2017-04-11

Kadaververwertungsanstalte och tvål

Kejsar Wilhelm till rekryten: "Och glöm inte att din kejsare kommer att få bruk av dig – levande eller död".
(Vid fiendens "Anläggningar för kroppars användande" behandlas döda tyska soldater kemiskt för att bli kommersiella produkter som framför allt smörjoljor och grisfoder.)
- Punch, 25 april 1917

Det kan ha börjat som ett språkligt missförstånd. Under första världskriget höll sig tyskarna med Kadaververwertungsanstalte, "kadaver-användnings-anläggningar", där man tog döda hästar (som det fanns i mängder), avskiljde fettet från dem, och förvandlade fettet till smörjoljor och annat.  Omkring 1915 började ett rykte cirkulera där anläggningarnas råvara inte utgjordes av hästar utan av stupade tyskar. Våren 1917 upphöjdes ryktet till officiell propaganda genom bl.a. skämttidningen Punch. En anledning till att det togs upp just då kan ha varit att man ville få med Kina på rätt sida i kriget. Frågor som huruvida det kunde räknas som kannibalism att äta grisar som fötts upp på foder gjort av människor diskuterades. Att fabrikerna togs på allvar visar hur långt demoniseringen gått även under detta krig.

Första världskriget såg en hel del propaganda där såväl sanna som mer eller mindre påhittade påståenden brukades och missbrukades i moralhöjande åtgärder. Historien om Kadaververwerstungsanstalte var den otäckaste. Den förblev en het potatis även långt efter kriget som de ansvariga helst inte hanterade alls. Den togs givetvis upp i Tredje rikets anti-brittiska propaganda. Och bara några år senare blev den åter dagsaktuell, när rykten började cirkulera om en omfattande tysk organisation som avlivade judar i industriell skala. Man kan förstå om de som skämts i åratal för vad de spritt och trott om tyskarna hade mycket svårt att ta till sig liknande uppgifter knappt trettio år senare.

There can be no doubt that the reported commercial use of the corpses of the murdered Jews undermined the credibility of the news coming from Poland and delayed action that might have rescued many Jewish lives.
- Joacim Neander, The German Corpse Factory. The Master Hoax of British Propaganda in the First World War (Saarland U P 2013)

Det är ironiskt på så många nivåer att den groteska tvåltillverkningen faktiskt, efter vad omdömesgilla forskare kommit fram till, förekom i Tredje riket. Inte i någon större skala, och för medicinskt bruk, inte som vanliga hushållstvålar. Men icke desto mindre.
An inquiry by the Gdansk Branch of the Commission for the Investigation of Crimes against the Polish Nation has concluded that soap was made from human fat and used for general cleaning purposes at the Anatomy Institute of the Gdansk Medical Academy, under the direction of Professor Rudolf Spanner, during the Second World War.
- Auschwitz-Birkenau: Human Fat Was Used to Produce Soap in Gdansk during the War, 13 oktober 2006

Wikipedia (eng.): Kadaververwertungsanstalt; Soap made from human corpses

1 kommentar:

Kurt sa...

En annan intressant sak man ofta ser när det gäller döda kroppar är denna rädsla för att det skall spridas farliga mikroorganismer från dem! Men de allra flesta smittsamma mikroorganismer kräver ju levande celler för att föröka sig. Det är naturligtvis inte nyttigt att få i sig bakterier från ruttnande kött, men det skapar inga epidemier!