2012-11-27

Mother Shipton - Urhäxa och hittepå-profet

Hört talas om "mother Shipton"? Hon har kanske funnits, kanske inte.

Kanske hette hon verkligen Ursula Southeil. Kanske föddes hon i slutet av 1400-talet och dog 1561, och levde i Yorkshire. Det finns en hel del andra uppgifter om henne, ovanligt detaljerade för att röra en ofrälse som inte verkar ha gjort mycket väsen av sig. Om de inte är påhittade. Utifrån de svårbedömda beläggen gissar jag att hon var något i stil med en "klok gumma", som hade särskilda kunskaper och förmågor. Eller åtminstone var det vad folk trodde om henne, vilket beträffande såväl kvacksalvare som "medier" är ett och samma, då som nu. Eller om hon var ett rent rykte...

Vad som är säkert är att hennes rykte växte. En bok med spådomar gavs ut i hennes namn 1641, 80 år efter hennes (påstådda) död. I oktober 1666 brann London, varvid prins Rupert (kungens systerson) kommenterade att "Shipton's prophecy was out".

Riktigt känd blev hon först 1862. Det var en viss Charles Hindley som gav ut en bok, som märkligt nog skulle ha getts ut första gången 1448, eller innan Ursula föddes? Men så var den också fejk. Hindley hade skrivit alltihop, vilket han faktiskt erkände - det förra lika vanligt i branschen som det senare är ovanligt. Så slapp textkritiker att fundera på om verser som den följande är 1500-tal eller 1800-tal. Inte för att det verkar särskilt svårt.
A fiery dragon will cross the sky
Six times before the Earth shall die
Mankind will tremble and frightened be
For the six heralds in this prophecy
For seven days and seven nights
Man will watch this awesome sight
The tides will rise beyond their ken
To bite away the shores and then
The mountains will begin to roar
And earthquakes split the plain to shore
Den mest kända profetian handlade – gissa! – om jordens undergång. Jag vet inte hur mycket uppmärksamhet den fick, för genren var rik även på den tiden.
Fire and water shall wonders do
England shall at last admit a foe
The world to an end shall come
In eighteen hundred and eighty one
Intressant nog har den återanvänts då och då. Årtalen har anpassats för aktuell publik. Mor Shiptons namn har varit oförändrat.
The world to an end shall come
In nineteen hundred and ninety one
- Exempel från 1900-talet ur The Life and Prophecies of Ursula Sontheil [sic] Better Known as Mother Shipton

Mor Shipton blev en sorts generisk spågumma, någon som folk förknippat med allehanda profetior. Sådant har även hänt Nostradamus, men inte i närheten lika ofta som hos Shipton.

Här är några "spådomar" som tillskrivits henne. Jag har inte brytt mig om att spåra dem.
Over a wild and stormy sea,
Shall a noble sail
Who to find will not fail,
A new and fair countree
From whence he shall bring
A herb and a root
That all men shall suit
And please both the ploughman and the king.
Nyckelord: sir Raleigh, tobak, potatis.
A house of glass shall come to pass
In England, but alas!
War will follow with the work
In the land of the pagan and the Turk
Nyckelhändelser: Crystal Palace byggdes 1851, Krimkriget började 1853.
Carriages without horses shall go,
And accidents fill the world with woe.
Around the world thoughts shall fly,
In the twinkling of an eye.
... Och så håller det på.

En sista detalj är att hon enligt legenden, eller traditionen, eller så bara sentida påståenden, skulle ha varit riktigt förfärligt ful. Hurså? Det vore ifall hon stod modell för den typiska häxan, så som sådana alltid framställs i bild. Jag vet inte om det stämmer.

Om det är sant har hon lämnat ett ofrivilligt men kanske outplånligt spår i det allmänna medvetandet, i högre grad än de flesta kungar och kejsare. Om hon nu funnits.

Mysterious Britain & Ireland: Mother Shipton
Museum of hoaxes: Prophecies of Mother Shipton


1 kommentar:

Sarvi sa...

Som Terry Pratchett/Neil Gaiman uttrycker det i "Good Omens":

"Most of the prophets of the last millenium were more concerned with scansion than accuracy." Crowley pointed to the ignition key. It turned.
"What?" he said.
"You know" said the angel helpfully, "'And thee Worlde Unto An Ende Shall Come, in tumpty-tumpty-tumpty One' Or Two, or Three, or whatever. There aren't many good rhymes for Six, so it's probably a good year to be in."