2009-05-06

Fri energi och TilliT

Det finns en organisation som heter TilliT (stavat just så). Läs mer om dem på www.tillit.info. Deras mest utåtriktade verksamhet är en gratistidning med samma namn, "världens största tidning med glada nyheter". Samtliga nummer finns som PDF på hemsidan, färdiga att hämtas och studeras av nyfikna.

Bland de många goda nyheter av varierande slag som uppmärksammas så finns ett stående tema: fri energi. I nr 8/2009 beskrivs en revolutionerande uppfinning av en viss Stanley Meyer. En motor som, med bilbatteriet som enda energikälla, separerar vattenmolekylerna "med hjälp av resonans" till väte och syre, tillräcklig för att driva bilen. De nämner dock inte huvudpoängen: Att förbränningen dessutom ger tillräckligt med energi för att åter separera det vatten som bildats till väte och syre. I praktiken är det alltså frågan om en evighetsmaskin.Om ni aldrig hört talas om Stanley Meyer så har ni ingen koll på en av vår tids konspirationsteorier: Att man utvecklat en motor som är lika bra som de som drivs med bensin och diesel, och som därför motarbetas av oljebolagen. Meyer utvecklade sin uppfinning, patentsökte den - och så dog han, i mars 1998. Läkarna hittade en naturlig dödsorsak, men konspirationsteoretikerna visste givetvis bättre.

Att undersöka hur hans uppfinning fungerar är lätt gjort då ritningarna finns fritt tillgängliga. Hittills har ingen lyckats få utlovat resultat - åtminstone inte i något som påminner om kontrollerade försök, fria från fusk och andra felkällor - och den som vet bättre (hörsägen räknas ej som vetande) får mycket gärna höra av sig.

Eller varför det förresten, det är väl bara att sätta igång produktionen? Kan man tycka. Men mycket snack och lite verkstad (bokstavligt talat) utmärker denna pseudo-ingenjörskonst. En evighetsmaskin skulle vidare bryta mot termodynamikens såväl första som andra lagar, en upptäckt som jag på stående fot värderar till ett dussin nobelpris.

TilliT fick tydligen tipset via Jens Jerndals bok Vakna Sverige! Jerndal är en märklig man; han har en gedigen diplomatisk karriär, med flera fina poster på 60-talet som jag inte funnit anledning att ifrågasätta. När han kallar sig professor så blir det dock annorlunda; enligt hans egen hemsida är han Professor of the Philosophy and Principles of Holistic Medicine på Open International University (1987). Institutionen är en diploma mill, "diplomkvarn" (minns ni Sven Otto Littorin?) där den hågade kan få, tja, varför inte en doktorsgrad? Bara $750, men just inga nämnvärda insatser i övrigt. (Han är även hedersdoktor i astrologi, på "World University".)

Redan i nästa nummer beskrivs en princip för fri energi som är om möjligt ännu märkvärdigare:
Det är en briljant lösning att utvinna elektricitet genom vår planets egen rotation. Jorden fungerar som en gigantisk cykel ”dynamo” som genererar elektricitet som täcker jordens hela energibehov. Denna uppfinning är lösningen på miljö och klimatförändringarna.
Jag vet inte om illustrationen illustrerar något, men så här ser den åtminstone ut:Det enda vi behöver göra för att tillgodogöra oss denna energi är att vara ÄRLIGA med att den finns.
... Det, samt 250 000 kr som ansvarige utgivaren Mikael Engström anser sig behöva i fas 1, och sedan 1 500 000 i fas 2. Men med pengarna på kontot kommer det bara att ta sex månaders arbete innan produkten står färdig. Jo, det är faktiskt sant (att det står i tidningen, alltså).


Wikipedia: Stanley Meyer's water fuel cell
"Dr." Jens Jerndal

Inga kommentarer: