2017-04-27

Folk i Kalifornien för 130 000 år sedan?

När kom den första människan till Amerika? Frågan har diskuterats intensivt genom åren. De äldsta oomtvistliga fynden är ca 13 000 år gamla; allt äldre än så är hypoteser. För närvarande ligger konsensus, eller något i den stilen, på högst 20 000 år men förmodligen mindre. Några lägger på några millennier, upp till högst det dubbla. Ju större avsteg från dessa ledande hypoteser man lägger fram, desto tyngre belägg krävs.
Of course, extraordinary claims like this require extraordinary evidence, and we feel like the Cerutti mastodon site presents this evidence.
- Tom Deméré, paleontolog från San Diego Natural History Museum

Vad Richard Cerutti, Thomas Deméré, Steven Holen m.fl. föreslår är att de funnit spår av mänsklig verksamhet i Kalifornien för 130 000 år sedan. Det är sannerligen extraordinary claims; har de extraordinary evidence?

Fyndet utgörs inte av ben efter människor utan ben efter mastodonter. De upptäcktes 1992 och grävdes ut 1993. Att man inte lyft upp det hela förrän nu beror på att man inte fått benen ordentligt daterade förrän nu.

Kopplingen till människor ligger i att mastodonternas ben påstås ha krossats på ett särskilt sätt medan de fortfarande var färska, samt att man intill hittat stenar (som den på bilden ovan) som nog är de som använts för att krossa benen.
These findings confirm the presence of an unidentified species of Homo at the CM site during the last interglacial period (MIS 5e; early late Pleistocene), indicating that humans with manual dexterity and the experiential knowledge to use hammerstones and anvils processed mastodon limb bones for marrow extraction and/or raw material for tool production.
- Steven R. Holen et al, A 130,000-year-old archaeological site in southern California, USA, Nature 544

Som så ofta med extraordinary claims rör detta inte bara frågan om mänsklighetens historia i Amerika, utan spridningen av Homo sapiens över huvud taget. Enligt den hypotes som för närvarande samlar flest röster lämnade H. sapiens Afrika i en våg för sisådär 100 000 år sedan lite drygt, en liten våg som gick över och bara lämnade ett fåtal spår i närliggande områden. Den andra vågen lämnade Afrika för 60-80 000 år sedan och ledde till att planeten befolkades.

Dessa teorier är sannerligen inte huggna i sten, men heller inte byggda på lösan sand. Om det visar sig att det verkligen fanns H. sapiens i Kalifornien för ca 130 000 år sedan så skulle det påverka långt mycket mer än idéerna om Amerikas första befolkning.

Wikipedia: Recent African origin of modern humans

Men det är ett stort "om". Ett förslag från en oinitierad är att Ceruttis mastodont-stens-fynd inte kommer att bekräftas, och i längden inte påverka någonting över huvud taget.

4 kommentarer:

Kurt sa...

Nu är det väl i stort sett ingen som ens föreslagit att detta skulle vara spår efter Homo sapiens, utan man har talat om andra Homo arter, vilket naturligtvis i sig skulle vara sensationellt.

Anonym sa...

Finns det någon egentlig anledning att tro att stenarna i fråga överhuvudtaget använts som verktyg?

Humanisten

Hexmaster sa...

Kurt: Sant, och sant. Andra Homo har lämnat Afrika betydligt tidigare än sapiens. Och fortfarande hade det varit sensationellt med vilken sort som helst i Kalifornien, och fortfarande är stenarna och benen alldeles för klena belägg.

Hexmaster sa...

Neanderthalare i Kalifornien? - Rubriken är sämre än resten. Flera reaktioner från folk i branschen.
https://www.usnews.com/news/news/articles/2017-04-26/neanderthals-in-california-maybe-so-provocative-study-says