2012-11-23

Skepticismens börda

David Levines härliga porträtt från 1979 för The New York Review of Books.

Jag menar att man måste balansera ytterst noggrant mellan två motstridiga inställningar: ett skeptiskt granskande av alla hypoteser som läggs fram för oss, och samtidigt en stor öppenhet. Om du bara är skeptisk, så kommer inga nya idéer att nå dig. Du kommer aldrig att lära dig något nytt. Du blir en gammal grinig figur som är övertygad om att världen styrs av dårskap. (Det finns förvisso mycket data som stödjer denna uppfattning.)

Om du å andra sidan är så öppensinnad att du blir godtrogen, utan ett uns skeptisk känsla i dig, så kan du inte skilja användbara idéer från värdelösa. Om alla idéer är lika mycket värda så är du förlorad, för då är, såvitt jag förstår, alla idéer lika värdelösa.

- Carl Sagan, "The Burden of Skepticism", föreläsning i Pasadena 1987

Citatet ovan är översatt (av mig) från Michael Shermers Why People Believe Weird Things (2002). När jag dubbelkollade - som rutin, för att inte säga reflex, utan någon skugga på Shermer - hittade jag en lite annorlunda version på Wikiquote. Jag vet inte vilken som är närmast originalet, eller om Sagan körde med lite olika versioner. Här har ni båda, "i befintligt skick" som det heter i radannonserna. Det finns säkert fler.

It seems to me what is called for is an exquisite balance between two conflicting needs: the most skeptical scrutiny of all hypotheses that are served up to us and at the same time a great openness to ideas. If you are only skeptical, then no new ideas make it through to you. You never learn anything new. You become a crotchety old person convinced that nonsense is ruling the world. (There is, of course, much data to support you.)
On the other hand, if you are open to the point of gullibility and have not an ounce of skeptical sense in you, then you cannot distinguish useful ideas from the worthless ones. If all ideas have equal validity then you are lost, because then, it seems to me, no ideas have any validity at all.

- Carl Sagan enligt Shermer (2002)

It seems to me what is called for is an exquisite balance between two conflicting needs: the most skeptical scrutiny of all hypotheses that are served up to us and at the same time a great openness to ideas. If you are only skeptical, then no new ideas make it through to you. You become a crotchety old person convinced that nonsense is ruling the world. (There is, of course, much data to support you.) But every now and then, a new idea turns out to be on the mark, valid and wonderful. If you are too much in the habit of being skeptical about everything, you are going to miss or resent it, and either way you will be standing in the way of understanding and progress.
On the other hand, if you are open to the point of gullibility and have not an ounce of skeptical sense in you, then you cannot distinguish useful ideas from the worthless ones.

- Carl Sagan i Wikiquote: SkepticismInga kommentarer: