2017-04-19

Det påhittade slaget vid Grobnik

På 1240-talet vällde den mongoliska horden in över Europa. De härjade svårt, även med civilbefolkningen; annars var medeltida krig relativt skonsamma i det avseendet, inte alls som senare krig. Allt försvar krossades. Det såg ut som om de skulle kunna nå Atlanten utan större problem -- men våren 1242 var det stopp. Långt, långt österut hade storkhanen Ögedei avlidit, och härföraren i Europa, Batu khan, tvingades återvända till Karakorum. [Uppdaterat Det där är den "klassiska" anledningen som uppges till att den mongoliska stormfloden avbröts. Den har betvivlats åtskilligt, med goda skäl; kanske får vi aldrig facit. Se kommentarerna!]

I kroatiska sammanhang kan man höra en annan förklaring. Enligt den stoppades mongolerna (eller tartarerna) vid Grobnik i dagens Kroatien. Där gjorde en stor ansamling av kroatiska krigare vad alla andra europeer misslyckats med, och besegrade mongolerna.

Emellertid finns det varken historiska eller arkeologiska belägg för slaget. Däremot finns desto fler uppgifter som talar emot att det inträffat. Vid 600-årsminnet av det påstådda slaget skrev en patriotisk kroat en dikt som fick stor uppmärksamhet; även om idén cirkulerat tidigare så var det då, i det nationalistiska 1800-talet, som sagan om slaget vid Grobnik upphöjdes till förment sanning. Åtminstone bland patriotiska kroater.

Wikipedia: Battle of Grobnik Field


2 kommentarer:

JLA sa...

"Långt, långt österut hade storkhanen Ögedei avlidit, och härföraren i Europa, Batu khan, tvingades återvända till Karakorum."

Jag kan upplysa att detta är något av en faktoid i sig själv eller i alla fall en mycket tveksam teori till varför Mongolarmén drog sig tillbaka. Denna uppgift kommer från munken Carpini, som hörde detta på en diplomatisk resa till mongolerna några år senare. Det motsägs dock av Rashid al-Din som skrev att Batu inte hade nåtts av nyheterna om Ögedais död när han drog sig tillbaka. Rashid al-Din hade nog rätt med tanke på att det är osannolikt att Batu skulle ha kunnat meddelas på så kort tid (3 månader om jag minns rätt) och över så långt avstånd. Varför mongolerna faktiskt drog sig tillbaka är omdebatterat bland forskare.

Hexmaster sa...

Tack - såg ju diskussionen, borde tagit med den här. Ska uppdatera.