2012-12-31

Nyårsfråga: Skumpa

 1. Gallagher Park i Omaha, Nebraska var 1895-1940 en nöjespark vid namn Krug Park. Den är mest ökänd för en allvarlig olycka i bergochdalbanan 1930.
 2. Hönspest eller fågelinfluensa blir tydligare i färg, märker vi... Avipoxvirus ger upphov till bölder liksom en sorts mikroskopiska klumpar inne i cellerna; de sistnämnda kallas Bollinger-kroppar efter upptäckaren, läkaren/veterínären Otto Bollinger (1843-1909).
 3. Hammarsmeden i Kristianstad skulpterades av belgaren Constantin Meunier.
 4. Farr 30 är en segelbåts-klass. Den hette till att börja med Mumm 30 efter sponsorn. Sedan dessa för några år sedan slutade med båtsponsen fick båtarna heta som konstruktören.
Ole Bull är hemma igen och grabbar raskt åt sig bubblet. Tack för i år, och gott nytt!

2012-12-30

Blystöpning

Några exempel med tolkningsförslag.

Blyet smältes i en för ändamålet tillverkad skål. Vid sidan om sig hade man en hink, fylld med vatten. Det smälta blyet slogs sedan över i hinken med det kalla vattnet och bildade de mest egendomliga figurer, medan den som figuren stöptes åt, ropade "min lycka, min lycka", lyckofigurema "likkjo" ställdes sedan ut på väl synliga platser i hemmen så att var och en ur nyårsnattens blystöpning kunde utläsa sin lycka för det kommande året.

- Från Runö - svenskön i Rigaviken

Blystöpning är en levande nyårstradition i Tyskland och Österrike, liksom i Finland, av någon anledning. Öar av tradition i ett hav av glömska?Silvester i DDR 1957.

Även om man utan svårigheter kan se rubrikerna framför sig, ifall någon i våra dagar skulle få för sig att skvätta med smält bly tillsammans med barnen. Mysigt eller ej.

Wikipedia (ty.): Bleigießen

2012-12-28

Puh får sin röda tröja

Ernest Howard Shepard var den förste som ritade Nalle Puh (som ovan, 1926). Sedan dess är det svårt att tänka sig figurerna på något annat sätt. Notera att bilderna länge var i svartvitt.

Nalle Puh-industrin är av gammalt datum. Redan 1930 köpte Stephen Slesinger rättigheterna för USA och Kanada (de skulle några decennier senare säljas vidare till Disney). Skivan på bilden är från 1932. Detta är den första bild där Puh fått en röd tröja.

När Shepards bilder så småningom färglades, hade den röda tröjan satt sig.

2012-12-27

Vår tids druider

"I min religiösa uppfattning har jag icke plats för någon djäfvulsföreställning." Detta uttalande gjordes våren 1909 av Nils Hannertz, pastor (i Stockholm, tror jag). Han blev ögonaböj anmäld för att inte ha följt kyrkans lära.

Jag vet inte om den faktiska rubriceringen var kätteri. Däremot verkar redaktör Karlgren på DN, som lämnade in anmälan, inte ha gjort detta av omsorg om Sveriges själavård eller så, utan för att få kyrkan att tala klarspråk i en fråga som sannerligen måste vara central för den: Finns Fan?

Resultatet: Pastor Hannerz frikändes. Varefter Karlgren glatt kunde kungöra att djävulens jordfästning ägt rum, "utan alltför överdriven pomp och ståt" etc.

Detta som bakgrund till en muntert ilsken kommentar av det hela som jag gärna delar med mig av:

Emellertid ilsknar jag stundom till, allvarligt talat, när jag tänker på prästernas uppträdande i djävulsstriden. Ha vi verkligen inte kommit längre ännu, nu, år 1909, än att vi syssla med frågan om djävulens existens? Och äro vi verkligen så dumma att vi ännu fortsätta att underhålla en hel klass hycklande, flottiga individer, som säkerligen flina åt oss när de äro för sig själva?

Här ogillas starkt det faktum, att kyrkan på den tiden - och länge än - utgjorde en del av staten. Och att den befängda metafysiska striden bedrevs av folk som var avlönade av det allmänna. Liksom det större problemet att den inte ägde rum på medeltiden eller så, utan i en tidsålder som borde veta mycket bättre.

Vi leva ju i vetenskapens tecken. Det arbetas på alla områden, ödmjukt och stolt på lösningar av gåtor. Vi närma oss förverkligandet av blyga och nobla barndomsdrömmar, vi börja tro - eller vår tro håller på att förverkligas.
Och så tillåta vi druiderna, dessa andliga slaktare, dessa sinsemellan grälande, obildade, drumliga, ljugande, idiotiska företeelser, som bråka om större våningar i sina församlingar i stället för att upplåta rummen åt fattiga och sjuka och leva som den Kristus de hycklande säger sig vara lärjungar av, bråka offentligt i frågor som de borde avhandla i källare djupt under gatans nivå, där de passa bäst.

- Albert Engström, "Präster, pansarbåtar och konstverk", En bok till (Albert Bonnier 1909)

Not, jag håller inte med om att präster tenderar att vara obildade. Men det kanske var annorlunda på den tiden.

2012-12-26

Indian-koder

Under andra världskriget använde amerikanerna Navajo som "kodspråk". Poängen var att indianernas språk var oknäckbart (givet förutsättningarna) och dessutom helt okänt för fienden. Istället för att använda chiffreringsmaskiner hade man med sig indianer i fält som kommunicerade med varandra; snabbare och smidigare, men ändå säkrare.

Denna episod har blivit relativt allmänt känd, främst tack vare filmen Windtalkers (2002).

Vad som är mindre känt är att man använde indianer redan under första världskriget. De första som sattes in var några Cherokee-indianer, sedan utbildades en grupp från Cochtaw-stammen (bilden). Eftersom de sattes in under krigets sista månader, veckor eller rentav dagar gjorde dessa windtalkers inget större avtryck.

Men nu kände tyskarna till företeelsen. Under 1930-talet skickades språkvetare över till Amerika för att inventera ursprungsbefolkningarnas lingvistiska förråd. Det måste ha varit en fascinerande uppgift, men utifrån uppdragsgivarnas syften högst otacksam; det finns en mängd vitt skilda indianspråk med ett myller av dialekter, och det hade krävts åtskilliga regementen med lingvister för att kartlägga allihop.

Ett språk som varken tyskarna eller några andra nedtecknat var navajo. Stammen fanns i Oklahoma vid den här tiden, dit de fått bege sig från sydöstra USA. Språket hade också andra fördelar som gjorde att man valde det.


Ett litet smakprov på navajo.

2012-12-25

Gamla julseder

Vår tid är icke skonsam mot gamla plägseder. En efter en försvinna de olika landssederna och äfven julbruken följa denna lag. I gamla dagar var julen kanske inte gladare än i våra dagar men de många speciella julsederna gåfvo mera intresse åt högtidens firande

I den "gamla goda tiden" var november knappast inne förrän alla göromål började hänföras till julen, allt antog namn därefter och måste genom någon utmärkande egenskap svara däremot ända till "julveden" och "julfodret".


- Utdöende gamla julseder, Hvar 8 dag, 28 december 1913

Bland allt annat fastnar jag särskilt för gamla tiders tidiga julfokuserande, redan i början av november... Det är inte så det brukar låta när gammalt folk minns saker idag? Nej, för det var före deras tid. Traditioner och seder förändras konstant. Det som var självklart för 200 år sedan var udda för 100 år sedan är självklart idag.

För några exempel på de "gamla plägsederna", se historikern Oskar Sjöströms fina artikel "Gamla julen slogs i spillror redan för hundra år sedan", DN 24 december 2012. (På dn.se har de satt rubriken "Mångkultur gav oss jultraditioner" vilket är sant men inte samma sak; den främsta poängen är att traditioner förändras helt av sig själva, oavsett allt annat.)

2012-12-24

Lördagsfråga: Julafton

 1. Affisch för filmen The Birth of a Nation (1915), baserad på boken och pjäsen The Clansman. Den framställer det första Ku Klux Klan i ett heroiskt ljus. "Det första"? Ja, för KKK grundades julafton 1865. Det höll i några år. Sedan återupplivades rörelsen tack vare den populära filmen, detta KKK 2 höll i några decennier. Det som finns idag är diverse mer eller mindre relaterade organisationer som återanvänt det "säljande" namnet och några andra detaljer.
 2. Verdis Aida hade premiär julafton 1871. I Kairo, då ju operan utspelas i det gamla Egypten (ej mer specifikt än så). Premiären hade varken med Suezkanalen eller operahuset att göra; typiska exempel på hopkopplingar av kända händelser som råkar ligga nära varandra.
 3. Bild AS08-14-2383 som den återfinns i magasin B från Apollo 8. Roterad 90 grader medsols känner man lite lättare igen en av de riktigt världsberömda bilderna. Apollo 8 var speciell på flera sätt: Det var första gången människor lämnade jordens omloppsbana, den första gången folk lade sig i bana kring en annan himlakropp, första gången någon fick se månens baksida med egna ögon. Och så var det första gången någon någonsin fick se en jorduppgång. Julafton 1968.
 4. En gammal bild på Sankt Nikolaus-kyrkan i Oberndorf bei Salzburg. Den förstördes på 1890-talet. Idag ligger där ett kapell, Stille-Nacht-Kapelle. Namnet kommer av att sången fick sitt uruppförande i den gamla kyrkan julafton 1818. Idag lär julstämningen ligga så tjock på platsen att man kan tälja den med kniv.
Flera var inne på julafton (liksom några andra förslag som var riktigt bra), men som Pölsa Dum var såväl först som sist på pucken går julsegern till honom.

God jul!

2012-12-23

Eter för barn

Och nu vill jag bedja dig taga hela din inbillningskraft till hjelp: jag kommer nämligen att fordra af dig, att du skall med inbillningen se någonting, som är fullkomligt lika osynligt som kejsarens nya kläder i Andersens saga; skillnaden är bara den, att det här osynliga något är i hög grad lifaktigt; och ehuru vi hvarken kunna se eller röra vid det, känna vi det genom dess verkningar.

Föreställ dig således ett tunnt ämne, som fyller allt rummet mellan oss och stjernorna! Ett ämne så fint, att det icke blott är osynligt, utan kan genomtränga fasta kroppar sådana som glas, is, ja, äfven trä eller tegelstensmurar. Detta ämne kalla vi eter.

Jag kan icke här redogöra för skälen, hvarför vi måste antaga, att ett sådant ämne fins utbredt i allt rum. Du måste tillsvidare antaga det på utsago af sådana män som Sir John Herschel eller professor Clerk-Maxwell, tills du kan studera frågan på egen hand.

- Arabella Buckley, Vetenskapens sagoland (Lars Hökerberg, Stockholm, 1886) sid 37

I en populärvetenskaplig framställning för barn fanns denna beskrivning av etern, den mystiska substans man visserligen inte kunde väga eller mäta men antog fanns överallt för att ljusvågorna skulle ha något att vara vågor i. En stund efter sekelskiftet insåg man att den inte behövdes.

Nu blev det lite olyckligt med hänvisning till kejsarens nya kläder och ordet "inbillning"; etern var inte pseudovetenskap utan god vetenskap som råkade vara fel.

2012-12-21

Gott nytt storår!


Idag är, enligt någorlunda samstämmig expertis, den första dagen på den 13:e baktunen i mayaindianernas kalender. Det innebär att "den stora årscykeln" om 5125 år har gått ett varv, sedan den inleddes i augusti 3114 f.Kr.

Är inte det rätt häftigt?


Inte för att Mayaindianerna hade så snäva perspektiv. Liksom hinduerna var de inte främmande för att bolla med årmiljoner. Mina fetstilningar:

The inscription on Quirigua stela F, or 6, shows a Long Count date of 9.16.10.0.0 1 Ahau 3 Zip (March 15, 761 Gregorian). The huge distance date of 1.8.13.0.9.16.10.0.0 is subtracted and the resulting date is given as (18.)13.0.0.0.0.0.0.0 1 Ahau 13 Yaxkin, which is equivalent to a day over 90 million years in the past. There is another distance date on Quirigua Stela D or 4, that gives a date of 9.16.15.0.0 7 Ahau 18 Pop (February 17, 766 Gregorian), to which is added 6.8.13.0.9.16.15.0.0, to give a date of (13.)13.0.0.0.0.0.0.0. This is over 400 million years after the date the stela was erected.

Wikipedia (eng.): Mesoamerican Long Count calendar - Piktuns and higher orders

Hur som helst. Även om man idag knappast har särdeles mycket ståhej vid berget Bugarach, trots allt som skrivits i frågan, så är vi några som kommer att uppmärksamma denna domedag in spe; om inte annat så för att det lär dröja innan foliefolket blir lika överens om något som de var om 21/12 2012.

Göteborg: Puben vid världens slut, Jerntorgets Brygghus kl 18
Stockholm: Undergången, Bonden Bar kl 19För övrigt publicerades denna bloggpost vid vintersolståndet. Som är en tidpunkt, inte en dag. Fast det visste nog de flesta som läser det här ändå.

2012-12-20

Mayakalenderns skottår

Fått nog av undergången än? Det är snart över.

Den här uppgiften cirkulerar:


Roligt! Tacksamt. Men inte sant.

Mayaindianerna hade inte en kalender utan flera. En av dem, Haab', var på 365 dagar och saknade sålunda skottår. Det har noll och intet att göra med den uträkning enligt vilken baktun 12 övergår till baktun 13 den 21 december 2012.

James Watt: Mayan Calendar and the Gregorian Leap Year


Uträkningen om den 21 december är ingalunda självklar eller ens särskilt enkel. James Watt ovan, som verkar insatt och kompetent, hävdar att den är korrekt. Men se till exempel artikeln med den flerdubbelt missvisande rubriken:

- Det finns bara en formel som passar med den enda kända daterbara händelsen i forntida inskriptioner, som är en solförmörkelse omnämnd på en arkeologisk mayaplats. Och enligt den korrelationen infaller slutdatumet på julafton, säger Johan Normark.

- Mayafolket hade fel - jorden går under till jul, GP 20 december 2012

Hur som helst. Ett par dagar till så slipper vi grubbla över mayakalendern.

2012-12-19

Nibiru!

V 838 Monocerotis: En röd stjärna i stjärnbilden Enhörningen. Ingen planet - alls.

Nu blir det lite komplicerat. Inte för att verkligheten är komplicerad, men för att folk ibland gillar att krångla till det, med rykten, missuppfattningar och rena fantasier.

Till att börja med har vi Zecharia Sitchin. Han är en känd pseudovetare som utvecklade en krånglig och mestadels ur luften gripen historia om människans äldsta historia, där den påhittade planeten Nibiru spelar en stor roll. Det är, påstår Sitchin, en planet i vårt solsystem. Dess utdragna bana (omloppstid ca 3600 år) innebär att den tillbringar sin mesta tid bortom Neptunus. När den kommer in mot våra trakter har den tidigare ställt till det något förfärligt. En gång för mycket längesedan ska en av dess månar ha kolliderat med den likaledes påhittade planeten Tiamat och efter några ganska komplicerade turer ha format jorden, månen, asteroidbältet och ett antal kometer. Långt senare ska Nibirus invånare, annunaki, ha besökt jorden på jakt efter värdefulla råvaror. För att skaffa arbetskraft tog man några befintliga primater och moddade dem med sitt eget DNA. Resultatet blev vi: Homo erectus + annunaki-gener = Homo sapiens.

Den första högkulturen, sumererna, hade kontakt med annunaki; när de beskrev sina gudar, var det helt enkelt Nibirus invånare. Det är från de källorna Sitchin fått sin information. Andra ser en beskäftigt kreativ virrpanna som hämningslöst använder precis allt som talar för hans egna idéer, och ignorerar överväldigande belägg som talar mot.

Nästa person är Nancy Lieder. Hennes källa är inte kilskriftstavlor utan Zetanerna, en sorts utomjordingar. (Av bilderna att döma ser de ut som de klassiska Greys, med stora svarta ögon och små käkar etc.)
Svaren från ZetaTalk täcker frågor som förebuden för ett Polskifte och hur detta relaterar till den kommande Transformationen som världen förväntas att genomgå; de självcentrerade och de Serviceinriktade Orienteringarna av människor och utomjordingar från andra världar; hur oavsiktliga Kallelser till utomjordingar kan sätta dig i kontakt med endera gruppen; hur Besöken lättare kan förstås om man förstår den spirituella orienteringen; hur besökare från andra Världar är bevakade av Världarnas Råd, som Reglerar deras uppträdande här på Jorden; varför vi endast gradvis presenteras för besökare från andra världar; vad som kommer att driva på Uppvaknandet så att den går fortare; i vilken omfattning Regeringen är medveten om det och deras mellanhavanden med utomjordingarna; sanningen och orsaken för utvecklingen av Hybriderna som bedrivs av Zetanerna och hur detta görs genom att blanda de bästa egenskaperna både från Zetaner och Människor; varför utomjordingar kan försvinna och gå igenom väggar; hur förändringar av både fysisk och spirituell Densitet kommer att gestalta sig i framtiden; vad Zetanerna har att säga oss om våran Vetenskap; vad Zetanerna som studenter av den mänskliga naturen har dragit för slutsats angående Människan; och till slut talar Zetanerna om våra Myter.
- ZetaTalk, svenska versionen

På 1990-talet började hon att varna för den kommande kataklysmen: En planet, "Planet X", skulle krocka med jorden eller komma tillräckligt nära för att ställa till det å det grövsta. Detta skulle inträffa våren 2003. Att så inte skedde betydde ingenting - det gör det inte i undergångsbranschen. (Att den 21 december 2012 kommer att passera som vilken 21 december som helst kommer kanske att lägga viss sordin på det hela, åtminstone tillfälligt.) Så småningom kom någon på att koppla ihop de två planeterna - vilket gick desto bättre eftersom båda ju är påhitt.

Sedan dess har andra bidragit till en besynnerlig gegga av astronomi (såväl pseudo- som vanställd riktig astronomi), domedagsprofetior och new age, liksom lite konspirationsteorier och allt vad det är. Man pratar om påstådda sägner från maya- och hopi-indianer, man pratar om Barnards stjärna, alla kometer man kommer på och några till, och om de riktiga makthavarnas försök att hålla den annalkande katastrofen hemlig. Man granskar rymdfotografier och tror sig se Nibiru i solfläckar, eller för den delen i den vackra V 838 som pryder denna bloggpost. Och så vidare.

Man kan få en aning om hur tongångarna går när till och med en etablerad gök som Carl-Johan Calleman, som annars verkar vara beredd att tro på precis allt som verkar spännande (bara artikelns rubrik...), avfärdar Nibiru så här kategoriskt:
Idén om att Nibiru skulle återvända 2012 eller mer specifikt på 21 december 2012 stöds inte av någon som helst bevisning.
Nibiru har bevakats av miljoner på YouTube och medverkat i en konstig blandning med Sitchins idéer och Mayakalenderns felaktiga slutdatum i december 2012. Medan förespråkarna för denna idé talar mycket om mörkläggning och konspirationer, finns det faktiskt inga bevis att Nibiru finns. Dessutom är det diskutabelt om 2012 har någonting med Nibiru att göra eftersom ingen forntida Maya profetia antyder dess existens. [ja men då så]
Nibirus förhållande till 2012 blir sedan ännu mer diskutabelt när du inser att dess förespråkare har ersatt Mayakalenderns diagram av evolution med de föreslagna effekterna av denna hypotetiska planet, som en förklaring till den mänskliga händelseutvecklingen. Personligen ser jag ingen anledning att anamma en idé som saknar grund i modern vetenskap eller antika profetior.
- Carl-Johan Calleman, Kometerna hösten 2011 uppfyller Maya-, Hopi- och Kristna profetior, NewsVoice 1 juli 2011

Callemans stora grej är annars att den stora dagen som Mayakalendern förutspår inte är den 21 december 2012 utan den 28 oktober 2012. Inte heller var det tal om världens slut utan en sorts allmän "medvetandehöjning" - en riskfri profetia, således. Och dessutom just det som new age alltid gått ut på: vattumannens tidsålder. Även om detta begrepp sedan länge är hopplöst omodernt.


Wikipedia: Nibiru cataclysm

2012-12-18

Apokalyps då och då

The end-time has come. Hundreds of millions will die in the worst time of tribulation the world has ever known. You need to be informed so you can know how to respond.

Känner ni till Ronald Weinland? Han är Guds profet, den förste på 1900 år. På hans populära hemsida www.the-end.com berättar han om hans populära böcker 2008 - God's Final Witness (det är han själv som avses) och The Prophesied End-Time. I dessa förklarar han vad han fått veta, från absolut spiksäkrast tänkbara håll, om Slutet med stort S. Närmare bestämt är det Johannes Uppenbarelse, tidernas mest söndertolkade text, som här får ytterligare en tolkning.

Okej. Vad har då profeten Weinland att säga? Jo, det varierar. Lite märkligt? Men så är det.

Känner ni till den genomförträffliga sidan archive.org? Med den genomförträffliga tjänsten Internet Wayback Machine? I vår nätbaserade tid utgör den tvärsäkerhetens fiende nummer ett. Där kan man nämligen studera hemsidor över tid, och ibland se riktigt detaljerat hur de förändras.

Ta till exempel följande profetia, som den kungjordes av Weinland under 2007 på sidan 2008 - God's Final Witness:

Some of these prophecies concern the demise of the United States over the next two years, which will be followed by man's final world war.

Nedräkningen uppdaterades sedan till "the next year". I december 2008 börjar det brännas:

Some of these prophecies concern the demise of the United States over the next six months [...]

I januari 2009 får USA fristen förlängd, av någon anledning. Kanske köpslog Weinland med Jahve, likt Abraham gjorde med Sodom och Gomorra? Ett halvår till, max, fick landet.

Some of these prophecies concern the demise of the United States over the coming year [...]

I november 2009 försvinner denna mini-domedag, utan att lämna några spår efter sig. Å andra sidan får vi god kompensation i form av ett datum för den riktiga, stora domedagen. Har mänskligheten någonsin sett något liknande!

The year 2008 marked the last of God’s warnings to mankind and the beginning in a countdown of the final three and one-half years of man’s self-rule that will end by May 27, 2012.

Detta allra sista datum stod kvar länge och väl. Jag vet inte hur länge, Wayback-maskinen har en viss fördröjning, men det fanns kvar sommaren 2011.
 

Jag vet inte vad Weinland med ev. lärjungar gjorde i maj 2012. Höll sig i någon bunker, gick ut på gatorna och varnade alla motbjudande hedningar, eller väntade i frikyrklig glädje på den underbara 27:e (som för övrigt var pingstdagen) då all skit äntligen ska försvinna? Hur som helst.

Någon gång under 2012 uppdaterades Weinlands hemsida. Nu är det pingsten 2013 som gäller.


Kommande pingstdag är den 19 maj 2013. Då är det dags att huka sig! Igen. Kanske.

2012-12-17

Lördagsfråga: Kookaburra

 1. Dulmont Magnum kallades oftare Kookaburra, anspelande på ursprungslandet. Den var en bärbar dator som lanserades 1984. Det verkar ha varit en illa häftig maskin, som utöver OK prestanda för tiden var bärbar. Eller åtminstone släpbar, på knappt fem kilo.
 2. America's Cup kommer från Storbritannien ("America" avser inte landet utan en båt), men den som tror annat må vara förlåten; pokalen var i amerikansk ägo från 1851 till 1983. Sedan hamnade den i Australien. 1987 var det dags igen, och då vann Dennis Conners lag (bilden) stort över Kookaburra III.
 3. Ric Charlesworth, känd spelare av såväl landhockey (bilden) som cricket. Det australiensiska landhockeylaget, som tydligen är bland de främst i världen, kallas Kookaburras.
 4. Från videon till "Aikea-Guinea", Cocteau Twins (1985). Så heter också en skiva. Den andra låten på den skivan heter "Kookaburra".
Pölsa Dum knep till slut en lördagsfråga som var såväl lite knepigare som lite lurigare.

Och en kookaburra är alltså ett fågelsläkte om fyra arter i Australien och Nya Guinea. De är kända för sitt särpräglade skrattande läte och har blivit en sorts nationalsymbol. De är släkt med kungsfiskarna.

2012-12-16

Breakfast of Champions


Det här är inte bara reklam för barn, utan reklam i ett TV-program. Ding Dong School med Frances Horwich gick på 1950-talet då sådant gick för sig. Produkten som hyllas är frukostflingorna Wheaties. Dess slogan, "Breakfast of champions", lär den ha fått 1927, av en reklamnisse som fick ett inspirerat ögonblick.

Kurt Vonnegut (som jag inte förrän nu visste var d.y.) skrev 1973 boken med samma namn. I en nyckelscen sitter de två huvudpersonerna i en bar. Servitrisen levererar deras martinis med frasen "Breakfast of champions".


I juli 2009 beskrev Christopher Hitchens (13 april 1949-15 december 2011) något han inte kunde vara utan på resa, liksom sin favoritwhisky.

2012-12-14

Feodal avel 1907

I sydöstra Ryssland har godsägaren Raschatnikow sedan tre årtionden satt som sin uppgift, att på sitt gods avla upp en frisk och vacker människostam. För den skull tolererar han bland sina underlydande endast personer med utmärkt hälsa och skönhet, och parar ihop dessa i äktenskap efter kreatursavelns principer. Raschatnikow har på detta sätt erhållit över 100 utomordentligt friska och vackra barn, mellan vilka första äktenskapet ägde rum 1907. Tyvärr får man väl antaga, att den ryske filantropen anställer sina experiment utan kännedom om den modärna ärftlighetsforskningens resultat.

- Bengt Lidforss, Naturvetenskapliga kåserier (Framtidens Bokförlag 1912), sid 145

I en fotnot återger Lidforss ett arbete som jag inte fått bekräftat, men som vore betecknande för ett land som ännu för 100 år sedan levde på medeltiden. Huruvida socialisten, professorn i botanik m.m. lagt någon ironi i ordet "filantrop", eller hur han egentligen såg på det hela, vet jag inte.

2012-12-13

Svenskfientliga påhitt

Avsvenskifieringen av Sverige och svenskarna till förmån för den mångkulturella geggan brukar göra sig lite extra påmind när det lackar mot lucia och jul. I år har vi bl.a. fått uppgifter om att ledningen på Jättestenskolan i Grums i sin outgrundliga visdom meddelat förbud mot stjärngossar i årets luciatåg. Man menar nämligen att stjärngossestruten och staven med stjärnan är kristna symboler och att de därför är rasistiska.

- Snart är det jul - eller? Avpixlat 2 december 2011

Om detta svenskfientliga påhitt inte fick i närheten lika stor uppmärksamhet som en annan incident häromveckan, så beror det åtminstone delvis på att det verkligen var ett påhitt. I betydelsen osanning, rykte, faktoid. En anka, men till skillnad från andra ankor fick den så att säga aldrig luft under vingarna.

Vi förbjöd inga stjärngossar förra året, hade ett helt gäng med i luciatåget.
Vi har aldrig förbjudit stjärngossar i vårt tåg och kommer inte att göra det i år heller.


- Inger Leonardsson, biträdande rektor Jättestenskolan, mail 12 december 2012


Vad som är långt säkrare än amen på skolavslutningen är att ljusbruna rykten kommer att cirkulera varje jul, nationaldag och annan passande tid på året. Vare sig de har det minsta med verkligheten att göra (Tintin-förbudet, Nogger, eller den fåniga pepparkakshistorien) eller inte (stjärngosseförbud, gratis körkort till invandrare).

Eller för den delen potatisodling i vardagsrummet, eller råttor i pizzor.

2012-12-12

Spökprat för barn

Så här marknadsfördes ouija-bräden för 120 år sedan:

- Annons för The 99-cent store, Omaha Daily Bee, 17 december 1893

Där är den, inklämd bland spel, modelltåg, dockserviser, ångmaskiner med mera. Denna aningen mer sofistikerade variant av anden i glaset var en leksak, ett barnsligt tidsfördriv. Ingen svartrock gjorde sig löjlig över dem.


Det skulle dröja till den spiritistiska vågen vid första världskriget innan "medierna" rutinmässigt började infoga brädena i sina repertoarer. Det var då och därför ouija började betraktas som en sorts ockulta redskap.

Å andra sidan fanns det, då som nu, folk som förstod bättre. Harry Houdini är den idag mest kände, men det fanns fler. Några var till och med präster. Läs här om fader Charles S. De Heredia, som turnerade med sina "seanser" där han visade hur man kan skapa illusioner av kontakter med andevärlden.


"Ouija-brädet," sade den lille prästen, "är helt enkelt det undermedvetna som styr händerna."

- The Washington Times, 6 juni 1920

Mycket mer finns inte att säga i denna icke-fråga.

2012-12-11

Tolvan Tolvansson

Känner ni Tolvan Tolvansson? Inte? Han är inte född igår. Utan imorgon, eller för hundra år sedan imorgon, beroende på hur man räknar.

Exempel från länssjukhuset i Halmstad: Manus sinister dorsalt = vänster hand uppifrån. Källa Familjen Ahl.

På onsdag fyller testpatienten Tolvan Tolvansson, med personnummer 121212-1212, 100 år, eller så föds han. Det spelar ju egentligen inte så stor roll eftersom han inte finns på riktigt utan i flera år har använts i utbildningssyfte i olika vårdsystem.

- Tolvan Tolvansson smet från Skatteverket, Dagens Medicin 10 december 2012

På bilden ser man att Tolvan är född 1912. Eftersom bindestrecket i hans personnummer kommer att stå kvar oförändrat på hundraårsdagen istället för att ändras till ett plus, så blir han så att säga numeriskt återfödd. Att det är en han ser man på den näst sista siffran, som är udda för pojkar och jämn för flickor. Vilket inte hindrar att Tolvan har en förvirrad tillvaro, såväl i livet som döden.

Han är förmodligen en av de få patienter som både har haft prostatacancer och varit gravid samtidigt. För att inte tala om alla gånger han har dödförklarats.

Är detta något mer än en kuriositet? Jo, för att det imorgon kan födas ett gossebarn som får just det personnumret. Och som vid slagningar i vårdsystemen, där det med en sannolikhet gränsande till fullkomligt tvärsäkerhet ligger kvar skräp från testkörningar, kommer att få alla möjliga och omöjliga diagnoser.

Men har man inte reserverat 121212-1212 så att ingen fysisk person riskerar att få det? Nej, det är just vad Skatteverket inte gjort. (Tydligen har någon livs levande 1912:a aldrig funnits av ren tur.) Eftersom man, när DM frågade, inte hade en aning om Tolvans existens.

Så man kan säga att Tolvan Tolvansson lurat såväl skatterna som döden. Inte illa.

2012-12-10

Lördagsfråga: Nobellöst

 1. Jean-Paul känner ni igen. Han fick nobelpriset i litteratur 1964 men tackade nej till det. Enligt en uppgift jag inte sett bekräftad ska han senare ha ångrat sig och frågat om han kunde få pengarna ändå.
 2. Richard Kuhn fick 1939 1938 års nobelpris i kemi (sådant förekom lite då och då, det mest kända priset "i efterhand" är Einsteins). Han var tvungen att tacka nej. Efter kriget fick han sitt diplom och sin medalj, dock inte pengarna - stadgarna fungerar tydligen så.
 3. Adolf Butenandt fick 1939 halva 1939 års nobelpris i kemi. Han fick också diplomet och medaljen efter kriget.
 4. Gerhard Domagk fick 1939 års nobelpris i medicin. Han fick också diplomet och medaljen efter kriget.
Fyra nobelpristagare som inte fick sina priser. Det tog Ole Bull snabbt - ständigt denne Ole - och Egon fyllde på med namn.

Att tyskar inte fick ta emot nobelpris berodde på att Hitler surnat till på hela inrättningen 1936. Då hade norskarna bestämt sig för att ge 1935 års fredspris till antinazisten Carl von Ossietzky. Denne kunde inte ta emot priset eftersom han satt i koncentrationsläger. (Det kan noteras att han var omstridd även i Norge; två höga politiker lämnade kommittén i protest mot utnämnandet, och kung Håkon uteblev från ceremonin.)

Därmed inte sagt att de tre ovan var antinazister. Domagk verkar ha varit mest mot, åtminstone fick han logera hos Gestapo en vecka (f.ö. fick Sartre med några månader i läger). Kuhn var mer samarbetsvillig, och Butenandt blev medlem i NSDAP 1936. Vad som nu är äkta övertygelse, mer hälsosam än hedersam anpassning, eller något däremellan.

Att Sartre inte tog emot priset var en, om inte beundransvärd (jag tror aldrig jag sett någon som tyckt att det var ett smart drag) så åtminstone ovanlig principfasthet: Han tog inte emot några priser, ordnar eller utmärkelser över huvud taget.

2012-12-09

Inget pissande i Bibeln

När Simri väl hade blivit kung och bestigit tronen dödade han hela Bashas ätt; inte ett enda manfolk lämnade han kvar, varken släktingar eller vänner.

- Första Kungaboken 16:11

Vad har vi här? Ett typiskt citat från den goda boken, källan till och normen för den kristna läran, såklart. Gamle kung Basha tog sig en gång lite för mycket, varpå hans dittills trogne general Simri passade på att avrätta honom och genomdriva en statskupp av det blodigare slaget.

Citatet är från Bibel 2000. Vad som inte framgår är att översättningen är tillrättalagd för moderna spröda sinnen. Det som här sammanfattats som "manfolk" översattes i exempelvis Gustav Vasas bibel som "then som på weggena pissa".

"De som pissar på väggarna" - är inte det en bild som heter duga, oförglömlig och ögonblickligen begriplig. Och det är så det står i källan. Varför fick inte den ordalydelsen vara kvar?

And it came to pass, when he began to reign, as soon as he sat on his throne, [that] he slew all the house of Baasha: he left him not one that pisseth against a wall, neither of his kinsfolks, nor of his friends.

- King James Bible (1611)

cumque regnasset et sedisset super solium eius percussit omnem domum Baasa et non dereliquit ex eo mingentem ad parietem et propinquos et amicos eius

- Hieronymus, versio vulgata (400-talet), nyckelorden fetstilta- Den masoretiska texten enligt Blue Letter Bible: 1 Ki 16:11

När jag kommit så här långt tänkte jag länka till min bloggpost om Thomas Bowdler och hans famösa "familje-Shakespeare", vari alla intressanta detaljer utelämnats. Men tydligen har jag inte skrivit den än. Det får åtgärdas.

2012-12-08

Lördagsfråga: Fler svartvita gubbar

Kan man någonsin få nog av svartvita gubbar?

2012-12-07

Abbey Roads


Den här skylten visar att vi är på stationen Abbey Road, West Ham i östra London. DLR = Docklands Light Railway, ett så kallat högbanesystem. Stationen har fått sitt namn efter Abbey Road i närheten, som i sin tur har fått sitt namn efter klostret Stratford Langthorne. Turister anländer dagligen till den berömda gatan.

Kanske en del av dem faktiskt är intresserade av Abbey Road i West Ham. Men de allra, allra flesta är egentligen ute efter Abbey Road i Westminster. Det är där, inne i city över en mil bort, som den berömda gatan med den berömda studion och det berömda övergångsstället ligger.

Noga räknat är de så här fel ute (klicka för större bild). Närmaste tunnelbanestation heter St John's Wood.


Wikipedia: Abbey Road DLR station; Abbey Road (street)

2012-12-06

Manah manah

Ur The Muppet Show, 25 april 1977:

Man hade gjort covers på låten tidigare, redan 1969 (samma trio). Det förefaller som om det var Mupparna som gjorde låten känd.

Covers, som sagt. Här har ni uruppförandet:


Kompositören hette Piero Umiliani, hans musik återfinns i en mängd filmer från tiden. Detta klipp kommer från en italiensk film vars titel inte behöver översättas: Svezia, inferno e paradiso (1968). Den var en pseudo-dokumentär av den säregna sort som låtsas att den förfasar sig över ting som den därmed har en ursäkt för att visa upp, i detta fall det syndiga Sverige. Företeelsen torde vara väl känd, men jag visste inte att den har ett namn: mondo films.


Wikipedia: Mondo films; Piero Umiliani 

2012-12-05

Superkontinenter

En gång i tiden satt alla kontinenterna ihop, i superkontinenten Pangea. Den tillhör allmänbildningen.

Färre känner till att Pangea inte var "urkontinenten". Den bildades för 250 miljoner år sedan då kontinentalplattorna drev ihop. Innan dess hade de varit lika kringspridda som idag.

Ännu längre tillbaka satt de (nog - de flesta uppgifterna här utgör forskningens försiktiga framkant, och kan mycket väl komma att vederläggas när som helst) ihop i en tidigare superkontinent som kallas Pannotia. Den var en kortvarig hopklumpning som bara fanns till i ca 60 miljoner år, eller för 600-540 miljoner år sedan.

Innan dess fanns följande mer eller mindre belagda superkontinenter:
 • Rodinia, 1250-750 miljoner år sedan
 • Columbia, 1800-1500 miljoner år sedan
 • Kenorland, 2700-1200 miljoner år sedan
 • Ur, bildades för 3000 miljoner år sedan och fanns på sätt och vis kvar ända fram till Pangea
 • Vaalbara, 3600-3100 miljoner år sedan
 Konstnärlig framställning av jorden i dess Rodinia-fas

Wikipedia: Supercontinent cycle


2012-12-04

Poultrygeist

Francis Bacon var en intressant herre. Eller flera stycken förresten, men den det gäller här levde 1561-1626. Just 1626 befann han sig i Highgate - då ett samhälle utanför London, idag en stadsdel i - på besök hos en vän. Under en åktur kom de att diskutera kylans konserverande effekt. Kanske snö bevarar kött lika bra som salt gör? De bestämde sig för att pröva idén omedelbart. De stannade vagnen och gick fram till första bästa hus. Där köpte de en höna, lät den slaktas och tas ur, för att därpå fyllas med vårsnö.

Hur experimentet gick vet vi inte. För Bacons del gick det illa - kylan gjorde honom förfärligt sjuk, han fördes snabbt inomhus, men efter ett par dagar dog han.

Pond Square, Highgate, London N6

Här får historien en oväntad och mystisk vändning. För hönan finns kvar. Dess våldsamma död vid foten av Highgate Hill band den tydligen till platsen på något sätt. Århundraden efteråt har folk berättat om den plockade fågelvålnaden som då och då syns sitta på låga trädgrenar, eller linka/flaxa runt i cirklar. En gång tänkte någon fånga sig en middag - men hönan sprang rakt in i en vägg och försvann. Andra har hört dess osaliga kacklande...

...

Historien är förvisso oemotståndlig. Är den "sann", i den meningen att folk åtminstone sagt sig ha sett det som det sägs att de sagt att de sett?

Vittnesmålen i böcker och på hemsidor är påfallande lika: tre från andra världskriget, två från åren 1969-70. De verkar komma från samma källa, direkt eller på omvägar.

Den tidigaste källan jag hittills sett angiven är Peter Underwoods Haunted London (1973). Underwood har en lång karriär som så kallad spökjägare - med blandade resultat, som det verkar - och har gett ut en lång rad böcker om spöken och andra paranormala fenomen som till exempel The Complete Book of Dowsing & Divining.

Med tanke på att hönsvålnaden i Highgate vid det laget skulle ha satt åtminstone en smula skräck i trakten under 350 år så är det lite egendomligt att beläggen från denna långa period inte är fler.

Om de nu finns alls. Detta är gemensamt för bra många påstådda spökerier - inte att folk sett fel eller missuppfattat på andra sätt, vilket förvisso förekommit, utan att man hittat på alltihop ända från början.


H2G2: The Ghost Chicken of Highgate, London
Mysterious Britain & Ireland: Pond Square Chicken, Highgate
Myter och mysterier (Det Bästa 1984), sid 167

2012-12-03

Lördagsfråga: Kort


 1. En Jack som Joker. Eller joker som knekt, Jack, om man så vill.
 2. Detalj från Queens första album (1973).
 3. Detalj från Magnus Ugglas Karaoke (1997). "Kung i baren" var andra låten.
 4. Paul Daniel "Ace" Frehleys soloalbum Anomaly (2009) kunde vikas till en pyramid.
Knekt, dam, kung och äss - samt en joker då. Kneps av Ole Bull på nolltid. Om någon lät sig luras av musiktemat så gav det åtminstone inget utslag i kommentarsfältet.

2012-12-02

Joseph Edamaruku (1934-2006)


Joseph Edamaruku (7 september 1934 – 29 juni 2006), allmänt känd under sitt efternamn Edamaruku, var en välkänd journalist och skeptiker från Kerala. Han var chefredaktör på Delhi-redaktionen för den malayalam-språkiga tidningen Keralasabdam i över tjugo år, och grundare/redaktör för Therali, en skeptisk tidskrift på malayalam. Han var ordförande för Indian Rationalist Association från 1995 till 2005.

Som skeptiker och ateist skrev han över 170 böcker om olika ämnen, från religion till psykologi till mirakler. Han självbiografi, Tiden som drev upp stormen [The Times that Raised the Tempest, Kodungattu Uyarthiya Kalam] fick ett pris från Keralas litterära akademi. Han översatte och gav ut dr Abraham Kovoors samlade verk [ännu en avslöjare, denna gång från Sri Lanka]. Hans son, Sanal Edamaruku, är en framstående indisk skeptiker och ordförande för Rationalist International.

Några av hans viktigaste verk:
 • Kristhuvum Krishnanum Jeevichirunnilla (Kristus & Krishna har aldrig funnits)
 • Upanishathukal Oru Vimarsana Patanam (Upanishanderna: En kritisk studie)
 • Quran Oru Vimarsana Patanam (Koranen: En kritisk studie)
 • Bhagavad Gita Oru Vimarsana Patanam (Bhagavad Gita: En kritisk studie)
 • Yukthivada Rashtram (Skeptisk nation)
 • Kovoorinte Sampoorna Krithikal (Abraham Kovoors samlade verk - översättning)
 - Wikipedia (eng): Joseph Edamaruku, min översättning

Och sonen Sanal ska vi lyssna på i Göteborg i eftermiddag, det tredje stoppet på hans skandinaviska turné i landsflykt.

VoF.se: Sanal Edamaruku - Wanted for Defence of Truth, Göteborg 2 dec 2012 kl 16.00
Faktoider: En gång till - Blasphemy!

Trevlig bild från en trevlig artikel: från vänster Sanal Edamaruku, Joseph Edamaruku, Paul Kurtz (grundare av CSICOP m.m.) och Levi Fragell från Norge.

Iain Middleton, Report from Thiruvananthapuram (2000)

2012-11-30

Sant, falskt och mittemellan

En faktoid är något som liknar ett faktum utan att vara det. Det är bevisligen osant, eller så är det obevisat.

Det sistnämnda är viktigare än många förstått. Påståendet kan vara sant, men innan detta bevisats, är det inte en ren sanning. Men det kan vara bra nära. 99 % sanning, om man så vill. Det kan också vara bra nära total osanning - 1 % sanning? Ja, påståendet i sig behöver inte vara mittemellan. Grejen är vad vi vet om dess sanningshalt, vi som använder påståendet.

Och bara för att något ser ut som en myt, klintbergare eller faktoid - "looks like a duck, swims like a duck, quacks like a duck" - så behöver det inte vara vare sig myt, klintbergare eller faktoid. Det kan vara sant...

A quick poll at Fortean Towers [redaktionen på tidningen] revealed that stories of Savile's paedophilia (and worse) were common currency as far back as the 1970s and 80s, with various 'urban legends' spreading across the country without the aid of Internet or Twitter, and with interesting regional variations. For example, there was the notion that Savile's involvement with Stoke Mandeville Hospital allowed him to indulge a predilection for necrophilia - a particularly gruesome 'fact' familiar to some people, entirely unknown to others. On 15 October, the Sun reported that the hospital was now investigating Savile's "unaccompanied mortuary visits", suggesting that ostention - whereby folklore becomes fact - is at work here.

- Ledaren i Fortean Times 295

...Och det kan också vara osant. För Saviles del är mycket av det som viskats om nu belagt. Det innebär inte att allt som viskats är sant.

2012-11-29

Menlös

Fick en fråga från Jens:

Vad betyder egentligen "menlös" idag för vanliga människor? Värnlös eller meningslös? Eller bådadera. Eller någonting mittemellan?

Jag lade ut den enkla frågan på Twitter - hur vanliga människor som nu följer mig.

Några svar: blek, intetsägande, harmlös, oförarglig, oskyldig, fattig eller rentav "stackars".

Själv är jag inne på menlös som smak, eller snarare utan smak (till skillnad från smaklös...). Inte för att jag har några problem att ta till mig boktiteln (som tyvärr samtidigt är en träffande recension) I stort sett menlös, efter originalets Mostly harmless.

Sajten synonymer.se gav följande räcka adjektiv, inklusive "poänglös" som verkar ligga närmast förslaget "meningslös" ovan:

oskadlig, ofarlig, harmlös, oförarglig; intetsägande, fadd, platt, poänglös; enfaldig, naiv, oskuldsfull; (åld.) oskyldig

Sammantaget kan det vara ett ord att vara försiktig med, eftersom tolkningarna är så många och varierande. Å andra sidan verkar folk redan vara ganska "försiktiga" med det.

Om det är lurigt idag, kan det bli ännu lurigare i lite äldre sammanhang. SAOB listar, som så ofta, en fascinerande mängd betydelser. Den ursprungliga går tillbaka på ordet "men", skada, alltså någon som inte kan orsaka skada. Därifrån varierade det iväg till någon inte har ont uppsåt, oskuldsfull, ofördärvad, och så vidare; därav "menlösa barns dag" som den 28 december hette fram till alldeles nyss, historiskt sett.

Axplock: 1572 var Jesus Kristus menlös i betydelsen oskyldig. 1639 var duvor "meenlöse Foghlar" säger ofarliga, 1723 kunde ett internationellt avtal likaså vara menlöst, 1747 nämnde Dalin "de äldste och menlösaste källor" som ett gott betyg, 1827 var en menlös kvinna jungfrulig. Framåt mitten av 1800-talet finns belägg för den fadda betydelsen.

Någon rak, klar, entydig betydelse eller betydelseutveckling hittar man inte. Som så ofta; vill man ha raka, klara och entydiga svar, snarare än språkligt och historiskt korrekta, kan man med fördel vända sig till närmaste språkpolis.


SAOB: menlös
Faktoider: Menlösa barns dag

2012-11-28

Att svälja spindlar

Hur många spindlar sväljer du ett genomsnittligt spindel-sväljar-år? Rent uppskattningsvis, mellan tummen och pekfingret?

[Fråga] Hur många spindlar sväljer man per år i sömnen
["Svar"] Det sägs att man sväljer 4 spindlar i sömnen per år. Om man då lever i 75 år så har man i genomsnitt svalt 300 spindlar. Ha en fortsatt trevlig kväll!

- 118 100 (som även lär ha gett helt andra svar på samma fråga)

I boken Insect Fact and Folklore från 1954 fanns bland mycket annat uppgiften att var och en av oss i genomsnitt sväljer åtta spindlar om året. I sömnen, får man förmoda, om det inte angavs.

1993 satt Lisa Holst på tidningen PC Professional och retade sig på alla dessa fåniga listor med blandade påståenden av högst blandad sanningshalt som folk mailade runt. För att visa vad hon menade satte hon ihop en egen lista med lika uppenbart, tyckte hon, falska påståenden. Som till exempel det från 1954.

Greppet slog tillbaka, på så sätt att folk istället för att inse vad de höll på med helt enkelt bifogade detta hennes påstående (kanske fler?) till de övriga. Om ni sett det någon gång - oddsen talar för att ni har det - så är det ett misslyckat exempel på hur någon försökt att motarbeta faktoider genom att skapa egna. Eller, om man så vill, ett lyckat exempel på att visa att folk är beredda att svälja betydligt hårigare saker än en spindel var sjätte vecka.

Återstår att visa hur uppgiften uppstod, eller hur vanlig den var 1954. Kanske det var Lucy W. Clausen som roade sig med att plantera in en uppenbart, tyckte hon kanske, påhittad grej bland de övriga i sin Folklore.


Snopes.com: Spiders Inside Her

2012-11-27

Mother Shipton - Urhäxa och hittepå-profet

Hört talas om "mother Shipton"? Hon har kanske funnits, kanske inte.

Kanske hette hon verkligen Ursula Southeil. Kanske föddes hon i slutet av 1400-talet och dog 1561, och levde i Yorkshire. Det finns en hel del andra uppgifter om henne, ovanligt detaljerade för att röra en ofrälse som inte verkar ha gjort mycket väsen av sig. Om de inte är påhittade. Utifrån de svårbedömda beläggen gissar jag att hon var något i stil med en "klok gumma", som hade särskilda kunskaper och förmågor. Eller åtminstone var det vad folk trodde om henne, vilket beträffande såväl kvacksalvare som "medier" är ett och samma, då som nu. Eller om hon var ett rent rykte...

Vad som är säkert är att hennes rykte växte. En bok med spådomar gavs ut i hennes namn 1641, 80 år efter hennes (påstådda) död. I oktober 1666 brann London, varvid prins Rupert (kungens systerson) kommenterade att "Shipton's prophecy was out".

Riktigt känd blev hon först 1862. Det var en viss Charles Hindley som gav ut en bok, som märkligt nog skulle ha getts ut första gången 1448, eller innan Ursula föddes? Men så var den också fejk. Hindley hade skrivit alltihop, vilket han faktiskt erkände - det förra lika vanligt i branschen som det senare är ovanligt. Så slapp textkritiker att fundera på om verser som den följande är 1500-tal eller 1800-tal. Inte för att det verkar särskilt svårt.
A fiery dragon will cross the sky
Six times before the Earth shall die
Mankind will tremble and frightened be
For the six heralds in this prophecy
For seven days and seven nights
Man will watch this awesome sight
The tides will rise beyond their ken
To bite away the shores and then
The mountains will begin to roar
And earthquakes split the plain to shore
Den mest kända profetian handlade – gissa! – om jordens undergång. Jag vet inte hur mycket uppmärksamhet den fick, för genren var rik även på den tiden.
Fire and water shall wonders do
England shall at last admit a foe
The world to an end shall come
In eighteen hundred and eighty one
Intressant nog har den återanvänts då och då. Årtalen har anpassats för aktuell publik. Mor Shiptons namn har varit oförändrat.
The world to an end shall come
In nineteen hundred and ninety one
- Exempel från 1900-talet ur The Life and Prophecies of Ursula Sontheil [sic] Better Known as Mother Shipton

Mor Shipton blev en sorts generisk spågumma, någon som folk förknippat med allehanda profetior. Sådant har även hänt Nostradamus, men inte i närheten lika ofta som hos Shipton.

Här är några "spådomar" som tillskrivits henne. Jag har inte brytt mig om att spåra dem.
Over a wild and stormy sea,
Shall a noble sail
Who to find will not fail,
A new and fair countree
From whence he shall bring
A herb and a root
That all men shall suit
And please both the ploughman and the king.
Nyckelord: sir Raleigh, tobak, potatis.
A house of glass shall come to pass
In England, but alas!
War will follow with the work
In the land of the pagan and the Turk
Nyckelhändelser: Crystal Palace byggdes 1851, Krimkriget började 1853.
Carriages without horses shall go,
And accidents fill the world with woe.
Around the world thoughts shall fly,
In the twinkling of an eye.
... Och så håller det på.

En sista detalj är att hon enligt legenden, eller traditionen, eller så bara sentida påståenden, skulle ha varit riktigt förfärligt ful. Hurså? Det vore ifall hon stod modell för den typiska häxan, så som sådana alltid framställs i bild. Jag vet inte om det stämmer.

Om det är sant har hon lämnat ett ofrivilligt men kanske outplånligt spår i det allmänna medvetandet, i högre grad än de flesta kungar och kejsare. Om hon nu funnits.

Mysterious Britain & Ireland: Mother Shipton
Museum of hoaxes: Prophecies of Mother Shipton


2012-11-26

Lördagsfråga: Smurferna

 1. Dödsängeln kallas ibland Azrael. Inte i bibeln, men i mer eller mindre relaterade traditioner. Namnet är nog av arabiskt ursprung.
 2. Sarsi är en sarsaparill-dryck i sydostasien. Det lär påminna om root beer, som i sin tur mer påminner om julmust än något annat.
 3. Gargamelle - femininum - var på 1970-talet en bubbelkammare i jätteformat. De neutrala strömmarna, som Elin kände till, räknas som en av de största upptäckterna som gjorts ö h t vid CERN. Grejer!
 4. Natacha gav faktiskt ut på svenska en gång i tiden, men verkar helt bortglömd... Sammanfattning: En flygvärdinna som råkar ut för spännande äventyr jorden runt. Där har ni det mesta. Jo, och ett av albumen, en version i bild, skrevs av Peyo.
Gargamels katt, smurfernas favoritkäk, Gargamel själv och så smurfernas skapare Peyo. Den smurfade smurfen Ole Bull smurfade, som vanligt, smurf.

Seriewikin: Smurferna

2012-11-25

En gång till: Blasphemy!

Nu blir det repris! Jo, för hädaren i landsflykt kommer äntligen till Sverige.

Uppsala 30 november, Missionskyrkan (S:t Olofsgatan 40) kl 18.00. Fritt inträde.

Stockholm 1 december, Bio Mauritz (Filmhuset, Borgvägen 1) kl 15.00. Inträde 60:-.

Göteborg 2 december, Humanisten (Renströmsgatan 6) kl 16.00. Inträde 100:-.

Turnén var inplanerad tidigare i höstas, men fick skjutas upp på grund av byråkratiska skäl. Men nu är det dags.

Här följer en ompostning av bloggposten Blasphemy! från 30 augusti i sammandrag.


Magisk kemi

Sanal Edamaruku är ordförande för den skeptiska indiska föreningen Indian Rationalist Association, liksom den internationella Rationalist International. Han är känd i Indien för att i decennier ha bevakat och avslöjat några av de otaliga god men som landet begåvats med.


Surinder had to surender

Som Pandit Surinder Sharma. Han kan, enligt uppgift, ha ihjäl folk med magi. "Sätt igång!" sade Sanal. "Döda mig!" Häxmästaren antog utmaningen. Spektaklet direktsändes i TV.


I våras upptäckte man något mystiskt vid en katolsk kyrka i en förort till Mumbai. Utanför kyrkan finns ett stort krucifix. Plötsligt började det droppa vatten från Kristi fötter. Folk ansamlades givetvis i mängd och beundrade miraklet. Många fick med sig några dyrbara droppar av det heliga och givetvis helande vattnet.

Sanal kom dit, studerade det hela, och kom så småningom fram till en naturlig förklaring: Kapillärkraft ledde vatten från en avloppsbrunn i närheten upp på korset (jag har inte hittat någon detaljerad förklaring på engelska). Vattnet var alltså inte alls helande, tvärtom. Sanal förklarade det hela i TV, om kommenterade kyrkans eviga läggning för inkomstbringande lurendrejerier: "Don't try to bring the Dark Ages to India".

Detta gjorde tillräckligt många tillräckligt viktiga katoliker tillräckligt upprörda för att polisanmäla Sanal. Tydligen är sårande av religiösa känslor tillräckligt besvärande i Indien för att åtminstone någon polis skulle tycka saken vara värd att tas itu med. Sanal skulle gripas. Istället valde han att hålla sig undan. Så småningom flydde han ut ur landet.


Jonathan Turley: Indian Tantrik Tries to Kill Man on Television with Back Magic
Wikipedia: Sanal Edamaruku

2012-11-23

Skepticismens börda

David Levines härliga porträtt från 1979 för The New York Review of Books.

Jag menar att man måste balansera ytterst noggrant mellan två motstridiga inställningar: ett skeptiskt granskande av alla hypoteser som läggs fram för oss, och samtidigt en stor öppenhet. Om du bara är skeptisk, så kommer inga nya idéer att nå dig. Du kommer aldrig att lära dig något nytt. Du blir en gammal grinig figur som är övertygad om att världen styrs av dårskap. (Det finns förvisso mycket data som stödjer denna uppfattning.)

Om du å andra sidan är så öppensinnad att du blir godtrogen, utan ett uns skeptisk känsla i dig, så kan du inte skilja användbara idéer från värdelösa. Om alla idéer är lika mycket värda så är du förlorad, för då är, såvitt jag förstår, alla idéer lika värdelösa.

- Carl Sagan, "The Burden of Skepticism", föreläsning i Pasadena 1987

Citatet ovan är översatt (av mig) från Michael Shermers Why People Believe Weird Things (2002). När jag dubbelkollade - som rutin, för att inte säga reflex, utan någon skugga på Shermer - hittade jag en lite annorlunda version på Wikiquote. Jag vet inte vilken som är närmast originalet, eller om Sagan körde med lite olika versioner. Här har ni båda, "i befintligt skick" som det heter i radannonserna. Det finns säkert fler.

It seems to me what is called for is an exquisite balance between two conflicting needs: the most skeptical scrutiny of all hypotheses that are served up to us and at the same time a great openness to ideas. If you are only skeptical, then no new ideas make it through to you. You never learn anything new. You become a crotchety old person convinced that nonsense is ruling the world. (There is, of course, much data to support you.)
On the other hand, if you are open to the point of gullibility and have not an ounce of skeptical sense in you, then you cannot distinguish useful ideas from the worthless ones. If all ideas have equal validity then you are lost, because then, it seems to me, no ideas have any validity at all.

- Carl Sagan enligt Shermer (2002)

It seems to me what is called for is an exquisite balance between two conflicting needs: the most skeptical scrutiny of all hypotheses that are served up to us and at the same time a great openness to ideas. If you are only skeptical, then no new ideas make it through to you. You become a crotchety old person convinced that nonsense is ruling the world. (There is, of course, much data to support you.) But every now and then, a new idea turns out to be on the mark, valid and wonderful. If you are too much in the habit of being skeptical about everything, you are going to miss or resent it, and either way you will be standing in the way of understanding and progress.
On the other hand, if you are open to the point of gullibility and have not an ounce of skeptical sense in you, then you cannot distinguish useful ideas from the worthless ones.

- Carl Sagan i Wikiquote: Skepticism2012-11-22

Inkling #1

The Inklings - oöversättlig ordlek - utgjordes av några intellektuella herrar som gillade att ta en pilsner ("drink Beer") och prata med varandra. De gjorde sällskap från 1930-talet och en tid framåt i Oxford. Sammansättningen varierade, men ni som brukar läsa denna blogg känner garanterat till minst två.

På en av lokalerna de frekventerade finns en plakett till deras minne. Så här ser den ut:

Jag vet inte hur man tänkte när man bestämde sig för att ge ett av namnen en särställning. Eller hur man tänkte när man valde ut det. Vem av oss skulle ha placerat självaste J. R. R. på en futtig tredjeplats, efter Narnia-författaren och hans bror?

En förklaring vore att det var tillräckligt tidigt för att Tolkien inte riktigt skulle ha slagit igenom, åtminstone inte i England - hans stora genombrott kom i USA på 1960-talet.

Wikipedia: Inklings

2012-11-21

GMO är OK om den är primitiv

Grapefrukten fanns inte för femhundra år sedan. Hur den uppstod vet vi inte, eller hur mycket odlare respektive naturen bidrog. Frukten finns dokumenterad sedan 1700-talet.

I Texas upptäcktes 1929 att ett grapefruktträd, som dittills varit ett helt obemärkt exemplar, hade en gren med röda grapefrukter. Det var en spontan mutation, sådana som uppstår stup i kvarten och som ibland märks, mestadels inte. Denna märktes och gjorde stor lycka. Den patentsöktes rentav, och 1934 fick A. E. Henninger i McAllen, Texas U.S. Plant Patent No. 63.

Utvecklandet fortsatte. Utöver vanlig växtförädling, medelst odlande, urval och fortsatt odlande i generation efter generation - så som man burit sig åt i tusentals år - så skapade man även mutationer i mängd medelst olika sorters strålning. Genmodifiering, helt enkelt. Jag vet inte hur länge metoderna använts kommersiellt men de började forskas fram före kriget.

Though poorly known, radiation breeding has produced thousands of useful mutants and a sizable fraction of the world’s crops, Dr. Lagoda said, including varieties of rice, wheat, barley, pears, peas, cotton, peppermint, sunflowers, peanuts, grapefruit, sesame, bananas, cassava and sorghum. The mutant wheat is used for bread and pasta and the mutant barley for beer and fine whiskey.

- Useful Mutants, Bred With Radiation, New York Times 28 augusti 2007

Denna slumpmässiga genmodifiering är oerhört mycket klumpigare än den moderna genmodifiering som får alla rubriker. Är den farligare? Kan omöjligt bedöma saken. Men nog är det märkligt att grödor, som kan ha oräkneliga okända mutationer, har använts i decennier utan restriktioner, samtidigt som man i andra sammanhang inte kan byta plats på ett enda baspar utan att resultatet blir stämplat som orent.


Texas Citrus and Subtropical Fruits: Grapefruit
Wikipedia: Lewis Stadler

2012-11-20

Ordet rom

Vet ni varifrån ordet whisky kommer? - Klart ni gör. Av någon anledning dyker just denna etymologi upp stup i kvarten. Inte för att det är något fel på den. Men det finns ju så många andra.

Här är en oväntat intressant: rom. Hur har det ordet kommit till?

Själva destillatet såg dagens ljus i Västindien på 1600-talet. En ny spritsort fick naturligtvis ha ett nytt namn. Eftersom det är lite klent med belägg från den allra första tiden, har språk- och spritforskare fått ägna sig åt kvalificerat gissande. Flera lösa förslag har lagts fram, som att det är ändelsen i det latinska ordet för socker, saccharum, eller helt enkelt det engelska ordet för utmärkt, rum (senare skulle det ironiska bruket av ordet ta över och ge det motsatt betydelse: underlig).

Det tidigaste belägget som hittats är från 1651. Där nämns att man på Barbados tillverkar ”Rumbullion alias Kill-Devil”. (Redan några år senare var förkortningen rum gängse.) Vad är då rumbullion för ord? Eller rombostion, som också användes?

Samtidigt som det ovan skrevs var två drycker populära i England. För att få ramboozle började man med vin, för rumfustian gin och sherry. Denna bas blandas med öl, ägg, socker och kryddor. De härliga namnen var slang för upplopp, tumult — man kan lätt se kopplingen mellan orsak och verkan. Kan de ha inspirerat till rumbullion/rombostion?

Online Etymology Dictionary: rum (n)
SAOB: ROM.sbst2

2012-11-19

Lördagsfråga: Doctor Who


 1. Paul McGann t.v., här i TV-serien The Monocled Mutineer (1986).
 2. Christopher Eccleston, här i filmen Shallow Grave (1994).
 3. David Tennant, här i TV-serien Takin' Over the Asylum (1994).
 4. Matt Smith, här i teaterpjäsen That Face (2007).
Ifall den gemensamma nämnaren inte är lika självklar för alla som den nog är för Christian, så utgör dessa herrar Doctor Who nr 8-11.

2012-11-18

NEJ till gratis körkort för invandrare!

 Ifall ni lyckats missa detta...

Arbetslösheten bland nysvenskar har minskat i dessa kommuner som erbjuder gratis körkort. Dessa kommuner är ett föredöme för mig.

Signaturen Solidaritet, som har skickat exakt samma insändare till en rad olika tidningar, med platsen satt till Trelleborg, Gävle, Södertälje med flera orter. Vilket skulle kunna vara en sorts trollande, snarare än att vara allvarligt menat.

Grejen är att invandrare tydligen, någonstans i landet, får gå gratis i körskola. Hederlig svensk, inte-rasister-men (som aldrig säger något utan att inleda med "jag är inte rasist, men...") med kolleger skriver insändare, kommenterar artikar, bildar Facebook-grupper och allt annat som hör till. Däremot bekymrar man sig osannolikt sällan för detaljer, som exempelvis om det hela är sant.

Är det då sant? Var får invandrare gratis körkort?

En kommun som nämns är Laholm. Där subventionerades körkort åt nyanlända flyktingar, från 2007 fram till december 2010.

[Där har] individen satsat 5 000 kronor och kommunen dubblat den summan. För den som inte lyckats ta sitt körkort inom den ramen har ytterligare körlektioner subventionerats med 40 procent av kostnaden. Max antal lektioner har satts till 40 stycken.

- Kommunen hjälper nyanlända till körkort, Hallandsposten 17 februari 2011

En annan kommun som nämns i Fria Tider (som är mycket, mycket mot invandrare ö h t) är Kramfors, där enligt uppgift en subvention på 10 000 utgår. Härnösand nämns i ett citat, om dem hittar jag just ingenting.

Uppror när invandrare får gratis körkort, Fria Tider 22 februari 2012

Är det sådana subventioner på ett fåtal platser som uppfattats som fri utdelning av rosa lappar? Inte för att folk har svårt att höra fel i den här sortens frågor... Man har även rört ihop frågan med körkort som ingår i utbildningar, som till bussförare eller fordonsmekaniker. Liksom en del andra ting.

Begreppsförvirringen är också genomgående.
"Man ska inte slösa med kommunala skattepengar".
Att det inte handlar om sådana pengar tycks inte spela någon roll för mejlförfattarna.
Att det dessutom rör sig om medel som satsats på flyktingar har retat upp människor långt utanför kommungränserna.
"Invandrare ska ha och ha och ha. Det är ni politiker som skapat rasism."
Tilläggas kan, att en integrationssamordnare i en kommun inte är politiskt vald, utan enbart verkställer de demokratiskt fattade besluten.


- Hatmejlen strömmar till kommunen, Norra Skåne 19 februari 2011

Fast den som uppmärksammar fel, vare sig det gäller småsaker eller själva grundfrågan, har ändå straffat ur sig. Man har inte fattat grejen.

Hur som helst - den som känner till var, när och hur invandrare faktiskt fått gratis körkort får gärna meddela detta.