2009-05-26

Om flygande maskiner

While the dirigible balloon is rapidly nearing the commercial stage, nothing practical has as yet been achieved with the heavier-than-air machine. Without exception the apparatus is flimsy and unreliable. The motor, too light for its power, gives out after a few minutes' run; the propeller blades fly off; the rudder is broken, and, after a series of such familiar mishaps, there comes the inevitable and general smash-up.

In strong contrast with these unnecessarily hazardous trials are the serious and dignified efforts of Count Zeppelin, who is building a real flying machine, safe and reliable, to carry a dozen men and provisions over distances of thousands of miles, and with a speed far in excess of those obtained with aeroplanes.

 - Nikola Tesla, New York Times, 6 juni 1908

Tesla var ett geni – inget snack – och ovanstående är bara ännu ett exempel på att genialitet inte är detsamma som ofelbarhet. Men även om han inte är fullkomligt uppdaterad så var verkligen 1908 tidigt i flygplanens historia. Nästa år skulle Blériot flyga över Engelska kanalen, vilket också var en demonstration av att tekniken började lämna de direkta barnsjukdomarna bakom sig.

Vad hastigheten beträffar så kunde zeppelinarna före kriget ha en hastighet på uppemot 80 km/h, mer än dubbelt så snabbt som bröderna Wrights första plan.


Inga kommentarer: