2009-05-13

Tumbleweed

Obs! Som jag skrev i söndags så skall alla i Uppsala dra sig till Evolutionsbiologiska ikväll kl 18:30 och lyssna på den italienske super-skeptikern Massimo Polidoro.

Vilda västerns arketypiska växt kommer från Ryssland.

Also known as Russian thistle (Salsola kali), tumbleweeds are annual plants that were introduced into this country from Asia in the 1870s, probably by seeds that hitchhiked with imported grains.

- Ernest Herbert Williams, The nature handbook

Det finns flera arter i släktet Salsola (som förresten kallas sodaörter på svenska), t.ex. S. tragus, som sprider fröer genom att låta hela växten ovan mark lossna och blåsa iväg med vinden. Samtliga har invandrat till USA i sen tid.

Inga kommentarer: