2009-05-28

Stalker

Ordet avser någon skum figur som skuggar och ev. trakasserar någon annan, ofta kändisar. På sistone verkar det ha börjat bita sig fast i svenskan (även om företeelsen inte är ny).

Däremot har Tarkovskijs film Stalker (1979) egentligen inte med sådant att göra, mer än etymologiskt. Den stalking som där avses är en tidigare: en jägare som smyger på sitt byte.

De båda betydelserna är avgjort närliggande, men trots att den nyare lanserades så sent som 1991 så kom den raskt att tränga undan den förra. Vilket kanske beror på att dagens samhälle har fler (halv)galningar än utövande jägare, eller bara på att de är mer omtalade.

Wikipedia: stalking
Etymonline: stalk

Inga kommentarer: