2012-11-04

Religiös biologi

Kort: Stefan Edman, känd biolog och kristen, verkar inte klara sig utan sin kristna tro; vi som inte håller med är inte bara fel ute, utan inne på en farlig väg.

Längre: Mattias Hagerberg återger Edmans kommentarer sedan Hagerbergs nämnt något om livets fundamentala meningslöshet.

– Påstår du att livet är meningslöst?

Biologen och författaren Stefan Edman var påtagligt irriterad.

– Menar du att människan saknar värde?

Jag hade precis hållit ett föredrag om den moderna västerländska synen på människor, djur och natur på en konferens om biologisk mångfald, och nu var det meningen att Stefan Edman och jag skulle samtala några minuter på temat. Men det som var tänkt som en stillsam pratstund blev istället ett hårt meningsutbyte.

Jag hade avslutat mitt föredrag med att säga att vår värld med största sannolikhet är en kaotisk och likgiltig plats utan några inneboende hierarkier, och att varje föreställning om människan som exceptionell därför alltid varit en bluff.

Det var ett budskap som provocerade Stefan Edman. Han tittade strängt på mig och slog fast att mina påståenden var farliga. Ja, han menade till och med att de i förlängningen kunde leda till ekofascism.

– Vi måste tro att människan är annorlunda, sa han med eftertryck. Allt annat är farligt. 


- Livet är en fasa - om skräckens filosofi, även i GP, fredag 1 november 2012

Edman är, har jag förstått, så kallad teistisk evolutionist. Han tror att den allra första livsgnistan var av gudomligt ursprung, och att evolutionen sedan dess varit Guds sätt att skapa liv i all dess mångfald - enkelt uttryckt. Där finns inte så mycket att vederlägga eftersom vi faktiskt inte vet hur livet började; vilket givetvis inte är en tillstymmelse av belägg för att en bronsåldersgud från mellanöstern, eller vilken religion man nu räknar sig till, satte igång det hela.

Som biolog värd namnet kan Edman förvisso inte skriva under den befängda kreationismen. Så illa är det inte. Å andra sidan förutsätter hans religiösa hållning att just vår art har en särställning. Därav hans märkliga uttalanden ovan; visst har människan ett värde, ur vårt mänskliga perspektiv. Ur ett universellt perspektiv, det som Hagerberg var inne på, finns inga sådana "värden". Om man inte hittar på dem, såklart.

Jag har sett andra teistiska evolutionister diskutera förnuftigt och insatt om trilobiter, cyanobakterier och ribosomernas utveckling med mera. Det enda som behöver skilja dem från vetenskapliga evolutionister är att de förra tror sig veta något om den allra första början, vilket de naturligtvis inte gör, men för livets utveckling under de följande årmiljarderna spelar det ingen roll.

Men när man kommer till människans särställning så bryter de definitivt med förnuftet. Här kommer det andra gudomliga ingripandet, när människan höjs över alger och mollusker och blir till en sorts finare liv, höjt över alla andra arter av alla andra livsformer vi känner till och inte känner till. Hur har de kommit fram till detta? Inte genom biologin, utan genom en sagobok.

Jag har hittills inte funderat närmare på Stefan Edmans kristna bekännelse, mer än som ett milt irritationsmoment i ett annars fint CV fullt av böcker och artiklar om biologi och det hållbara samhället, initiativet till Kaprifolkött (KRAV-märkt nötkött i Bohuslän), med mycket mera. Det som Hagerberg återgav blev en trist reality check: Edman har, alla sina gedigna kunskaper (som jag har den största respekt för) till trots en fundamental brist i sin världsbild.

Och till råga på allt menar han att det är vi andra som är fel ute: "Allt annat är farligt". Sancta simplicitas.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Har du läst den efterföljande debatten mellan Hagberg (inte Hagerberg!) och Edman? Där är Edman enligt min uppfattning mer medveten om att meningsfrågan är ett religiöst/filosofiskt ställningstagande som ej har något med vetenskap att göra, medan jag tycker Hagberg har svårare att dra den gränslinjen. Tyvärr missförstår bägge två varandra vilket gör den 7 inlägg långa debatten lite tröttsam att läsa. (Ja, jag " lider" av samma "brist" i min världsbild som Edman så jag blir ibland lite trött på den svepande religionskritiken på denna i övrigt utmärkta och underhållande blogg. Självklart kan man som ateist och skeptiker säga "vidskepelse som vidskepelse" men andra vidskepelser kan man motbevisa vetenskapligt, vilket man enligt min, Edmans och de flesta andras åsikt inte kan ang. Guds existens. Lika lite som man kan bevisa den.)
Jonas

Lena Synnerholm sa...

Jag håller med Jonas här. Stefan Edman kan mycket väl, ha missuppfattat Mattias Hagerberg. När Mattias talade om livets meningslöshet, kan Stefan ha missuppfattats det som, att han underkände hans egen mening med livet. Då är det inte så konstigt, om Stefan uppfattat det som ett hot. Dessutom kan han mycket väl, ha begått felslutet associationsskuld. Mattias kan också ha missuppfattat Stefan, vilket jag tror är lätt hänt.

För övrigt tror jag inte Strefans syn på Gud, har särskilt mycket gemensamt, med hebréernas Jahve. Idén kan sägas ha sitt ursprung där. Men det behöver inte alls betyda, att dom är en och detsamma. I och för sej anser jag, att alla monoteister tror på samma gud. Men dels är jag inte säker på, om hebréerna faktiskt var det. Dels kan nutida monoteisters syn på Gud, skilja sej väldigt mycket åt.