2009-05-19

Fiska efter ord

Hur uppstod detta uttryck? Jag är inte säker på att det var i ett sammanhang som det nedanstående. Men nog vore det fascinerande om det bygger på en gammal skrivteknik?

Han grävde med pennan i bläckhornet som om han fiskat efter midgårdsormar, men det kom ingenting upp.

 - August Strindberg, Röda rummet, kap. 5 ("Hos förläggaren")

Inga kommentarer: