2017-04-26

Vidarkliniken och alternativmedicinen

Vidarkliniken är ingen alternativmedicinsk vårdinrättning. Den leds av legitimerade läkare och sjuksköterskor, med bred medicinsk erfarenhet inom både gängse klinisk verksamhet och evidens­baserad praktik. Vetenskap och beprövad erfarenhet utgör självklart grunden i vår verksamhet, liksom i all annan seriös vårdverksamhet, och att som Anna Starbrink [landstingsråd i Stockholm, ordf. Liberalernas välfärdskommission] hävda att så inte är fallet är djupt kränkande för vår välutbildade personal och dessutom att betrakta som rent förtal.
- Anders Kumlander och Ursula Flatters: Ogrundade synpunkter om Vidarkliniken, Dagens Medicin 20 april 2017

Man kan tycka att en inrättning som Vidarkliniken borde vara stolt över sin antroposofiska vård, grundad på Rudolf Steiners andesyner. Varför förneka sin identitet? Men av någon anledning så vill de inte bara skylta med att de minsann har personal som även är utbildad inom den förkättrade skolmedicinen, utan även ta avstånd från alternativmedicinen. Vilket blir desto underligare när man samtidigt bedriver och lär ut den renaste formen av kvacksalveri, homeopati. Därtill med en föreläsare som, gedigen bakgrund inom den förkättrade skolmedicinen till trots, även skrivit böcker där han "minns" sina tidigare liv och där bl.a. den Helige Ande talar genom hans fru.

1 kommentar:

Anonym sa...

Gammal, men ändå så aktuell...

https://www.youtube.com/watch?v=HMGIbOGu8q0