2009-05-07

Unikitet

Känns ordet igen? Unikitet.
De flesta företag har någon form av unikitet men kan behöva externt stöd för att lyfta fram den och göra den till en drivkraft.
- Ett belägg bland märkvärdigt många

Ordet som egentligen avses är unicitet, "unik-het", egenskapen att vara unik. Uttalas "unisitet". Fast om man aldrig hört det utan bara sett det, så kan man kanske få för sig att det uttalas "unikitet".

Uppdaterat: Som Fufluns påpekar har akademien fört in stavningen/uttalet i SAOB sedan bloggposten skrevs.

6 kommentarer:

Johan A sa...

Ja, herreghu vad många träffar man får på det där missfostret till ord som jag aldrig sett tidigare.

Daniel Eriksson sa...

Unikitet är ett nytt ord även för mig, men jag är litet tveksam till hypotesen att ordet uppstått genom ett nytt uttal av unicitet. I trettonde upplagan av SAOL innehåller hela 58 ord -citet-, och jag tror att de alla har ett stabilt s-uttal bland de flesta svensktalande: kapacitet, elektricitet, etnicitet et cetera.

En alternativ hypotes är att ordet lånats från något annat språk. Det skulle till exempel ha kunnat importeras från franskans uniquité på 1700- eller 1800-talet. (Jag hittar ett franskt belägg från 1801 i Élémens de grammaire générale av Roch Ambroise Cucurron Sicard, sidan 369.)

Ordet skulle också kunna vara ett senare lån från engelskans uniquity, som i OED är belagt sedan 1789.

Hexmaster sa...

Direktlånet från engelskan låter troligt. Gjort av någon som känner till ordet på engelska, men inte att det redan finns på svenska.

Lena Synnerholm sa...

Det tror jag också.

Fufluns sa...

FYI: Unikitet är med som alternativ stavning, och uttal, i SAOB, sedan 2011.

http://www.saob.se/artikel/?seek=unicitet

Hexmaster sa...

Tackar! Har uppdaterat.