2009-05-31

Politiker och/eller kreationist

Politik skriver jag väl aldrig om här. Men detta rör inte politik utan religion. För det är ju två olika saker.

Det går inte att separera politik och religion från varandra.
- Ella Bohlin, tidningen Humanisten 3/2005

Eller om det var tvärtom?

För mig är det viktigt att göra åtskillnad mellan tro och politik.
- Ella Bohlin, egna hemsidan, 4 februari 2009

Det första citatet kommer från en tidning från en organisation som anser att religion och förnuft är oförenliga. Man kan alltså tänka sig att det skulle kunna vara vinklat, ryckt ur sitt sammanhang, eller rentav förfalskat? I vilket fall det borde ha dementerats. Men den intresserade kan ju läsa själv.

Darwins teori om jordens uppkomst kommer, om inget oförutsett inträffar, även fortsättningsvis att ha en dominerande ställning i biologiundervisningen kring jordens uppkomst. Jag har inga som helst planer på att ändra detta.
- Ella Bohlin, egna hemsidan igen

... Vilket ju är lite synd eftersom Darwin, såvitt jag vet, inte hade någon teori alls om jordens uppkomst, som heller aldrig tagits upp i biologin.

Politik skriver jag som sagt aldrig om. Men om svenska folket skickar en kreationist till EU-parlamentet så är det dumt och onödigt.

2009-05-30

2009-05-29

Undersökning


- Märkvärdigt vad det behövs lite för att ställa till med en stor olycka.

Bild & text Th. Th. Heine, legendarisk tecknare på tyska tidningen Simplicissimus. Bilden här publicerades redan 1930, eller långt innan de större olyckor man idag tänker på. Eftersom det gick som det gick fick Heine lämna landet, 1933 begav han sig till Tjeckoslovakien, 1938 till Oslo, och från 1942 - han måtte ha känt sig förföljd - till Stockholm, där han dog 1948.

2009-05-28

Stalker

Ordet avser någon skum figur som skuggar och ev. trakasserar någon annan, ofta kändisar. På sistone verkar det ha börjat bita sig fast i svenskan (även om företeelsen inte är ny).

Däremot har Tarkovskijs film Stalker (1979) egentligen inte med sådant att göra, mer än etymologiskt. Den stalking som där avses är en tidigare: en jägare som smyger på sitt byte.

De båda betydelserna är avgjort närliggande, men trots att den nyare lanserades så sent som 1991 så kom den raskt att tränga undan den förra. Vilket kanske beror på att dagens samhälle har fler (halv)galningar än utövande jägare, eller bara på att de är mer omtalade.

Wikipedia: stalking
Etymonline: stalk

2009-05-27

EU till 70 procent

EU bestämmer över 70 procent av alla beslut som tas i en svensk kommunfullmäktigeförsamling.
- Jens Holm (V), f.d. EU-parlamentariker

70 procent av svensk lagstiftning påverkas helt eller delvis av av lagar som bestäms i EU.
- Klas Corbelius (S)

Är du medveten om att EU-parlamentsvalet påverkar hela 60-70 procent av alla kommunala beslut?
- Moderaterna i Västmanland

Beräkningar visar att ungefär 60 procent av de ärenden som behandlas på kommunernas och landstingens fullmäktigesammanträden direkt eller indirekt påverkas av medfinansiering eller beslut i EU.
- Sveriges kommuner och landsting SKL, "Så påverkas ..."

Påståendet med variationer återkommer mycket ofta, som synes inte enbart från EU-kritiska håll.

Notera hur såväl siffran som graden av påverkan som vissheten om det hela sjunker ju närmare källan man kommer. För den kommer verkligen från SKL. Så jag frågade dem hur de räknat ut den.

Det finns inga vetenskapliga uträkningar på denna siffra utan den baseras på våra egna erfarenheter efter många års arbete med EU-frågor. Framförallt är det vårt Brysselkontor som i samband med besöksgrupper tar fram aktuell dagordning för en fullmäktige i Sverige och går igenom den för att via dagsaktuella dagordningar illustrera för gruppen att många frågor som en fullmäktige tar itu med berörs av EU. Vi har sedan gjort en överslagsräkning på de flera hundra dagordningar vi gått igenom och kommit fram till en siffra på 60-70%.

Att en fråga berörs, direkt eller indirekt, av EU och dess ofantliga regelverk är kanske inte riktigt detsamma som att frågan påverkas av dem (som t.ex. om beslutsfattarna är omedvetna om kopplingen). Men det är definitivt en annan sak än att den avgörs av EU, för att återkoppla till de första citaten ovan. Även om uppgiften som sagt återfinns lite varstans.

Tyvärr låter det som om citatet förvanskats och används i EU-kritiska uttalanden. Jag kan bara konstatera att siffran använts på ett felaktig sätt.
- SKL igen


SKL hänvisade även till en noggrannare rapport från Norge som kom fram till en ännu något högre siffra, trots att landet som bekant inte ens är med. Jag är helt oförmögen att gå in i detaljresonemanget, men återigen är det frågan om beröringspunkter.

Ut i fra vårt utvalg finner vi at omlag 73 prosent av sakene i kommune- og fylkestingsmøtene blir berørt av EU/EØS. Variasjonsbredden spenner seg fra 50 prosent som laveste og 100 prosent som høyeste.

Rapporten i sin helhet: Lojal iverksetting eller målrettet medvirkning? [PDF]

2009-05-26

Om flygande maskiner

While the dirigible balloon is rapidly nearing the commercial stage, nothing practical has as yet been achieved with the heavier-than-air machine. Without exception the apparatus is flimsy and unreliable. The motor, too light for its power, gives out after a few minutes' run; the propeller blades fly off; the rudder is broken, and, after a series of such familiar mishaps, there comes the inevitable and general smash-up.

In strong contrast with these unnecessarily hazardous trials are the serious and dignified efforts of Count Zeppelin, who is building a real flying machine, safe and reliable, to carry a dozen men and provisions over distances of thousands of miles, and with a speed far in excess of those obtained with aeroplanes.

 - Nikola Tesla, New York Times, 6 juni 1908

Tesla var ett geni – inget snack – och ovanstående är bara ännu ett exempel på att genialitet inte är detsamma som ofelbarhet. Men även om han inte är fullkomligt uppdaterad så var verkligen 1908 tidigt i flygplanens historia. Nästa år skulle Blériot flyga över Engelska kanalen, vilket också var en demonstration av att tekniken började lämna de direkta barnsjukdomarna bakom sig.

Vad hastigheten beträffar så kunde zeppelinarna före kriget ha en hastighet på uppemot 80 km/h, mer än dubbelt så snabbt som bröderna Wrights första plan.


2009-05-25

Lördagsfråga: Fängslande


1. Castillo de Peñarrolla, Argamasilla de Alba, La Mancha, Spanien. Det var när han satt i fängelse på denna ort som Cervantes påbörjade Don Quixote. (Detta är alltså inte en bild på själva fängelset - tror jag.)
2. Dogepalatset, Venedig. Till höger skymtar Suckarnas bro, som leder till de s.k. blykamrarna, vars mest namnkunnige gäst torde ha varit Giacomo Casanova. Han tog sig omsider därifrån på egen hand.
3. Fängelset i Landsberg am Lech. Här satt Hitler några år på 20-talet, efter den misslyckade "ölkällarkuppen". Han passade då på att skriva ner Mein Kampf.
4. Robben Island utanför Kapstaden. Nelson Mandelas hem under 18 år av de 27 han spenderade i fängelse. Vad jag inte såg förrän nu är att han flyttades därifrån 1982, till ett fängelse Pollsmoor i utkanten av Kapstaden.

Fängelser var alltså temat för den tydligen rätt svåra lördagsfrågan.

2009-05-24

The skiftnyckel

Klassisk anekdot om en legendarisk tennisspelare, sedermera tränare för en ännu större legend:

Alla medelålders svenskar kan den gamla Lennart Bergelin-historien om när han och hans adept Björn Borg blev strandsatta på den franska landsbygden med trasig bil. Lennart Bergelin travar ut på fälten till den franske bonden och frågar på engelska: "Do you have what we in Sweden call "skiftnyckel".
- Ny Teknik 17 februari 2006

Finns det någon så kallad primärkälla? Där Bergelin, Borg eller för den delen den franske bonden berättar. (Sen var det ju extra roligt att det var en fransman som tilltalades. Om det nu är sant...)

2009-05-23

2009-05-22

Dataspels-kraschenWill Atari + 'E.T.' = Magic?

MCA-U sells videogame rights to blockbuster hit for undisclosed sum

New York, Aug. 18 - MCA-Universal has sold the videogame rights for its blockbuster, "E.T. -- The ExtraTerrestrial," to Warner Communication's Atari for an undisclosed sum. Atari has plans to have a videogame version of the feature out by Christmas.

"E.T." director Steve Spielberg is directly involved in the designing of the game. "The game will center around getting 'E.T.' home," said Spielberg. "It's going to be a challenging game, and also perhaps the first emotionally oriented videogame ever turned out. I'm very excited about joining futures with Atari," he said.

Atari was similarly excited about "joining futures" with Spielberg. Corporate spokesmen felt they might have a game which would prove to be as big as "Pac Man." "E.T.'s" image has grown so large that it is no longer just a feature but has become a product category, Atari feels, and they strongly hope that an "E.T."-based vidgame will have all the cash-pulling characteristics of its feature film parent.

As for the ability of the new game to help pull WCI's stock out of it's recent slide, Wall Street observers had doubts. "It's just one of many games," said analyst Harold Vogel of Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith. "I don't think you can trade the stock based on one cartridge just as you wouldn't trade the stock based on one movie."

Vogel isn't certain that the success of a feature can be used to predict the success of a videogame based upon it. He feels that past experience, where films have done well and their spinoffs have not, show the shaky basis for making such predictions.

Wall Street seemed to agree, as WCI's stock dropped sharply over the course of the day.

MCA-Universal wasn't making any comments about the sale, and about why the high-potential rights hadn't gone to MCA's own fledgling videogame effort.
- Variety, 19 augusti 1982

Facit? Spelet ET (till Ataris mycket populära maskin 2600) blev inte bara dåligt, det blev uselt - det förekommer fortfarande på listor med de sämsta spelen någonsin. Vilket åtminstone delvis torde kunna tillskrivas den även för den tiden framstressade utvecklingen, för sedan ovanstående skrevs fick programmeraren sex veckor på sig för att få ihop något inför julmarknaden.

Spelet blev inte bara blev en dunderflopp, utan drog med sig hela marknaden för TV-spel i åtminstone USA. Denna hade den sista tiden närmast exploderat och lockat fler aktörer än vad som efterfrågades (t.ex. Quaker Oats, de som gör kalaspuffar), och så började samtidigt hemdatorer dra åt sig mer och mer intresse. Kraschen skulle inträffat förr eller senare.

At the time of the US crash, there was a plethora of consoles on the market, including the Atari 2600, the Atari 5200, the Bally Astrocade, the ColecoVision, the Coleco Gemini (a 2600 clone), the Emerson Arcadia 2001, the Fairchild Channel F System II, Magnavox Odyssey2, Mattel Intellivision (and its just-released update with several peripherals, Intellivision II), the Sears Tele-Games systems (which included both 2600 and Intellivision clones), the Tandyvision (an Intellivision clone for Radio Shack), and the Vectrex. Each one of these consoles had its own library of games, and many had large third-party libraries.
1984 såldes Atari, som dittills varit det Stora dataspelsföretaget, av Warner. Att de dumpade 2,5 miljoner osålda spel i en soptipp i New Mexico lär vara sant. Däremot tillverkades inte fler spel än man dittills sålt maskiner.

Wikipedia: E.T. the Extra-Terrestrial (video game), North American video game crash of 1983

--- Uppdaterat 28 april 2014


Häromdagen grävdes de första ET-spelen upp utanför Almogordo, New Mexico.

NPR: Diggers find Atari's E.T. Games In Landfill, 26 april 2014

2009-05-21

David Lane och 14 ord

Vilka 14 ord? "We must secure the existence of our people and a future for white children." Myntade av David Lane (1938-2007), "white nationalist leader, author and convicted felon" som det sammanfattas på Wikipedia.

Siffran 14 har sålunda kommit att brukas som en sorts kod i högerextrema sammanhang. Liksom 88; den 8:e bokstaven är H, så 8 8 = H H = Heil Hitler. Vanliga koder på nätet när folk vill antyda saker utan att säga det rent ut. Ett tydligare exempel är hemsidan Info-14.

Vad jag vill komma till? Att David Lanes hade extrema idéer på fler områden:

Nonetheless, there are “Higher Powers” involved in this struggle. Call them Gods, Devils, Angels, Avatars, Aliens, Adepts, or whatever; they do exist. I believe America was formed by higher powers, using Freemasonry, for the express purpose of forcing the collective White race into a corner where they must either abandon the anti-nature suicidal religion of Christianity or accept extinction. And I believe I am incarnated into this time and place to fulfill this mission.

Det skulle kanske vara intressant att höra hur många på exempelvis Info-14 som tror att David Lane är en inkarnation av vilket slag som helst. Eller att USA faktiskt grundades av övernaturliga makter. Eller att mormonernas religion bildades i syfte att bevara den vita rasen, vilket Lane skrev på numera avsomnade sidan www.pyramidprophecy.org. Med mera.

Kan avsluta med Lanes kritik av högerextrema organisationer, där han jämför med vad jag antar är Pride-paraden:

The faggots put 125,000 on the streets of one city. We can put a few dozen at most on the streets. Why advertise that our resistance is puny, powerless and pathetic.

Why indeed.


Blood & Honour: David Lane Interview

2009-05-20

Rödvin, böcker och ammunition

A man can never have too much red wine, too many books, or too much ammunition.
- Knappast Rudyard Kipling

Kipling tillskrivs det fina citatet, men om han sagt eller skrivit det så har jag ännu inte sett något belägg för det. Det har inte John Walker heller, honorary librarian på The Kipling Society, inte ens efter att ha konsulterat samtliga nummer av The Kipling Journal som getts ut sedan 1927.

Däremot fick han ett (1) svar - från Borås, av alla ställen, där en Kipling-entusiast var ganska säker på att ha sett det hos Frans G. Bengtsson. Nu råkar jag vara rätt påläst vad gäller FGB, åtminstone hans böcker och essäer (alltså inte dikter eller brev) och jag känner inte alls igen citatet därifrån, vare sig tillskrivet Kipling eller i något annat sammanhang.

Någon som vet mer?

Bonus: När frågan om giraffens utveckling diskuteras (frågan verkar inte vara avgjord) så tillbakavisas då och då Kiplings Just so-version, t.ex. här på kristna sajten crossroad: The Giraffe's long neck. Man hänvisar också till How the Giraffe Got its Long Neck. Men någon sådan berättelse skrev han aldrig.

2009-05-19

Fiska efter ord

Hur uppstod detta uttryck? Jag är inte säker på att det var i ett sammanhang som det nedanstående. Men nog vore det fascinerande om det bygger på en gammal skrivteknik?

Han grävde med pennan i bläckhornet som om han fiskat efter midgårdsormar, men det kom ingenting upp.

 - August Strindberg, Röda rummet, kap. 5 ("Hos förläggaren")

2009-05-18

Lördagsfråga: Strålande


1. Universums bakgrundsstrålning, alltså det närmaste en bild av Big Bang vi kan komma.
2. En röntgenbild av DNA som de insatta tydligen kan avläsa en hel del ur. Rosalind Franklin tog en del sådana vilket hrr Watson & Crick hade nytta av.
3. Detalj ur en av de först publicerade röntgenbilderna. Jag tror att denna (spegelvända?) hand tillhör fru Röntgen, snarare än Albert von Kölliker som var en annan tidig "patient".
4. Solförmörkelsen 1919. Denna bild är, för att hoppa över teorin, ett belägg för Einsteins allmänna relativitetsteori, ur vilken man bland annat kan beräkna hur ljus kröks av gravitation.

Det rör sig alltså om bilder på vetenskapliga upptäckter, med strålning som minsta gemensamma nämnare. Gustav sprängde målsnöret i denna kunskaps-stafett.

Den bild som sticker ut mest här ovan - tyckte jag åtminstone när jag satte ihop dem - är färgbilden. Eller så skulle det kunna vara DNA-bilden, som visar en strikt medicinsk upptäckt. Eller så skulle det kunna vara röntgenbilden, som inte har ett runt motiv. Eller så skulle det kunna vara solförmörkelsen, som bara delvis har med strålning att göra.

2009-05-17

Lösenord och atombomber

Richard Feynman hette en ung fysiker som arbetade med Manhattan-projektet. Vid ett tillfälle lyckades han, enbart genom att gissa, öppna en kollegas kassaskåp där topphemliga dokument förvarades - och sedan ytterligare två skåp som hade samma kombination. Han lämnade skojfriska lappar efter sig, vilket till att börja med skrämde slag på kollegan som trodde att det var frågan om spioneri.

Någon som kan göra om tricket? Gissa tre tvåsiffriga tal som en fysiker kan tänkas använda? (Som vanligt är "dold" text vit, och läses enklast genom att markeras.)

Ledtråd 1: > den första ledtråden är bokstaven "e" <

Ledtråd 2: > e är en matematisk konstant som används flitigt inom såväl matematik som fysik <

Svar: > 27 - 18 - 28, efter e ≈ 2,71828 ... <

Vad kan man nu lära sig av detta? Att lösenord som är lätta att komma ihåg men svåra att gissa egentligen inte är ett nytt problem - även om folk som behövde hålla reda på aldrig så många kassaskåp med kombinationslås knappast hade bråkdelen så mycket att hålla reda på som en genomsnittlig nätanvändare idag. Men som synes av exemplet ovan så kunde även intelligenta personer med extremt viktiga dokument falla i fällan, och använda en kombination som var lite väl lätt att gissa. (Relativt sett.)

2009-05-16

Lördagsfråga: Fyra suddar


Vad är jag ute efter den här gången? (Svårighetsgrad: tämligen enkel, misstänker jag.)

Faktum är att det även denna gång är en bild som sticker ut. Eftersom ett sådant urval kan göras på minst fyra olika sätt, flera av dem måhända fiffigare än det jag tänker på, så får det bli en bonusfråga.

2009-05-15

Hex (datorn)


Hex is a computer unlike any other the Disc has ever seen (which is not particularly hard since all other 'computers' on the Disc consist of druidic stone circles). Hex runs and evolves under the watchful eyes of wizard Ponder Stibbons, who becomes the de-facto IT manager at UU [Unseen University] because he's the only one who understands what he's talking about.

Det rör sig alltså om Terry Pratchetts fantastiska Discworld. Den som inte hört talas om hans böcker har min fullkomliga, oavkortade avundsjuka, ty dessa böcker äro något av det roligaste som skrivits. (I bilden ovan kan jag fästa er uppmärksamhet på detaljer som timglaset; hävstången som startar det hela; RAM; med mera.)

Se även Youtube: Dear Hogfather (tipstack till Magnus)


++?????++ Out of Cheese Error. Redo From Start.
- Interesting Times (en mus har en okänd men vital funktion i datorn)

Natural selection saw to it that professional heroes who at a crucial moment tended to ask themselves questions like "What is my purpose in life?" very quickly lacked both.
- Interesting Times

Many an ancient lord's last words had been, "You can't kill me because I've got magic aaargh."
- Interesting Times

When a man is tired of Ankh-Morpork [en sunkig stad], he is tired of ankle-deep slurry.
- Mort

"Sodomy non sapiens," said Albert under his breath.
"What does that mean?"
"Means I'm buggered if I know."
- Mort

The Ephebians made wine out of anything they could put in a bucket, and ate anything that couldn't climb out of one.
- Pyramids

Sometimes it's better to light a flamethrower than curse the darkness.
- Men at Arms

"Why's it called Ming?" said the Archchancellor, on cue. The Bursar tapped the pot. It went ming.
- Moving Pictures

Wikipedia: Hex (Discworld)
The Pratchett Quote File

2009-05-14

52 stater?

Förr eller senare måste sanningen krypa fram: Vilka är det som lärt ut att USA har 52 stater? För vittnesmålen om att så skett är hur många som helst. Lärare, skolböcker, TV-program..?

Detta gällde alltså inte mytens ursprung, utan hur den har spridits.


Faktoiden: USA:s 52 50 stater

Bonus från Language Log: Every 52 seconds - nu blev det plötsligt riktigt mystiskt

2009-05-13

Tumbleweed

Obs! Som jag skrev i söndags så skall alla i Uppsala dra sig till Evolutionsbiologiska ikväll kl 18:30 och lyssna på den italienske super-skeptikern Massimo Polidoro.

Vilda västerns arketypiska växt kommer från Ryssland.

Also known as Russian thistle (Salsola kali), tumbleweeds are annual plants that were introduced into this country from Asia in the 1870s, probably by seeds that hitchhiked with imported grains.

- Ernest Herbert Williams, The nature handbook

Det finns flera arter i släktet Salsola (som förresten kallas sodaörter på svenska), t.ex. S. tragus, som sprider fröer genom att låta hela växten ovan mark lossna och blåsa iväg med vinden. Samtliga har invandrat till USA i sen tid.

2009-05-12

Bonnier nobbar Google

Obs! Som jag skrev i förrgår så skall alla i Stockholm dra sig till KTH ikväll kl 18:30 och lyssna på den italienske super-skeptikern Massimo Polidoro.

Bonnierförlagen nobbar som första stora förlag i Sverige Googles kritiserade förlikningsavtal.


- DN: Bonnier nobbar Googleavtal, 8 maj 2009

För min egen del just nu spelar detta ingen roll eftersom mina faktoider har funnits på nätet från början (så den är knappast något för TPB heller, om man inte vill slippa uppdateringar). Det är en grundläggande del av själva konceptet, så att säga; att optimera korrigerandet av fel.

www.faktoider.nu

2009-05-11

Lördagsfråga: Krig

Obs! Som jag skrev igår så skall alla i Göteborg dra sig till Pedagogiska vid Grönsakstorget ikväll kl 19 och lyssna på den italienske spökjägaren m.m. Massimo Polidoro.


1. Latinska bron i Sarajevo. Vid det vita huset t.v. sköts sommaren 1914 Franz Ferdinand, vilket på märkliga vägar kom att leda till det första världskriget.

2. Slottet i Prag. 1618 inträffade här den så kallade defenestrationen, då två kejserliga representanter slängdes ut genom ett högt fönster. De överlevde, men händelsen blev startskottet till det trettioåriga kriget.

3. Fort Sumter utanför Charleston, South Carolina. Den 12 april 1861 avlossades här de första skotten i det amerikanska inbördeskriget.

4. Westerplatte, Gdansk. Den 1 september 1939 anföll Tyskland Polen på flera platser, men just här skall den allra första striden ha inträffat.

Så: två inledningar av krig och två "utlösande faktorer". Vilket inte hindrade er från att komma med andra goda förslag.

2009-05-10

Massimo Polidoro

A Mystery Detective in Search of Strange Tales: 20 years of of research among ghosts, super-humans and other anomalies


Tisdagen den 11 maj kommer Massimo Polidoro till Göteborg. Han skall berätta om sina studier av påstått paranormala fenomen: spöken, poltergeist, mediala personer, healers, och så vidare. Det kommer att bli en finfin uppvisning i skepticismens högre skola.

Plats: Pedagogiska Institutionen vid Grönsakstorget, Hus A, Kjell Härnqvistsalen
Tid: kl 19.00

Föreläsningen arrangeras av VoF Göteborg. Det ingår som "avrundning" av Vetenskapsfestivalen som egentligen avslutades dagen innan.

Dessutom kommer han till Stockholm på tisdag och Uppsala på onsdag. Läs mer på länken ovan!

Wikipedia: Massimo Polidoro

2009-05-09

Lördagsfråga: Två sorters platser


Dessa fyra platser har något gemensamt, men kan även delas upp i två grupper. Hur?

2009-05-08

Vad sjutton är email?

Kom ihåg: Vi lever i framtiden.


Electronic Mail is a term that's been bandied about data processing circles for years.

Simply put, it means high-speed information transportation.

One of the most advanced methods is terminals talking to one another.

Your mailbox is the terminal on your desk. Punch a key and today's correspondence and messages are displayed instantly.

Need to notify people immediately of a fast-breaking development? Have your messages delivered to their terminal mailboxes electronically, across the hall or around the world.

Electronic Mail is document distribution that's more timely, accurate and flexible than traditional methods.

There's no mountain of paperwork.

Administrative personnel are more effective.

Managers have access to more up-to-date information. Decision-making is easier.

Tomorrow's automated office will clearly include Electronic Mail. But like the rest of the Office of the Future, it's available at Honeywell today.

- Annons från 1981


Men visst är det just så här man känner sig ibland, när man får upp dagens korrespondens och meddelanden.

2009-05-07

Unikitet

Känns ordet igen? Unikitet.
De flesta företag har någon form av unikitet men kan behöva externt stöd för att lyfta fram den och göra den till en drivkraft.
- Ett belägg bland märkvärdigt många

Ordet som egentligen avses är unicitet, "unik-het", egenskapen att vara unik. Uttalas "unisitet". Fast om man aldrig hört det utan bara sett det, så kan man kanske få för sig att det uttalas "unikitet".

Uppdaterat: Som Fufluns påpekar har akademien fört in stavningen/uttalet i SAOB sedan bloggposten skrevs.

2009-05-06

Fri energi och TilliT

Det finns en organisation som heter TilliT (stavat just så). Läs mer om dem på www.tillit.info. Deras mest utåtriktade verksamhet är en gratistidning med samma namn, "världens största tidning med glada nyheter". Samtliga nummer finns som PDF på hemsidan, färdiga att hämtas och studeras av nyfikna.

Bland de många goda nyheter av varierande slag som uppmärksammas så finns ett stående tema: fri energi. I nr 8/2009 beskrivs en revolutionerande uppfinning av en viss Stanley Meyer. En motor som, med bilbatteriet som enda energikälla, separerar vattenmolekylerna "med hjälp av resonans" till väte och syre, tillräcklig för att driva bilen. De nämner dock inte huvudpoängen: Att förbränningen dessutom ger tillräckligt med energi för att åter separera det vatten som bildats till väte och syre. I praktiken är det alltså frågan om en evighetsmaskin.Om ni aldrig hört talas om Stanley Meyer så har ni ingen koll på en av vår tids konspirationsteorier: Att man utvecklat en motor som är lika bra som de som drivs med bensin och diesel, och som därför motarbetas av oljebolagen. Meyer utvecklade sin uppfinning, patentsökte den - och så dog han, i mars 1998. Läkarna hittade en naturlig dödsorsak, men konspirationsteoretikerna visste givetvis bättre.

Att undersöka hur hans uppfinning fungerar är lätt gjort då ritningarna finns fritt tillgängliga. Hittills har ingen lyckats få utlovat resultat - åtminstone inte i något som påminner om kontrollerade försök, fria från fusk och andra felkällor - och den som vet bättre (hörsägen räknas ej som vetande) får mycket gärna höra av sig.

Eller varför det förresten, det är väl bara att sätta igång produktionen? Kan man tycka. Men mycket snack och lite verkstad (bokstavligt talat) utmärker denna pseudo-ingenjörskonst. En evighetsmaskin skulle vidare bryta mot termodynamikens såväl första som andra lagar, en upptäckt som jag på stående fot värderar till ett dussin nobelpris.

TilliT fick tydligen tipset via Jens Jerndals bok Vakna Sverige! Jerndal är en märklig man; han har en gedigen diplomatisk karriär, med flera fina poster på 60-talet som jag inte funnit anledning att ifrågasätta. När han kallar sig professor så blir det dock annorlunda; enligt hans egen hemsida är han Professor of the Philosophy and Principles of Holistic Medicine på Open International University (1987). Institutionen är en diploma mill, "diplomkvarn" (minns ni Sven Otto Littorin?) där den hågade kan få, tja, varför inte en doktorsgrad? Bara $750, men just inga nämnvärda insatser i övrigt. (Han är även hedersdoktor i astrologi, på "World University".)

Redan i nästa nummer beskrivs en princip för fri energi som är om möjligt ännu märkvärdigare:
Det är en briljant lösning att utvinna elektricitet genom vår planets egen rotation. Jorden fungerar som en gigantisk cykel ”dynamo” som genererar elektricitet som täcker jordens hela energibehov. Denna uppfinning är lösningen på miljö och klimatförändringarna.
Jag vet inte om illustrationen illustrerar något, men så här ser den åtminstone ut:Det enda vi behöver göra för att tillgodogöra oss denna energi är att vara ÄRLIGA med att den finns.
... Det, samt 250 000 kr som ansvarige utgivaren Mikael Engström anser sig behöva i fas 1, och sedan 1 500 000 i fas 2. Men med pengarna på kontot kommer det bara att ta sex månaders arbete innan produkten står färdig. Jo, det är faktiskt sant (att det står i tidningen, alltså).


Wikipedia: Stanley Meyer's water fuel cell
"Dr." Jens Jerndal

2009-05-05

Förintelsen i Storbritannien

Från ett kedjebrev som valsat runt ett tag, med en Powerpoint-fil som uppmärksammar förintelsen. Minst ett fel har kommit med, här:Recently 'The United Kingdom' erased the Holocaust from the British School Curriculum because it offended 'The Muslim Population Beliefs' that the Holocaust never took place. Yes, The United Kingdom.


No, inte alls. Läroplanen har inte reviderats på denna punkt. Möjligen är detta ett exempel på att en fjäder blivit en hönsgård:

The source of the rumour may be a report that some history teachers were uncomfortable with sensitive subjects.
In fact the government has reaffirmed that in England, teaching children about the Holocaust is compulsory, and it is not banned elsewhere in the UK.

- Holocaust 'ban' e-mail confusion, BBC News, 17 april 2007

Mailet är alltså två år gammalt. Men sådana här uppgifter kan ha en enastående livskraft; jag fick en förfrågan bara häromveckan. Presentationen verkar även ha översatts till något som påminner om svenska, "Detta är en skrämande föraning över det som världen fruktat" m.m.

Kuriosa: Ifall man tar en närmare titt på original-filen så hittar man författaren "Min. da Educação": alltså portugisiska, vilket väl pekar på Portugal eller Brasilien.

2009-05-04

Lördagsfråga: Smileyn


Harvey Ball är den tidigaste kända skaparen av en smiley. Alltså det gula ansiktet. Året var 1963.

Scott E. Fahlman uppfann smileyn i skrift :-) och tidpunkten var, av mailet att döma, 11:44 den 19 september 1982. Så skall belägg se ut i dataåldern!


Om det finns tidigare belägg för endera, så skulle de mycket tacksamt tas emot. Lincolns smiley från 1862 räknas inte, av skäl som jag anger.

2009-05-03

Non Sum Qualis Eram Bonae sub Regno Cynarae

En dikt av Ernest Dowson (1867-1900). Hittar ni en känd fras..?

Last night, ah, yesternight, betwixt her lips and mine
There fell thy shadow, Cynara! thy breath was shed
Upon my soul between the kisses and the wine;
And I was desolate and sick of an old passion,
Yea, I was desolate and bowed my head:
I have been faithful to thee, Cynara! in my fashion.

All night upon mine heart I felt her warm heart beat,
Night-long within mine arms in love and sleep she lay;
Surely the kisses of her bought red mouth were sweet;
But I was desolate and sick of an old passion,
When I awoke and found the dawn was gray;
I have been faithful to thee, Cynara! in my fashion.

I have forgot much, Cynara! gone with the wind,
Flung roses, roses riotously with the throng,
Dancing, to put thy pale, lost lilies out of mind;
But I was desolate and sick of an old passion,
Yea, all the time, because the dance was long;
I have been faithful to thee, Cynara! in my fashion.

I cried for madder music and for stronger wine,
But when the feast is finished and the lamps expire,
Then falls thy shadow, Cynara! the night is thine;
And I was desolate and sick of an old passion,
Yea hungry for the lips of my desire:
I have been faithful to thee, Cynara! in my fashion.

Facit:
> Tredje stycket, första raden: Gone with the Wind. Som Margaret Mitchells bok, och filmen. <

Han är dessutom den förste som man vet stavade ordet soccer just så, 1895 (tidigare socca och socker).

2009-05-02

Lördagsfråga: Två herrar


Dessa två har, var och en och kanske i viss mån ihop (om än oberoende), skapat något som de flesta av oss ser dagligen. Vad?

2009-05-01

Spiegelgasse, Zürich

På den inte särskilt iögonenfallande gatan Spiegelgasse i Zürich hade en besökare 1916 kunnat begapa två helt olika företeelser, som en ren slump föst ihop i rummet och tiden: På nummer 1 fanns Cabaret Voltaire där dadaismen såg dagens ljus, och på nummer 12 (eller 14, 16 eller 17, för att ta några alternativ jag hittat) satt Lenin och filade på en revolution.


Dagen till ära: 1 maj firades långt innan det blev en socialist-grej.