2012-11-07

Klimatskeptiker på Tekniska museet

Fred Goldberg är klimatskeptiker: Han tror inte på den globala uppvärmningen. Eller åtminstone att den beror på mänsklig verksamhet, "koldioxidhypotesen". Han beskrivs också av förvillarna på The Climate Scam som en förnuftig man som kommer med kloka tankar.

Ikväll den 7 november kl 18.00 kommer det att hållas en föreläsnings- och debattkväll på Tekniska museet. Den ingår i en serie föredrag om klimatförändringar. Det speciella med kvällens dragning är att den kommer att inledas med Fred Goldberg. Frågan i rubriken, "Påverkas klimatet av människan?" kommer han att besvara nej.

Är det våra industrier och deras produkter såsom bilar och flygplan, som förorsakar klimatförändringen?
Hur mycket koldioxid kommer från mänskliga aktiviteter jämfört med vad naturen själv åstadkommer i form av t.ex. vulkanutbrott?
Går vi mot ett varmare eller ett kallare klimat?
Meningarna går isär och du är välkommen till en intressant föreläsning med efterföljande diskussioner.
Kvällens inledningstalare är tekn dr Fred Goldberg, en flitig föredragshållare i ämnet.


När Tekniska museet frågas om hur de tänkte här, svarar de att föreläsningarna arrangeras av vänföreningen (TMV). Hur dessa tänkte vet vi inte än; bjuder de in klimatskeptiker av okunskap, eller fullt medvetna om budskapet?

Ett hett tips: Gå dit och se till att ovetenskapen inte får stå oemotsagd. Föreläsningen är gratis, fri entré till museet efter kl 17.


Klimatdebatt på Tekniska museet, Ny Teknik 7 november 2012

3 kommentarer:

Anonym sa...

Du skriver "ovetenskapen..".
Men jag ser att Fred Goldberg är tekn dr.
Likaså har vi professorerna Vibjörn Karlèn och Gösta Walin som väl har ungefär samma åsikt som Goldberg.
På vad sätt är just dessa akademiker inte del av vetenskapen?

Hexmaster sa...

Förstår inte frågan. Menar du att "vetenskapen" är ett sorts brödraskap? Att den som en gång fått sin examen är inne, och därefter kan säga vad som helst i "vetenskapens" namn?

Det finns många exempel på goda forskare som ballat ur. von Platen arbetade på sin evighetsmaskin, Robert Hahn pratar med den helige ande, och Goldberg tror att den globala uppvärmningen är hittepå.

Lena Synnerholm sa...

Fred Goldbergs kvalifikationer är irrelevanta. Om han nu är doktor i teknologi, så gör det honom inte kvalificerad, att avfärda den globala uppvärmningen. Åtminstone måste man veta, vad det är man talar om. Vilka slags argument använder han? Det säger en hel del, om hur han tänker om det här.