det blev en Hedvig

Ingen vanlig bloggpost idag p g a Hedvig; Mölndals BB kl 08:33. Samtliga berörda mår prima.

2017-04-17

Lördagsfråga 459: Valutor

 1. En mycket ung Robert Downey Jr. i hans första roll, som hundvalp faktiskt, i pappa Robert Downeys Pound (1970).
 2. Kronan flyger i luften ödesåret 1676.
 3. Blåpetrellen är en valfågel, en av många grupper i familjen liror.
 4. Yen Chia-Kan, president för republiken Kina (Taiwan) 1966-76, träffar Kongos diktator Mobutu.
Östen Väster blev inte slagen till slant av den pekuniärt präglade lördagsfrågan.

2017-04-16

Nordenskiöld letar oaser på Grönland

A. E. Nordenskiöld är för evigt förknippad med Vega (i bakgrunden) och den första färden utmed nordostpassagen. Han hade då kunnat slå fast att det gick att färdas utmed den, men att det inte var särdeles praktiskt, för att uttrycka det mycket milt. Annars hade en märklig idé länge cirkulerat om att polarhavet norr om en viss gräns var isfritt. Vid den här tiden var det få som trodde på den och få torde ha blivit förvånade över Nordenskiölds rapporter.

Det hindrar inte att Nordenskiöld trodde på andra saker som få samtida trodde på.
Professor Nordenskiöld har upptagit den af andra för länge sedan öfvergifna meningen, att den s. k. "Österbygden" på Grönland, der i medeltiden fanns en större norsk koloni, bör sökas på Grönlands östra kust, öster om udden "Farväl". [...] Att söka återfinna spår af denna ödelagda koloni är ett biändamål med den nya expeditionen. Hvad Nordenskiöld egentligen åsyftar är deremot att intränga en längre sträcka – 30 till 40 mil – på Grönlands inlands-is och der söka efter oaser, som möjligen förefinnas, och hvilkas tillvaro styrkes af flere vetenskapliga iakttagelser och rön.
- Wernamo tidning, 17 februari 1883
Under färden utefter Sibiriens kust, der klimatet är långt hårdare än på Grönland, fann [Nordenskiöld] att några ständiga glacierer ej existerade derstädes och började då också tvifla på att Grönlands is är hvad man kallar evig. Det vore nu den tillämnade expeditionens hufvuduppgift att lösa denna fråga.
- Gotlands tidning, 28 april 1883

Nu gick expeditionen bra på så sätt att alla kom lyckligt hem. Men några "oaser" hittade man inte. Inte heller några spår av medeltida kolonier på östkusten, eftersom de alla låg på Grönlands västkust.
Nordenskiölds expedition har lyckligen anländt hem, efter att hafva konstaterat, hvad man kände med temlig säkerhet förut, att intet isfritt inland finnes på Grönland.
- Tidningen Kalmar, 5 oktober 1883

För en besläktad idé om Grönlands fason, se bloggposten Grönland hela vägen.

2017-04-14

Färjekatastrofen 1963

Staten Island Ferry Disaster Memorial - www.sioctopusdisaster.com
It was close to 4am on the quiet morning of November 22, 1963 when the Steam Ferry Cornelius G. Kolff vanished without a trace. On its way with nearly 400 hundred people, mostly on their way to work, the disappearance of the Cornelius G. Kolff remains both one of New York’s most horrific maritime tragedies and perhaps its most intriguing mystery.
- Staten Island Ferry Disaster Memorial Museum: About the Memorial

En färja går under med man och allt, mitt i New York! Alla fyrahundra ombord omkommer! Man kan förstå om många som ser minnesmärket blir konfunderade, över såväl händelsen i sig som att de aldrig hört talas om den förut. För vad orsaken till Cornelius G. Kolffs undergång beträffar så lämnade de fåtaliga ögonvittnena underliga, förvirrade vittnesmål; och på vrakspillror hittade man runda spår, som av stora sugkoppar ... Att händelsen är såpass okänd beror på att den ägde rum samma dag som ett visst mord neråt Dallas, Texas, som helt kom att dominera nyhetsflödet.

- Melanie Juliano: The Staten Island Ferry Disaster

Men som så ofta finns det en enklare förklaring. Att färjekatastrofen 1963 är okänd beror på att den aldrig ägt rum. Den är påhittad av konstnären Joseph Reginella. Han skapade historien, minnesmärket, hemsidan, de "historiska" dokumenten, tidningsklippen ... Melanie Juliano gjorde dokumentärfilmen, där vi får se hennes far som "expert" och en granne som "ögonvittne". I filmklippets kommentarer ser man hur några spelar med och lägger på ytterligare detaljer och omständigheter.
My grandfather told me this story several times. He could not do it without shaking.
There have been several squid sightings throughout the harbor over the years. Various alerts and complaints to the DOT, ferry workers union, and ferry riders coalition, as well as the Save The Squid Foundation have gone unanswered.
A girl I used to date in college ended up doing her doctoral dissertation on this event. Her thesis was very technical. It somehow had to do with the mating and migration habits of large sea creatures, and got too deep into octopus procreation habits for me to read all 347 pages, but there were some good bits.
En enda detalj är faktabaserad: Färjan Cornelius G. Kolff har verkligen funnits. Resten är hittepå.

2017-04-13

March for Science 22 april

Den 22 april äger March for Science rum i mer än 500 städer över hela världen. I Sverige marscheras det i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Umeå och Luleå. Som en markering mot de som tycker att skillnaden på sant och falskt inte är så viktig, eller som bara vill veta av vetenskap och forskning när den kommer med de svar man vill ha.
Genom historien har vetenskapliga framsteg ifrågasatts när de har utmanat rådande sanningar. Diskussionerna kring vetenskap är en viktig del av det demokratiska samtalet. I tider då faktaresistens, alternativa fakta och falska nyheter alltmer konkurrerar med evidensbaserad kunskap och ett vetenskapligt förhållningssätt om uppmärksamheten är det dags att höja rösterna.

Vi tar ställning för forskningen och vill visa vad som gör vetenskapen unik som kunskapskälla, lyfta fram vikten av källkritik och acceptans för oliktänkande och ifrågasättande.
- www.marchforscience.se
Vi behöver mer vetenskap och kritiskt tänkande i samhället, inte mindre! Självklart står vi upp för det med March for Science.
- Peter Olausson, ordförande Vetenskap och Folkbildning

2017-04-12

Nästan-sydpolen

Dessa glada människor har en sak gemensamt: De befinner sig knappt 200 meter från sydpolen. För polen med pålen (south pole blir roligare på engelska) är den "ceremoniella" sydpolen, utformad för foto-tillfällen.

Det här är den geografiska sydpolen. Den är försedd med minnestavla med Amundsen och Scott, en flagga som byts ut då och då, samt en oglamourös pinne som markerar sydpolens exakta läge. Eftersom inlandsisen rör på sig så får pol-pinnen flyttas då och då.

2017-04-11

Kadaververwertungsanstalte och tvål

Kejsar Wilhelm till rekryten: "Och glöm inte att din kejsare kommer att få bruk av dig – levande eller död".
(Vid fiendens "Anläggningar för kroppars användande" behandlas döda tyska soldater kemiskt för att bli kommersiella produkter som framför allt smörjoljor och grisfoder.)
- Punch, 25 april 1917

Det kan ha börjat som ett språkligt missförstånd. Under första världskriget höll sig tyskarna med Kadaververwertungsanstalte, "kadaver-användnings-anläggningar", där man tog döda hästar (som det fanns i mängder), avskiljde fettet från dem, och förvandlade fettet till smörjoljor och annat.  Omkring 1915 började ett rykte cirkulera där anläggningarnas råvara inte utgjordes av hästar utan av stupade tyskar. Våren 1917 upphöjdes ryktet till officiell propaganda genom bl.a. skämttidningen Punch. En anledning till att det togs upp just då kan ha varit att man ville få med Kina på rätt sida i kriget. Frågor som huruvida det kunde räknas som kannibalism att äta grisar som fötts upp på foder gjort av människor diskuterades. Att fabrikerna togs på allvar visar hur långt demoniseringen gått även under detta krig.

Första världskriget såg en hel del propaganda där såväl sanna som mer eller mindre påhittade påståenden brukades och missbrukades i moralhöjande åtgärder. Historien om Kadaververwerstungsanstalte var den otäckaste. Den förblev en het potatis även långt efter kriget som de ansvariga helst inte hanterade alls. Den togs givetvis upp i Tredje rikets anti-brittiska propaganda. Och bara några år senare blev den åter dagsaktuell, när rykten började cirkulera om en omfattande tysk organisation som avlivade judar i industriell skala. Man kan förstå om de som skämts i åratal för vad de spritt och trott om tyskarna hade mycket svårt att ta till sig liknande uppgifter knappt trettio år senare.

There can be no doubt that the reported commercial use of the corpses of the murdered Jews undermined the credibility of the news coming from Poland and delayed action that might have rescued many Jewish lives.
- Joacim Neander, The German Corpse Factory. The Master Hoax of British Propaganda in the First World War (Saarland U P 2013)

Det är ironiskt på så många nivåer att den groteska tvåltillverkningen faktiskt, efter vad omdömesgilla forskare kommit fram till, förekom i Tredje riket. Inte i någon större skala, och för medicinskt bruk, inte som vanliga hushållstvålar. Men icke desto mindre.
An inquiry by the Gdansk Branch of the Commission for the Investigation of Crimes against the Polish Nation has concluded that soap was made from human fat and used for general cleaning purposes at the Anatomy Institute of the Gdansk Medical Academy, under the direction of Professor Rudolf Spanner, during the Second World War.
- Auschwitz-Birkenau: Human Fat Was Used to Produce Soap in Gdansk during the War, 13 oktober 2006

Wikipedia (eng.): Kadaververwertungsanstalt; Soap made from human corpses

2017-04-10

Handbok vid stora nyheter

"Checklista när det smäller" hade den också kunnat heta. Eller "8 saker du ska tänka på när de största rubrikerna dyker upp".

Breaking News Consumer's Handbook är ett tema som podden On the Media kört flera gånger. Bilden ovan bygger på BNCH Active Shooter Edition; därav originalets punkt 4, "There's almost never a second shooter". Den var mycket specifik, till skillnad från de andra punkterna, som kan användas vid praktiskt taget varje nyhet som är tillräckligt stor för att journalisterna ska få stora skälvan ... Ja, för att media kan ha klenare nerver än folk i allmänhet har vi just fått belägg för.

Mediebruset översatte BNCH. Bilden delades flitigt på Facebook den 7 april. Därför tyckte jag att det var värt att göra en lite bättre översättning.

2017-04-09

Brynäs blir Gefle

Semifinal för Brynäs och säsongspremiär för Gefle IF. Då drabbades vi av hjärnsläpp när vi ritade vår förstasida av papperstidningen.
Få läsare kan ha undgått att istället för Brynäs i rubriken blev det GIF. Jag ber förbehållslöst om ursäkt över tabben och vill påtala att ingen skugga ska falla över vår sportredaktion här, som inte själva satt rubriken.
Men den mänskliga faktorn en stressig kväll i tidningsredigeringen kan ibland ställa till det.
- Anna Gullberg, chefredaktör och ansvarig utgivare: Pinsam miss om Brynäs av oss på Gefle Dagblad, 3 april 2017

Gävles främsta representant inom fotboll heter Gefle IF. Gävles främsta representant inom den långt viktigare (åtminstone i Gävle) sporten hockey heter, och detta tillhör allmänbildningen, Brynäs. Att lokaltidningen blandar ihop de två namnen ska inte hända; det finns, som man säger, inte på kartan.

Rubriken sattes, som vanligt, inte av de som skrev artikeln. Eric Hilmersson nämner (Världen globaliseras och Brynäs blir Gefle IF, GP 9 april 2017) att den inte ens sätts i Gävle utan långt bort i ... Sundsvall. Av "en stressad nattredaktör" därtill. Vilket inte låter helt övertygande.

Hilmersson tillskriver även chefredaktören ett citat "det kan hända vem som helst och var som helst" som inte står i rättelsen ovan men jag hoppas (...) att det inte är taget ur luften.


(En och annan påminner sig om när Carl Bildt på en hockey-relaterad fråga svarade med (fotbollslaget) Elfsborg. Det gav knappast några minuspoäng för någon som aldrig påstått sig ha minsta intresse för hockey, snarare tvärtom.)

2017-04-08

När källkritik blir svår

Bild från excellenta @mediebruset, som översatt de värdefulla och användbara tipsen från podcasten On the Media.

Händelsen kommer att rådbråkas i åratal. Men redan innan röken hunnit lägga sig, så att säga, så går det att fälla några kommentarer angående Drottninggatan den 7 april 2017 ur ett källkritiskt perspektiv.

Något som respektabla medier börjat hålla sig med är samlingar av påståenden som inte stämmer. Sveriges Radio är ett exempel. Här är deras sida, så som den först såg ut:
 • Ingen har gripits. Uppgifter florerar om att personer har gripits. Polisen skriver på sin hemsida att ingen är gripen.
 • Polisen dementerar skottlossningar. Medier skriver om skottlossningar på flera platser runtom i Stockholm. Det stämmer inte enligt polisen.
 • Polisen har släpps en bild på en person de vill komma i kontakt med. Polisen uppger INTE att den här personen är misstnänkt.
- Sveriges Radio: Olika uppgifter florerar – det här stämmer inte, 7 april 2017 16:51 (det enda klockslaget som sedan stod på sidan, inte när den senast uppdaterats)

Sådana samlade avfärdanden av rykten förekom inte för bara några år sedan. Det är ett utomordentligt exempel på hur media bättrat sig. Även om ryktesspridning och händelseutvecklingar givetvis innebär att bilden som ges inte kan vara heltäckande i varje givet ögonblick; det får finnas en gräns för vilka tokigheter man tar med, och en viss eftersläpning är ofrånkomlig när saker ska bekräftas och dubbelkollas. Sådant hör till.

Så till det mindre bra ...

Källkritik är ibland lättare, ibland svårare. Det är svårt när man har att göra med oklara men våldsamma situationer, som naturkatastrofer, krig och terroristattacker. Det är svårt när man varken sitter på håll eller ens är influgen utan har det förfärliga mitt i sin vardag. Det är särskilt svårt när man, trots nämnda svårigheter, dessutom är under press att leverera. Det är då som agnarna skiljs från vetet.

Det är då som annars aldrig så professionella journalister kan börja intervjua varandra – det tydligaste tecknet på att efterfrågan på information överstiger tillgången.

Det är då journalister kan börja "intervjua" chockade personer som är i behov av vård – ett beteende som inte bara är oprofessionellt och improduktivt utan skadligt, för alla inblandade.

Det är då som annars duktiga nyhetsbevakare (resten vet vi ju var vi har) kan tappa koncepterna och börja sprida obekräftade rykten, exempelvis om de skottlossningar som tydligen ägde rum över praktiskt taget hela Stockholm. Just sådant som de vet att man inte ska ägna sig åt, som de berättar för andra att de inte ska ägna sig åt, och som de annars inte ägnar sig åt.
Det har gått drygt fyra timmar efter att det misstänkta terrordådet inträffat när hon pratar med GP och hon är i chock. Hon skakar medan hon berättar det hon precis bevittnat
- GP 7 april 2017

En utsänd från SVT gör något som man helt enkelt inte gör

Ibland blir den samlade pressen för hård. Även journalister är människor. Det är en lärdom att dra, för dem och för alla andra. Och om även utbildade erfarna journalister fallerar i vissa situationer, vad ska man då säga om deras mindre nogräknade kolleger? Eller alla lösa rykten som nätet översvämmas av när det smäller?
 • Direkt efter stora händelser kommer medier att ha fel.
 • Lita inte på anonyma källor.
 • Lita inte på medier som citerar andra medier som källa.
 • Lyssna på mediernas ordval:
  • "Det kommer uppgifter..." betyder vad som helst.
  • "Vi väntar på att få det bekräftat..." betyder att det är obekräftat.
  • "[Medier] rapporterar..." betyder att de antingen har ett scoop eller spekulerar.
 • Fokusera på media nära händelsen [vilket uppenbarligen kan ha sina nackdelar]
 • Jämför medier.
 • Stora händelser lockar fram bluffmakarna. Och photoshopparna.
 • Twittra inte i affekt. Det här är ditt ansvar.
Det sista är det kanske viktigaste för oss alla, och svåraste. Nu när bilden av verkligheten inte bara skapas av medierna utan är ett kollektivt arbete.

2017-04-07

En varning till kristna

Det händer ofta att även icke-kristna kan en eller annan sak om jorden, himlen och andra element i världen, om stjärnornas rörelser och till och med deras storlek och avstånd, om förutsägbara sol- och månförmörkelser, årets skiftningar och säsonger, om olika sorters djur, buskar, stenar och så vidare, och att denna kunskap hålls för sann utifrån förnuft och erfarenhet. Det är då en skamlig och en farlig sak för en hedning att höra en kristen prata strunt om dessa ämnen som om det var hämtat ur våra Heliga Skrifter; vi måste göra allt vi kan för att undvika en sådan pinsam situation, där människor upptäcker stor okunnighet hos en kristen och skrattar och hånar honom.
Problemet är inte så mycket att en okunnig person blir förlöjligad, utan att människor utanför vår tros gemenskap tror att våra förkunnare hade dessa åsikter, och att författarna till våra Skrifter blir förkastade som obildade män, till stor förlust för dem för vilkas frälsning vi sliter.
Om de upptäcker att en Kristen har fel inom ett område som de själva behärskar väl, och hör honom hålla fast vid sina dåraktiga åsikter som om de vore från våra böcker, hur ska de då kunna tro på dessa böcker när det gäller de dödas uppståndelse, hoppet om ett evigt liv, och ett evigt kungarike i himlen, när de tror att sidorna är fulla av osanningar om fakta som de själva har lärt sig genom erfarenhet och förnuftets ljus?
Det finns ingen gräns för hur mycket skada och sorg dessa vårdslösa och inkompetenta uttolkare av den Heliga Skrift orsakar sina visare bröder när de blir avslöjade med en av sina illasinnade falska åsikter och blir uppläxade av dem som inte är bundna av auktoriteten i våra heliga böcker. Då kommer de att försöka gå till den Heliga Skriften efter bevis för att försvara sina fullständigt dåraktiga och uppenbart osanna påståenden, och även recitera ur minnet många passager som de tror stöder deras åsikt, även om de inte förstår vare sig vad de säger eller vad de uttalar sig om.
- Augustinus av Hippo: Den bokstavliga tolkningen av Genesis (ca 400 e.Kr.)

Man måste säga att kyrkofadern Augustinus varning till hans bröder och systrar i Kristo inte har fått den uppmärksamhet den förtjänar. Visserligen är kreationister, s.k. bokstavstroende (som är en relativt modern företeelse, vad folk än tror) med flera sällan katoliker. Men nog är det så, att deras stolta uppvisningar av intellektuell slapphet och oärlighet kan ge en oberoende betraktare intrycket att man måste vara lite bakom för att bli religiös, oavsett inriktning.

Texten hämtade jag från Humanistbloggen: Råd från Augustinus där Patrik Lindenfors översatt till svenska från en engelsk översättning. Styckeindelningen är min. Här är förresten originalet:
Plerumque enim accidit ut aliquid de terra, de coelo, de caeteris mundi huius elementis, de motu et conversione vel etiam magnitudine et intervallis siderum, de certis defectibus solis ac lunae, de circuitibus annorum et temporum, de naturis animalium, fruticum, lapidum, atque huiusmodi caeteris, etiam non christianus ita noverit, ut certissima ratione vel experientia teneat.
Turpe est autem nimis et perniciosum ac maxime cavendum, ut christianum de his rebus quasi secundum christianas Litteras loquentem, ita delirare audiat, ut, quemadmodum dicitur, toto coelo errare conspiciens, risum tenere vix possit.
Et non tam molestum est, quod errans homo deridetur, sed quod auctores nostri ab eis qui foris sunt, talia sensisse creduntur, et cum magno eorum exitio de quorum salute satagimus, tamquam indocti reprehenduntur atque respuuntur. Cum enim quemquam de numero Christianorum in ea re quam optime norunt, errare comprehenderint, et vanam sententiam suam de nostris Libris asserere; quo pacto illis Libris credituri sunt, de resurrectione mortuorum, et de spe vitae aeternae, regnoque coelorum, quando de his rebus quas iam experiri, vel indubitatis numeris percipere potuerunt, fallaciter putaverint esse conscriptos?
Quid enim molestiae tristitiaeque ingerant prudentibus fratribus temerarii praesumptores, satis dici non potest, cum si quando de prava et falsa opinatione sua reprehendi, et convinci coeperint ab eis qui nostrorum Librorum auctoritate non tenentur, ad defendendum id quod levissima temeritate et apertissima falsitate dixerunt, eosdem Libros sanctos, unde id probent, proferre conantur, vel etiam memoriter, quae ad testimonium valere arbitrantur, multa inde verba pronuntiant, non intellegentes neque quae loquuntur, neque de quibus affirmant.
- Augustinus Hipponensis: De Genesi ad Litteram, I 19.39

2017-04-06

Antibiotika hjälper inte mot förkylning

Var femte svensk tror att antibiotika kan hjälpa mot virusinfektioner som förkylning och influensa.
- Många svenskar tror fel om antibiotika, SvD 17 november 2016

Antibiotika har ihjäl bakterier eller svampar. Förkylningar förorsakas av virus som inte påverkas av antibiotika. Att ta antibiotika mot förkylningen är inte bara poänglöst utan i längden dåligt, eftersom de bidrar till att göra antibiotika-resistenta stammar ännu mer antiobiotika-resistenta.
Antibiotics are not effective against viruses such as the common cold or influenza, and their inappropriate use allows the emergence of resistant organisms.
- Wikipedia: Antibiotics

När en nyhet görs utifrån en undersökning så är rutinåtgärden att ta en titt på vilka som låtit göra undersökningen, och varför. I det här fallet är det branschorganisationerna Läkemedelsindustrin (LIF), eller "De forskande läkemedelsföretagen" som de föredrar att kalla sig, och Sveriges Apoteksförening som står bakom. Undersökningen är en del i kampanjen Ta hand om dig – med råd från ditt apotek som syftar till att folk ska ta hjälp av apoteken istället för vårdcentralerna.
– Vi hoppas att vårdcentralerna kan avlastas och att man i stället tar hjälp av apoteken. De kan ge goda råd om hur man kan använda receptfria läkemedel för att lindra symtomen, säger Jonas Vikman, samhällspolitisk chef på LIF – de forskande läkemedelsföretagen, och ansvarig för kampanjen.
- Kunskap om förkylning och influensa behöver öka, LIFe-Time 19 september 2016

Det låter ju bra. Men man kan notera att samma kompetens inte har något emot att sälja varor som åksjukearmbandet Sea-Band med "en påsydd plastkula som trycker ner och stimulerar en akupressurpunkt på underarmens insida", eller vitamintabletter till folk som inte behöver dem, eller produkter från den gravt förvillade (bland mycket annat är de starkt emot vaccineringar) antroposofiska sektens eget varumärke Weleda.

2017-04-05

Brädden blir bredden

Vilket alternativ skulle du använda:
 • Glaset är fyllt till bredden
 • Glaset är fyllt till brädden
"Bredden" är ett betydligt vanligare ord än "brädden" och det som många föredrar. Kanten på glaset heter emellertid brädden, och det är den man fyller upp till.

Lars-Gunnar Andersson, professor i modern svenska, gjorde en enkel slagning på de två alternativen:
I tidningstext blir det rätt i 70 procent av fallen; man kunde nog begära mer. I bloggmaterialet blir det rätt i 20 procent av fallen. Alltså, det blir för det mesta fel: där skriver och läser man oftast till bredden, inte till brädden. Den uppenbara slutsatsen är att majoriteten bloggare tror att det heter till bredden.
- Är glaset fyllt till bredden eller brädden, GP 1 april 2017

Språk är inte en objekt verklighet utan ett socialt kontrakt. Om tillräckligt många gör fel så blir det rätt, vad man än tycker om det. Eftersom bloggarna torde utgöra ett någorlunda representativt urval av det svenska språkets brukare så verkar det som om vi kan se fram emot en tid då det korrekta alternativet är "glaset är fyllt till bredden". Märkligare saker har hänt i språket, otaliga gånger.

2017-04-04

SOS med smör eller snaps?

Dum fråga kan tyckas, då ju smör och snaps är helt oundgängliga i den kulinariska klassikern. Men så här då: Vad betyder SOS?

Själv har jag hittills aldrig hört någon annan uttolkning än Smör, Ost och Sill. Kanske har jag tänkt någon gång att det där smöret känns överflödigt att specificera, men varför inte, när man får en så käck förkortning. Men så såg jag detta:
Den ursprungliga betydelsen för SOS på krogen är Snaps, Ost och Sill.
- Svensk dryckeskultur (Altia), en folder som kom i en sån där liten låda med blandade småflaskor

Slagningar ger inget glasklart besked. Smöret är avgjort vanligast, men snapsen ger inte så få träffar den heller. Vilken som är äldst vet jag inte (än), inte ens hur länge förkortningen alls förekommit i matsammanhang. Rimligtvis är den senare än 1908 då SOS antogs som internationell nödsignal (se faktoider.nu: SOS). Att snaps-versionen är äldst låter rimligt; kanske ersättningen med smöret var en sorts alkoholpolitiskt statement..?

Här kräves, som så ofta, mer forskning.

Uppdaterat 22 juni 2020: Efter att ha grävt lite har jag sett belägg för förkortningen från 1920-talet. När tolkningen anges är den alltid smör, ost och sill, aldrig något annat. Så idén att SOS skulle stå för något annat får utgå, tills bättre belägg dykt upp.

2017-04-03

Lördagsfråga 458: Aprilfiskar

 1. TV-strumpan 1962: Kjell Stensson berättar om Pål Arne Utmeisters idé för rekordenkel färgtelevision. Någon nylonstrumpa förekommer faktiskt inte i inslaget. Det han håller upp här är dock en brynja, "eller loppryssja som den kallas i det militära", för att visa att de betydligt glesare maskorna är oanvändbara i sammanhanget.
 2. Spagettiskörd 1957: En familj i Schweiz skördar spagetti från sina spagettiträd. Detta är BBC:s motsvarighet till SVT:s strumpa, den klassiker som alltid nämns i sammanhanget eftersom den lyckades lura så många så mycket och lämnade ett djupt spår i det allmänna medvetandet. Det är svårt att tänka sig vad som idag skulle kunna slå an på samma sätt.
 3. Vasa-fynd 1961: Sedan TV-ankaret Olle Björklund hämtat upp en kista från det högaktuella regalskeppet Vasa går han igenom innehållet med "antikvarie Nils Lindgren", spelad av Yngve Gamlin. Man hittar drickbar öl, en baguette, smör och här en "sjörullad ost".
 4. Eiffeltornet 1991: Byggnaden har varit föremål för bra många aprilskämt genom åren. Den här gången berättade man att den översta delen tillfälligt flyttats för att repareras.
Fyra klassiska poissons d'avril, "aprilfiskar" som de kallas på det språket. Inte så mycket utmaning, som Christian konstaterade, men han var hur som helst först med rätt svar.

2017-04-02

Framtida robotar på 8 bitar

I Camerons The Terminator (1984) får man vid några tillfällen se världen genom ögonen på Arnolds T-800. I de korta klippen scrollar lite text snabbt förbi. Den som återges på bilden här utgörs av assemblerkod. Närmare bestämt är det en del av programmet Key Perfect för Apple II som publicerades i tidningen Nibble Magazine.
10          ORG  $4000
11 A1       =    $3C
12 A2       =    $3E
13 A4       =    $42
14 AUXMOVE  =    $C311
...
Det användes för att kontrollera att man skrivit in program rätt, sådana program som publicerades som listningar i tidningen och som läsarna kunde knappa in i sina datorer (för ett exempel, se bloggposten Fildelning 1984). Man kan förstå att en robot som rest i tiden behöver kolla lite checksummor och grejor för att se att mjukvaran inte tagit skada.

Processorn 6502 lanserades 1975 och satt i flera populära maskiner som Apple II, Atari 2600, VIC 20 och (varianten 6510) Commodore 64. Det är spännande att se att den fortfarande kommer att användas 2029.

Faktum är att den fortfarande används år 3000. Det sitter nämligen en 6502 i roboten Bender i tv-serien Futurama som utspelas vid den tiden.