2012-11-14

Andra romerska siffror

...certain well-known sources of scriptual error to be taken into account, in particular the confusion between u and ii, and uiii and uiiii and even between ui and uii.

- Reginald L. Poole, "Papal Chronology in the Eleventh Century", The English Historical Review, vol 32,nr 126 (april 1917), sid 206

När man tänker på romerska siffror, tänker man sig dem ofta så där övertydliga som på filmaffischer, urtavlor och triumfbågar. När man på medeltiden skrev dem så behövde de inte vara lika tydliga eller ens likadana (även bortsett från det väldigt annorlunda system som använde nästan hela alfabetet). Särskilt när det gällde vardagsanteckningar, där två snabbt dragna streck kunde avse V men läsas II eller tvärtom.

Men även mycket prydliga codexar som nedanstående kan uppvisa andra romerska tal än de vanliga.
Hur mycket är d? Jag är osäker, men det skulle kunna vara talet 5. Däremot vet jag att ij är ett annat sätt att skriva II, 2.


Wikipedia: Roman numerals

1 kommentar:

Lena Synnerholm sa...

D brukar står för 500. Om man använder ett system, med alla bokstäver i alfabetet, borde D stå för 4. Det var så dom gamla grekerna gjorde, när dom använde sina bokstäver som siffror.