2012-11-29

Menlös

Fick en fråga från Jens:

Vad betyder egentligen "menlös" idag för vanliga människor? Värnlös eller meningslös? Eller bådadera. Eller någonting mittemellan?

Jag lade ut den enkla frågan på Twitter - hur vanliga människor som nu följer mig.

Några svar: blek, intetsägande, harmlös, oförarglig, oskyldig, fattig eller rentav "stackars".

Själv är jag inne på menlös som smak, eller snarare utan smak (till skillnad från smaklös...). Inte för att jag har några problem att ta till mig boktiteln (som tyvärr samtidigt är en träffande recension) I stort sett menlös, efter originalets Mostly harmless.

Sajten synonymer.se gav följande räcka adjektiv, inklusive "poänglös" som verkar ligga närmast förslaget "meningslös" ovan:

oskadlig, ofarlig, harmlös, oförarglig; intetsägande, fadd, platt, poänglös; enfaldig, naiv, oskuldsfull; (åld.) oskyldig

Sammantaget kan det vara ett ord att vara försiktig med, eftersom tolkningarna är så många och varierande. Å andra sidan verkar folk redan vara ganska "försiktiga" med det.

Om det är lurigt idag, kan det bli ännu lurigare i lite äldre sammanhang. SAOB listar, som så ofta, en fascinerande mängd betydelser. Den ursprungliga går tillbaka på ordet "men", skada, alltså någon som inte kan orsaka skada. Därifrån varierade det iväg till någon inte har ont uppsåt, oskuldsfull, ofördärvad, och så vidare; därav "menlösa barns dag" som den 28 december hette fram till alldeles nyss, historiskt sett.

Axplock: 1572 var Jesus Kristus menlös i betydelsen oskyldig. 1639 var duvor "meenlöse Foghlar" säger ofarliga, 1723 kunde ett internationellt avtal likaså vara menlöst, 1747 nämnde Dalin "de äldste och menlösaste källor" som ett gott betyg, 1827 var en menlös kvinna jungfrulig. Framåt mitten av 1800-talet finns belägg för den fadda betydelsen.

Någon rak, klar, entydig betydelse eller betydelseutveckling hittar man inte. Som så ofta; vill man ha raka, klara och entydiga svar, snarare än språkligt och historiskt korrekta, kan man med fördel vända sig till närmaste språkpolis.


SAOB: menlös
Faktoider: Menlösa barns dag

3 kommentarer:

Lena Synnerholm sa...

Jag troode att frasen "mostly harmless", brukade övesättas till "i stort sett ofarlig". Är det en alternativ översättning?

Hexmaster sa...

Det är den som det svenska förlaget använde.

Lena Synnerholm sa...

Vem är det då som har översatt, till "i stort sett menlös"?